Rubrika: Světové dění

Papež v Kongresu promluvil Američanům z duše

Papež v Kongresu promluvil Američanům z duše

Vpravdě historická návštěva hlavy katolické církve ve Spojených státech měla neobvyklé vyvrcholení, když papež František, jako vůbec první ze svatých otců, promluvil před americkým Kongresem. Jeho projev sledovali jak kongresmani, tak senátoři a přítomni byli také členové vládního kabinetu prezidenta Obamy a členové diplomatického sboru.

Číst více Číst více

Již dlouho před začátkem papežova projevu panovalo v sále velké očekávání a napětí se s každou minutou stupňovalo. S velkou obřadností byl nakonec Svatý otec František uveden do sálu. Na něm však jakoby žádné vzrušení nebylo znát. Pokojně kráčel řadou tleskajících přítomných a zdravil známé a choval se nenuceně. Stačil si podat ruku s ministrem zahraničí Kerrym, aby pak před řečnickým pultíkem ještě dlouho čekal, až dozní neutuchající potlesk. Ten musel nakonec utišit předsedající pan Boehner údery svého kladívka. Pak teprve mohl začít historický projev Svatého otce před vrcholnými zákonodárci a politiky americké federace. Již na začátku projevu rozptýlil papež František všechny spekulace ohledně témat a názorů, které nejrůznější komentátoři a politologové v jeho projevu předpovídali a kolem kterých se točila debata, jak kontroverzní mohou pro jednotlivé skupiny zákonodárců být. Svůj projev začal připomenutím úlohy a postavení vrcholných zákonodárců jako představitelů národa, kteří mají hájit zájmy lidí a to zejména těch, kteří jsou slabí a ohrožení. Celý projev se nesl v duchu historických perspektiv americké státnosti a ideálů, které ji po staletí formovaly. Tím, jak pozitivně vyzdvihl ideály svobody, bratrství a spravedlnosti, otevřel patriotickým Američanům jejich srdce. Již brzy po začátku projevu bylo znát na obou mužích sedících za předsednickým stolem, tedy na víceprezidentovi Bidenovi a panu Boehnerovi, viditelné pohnutí, stejně jako na dalších přítomných v sále. Namísto pouhého deklamování svých názorů a představ, využil Svatý otec skutečných postav americké historie, na kterých ukazoval, jak přispěli k všeobecnému pokroku. Těmito postavami byly prezident Lincoln, Dr. Martin Luther King, Dorothy Day a mnich Thomas Merton. Na příkladu prezidenta Lincolna ukázal, že vytváření svobodné společnosti se neobejde bez spolupráce, solidarity a poslušnosti. Na mnohé rány současného světa zmítaného válkami a konflikty nabídl recept v podobě spravedlnosti a míru. Násilím se nic nevyřeší. Je třeba odstranit nespravedlnost i v takzvaném rozvinutém světě, kde nás čeká spousta práce na nápravě, obnovení naděje a spravedlnosti. Vícekrát zdůraznil potřebu jednoty, obnovení ducha bratrství a spolupráce při hledání všeobecného dobra. Přitom je nutné obětovat dílčí zájmy a sdílet na všech úrovních.

Pokračoval příkladem reverenda Kinga, který dokázal probudit mnoho lidí, aby s ním šli za společným snem – za rovná politická a občanská práva pro všechny Afroameričany. V této souvislosti nabádal, aby současná generace neopakovala chyby svých předchůdců a aby přijala emigranty tak, jakoby to byli vlastní lidé. Připomněl také zlaté biblické pravidlo, abychom se chovali k bližním tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám, a nabídl i své zevšeobecnění: pokud chceme bezpečí, tak poskytujme bezpečí, pokud chceme život, tak dávejme život, pokud chceme příležitost, tak dávejme příležitosti. Odvážil se připomenout v jednoduchém podobenství i karmické pravidlo: hůl, kterou používáme na ostatní, bude za nějaký čas použita na nás.

Dorothy Day patří mezi méně známé postavy americké historie. Byla katolickou průkopnicí dělnického hnutí a bojovala za spravedlnost pro utiskované v duchu její víry a biblických příkladů. V dnešní době globálních krizí a problémů vyjádřil Svatý otec potřebu globální solidarity. K tomu podle něj patří vytváření a rozdělování bohatství a správné využívání přírodního bohatství. To se týká i udržování našeho společného domova, naší planety. Opětovně vyzval, aby se zákonodárci zasadili za přesměrování ekonomiky a odstraňování nejpalčivějších důsledků lidské činnosti na přírodu. Je třeba odvážně hledat cesty jak bojovat s chudobou, za obnovení lidské důstojnosti lidí na okraji společnosti a zároveň chránit přírodu. Technologie je třeba dát do služeb novému druhu pokroku – zdravějšímu, lidštějšímu, sociálnějšímu a spojujícímu.

Následně se zmínil o posledním z vybraných amerických vzorů, o mnichovi Mertonovi. Myslitel a mystik byl zastáncem dialogu a usmíření mezi národy a církvemi. Na jeho příkladu vyzval k odvaze a pragmatismu při překonávání antagonismů mezi státy. Jemně tím narážel na zlepšení vztahů s Kubou, které František nedávno pomáhal zprostředkovat. Konečným cílem musí být ukončení všech válečných konfliktů. Proto je také třeba skončit s obchodováním se zbraněmi za účelem zisku, které často končí v rukou agresorů a krutovládců.

Nakonec se zabýval i tématem obnovení zájmu o rodinu. Upozornil na ty nejzranitelnější – na děti, které často mají před sebou budoucnost plnou násilí, zneužívání a zoufalství.

Tomuto proslovu, plnému americké historie, naslouchal se zájmem celý sál a častokrát papeže přerušil potleskem. Mnozí neskrývali dojetí, což bylo zejména vidět na panu Boehnerovi, který byl téměř stále vidět v záběru za Svatým otcem. Zdá se, že papež se svým projevem dotkl jejich srdce a rozezněl citlivou americkou strunu, v jejímž tónu se dokáže americký národ stmelit pro velké činy, vedoucí k pokroku celého lidstva a společnému dobru. O tom mnohokrát hovořil pan Creme, když říkal, že dosud se projevovala pouze osobnost Ameriky, která je zabarvena paprskem idealismu a oddanosti, jenž má na svědomí mnoho omylů a zla. Svět podle něj stále čeká, až se projeví duše tohoto národa, která je pod vlivem paprsku lásky a moudrosti. Pak teprve bude moci Amerika naplnit svůj úděl, ke kterému je předurčena. Zdá se, že projev papeže Františka dokázal citlivým způsobem rozfoukat plamínek lásky, který v srdci tohoto národa dosud jen skomíral, a v tomto smyslu k Američanům promluvil z jejich vlastní duše.

Podpořte nás sdílením

Papež František volá po míru

Papež František volá po míru

Přibližně 100 000 lidí se v sobotu 7. září 2013 shromáždilo na náměstí sv. Petra ve Vatikánu na čtyřhodinové mírové vigilii s cílem oslovit představitele předních světových velmocí, aby k řešení konfliktu v Sýrii dali raději přednost cestě míru před válkou.

