Vychází Učitel světa v českém překladu

Vychází Učitel světa v českém překladu

O příchodu Krista, Nového věku a o učení, které s tím souvisí, napsal pan Creme dohromady asi 16 knih. Každá z nich se zabývá touto historickou událostí v jiném kontextu. V češtině se díky úsilí členů Ekolandu podařilo vydat zatím tři z nich: Učení odvěké moudrosti a poselství Maitréji Krista, Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti, Transmise – meditace pro Nový věk.

S blížícím se otevřeným vystoupením Maitréji – Krista na světovou scénu nabývá na důležitosti právě Jeho úloha a role v této dějinné události. A právě o tom pojednává další Cremova kniha, kterou se nyní podařilo vydat v českém překladu: Světový učitel pro celé lidstvo.Kniha detailně pojednává o plánovaném návratu naší planetární Hierarchie a o Maitréjově sestupu z Jeho útočiště v Himalájích v červenci roku 1977 a o Jeho práci ve světě, která se dosud odehrávala pouze v zákulisí. Hovoří také o ohromných změnách, které Jeho přítomnost přinesla, o Jeho plánech a projektech, prioritách a doporučeních pro nejbližší budoucnost. Kniha Jej vykresluje jako velkého a mocného Avatára a zároveň jako přítele a bratra lidstva.

Na úvod podává stručnou historickou perspektivu Maitréjova příchodu, která se zastavuje u událostí z 11. září 2001, jež vedly k citelnému prohloubení napětí a celosvětové krizi. Politická rovina však není jedinou významnou linií, po které se dá příchod Světového učitele sledovat.  Podstatou krizí, které se projevují v oblasti politické, ekonomické a sociální jsou duchovní problémy lidstva. Hlavní úlohou přicházejícího Avatára proto je přivést lidstvo ke změně jeho pohledu na sebe a na svět. Zejména chce odstranit iluzi pocitu oddělenosti, která ospravedlňuje současné nezodpovědné chování lidí i celých států, jehož důsledky nyní všichni pociťujeme. Na to hodlá Maitréja upozorňovat a inspirovat lidi ke změně. Náprava však musí přijít od lidí samotných, prostřednictvím jejich činů založených na dobré vůli a tomto novém uvědomění.

Knihu je možné, stejně jako ostatní, objednat emailem na adresu Ekoland klubu, který ji zasílá na dobírku za cenu 169 Kč plus poštovné.

Podpořte nás sdílením