Steven M. Greer: Utajovaná pravda – zapovězené poznání

Steven M. Greer: Utajovaná pravda – zapovězené poznání

Jedna z mála knih, která se nesnaží dobýt z fenoménu UFO co největší senzaci, a přesto představuje ve skutečnosti jednu z nevětších senzací naší doby – ukazuje skutečnou podstatu a povahu mimozemských návštěvníků ale i světu nebezpečný postoj vlád a mocenských skupin.

Jedna z mála knih, která se nesnaží dobýt z fenoménu UFO co největší senzaci, a přesto představuje ve skutečnosti jednu z nevětších senzací naší doby – ukazuje skutečnou podstatu a povahu mimozemských návštěvníků ale i světu nebezpečný postoj vlád a mocenských skupin. Autor evidentně nemá ponětí o informacích, které šíří pan Creme, ale o to víc je jeho původní svědectví cenné v tom, jak dokazuje mírumilovnost a vstřícnost jiných civilizací vůči nám pozemšťanům. Dokazuje nejen to, že jiné civilizace vůči nám nechovají nepřátelské úmysly, ale že pověsti o hrozbách z vesmíru šíří a podporuje velice úzká skupina lidí, kteří brání zároveň technickému pokroku, jen aby se udrželi u moci. Není možné zavírat oči před tím, co pan Creme nazývá „temné síly“, které se po skončení světové války přelily z vojenské oblasti do oblasti ekonomické a jejichž hlavním prostředkem se stala komercionalizace. Světové finančnictví, média a průmyslové korporace nyní představují nejsilnější hráz lidskému pokroku tím, jak se vzájemně podporují a udržují tak staré pořádky založené na energii odcházejícího věku. Svědectví člověka, který se nabál jít proti nejmocnějším a nejtajnějším mocenským skupinám ukazuje sílu odhodlání a dobrého úmyslu, která vždy razila cestu světovému pokroku.

Po přečtení této knihy se nyní dívám skutečně jinýma očima na chování médií, vlád a mezinárodního finančnictví, a to nejen k fenoménu UFO, ale i vůči informacím o příchodu Světového Učitele. Chápu také do velké míry podivné osudy vynálezců čistých zdrojů energie i to, proč se každý takový vynález střetává se silným mediálním a finančním potlačováním.

Při čtení některých pasáží knihy popisující prostředky a metody tajné mocenské skupiny by čtenář mohl upadnout do sklíčenosti a beznaděje. Jejich moc je však jen dočasná a omezená a je třeba si připomínat vysvětlení A. A: Bailey z Pojednání o bílé magii aneb cesty učedníka: „Ptáte se, zda dělníci černé magie mají stejnou moc. Odpovídám, ne. Mohou působit ve třech světech (pozn. myšleno fyzický, astrálně-emocionální a mentální), ale jejich působení vychází z roviny mysli a je činné v rovině mysli, a proto – na rozdíl od duše – nepracují mimo oblast svých snah. Protože jsou nablízku materiálu, na němž pracují, a protože se s ním ztotožňují, mohou dočasně dosáhnout mocnějších výsledků a rychlejšího uskutečnění nežli pracovník Bílého bratrstva, ale tyto výsledky jsou pomíjivé a zanechávají po sobě zkázu a katastrofu. Černý mág je nakonec pohlcen pohromou, kterou způsobil.“ – A i o tom je současná krize.

Nejcennější jsou z této knihy podle mne autentické informace o událostech, které pan Greer zažil a svědectví o dokumentech, které o UFO a o nových technologiích viděl. S jistou opatrností je podle mne třeba přijímat jeho interpretace duchovních stavů a zážitků, které ve své knize podává. Ne snad proto, že by se snažil je zkreslovat, ale proto, že jsou velice subjektivní a podávané v terminologii amerického proudu New Age, takže postrádají pevnou osnovu, jež poskytuje učení odvěké moudrosti. Jinými slovy je moudrost podávaná panem Greerem při vší úctě ještě velice relativní na rozdíl od moudrosti, kterou předávají Starší Bratři ústy pana Creme. Jen jako beletrii lze pak číst úvahy kosmologické a představy o stavbě a vývoji vesmíru a člověka nebo o povaze Nového věku. I když základní směr jeho úvah se v podstatě shoduje s učením Mistrů, je silně zakalen převažujícím proudem New Age, jaký nyní v anglicky mluvícím světě panuje. Nehledě na tyto nepodstatné rozdíly je kniha v neposlední řadě cenná v tom, že podává informace o současném stavu světa, jeho potřebných změnách i o existenci Plánu, kterým se vývoj na naší planetě i v celém vesmíru řídí a to v přísně hierarchickém uspořádání. Odtud je již jen krůček k poznání naší planetární Hierarchie, která s Vesmírnými Bratry na tomto díle spolupracuje.

Knihu mohu vřele doporučit těm, kdo chtějí proniknout pod povrch světa světové politiky, finančnictví a nových technologií a získat autentické informace o spolupráci s Vesmírnými Bratry.

Identifikace knihy: Steven. M. Greer Utajovaná pravda – zapovězené poznání,

Dobra 2008, ISBN 978-80-86459-60-8

Prodej knihy: http://www.knihydobra.cz/utajovana-pravda-zapovezene-poznani-p-18851.html

Stránky projektu Disclosure, který vede pan Greer (anglicky): www.disclosureproject.org


Pozn.: Obrázek titulní strany jsem použil z anglického originálu, protože je daleko povedenější, než obal českého překladu.

Podpořte nás sdílením