Archiv rubriky: Světové dění

Svatý otec vyzývá, aby se lidé modlili za příchod Krista

Svatý otec vyzývá, aby se lidé modlili za příchod Krista

Ve své řeči při tzv. generální audienci 12. 11. 2008 se Benedikt XVI., současný nejvyšší představitel katolické křesťanské církve, zaobíral opětovným příchodem Krista. V jeho řeči zaznělo několik myšlenek, které v kontextu současné situace a budoucnosti lidstva překvapivě souznějí s postoji a stanovisky těch, kdo jsou o současné přítomnosti Krista ve světě přesvědčeni.

Číst více Číst více

Ve své řeči při tzv. generální audienci 12. 11. 2008 se Benedikt XVI., současný nejvyšší představitel katolické křesťanské církve, zaobíral opětovným příchodem Krista. V jeho řeči zaznělo několik myšlenek, které v kontextu současné situace a budoucnosti lidstva překvapivě souznějí s postoji a stanovisky těch, kdo jsou o současné přítomnosti Krista ve světě přesvědčeni. Následující citace jsou převzaty z Rádia Vatikán.

„Drazí bratři a sestry,
téma vzkříšení, jímž jsme se zaobírali minulý týden, otevírá novou perspektivu, totiž čekání na Pánův návrat, a proto nás přivádí k zamyšlení nad vztahem mezi přítomností, časem církve a Božího království, a budoucností (éschaton), která nadejde, až Kristus odevzdá království Otci (srov. 1 Kor 15,24). Každé křesťanské pojednání o posledních věcech, jež se nazývá eschatologie, vychází vždycky z události vzkříšení: v této události poslední věci už začaly a v jistém smyslu jsou již přítomny.„

Potom je zde jistota, že Kristus je se mnou. A když v Kristu svět budoucí již začal, dává to také jistotu naděje. Budoucnost není nějaká temnota, v níž se nikdo nevyzná. Tak to není. Bez Krista je budoucnost pro svět temná i dnes: existuje velký strach z budoucnosti. Křesťan ví, že světlo Kristovo je silnější a proto také žije v naději, která není vágní, nýbrž v naději, která dává jistotu a odvahu budoucnosti čelit.“

Ve skutečnosti žijeme ve velké odpovědnosti. Máme hřivny, jsme pověřeni pracovat tak, aby se tento svět otevřel Kristu a byl obnoven.

I my chceme, aby svět byl od základu změněn, aby nastala civilizace lásky, aby nadešel svět spravedlnosti, pokoje, svět bez násilí a bez hladu. To všechno chceme. Ale jak by k tomu mohlo dojít bez přítomnosti Krista? Bez Kristovy přítomnosti se svět nikdy nestane skutečně spravedlivým a obnoveným. A proto jinak, zcela a v hloubi můžeme a musíme i my s velkou naléhavostí v situacích naší doby říci: Přijď, Pane! Přijď, jak to ty chceš a znáš. Přijď tam, kde je bezpráví a násilí. Přijď do uprchlických táborů Dárfůru, severního Kivu do mnoha částí světa. Přijď tam, kde vládnou drogy. Přijď i mezi ty boháče, kteří na tebe zapomněli a kteří žijí jen sami pro sebe. Přijď i do našich srdcí, přijď a obnov náš život, přijď do našeho srdce, abychom se my sami mohli stát světlem Boha, Tvou přítomností.“

Modleme se, aby Kristus byl skutečně přítomen dnes v našem světě a aby jej obnovil.

Citace pocházejí z textu zveřejněném na http://www.radiovaticana.cz/clanek.php4?id=10388

Podpořte nás sdílením