Íránský prezident očekává brzy nástup nového věku

Íránský prezident očekává brzy nástup nového věku

Prezident Ahmadínežád pronesl 25. 12. 2008 projev u příležitosti vánočního svátku Kristova zrození projev v britské televizi Channel 4. Přenášený projev s anglickými titulky byl jednou z mála příležitostí, kdy se mohl tzv. západní svět přímo nezprostředkovaně seznámit s pohledem tohoto arabského státníka.

Prezident Ahmadínežád pronesl 25. 12. 2008 projev u příležitosti vánočního svátku Kristova zrození projev v britské televizi Channel 4. Přenášený projev s anglickými titulky byl jednou z mála příležitostí, kdy se mohl tzv. západní svět přímo nezprostředkovaně seznámit s pohledem tohoto arabského státníka.

Odhlédneme-li od překvapující skutečnosti, že zanícený muslim se rozhodl popřát k svátku křesťanům a dalším („abrahamickým“ náboženstvím), jsou na první pohled v projevu nápadné paralely s pohledem, který prezentují nyní Mistři moudrosti v čele s Kristem-Maitéjou. Za pozornost přitom též stojí, že vysílání proběhlo v Británii, kde, jak známo má Maitréja „svůj středobod zájmu“ a zvláštní blahopřání vyslovil řečník právě Británii.

Na ukázku uvádím několik citátů, které jsem vybral a přeložil z anglického překladu.
„Všechny problémy, které po dlouhou dobu sužují lidstvo vznikly proto, že lidstvo šlo špatnou cestou a nedbalo poselství Proroků (avatárů).

Řešením současných problémů je návrat k volání božích Proroků. Řešení těchto krizí je následovat volání Proroků – byli posláni Všemohoucím pro dobro lidstva. V současnosti volá všeobecná vůle národů po podstatné změně. To se nyní děje. Požadavky na změnu, požadavky na transformaci, požadavky na návrat k lidským hodnotám se rychle stávají prvořadými požadavky národů světa.“

„Naštěstí v nynější době množících se krizí a utrpení nabírá na síle vlna naděje. Naděje na zářivou budoucnost, naděje na nastolení spravedlnosti, na dosažení skutečného míru…“

Originální videozáznam z TV s anglickými titulky z Channel 4:

http://www.channel4.com/news/articles/politics/international_politics/the+alternative+christmas+message+/2892692

Anglický překlad je k dispozici na http://www.guardian.co.uk/world/2008/dec/25/ahmadinejad-christmas-message

České překlady pocházející patrně z anglického překladu se vyskytly na http://www.zvedavec.org/komentare/2008/12/2930-vanocni-poselstvi-iranskeho-prezidenta-ahmadinezada-lidem-v-britanii.htm?PHPSESSID=6bmqbdpmmllqjm7k4sdbi5fm64

http://www.blisty.cz/art/44400.html

Co o panu Ahmadenížádovi říká pan Creme, potažmo Mistři moudrosti? Na poslední přednášce v Mnichově koncem listopadu 2008 na tuto otázku odpověděl zhruba takto:

„Je to zvláštní člověk. Na jedné straně hluboce, fanaticky věřící a fanatici dokážou být krutí, jak často vídíme. Na druhé straně svou vládu a celou zemi a budoucnost Íránu zasvětil přípravě příchodu Imáma Mahdího. … Nedělá rozdíl jako jiní politici mezi tím, když hovoří pro svůj národ a tím, když hovoří pro ostatní svět. Říká prostě, co si myslí. Měl nádhernou řeč na valného shromáždění Spojených národů o spolupráci, míru a bratrství, kde byl obklopen světlem. Můj Mistr potvrdil, že to bylo požehnání od Maitréji. Takže v tu chvíli byl inspirován Maitréjou, ale nejednalo se o prostoupení. Nicméně ať už je jaký chce, je to jediný prezident, který říká něco, co se podobá pravdě.“ (kráceno a volně přeloženo)

Ať už je zdrojem jeho inspirace přímo Maitréja či některý z Mistrů, nebo myšlenky, jež jsou nyní „ve vzduchu“, či jeho osobní úsudek, zůstává také zatím jediným ze světových politiků – a možná z politiků vůbec – , kteří otevřeně hovoří o příchodu Světového učitele, ať už pod jakýmkoliv jménem.

Podpořte nás sdílením