Archiv autora: Kateřina Králová

Otázky a odpovědi z mimořádného dubnového čísla Share International

Otázky a odpovědi z mimořádného dubnového čísla Share International

O aktuálních událostech v Libyi a Japonsku přináší informace mimořádné vydání Share International.

Číst více Číst více

Co nejlepšího může OSN udělat pro lidi v Libyi?

Okamžitě zřídit bezletovou zónu, poslat do Libye Mírové síly OSN, které by zastavily veškeré oboustranné násilí. Situace v Libyi je jiná než v ostatních zemích Středního Východu. Tam se nestřílí z tanků, minometů a letadel do poklidných protestantů; nejsou bombardováni silně vyzbrojenou armádou. Tady jde o občanskou válku mezi lidmi slabě či vůbec neozbrojenými a bezohlednou diktátorskou profesionální armádou s tanky atd. Pouze zřízení bezletové zóny omezí možnosti režimu vyvražďovat své vlastní lidi. Neměla by se ztrácet ani trocha času a tímto minimálním činem okamžitě pomoci libyjským lidem.(Bezletová zóna byla zřízena krátce poté, co šlo dubnové číslo Share International do tisku).

 

Maitréja řekl, že jsme strážci svých bratrů. Ospravedlňuje to svět v budování bezletové zóny nad Libyí navzdory dalším obětem na životech, které pravděpodobně budou následovat?

Ano. Správně vynucená bezletová zóna určitě sníží počty obětí.

 

Jaká je spojitost mezi nedávnými událostmi na Středním Východě a objevením se a podporou Maitréji a Hierarchie Mistrů?

Lidé na Středním Východě a vůbec na celém světě začínají být slyšet. Není to pouze díky reakci na Maitréjovy ideje. Avšak Maitréja toto předpovídal.

 

Zemětřesení o síle 8,9 stupně, které udeřilo na severovýchodní část Japonska v pátek 11. března 2011, způsobilo velké ztráty na životech a obrovskou zkázu. Přesto se ptám: došlo zde také k božskému zásahu od Maitréji?

Ano. Bez jeho zásahu by utrpení bylo mnohem větší.

 

Bylo oznámeno, že mezi zemětřesením a okamžikem, kdy tsunami dorazilo na pobřeží, bylo pouze 20 – 30 minut. Japonci byli připraveni na tsunami menšího měřítka, nikdy předtím nezažili tsunami takovéto velikosti. Bylo zachyceno mnoho lidí. Počet obětí stále narůstá. (1) Obdrželi lidé, které tsunami smetlo, božský zásah? (2) Trpěli?

(1) Ano, hodně lidí bylo zachráněno. (2) Kupodivu ne. Maitréja má moc odstranit strach a bolest.

 

Protože už léta čtu odpovědi v Share International o způsobech, jimiž Maitréja a Mistři pomáhají lidem během katastrof, doufám, že můžete ujistit čtenáře, že totéž platí i v Japonsku a Libyii?

Ano, skutečně, do míry, do jaké to karmický zákon povolí, jsou Mistři vždy první na scéně a pomáhají.

 

Kdy skončí obchod se zbraněmi – pokud vůbec skončit může?

Až se lidstvo navždy zřekne válek. Ta doba je blíže než si většina lidí myslí.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z březnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z březnového časopisu Share International

O čem hovořil Maitréja ve svých posledních rozhovorech a kdo je Kalki avatár? Jak s tím souvisí události v Egyptě?

Číst více Číst více

Kolik televizních rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

K 12. únoru 31.

 

Odehrávají se stále ještě všechna interview v USA?

Ne. Poslední dvě byla v Mexiku.

 

Kolik lidí (průměrně při jednom vysílání) se dívá v televizi na interview s Maitréjou?

Okolo 4 miliónů.

 

Vystoupil už Maitréja v Japonsku?

Ne.

 

Projevily ostatní velké televizní společnosti v USA nebo kabelové sítě nějaký zájem o rozhovor s Maitréjou?

V USA nikoli, ale v Latinské Americe, například v Mexiku City dával Maitréja dva rozhovory.

 

Objevily se nějaké zprávy, debaty nebo ohlasy na televizní interview v jiných médiích, například v novinách, na blogu nebo jinde „on line“? Pokud ne, jak to, že odezva na rozhovory s Maitréjou je tak tlumená, dokonce i po 28. interview?

Pokud je mi známo, tak ne. Nezapomínejte, že Maitréja je „inkognito“, neohlášený jako Světový učitel. Jeho příchod je zpočátku záměrně tichý, aby nepolekal právě ty lidi, kterým se pokouší pomoci.

 

Lidem po celém světě, kteří se zajímají o šíření myšlenek vyjadřovaných Maitréjou, by při rozhovorech v americké televizi mohlo pomoci, kdyby dostávali jakýsi krátký souhrn toho, co řekl. Mohli by to použít jako inspiraci při své práci, podle svého vlastního uvážení o těchto myšlenkách.

Nezapomínejte, že Maitréja je „inkognito“. Nemůžeme k němu osobně aktivně přitahovat pozornost. Nedávno jsem mluvil o tom, čím se v rozhovorech zabývá: sdílením, spravedlností, mírem, tolerancí, dobrou vůlí atd.

 

Mohl byste uvést nějaké podrobnosti o tom,co Maitréja říká ohledně budoucích potřeb lidí? Člověk by si mohl lépe ujasnitl, co by měl dělat nebo do jaké práce se zapojit, aby podporoval celkový prospěch lidstva. Vím, že Maitréja mluví o potřebě distribuovat potraviny a o věcech týkajících se planety. Co by navrhnul lidem usilujícím o kariéru v téhle práci, jaké jsou některé z jeho návrhů, o kterých mluvil? Nechtěla jsem použít slovo „kariéra“, ale musela jsem, abyste mě dobře pochopil.

Svět volá po všemožné pomoci. Rozvojový svět skýtá tisíce příležitostí, jak naplňovat lidské potřeby. Mnoho lidí hladoví, všichni jsou chudí, strádají, musí vyžít s dolarem i méně na den. Možností, jak pomáhat, je nespočet.

 

28. ledna 2011 bylo nad Skalním dómem na Chrámové hoře v Jeruzalémě v 1 hodinu v noci nafilmováno různými svědky a z různých úhlů UFO. (1) Byl to projev Maitréjovy „hvězdy? (2) Byl tento projev nějak spojen s nedávnou ukázkou síly lidí, která zaplavila arabské národy?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Četl jsem na stránkách Share International, že „jezdec na bílém koni“ z videa během protestů v Egyptě je Kalki avatár. Říkal jste, že Maitréja je Kalki avatár, ale na Sai Bábových stránkách se říká, že i on, Sai Bába, je Kalki avatár. Jelikož úkolem Kalki avatára je zjednat na Zemi opět dharmu (spravedlnost), zdá se mi velmi logické, že by jím mohl být Sai Bába, protože už jako Ráma kdysi pravdu a spravedlnost přinesl. Na druhé straně si myslím, že to byl právě Maitréja, kdo podpořil Egypťany svou přítomností v Egyptě. Mohl byste, prosím, říci, který z nich je Kalki avatár?

Oba. Pro některé bude těžké to pochopit nebo přijmout, ale je to tak – máme dvojí projevení Kalki avatára.

 

(1) Zesílil Maitréja energie posílané do světa od začátku roku 2011? Došlo k tolika závažným událostem během necelých dvou měsíců nového roku! (2) Zvýšil Maitréja letos množství energie ze Šambaly, která vstupuje do světa?

(1) Obávám se, že otázka odráží poněkud zjednodušující pochopení toho, jak se šíří energie, které jsou nám k dispozici. V jakýkoli daný čas je zapotřebí určitých energií a ty mohou být silnější než obvykle, zatímco jiné jsou zadržovány. (2) Ne. Celkově by se dalo říct, že určité energie postupně nabírají na síle. Řízení těchto ohromných sil je vrcholným uměním i vědou.

 

Před rokem Maitréja vystoupil a začala jeho mise. Objevil se 28 krát v americké televizi. Spojené státy jsou na tom dnes hůře než před rokem. Stejně tak zbytek světa. Neselhává tedy Maitréjova mise? Proč se věci nevyvíjejí k lepšímu? Proč zde není cíti silnější vyburcování mas jeho přítomností a poselstvím? Děkuji za odpověď a vaši dobrou práci.

Je pravda, že z pohledu ekonomiky je všechno horší nebo se to zhoršuje. Jde o nevyhnutelný následek snahy pokračovat starými způsoby, které již nefungují. Maitréja nepřišel, aby zvýšil toleranci ke starým metodám, ale aby ukázal cestu (jedinou možnou cestu) do budoucnosti. Lidstvo má ve svých rukou prostředky, pokud chce přežít: sdílení, spravedlnost a svoboda pro všechny jsou jedinou odpovědí na naše problémy. Jen se podívejte, co se v reakci na jeho myšlenky událo v Egyptě!

 

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z lednového a únorového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z lednového a únorového časopisu Share International

Wikileaks, Zeitgeist, odhalení UFO, éterické vidění, mimozemšťané v pozemských vládách…

Číst více Číst více

Kolik televizních rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

K 17. lednu 31.

 

Vrátí se Evropské země, nebo aspoň některé z nich, k vlastním měnám?

Počkejte a uvidíte.

 

Rozpadne se Evropská unie?

Myslím, že nakonec ano, ale ne brzy.

 

Říká se, že ve Španělsku pod jeskyněmi v Nerja je základna UFO. Je na tom něco pravdy?

Ano.

 

Myslíte, že rok 2011 přinese celosvětové přijetí UFO a důkazy o jeho existenci i existenci vesmírných lidí?

