Archiv rubriky: Otázky a odpovědi

Konec poddanství

Konec poddanství

Burcující článek Mistra uveřejněný v dubnovém čísle Share International byl opět napsán před více jak deseti lety. Popisuje procesy, které se tepve nyní dostávají do popředí dějin. Jde o sílící touhu po svobodě spravedlnosti a změně uspořádání společnosti. V otázkách a odpovědích se pan Creme věnuje úloze nových hnutí při Maitréjově příchodu, potvrzení existence gravitačních vln, představení Maitréji na internetu a dalším zajímavostem.

Číst více Číst více

Článek Mistra naleznete zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

V současnosti se rozmáhají nová hnutí, například Occupy, Podemos ve Španělsku, Syriza v Řecku a množství příznivců Bernieho Sanderse ve Spojených státech a Jeremyho Corbyna ve Spojeném království. Jaká je role těchto hnutí v přípravě Maitréjova příchodu?

Ukazují Hierarchii rozsah naší připravenosti na nový řád, na nadcházející změny. Ne všem se budou tyto změny líbit, ale opravdu jde o nové zřízení.

 

Byl Maitréja přítomen na velké demonstraci proti nahrazení jaderných ponorek Trident, na které se sešly desítky tisíc lidí? Demonstrace se konala 27. února 2016 v Londýně.

Ano!

 

V laboratořích Advanced LIGO došlo k průlomovému objevu, který prokázal existenci gravitačních vln, které předpověděla Einsteinova obecná teorie relativity. Měl Einstein pravdu? Jde o důležitý objev?

Einstein měl jistě absolutní pravdu. Ano, takový objev osvobozuje mysl. Již začíná nárůstat nový náhledu na „vesmír“.

 

Příměří v Sýrii je křehké, ale jako zázrakem drží. Podílel se Maitréja na nastolení tohoto příměří?

Maitréja se obecně podílí na mnoha pozitivních změnách.

 

V úterý 23. února 2016 jsme se já a spolupracovník zúčastnili akce v kapli v Claptonu, na severu Londýna, kterou pořádala skupina Lidová  filosofie, politika a ekonomie. Tématem byl „Stopařský průvodce po ekonomii“. Ekonomové Ann Pettifor a Yanis Varoufakis přednesli projev, spolu s místním imámem. NA zcela zaplněné setkání se dostavilo 1000 lidí všech věkových skupin a rozmanitého původu. Panovala mezi nimi úžasná atmosféra, lidé byli dychtiví zkoumat nové oblasti organizování spravedlivější ekonomiky a pokládali panelu mluvčích mnoho otázek. Byli na setkání přítomni i nějací Mistři?

Ano, Maitréja se jej osobně zúčastnil.

 

Je něco pravdy na teorii, že virus Zika lze přenést i sexuálně?

Ano.

 

Někteří vědec na počátku tohoto roku tvrdili, že se ve sluneční soustavě nachází další planeta. Má jít o velkou planetu, velmi daleko od Slunce (dále, než Pluto). Opravdu tato planeta existuje?

Ano.

 

Dochází během Transmisní meditace k fyzickému léčení?

Ano, záleží však na karmě. (Dále viz kniha Transmise – Meditace pro Nový věk)

 

Po dvou zemětřesením v prosinci 2011 došlo v Christchurchi na Novém Zélandu k neobvyklé sérii následných otřesů, které, jestli si dobře vzpomínám probíhaly po celý leden. Zdálo se, že došlo k neobvyklému uskupení následných otřesů, které se táhly dlouho do ledna. Epicentra se nacházela v ústí řeky Avon a vyhnula se nedalekým obytným oblastem a poté se mohutně zkoncentrovala v moři u pobřeží nedaleko pláží Brighton. Včerejší den sv. Valentýna roku 2016 přinesl další silné zemětřesení, tentokrát dále od pobřeží jižního Brightonu. Omezil Maitréja projevy těchto zemětřesení?

V těchto případech se Maitréja nijak neangažoval.

 

Proč se Maitréja neodhalí prostřednictvím na internetu a YouTube?

Maitréja se odhalí již zanedlouho způsobem, který bude zahrnovat internet a YouTube.

 

Provozuji Transmisní meditaci a rád držím krystal, když medituji. Soustředím se také na centrum ádžná. Ovlivňuje to nějak transmisi, když přitom držím krystal?

Pravděpodobně ne.

 

Lze doporučit opětovné vypouštění vlků do částí Evropy a severní Ameriky?

Ne, není to dobrý nápad.

 

Francouzská Guayana je starobylá kolonie a dnes jde o Francií spravované území. Měli by její obyvatelé brát tuto zemi, že je oživovanou energií Francie, nebo svou vlastní? Pokud ne, jaká je energie Francouzské Guayany?

Je stejná, jako Francie.

 

Bude Den deklarace spojen s velkým nebo menším přistáním vesmírných bratrů? Kdyby události byly koordinovány tímto způsobem, Den deklarace by měl na lidstvo větší účinek.

Nedomnívám se, že to proběhne tímto způsobem.

 

Rád bych věděl, zdali můžeme nahradit termín ‚Já‘ v Modlitbě pro Nový věk za ‚Duši‘. Mám potíže správně přeložit termín ‚Já‘ do svého jazka (portugalštiny). Slyšel jsem také, jak používáte termín Duše v Modlitbě při rozhovoru v argentinském rádiu. Zdálo se mi to přirozené pronášet Modlitbu tímto způsobem.

Ano, můžete tato slova zaměnit.

 

Děkuji vám a vašemu Mistru za výborný článek „Vítejte v nové době“, který vyšel v lednovo-únorovém čísle Share International 2016. Jde o povznášející, inspirující, dojemný a uklidňující článek. Motivuje mne k ještě většímu odhodlání při šíření vašich informací.