Číst více Číst více

Papež František požádal lidi po celém světě, aby si uvědomil svou odpovědnost jeden za druhého a zeptali se sami sebe, zda jsou s dnešním světem spokojeni. Papež se otázal: „Je svět, který chceme opravdu světem harmonie a míru uvnitř nás, v našem vztahu k ostatním, v rodině a také uvnitř států a mezi nimi? A neznamená skutečná svoboda možnost zvolit si cesty, které směřují k dobru pro všechny a které jsou vedeny láskou?“

„…náš svět je v srdci a mysli Boha ‘domovem harmonie a míru’ a to je prostor, ve kterém je každý schopen najít si své správné místo a cítit se tam ‘jako doma’, protože je to „dobré“. Veškeré tvorstvo vytváří harmonickou a prospěšnou jednotu, ale především lidstvo stvořené k obrazu a podobě Boží je jedna rodina, ve které se vzájemné vztahy vyznačují nejenom podle pouhých slov jako skutečné bratrství: druhý člověk je milován jako bratr či sestra a náš vztah s Bohem, který je láska, věrnost a dobrota odráží každý lidský vztah a přináší harmonii všemu stvořenému. Svět Boží je světem, kde se každý cítí zodpovědný za toho druhého a za jeho dobro.

V tento večer by se měl každý z nás při rozjímání otázat se sám sebe: Je tohle opravdu ten svět, po kterém toužím? Je to opravdu ten svět, který všichni nosíme ve svých srdcích?…

„ …A bylo by pro nás také dobré se zeptat: Jsem opravdu strážcem svého bratra?

Ano, jste strážcem svého bratra! Být člověkem znamená starat se o druhého!

Ale když je harmonie porušena, nastane proměna: náš bratr, o kterého bychom se měli starat a milovat ho, se stává nepřítelem, se kterým bojujeme, kterého chceme zabít. A dokonce i v dnešní době pokračujeme v historii konfliktů mezi bratry, i dnes vztahujeme ruce na své bratry.

I dnes se necháváme ovládat modlami, sobeckostí, svým vlastním prospěchem… Naše zbraně jsme přivedli k dokonalosti, uspali jsme naše svědomí a vyostřili naše názory, abychom ospravedlnili naše jednání. Jako kdyby to bylo zcela normální, pokračujeme v rozsévání zkázy, bolesti, smrti! Násilí a válka vedou pouze ke smrti, hovoří smrtí! Násilí a válka jsou jazykem smrti!“

Papež František požádal všechny, co se sešli na Náměstí Sv. Petra, zda je možné změnit směr.

„Můžeme se dostat ven z této spirály smutku a smrti? Můžeme se znovu naučit žít a kráčet po cestách míru ?… Já říkám: Ano, je to možné pro každého z nás! Z každého konce světa chci dnes slyšet volání: Ano, je to možné pro každého z nás! Nebo ještě lépe chtěl bych slyšet od každého z nás, od toho nejprostšího po toho nejmocnějšího, včetně těch co jsou povoláni vládnout státům, aby odpověděli: Ano, my to chceme!“…

„Ať se každý odhodlá podívat do svého svědomí a zaposlouchá se do slov, která říkají: Zapomeň na svůj vlastní prospěch, který jen zatvrzuje tvé srdce, překonej lhostejnost, která tvé srdce vůči ostatním jen znecitliví, podmaň si své smrtící úvahy a otevři se dialogu a smíření. Snaž se porozumět bolesti svého bratra a nepřidávej mu na utrpení, nastav mu pomocnou ruku, obnov soulad, který byl narušen. A toho všeho se snaž dosáhnout ne sporem ale vstřícností! Nechť hluk zbraní utichne! Válka vždy znamená selhání míru, je vždy porážkou pro lidstvo“…

„Odpuštění, dialog, smíření ─ toto jsou slova míru, v milované Sýrii, na Blízkém Východě, po celém světě! Pojďme se pomodlit za usmíření a mír, pojďme společně pracovat na usmíření a míru a pojďme se stát vždy a všude muži a ženami porozumění a míru! Cosi sia ─ Nechť se tak stane.“

Z říjnového čísla 2013 časopisu Share International přeložila Dana Callaghan, původní zdroj  www.news.va.

Podpořte nás sdílením

Sýrie: důvěřujte lidem

Sýrie: důvěřujte lidem

Mohlo by se zdát, že ze Sýrie poslední dobou nepřicházejí žádné dobré zprávy, pokud vůbec nějaké. Málokdo si proto dnes ještě vzpomene na to, že současná občanská válka začala jako pokojné lidové povstání. Nyní se spíše mluví o tom, jak se v současné válce angažují různé mezinárodní síly včetně teroristických skupin.

Číst více Číst více

Jean-Pierre Filiu je profesorem blízkovýchodních studií na pařížské univerzitě Sciences Po Paris, který sleduje s velkým zájmem dění v Sýrii a nedávno se vrátil z pobytu v syrském Aleppu. Nepobýval tam však na frontové linii, ale mezi obyčejnými lidmi.  Říká, že obraz Sýrie, který vytvářejí mezinárodní sdělovací prostředky je daleko vzdálený skutečnosti. Není se co divit, že jejich zpravodajství ukazuje pouze válku, protože zpravidla se pohybují výlučně v doprovodu vojáků revoluční FSA. (Asádův režim novináře do země nepouští.) Profesor Filiu se proto záměrně rozhodl žít mezi obyčejnými lidmi, kteří nemají s válkou nic společného. Jeho postřehy a myšlenky jsou proto naprosto jiné. Jak v televizním rozhovoru na stanici France 24 prohlásil, považuje současný konflikt stále za revoluční povstání lidí, kteří se zdola postavili autokratickému režimu. Povstání, které již trvá několik let, dokázalo osvobodit rozsáhlá území, která již delší dobou nejsou pod kontrolou Asádova režimu. Například na větší části Aleppa již více jak rok vládne samospráva. I přes mnohé potíže je tam dokonce pro obyčejné lidi lepší situace než na území, které je dosud pod kontrolou státu. Veřejné služby, jako elektřina, voda a zásobování, tu fungují sice nedokonale, ale přesto lépe. Lidé organizují svůj život sami, bez pomoci zvenčí a nově nabytou svobodu by za nic nevyměnili. Třeba rajčata jsou na osvobozeném území až pětkrát levnější, než na území státu. Podle pana profesora je syrské povstání v mnohém jedinečné a vytváří tak příklad pro celý region.  Jde o skutečné povstání, které přináší změnu zdola nahoru. Na rozdíl třeba od Egypta nebo Tuniska ale i dalších zemí nejsou na osvobozených územích žádné zbytky původního režimu. Asádův režim je totiž tak nelidský a agresivní, že lidé s ním nechtějí mít nic společného a důsledně rozbíjejí všechny jeho součásti. Další podstatnou odlišností je to, že celé povstání probíhá bez vnější pomoci. I když se často slyšíme o tom, jak cizí skupiny financují, vyzbrojují, nebo se přímo účastní bojů opozice, pochází naprostá většina zbraní podle pana Filiu od Asádovy armády.  Je to podle něj Asádovo propagandistické vítězství, že se na konflikt začíná pohlížet jako na válku s teroristy a s cizími silami.

Jak rozbít tuto falešnou představu a informační blokádu, která ji pomohla vytvořit? Podle pana profesora by zpravodajské agentury měly začít důvěřovat místním lidem. Mnohé zprávy se totiž nedostanou do zpravodajství jednoduše proto, že je nebylo možné „ověřit z nezávislých zdrojů“. To je často nemožné, protože reportéři v Sýrii prakticky nejsou. Místní lidé však nemají zájem něco zkreslovat nebo zatajovat. Oni sami jsou často k FSA kritičtější než lidé zvenčí.  Téměř každý den se objevují noví zpravodajové z řad normálních občanů, nová televizní nebo rozhlasová média, která považují svobodu informací za největší výdobytek, který převáží veškeré útrapy. Tito lidé by svou nezávislost nevyměnili za nic na světě, ani kvůli vlastnímu prospěchu. Přesto tito „občanští zpravodajové“ jsou považováni profesionálními novináři za nedůvěryhodné zdroje, v nejlepším případě za „svědky“. Je velkým paradoxem, že Sýrie je dosud členem Spojených národů, a její informace jsou přijímány jako oficiální a důvěryhodné, zatímco zprávy od nových médií a občanských zpravodajů na osvobozených územích nikoliv.