V příštích letech se určitě bude zvyšovat zájem o UFO i jeho přijímání, ale pochybuji, že to bude celosvětové a že to bude prokázáno do konce roku 2011.

 

Blíží se konec obrovské aktivity UFO, jak jsme ji mohli zaznamenat v roce 2010?

Ne.

 

Je to pouhá shoda okolností, že několik latinskoamerických zemí má ženu – prezidentku?

Ano, shoda okolností, ale inteligentní!

 

Jak by váš Mistr charakterizoval zdraví současného světového ekonomického a finančního systému?

Vachrlaté.

 

Účastnil jsem se shromáždění konaného v australském Brisbane na podporu Juliana Assange a Wikileaks. Ta organizace tam má velkou podporu. Jaký je Mistrův názor na Wikileaks?

Mistři nesouhlasí s Wikileaks. Na jedné straně souhlasí s co největší otevřeností a transparentností všech vládních ministerstev, ale vědí, že je absurdní očekávat v této situaci naprostou průhlednost na diplomatickém poli. Všechny vlády vědí, že provádí proti sobě navzájem špionáž, ale diplomatická diskrétnost je důležitá k udržení korektních, dobrých vzájemných vztahů.

 

(1) Věříte tomu, že současný papež skutečně tutlal případy sexuálního zneužití, kterých se dopustili kněží, jimž byly děti svěřeny? (2) Věříte, že to oslabí pozici papeže v katolické církvi? (3) Anebo věříte, že to bude poslední papež předtím, než Ježíš převezme svatopetrský trůn?

(1) „Tutlat“ je v tomto případě příliš silné slovo. Existují určité dohady, že se pověsti o těchto událostech dostaly až k papežovi, ale nebyla to přímá zpráva, a proto nebyly podniknuty žádné akce, nehledaly se důkazy. (2) Ano, hodně. (3) Ano, myslím, že ano, ale to ukáže čas. Mistr Ježíš však nebude papežem.

 

Nedávno jsem viděl v televizi G 20, kde se objímali a navzájem se na sebe usmívali prezidenti USA a Jižní Korei. To by mě zajímalo, jestli jihokorejský prezident ví, že jejich válečnou loď potopila americká CIA (viz Otázky a odpovědi ze Share International červen 2010). Jižní Korea a USA jsou spojenci. Nemohu uvěřit, že by vítal prezidenta USA tak mile, kdyby věděl, co udělala CIA.

(1) Ví, že ten zločin spáchala CIA? (2) Ví prezident USA, že skutečným pachatelem události je CIA a mlčí o tom, aby se vyhnul očekávaným potížím? (3) Dal americký prezident potopit jihokorejskou loď? (4) Nebo to CIA udělala sama, nezávisle na něm? (5) Pokud ano, naznačuje to, že CIA není pod kontrolou. Není to hrozba pro celý svět? (6) Zná nějaká další země pravého pachatele? (7) Pokud americký prezident zná pravého viníka, neměl by upřímně prosit za odpuštění za vraždu a falešné obvinění Jižní i Severní Koreu?

(1) Ne. (2) Ne. (3) Ne. (4) Ano. (5) Ano. (6) Pravděpodobně ne. (7) Ano, ale on jej nezná.

 

Proč má Mars, planeta, která není svatá a je ve vývoji jen o několik století nebo pár tisíciletí napřed před Zemí, život v éterické formě, vyspělé rysy a vede si dobře na cestě návratu k plně monadickému vědomí ve srovnání s naší hutně fyzickou Zemí?

Mars měl a má své problémy, ale neudělal tolik chyb jako my. Avšak rozhodně není rovnoměrně vyvinutý. Je rozdělen do tří zón: A, B a C. Ti ze zóny A jsou v našich očích doslova Bohy. Zóna B je středně vyvinutá, smíšená a zóna C rozhodně moc vyvinutá není.

 

Existuje kniha Dr. Franka E. Strangese Cizincem v Pentagonu, která tvrdí, že v letech 1957/60 na Zemi pracovali Venušané; Val Thor, Jill a Donn, dokonce plných 77 jedinců, v tomto případě v odvětvích americké vlády. Zdá se, že se to víceméně shoduje s obdobím intenzivního zla zahrnujícím léta 1956 – 1959, o kterém se zmiňuje Benjamin Creme v jedné ze svých prvních knih. Můžeme předpokládat, že Venušané tenkrát pracovali na základě zvláštního povolení, anebo to byla v zásadě normální činnost, kterou běžně dělají pro nás pozemšťany?

Není to nic nezvyklého, když Venušané, Marťané nebo jiní členové naší sluneční soustavy jsou přítomni zde na Zemi a jsou čas od času činní v některých vládách.

 

Jak je možné, že na obloze po celé planetě jsou jenom čtyři hvězdy /lodě, když já jsem na vlastní oči viděl až 5 či 6 lodí v jednu chvíli nad Chicagem? Vídávám ty lodě téměř každou noc během posledních 8 měsíců. Není možné, že ty lodě jsou jen čtyři, pane Creme. Nač ta zavádějící informace?

Ta informace nemá uvádět v omyl. Pokud jste viděl víc než jednu až čtyři hvězdě podobné objekty a pokud to opravdu byly „hvězdy“ ohlašující Maitréjův příchod, pak ty další dvě byly prostě jen vesmírné lodě na jiné misi. Anebo jste se mýlil a všech těch 5 nebo 6 lodí bylo na jiné, jejich vlastní misi a neměly s „Maitréjovou hvězdou“ vůbec nic společného. Kromě čtyřech „hvězd“ ohlašujících příchod Maitréji jsou tady s úkolem v kterýkoli okamžik opravdu tisíce vesmírných lodí ze sousedních planet.

 

Mohl byste , prosím, zodpovědět následující otázky o éterickém vidění? Pomůže nám éterické vidění spolupracovat s Vesmírnými bratry v jejich práci? Léčit Zemi v éterické rovině a potom léčit lidi? Pomáhat navrhovat novou architekturu podle éterických energetických center? Nebo toto vše dohromady?

Éterické vidění rozšiřuje vidění hmotné reality. Využitelnost v těchto různých oblastech záleží na specifické práci, do které je osoba zapojena. Neřeší automaticky všechny problémy, ale rozšiřuje vám povědomí o rozsahu hmoty. Je třeba to využívat ve všech oblastech na základě znalostí a studia.

 

Můj dotaz se týká poznámky Benjamina Creme o tom, že nemáme směrovat energii vygenerovanou během transmisní meditace do určité země nebo místa. (1) Týká se to pouze transmisní meditace nebo i dalších meditací, ve kterých se „žehná světu“? (2) Léčím pránou a jedna z hlavních praktik používaných pránickými léčiteli je meditace na dvojité srdce, při níž používáme energii duše k žehnání celé Zemi a určitým oblastem, jako třeba našim vlastním zemím či komunitám. Je správné takto usměrňovat energii do určitých míst? (3) Existuje také verze této meditace praktikovaná ve skupině (používá se v dobách kalamit, epidemií atd.), která používá Velkou invokaci předtím, než se přejde k obvyklé části meditace na dvojité srdce. Když tedy použijeme Velkou invokaci, platí pro nás poznámka pana Creme (o nesměrování energie na určitá místa)?

(1) Pouze transmisní meditace. (2) Ano, pokud je to váš záměr. (3) Ne.

 

Právě jsem shlédnul první video na vašich webových stránkách. Měl jsem z toho pocit, že mluvíte o něčem, co se už děje, ale čeho si možná nejsme vědomi.

Hnutí Zeitgeist (www.thezeitgeistmovement.com) už sdílí, vytváří a šíří informace podobné těm od Benjamina Creme. Nikdy v životě jsem neslyšel o Benjaminovi Creme nebo o Maitréjovi, ale my (toto hnutí) jsme už činní v přípravách na ten posun, na vytvoření ekonomiky založené na zdrojích (v podstatě na sdílení světových zdrojů, globálně, bez peněz). Toto hnutí se rychle rozrůstá a myslím, že to bude dobré pro veškerý život na této planetě, když budeme sdílet a spolupracovat na této zbrusu nové vizi, která je v lidské historii ojedinělá.

Těší mě, že existují síly na mnoha různých úrovních, jež nyní pracují na vytvoření zcela nového mírového světa. Přeji mír a lásku.

Jsem šťastný, že jsem obdržel tento dopis. Dokazuje to skutečnost, ve kterou věřím: že Maitréjovy myšlenky již pevně zakotvily v myslích a srdcích lidí každé země a jsou zárukou budoucí civilizace hodné svého jména, vytvořené lidstvem samotným.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z prosincového vydání Share International

Otázky a odpovědi z prosincového vydání Share International

Jak se šíří zprávy o příchodu Maitréji – Krista, pravdivost teorie o chemtrails, výběr správného partnera, jsou elektromobily řešením ekologických problémů dopravy? Může být pan Creme neomylný? Navíc: co je to realita?

Číst více Číst více

Kolik rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

K 21. prosinci 28.

 

Jde všechno podle plánu?

Ano.

 

(1) Věří dnes hodně lidí, i když třeba jen soukromě, že Maitréja může být někdo jako Ježíš nebo Buddha? (2) Mají lidé tendenci nechávat si tento názor pro sebe?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Jsou mezi těmi lidmi, kteří ho viděli v televizi, takoví, kteří věří, že je Kristem?

Ano, takových je mnoho.

 

Mohl by výsledek amerických voleb uprostřed funkčního období amerického prezidenta zpomalit postup stále naléhavějšího Maitréjova apelu, aby Američané mysleli svůj soucit prakticky?

Pravděpodobně ano.

 

Považujete auta s elektromotorem za řešení problémů se znečištěným ovzduším způsobeným dopravou?