Děkuji. Dobrá práce, jen tak dál!

Podpořte nás sdílením

Určená cesta

Určená cesta

Článek Mistra se zabývá nutností a nevyhnutelností změn a také tím, co je největší překážkou. Byl sice napsán již před více jak deseti lety, ale teprve nyní dozrál čas pro jeho zveřejnění. V otázkách a odpovědích se dočtete, jak nyní pracuje Maitréja na veřejnosti, jak je to s virem Zika, proč lodě Vesmírných bratrů vypadají často jako mraky a jestli lidé pracující pro příchod Krista a Mistrů dostávají od nich zvláštní pomoc.

Číst více Číst více

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

 

(1) Když si prohlížím seznam zemí, ve kterých Maitréja nedávno vystoupil v televizi, zdá se mi, že Jeho příchod opět vstoupil do nové fáze. Je tomu tak? (2) Plánuje Maitréja rapidně zvýšit počet zemí, ve kterých se objeví? Mám na mysli krátká vystoupení ve více zemích po celém světě, namísto dlouhodobého pobytu.

(1) Ano. (2) Zdá se, že tomu tak je.

 

Kolik televizních vystoupení Maitréja absolvoval od posledního vydání Share International?

Nemáme způsob, jak to změřit. Pohybuje se z místa na místo, uděluje rady, kde je jich potřeba a kde na ně zareagují a přináší lidstvu pomoc v nouzi.

 

Objevil se Maitréja od posledního čísla Share International v televizi v jiných zemích?

Ano. Je neustále na pochodu, objevuje se tam, kde a kdy je Ho potřeba.

 

Vystoupili i jiní dobře známí Mistři v televizním rozhovoru v podobném přestrojení jako Pán Maitréja, například Mistr Ježíš nebo Mistr Kut Humi?

Ne, nevystoupili.

 

Share International a váš Mistr nedávno upozornili na velký kus práce, který odvádí papež a dalajláma. Existují i jiní takoví učedníci, aktivní podobným způsobem, možná jen méně nápadní?

Ano, v mnoha oborech.

 

Existuje karmický důvod, proč epidemie viru Zika vypukla právě nyní?

Ano, pro takové epidemie vždy existuje karmický důvod. Lidstvo nerozumí dopadům své činnosti na přírodu.

 

Mohl by laskavě Váš Mistr říci, zda bude brzy nalezen způsob jak vyléčit infekci virem Zika?

Ano.

 

Proč se z médií a politiky neozývá všeobecné volání po Maitréjovi, aby se zjevil?

Zapomněli na Něj. A pokud ne, tak nechtějí převzít odpovědnost. Nechtějí být ti první, protože by se mohli mýlit, nebo aby se nevystavili posměchu.

 

(1) Dokáže se Maitréja teleportovat? (2) Mohou se lidé také teleportovat?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Váš Mistr potvrdil, že takzvané „čočkovité“ mraky jsou často vesmírné lodě. Tento druh mraku, který má často velmi ostré okraje a typický tvar UFO, je často viděn nad horami, přestože ne výhradně.

(1) Vidíme je snad jako mraky, protože se přeměňují do nebo ze svého přirozeného éterického stavu na mraky, tedy skupenství páry? (2) Ukazují piloti úmyslně své lodě v tomto nepříliš hrozivém stavu, aby upoutali pozornost a vzbudili naši zvědavost? Jde o mlhavý náznak?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Řečeno velmi obecně, pokračují zesnulí pracovníci na Opětovném příchodu ve své práci, ať už jsou na kterékoliv rovině existence?

Ano, velmi obecně řečeno.

 

Můžete prosím říci, zdali lidé, kteří s vámi pracují ve skupinách po celém světě, dostávají pomoc v okamžiku smrti od Mistrů nebo zesnulých učedníků ze stejného ašrámu?

Ano, avšak ne výlučně.

 

Jsou-li členové skupiny vážně nemocní, mohou doufat v zázračné vyléčení, nebo alespoň neobvyklé zlepšení svého zdravotního stavu v Den deklarace?

Ano, u mnohých tomu tak bude.

 

Kruhy v obilí jsou si navzájem tak odlišné. Existují charakteristiky, unikátní například pro všechny obrazce z Marsu? Mají kruhy původem z Venuše společné a unikátní prvky? Dají se kruhy ihned rozlišit na „marťanské“ a „venušanské“?

Někdy to poznáte jednoznačně, pokud jste jich již hodně viděli.

 

Je současné extrémní počasí ve Spojeném království výsledkem karmy? Může jít o velké napětí, způsobené sociální nespravedlností? Existují jiné příčiny?

Jde o výsledek globálního oteplování.

 

1. února 2016 se konala celosvětová synchronizovaná meditace s americkým „trubadúrem míru“, Jamesem Twymanem. Twyman navštívil syrskou vesnici spolu s asi 100 lidmi, včetně vůdců judaismu, křesťanství a islámu i místním vůdcem drúzů (sekta šíitského islámu, pozn. překl.), aby zpívali modlitby za mír.

Bylo nám řečeno, že při Transmisní meditaci nemáme svou energii nikam nesměřovat. Proto mne zajímá, zda byla Světová synchronizovaná meditace podporována Duchovní hierarchií Mistrů.

Ano.

Podpořte nás sdílením

Vítejte v Nové době

Vítejte v Nové době

Ještě nikdy patrně nebyl Mistr ve svém článku natolik konkrétní, aby jmenovitě vyzdvihnul konkrétní žijící osoby. Upozorňuje na výjimečnou situaci. Jako příklad uvádí současné opravdu nepřehlédnutelné osobnosti, které nám již svým životem ukazují Novou dobu. Otázky a odpovědi pana Creme se věnují mezinárodním událostem, Hurikánu Patricia, vysvětlení co se rozumí duchem a vztahem ve skupinách.