Podle profesora Filiu je syrské revoluční hnutí kvalitativně zcela novým historickým jevem, který předznamenává novou epochu přinejmenším na Blízkém východě. Proto jako historik chce být u toho. Sýrie přitom historicky byla a je jedním z klíčových států tohoto neklidného regionu a dění v Sýrii může ovlivnit směr vývoje v dalších okolních zemích.

Podpořte nás sdílením

Zkušenosti z Tuniska

Zkušenosti z Tuniska

Tunisko bylo zemí, ve které konce roku 2010 započal proces, který se nyní nazývá Arabským jarem, a také mezi prvními zažívá pokusy o návrat ke starým pořádkům.

Číst více Číst více

Rozčarování z chování nově zvolených politiků, kteří se snaží zajet do starých kolejí korupce, autokratismu a vlastního prospěchu, vede nevyhnutelně ke hlubším úvahám o reformách celého systému zastupitelské demokracie v prostředí současného mezinárodního kapitalismu. Zajímavé myšlenky, jak dosáhnout trvalého zlepšení situace uvádí například حركة عصيان / Disobedience Movement. Jistě stojí za to seznámit s jejich stručným shrnutím do několika bodů, jak byly 6. července prezentovány v anglickém překladu na webu jiného revolučního hnutí ─ Occupy Wall Street.

1. Úsilí vytvořit nový ekonomický a sociální systém, který skončí s kapitalismem a všemi současnými ekonomickými nástroji založenými na zisku a konkurenci. Tento rozchod nelze provést, dokud práce a vlastnictví prostředků nezbytných k sociálnímu blahobytu nebudou převedeny do společenského vlastnictví řízeného družstvy, v nichž všichni členové společnosti přispívají na základě solidarity a spravedlivého rozdělování bohatství, a dokud se výroba nezaměří na uspokojování skutečných lidských potřeb, a ne na hromadění zisku.

2. Odpor proti autoritářského státnímu aparátu a jeho hierarchickým strukturám, ať už má jakékoliv formy, liberálně demokratickou, nebo fašisticko-totalitářskou, teologickou nebo pokrokovou. Cílem je vytvoření kooperativní samořízené správy věcí veřejných, kde každý člen společnosti přispívá přímým způsobem bez politické reprezentace. Na základě historických zkušeností revolučních hnutí a ponaučení, které z nich vzešla, lze nejvhodnějším způsobem dosáhnout těchto cílů prostřednictvím místních samosprávných rad v městech, okresech, vesnicích a krajích. Tyto rady vytvářejí národní samosprávnou federaci prostřednictvím přímo volených delegátů, kterým jsou přidělovány předem určené úkoly a kteří mohou být sesazení lidovými radami. V této souvislosti je naše revoluční taktika založena na podpoře a přispívání všem spontánním iniciativám, které vzejdou z revoltující masy lidí, za účelem zřízení revolučních rad s cílem rozšířit odpor a vytvářet kooperativní sebeřízenou moc paralelní k moci státu a jeho aparátu.

3. Odpor proti všem nástrojům společenské domestikace, které se snaží udržet mocné revoluční hnutí v mezích panujícího sociálního systému ─ ať už mají jakoukoliv formu, syndikátovou (úřednické odbory), stranickou (vládnoucí opoziční politické stany zapojené do vládnoucího režimu) náboženské (teoktratické strany a náboženské instituce ospravedlňující útlak a vykořisťování). V této souvislosti podporujeme a přispíváme každé iniciativě, která je zaměřena na vytváření svobodného nezávislého a sebeřízeného sociálního prostoru, které upravují materiální a duchovní život všech členů společnosti na základě myšlenek osvobozujících od všech druhů omezení, zvláště iniciativy proti rozdělení revolučního hnutí na jakékoliv náboženské, sektářské nebo kmenové frakce.

4. Napojení našeho zápasu na všechna revoluční hnutí bojující proti globálnímu kapitalismu všude po světě. Považujeme totiž podporu mezinárodní solidarity mezi revoltujícími masami na Východě stejně jako na Západě za na jedné straně jediný praktický způsob odporu proti všem formám politického a vojenského vměšování, které má za cíl působit proti revoluční vlně, které jsme svědky v mnoha zemích  ─ a na druhé straně za způsob jak zabránit tomu, aby dělníci a všechny další oběti kapitalismu se postavili za soupeřící buržoazní strany ve jménu “obrany vlasti”, “šíření demokracie”, boje proti terorismu” nebo kvůli jinému ideologickému heslu.

Podpořte nás sdílením

Raj Patel: Potravinové nepokoje v Mozambiku jsou pravou tváří globálního oteplování

Raj Patel: Potravinové nepokoje v Mozambiku jsou pravou tváří globálního oteplování

Začátkem září došlo k masovým nepokojům v africkém státě Mozambik vyvolaným třicetiprocentním zvýšením cen pečiva. Po třech dnech byly protesty policií rozprášeny, přičemž 13 lidí bylo zabito a stovky zraněny. Vláda nakonec zvýšení cen odvolala a dodala, že bylo vyvoláno rostoucími cenami pšenice. Světové ceny pšenice skokově vzrostly o 60 procent poté, co Rusko, největší světový výrobce pšenice, rozhodlo, že zakáže její vývoz po rekordní vlně veder a lesních požárů.

Číst více Číst více

Začátkem září došlo k masovým nepokojům v africkém státě Mozambik vyvolaným třicetiprocentním zvýšením cen pečiva. Po třech dnech byly protesty policií rozprášeny, přičemž 13 lidí bylo zabito a stovky zraněny. Vláda nakonec zvýšení cen odvolala a dodala, že bylo vyvoláno rostoucími cenami pšenice. Světové ceny pšenice skokově vzrostly o 60 procent poté, co Rusko, největší světový výrobce pšenice, rozhodlo, že zakáže její vývoz po rekordní vlně veder a lesních požárů. Zvláštní zpravodaj Spojených národů o právu na jídlo, Olivier se Schutter varoval, že nepokoje v Mozambiku by měly být výzvou pro vlády, které ignorovaly potíže s dostatkem potravin od globální krize v roce 2008, kdy v zemích po celém světě proběhly zuřivé pouliční protesty kvůli zvyšování cen základních potravin.

8. září uskutečnil americký internetový zpravodajský kanál Democracy Now! rozhovor o potravinových protestech v Mozambiku se známým aktivistou a spisovatelem Raj Patelem jako reakci na jeho článek v britském deníku The Guardian. Následuje výběr nejzajímavějších části rozhovoru, které poukazují na hlubší souvislosti těchto událostí.
RAJ PATEL: Vláda právě odvolala své 30procentní navýšení cen potravin. Ale vláda měla pravdu v tom, že šlo o mezinárodní finanční spekulaci. Samozřejmě v tom také byly domácí problémy. O 30 procent se však nezvýšila jen cena chleba. V městských oblastech se také zvýšily ceny služeb, jako elektřina a voda, o dvojmístná čísla. A právě proti tomu se lidé bouřili a protestovali. Ale je pravda, že Mozambik byl podroben těm obrovským kolísáním na mezinárodním trhu s pšenicí. A jak říkáte, Rusko právě zažívalo neuvěřitelné sucho a požáry. Rusko zažilo nejhorší vlnu veder za minulé století.