Pouze krátkodobě.

 

Na podzim roku 2008, ještě před prosincem, jsem pozoroval na obloze „hvězdu“, která pulzovala a měnila barvy, ale zůstávala bez pohybu na jednom místě.

Zajímalo by mě, protože to bylo ještě před stanovenou dobou, která byla určena jako počátek výskytu (prosinec 2008), jestli to mohla být jedna z těch „hvězd“, které ohlašují Maitréjův příchod. Bydlel jsme tehdy v St. Charles v Missouri, USA. Děkuji vám za vaše vysvětlení a/nebo komentář o tom.

To, co jste viděl, byly vesmírné lodě různých rozměrů a s různými úkoly. „Hvězdy“ jsou také vesmírné lodě, ale se zvláštním úkolem ohlašovat příchod Maitréji.

 

Četl jsem v internetovém zpravodajství zprávu, která říká, že nějaký australský vědec zachycoval pulzní signály z Gliese 581g (planeta podobná Zemi) po dobu dvou let a domnívá se, že mohou být vysílány inteligentními životními formami této planety. (1) Existuje na Gliese 581g inteligentní život a (2) posílají nám signály, aby nás pozdravili?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Od té doby, co vím o Vesmírných bratrech, tak se někdy, když na noční obloze vidím Venuši, modlím k Venušanům. Říkám jim: „Díky, že nám pomáháte. Nemůžete pomoci ještě víc?“ (1) Slyší moji modlitbu? (2) A pokud ano, odpovídají na ni?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Měli bychom prostě věřit, že se Bůh postará o potřebné finance, pokud jde o skupinovou práci?

Ne. Skupiny si musí opatřit finance samy.

 

Je něco pravdy na „chemtrails“ – chemických či biologických prostředcích rozprašovaných z letadel vládami nebo jinými činiteli z důvodů, které jsou lidem utajovány? (Důvod je obvykle nekalý, třeba kontrola růstu populace, kontrola počasí atd.). Nebo je to další falešná konspirační teorie?

Další falešná konspirační teorie zrozená z americké paranoi.

 

Přispívají negativní důsledky jaderného záření proudícího do éterických úrovní, které současná věda nedokáže změřit, také ke globálnímu oteplování?

Ne tolik, aby si to zasluhovalo pozornost. Ale bez neustálého úsilí Vesmírných bratrů by dost dobře napomáhat mohly.

Zajímalo by mě, proč – když se lidé ptají, zda viděli Mistra – je to vždy Maitréja nebo Ježíš. Vždyť je tady teď mnoho dalších Mistrů, proč to není některý z nich? Nechápu to.

Tuto speciální práci na sebe vzali Maitréja a Mistr Ježíš. Objevují se jako (ve svých „tělesných převlecích“) mnoha lidem spojeným se skupinami pracujícími pro opětovný příchod Krista nebo těm, kteří jsou „na hranici“ kdy mohou s touto prací navázat spojení. Tímto způsobem jim dodávají odvahy, podněcují je a „dokazují“ pravdivost této informace. Ostatní Mistři nejsou do toho tak zapojeni a mají svoji zvláštní práci. V Japonsku se práce na opětovném příchodu účastní často Tokijský Mistr a také můj Mistr se čas od času zapojuje.

 

Jsou duchové (přízraky, strašidla) z éterické látky?

Ano, obvykle ze 4. nebo 3. podroviny éterické roviny.

 

Je důležité snažit se vzít si partnera, se kterým máme karmu? Pokud ano, proč?

Je to důležité. Umožňuje to rozvázání karmy vytvořené během předchozího vztahu.

 

Má většina lidí se stupněm vývoje 1,2 – 1,9 mnoho potenciálních pánů a paní Pravých, tzn. karmicky podmíněných partnerů přicházejících v úvahu?

Ne nutně. Inkarnujeme se ve skupinách, takže se to uvnitř skupin stává, ale nedochází k tomu automaticky, není tomu tak vždy.

 

(1) Pokud jde o aspiranty; dá se zobecnit, že je pro ně připravena pouze jedna pravá osoba? (2) Existují pro jednu osobu pouze jeden nebo dva možní partneři?

(1) Ne. (2) Ne.

 

(1) Je mnoho manželství a vážných dlouhotrvajících vztahů „předurčeno“? (2) Jsou předem určené partnerské vztahy celkem běžné nebo naopak vzácné?

(1) Ano, skrze karmu. (2) Běžné.

 

Jak mohou mladí lidé poznat s jistotou, že potkali pana či paní Pravou?

Nemohou to poznat.

Jaký vliv na děti má, když se narodí z „nekarmického“ nebo „nepředurčeného“ vztahu? Budou díky minulé karmě inklinovat k jednomu rodiči a k druhému nikoli?

To se může stát a také se to často stává.

 

Vzhledem k naléhavé potřebě nových energetických zdrojů a krajní nepravděpodobnosti, že by podmínky, které specifikujete jako nezbytné pro zavedení technologie světla (ukončení válčení a obchodu se zbraněmi ), nastaly v dohledné budoucnosti, ptám se: Neměl byste vy a váš Mistr podat realističtější odhad situace, ve které se nacházíme, pokud jde o energii a životní prostředí?

Nikdo nezná Maitréjovu sílu. Zatím jste to nezakusili. Věci se budou měnit rychleji, než byste vůbec mohl uvěřit. V každém případě máme podle Mistrů zdroje ropy na dalších 70 let při stávající spotřebě. V tom určitě není problém.

 

Bývalý konzultant NASA a autor Richard C. Hoagland tvrdí, že snímky z oběžné dráhy i z povrchu Měsíce poskytují důkazy existence starobylých umělých staveb a dokonce skleněných kopulí, které ještě stojí. Je možné, aby na Měsíci stále ještě existovaly ruiny fyzických staveb?

Ne.

 

Pane Creme, jste neomylný? Pokud ne, jak mám poznat, kdy máte pravdu a kdy ne?

Dále: říkáte, že všichni návštěvníci z jiných planet pocházejí pouze z naší sluneční soustavy. Billy Meier, pravděpodobně nejznámější kontaktér moderní doby s tolika nepopíratelnými důkazy, kontaktoval Plejáďany. Jak je to možné? Děkuji za zodpovězení otázky a za všechnu vaši práci.

Ne, nejsem neomylný; to o sobě netvrdí dokonce ani Mistři. Takže souhlasím, máte problém. Pouze intuice a rozlišovací schopnost získaná dlouholetou přímou zkušeností ve spojení s mým Mistrem dovoluje člověku činit veřejnáprohlášení, která já poskytuji.

Pokud jde o práci pana Meiera s Vesmírnými bratry – já plně potvrzuji skutečnost jeho kontaktů, ale jsem přesvědčen (a informován), že jsou to kontakty s lidmi z naší sluneční soustavy. Možná si pan Meier myslí – v souladu s obecným „vědeckým“ nepochopením – že je to nemožné, takže zvolil Plejáďany. Nevím a ani se o to moc nestarám. Důležitá je samotná skutečnost kontaktu.

 

Samostatná otázka:

Co je vlastně realita?

Na malém shromáždění spolupracovníků v New Yorku v červenci 2010 byl Benjamin Creme dotázán: „Jak vypadá vlastně realita, když to víte?“ Toto byla jeho odpověď:

„To, co si myslíme, že je život, se naprosto liší od toho, čím život skutečně je. Každý z nás si může zvolit za svou realitu ten či onen její aspekt. Je několik realit: ta, co nás táhne vpřed, taková, která nás nechává být takovými, jakými jsme, a také taková, která nás nechává pozadu. A my máme volbu. Nemá to nic společného s odpovídáním na otázky – nepovstávají žádné otázky. Je to božství. Jde o to, do jaké míry chceme být božskými.

Kolik ze své božskosti chcete projevovat, vyjadřovat? Protože nic jiného neexistuje. Není co jiného projevovat nežli toto božství! To je realita. Je to ve vaší moci. Každý má ve své moci projevit se jaký je, projevit své božství. Všichni jsme jeho částí.

Maitréja by rád, abyste věděli, že toto je pravda. Je to opravdu velice, velice prosté. Každý už ví, že je to pravda. Pouze si nedopřává tu výsadu tomu uvěřit.“

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z listopadového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z listopadového časopisu Share International

Kdy začaly vlastně Maitréjovy „Hvězdy“ svítit? Skončil už ekonomický kolaps? Co dělají aspiranti a učedníci během spánku? Co bude v roce 2012?

Číst více Číst více

Kolik rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

Do 14.11. celkem 27.

Děkuji za všechnu vaši dosavadní práci, náhledy a informace. Četl jsem během mnoha let spoustu článků o Vesmírných bratrech, o tom, jak žijí v éterických tělech a jak je vesmír plný civilizací, které se zdají být mnohem vyspělejší než ta naše. Existují ale také, kromě Země, planety v hutně hmotné rovině vesmíru planety, které mají civilizace přibližně na naší úrovni vyspělosti či nižší?

Ano, mnoho.

Maitréjovu „hvězdu“ jste předpověděl v prosinci 2008, ale já vídávám tuto „hvězdu“ již od let 2006 – 2007 a každým rokem se jeví být větší a větší. Dívám se na nějakou jinou „hvězdu“ než jakou jste vy předpověděl? (tazatel je z Norska)

Ano. Hvězda, na kterou se díváte, je opravdovou hvězdou. „Hvězdy“ (všechny čtyři), které jsem předpověděl v prosinci 2008, jsou ve skutečnosti vesmírné lodě.