Číst více Číst více

Článek Mistra o Nové době je ke stažení zde. Otázky a odpovědi uvádíme níže.

 

Před několika měsíci Maitréja vystupoval v čínské televizi. Objevil se od té doby ve vysílání v jiných zemích?

Ano, v Japonsku, Indonésii, Vietnamu, Malajsii a v Indii. Zcela naposled to bylo v Indii.

 

Pracuje Maitréja stále na Blízkém východě a v severní Africe?

Ano.

 

Došlo již k narození očekávané třetí inkarnace Satjá Sáí Báby?

Ne.

 

V lednu 2016 opět došlo k zázračnému pokroku ve vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem. Sankce se uvolňují a atmosféra se projasňuje, což je historický posun v americko-íránských vztazích. (1) Můžete sdělit, zda se v tom Maitréja angažoval? (2) Pracoval Maitréja přes svého vyslance, aby toho dosáhl? (3) Znají vyjednavači na obou stranách Maitréju? Samozřejmě ne jako Učitele světa, ale možná jako nějakého brilantního a nápaditého diplomata nebo nějakého úředníka?

(1) Ano. (2) Ano. (3) Ano.

 

V pátek dne 23. října 2015 mířil hurikán Patricia přímo na mexická města Puerto Vallarta a Manzanillo na mexickém pobřeží Tichého oceánu. Meteorologové nazvali tento hurikán vůbec nejzuřivější bouří v historii západní polokoule. Hurikán podle nich dosahoval rychlosti větru 320 kilometrů za hodinu. Vesnice a města nahoru a dolů po pobřeží se připravily na nejhorší. Avšak když bouře dorazila na pevninu, její vítr se výrazně zpomalil a změnil se její směr. „Oko bouře“ jako zázrakem prošlo mezi městy Puerto Vallarta a Manzanillo, což oběma městům ušetřilo mnoho škod, které by jinak byly při přímém zásahu vznikly. O sobotním ránu se hurikán již téměř rozptýlil, něco málo přes 12 hodin po dosažení pevniny. Hurikán Patricia nakonec zmizel tak náhle, jak se objevil a bezprostředně nebyly hlášeny žádné zprávy o úmrtích nebo velkých škodách na infrastruktuře. Hrál Maitréja roli prostředníka božího zásahu při přesměrování dráhy hurikán Patricia, při jeho utišení a nakonec při snížení jeho síly?

Ano.

 

Co přesně myslíte ekonomickým kolapsem? Hovoříme o tak vážné situaci, jako je nemožnost vybrat si jakékoliv prostředky z vlastního bankovního konta? Nebo jenom větší peněžní obnos? Ti, co mají jen pár tisíc liber, si je budou moci vyzvednout, ale máme si podle vás raději všechny peníze z banky vybrat?

Ekonomický kolaps se obvykle týká bank a dalších velkých korporací, nikoli jednotlivých fyzických osob.

 

V prosinci 2015 vyšlo v Share International Mistrovo prohlášení a navazující otázky a odpovědi. Mistr uvedl, že odezva lidstva na tragické události v Paříži “ otevřela Maitréjovi cestu, aby jednal dříve, než by to jinak bývalo možné „. Při klimatické konferenci Spojených národů, která se konala krátce po útocích, se téměř 200 národů světa poprvé zavázalo globální dohodě omezení emisí skleníkových plynů. Tato dohoda má zamezit nejhorším důsledkům klimatických změn. Umožnila tato historicky významná dohoda také Maitréjovi „jednat dříve, než by to jinak bývalo možné „?

Ne.

 

Byl Maitréja přítomen mezi demonstranty ke klimatické konferenci Spojených národů na Champs Elysees v Paříži dne 12. prosince 2015?

Ne.

 

Po smrti francouzského spolupracovníka jsem hovořil s dalším spolupracovníkem a měli jsme stejný zážitek. Během tří až čtyř dnů po její smrti jsme zemřelou spatřili ve velmi jasné vizi. Bylo to, jako kdyby tu s námi stále byla. Po třech nebo čtyřech dnech, když jsme o ní mluvili, už v našem zorném poli nebyla. Z toho vyplývá pár otázek. Mohli bychom se ptát, zdali jsme tento jev zažili proto, že patříme ke stejné skupině pracující na Maitréjově příchodu, nebo šlo o prosté rozloučení. Můžete prosím tento jev vysvětlit?

Ano, zažili jste to, protože jste ve stejné skupině – pro členy stejné skupiny není taková věc příliš neobvyklá.

 

Když se snažím druhým lidem něco vysvětlit, mám největší potíže s rozlišením mezi „duší“ a „duchem“. Mistr Djwhal Khul uvádí ve sbírce Ponder on This“Povahu ducha lze srozumitelně odhalit pouze zasvěcencům vyšších stupňů…“ Můj otec pořídil poznámky z přednášky pana Wyetha během poslední světové války. Podle nich se zdá, že astrální, nižší mentální a vyšší mentální úrovně dohromady dávají „duši“. Buddhická úroveň (jejíž součástí je rezervoár paměti) a „duch“ jsou propojeny. Navíc jsou duše a tělo spojeny stříbrnou šňůrou. Můžete mne prosím správně zorientovat?