Ale na tom jak se tyto projevy počasí přenáší kolem světa, není nic přirozeného. To jak zažíváme změnu klimatu, to jak zažíváme globální oteplování, je vždy zprostředkováno. Je to vždy interakcí mezi přírodními systémy a našimi lidskými systémy. Například v Rusku. Fakt, že v Rusku byla vlna veder, byl doplněn faktem, že ruská hasící výbava nebyla v pořádku a že přípravy na hašení byly nedostatečné. A samozřejmě, navíc k tomu Vladimír Putin ohlásil, že nastane zákaz exportu pšenice na mezinárodní trh. To dalo signál obchodníkům a spekulantům s obilím, že bude k dispozici méně pšenice, než čekali. Už byly obavy, jak klima ovlivní úrodu pšenice v Argentině, kupříkladu. A náhle máte spekulační bublinu.

A opět, na těchto spekulačních bublinách není nic přirozeného. Jsou zcela lidské výroby, zvláště od té doby, co bylo upuštěno od legislativy v roce 1991 jako výsledek lobování společnosti Goldman Sachs. Vidíte zvyšující se míru spekulace s potravinami a palivem, která vytváří tyto cenové bubliny. A pár lidí má z toho velký zisk. Například v roce 2006 Merrill Lynch očekával, že spekulace zvýší ceny komodit o 50 procent výše, než kdyby byly založeny pouze na nabídce a poptávce. Takže v těchto trzích je hodně peněz.

Ale následek toho je ten, že vlády jako Mozambická se ocitnou v pozici, kdy cena pšenice vzroste do nebe. Ocitnou se mezi kladivem a kovadlinou a učiní politické rozhodnutí přenést tyto náklady na své obyvatele. A toto politické rozhodnutí se ukázalo být velice špatné, protože lidé všeobecně protestovali. Výsledkem toho bylo, jak říkáte, zabito třináct lidí. Původní zprávy říkaly, že se střílelo gumovými projektily. Alespoň jedna zpráva však říká, že důvodem proč policisté přešli na ostrou munici bylo, že jim došly gumové projektily. A opět, na těchto následcích není nic přirozeného. Jsou to všechno lidské systémy, které kombinují a zesilují následky podivných změn klimatu, které pociťujeme celosvětově.

SHARIF ABDEL KOUDDOUS: A Raj Pateli, Organizace pro výživu a zemědělství při Spojených národech (FAO UN) říká, že je v dohledu třetí největší úroda pšenice v historii. Jak je tohle možné, když zároveň máme rekordní počet hladových lidí po celém světě?

RAJ PATEL: Myslím, že je to zajímavá otázka. Tedy, mezi učenci je mnoho dotazování, zdali nejsme ve skutečnosti zpátky v roce 2008. Když se podíváte zpět, v letech 2007 a 2008 jsme zaznamenali rekordní zvýšení cen potravin. A ve skutečnosti, v letech 2008 a 2009 byly velice dobré sklizně. Ale na kvalitě a kvantitě sklizně nezáleží tolik, jako na možnostech lidí se k těmto potravinám dostat. A od roku 2007 a 2008 vidíme o stovky milionů více lidí, kteří jsou nyní chudí, polapeni v globální recesi a nemají na jídlo. A jestli potraviny rozdělujeme pomocí trhu, tak hlavní překážkou není dostupné množství potravin, ale chudoba lidí, kteří si je nemohou dovolit. A proto pro mnoho lidí krize z roku 2008 stále neskončila. Od roku 2008 máme další stovky milionů hladovějících. Takže při posledním sčítání v roce 2009 bylo množství hladovějících odhadnuto na 1,06 miliardy. Takže jsou na tom mnozí lidé mnohem hůře než v roce 2008. Ne nutně kvůli nižší sklizni, ale protože jsou chudší.Raj Patel

AMY GOODMAN: Raj Pateli, řekněte něco o Pákistánu, o těch ničivých povodních a jejich dopadu na místní potraviny a zemědělství.

RAJ PATEL: Takže opět vidíme strašlivé podmínky v Pákistánu. Ale záplavy byly například posíleny domácí politikou ohledně odlesňování. Takže se povodně odlesňováním velice, velice zhoršily.

A víme i něco, co můžeme vidět po celém světě. Skupiny lidí které jsou nejvíce postiženy těmito změnami klimatu jsou zároveň ty nejzranitelnější, a zvláště ženy. Ať už v Pákistánu či Mozambiku, víme že 60 procent dnes hladovějících lidí jsou ženy nebo dívky. Tam kde došlo k masivním klimatickým katastrofám a jejich následkům, Spojené Národy zaznamenaly, že hlavní nápor těchto událostí nesou právě ženy. A také víme, že v rozvojových zemích ženy pěstují většinu konzumovaných potravin. Takže zde vidíme velice nesouměrný dopad na lidi, kteří ve skutečnosti zajišťují potraviny pro většinu obyvatel rozvojových zemí.

Rozhovor byl převzat ze stránek democracynow.org.

Podpořte nás sdílením

Napomáhat věci míru

Napomáhat věci míru

Nedávné události přivedly opět do středu pozornosti vleklý konflikt Palestinců a Izraele a znovu ukázaly, jak nebezpečná je dlouhodobá situace na Blízkém východě. Přinášíme proto článek Mistra -, který podrobně analyzuje situaci a síly v pozadí tohoto konfliktu a dává návod i povzbuzení k jejímu řešení.

Číst více Číst více

Nedávné události přivedly opět do středu pozornosti vleklý konflikt Palestinců a Izraele a znovu ukázaly, jak nebezpečná je dlouhodobá situace na Blízkém východě. Přinášíme proto článek Mistra -, který podrobně analyzuje situaci a síly v pozadí tohoto konfliktu a dává návod i povzbuzení k jejímu řešení. Článek vyšel sice již před sedmi lety, ale od té doby se toho příliš nezměnilo, až na to, že prezidentem již není G. W. Bush, který tehdy byl uprostřed svého prvního funkčního období. Z toho je patrné, jak málo může výměna vrcholných představitelů zúčastněných stran ovlivnit rozhodující síly, které se v tomto konfliktu projevují.

Napomáhat věci míru

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme, červenec 2003

Stává se velice často, že země v dobré víře napomoci světu konají činy, které způsobí zmatek v celosvětovém měřítku. Tak husté jsou závoje iluzí, tak klamné jejich myšlení, že i ty nejlepší úmysly mohou mít za následek obrovské škody a může z nich vzejít mnoho bolesti a utrpení.

Takový tomu dnes je. Nedávno USA pod praporem „války proti terorismu“ napadly Afghánistán a Írák, způsobily smrt tisíců civilistů a obrovské poškození infrastruktury těchto zemí. Talibán, fanatický a krutý, ale co hlavně – nezapletený dosud do terorismu, byl rozehnán, a nyní se znovu seskupuje a školí v řemesle terorismu. V Íráku už sice není Saddám Husajn, ale jeho neblahý režim vystřídalo děsivé dědictví strádání a utrpení, nezákonnosti a chaosu.

Nyní se pozornost administrativy Spojených států obrátila na Sýrii a Severní Koreu; tyto země byly varovány, že buď u nich dojde ke změnám, anebo budou čelit hněvu a síle světových udržovatelů „míru“ a zastánců „svobody“ ve světě.

Takto Amerika žene svět do atmosféry stresu a strachu, a tyto pak nesou plody ve formě epidemií a přírodních katastrof, které v důsledku opět vedou k nárůstu obav a napětí.

Nebezpečí

Co je možno udělat, aby se tato nebezpečná situace uklidnila? Jak mohou národy světa udržet Ameriku „na uzdě“? Jakými prostředky mají obyčejní lidé uplatnit svou váhu? Toto jsou těžké otázky a rozhodně na ně nelze snadno nalézt odpovědi. Vyžadují moudrost mimořádného stupně a koordinovaný postup.