Rostoucí množství očitých svědků a badatelů ve věci UFO docházejí k přesvědčení, že veliká, tichá, trojúhelníková UFO, která jsou spatřována po celém světě, jsou ve skutečnosti vysoce utajované, experimentální letadla vypouštěná tou či onou vládnou, především vládou USA. (1) Je tomu tak? (2) Má v současnosti některá vláda k dispozici letadlo, které létá na pohon poskytnutý Vesmírnými bratry nebo získaný „zpětným inženýrstvím“ z obnovené, původně ztroskotané kosmické lodi?

(1) Ne. (2) Ne.

Viděl jsem na YouTube skvělá videa s objektem vypadajícím jako hvězda, který vypadal přesně jako fotky „hvězdy“ z Share International, ale videa byla natočena koncem roku 2007 a počátkem roku 2008. Nedělali Vesmírní bratři „testovací lety“ hvězdě podobných UFO v naší atmosféře ještě měsíce předtím, než jste vy oznámil jejich přítomnost v prosinci 2008? Pokud ano, byly s tím spojeny nějaké nesnáze, které bylo třeba řešit?

Ano, bylo jich mnoho. Dokonce i když už „hvězdy“ byly na místě, musely se některé technické potíže přehodnotit a napravit. Je to veliká, neustále pokračující práce.

Zmiňoval jste se o přísně tajné skupině – především v USA – jejímž výhradním posláním a aktivitou je očerňovat fenomén UFO a takto určovat negativní postoj veřejnosti k tomuto tématu. (1) Má tato skupina ve velkých zpravodajských organizacích své „špióny“, jejichž úkolem je demaskovat a vysmívat se všem významnějším pozorováním UFO, o kterých jsou podávány zprávy? (2) Mnoho webových stránek s UFO tématikou má fóra, ve kterých čtenáři mohou anonymně komentovat pozorování UFO. Monitoruje tato temná skupina takové stránky, aby mohla zesměšňovat nebo stavět do „správného“ světla zprávy o pozorováních?

(1) Ne. (2) Ano.

Je pravděpodobné, že někdy vznikne tzv. „světová vláda“?

Ne. Plány Hierarchie nezahrnují vytvoření jedné světové vlády. Vidí spíše OSN jako platformu, na které se budou předkládat a projednávat všechny mezinárodní problémy. Každý národ má své specifické určení, paprsky a energetickou strukturu, které vytvářejí jeho osud a dávají každému národu určitou individualitu. Dalo by se říct, že nejblíže pohledu Hierarchie je známé rčení „ jednota v různorodosti“.

Zakrátko Maitréja nepochybně bude muset dát podnět k dohodě „půda za mír“ mezi Palestinci a Izraelci. Ale jak tomu bude v dlouhodobé perspektivě? Přestane Izrael oficiálně existovat a stane se opět nedílnou součástí Palestiny?

Ne. Nemyslím, že Izrael přestane existovat, na to již uplynulo příliš mnoho času. Ale ty dva národy budou žít vedle sebe, sdílet společně zdroje tohoto území.

Přijde ještě další ekonomický kolaps, nebo je již nejhorší za námi?

Ne, ještě to neskončilo. Bude to pokračovat, i když v určitých ohledech dojde k drobným zlepšením, zejména v měnovém smyslu. Ale z hlediska práce a průmyslu je krize takových rozměrů, že to bude trvat léta dát do pořádku země jako je USA či země Evropy, kde každým týdnem ubývají tisíce pracovních míst.

Pociťujeme, co se děje rozvinutému světě, ale přemýšlejte, co asi se děje v rozvojových zemích. Jak asi je v Africe hladovějícím miliónům? Naše schopnost rozlišovat mezi jejich životem a smrtí se vrátila nazpátek o rok či více. Náhle se vyspělé země cítí chudé. Říkáme, že si nemůžeme dovolit pomáhat rozvojovým zemím. Jestliže je situace pro nás tak špatná, jaká asi je pro lidi, kteří žijí na okraji – za dolar či dva na den? O tom bychom měli přemýšlet.

Jakým způsobem byly do světa přenášeny energie, když ještě neexistovaly skupiny transmisní meditace?

Transmisní meditace je unikátní a velice nová záležitost. Zavedl ji můj Mistr a první skupina začala pracovat v Londýně v březnu 1974.

K čemu potřebujeme novou formu meditace? Až nyní nastala doba, kdy se zvětšuje počet lidí, kteří touží nějakým způsobem pomoci naší planetě a zároveň jsou v těsnějším styku se svou duší. Takoví potom hledají pole své působnosti. Není to osobnost, kdo touží sloužit, nýbrž duše. Stále více lidí se dostává na tento stupeň, a tak mohla být světu dána transmisní meditace.

Mistři jsou mistry okultních věd. Transmise je velká věda přenesená dolů na naši úroveň, tak, abychom se jí mohli účastnit. Je to snadný způsob, jak sloužit, protože opravdovou práci v ní konají Mistři.

Mistři jsou správci všech energií, které přicházejí na naši planetu z kosmických, slunečních a mimoplanetárních zdrojů; jejich úkolem je vybrat energie, kterých je třeba v určitou dobu, a rozvést je na takové úrovni, aby ji lidstvo bylo schopno vstřebat.

Tyto energie jsou vysokovibrační, Mistři prostřednictvím sebe samých snižují jejich výšku. Hledají ve světě prostředníky pro rozvod energií a až dosud k distribuci používali náboženské skupiny. V těchto skupinách bývají lidé, kteří jsou trochu pokročilejší, jako kněží a učitelé, avšak běžní stoupenci různých náboženství nemusí být nutně pokročilejší než lidé stojící mimo ně. Takže – byli zde takoví, kteří si uměli poradit s energiemi vyšších vibrací, snést je dolů a dát je k dispozici lidstvu. Dnes se toto dělá naprosto vědeckým způsobem.

Mistři posílají energie prostřednictvím transmisních skupin, které slouží jako odrazové můstky. Energie procházejí čakrami skupiny a dále ven tam, kde je jich právě zapotřebí. Transmisní meditace je způsob, jak pracovat přímo s Mistry ve službě světu.

Můžete, prosím, říci, jakým způsobem mohou aspiranti a učedníci sloužit během spánku?

Neřekl jsem, že během spánku provádějí nějakou službu. To je nedorozumění. Řekl jsem, že lidé jsou ve spánku mnohem více sami sebou – sami sebe vidí jako vyvinutější, pokud se dokáží v hlubokém spánku nahlížet. Doba spánku je dobou výuky, učení se, jak sloužit lépe. Pro pokročilejší učedníky je to ovšem čas služby.

Jaký je Maitréjův názor na rok 2012?

Toto je zřejmý odkaz na Mayský kalendář končící rokem 2012. Mayové byli velice chytrý a pokročilý národ zběhlý v astronomii. Vyrobili kalendář, který končí rokem 2012. Díky tomu, že některé knihy tyto věci špatně vysvětlují, koluje historka, že v roce 2012 bude konec světa. Mayové přestali s kalendářem u roku 2012, jelikož vymřeli dříve, než mohli pokračovat v práci. Podlehli nemocem, které přivezli Evropané. Takhle daleko se prostě dostali.

Den po oné předpovídané události se probudíte a posnídáte jako obvykle. Život bude normálně pokračovat.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z říjnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z říjnového časopisu Share International

Jaká je odezva na Maitréjova veřejná vystoupení; co se děje s přírodou a jak ji chránit, proč existuje terorismus a jak jej zastavit…

Číst více Číst více

Kolik rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

K 13. září dvacet čtyři.

Jak lidé reagují na Maitréjova televizní vystoupení – je to lepší nebo horší, než se očekávalo?

Mistr říká, že je to o něco lepší, než se čekalo. Maitréja podněcuje lidi k přemýšlení a oni hluboce přemýšleli o tom, o čem On mluví. Hovoří velmi klidným způsobem, bez okázalosti, aniž by se předváděl. Považují jej za obyčejného člověka. Nechce vystrašit právě ty lidi, kterým chce pomoci….

Zdá se, že povodně, sucha, požáry, sesuvy půdy, sopečné výbuchy – otřesy a destrukce v dnešním světě – dosáhly nové a vyšší úrovně. Je tomu tak? A dochází k tomu všemu díky karmě toho kterého národa?

Lidstvo prochází obdobím velkého tlaku a nerovnováhy. Dévové, kteří řídí síly přírodního prostředí, jsou vytlačováni z rovnováhy, proto ty otřesy a ničení. Něco z této destrukce opravdu vyplývá z karmy určitých zemí.

Brazílie se chystá vybudovat v amazonské oblasti obrovskou hydroelektrárnu; její výstavba bude znamenat pro domorodé obyvatele ztrátu domovů a životního prostoru. Rozlehlá oblast lesů bude nenávratně zničena. Naše planeta je na deštných pralesích závislá; bude toto případ, kde by Mistři mohli zasáhnout, aby lesy zachránili?

Ne, to by bylo porušení svobodné lidské vůle a k tomu nikdy nedojde. Je to záležitost, kde by měly rozhodnout Spojené národy. Brazílie je veliká a jistě existují jiné, vhodnější oblasti pro zbudování takové přehrady.

Indičtí aktivisté právě úspěšně zabránili stavbě velké přehrady na řece Ganga; bylo správné, že aktivisté bojovali proti návrhu, který by jim nakonec mohl přinést nejrůznější prospěch?

Ano. Je to otázka zvážení přínosů proti destrukci.

Některé země se rozhodly zastavit imigraci a kvůli tomu budují zdi, jež mají zabránit vstupu případných imigrantů, anebo shromažďují a deportují lidi již v zemi usazené. Je to teprve 20 let, co byla díky spoustě lidí zbourána Berlínká zeď. Co se dá udělat, aby bylo zabráněno stavbě oddělujících zdí a deportování lidí ve velkém měřítku?