Faktem je, jak uvádíte, že „duch“ a „duše“ mají v různých kontextech v esoterických učeních různé významy. Vizte například glosář Učení odvěké moudrosti (Benjamin Creme, 2009), který uvádí“Maitréja tento termín používá ve významu životní síly neboli celkového souhrnu všech energií, které oživují a vitalizují jedince. Také se používá ve více esoterickém smyslu k označení monády (božské jiskry), která se odráží v duši (v českém vydání str. 75). Definice „Duše“ v glosáři je“Propojující princip mezi Duchem a Hmotou, mezi Bohem a Jeho formou“ (tamtéž str. 75).

Podpořte nás sdílením

Konečná volba

Konečná volba

Listopadové číslo Share International přetisklo Mistrův článek z roku 2004 o válkách a budoucnosti lidstva, který je snad nyní ještě aktuálnější než v době svého vzniku. Otázky a odpovědi pana Creme se zabývají současnou situací světa a jeho blízkou budoucností.

Číst více Číst více

Mistrův článek naleznete jako obvykle zde. Otázky a odpovědi pane Creme následují níže.

Je-li to prosím možné, dejte nám nějaké znamení a trochu naděje v této pro svět poněkud depresivní době. Reagují lidé dobře na Maitréju a jeho rady?

Ano, velmi dobře.

 

Pozoruji, že Venuše, Mars a Jupiter jsou v nyní v blízké konjunkci. Doufám, že jde o příznivý vliv pro naši planetu, která zjevně nutně potřebuje veškerou pomoc, jakou může dostat.

Pozice těchto planet není náhodná. Mají mocný vliv na život této planety a v této chvíli je jejich vliv zcela zásadní a dobrý.

 

Imigrační krize a všechny podobné problémy právě dosahují vrcholu naléhavosti. Myslíte si, že to lze popsat jako stěžejní období Meče rozpolcení ve vývoji světa?

Ano, lze to tak popsat.

 

Právě bylo odhaleno, že velcí výrobci aut byli přistiženi při „zeleném podvodu“. Upravovali vybavení k měření emisí, aby jejich automobily vypadaly více ekologické, než ve skutečnosti jsou. Znamená to, že mnohé jiné produkty všeho druhu budou také odhaleny jako ‘upravené’ pro dojem větší energetické účinnosti a ekologičnosti?

Počkejte a uvidíte.

 

Chtěl bych opravdu vědět,m zda je příliv imigrantů do každé země součástí plánu Mistů?

Není.

 

Všímám si, že v posledních pár dopisech se nacházejí zmínky o datech. Jeden z nich dává dokonce datum „Maitréjova příchodu“. Všiml jsem si však, že pan Creme toto datum nekomentoval. Můžete prosím vysvětlit, proč nedošlo ke komentáři nebo potvrzení konkrétního data, které poskytl mluvčí?

Takový ‘mluvčí’ nemusí být nutně absolutně přesný. Taková znamení jsou určena k probouzení ‚lenochů‘. Maitréja nedává přesná data, přesná data závisí na shodě mnoha faktorů. Maitréja sám pravděpodobně nezná přesné datum, přestože řekl, že ‚čas je stanoven‘.

 

V posledním čísle časopisu Share International byl dopis (Velká očekávání) o ‚vizualizaci‘ obecenstva, očekávaného na přednáškách. Tento dopis jsme napsali my a rádi bychom zdůraznili, že jsme také organizovali reklamní kampaň, rozdávali letáky a vložili do této propagační práce obvyklé množství energie. Nemysleli jsme tím, že vše, co bylo třeba, je ‘doufat v nejlepší’ pasivním způsobem. Děkuji.

Ano. Každé úsilí stojí za to, neboť předem nevíte, jestli se do toho vloží Mistři nebo nikoliv.

 

(1) V ‘Dopisech vydavateli’ ve Share International používáte termíny jako starší učedník, učedník a mluvčí. Zdůrazňujete tak různé stupně učednictví? Pokud ano, lze předpokládat, že (2) starší učedník má více než třetí stupeň zasvěcení, (3) učedník mezi druhým a třetím zasvěcením a (4) mluvčí pod druhým zasvěcením?

Ne. Není žádný konkrétní způsob označování učedníka nebo mluvčího.

 

Můžete říci, co se stane, až dojde k pádu burz? Pro aktivity přípravy na Příchod máme bankovní účty, znamená to, že se k nim po finančním krachu nedostaneme?

Těžko říci. Neznám intenzitu krachu. Nedá se to říct.

 

Rozumím-li tomu správně, někdy okolo konce tohoto roku 2015 (Share International, březen 2015) dojde k celosvětovému ekonomickému kolapsu. Znamená to, že svět, jak jej známe, velmi brzy skončí, nebo tomu Maitréja zabrání?

Ne. Vůbec nic takového to neznamená. Je tím myšlen ekonomický kolaps.

 

Pokud začátek přechodu k novému systému začne okolo konce roku 2015 a Den deklarace bude na počátku roku 2017, pak zřejmě v roce 2016 dojde k rychlému zhoršování světové situace. Můžeme očekávat třetí světovou válku, epidemie, nedostatek potravin, vody, ropy, výpadky energie, výtržnosti apod.?

Doufejme, že ne. Rozhodně ne třetí světovou válku. To, co uvádíte, je přehnané. Může to být pouze pro mnoho lidí obtížné.

 

(1) Je Mistr Ježíš současným kardinálem katolické církve? (2) Bude Mistr Ježíš (který se nebude nazývat papežem) pracovat společně s papežem Františkem, aby sjednotili celé lidstvo  /všechna náboženství?

(1) Ne. (2) Mistr Ježíš pracuje na celosvětové úrovni. To zahrnuje papeže a ostatní náboženské vůdce.