Především: svět si musí uvědomit pravou podstatu problému; USA jsou dnes vedeny lidmi zodpovědnými za zrůdnou energii, která je podněcuje k činům a vede k ohrožení míru. Podněcuje iluzi moci v mezinárodním měřítku a ohrožuje světový mír. Má základny v Izraeli a východní Evropě, ale největším ohniskem je Izrael. Tato destruktivní energie – i když v menší síle – pochází z téhož zdroje, jež uvrhl svět do chaotické války během 20. století; války, o níž se lidé domnívají, že je již bezpečně za námi.

Proto je tak nezbytné dosažení míru na Středním východě; proto je nutné, aby Palestinci dosáhli skutečné spravedlnosti a dostali životaschopnou vlast. Toto je nejdůležitější z problémů, se kterými se dnes lidé potýkají. Neúspěch při jeho řešení by znamenal katastrofu pro celý svět.

Východisko

Překonat tuto zhoubnou sílu bude možno pouze spojením moudrosti a vůle jak Hierarchie tak i lidstva. Proto je naléhavě nutno, aby lidé jasně porozuměli pravé povaze této hrozby. Lidé se musí zorganizovat a jednat v souladu. Musí požadovat ukončení útlaku Palestinců a tím ukončení strachu, jež pronásleduje obyvatele Izraele. OSN musí uplatnit veškerý možný tlak jak na Ameriku tak na Izrael, musí se postavit supervelmoci a napomáhat věci míru. Národy světa jsou již na pochodu. Musí zvýšit svůj hlas a požadovat pro sebe mír. Ony jsou dědici budoucnosti a musí ji utvářet v míru.

My, Mistři, vaši Starší Bratři, splníme svoji úlohu, ale jsme omezováni nedostatkem vašeho pochopení a vůle. Proto tato slova.

Jednejte beze strachu. Buďte ve svém jednání moudří a vytrvalí a vše se zdaří.

Podpořte nás sdílením

Obama učinil v Praze krok správným směrem

Obama učinil v Praze krok správným směrem

Při své návštěvě Prahy 4.-5. dubna se v projevu na Hradčanském náměstí prezident Obama o poznání více přiblížil tomu, co již dlouhou dobu říká Světový učitel. Začíná se tak výrazně odlišovat od většiny předních světových politiků, kteří si ještě nedokázali připustit naléhavost současných problémů lidstva, nebo stojí bezradní či zmatení z neočekávaných změn. Kromě odstranění všech jaderných zbraní, což snad přitahuje pozornost médií nejvíce, v něm zazněly ještě další, neméně závažné myšlenky.

Číst více Číst více

Při své návštěvě Prahy 4.-5. dubna se v projevu na Hradčanském náměstí prezident Obama o poznání více přiblížil tomu, co již dlouhou dobu říká Světový učitel. Začíná se tak výrazně odlišovat od většiny předních světových politiků, kteří si ještě nedokázali připustit naléhavost současných problémů lidstva, nebo stojí bezradní či zmatení z neočekávaných změn. Kromě odstranění všech jaderných zbraní, což snad přitahuje pozornost médií nejvíce, v něm zazněly ještě další, neméně závažné myšlenky. Teze z Obamova projevu jsou zhuštěny a uvedeny jako nadpisy, text pod nimi dokumentuje názory Světového učitele.

Naděje je silnější než strach

Na rozdíl od převládajícího posilování strachu jako prostředku ovládání lidí, což můžeme pozorovat téměř všude – od reklamy až po jednání vlád a mezinárodních institucí, nebál se prezident Obama varovat, že když se necháme vést strachem, nedosáhneme ničeho. Odstranění strachu předpokládá a souvisí s tím, že přijmeme situaci takovou, jaká je a připustíme si tudíž hrozivou hloubku současných světových potíží. Světlem na cestě je všem hledajícím naděje, nebo-li víra v možnost konečného zlepšení. Maitréja ve svých poselstvích říká: „V dobách před mým příchodem lidé neznali cestu úniku a pevně vězeli, plni strachu, v bažině problémů. Dnes je zde nové světlo, nová možnost ke změně. Nová naděje se šíří světem, je to můj paprsek, můj dar, který vám dávám, mé požehnání všem lidem.“

Můžeme změnit svět

Tento postoj úzce souvisí s vírou a nadějí. Hodně lidí u moci se buďto bojí vyvolat nějaké změny, nebo jsou natolik spokojeni (hlavně sami se sebou), že palčivé problémy ostatních rychle přestávají vnímat. Sebeuspokojení je podle pana Creme jednou z největších překážek pokroku. Lidé, kteří mají prostředky a moc pomáhat trpícím, zmírnit zamořování planety nebo podpořit uvědomění lidí žijí v takovém uspokojení se sebou a s okolím, že nemají žádnou motivaci cokoliv změnit. Co je jim do toho, že v Africe umírají statisíce hladem nebo na léčitelné nemoce, proč by jim mělo záležet na zamořování světových oceánů nebo ničení pralesů, atd. atd., když oni se mají dobře a kolem nich je zdánlivě vše v pořádku?

Velká část lidstva si však již začíná uvědomovat, že v pořádku to již zdaleka není, zvláště když se jich tyto problémy bolestně dotknou – když zůstanou bez práce, přijdou o svůj dům nebo majetek, zatímco zjišťují, že bohatí dál bohatnou a mocní se k nim otáčejí zády. Jak říká Maitréja, lidé musí zvednout svůj hlas, aby byli slyšet a aby vlády začaly konečně pracovat pro ně. Žádná vláda nemůže nadlouho odolávat tlaku nespokojených mas toužících po změně. Jedině tlak zezdola, zapojení velkého počtu lidí, jejich uvědomění, může změnit svět. Jsme to tedy skutečně a jedině „my“, kteří můžeme něco udělat.

Nutnost světové spolupráce

je sice očividná, ale dosud jí brání převažující osobní, skupinové a národní zájmy, jednoduše lidská chamtivost vedoucí ke konkurenci a lakotě. Lidstvo je však jedno a bez spolupráce zahyne v problémech, které tím vytvoří. Jedině spolupráce je cestou z krize a hrozící katasrofy do světa míru, spravedlnosti a dostatku. Bohužel ke spolupráci se lidstvo uchyluje jen tehdy, když už nemá jiné volby – po válce, nebo v době krize. Vyšší tóninou, která rozeznívá spolupráci na všech úrovních je energie nového Věku vodnáře. Ten je věkem syntézy, spojování. A lidstvo je jedno, ale k projevení jeho jednoty vede jedině spolupráce. Spolupráce je protipólem konkurence a oddělování. Maitréja říká: „Ukáži vám, že cesta člověka je cestou bratrství, těsné spolupráce a vzájemné důvěry a služby.“

Pomoc i těm nejchudším

Nezaměnstnaní v tzv rozvinutých zemích dostávají alespoň nějakou podporu od státu a organizací, nemocní se mohou alespoň omezeně léčit, ale v nejchudších zemích je situace daleko hroznější. Bez práce hrozí hlad, bez peněz není žádná lékařská péče. Hrozí nepokoje a války. Právě tito lidé potřebují pomoc nejvíce.

„Bolí mne srdce za ty, kteří nyní zbytečně trpí a umírají, zatímco jen malá změna by mohla zlepšit jejich osud. Mí přátelé, jak můžete stát stranou a dívat se, zatímco vaši bratři umírají v bídě, utrpení a ponížení? Mým plánem je zachránit je, mé děti, a ukázat vám je jako vaše bratry.“, zastává se těch, kteří nemají zastání, Pán lásky a soucitu.

Tato změna přístupu ke globálním problémům jistě neušla pozornosti Hierarchie. Kdo ví, zda stál Maitréja panu Obamovi během projevu „za zády“. I v novinách se však psalo, že podle přímých účastníků byla atmosféra na náměstí v době projevu „magická“.