Totéž, co tenkrát v Berlíně: využít sílu masy lidí.

Když lidé mají ideály, ale nejednají podle nich, dá se něco udělat, abychom se zbavili samolibosti, kterou jak se zdá lidstvo trpí?

Opravdu, ta spokojená samolibost je nemoc…. Odpovědí na ekonomické problémy je redistribuce světových zdrojů. To by zjednalo všeobecnou spravedlnost a tudíž mír. Toto je jediná cesta k míru.

Říkal jste, že neexistují žádné hříchy, ale co chamtivost, sobectví, žárlivost, rasismus atd., všechny ty zločiny oddělenosti? Nesvědčí snad o nedostatečném vývoji?

Ano, máte pravdu, ale já když mluvím o hříchu, mám na mysli hřích v jiném smyslu než křesťanském. Křesťané mluví o hříchu a ďáblovi, který nás pokouší. Ale to s tím nemá co dělat. Z pohledu Mistrů je jediným hříchem oddělenost, separace. Toto je hřích, z nějž vzcházejí všechny ostatní.

Objeví vědci čtyři éterické roviny hmoty?

Ano, objeví, anebo jim to bude řečeno. Již nyní se potýkají s pochopením fenoménu zvaného „temná hmota“. Výpočty jim říkají, že existuje, ale neumí ji zatím přesně určit. Tato „temná hmota“ jsou ve skutečnosti čtyři éterické roviny. Až tu „temnou hmotu“ objeví, objeví éterické roviny. Ale je možné, že ještě předtím buď Maitréja nebo Vesmírní bratři vypustí tuto informaci, takže k tomu dojde už velice brzy.

Jaký je účel Měsíce ve sluneční soustavě? Jsou na Slunci a Měsíci živé formy?

Na Slunci je mnoho živých forem, avšak jen velmi málo jich lze nalézt na Měsíci. Ten je pouhou astrální kostrou v slunečním systému a jsou tam sotva nějaké živé formy. První opravdový člověk přišel na Zem právě z Měsíce.

Je možné, aby byly vesmírné lodě sestřeleny našimi zbraněmi? Mohou vesmírné lodě ztroskotat?

Vesmírné lodě nemohou být našimi zbraněmi sestřeleny, protože každá má okolo sebe magnetické pole, které odvrhne každou zbraň; umí vychýlit zbraň z jejího kurzu. Vesmírné lodě jsou neproniknutelné, jsou doslova nezranitelné; ale několikrát v minulosti obětovali Vesmírní lidé sami sebe v simulované havárii své lodi, jako například při incidentu v Roswellu.

Co může lidstvo udělat, aby zabránilo růstu terorismu a destrukce? (Otázka, která byla položena na přednášce Benjamina Creme v Los Angeles v srpnu 2010.)

Podle Mistrů je terorismus v zásadě důsledkem nespravedlnosti. Jsou tu ještě další faktory, ale základní příčinou je pocit nespravedlnosti. Není pochyb o tom, že země G8 si přivlastňují zboží a světové zdroje po celá léta. Již nesčeté roky žijeme na úkor lidí z rozvojových zemí. Lidé z těchto zemí se přirozeně cítí dotčeně a chtějí situaci napravit. Cítí se bezmocně; neví, jak to udělat. Jeden z možných způsobů, ten nejagresivnější, je stát se teroristou.

Terorismus je strašná věc, je to mor; ale pochopitelný, když znáte příčinu. Potřebujeme za každým agresivním jednáním hledat příčinu: jaká je příčina války, terorismu? Přijdete na to, že příčinou terorismu je hluboký pocit mrzutosti, pocit, že jste dostali jenom zlomek života. Teroristé cítí, že mají pouhý fragment toho, co bohaté a mocné národy jako Amerika, evropské země nebo Japonsko. Vnímají, že to není fér. Jsou lidmi a cítí se součástí lidstva, jíž také jsou, a přesto nedostali možnost žít tím nejlepším možným způsobem, vést plný život. A tak se mnoho z nich, často nejmladších a nejodvážnějších, dá na terorismus.

Myslet si, že se dá vést válka proti terorismu, je nesmysl. Můžete bojovat proti zemi, ale nemůžete vést válku proti neznámému nepříteli. Bojovat proti terorismu je jako bojovat proti fluidu, on neexistuje jako národ. Teroristé jsou v každém národě, možná v každé zemi bez výjimky. I v Americe jsou teroristé, kteří jsou proti Americe. Pocházejí z různých zemí, ale existují také takoví, kteří se v Americe narodili a byli tam vychováni, ale jsou hluboce zraněni a znechuceni některými aspekty života v USA.

Takto to nemůže pokračovat. Tato země, Spojené státy, si dělá nepřátele kudy jen chodí. Vypadá to, jako by Amerika bez nepřítele nemohla existovat. Prostě musí mít nepřítele. Proč? Aby dokázala, že je veliká a mocná? Ale my víme, že je veliká a mocná. Amerika je jako velký, silný mladík: drzý a vědomý si svých svalů i nepřemožitelnosti. Je dost agresivní a holedbá se svým mládím a silou. Amerika jako národ je velice mladá. Dospívá; jen ať si dá čas vyrůst; ať přestane stavět na odiv své svaly, sílu a zbraně tím, že si vytváří nepřátele z té či oné země.

Amerika od skončení druhé světové války dala vzniknout více válkám než jakákoli jiná země. Přimějte vládu k zastavení války. Vy jste ti, kteří to mohou dokázat. Vy můžete přimět vládu, aby naslouchala zákonu života. Zákon života je přesným opakem toho, co dovoluje válku. My všichni musíme dostat válku pryč z našeho vědomí. Válkou se nic nevyřeší. Válka prostě jen přináší další války a trápení, další konflikty a – dnes- terorismus všeho druhu.

Terorismus je stále rafinovanější. Nelze proti němu vést válku, protože nevíte, odkud vychází – může se objevit v jakékoli zemi světa.

Podpořte nás sdílením

UFO – znamení doby

UFO – znamení doby

Pozorování a zážitků týkajících se UFO v poslední době celosvětově přibývá. V posledním internetovém vydání Share International je zveřejněna řada nevšedních příspěvků čtenářů i vydavatelů věnovaných tomuto tématu.

Číst více Číst více

Osmicípá hvězda

Francesco Alvaro, jeho žena a další čtyři příbuzní jeli autem okolo půl jedné odpoledne 3. ledna 2010 městem Metepec v Mexiku. Nad hlavami je doprovázel černý objekt ve tvaru osmicípé hvězdy, který rotoval, jak se pohybovali. Auto jelo rychlostí 100 km za hodinu a objekt je následoval stejnou rychlostí. Když zastavili, objekt také zastavil a dal se opět do pohybu, když se auto znovu rozjelo. Manželům se podařilo objekt nafilmovat a o události informovaly webové stránky Los Archivos de la Tierra; záznam lze nalézt na YouTube. Podle Juany Flores, Alvarovy švagrové, je objekt ještě nějakou dobu následoval, než „zmizel“ v mracích. Juana řekla: „Nikdy jsem nevěřila v UFO a když jsem je vídala v televizi, vždy jsem si říkala, že ti lidé blázní…ale to se nyní změnilo. Nyní věřím, že UFO existuje – kdoví, kolik jich je. (zdroj: YouTube, losarchivosdelatierra, http://www.losarchivosdelatierra.com/inicio/2010/2/8/ovni-con-forma-de-estrella-siguio-carro-sobre-mexico-video.html )

(Mistr Benjamina Creme potvrdil, že to byla „hvězda“.)

Hvězda“ v Číně

Večer dne 14. května 2010 vidělo mnoho lidí v severočínské provincii Heilonjiang vesmírné plavidlo, které vládní astronomové označili za UFO. Zpráva říká, že objekt byl tak jasný, že osvětlil celé město. Svědkové popisovali UFO jako malou modrou tečku na obloze, která se stále zvětšovala, potom měnila barvy a nakonec se rozpadla do tří oddělených objektů. Tyto se později znovu spojily, aby následně zmizely. (zdroj: allnewsweb.com)

(Mistr Benjamina Creme potvrdil, že objekt byl „hvězda“ ohlašující Maitréjův příchod)

Obraz Hvězdy na poli v Chisbury

Tento kruh v obilí ve tvaru hvězdy (viz úvodní fotografie článku) byl vytvořen 3. července 2010 v pšeničném poli v St Martin´s Chapel, poblíž Chisbury, Wiltshire. Mistr Benjamina Creme potvrzuje, že autorem je vesmírná loď z Venuše. Dodává, že kruh byl vytvořen ve tvaru hvězdy záměrně a symbolicky a má upozornit na současné Maitréjovo vystupování v televizi. (fotografie Steve Alexander)

UFO nad Taiwanem

12. července 2010 v 9 hodin ráno bylo nad Greenwood Road v Kaohsiung City na Taiwanu po více než hodinu viditelné UFO, které vytvářelo různobarevné kombinace. Rychlé změny barev a tvaru zachycuje YouTube video „Je to UFO?“ (zdroj: YouTube:yuna588, http://www.youtube.com/watch?v=dtCd6DMyA08 )

Skupina UFO nad Taiwanem

(Mistr Benjamina Creme potvrzuje, že to byly dvě různé vesmírné lodě z Marsu , které v rychlém sledu měnily barvy.)

Fuji

Tato vesmírná loď se objevila nad horou Fuji v Japonsku při čekání pana Keita Tachizawy na východ slunce dne 21. března 2006. Stojí za povšimnutí, že podle Benjamina Creme je toto vesmírná loď „střední velikosti“, přičemž vrchol hory Fuji má v průměru přes jeden kilometr.

(Mistr Benjamina Creme potvrzuje, že to byla vesmírná loď z Venuše.)