 

Výzkumníci UFO ve Spojeném království bojují za zveřejnení 18 přísně tajných složek Ministerstva obrany, obsahujících pozorování UFO z doby před více než 30 lety. Konspirační teoretici podezřívají vládu z pokusu tuto záležitost ututlat poté, co jejich zveřejnění bylo na konci roku 2013 pozastaveno. Je to pravda?

Ano, tyto složky existují.

Podpořte nás sdílením

Svět je připraven

Svět je připraven

Krátký a výstižný článek Mistra v říjnovém Share International shrnuje nové uvědomění, kterého lidé nabyli, a vyvozuje z toho jediný závěr. V otázkách a odpovědích se dozvíte názory pana Creme na uprchlíky, finanční krach, vztah NASA k UFO a další zajímavosti.

Číst více Číst více

K článku Mistra Vás dovede tento odkaz, zatímco otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

 

Rozlišuje Maitréja nebo Mistři mezi ‚uprchlíky‘ a ‚ekonomickými migranty‘?

Pro Mistry jsou všichni stejní. Jsou to lidské bytosti a zaslouží si žít.

 

(1) Bude finanční kolaps ke konci roku 2015 stačit k tomu, aby přinesl nový systém? Nebo (2) můžeme také očekávat světové války, nemoci, nedostatek potravin a energie během roku 2016?

(1) Ne. (2) Nastane obvyklé vykolejení života, ale žádná světová válka nebude.

 

(1) Jaký je názor vašeho mistra na zničení starobylých památek, jako jsou Buddhové v Bamjánu a v Palmyře v Sýrii? (2) Myslíte, že by stálo za to je obnovit?

(1) Je to nezodpovědné. (2) Ano, do jisté míry.

 

(1) Ke ‚krvavému měsíci‘ se vztahuje mnoho starých pověr. Je na těchto mýtech něco pravdivého? Ve dnech 27.-28. září nastane krvavý měsíc, zatmění měsíce a obří měsíc. Budou tyto jevy mít nějaký vliv na světové události, které už tak jsou předpovídány jako velmi bouřlivé?

Tyto události nejsou příliš významné.

 

Obvykle se vyhýbám konspiračním teoriím, ale neustále se objevují zprávy o tom, že NASA zastírá jisté fotografické důkazy o existenci UFO. Pokouší se NASA ukrýt informace před veřejností? Pokud ano, proč? Pravda se přece jednou stejně ukáže.

Ano, bojí se, že je nahradí někdo jiný, kvůli postoji, který zaujímali vůči UFO po mnoho let. Avšak ano, pravda vyjde najevo.

 

Pokračuje Maitréja s vystoupeními v čínské televizi?

Ano, čas od času.

 

Na kolik milionů lidí se dá spolehnout, že budou vítat Maitréju a přijmou Jej, když se ukáže coby Učitel světa?

Na dost.

 

Používá Maitréja stále svou ‚repliku‘ ve Svém ášramu poblíž Mysore v jižní Indii?

Ano.

 

Kdy Maitréja zahájí Den deklarace?

Až bude lidstvo připraveno.

 

V roce 2015 jsem spatřil video, které tvrdí, že Maitréja má za sebou 1.5 miliard lidí, připravených jít a pomáhat Mu v Jeho úkolu. Kolik lidí má teď, v roce 2015?

Dost.

 

V lednovém/únorovém čísle Share International jste otiskli fotografii otisku ruky, která se zjevila na zrcadle výtahu v kancelářské budově ve Walnut Creek v Kalifornii, kde pracuji. Váš Mistr potvrdil, že tento otisk byl vytvořen Maitréjou. Můžete prosím říci, zdali tento obraz také vyzařuje nějakou kvalitu nebo kvality Maitréjova požehnání?

Vše spojené s Maitréjou vysílá Jeho energii.

 

Jednou jste řekl,že Maitréja v Belgii nabil energií zdroj vody. (1) Jde o Fontaine Saint-Méen v Brûly-de-Pesche? (2) Pokud ne, odkud pocházejí léčivé vlastnosti této vody?

(1) Ne. (2) Od Mistra Ježíše.

 

Lze na webových stránkách Share International nalézt cokoliv o zvládání spolubydlícího, který se vysmívá a kritizuje víře v božství, v posmrtný život, v Mistra Ježíše, v tuto organizaci, v cokoliv esoterického nebo duchovního? Dělá si legraci z mých přesvědčení  a protože se nechci hádat, nechávám to být. Je to špatně, že mlčím, abych se vyhnul hádkám? Spolubydlící silně trvá na tom, že není žádný Maitréja, Mistr Ježíš, posmrtný život, duchovní svět, apod. Mám nějakou povinnost o tom mluvit a tedy působit vášnivé rozepře a další pohrdání vůči mně a přesvědčením, kteržch si vážím ?

Radím vám ignorovat vašeho spolubydlícího!

 

V naší skupině jsme si mysleli, že bychom mohli rozdávat časopis Emergence a konferenční letáky do schránek a u vchodů do metra. Několikrát jsem šel rozdávat ke vchodu do metra, avšak musel jsem to zkusit jinde, protože to místo bylo již zabrané náboženskými skupinami nebo lidmi, kteří rozdávali reklamní letáky. Je to služba jako každá jiná a vykonával jsem ji, přestože je to velmi monotónní a bojím se, že mne budou kolemjdoucí považovat za jednoho z těch ostatních. Od počátku jsem tomu chtěl dát humornou formu, abych upoutal pozornost veřejnosti (jako mim nebo s písní), ale to je zakázáno vyhláškou. Tak jsem myslel, proč nezačít rozdávat letáky u automobilů, které zastavily u pumpy nebo na přechodu pro chodce? (1) Můžeme to dělat? (2) Můžeme rozdávat časopis Emergence složený pod stěrače aut?

