Rubrika: nové knihy

Vychází Učitel světa v českém překladu

Vychází Učitel světa v českém překladu

O příchodu Krista, Nového věku a o učení, které s tím souvisí, napsal pan Creme dohromady asi 16 knih. Každá z nich se zabývá touto historickou událostí v jiném kontextu. V češtině se díky úsilí členů Ekolandu podařilo vydat zatím tři z nich: Učení odvěké moudrosti a poselství Maitréji Krista, Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti, Transmise – meditace pro Nový věk.

Číst více Číst více

S blížícím se otevřeným vystoupením Maitréji – Krista na světovou scénu nabývá na důležitosti právě Jeho úloha a role v této dějinné události. A právě o tom pojednává další Cremova kniha, kterou se nyní podařilo vydat v českém překladu: Světový učitel pro celé lidstvo.Kniha detailně pojednává o plánovaném návratu naší planetární Hierarchie a o Maitréjově sestupu z Jeho útočiště v Himalájích v červenci roku 1977 a o Jeho práci ve světě, která se dosud odehrávala pouze v zákulisí. Hovoří také o ohromných změnách, které Jeho přítomnost přinesla, o Jeho plánech a projektech, prioritách a doporučeních pro nejbližší budoucnost. Kniha Jej vykresluje jako velkého a mocného Avatára a zároveň jako přítele a bratra lidstva.

Na úvod podává stručnou historickou perspektivu Maitréjova příchodu, která se zastavuje u událostí z 11. září 2001, jež vedly k citelnému prohloubení napětí a celosvětové krizi. Politická rovina však není jedinou významnou linií, po které se dá příchod Světového učitele sledovat.  Podstatou krizí, které se projevují v oblasti politické, ekonomické a sociální jsou duchovní problémy lidstva. Hlavní úlohou přicházejícího Avatára proto je přivést lidstvo ke změně jeho pohledu na sebe a na svět. Zejména chce odstranit iluzi pocitu oddělenosti, která ospravedlňuje současné nezodpovědné chování lidí i celých států, jehož důsledky nyní všichni pociťujeme. Na to hodlá Maitréja upozorňovat a inspirovat lidi ke změně. Náprava však musí přijít od lidí samotných, prostřednictvím jejich činů založených na dobré vůli a tomto novém uvědomění.

Knihu je možné, stejně jako ostatní, objednat emailem na adresu Ekoland klubu, který ji zasílá na dobírku za cenu 169 Kč plus poštovné.

Podpořte nás sdílením

Mimořádná doba – neobyčejné bytosti

Mimořádná doba – neobyčejné bytosti

Nová kniha o osobních zážitcích amerického diplomata s Maitréjou a Mistry moudrosti.

Číst více Číst více

Není mnoho svědectví, ze kterých by se člověk mohl něco dozvědět o práci Hierarchie v současné mezinárodní politice. Pan Peterson jako vysloužilý americký diplomat nyní může otevřeně hovořit o svých zkušenostech a zážitcích s Maitréjou a Mistry moudrosti aniž by tím ohrozil pověst či postavení své osoby nebo organizace, pro kterou pracuje. Díky tomu máme příležitost dozvědět se o četných kontaktech Hierarchie s vybranými představiteli lidstva a o rozsáhlých projektech, na kterých s nimi, zatím skrytě, spolupracuje. Neméně zajímavé jsou i příklady, které ilustrují metody a způsoby práce Mistrů a jejich schopnosti nenápadně ovlivňovat vývoj událostí tak, aby spěl k zamýšlenému cíli.  Ať už jde o dítě nebo světového politika, Mistři vždy najdou tisíce neotřelých způsobů, jak zaujmout jejich pozornost, aniž by si toho jejich okolí vůbec všimlo.

S lehce humorným nadhledem vypráví pan Peterson zábavné i dramatické příhody z nejrůznějších oblastí svého bohatého života, které nasbíral doslova po celém světě. Se svým pohledem na světové události je tato kniha dnes snad ještě aktuálnější než v době, kdy poprvé vyšla.

Z celkových zhruba 200 stran si můžete přečíst několik ukázek zde.