Poznámka: Další fotografie s východem slunce lze nalézt na www.feelthefuji.com

Hangzhou

Letiště v Hangzhou ve východní Číně bylo dne 7.července 2010 zavřeno po dobu jedné hodiny poté, co radar detekoval tento neidentifikovaný objekt. Místní lidé vyfotili zářící objekt obklopený zlatým světlem. Existuje také videozáznam natočený zevnitř letadla.

(zdroj: allnewsweb.com; YouTube, uforeport2009; gawker.tv; ABC News, Austrálie; Shanghai Daily, Čína; The Daily Mail, UK, http://www.youtube.com/watch?v=4CJaXkJIE2c&feature=related )

(Mistr Benjamina Creme potvrdil, že vesmírná loď byla z Marsu.)

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi ze zářijového vydání časopisu Share International

Otázky a odpovědi ze zářijového vydání časopisu Share International

Kolik Maitréja poskytnul rozhovorů k dnešnímu datu? Úloha Nelsona Mandely, co říkal Buddha o Bohu, žezlo zasvěcení, Maitréja a Japonsko, o strachu ze smrti…

Číst více Číst více

Kolik Maitréja poskytnul rozhovorů k dnešnímu datu?

K 7. září dvacet tři.

18. července bylo Nelsonu Mandelovi 92 let. Mohl byste se, prosím, vyslovit k jeho vlivu na vývoj jak v JAR, tak i ve světě? Zdá se, že je to mimořádný muž a velký vzor pro všechny.

Před koncem apartheidu v JAR a propuštěním Nelsona Mandely z vězení po 27 letech předpovídalo mnoho politiků (především v Británii), že pokud bude vláda v JAR předána Afričanům, potečou „potoky krve“. Nelson Mandela inspirovaný Maitréjou vyzval k odpuštění minulých křivd a nové koalici černých a bílých. Výsledkem byl relativní mír namísto avizovaných „potoků krve“.

Budou se Vesmírní bratři stále častěji objevovat nejenom ve svých lodích, ale také v přímém kontaktu s jednotlivými lidmi?

Ne. Své kontakty s jednotlivci nebudou nijak zvlášť rozšiřovat.

Je pravda, že určité hory a pohoří jsou základnami Vesmírných bratrů?

Ano.

V červnovém čísle Share International říká Mistr pana Creme: „Lidé již brzy zažijí onu hlubokou pravdu, vědomí své podstaty, svého Bytí…Radost a krása Bratrství rozechvěje jejich nitra a každý uvidí sebe sama jako součást oné krásy a lásky.“ Hovoří zde o Dni deklarace či o něčem jiném?

Mistr hovoří o Dni deklarace.

Je nebezpečné mít wi-fi zařízení poblíž hlavy při spánku? Může to mít za následek nádor na mozku?

Ne.

Četl jsem tolik knih o Buddhovi a podivuji se, proč se v nich píše, že Buddha řekl, že žádný Bůh neexistuje.

Buddha nikdy neřekl, že není žádný Bůh. Řekl „Co můžete vědět o Bohu? Co víte o sobě? Víte vůbec něco o sobě? Ne? Tak jak byste mohli vědět něco o Bohu? Nechte prozatím Boha být a zjistěte, kým vlastně jste.“ Toto Buddha řekl. Je to něco úplně jiného než že žádný Bůh neexistuje.

Co představuje symbol použitý na internetových stránkách Share International?

Pochází z jednoho mého obrazu nazvaného „Ohnivý démant“. Ohnivý démant skutečně existuje. Je to nádherné zasvěcovací žezlo. Je z éterické hmoty, nikoli z hmoty pevné. Na konci žezla je ohromný démant. Plameny představují proudící energie. Velké žezlo používá Pán světa u třetího, čtvrtého a pátého zasvěcení. V určitou dobu Pán světa, Sanát Kumára, nabíjí žezlo slunečními energiemi v Šambale, nejvyšším centru naší planety. Máme zde tedy lidstvo, Duchovní hierarchii v čele s Maitréjou, nad ní Šambalu a v ní Bytost, jež je na této planetě doslova po milióny let. Vypadá jako mladík, říká se mu Mladík nekončícího léta, je to biblický Jehova, Pán světa, Jediný zasvětitel. Uděluje zasvěcení Mistrům a zasvěcencům třetího a čtvrtého stupně. První a druhé zasvěcení uděluje Maitréja a používá k tomu tzv. menší žezlo. Ježíš řekl: „Nikdo nevejde k Otci jina nežli skrze mne“ a to se interpretuje ve smyslu, že nikdo nemůže poznat Otce, pokud se nestane křesťanem. Ale znamená to něco zcela jiného. Maitréja pravil skrze Ježíše: nikdo se nemůže postavit před Otce, Pána světa ze Šambaly a nemůže jím být zasvěcen, pokud nestál dříve před Maitréjou Kristem a neobdržel od něj první dvě zasvěcení.

Je Maitréja cizinec?

Ne, není cizinec. „Cizinec“ je podivný výraz. Nikde nejsou žádní cizinci. Jedná se o zneužití tohoto slova, jelikož my všichni jsme bratři, jsme všichni částmi Jednoho lidstva. Lidstvo je všude ve vesmíru. Maitréja pochází ze Země, narodil se na Zemi a také zde setrvá přinejmenším po dobu následujících 2500 let.

Přišli na vaše přednášky roku 2010 v Osace a Tokiu nějací Mistři?

V Tokiu byl Maitréja a Mistr Ježíš, v Osace Maitréja, Mistr Ježíš a tokijský Mistr.

Až se Maitréja objeví v japonské televizi, bude vypadat japonsky?

Maitréja se objeví ve svém „projeveném těle“. Není Japonec, takže nebude vypadat japonsky.

A bude mluvit japonsky?

Ano, bude.

Existuje nějaký způsob, jak se zbavit strachu ze smrti?

Všichni musíme zemřít. Je smutné, že mnoho lidí žije své životy ve strachu; jedním z největších strachů je strach ze smrti. Kdyby jen věděli, jak snadné je zemřít ve srovnání s narozením do našeho světa, byli by ohromeni, kolik času strávili zbytečným strachem. Umírání je snadné, není to nic děsivého. Jedním z Maitréjových „zásadních úkolů“ je zbavit lidstvo strachů, včetně toho ze smrti.

Mistr Hilarion podnítil v 19. století vznik spiritistického hnutí právě proto, aby pomohl lidstvu zbavit se strachu ze smrti. Strach ze smrti je obvykle strachem ze zániku jednou provždy, zatímco pravda je taková, že život je věčný. Jsme duše; duše se vtělují znovu a znovu, dokud není naprostá jednota mezi duší a jejím odrazem, mužem či ženou na fyzické rovině. Jakmile dosáhnou jednoty, a jsou tudíž Mistrem, jsou jednou provždy zbaveni toho, co nazýváme smrtí.

Jsou v Japonsku nějací politici inspirovaní Maitréjou?

Jsou tam takoví, kteří slyšeli o Maitréjovi a jeho prioritách a kteří mají vysoké mínění o těchto informacích, ale nejednají, protože se cítí bezmocní. Existuje několik takových, které bychom mohli nazvat přímo inspirovanými – ale tokijským Mistrem. Mistr v Tokiu má učedníky, skrze které pracuje. V každé zemi se shromažďují lidé, kteří jsou vnímaví spíše k celému světu než ke své vlastní zemi. Tito lidé se stanou základem nových vlád, které budou zformovány demokratickými volbami v každé zemi. Charakteristickými znaky nových vlád se stane upřímnost a altruismus.

Existují ve světě politici inspirovaní Maitréjou?

Je pouze několik politiků staré školy, kteří ví nebo se vůbec zajímají o Maitréju. Ale v centrech, obzvláště v těch, ve kterých žije nějaký Mistr, existuje rostoucí počet vybraných skupin lidí, kteří byli přivedeni přivedeni dohromady. Znají plán, vědí, co lidstvo potřebuje a díky očividné absenci ega i zjevné upřímnosti se dostanou do vlivných pozic a k moci.

Lidé se často ptají na jednotlivce. Avšak vodnářské energie pracují skrze skupiny. Představa o osvícené nebo silné osobě, která vystoupí a vytvoří skupinu, se mění. Pracuje-li skupina skutečně jako skupina, ne jako soubor jednotlivců, pak může navázat spojení s vodnářskými energiemi a využívat je.

Proč potrvá tak dlouho, než bude zavedena nová technologie světla?

Jakmile přijmeme fakt, že válka je již navždy minulostí, jen co přistoupíme na princip sdílení a učiníme z války záležitost minulosti, budeme mít energii ze slunce. V ten okamžik bude jasné, že žádná země nepoužije tuto energii na nic jiného než pro vlastní účely. Nová energie by totiž mohla poskytnout zbraně mocnější než atomové bomby. Teprve až se všichni zřekneme jednou provždy války, bude nám tato energie svěřena.

Chtěl bych být veden Maitréjou, Mistry a Vesmírnými bratry. Co mám udělat pro to, abych toho dosáhnul?

Podle Maitréji to nejlepší, co pro to můžete udělat, je cvičit se ve třech nejdůležitějších aspektech jeho učení: čestnosti mysli, poctivosti ducha a odpoutanosti. Pěstujte, rozvíjejte je a uděláte nejsnadnější a největší pokrok.

Když chci žít a pracovat pro mír, přikláním se k takovému způsobu života, se kterým moji rodiče nesouhlasí. Měl bych si zvolit správný život pro vyšší vize, i když by to znamenalo neposlouchat rodiče?