(1) Ano, pokud si přejete (ale já bych to dělat nemohl). (2) Ne, to se mi zdá příliš vlezlé!

 

Může Benjamin Creme potvrdit, že malá knížka God Calling je dílem Mistra Ježíše?

Tu knihu neznám.

Podpořte nás sdílením

Jak překonat strach z nového

Jak překonat strach z nového

Zářijové čislo časopisu Share International přineslo přetisk Mistrova článku z roku 2001 o překonávání strachu ze změn, který je nyní stejně aktuáílní jako v době svého vydání. V otázkách a odpovědích se pan Creme věnuje současnému Maitréjova veřejného působení, pokračování ekonomického kolapsu a migrační krizi v Evropě.

Číst více Číst více

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

Share International často zveřejňuje počet Maitréjových televizních vystoupení v různých zemích. Za předpokladu, že je Maitréja vševědoucí a všudypřítomný, můžete prozradit i jiné způsoby, jakými  pracuje v každodenním světě pro dobro lidstva?

Maitréjova práce je příliš složitá, než aby bylo zde možné odpovědět na tuto otázku.  Může být na mnoha místech zároveň a pracovat na mnoha různých úrovních. Nemůžeme zde Jeho práci shrnout.

 

Pokračuje Maitréja v práci na Středním východě?

Ano. Snaží se usmířit různé odnože islámu.

 

Je spokojen s pokrokem?

Ano, je.

 

Měl Maitréja podíl na pomoci stranám jednajícím o mezinárodní dohodě o jaderném potenciálu Íránu v červenci 2015?

Ano, měl.

 

Stále Maitréja vystupuje v čínské televizi?

Ano.

 

Kolik vystoupení proběhlo od minulého čísla Share International?

To je těžké vyčíslit, neboť pracuje na mnoha různých frontách zároveň.

 

Objevil se Maitréja v evropské televizi?

Ne.

 

Je pravděpodobné, že v září 2015 se ekonomický kolaps stane zjevnější?

Ano.

 

Kdybyste měl poradit politikům, kteří se musí zabývat krizí s imigranty, co byste jim doporučil?

Potřebujeme zcela odlišnou taktiku a jiný přístup. Nejdůležitější je úcta k lidskému životu.

 

Měly by všechny země, kdekoliv je to jen možné, přijmout kvóty pro počty uprchlíků relativně k jejich rozloze a kapacitě?

Ano.

 

O migrantech se říká, že jsou „ilegální“. Co si myslíte o této nálepce lidí, kteří se z nějakého důvodu pokoušejí dostat do Evropy?

Je nevyhnutelné, že se budou pokoušet dostat do Evropy, dá se to čekat. Je to přirozené. Pro Evropany to nebude snadné, avšak je to velký problém, který musí být vyřešen.

 

V některých zemích mnozí lidé neposlouchají své vůdce a otevřeně vítají migranty na pobřeží, nebo na přechodech.

Dobře dělají!

 

Papež František se zdá inspirovaný téměř ve všem, co říká a co podniká. Jak se na něj dívate vy?

Považuji jej za brilantního, úžasného a inspirovaného člověka, který poctivě hraje svou roli.

 

Byl papež „umístěn“ a poslán v tuto konkrétní dobu, aby pomohl  vyburcovat a připravit lidi na Maitréjův příchod?

Ano, přesně tak.

 

Bude Evropská unie v ohrožení, pokud vytvoří precedent a odpustí Řecku dluhy?

Řecký dluh by měl být odepsán. Ne, Evropskou unii to neohrozí.

 

(1) Jaký je rozdíl mezi štěstím a radostí? (2) Někteří říkají, že štěstí v životě je úmyslná volba – můžeme si vědomě zvolit, zdali budeme šťastní, nebo ne? Je to přesné?

(1) Štěstí přichází a odchází, radost vychází z duše a přetrvává. (2) Ano, do jisté míry, podle okolností  v lidském životě.

 

Již roky vedeme spory, zdali umístit velký nápis Partage International (Share International) u našeho stánku na festivalech. Někteří si myslí, že je třeba se identifikovat názvem Partage International (Share International), jiní zas, že o Partage International (Share International) již existuje dostatek materiálů a letáků na stole. Copak není prioritou předávat informace o veřejném návratu Mistrů moudrosti? Maitréja sám se nezjevuje s poutačem „Share International“. Když čteme učení Krišnamurtiho, vidíme také, že se nemusíme ztotožňovat se „značkou“. Co si o tom myslíte?

Pokud poutač pomůže, tak jej použijte!

 

Proč Maitréja přišel v roce 1977 do bohaté země (Spojené království), místo aby přišel do chudé země, jako Bolívie nebo Brazílie?

Protože velká masmédia jsou v bohatých zemích.

Podpořte nás sdílením

Vpád nového

Vpád nového

Mistr ve svém článku upozorňuje na nečekaný vývoj, kterým budou mnozí zaskočeni. Pan Benjamine Creme odpovídá na dotazy, kdy dojde asi ke Dni deklarace, zda existují strážní andělé, jestli barva ovlivňuje stav mysli a další.

Číst více Číst více

Otázky a odpovedi následují, článek Mistra ke stažení zde.

 

Stále vystupuje Maitréja v čínské televizi?

Ano.

 

Kolik rozhovorů Maitréja zatím poskytl v Číně?

Maitréja zatím v Číně poskytl 34 rozhovorů.

 

Objevuje se Maitréja i jinde, než v Číně?

Ano, v různých zemích, malých i velkých, blízko i daleko.

 

Pracuje stále Maitréja na Blízkém východě? Jaká je tam odezva na Něj a na Jeho myšlenky?

Ano. Odezva je složitá a smíšená.

