Zprávy z časopisu Share International (leden – únor 2009)

Zprávy z časopisu Share International (leden – únor 2009)

Lednové a únorové číslo přináší především odpovědi týkající se právě probíhajících událostí. Tomu se věnují jak „otázky a odpovědi“ pana Creme, tak i článek jeho Mistra, který je v překladu v plném znění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Čtenář se dozví další podrobnosti nyní již velmi blízkého otevřeného působení Maitréji – Krista, které započne Jeho prvním televizním rozhovorem.

Lednové a únorové číslo přináší především odpovědi týkající se právě probíhajících událostí. Tomu se věnují jak „otázky a odpovědi“ pana Creme, tak i článek jeho Mistra (zde), který je také k dispozici spolu s dalšími i v sekci „Ke stažení„. Čtenář se dozví další podrobnosti nyní již velmi blízkého otevřeného působení Maitréji – Krista, které započne Jeho prvním televizním rozhovorem.

Otázky a odpovědi

Je izraelský útok na Gazu důvodem pro zpoždění výskytu hvězdy, která byla předpovězená, že se objeví někdy mezi Vánoci a počátkem Nového roku?

Není. Z hlediska Mistrů není žádné zpoždění. V naší tiskové zprávě pro média jsme neřekli, že se hvězda objeví „někdy mezi Vánocemi a počátkem Nového roku“, ale že se objeví „ve velmi blízké budoucnosti“. V každém případě, toto je psáno 8. ledna, stále velmi zkraje roku 2009. Můj Mistr říká: buďte klidní a očekávající (to se vzájemně nevylučuje). Plán pokračuje velmi dobře.

Co bude potřeba, aby se obě strany konfliktu podařilo přesvědčit, že musí vyjednávat, aby se dostali do stavu, kdy budou možné mír a snášenlivost v Palestině i v Izraeli?

To se jednoduše řekne, že by měli vyjednávat, ale propast mezi oběma stranami je velice široká a já jsem přesvědčen, že to bude vyžadovat Maitréju, aby je dal dohromady. Potíž je v tom, že dohodnutý mír musí být konečně spravedlivý. Až dosud nebylo Palestincům nabídnuto spravedlivé nebo poctivé řešení. Stejně tak Izrael nebyl dosud ochoten jednat o zásadních rozdílných otázkách.

Domnívám se, že celosvětové embargo Izraele, takové jaké bylo použito proti Jižní Africe, které tam vedlo ke konci apartheidu, by bylo nejúčinnější cestou jak přivést Izrael k jednacímu stolu.

Jestliže akce Izraele, kterou podnikl v roce 1967 během šestidenní války, představovala ‘zlo‘, pozorujeme nyní stejnou energii při činnosti proti Palestincům, zvláště těm v pásmu Gazy?

Ano.

Mnoho, možná až příliš hodně, se očekává od nového amerického presidenta. Myslíte si, že svět je příliš optimistický? Očekává se, že Barack Obama vyřeší velké světové krize: krizi ekonomickou, životní prostředí, nezaměstnanost, hroutící se hospodářství, rostoucí počet bezdomovců, narůstající bídu, konflikt na Středním Východě a terorismus. Takový úkol by jistě vyžadoval supermana, aby se jej chopil.

Absolutní pravda. naštěstí máme supermana, který nám skutečně může ukázat cestu, jak tyto problémy vyřešit – Jeho jméno je Maitréja. Zbytek je na nás. My musíme udělat ta správná rozhodnutí ve světle Maitréjových myšlenek. Obama by mohl být rozhodujícím hlasem pro ‘novou‘ Ameriku – spolupracující a snažící se naslouchat ostatním – ve světě.

Zdá se, že volby a vyhlídky na novou éru v americké politice s Barackem Obamou jako s prezidentem pozvedly ducha Američanů a mnohých dalších na celém světě. Očekáváte nějakou novou fázi zmírňování a vyjednávání namísto válčení?

Ano, možná se hned nestáhne z Iráku nebo z Afgánistánu, ale hned co to bude možné, ať už to znamená cokoliv, ale můžeme se těšit na jednání s prezidentem, který nehovoří či nejedná podle ideologické demagogie, ale kdo je empirický a umírněný a kdo má obnovit zdraví ve velmi nemocné zemi. Má toto pro svou podporu – Maitréju a Jeho vizi, energii a lásku. Jaký příklad pro něj k následování!