Plné znění projevu je k dispozici na
http://my.barackobama.com/page/community/post/obamaforamerica/gGxg8y

Neoficiální český překlad se dá získat na
http://domaci.ihned.cz/c1-36621940-dokument-ceske-zneni-projevu-baracka-obamy-v-praze

Podpořte nás sdílením

Zprávy z březnového čísla časopisu Share International

Zprávy z březnového čísla časopisu Share International

Z březnového čísla byl zatím uveřejněn v českém překladu článek Mistra od pana Benjamina Creme. Níže naleznete výběr otázek a odpovědí, jež zejména reagují na současné události kolem ´Hvězdy´, vývoje světové krize a změnách v USA.

Číst více Číst více

Z březnového čísla byl zatím uveřejněn v českém překladu článek Mistra od pana Benjamina Creme (zde), který je k dispozici také v sekci „Ke stažení„. Níže naleznete výběr otázek a odpovědí, jež zejména reagují na současné události kolem ´Hvězdy´vývoje světové krize a změnách v USA.

´Hvězdu´ je nyní možné vidět na několika místech Norska, vypadá stále jasnější a jasnější. Naposled byla vidě také ve dne. Jaký má účel?

Je to ´znamení´, které zvěstuje zahájení Maitréjova veřejného poslání.

(1) Bude hvězda vidět během dne, když bude obloha zatažena oblačností? (2) Už ji někdo viděl během dne? (3) Kam se máme dívat na oblohu, když jsme na Novém Zélandě?

(1) To záleží na tloušťce pokrývající oblačnosti. (2) Ano, máme zprávy z Norska, USA a Jižní Korei, že hvězda je často viditelná během dne. Nepochybuji o tom, že se to opakuje i jinde. (3) Na západ.

Byl Maitréja přítomen na všech pochodech za mír v Gaze po celém světě, které se konaly v lednu?

Ne, byl přítomen na třech pochodech.

Hodně lidí říká, že nový prezident Barack Obama je Maitréjou. Některé otázky a odpovědi s panem Benjaminem Creme naznačují, že Maitréja a Obama jsou dva různí lidé, ale že Obama může být velmi otevřený pro Maitréjovy ideály. Ale nejnovější tiskové zprávy, které hovoří o Maitréjově vystoupení, jeho veřejných promluvách o ekonomicei a světových nepravostech, se dobře shodují s působením nového prezidenta, který také hovoří o stejných věcech. Je velmi nasnadě, že Obamu vnímají někteří lidé jako Maitréju.

Můžete prosím říci, zda: (1) je Obama skutečně Maitréjou? Nebo (2) je jen inspirován Maitréjou?

(1) Ne, pan Obama není vůbec Maitréjou.

(2) Pochybuji, že pan Obama vůbec o Maitréjovi něco slyšel. Dot dobře může být inspirován myšlenkami, které z Maitréji za ta léta vyzařují. Ty byly po mnoho let jasně formulován v Share International a nyní je opakuje stále více a více lidí s tím, jak se ekomonický krach, který Maitréja dlouho dopředu předpovídal, stává skutečností.

Maitréja čekal až dosud na to, aby vystoupil na veřejnost , protože teprve teď, když se začal ekonomický krach uskutečňovat, přicházejí mnozí lidé – a doufejme, že jedním z nich bude i pan Obama – na skutečnost, že je třeba změnit směr.

Jsem velmi vděčný za znalosti a moudrost, které dává Share International k dispozici veřejnosti. Velice to oceňuji.

Mám dotaz ohledně nového prezidenta Spojených států amerických. Sdílí téměř všechny principy, které učí Maitréja. Zdá se, že není obyčejným člověkem.

(1) Je jedním ze členů Duchovní hierarche, který bude doprovázet Maitréju při jeho poslání? Nebo (2) je vodičem, který Maitréja používáproto, aby vykonal svoje poslání? Vede svět novým směrem ke sdílení, spolupráci, míru. Řekněte mi prosím o něm něco.

(1) V současnosti je s Maitréjou ve světě 14 Mistrů. Nakonec jich bude ve světě kolem 40. Pan Obama není jedním z nich. Ani jimi není žádný člověk, kterého byste mohl znát nebo o něm slyšet.

(2) Ani není ´vodičem´, který by Maitréja používal pro svoje poslání. Pan Obama je v tuto chvíli v americké politice neobvyklý: první africký američan pro začátek. Vypadá, že jeho ideály jsou blíže skutečným potřebám lidí v Americe a ve světe vůbec. Vypadá, že je připracen naslouchat myšlenkám jiných národů a že bude méně zapojen do budování ´amerického impéria´. Krátce řečeno představuje svěží vítr v mezinárodní politice. To je velmi důležité, protože USA mají tak velký vliv – v dobrém i ve zlém – na světové dění. Tazatel zmínil sdílení jako jeden z jeho ideálů, ale já jsem jej ještě neslyšel toto slovo vyslovit. To bude velkou zkouškou, i amerického národa, jeho schopnosti zareagovat na základní tezi Maitréjova učení a doporučení. Bez sdílení nenastane nikdy spravedlnost. Bez spravedlnosti nikdy nebude mír. Sdílení je klíčem k budoucnosti lidstva.

Je možné věřit tomu, že lidstvo vytvoří během krátkého časového úseku všeobecný a světový mír? Že přestane vyrábět zbraně … můžeme doufat, že tento den už brzy nastane?

To je samozřejmě velmi dalekosáhlé rozhodnutí, které musí lidstvo učinit, když na to přijde, a ve světě jsou mnohé reakční síly, které tomu brání. Válka a výroba zbraní jsou pro některé lidi velmi lukrativním obchodem a ti budou do poslední chvíle takové změně bránit. Současný světový hospodářský krach (prezentovaný jako ´pokles´ nebo ´recese´) je ve skutečnosti znamením konce starých pořádků a již přináší změnu v přístupu u mnoha lidí, mladých i starých. Když tito samí lidé uslyší hovořit Maitréju o potřebě zjednodušení a o sdílení zdrojů, aby bylo dosaženo míru prostřednictvím spravedlnost, budou na jeho výzvy ochotně odpovídat. Jeho učení a jeho prosazování vzbudí velkou odezvu touhy po sdílení, spravedlnosti a míru. Je na nás, musíme to chtít dostatečně na to, abychom opustili minulost a pracovali pro jedno lidstvo. Jsem si jistý, že to uděláme.

Když přijde na pomoc Maitréjovi s plněním jeho úkolu, která bude zahrnovat všechna náboženství, co třeba takoví, co mají gurua? Když někdo následuje nějakého jiného Mistra nebo Gurua, jak to může dát dohromady?

Maitréja nění náboženským učitelem. Je hlavně Duchovním učitelem včetně zájmu o politické a ekonomické a sociální potřeby světa. Je Světovým učitelem, pro všechny lidi, ať nábožensky založené či nikoliv. Převážná většina lidí má sklon považovat náboženskou cestu za jedinou duchovní cestu. Ta je jen jednou z mnoha cest vedoucí ke zkušenosti Boha. Politiku a ekonomiku jsme tolik zahalili do materialismu, že jsme dospěli do dnešních kritických podmínek. Musíme mít duchovní politiku a ekonomiku prostřenictvím sdílení, spravedlnosti a svobody pro všechny lidi. To je Maitréjovým záměrem. Láska je působením spravedlivého sdílení. To je cestou k míru. Nikdo ani nemusí věřit, že je Maitréja skutečností. Postačí věřit tomu, co zastává. On nechce mít následovníky nebo oddané.

Mluvil jste o roli kruhů v obilí a o energetických vláknech na Zemi. Je správné říkat, že fenomén světelných kruhů je stejně tak součástí příprav na Technologii světla? Řečeno jinými slovy jsou světelné kruhy městskými kruhy v obilí?

Je pravdou, že fenomén světelných kruhů je součástí příprav na Technologii světla. Není ale správné říkat, že jsou městskými kruhy v obilí. Mají úplně jiný účel.