 

Je pravda, že obyčejní lidé v zemích, kde Maitréja působí, reagují rychleji a pozitivněji, než vůdci a státní představitelé?

Ne nezbytně. Liší se to od země k zemi.

 

V červnovém čísle časopisu Share International [2015] se v dopise nazvaném ‚Poselství naděje‘ objevilo datum spojené s Maitréjovým vystoupením na veřejnosti: leden 2017. Znamená to, že tehdy dojde ke Dni deklarace?

To by bylo asi rok a půl ode dneška, pokud lidstvo dobře zareaguje na Maitréjovy energie a Jeho myšlenky mezi dneškem a tímto datem. Maitréja již řekl, že přesné datum není známo, ale čas je již určen.

 

Poznají lidé Maitréju v Den deklarace, pokud Jej spatřili už dříve?

Ano.

 

Když čtenáři Share International píší dopisy o svém zážitku s mluvčím nebo s Mistrem, zdá se, že Mistr nebo mluvčí jsou velmi pamětihodní a zanechávají lidi se silným dojmem ‚někoho zvláštního‘, jak to čtenáři často nazývají.

Pravda!!

 

(1) Proč sochy pláčou slzy nebo krev? Jde o pouhé znamení pro věřící? (2) Jde také zčásti o ukázku soucitného truchlení za těžký osud trpícího lidstva?

Obojí. Jde o znamení, že se lidstvu ukazuje něco významného.

 

Řekl jste, že Maitréja lidstvo ukáže, jak hluboko jsme spadli – že jsme jaksi poklesli z předešlého vyššího stavu. Co se stalo? Jak a kdy jsme „spadli“? Jak se můžeme „vzchopit“?

Byly doby, kdy lidstvo žilo sjednoceně – v jednom období například neexistovalo slovo pro krádež, krádež neexistovala. Můžeme se „vzchopit“, když se opět sjednotíme.

 

Proč Share International klade tolik důrazu na ‚sílu lidí‘? Je to tak důležité? Proč?

Ano, je to zásadně důležité, neboť lidé musí být připraveni na změny ve světě a musí být připraveni je sami zavést.

 

Mají „andělé“ opravdu křídla? Nebo to je jen symbolická myšlenka?

Andělé někdy mají křídla a někdy ne. Ale nepoužívají je k létání!

 

Co je to ‚anděl strážný‘? Opravdu hlídají lidi?

Každý člověk má ‚anděla strážného‘, jehož úkol je udržovat člověka v bezpečí.

 

Můžete prosím vysvětlit, třeba i krátce, jak a proč barva ovlivňuje náladu nebo stav mysli? Může nošení jistých barev učinit člověka například vyrovnanějším, méně nervózním, méně ustrašeným?

Barva jistě má silný vliv, avšak jde o příliš složité téma, než abych jej zde mohl rozvinout.

 

S naší velmi malou Transmisní skupinou nám život často zabrání mít týdenní setkání. V naší skupině proto zazněla otázka, zdali jsou Mistři rušeni nepravidelnými setkáními a jestli je lepší nepořádat setkání vůbec, než se scházet nepravidelně.

Jen tak dál. Bude dobré pokračovat tak, jak jste. Bylo by ovšem ještě lepší, kdybyste se scházeli pravidelně!

 

Je dobrý nápad prezentovat informace o příchodu Maitréji a Mistrů moudrosti dětem na úrovni základní školy? Pokud ano, mělo by se to dít jako alternativa ke studiu náboženství? Někteří říkají, že je to nepoctivé, že tím předkládáme informace pod „falešnou záminkou“.

Náboženská učení by obecně neměla být předkládána dětem pod 14 let.

 

(1) Pokud někdo požádá Maitréju (skrze fotografii Jeho ‚ruky‘) aby pomohl zvýšit aktivitu a hloubku srdečné reakce v daném člověku, může být taková modlitba zodpovězena? (2) Pokud někdo požádá o pomoc při zlepšení konkrétní dovednosti, která by zvýšila jeho schopnost při informování lidí o vašich sděleních, byla by taková žádost splněna?

(1) Ano. (2) Obvykle ne, ale jsou příležitosti, při kterých to lze učinit.

 

(1) Docházelo při nedávných volbách v Izraeli ke korupci, například falšování hlasů? (2) Kdo by vyhrál, kdyby hlasování bylo poctivé?

(1) Ano. (2) Benjamin Netanjahu.

Podpořte nás sdílením

Převratné odhalení

Převratné odhalení

Z červnového čísla Share International přinášíme článek Mistra o blížícím se převratném odhalení, které změní celé naše vnímání. V odpovědích pana Crema na dotazy čtenářů je věnován prostor situaci ve Velké Británii po nedávných volbách, ale hlavně se dozvíme nové informace o současném a budoucím působení Maitréji v našem světě.

Číst více Číst více

 

Z červnového čísla Share International přinášíme článek Mistra o blížícím se převratném odhalení, které změní celé naše vnímání. V odpovědích pana Crema na dotazy čtenářů je věnován prostor situaci ve Velké Británii po nedávných volbách, ale hlavně se dozvíme nové informace o současném a budoucím působení Maitréji v našem světě.

Článek Mistra je ke stažení zde. Odpovědi pana Creme následují níže.

Vystupuje stále Maitréja v čínské televizi?

Ano.

 

Kolik rozhovorů Maitréja poskytl v Číně od doby, kdy jste o nich informoval v květnovém vydání Share International, v roce 2015?

Tři další v Číně. (Počet rozhovorů v Číně je zatím 22 a celkový počet rozhovorů 157.

 

V nedávných vydáních Share International jsme četli, že Maitréja pracuje v některých zemích Blízkého východu.