Knihu vydává Ekoland o.s. a prodává se za 250 Kč. Pokud Vás kniha zaujala, můžete so o ni napsat nainfo@prichod.cz. Uveďte svou plnou adresu a kniha Vám bude zaslána na dobírku.

Podpořte nás sdílením

Steven M. Greer: Utajovaná pravda – zapovězené poznání

Steven M. Greer: Utajovaná pravda – zapovězené poznání

Jedna z mála knih, která se nesnaží dobýt z fenoménu UFO co největší senzaci, a přesto představuje ve skutečnosti jednu z nevětších senzací naší doby – ukazuje skutečnou podstatu a povahu mimozemských návštěvníků ale i světu nebezpečný postoj vlád a mocenských skupin.

Číst více Číst více

Jedna z mála knih, která se nesnaží dobýt z fenoménu UFO co největší senzaci, a přesto představuje ve skutečnosti jednu z nevětších senzací naší doby – ukazuje skutečnou podstatu a povahu mimozemských návštěvníků ale i světu nebezpečný postoj vlád a mocenských skupin. Autor evidentně nemá ponětí o informacích, které šíří pan Creme, ale o to víc je jeho původní svědectví cenné v tom, jak dokazuje mírumilovnost a vstřícnost jiných civilizací vůči nám pozemšťanům. Dokazuje nejen to, že jiné civilizace vůči nám nechovají nepřátelské úmysly, ale že pověsti o hrozbách z vesmíru šíří a podporuje velice úzká skupina lidí, kteří brání zároveň technickému pokroku, jen aby se udrželi u moci. Není možné zavírat oči před tím, co pan Creme nazývá „temné síly“, které se po skončení světové války přelily z vojenské oblasti do oblasti ekonomické a jejichž hlavním prostředkem se stala komercionalizace. Světové finančnictví, média a průmyslové korporace nyní představují nejsilnější hráz lidskému pokroku tím, jak se vzájemně podporují a udržují tak staré pořádky založené na energii odcházejícího věku. Svědectví člověka, který se nabál jít proti nejmocnějším a nejtajnějším mocenským skupinám ukazuje sílu odhodlání a dobrého úmyslu, která vždy razila cestu světovému pokroku.

Po přečtení této knihy se nyní dívám skutečně jinýma očima na chování médií, vlád a mezinárodního finančnictví, a to nejen k fenoménu UFO, ale i vůči informacím o příchodu Světového Učitele. Chápu také do velké míry podivné osudy vynálezců čistých zdrojů energie i to, proč se každý takový vynález střetává se silným mediálním a finančním potlačováním.

Při čtení některých pasáží knihy popisující prostředky a metody tajné mocenské skupiny by čtenář mohl upadnout do sklíčenosti a beznaděje. Jejich moc je však jen dočasná a omezená a je třeba si připomínat vysvětlení A. A: Bailey z Pojednání o bílé magii aneb cesty učedníka: „Ptáte se, zda dělníci černé magie mají stejnou moc. Odpovídám, ne. Mohou působit ve třech světech (pozn. myšleno fyzický, astrálně-emocionální a mentální), ale jejich působení vychází z roviny mysli a je činné v rovině mysli, a proto – na rozdíl od duše – nepracují mimo oblast svých snah. Protože jsou nablízku materiálu, na němž pracují, a protože se s ním ztotožňují, mohou dočasně dosáhnout mocnějších výsledků a rychlejšího uskutečnění nežli pracovník Bílého bratrstva, ale tyto výsledky jsou pomíjivé a zanechávají po sobě zkázu a katastrofu. Černý mág je nakonec pohlcen pohromou, kterou způsobil.“ – A i o tom je současná krize.