Jaký to je účel?

Kdybych vám byl schopen vysvětlit, jaký účel to je, tak bych tady neseděl. Všichni vědci z celého světa by mi seděli u nohou a chtěli by znát, jaký je. Kdybych jej znal, neexistoval by žádný způsob, jak bych vám to mohl předat. Odpověď je, že to nevím. Ale co vím, je to, že kdybychom rozuměli té technologii, kterou se vytváří úkazy světelných kruhů, mohli bychom zbavit svět globálního oteplování ve velmi krátkém časovém úseku.

Bojím se žalu, který budu mít, až moje sestry nebo rodiče odejdou do astrální roviny. Budu je hrozně postrádat. Utěšuji se tím, že si říkám: „Opět je uvidím, až tam také odejdu.“ Co když ale se inkarnují na fyzickou rovinu předtím, než budu mít příležitost je potkat? Budu odsouzen k tomu, že už je nikdy neuvidím? Můžete mi s tím pomoci? Buďte prosím ve své odpovědi soucitný.

Nezoufejte, inkarnujeme se ve skupinách, stále znovu a znovu se ve vztazích střídáme. Mohl byste být otcem svých rodičů a sester nebo v jiném příbuzenském vztahu. Takže nemějte obavy.

V jedné ze svých knih jste řekl, abychom se dostali „do spojení s duší“. Jak to prakticky řečeno děláte Vy?

Odvěkou cestou meditace a služby.

V dubnu 2008 moje matka odešla z tohoto světa v Cranbookské nemocnici v Britské Kolumbii v Kanadě. Zatímco byla ve svém pokoji, já a moje žena jsme vyšli ven na čerstvý vzduch. Když jsme tam seděli, vytvořil se přímo nad nemocnicí na nebi kříž. Nevím, kdo ještě ten den kříž spatřil, ale na nebi žádná jiná oblaka nebyla. Přál jsem si proboha, abych s sebou měl svůj fotoaparát. Doufám, že jestli nějací jiní lidé toho dne také toto neuvěřitelné znamení spatřili, tak by také potvrdili, co jsme viděli my. Já opravdu věřím, že to bylo znamení od Boha.

Kříž na nebi byl vytvořen Mistrem Ježíšem.

Četl jsem v časopise Share International, že můžeme uskutečnit princip sdílení ve svém vlastním podnikání jednoduše tím, že rozdělíme zisk na stejné díly. Chtěl bych, abyste mi to znovu potvrdil, protože to hodlám použít ve svém vlastním okruhu a v podnikání. Pochopil jsem, že ať už byla kvalifikace nebo přínos jednotlivce jakýkoliv, mají se sdílet stejné části zisku. Mám pravdu nebo ne?

Úplně správně. Blahopřeji.

Podpořte nás sdílením

Zprávy z časopisu Share International (leden – únor 2009)

Zprávy z časopisu Share International (leden – únor 2009)

Lednové a únorové číslo přináší především odpovědi týkající se právě probíhajících událostí. Tomu se věnují jak „otázky a odpovědi“ pana Creme, tak i článek jeho Mistra, který je v překladu v plném znění k dispozici v sekci „Ke stažení“. Čtenář se dozví další podrobnosti nyní již velmi blízkého otevřeného působení Maitréji – Krista, které započne Jeho prvním televizním rozhovorem.

Číst více Číst více

Lednové a únorové číslo přináší především odpovědi týkající se právě probíhajících událostí. Tomu se věnují jak „otázky a odpovědi“ pana Creme, tak i článek jeho Mistra (zde), který je také k dispozici spolu s dalšími i v sekci „Ke stažení„. Čtenář se dozví další podrobnosti nyní již velmi blízkého otevřeného působení Maitréji – Krista, které započne Jeho prvním televizním rozhovorem.

Otázky a odpovědi

Je izraelský útok na Gazu důvodem pro zpoždění výskytu hvězdy, která byla předpovězená, že se objeví někdy mezi Vánoci a počátkem Nového roku?

Není. Z hlediska Mistrů není žádné zpoždění. V naší tiskové zprávě pro média jsme neřekli, že se hvězda objeví „někdy mezi Vánocemi a počátkem Nového roku“, ale že se objeví „ve velmi blízké budoucnosti“. V každém případě, toto je psáno 8. ledna, stále velmi zkraje roku 2009. Můj Mistr říká: buďte klidní a očekávající (to se vzájemně nevylučuje). Plán pokračuje velmi dobře.

Co bude potřeba, aby se obě strany konfliktu podařilo přesvědčit, že musí vyjednávat, aby se dostali do stavu, kdy budou možné mír a snášenlivost v Palestině i v Izraeli?

To se jednoduše řekne, že by měli vyjednávat, ale propast mezi oběma stranami je velice široká a já jsem přesvědčen, že to bude vyžadovat Maitréju, aby je dal dohromady. Potíž je v tom, že dohodnutý mír musí být konečně spravedlivý. Až dosud nebylo Palestincům nabídnuto spravedlivé nebo poctivé řešení. Stejně tak Izrael nebyl dosud ochoten jednat o zásadních rozdílných otázkách.

Domnívám se, že celosvětové embargo Izraele, takové jaké bylo použito proti Jižní Africe, které tam vedlo ke konci apartheidu, by bylo nejúčinnější cestou jak přivést Izrael k jednacímu stolu.

Jestliže akce Izraele, kterou podnikl v roce 1967 během šestidenní války, představovala ‘zlo‘, pozorujeme nyní stejnou energii při činnosti proti Palestincům, zvláště těm v pásmu Gazy?

Ano.

Mnoho, možná až příliš hodně, se očekává od nového amerického presidenta. Myslíte si, že svět je příliš optimistický? Očekává se, že Barack Obama vyřeší velké světové krize: krizi ekonomickou, životní prostředí, nezaměstnanost, hroutící se hospodářství, rostoucí počet bezdomovců, narůstající bídu, konflikt na Středním Východě a terorismus. Takový úkol by jistě vyžadoval supermana, aby se jej chopil.

Absolutní pravda. naštěstí máme supermana, který nám skutečně může ukázat cestu, jak tyto problémy vyřešit – Jeho jméno je Maitréja. Zbytek je na nás. My musíme udělat ta správná rozhodnutí ve světle Maitréjových myšlenek. Obama by mohl být rozhodujícím hlasem pro ‘novou‘ Ameriku – spolupracující a snažící se naslouchat ostatním – ve světě.

Zdá se, že volby a vyhlídky na novou éru v americké politice s Barackem Obamou jako s prezidentem pozvedly ducha Američanů a mnohých dalších na celém světě. Očekáváte nějakou novou fázi zmírňování a vyjednávání namísto válčení?

Ano, možná se hned nestáhne z Iráku nebo z Afgánistánu, ale hned co to bude možné, ať už to znamená cokoliv, ale můžeme se těšit na jednání s prezidentem, který nehovoří či nejedná podle ideologické demagogie, ale kdo je empirický a umírněný a kdo má obnovit zdraví ve velmi nemocné zemi. Má toto pro svou podporu – Maitréju a Jeho vizi, energii a lásku. Jaký příklad pro něj k následování!

Vojenská síla Izraele závisí na americkém financování a dodávkách. Bude mít ekonomický kolaps ve Spojených státech a na celém světě pozitivní dopad na konflikt mezi Izraelem a Palestinou?

Pan Obama již pronesl slova v tom smyslu, že Amerika bude stát za Izraelem, ale finanční tlaky mohou způsobit snížení americké finanční podpory. V každém případě se domnívám, že to bude vyžadovat Maitréju, aby se tyto dvě skupiny usmířily.