Na to bych řekl, buďte sám sebou. Musíte-li mít svolení rodičů, když chcete žít správně, pak musí být něco v nepořádku s jejich názory. Pokud máte vizi a věříte, že je to pravá vize, je třeba ji následovat. Jak jinak by tomu mohlo být?

Kdyby svět byl řízen mladými lidmi a dětmi, pravděpodobně by to byl krásný svět. Byl by pln usilování a dobra všech mladých lidí světa, kteří touží po spravedlnosti, sdílení a správných vztazích a jsou na ně připraveni – mnohem spíš než jejich rodiče a prarodiče.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z prázdninového vydání Share International

Otázky a odpovědi z prázdninového vydání Share International

Jak pokračuje Maitréjovo objevování se na veřejnosti, ideální uspořádání společnosti, únik ropy v Mexickém zálivu, evoluce planet a pohled současné vědy na éterické úrovně hmoty jsou hlavní témata, kterým se věnuje pravidelná rubrika pana Creme v červencovém a srpnovém vydání Share International.

Číst více Číst více

Kolik Maitréja poskytl rozhovorů k dnešnímu datu?

18.

Všechny proběhly v USA?

Ano.

Byli na vaší přednášce v Nagoji v Japonsku nějací Mistři?

Ano, tři: Maitréja, Mistr Ježíš a Mistr z Tokia.

Proč Maitréja nevystupuje pod svým skutečným jménem? Myslím si, že by to tak bylo lepší.

Lituji, ale Maitréja s vámi nesouhlasí. Mnoho lidí si přeje, aby se svět změnil, ale jsou pasivní. Chtějí, aby se to stalo nějakým kouzlem. Maitréju si představují jako velkého avatára, a tudíž se domnívají, že toto je právě jeho práce. Ale tak to není. Změnit svět je naše práce. Už před dlouhým časem Maitréja prohlásil: „ Každý kámen, každou cihlu nové civilizace musí položit na správné místo lidstvo samo.“ A před kratší dobou řekl: „Jsem pouze architektem plánu. Vy, bratři, jste ochotnými staviteli Chrámu Pravdy.“

Maitréja přece musí vědět a také ví, že když lidé reagují na jeho myšlenky, přejí si změny ve světě, o které se On zasazuje; ne kvůli jeho postavení, ne proto, že je Světovým učitelem. Jestliže Světový učitel prohlásí, že je potřeba sdílet, je pro člověka snadnější uvěřit Jemu než sám nahlížet, že toto je jediná možná odpověď na naše problémy.

Když vidíte sdílení jako jedinou cestu ke spravedlnosti a tudíž k míru, znamená to pokrok ve vědomí. Ne každý je schopen to takto nahlížet. Jak to, že vy to vidíte? Je to tím, že máte duchovní vědomí. Je to důsledek vnitřního uvědomění. Ale pokud to akceptujete pouze proto, že uznáváte Maitréju, neznamená to, že jste si vědomi této potřeby. On musí vědět, že existuje dostatečný počet lidí, kteří reagují ze svého vlastního duchovního vědomí.

Proč dnes miliony lidí nesdílí? Proč lidé vnitřně necítí, že sdílení je přirozenou věcí v rodině bratrů…? V rodině sdílejí otec, matka a děti všechno. Žijeme v domově zvaném Země a jsme všichni bratři a sestry. Vše na Zemi patří všem a proto by to mělo být sdíleno. Potřeba kohokoli z nás by měla být naplněna. Ale není tomu tak. Proč? Protože lidé nemají ono vnitřní duchovní vědomí. Nezasazují se o to, aby se to stalo; ani je to nenapadne.

Máme svobodnou vůli, můžeme si vybrat, zda chceme sdílet či nikoli. Pokud se rozhodneme, že budeme následovat Maitréjovy rady (přičemž je nepodstatné, zda víme, že jsou to Jeho rady či nikoliv), zachráníme svět. Když se ale rozhodneme, že sdílet nechceme; pokud nebude dostatek lidí toužících po změně, sdílení a spravedlnosti, potom zničíme sami sebe. Takto jednoduché to je.

Maitréja ví, že již existuje „kritická masa“ 1,8 miliardy lidí připravených přijmout, zač se On zasazuje. Pokud těchto 1,8 miliardy lidí dá najevo, kde stojí a bude požadovat, aby jejich vlády změnily způsob práce a sdílení světových zdrojů, pak k tomu opravdu dojde.

Co lze udělat pro to, abychom se zbavili kapitalismu?

Kapitalismu se nezbavíme, pouze dostane ve společnosti své místo. Není potřeba uvažovat v extrémech, v černé a bílé. Nikdo nepřemýšlí o tom, že by se černá a bílá daly spojit, ale Maitréja to podává takto: vezměme si takový dvoukolák; když máte pouze jedno kolo, ať už je to kapitalismus či socialismus – nepojede. Všechna ekonomická uspořádání budoucnosti si podrží rovnováhu mezi socialismem a kapitalismem. V současnosti neexistuje na světě jediná země, která by měla tyto dvě složky správně vyváženy. Vtip je v tom nalézt tu správnou rovnováhu. Z pohledu Mistrů je nejlepší poměr 30 % kapitalismu a 70 % socialismu.

Které země jsou nejstabilnější? Skandinávské. Fungují z 60 % na kapitalismu a ze 40 % na socialismu, což je pořád ještě dost daleko od ideální rovnováhy, ale už to přispívá ke stabilnější společnosti, ve které není velké bohatství či chudoba. Přispívá to k stabilní společnosti se stabilní vládou.

Jedním z největších problémů z ekonomického pohledu je fakt, že USA, jedna z nejmocnějších zemí světa, je postavena z 95 % na kapitalismu a jen z 5 % na socialismu; v Evropě je to o trochu míň: mezi 80 – 85 % kapitalismu a 20 – 25 % socialismu. Dokonalá rovnováha 70 % socialismu a 30 % kapitalismu je ideální pro všechny. Tady můžete vidět, jak daleko od ideálu jsou největší národy a tím pádem celý svět. Japonsko má poměr 80 : 20. Není to otázka buď a nebo, jedno nebo druhé, je to otázka ideální rovnováhy obou.

(1) Máte osobně pocit, že nedávná exploze ropné plošiny v Mexickém zálivu a následná pohroma pro životní prostředí je posledním hřebíčkem do rakve, abych tak řekl, pro volání po zvyšování podmořské těžby?(2) Smím se zeptat, kolik stovek tisíc či miliónů galonů vyteklo do oceánu z poškozeného ropného potrubí u jižního pobřeží USA do doby, kdy odpovídáte na tento dotaz?

(1) Ne, bohužel. Nemyslím si to, když vidím ustavičnou touhu po stále větším množství ropy u amerických ropných společností (pro které je ropa tekutým zlatem) a velké část americké veřejnosti, která byla ovlivněna tak, aby se obávala zániku těžby. (2) Několik miliónů. Tato nehoda je nazývána „největší katastrofou, která se kdy stala v USA.“ Já osobně tento názor nesdílím. V USA, Evropě a dalších zemích se v posledních letech přihodilo hned několik takových nehod. Příroda nádherným způsobem absorbuje a překonává tyto nehody a obvykle se život v zasažené oblasti navrací k normálu do několika let.

(1) Byl Maitréja v poslední době tázán na situaci mezi Izraelem a Palestinci, když nyní blokáda Gazy upoutala pozornost celého světa? Pokud ano, (2) Jaké je jeho obecné stanovisko?(3) Odpovídal někde na otázku ohledně vytékání ropy do Mexického zálivu? Pokud ano, jaký je jeho pohled na věc?

(1) Ano. (2) Maitréja hluboce lituje současné tragické situace Palestinců a dává jasně najevo svůj názor. Naléhá na Spojené státy, aby namísto podporování krutých akcí izraelské vlády použily svého vlivu na Izraelce k ukončení této nelidské blokády a k započetí mírových jednání. (3) Ne.

Byla exploze, která způsobila potopení ropné plošiny v dubnu 2010, což mělo za následek kolosální poškození životního prostředí východního pobřeží USA, výsledkem karmy a pokud ano, smím se zeptat, proč?

Ne, byla to nehoda. Ve skutečnosti to nemělo za následek „kolosální „, nýbrž „potenciální“ poškození životního prostředí. Nahlíženo z Evropy prezident Obama (přičemž normálně bych s ním souhlasil) příliš zdůrazňuje svou snahu učinit BP zodpovědnou za každý dolar ztráty, ke které došlo. BP již přijala zodpovědnost a je připravena vyhovět všem rozumným nárokům na odškodnění. Zajímalo by mě, zda americká veřejnost ví, že společnost BP je z poloviny vlastněna americkými investory.

Obálka knihy

Mohl byste nám sdělit název vašeho obrazu, který je na titulní straně vaší nové knihy Shromažďování sil světla: UFO a jejich duchovní poselství a co představuje?

Nazývá se „Ústup Pluta“. Představuje věčný boj, který stále probíhá v každém slunečním systému mezi planetami na rozdílných stupních evoluce. Pluto je mocná planeta na prvním paprsku, bohužel nepříliš rozvinutá. Každá planeta má sedm cyklů neboli inkarnací. Pluto je teprve ve druhém cyklu, proto zasahuje rušivě do života ostatních planet. Centrální kotouč podobný Slunci představuje Venuše (v sedmém cyklu), za níž je Jupiter (šestý cyklus) představován dlouhou žlutou formou, následován červenou formou Marsu (čtvrtý cyklus). Zemi lze nalézt v zelené formě na vrcholu obrazu. Pluto (druhý cyklus) je zde v černé formě ustupující vpravo, vyháněný kombinovanou duchovní silou ostatních planet. Netřeba říkat, že malba vděčí mnohé za zobrazení forem autorově „umělecké licenci“.