Nejcennější jsou z této knihy podle mne autentické informace o událostech, které pan Greer zažil a svědectví o dokumentech, které o UFO a o nových technologiích viděl. S jistou opatrností je podle mne třeba přijímat jeho interpretace duchovních stavů a zážitků, které ve své knize podává. Ne snad proto, že by se snažil je zkreslovat, ale proto, že jsou velice subjektivní a podávané v terminologii amerického proudu New Age, takže postrádají pevnou osnovu, jež poskytuje učení odvěké moudrosti. Jinými slovy je moudrost podávaná panem Greerem při vší úctě ještě velice relativní na rozdíl od moudrosti, kterou předávají Starší Bratři ústy pana Creme. Jen jako beletrii lze pak číst úvahy kosmologické a představy o stavbě a vývoji vesmíru a člověka nebo o povaze Nového věku. I když základní směr jeho úvah se v podstatě shoduje s učením Mistrů, je silně zakalen převažujícím proudem New Age, jaký nyní v anglicky mluvícím světě panuje. Nehledě na tyto nepodstatné rozdíly je kniha v neposlední řadě cenná v tom, že podává informace o současném stavu světa, jeho potřebných změnách i o existenci Plánu, kterým se vývoj na naší planetě i v celém vesmíru řídí a to v přísně hierarchickém uspořádání. Odtud je již jen krůček k poznání naší planetární Hierarchie, která s Vesmírnými Bratry na tomto díle spolupracuje.

Knihu mohu vřele doporučit těm, kdo chtějí proniknout pod povrch světa světové politiky, finančnictví a nových technologií a získat autentické informace o spolupráci s Vesmírnými Bratry.

Identifikace knihy: Steven. M. Greer Utajovaná pravda – zapovězené poznání,

Dobra 2008, ISBN 978-80-86459-60-8

Prodej knihy: http://www.knihydobra.cz/utajovana-pravda-zapovezene-poznani-p-18851.html

Stránky projektu Disclosure, který vede pan Greer (anglicky): www.disclosureproject.org


Pozn.: Obrázek titulní strany jsem použil z anglického originálu, protože je daleko povedenější, než obal českého překladu.

Podpořte nás sdílením

Nová kniha o příchodu Krista

Nová kniha o příchodu Krista

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti: Kniha o současných událostech i o tom, co je právě před námi.

Číst více Číst více

Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti

Kniha o současných událostech i o tom, co je právě před námi.

Pan Benjamin Creme podává odpovědi na otázky týkající s především působení Krista a Mistrů moudrosti v bezprostření budoucnosti. Kniha je členěna na krátké kapitoly a vyniká jednoduše srozumitelným podáním i těch nejhlubších souvislostí, jež se pojí s Kristovým příchodem.

Text doplňuje dalších dvacet mistrně přeložených Kristových poselství.

Kniha přináší mnohé zajímavé informace nejen zapáleným duchovním badatelům a následovníkům Mistrů, ale i revolučně nové pohledy na světové dění srozumitelné pro širokou veřejnost.

Z obsahu:

Kristovo rozhodnutí vrátit se opět na Zem ? Kdo tvoří novou skupinu služebníků světa a jaká je jejich role ? Jak bude probíhat zviditelnění Krista – Maitréji v současném světě ? Den deklarace ? Jaké tělo používá ? Kristovo vědomí ? Meč rozštěpení ? Hierarchie ? Co je to Avatár sjednocení ? Kde leží duchovní centra planety ? Nové světové náboženství ? Tři jarní svátky ? Antikrist a síly zla ? Bůh ? Cíl vývoje ? Zákon lásky ? Duše a reinkarnace ? Význam služby a meditace ? Telepatie a psychické síly ? Léčení budoucnosti ? Strach ze smrti ? Jaké bude vzdělávání a práce ? Svobodná vůle ? Politické následky ? „Katastrofický syndrom“ ? Proč je dnes tolik násilí ? Vegetariánství ? Jaderná energie ? UFO ? Egypt a Atlantida ? Kdy bude zlatý věk lidstva?

Vydává Ekoland klub, o. s., Třinec, ISBN 978-80-903575-3-2

Kniha čítá přes 250 stránek v měkké vazbě, cena knihy je 220 Kč. Při objednávce jedné knihy na dobírku vychází cena včetně balného a poštovného na 300 Kč.

Objednat knihu je možné na dobírku u Ekoland klubu ekoland.klub@seznam.cz .
V objednávce uvádějte počet knih a Vaši přesnou doručovací adresu.

Podpořte nás sdílením