Tolik zemí začíná trpět dopady ekonomického kolapsu. Velké množství peněz je slíbeno na podporu hroutících se průmyslových odvětví a finančního sektoru, ale jsou to jistě běžní lidé, kteří trpí více než obvykle. Co mohou Mistři udělat, aby pomohli těm, kteří jsou již postiženi chudobou a těm, kteří se dostávají do dluhů, bezdomovcům a nezaměstnaným?

Není úlohou Mistrů řešit naše problémy. My jsme za ten zmatek zodpovědní. Přímý zásah by byl porušením naší svobodné vůle. Během ‘dobrých časů‘ se většina lidí nestarala o chudé a bezdomovce. Mistři podávají učení, které rázem zbaví svět chudoby a válek.

Zdá se, že v současnosti je hodně lidí nervózních kvůli ekonomické situaci svých zemí, ale stále jsou finančníci, kteří slibují, že vzestup je nablízku, že tohle je pouze ‘zdravá korekce‘. Lidé nevědí, jak nejlépe postupovat – šetřit, utrácet, investovat nebo pokračovat jako normálně. Prosím o Váš názor.

Jak to říká Mistr dost jasně, tohto není žádný dočasný ‘pokles‘, nebo ‘zdravá korekce‘, všichni neprocházíme ničím iným, než hroucením starých nespravedlivých pořádků. To je nezbytné a také nevyhnutelné, je to logický výsledek naší chamtivosti a sobeckosti. Moje rada, k čemu je to dobré, je šetřit a učit se žít jednodušeji. To budeme muset udělat všichni, aby ostatní vůbec mohli žít.

Když všechny naše úspory a penzijní fondy se vypaří, a když nikdo si nebude už schopen nic koupit z důvodu současné ekonomické krize, jak bude možné , aby svět běžel dál?

Vyhlídky nejsou tak pochnurné a extrémní jak se domníváte. Základní věci se budou vyrábět a prodávat – a Maitréja ukáže lepší způsob jak žít, spravedlivější a poctivější. Nyní můžete pochopit, proč Maitréja čekal tak dlouho na svou veřejnou řeč. Lidstvo, kromě rozvojových zemí, žilo po léta v iluzi, myslelo si, že úplně zkorumpovaný a nespravedlivý ekonomický systém může pokračovat na věky. Zapomnělo na stále rostoucí účinky energií Vodnáře.

Slyšíme toho dnes spoustu o „nouzových balíčcích“, které mají nastartovat národní hospodářství, stejně jako o zvýšených vládních výdajích na infrastrukturu země, aby se vytvořila pracovní místa. Země již teď mají neúměrně vysoké národní a zahraniční dluhy, a přitom tisknou peníze ostošest. Bude to znamenat, že přechod na ekonomiku založenou na sdílení bude o to těžší? Neměly by se nejdříve splatit dluhy?

Tato výdajová opatření nebudou fungovat. Tohle není Roosveltův Nový úděl. Doba je značně odlišná, i když současná situace připomíná tu ve třicátých letech. Toto je konec Věku a pořádek (nebo nepořádek) není přechodnou bouří. Tohle pomůže lidem považovat sdílení za jediný způsob jak restrukturalizovat světovou ekonomiku.

(1) Existovaly skutečně historické postavy známé jako „tři mudrci“? (2) Kdo byli? (3) Proč hledali Ježíše?

(1) Ano. (2) Byli to Mistři. (3) Oni se nevydali „hledat“ Ježíše. Přišli vyjádřit úctu Tomu, Kdo bude prostoupen Kristem

Podpořte nás sdílením

Íránský prezident očekává brzy nástup nového věku

Íránský prezident očekává brzy nástup nového věku

Prezident Ahmadínežád pronesl 25. 12. 2008 projev u příležitosti vánočního svátku Kristova zrození projev v britské televizi Channel 4. Přenášený projev s anglickými titulky byl jednou z mála příležitostí, kdy se mohl tzv. západní svět přímo nezprostředkovaně seznámit s pohledem tohoto arabského státníka.

Číst více Číst více

Prezident Ahmadínežád pronesl 25. 12. 2008 projev u příležitosti vánočního svátku Kristova zrození projev v britské televizi Channel 4. Přenášený projev s anglickými titulky byl jednou z mála příležitostí, kdy se mohl tzv. západní svět přímo nezprostředkovaně seznámit s pohledem tohoto arabského státníka.

Odhlédneme-li od překvapující skutečnosti, že zanícený muslim se rozhodl popřát k svátku křesťanům a dalším („abrahamickým“ náboženstvím), jsou na první pohled v projevu nápadné paralely s pohledem, který prezentují nyní Mistři moudrosti v čele s Kristem-Maitéjou. Za pozornost přitom též stojí, že vysílání proběhlo v Británii, kde, jak známo má Maitréja „svůj středobod zájmu“ a zvláštní blahopřání vyslovil řečník právě Británii.

Na ukázku uvádím několik citátů, které jsem vybral a přeložil z anglického překladu.
„Všechny problémy, které po dlouhou dobu sužují lidstvo vznikly proto, že lidstvo šlo špatnou cestou a nedbalo poselství Proroků (avatárů).

Řešením současných problémů je návrat k volání božích Proroků. Řešení těchto krizí je následovat volání Proroků – byli posláni Všemohoucím pro dobro lidstva. V současnosti volá všeobecná vůle národů po podstatné změně. To se nyní děje. Požadavky na změnu, požadavky na transformaci, požadavky na návrat k lidským hodnotám se rychle stávají prvořadými požadavky národů světa.“

„Naštěstí v nynější době množících se krizí a utrpení nabírá na síle vlna naděje. Naděje na zářivou budoucnost, naděje na nastolení spravedlnosti, na dosažení skutečného míru…“

Originální videozáznam z TV s anglickými titulky z Channel 4:

http://www.channel4.com/news/articles/politics/international_politics/the+alternative+christmas+message+/2892692

Anglický překlad je k dispozici na http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/25/ahmadinejad-christmas-message

České překlady pocházející patrně z anglického překladu se vyskytly na http://www.zvedavec.org/komentare/2008/12/2930-vanocni-poselstvi-iranskeho-prezidenta-ahmadinezada-lidem-v-britanii.htm?PHPSESSID=6bmqbdpmmllqjm7k4sdbi5fm64

http://www.blisty.cz/art/44400.html

Co o panu Ahmadenížádovi říká pan Creme, potažmo Mistři moudrosti? Na poslední přednášce v Mnichově koncem listopadu 2008 na tuto otázku odpověděl zhruba takto:

„Je to zvláštní člověk. Na jedné straně hluboce, fanaticky věřící a fanatici dokážou být krutí, jak často vídíme. Na druhé straně svou vládu a celou zemi a budoucnost Íránu zasvětil přípravě příchodu Imáma Mahdího. … Nedělá rozdíl jako jiní politici mezi tím, když hovoří pro svůj národ a tím, když hovoří pro ostatní svět. Říká prostě, co si myslí. Měl nádhernou řeč na valného shromáždění Spojených národů o spolupráci, míru a bratrství, kde byl obklopen světlem. Můj Mistr potvrdil, že to bylo požehnání od Maitréji. Takže v tu chvíli byl inspirován Maitréjou, ale nejednalo se o prostoupení. Nicméně ať už je jaký chce, je to jediný prezident, který říká něco, co se podobá pravdě.“ (kráceno a volně přeloženo)

Ať už je zdrojem jeho inspirace přímo Maitréja či některý z Mistrů, nebo myšlenky, jež jsou nyní „ve vzduchu“, či jeho osobní úsudek, zůstává také zatím jediným ze světových politiků – a možná z politiků vůbec – , kteří otevřeně hovoří o příchodu Světového učitele, ať už pod jakýmkoliv jménem.

Podpořte nás sdílením