Je svět duchovní a éterický jedno a totéž?

Nikoliv. Duchovní svět , ve smyslu, jak tento pojem používají spiritisté, je ta oblast vědomí, ve které „přebývají“ lidé, kteří zemřeli. Není to místo, nýbrž stav vědomí. Éterické úrovně jsou úrovně pevného fyzického světa ale na jemnějším konci éterické roviny.

Když máme éterické tělo, můžeme pak vidět UFO a Vesmírné bratry?

Každý má éterické tělo, ale to neznamená, že máme automaticky éterické vidění. To bude přicházet postupně, jak se bude rodit stále víc a více dětí s tímto viděním.

Na Venuši je tak extrémní klima – jak tam vůbec mohou lidé žít, i když jsou v éterických tělech?

Venušané jsou velmi vyvinutí. Venuše je již ve své poslední inkarnaci neboli cyklu; Země je uprostřed čtvrtého ze sedmi cyklů. Kdybyste žila na Venuši, měla byste tělo, jež by vám umožnilo tam velmi pohodlně žít.

Kdy už lidstvo začne uznávat existenci éterické látky?

Velice brzy. Naši vědci – obzvláště ti, kteří pracují na poli astronomie – jsou si již vědomi určitého druhu hmoty, které nerozumí. Vědí, že existuje. Dokazují jim to jejich výpočty, ale oni ji nevidí a neumí s ní experimentovat. Říkají jí „temná hmota“. Tato tzv. temná hmota jsou ve skutečnosti éterické úrovně hmoty.

Kdy k tomu dojde?

Kdyby otevřeli jednu z knih esoterického učení madam Blavatské, Alice Baileyové, Heleny Roerichové či dokonce moji a početli si dostatečně o hmotě a éterických hmotných rovinách, mohli by nalézt odpověď během jednoho odpoledne. Namísto toho budují velký cyklotron, jehož stavba bude trvat 25 let a bude stát milióny, aby se existence tmavé hmoty dokázala.

Jaký je pohled Mistrů na geneticky upravené potraviny?

Obecně vzato je Mistři nepovažují za pokrok. Hodně záleží na tom, jakým způsobem se zpracovávají a také na potravině samotné. Celkově Mistři doporučují jíst co nejčistější, nejméně upravené a organicky pěstované potraviny, tak čerstvé jak jen je to možné.

Podpořte nás sdílením

Usilování – část 2 (dokončení)

Usilování – část 2 (dokončení)

Z historického pohledu se lidská evoluce jeví jako jeden neustálý boj, agrese a nenávist. S vynálezem atomové bomby jsme zdokonalili svou schopnost ničit se navzájem v obrovských počtech a na velké vzdálenosti. Je tedy tato schopnost ničit základní, opravdovou podstatou člověka? A pokud ne, proč se člověk neustále chová tak, jako by tomu tak bylo?

Číst více Číst více

Z historického pohledu se lidská evoluce jeví jako jeden neustálý boj, agrese a nenávist. S vynálezem atomové bomby jsme zdokonalili svou schopnost ničit se navzájem v obrovských počtech a na velké vzdálenosti. Je tedy tato schopnost ničit základní, opravdovou podstatou člověka? A pokud ne, proč se člověk neustále chová tak, jako by tomu tak bylo?

Odpověď lze nalézt v jedinečném postavení člověka v evoluci všech království na Zemi; člověk je styčným bodem ducha a hmoty. Je v jádru nesmrtelnou duší, božsky dokonalý, ponořený do hmoty. Netečnost a setrvačnost hmotného aspektu zamezovala po dlouhé věky inkarnačního procesu jakémukoli významnému projevu dokonalosti duše. Nakonec ale vrozená touha potáhne člověka vpřed a vzhůru tak dlouho, až se tyto dva póly jeho podstaty přirozeně spojí a rozpustí se do naprosté jednoty.

Potom zdokonalený člověk dojde k uvědomění, že dvojnost mezi duchem a hmotou – zjevnými opaky – je pouze zdánlivá, že je to ve skutečnosti iluze. Nahlédne, že jsou to rozdílné aspekty téhož – dokonalého, božského Celku.

Dlouhý boj za odhalení této skutečnosti vytváří tření a oheň, jež jsou pro cestu nezbytné. Jsou to světla jeho úsilí, osvětlující mu cestu. Tak člověk naplňuje roli, jež je mu zde na Zemi předurčena; produchovňování hmoty. ( Benjamin Creme, The art of living)

Budhi neboli intuitivní znalost je přímá vědomost: víte, aniž byste o tom museli přemýšlet. Toto vyplavování budhi nastává postupně, když lidská bytost usiluje směrem k něčemu, co je vyšší než to, co již zná.

Účelem knih jako těch od Alice Baileyové nebo učení Agni jógy není pouze učit o teoretických vztazích a struktuře, což tolik lidí mate a není snadné si to zapamatovat (i když je velice důležité to znát). Mistr Djwhal Khul se ve spisech Alice Baileyové pokouší probouzet intuici; podržet učení v mysli, a tak podněcovat naši intuici, naše úsilí, vlohy a tušení, že tam nad námi jako dušemi jsou oblasti bytí, vědomostí, vědomí, o jejichž existenci zatím nic netušíme. (Benjamin Creme, Maitréjova mise, díl druhý)

Touha, úsilí je tím, co nás žene vpřed a vzhůru. Myslím, že instinktivně známe rozdíl mezi oddělenou, individulistickou touhou a opravdovým usilujícím přístupem. Takový přístup by měl být založen na prostotě a na poznání duchovní přirozenosti života. To je to, k čemu směřuje naše úsilí, širší, vědomá zkušenost duchovní povahy života.

Někteří lidé na to nahlížejí v náboženských pojmech. Chtějí lépe poznat Boha, chtějí častěji chodit do kostela, a na tom není nic špatného. Zažívají tam vnitřní klid, vnitřní soustředění ticha, prožitku Bytí, což je Bůh. To můžete zažívat kdekoli, nemusíte kvůli tomu chodit do kostela. Usilování je slovo označující směřování všech vyvíjejících se bytostí k tomu, čím ve skutečnosti jsme, což je Bůh. Touha je přání dosáhnout výsledku a připoutanost k tomuto výsledku. Úsilí není vůbec touhou. Je to odezva na „tah“ shora. Tento tah je sama přirozenost života a přitahuje všechny bytosti. Táhne celé lidstvo vzhůru směrem k tomu, čím jsme jako duše: božskými bytostmi, naprosto dokonalými odrazy Boha.

Duše má své sídlo v těle v čakře v pravé části hrudníku. Odtud vychází naše vnímání toho, co nazýváme usilováním. Usilování může být samozřejmě na různých úrovních, může být smíšené. U emočně polarizovaného jedince bude mít touha poněkud astrální povahu a v tomto smyslu bude i trochu nečistá. Nikoliv nečistá v nějakém hanlivém smyslu slova, ale nečistá v tom, že je smíšená. Bude jak osobní tak i neosobní. Můžete pocítit ten rozdíl. Odkud vychází? Vychází ze solární pleteně? Nebo vychází ze srdeční čakry? Je v tom rozdíl, lze jej ucítit. Pokud to cítíte v pravé části hrudníku, je to touha ve smyslu usilování. Pokud to vnímáte u solárního plexu, půjde o emoční touhu, která bude do určité míry okouzlením. Ale je to jen určitý stupeň. Později zjistíme, že dochází k posunu a touha bude smíšená. Bude to směs astrální a srdeční odezvy na potřeby světa. A potom zjistíme, že sídlí už jen v srdci. (Benjamin Creme, Maitréjova Mise, díl druhý)

V každém okamžiku jsme si vědomi svých fyzických potřeb a také toho, co se dá nazvat potřebami emocionálními (jež jsou méně potřeba než by se mohlo zdát). Mnohem méně jsme si vědomi mechanismu naší mysli a toho, jak nám pomáhá v evolučním procesu. Jako Synové Mysli se vyvíjíme prostřednictvím rozvoje našich myslí, prostřednictvím vědomí na mentální rovině. Lidská bytost se vyvíjí právě skrze idealismus a úsilování, rozvíjením mysli. Vyžaduje to vůli, mentální rozhodnutí, abychom to dokázali. Nemůžeme to dokázat pouze tím, že to chceme. …

Cesta lidstva je cestou rozvoje mysli. Ten přichází s vůlí a jedině s vědomým úsilím. Je to ta těžší ze dvou cest. Cesta dévů je relativně snadná, pro ně je to cesta nulového odporu.

My, lidé, se potýkáme s cestou největšího odporu, protože pracujeme v neznámém. Zdola se snažíme rozvinout aspekt, který může přijít jedině seshora. To vyžaduje úsilování a je to právě toto úsilí, idealismus, které řídí evoluční proces. Vyvíjíme se tím, jak usilujeme. Můžeme se snad domnívat, že úsilí na určitém bodě skončí. Neskončí. I Mistři usilují. Není nikde nikoho ve stvoření, kdo by neusiloval. Když uvažujeme o usilování, máme sklon uvažovat o pocitech: „Cítím, že bych chtěl být lepším!“ Každoročně si dáváme na Nový rok předsevzetí, že přestaneme kouřit nebo budeme méně pít a tak podobně. Každým rokem si vytváříme takový seznam předsevzetí a kdybychom je dodržovali, tak bychom se vyvíjeli tak rychle! Ale to, že si budeme dávat předsevzetí, nás nepřiblíží třetímu zasvěcení. Ta jsou pouze symbolem pro určitý druh duchovního usilování, které potřebujeme, abychom prošli jakožto lidské bytosti cestou evoluce. (Benjamin Creme, Maitréjova mise, díl druhý)

Podpořte nás sdílením