Napomáhat věci míru

Napomáhat věci míru

Nedávné události přivedly opět do středu pozornosti vleklý konflikt Palestinců a Izraele a znovu ukázaly, jak nebezpečná je dlouhodobá situace na Blízkém východě. Přinášíme proto článek Mistra -, který podrobně analyzuje situaci a síly v pozadí tohoto konfliktu a dává návod i povzbuzení k jejímu řešení.

Nedávné události přivedly opět do středu pozornosti vleklý konflikt Palestinců a Izraele a znovu ukázaly, jak nebezpečná je dlouhodobá situace na Blízkém východě. Přinášíme proto článek Mistra -, který podrobně analyzuje situaci a síly v pozadí tohoto konfliktu a dává návod i povzbuzení k jejímu řešení. Článek vyšel sice již před sedmi lety, ale od té doby se toho příliš nezměnilo, až na to, že prezidentem již není G. W. Bush, který tehdy byl uprostřed svého prvního funkčního období. Z toho je patrné, jak málo může výměna vrcholných představitelů zúčastněných stran ovlivnit rozhodující síly, které se v tomto konfliktu projevují.

Napomáhat věci míru

Mistr prostřednictvím Benjamina Creme, červenec 2003

Stává se velice často, že země v dobré víře napomoci světu konají činy, které způsobí zmatek v celosvětovém měřítku. Tak husté jsou závoje iluzí, tak klamné jejich myšlení, že i ty nejlepší úmysly mohou mít za následek obrovské škody a může z nich vzejít mnoho bolesti a utrpení.

Takový tomu dnes je. Nedávno USA pod praporem „války proti terorismu“ napadly Afghánistán a Írák, způsobily smrt tisíců civilistů a obrovské poškození infrastruktury těchto zemí. Talibán, fanatický a krutý, ale co hlavně – nezapletený dosud do terorismu, byl rozehnán, a nyní se znovu seskupuje a školí v řemesle terorismu. V Íráku už sice není Saddám Husajn, ale jeho neblahý režim vystřídalo děsivé dědictví strádání a utrpení, nezákonnosti a chaosu.

Nyní se pozornost administrativy Spojených států obrátila na Sýrii a Severní Koreu; tyto země byly varovány, že buď u nich dojde ke změnám, anebo budou čelit hněvu a síle světových udržovatelů „míru“ a zastánců „svobody“ ve světě.

Takto Amerika žene svět do atmosféry stresu a strachu, a tyto pak nesou plody ve formě epidemií a přírodních katastrof, které v důsledku opět vedou k nárůstu obav a napětí.

Nebezpečí

Co je možno udělat, aby se tato nebezpečná situace uklidnila? Jak mohou národy světa udržet Ameriku „na uzdě“? Jakými prostředky mají obyčejní lidé uplatnit svou váhu? Toto jsou těžké otázky a rozhodně na ně nelze snadno nalézt odpovědi. Vyžadují moudrost mimořádného stupně a koordinovaný postup.

Především: svět si musí uvědomit pravou podstatu problému; USA jsou dnes vedeny lidmi zodpovědnými za zrůdnou energii, která je podněcuje k činům a vede k ohrožení míru. Podněcuje iluzi moci v mezinárodním měřítku a ohrožuje světový mír. Má základny v Izraeli a východní Evropě, ale největším ohniskem je Izrael. Tato destruktivní energie – i když v menší síle – pochází z téhož zdroje, jež uvrhl svět do chaotické války během 20. století; války, o níž se lidé domnívají, že je již bezpečně za námi.

Proto je tak nezbytné dosažení míru na Středním východě; proto je nutné, aby Palestinci dosáhli skutečné spravedlnosti a dostali životaschopnou vlast. Toto je nejdůležitější z problémů, se kterými se dnes lidé potýkají. Neúspěch při jeho řešení by znamenal katastrofu pro celý svět.

Východisko

Překonat tuto zhoubnou sílu bude možno pouze spojením moudrosti a vůle jak Hierarchie tak i lidstva. Proto je naléhavě nutno, aby lidé jasně porozuměli pravé povaze této hrozby. Lidé se musí zorganizovat a jednat v souladu. Musí požadovat ukončení útlaku Palestinců a tím ukončení strachu, jež pronásleduje obyvatele Izraele. OSN musí uplatnit veškerý možný tlak jak na Ameriku tak na Izrael, musí se postavit supervelmoci a napomáhat věci míru. Národy světa jsou již na pochodu. Musí zvýšit svůj hlas a požadovat pro sebe mír. Ony jsou dědici budoucnosti a musí ji utvářet v míru.

My, Mistři, vaši Starší Bratři, splníme svoji úlohu, ale jsme omezováni nedostatkem vašeho pochopení a vůle. Proto tato slova.

Jednejte beze strachu. Buďte ve svém jednání moudří a vytrvalí a vše se zdaří.

Podpořte nás sdílením