Vojenská síla Izraele závisí na americkém financování a dodávkách. Bude mít ekonomický kolaps ve Spojených státech a na celém světě pozitivní dopad na konflikt mezi Izraelem a Palestinou?

Pan Obama již pronesl slova v tom smyslu, že Amerika bude stát za Izraelem, ale finanční tlaky mohou způsobit snížení americké finanční podpory. V každém případě se domnívám, že to bude vyžadovat Maitréju, aby se tyto dvě skupiny usmířily.

Tolik zemí začíná trpět dopady ekonomického kolapsu. Velké množství peněz je slíbeno na podporu hroutících se průmyslových odvětví a finančního sektoru, ale jsou to jistě běžní lidé, kteří trpí více než obvykle. Co mohou Mistři udělat, aby pomohli těm, kteří jsou již postiženi chudobou a těm, kteří se dostávají do dluhů, bezdomovcům a nezaměstnaným?

Není úlohou Mistrů řešit naše problémy. My jsme za ten zmatek zodpovědní. Přímý zásah by byl porušením naší svobodné vůle. Během ‘dobrých časů‘ se většina lidí nestarala o chudé a bezdomovce. Mistři podávají učení, které rázem zbaví svět chudoby a válek.

Zdá se, že v současnosti je hodně lidí nervózních kvůli ekonomické situaci svých zemí, ale stále jsou finančníci, kteří slibují, že vzestup je nablízku, že tohle je pouze ‘zdravá korekce‘. Lidé nevědí, jak nejlépe postupovat – šetřit, utrácet, investovat nebo pokračovat jako normálně. Prosím o Váš názor.

Jak to říká Mistr dost jasně, tohto není žádný dočasný ‘pokles‘, nebo ‘zdravá korekce‘, všichni neprocházíme ničím iným, než hroucením starých nespravedlivých pořádků. To je nezbytné a také nevyhnutelné, je to logický výsledek naší chamtivosti a sobeckosti. Moje rada, k čemu je to dobré, je šetřit a učit se žít jednodušeji. To budeme muset udělat všichni, aby ostatní vůbec mohli žít.

Když všechny naše úspory a penzijní fondy se vypaří, a když nikdo si nebude už schopen nic koupit z důvodu současné ekonomické krize, jak bude možné , aby svět běžel dál?

Vyhlídky nejsou tak pochnurné a extrémní jak se domníváte. Základní věci se budou vyrábět a prodávat – a Maitréja ukáže lepší způsob jak žít, spravedlivější a poctivější. Nyní můžete pochopit, proč Maitréja čekal tak dlouho na svou veřejnou řeč. Lidstvo, kromě rozvojových zemí, žilo po léta v iluzi, myslelo si, že úplně zkorumpovaný a nespravedlivý ekonomický systém může pokračovat na věky. Zapomnělo na stále rostoucí účinky energií Vodnáře.

Slyšíme toho dnes spoustu o „nouzových balíčcích“, které mají nastartovat národní hospodářství, stejně jako o zvýšených vládních výdajích na infrastrukturu země, aby se vytvořila pracovní místa. Země již teď mají neúměrně vysoké národní a zahraniční dluhy, a přitom tisknou peníze ostošest. Bude to znamenat, že přechod na ekonomiku založenou na sdílení bude o to těžší? Neměly by se nejdříve splatit dluhy?

Tato výdajová opatření nebudou fungovat. Tohle není Roosveltův Nový úděl. Doba je značně odlišná, i když současná situace připomíná tu ve třicátých letech. Toto je konec Věku a pořádek (nebo nepořádek) není přechodnou bouří. Tohle pomůže lidem považovat sdílení za jediný způsob jak restrukturalizovat světovou ekonomiku.

(1) Existovaly skutečně historické postavy známé jako „tři mudrci“? (2) Kdo byli? (3) Proč hledali Ježíše?

(1) Ano. (2) Byli to Mistři. (3) Oni se nevydali „hledat“ Ježíše. Přišli vyjádřit úctu Tomu, Kdo bude prostoupen Kristem

Podpořte nás sdílením