Stále tam pracuje, ale zatím tam neposkytl žádné rozhovory.

 

Pracuje Maitréja přímo nebo nepřímo se skupinami ochrany životního prostředí, nebo vedoucími v čele oboru ekologie a radí jim, jak zvládat naléhavý problém změny klimatu?

Ne.

 

Jak dlouho myslíte, že bude trvat, než diváci v Evropě uvidí Maitréju v televizi?

Nedlouho.

 

Je během příštích 12 měsíců naplánováno Maitréjovo vystoupení v japonské televizi?

Je možné, ale není to naplánováno.

 

Platí podle vaší zkušenosti, že lidé nemají rádi změnu? Váš Mistr nedávno vydal tři články, ve kterých hovoří o nadcházející změně, že se všechno změní a přestože může načas dojít ke zhoršení podmínek, nakonec změny přijmeme.

Souhlasím. Lidé mají rádi to, co znají, aby se cítili bezpečně.

 

Jaký je nejlepší a nejrychlejší způsob, jak dovolit duši ovládnout osobnost?

Prostřednictvím meditace.

 

Navzdory bolestným důsledkům úsporných opatření hlasovalo Spojené království, aby Konzervativní strana zůstala u moci. Co to říká o prioritách lidí?

Že nejsou materialisté a také, že mají rádi status quo, že se jim nelíbí změna. Znamená to také, že britská veřejnost je velmi rozdělená.

 

Myslíte, že nedávné volby ve Spojeném království postupně zesílí vnímání lidí a jejich potřebu pro to, aby si zvolili společné dobro?

Někteří se pro to již rozhodli.

 

Myslíte si vy a váš Mistr, že volby ve Spojeném království urychlí ekonomický kolaps?

Spojené království není v tomto ohledu tak důležité.

 

Rád bych věděl, jaký příští velký krok musí lidstvo učinit v technologické oblasti, vedle objevu éterických úrovní hmoty?

Zbývá pouze jeden velký krok a to uvědomit si, že všichni jsme jedno a že pouze toto vědomí nám přinese správné vztahy mezi lidmi navzájem. Není třeba, aby předtím došlo k technologickému pokroku. Pokud sjednotíme svět, ostatní bude automaticky následovat.

 

Ztratil prezident Putin kontrolu nad situací v Rusku?

Ne.

Podpořte nás sdílením

Znamení nového

Znamení nového

Téma článku Mistra z květnového Share International jsou znamení nové doby a jak na ně lidé budou reagovat. Pan Creme pro své odpovědi vybral otázky na další televizní vystoupení Maitréji, Jeho roli při vyjednávání s Íránem a nové podněty pro práci na Jeho příchodu. Otázky a odpovědi pana Creme čtěte níže.

Číst více Číst více

Článek Mistra je ke stažení zde.

 

Kolikrát se ještě Maitréja dal vidět v Číně od dubnového vydání Share International?

Maitréja poskytl čtyři další rozhovory, což znamená 19 v Číně a celkem zatím 154 rozhovorů.

 

Reagují někteří diváci, když Maitréju spatří tak, že si Jej okamžitě zamilují?

Ano.

 

(1) Je mnoho diváků, kteří intuitivně tuší, že tato osoba na obrazovce je velká duchovní bytost? (2) Vidí Jej někteří jako dlouho očekávaného Učitele? Stává se to nyní stále častěji?

(1) Ano. (2) Ne nezbytně.

 

Přijde Maitréja do Španělska poskytovat rozhovory, jak to učinil i v jiných zemích?

Bude viděn a rozpoznáván po celé Evropě i jinde.

 

Ve svém článku ‚Maitréja vystupuje do popředí‘, vydaném v lednově-únorovém čísle Share International váš Mistr říká: „Maitréja promluví prostřednictvím televize a rádia k milionům lidí. Všichni budou mít příležitost podílet se na Jeho požehnání publiku, které bude doprovázet každé vystoupení.“ (1) Je toto požehnání publiku udělováno pokaždé, když se Maitréja ukáže v televizi? (2) Lze očekávat, že okolo 50 procent posluchačů zažije při Jeho rozhovorech něco jako pocit posvátnosti? (3) Vychází ze srdcí diváků při rozhovorech naděje a inspirace?

(1) Ano. (2) Ne, nedá se to vyčíslit. (3) Někdy.

 

Mám dojem, že práce skupin po celém světě (informování veřejnosti o Maitréjově příchodu a práci s Transmisní meditací) právě vstoupila do nové fáze. Mám pocit, jako bychom nyní měli být „dospělí“ a „profesionální“, „víc zodpovědní“ a ochotnější přistupovat k publiku. Vím, že jsme to již minulosti dělali, ale nyní jakoby se všechno stupňovalo – v intenzitě i kvalitě. Můžete k tomu něco říci?

Dá se očekávat, že tomu tak je.

 

Zdá se, že Mistr Ježíš a Maitréja v poslední době mnohem častěji používají „mluvčího“, když poskytují lidem zkušenosti. (1) Je to proto, že energie a přítomnost Mistra Ježíše i Maitréji je potřeba někde jinde? Nebo je třeba vycvičit mluvčí a připravit je na budoucí práci? Nebo obojí? (2) Jsou tito mluvčí nutně učedníky?

(1) Obojí. (2) Na nějaké úrovni ano.

 

Vyjednávání mezi Íránem a šesti dalšími zeměmi o omezení íránského jaderného programu výměnou za uvolnění mezinárodních sankcí byla tak obtížná, že několikrát téměř selhala. Předběžné dohody bylo dosaženo 2. dubna 2015. Vyjednavači později tvrdili, že když se v posledních chvílích objevili potíže, byla tvořivá řešení nalezena do velmi krátkého termínu. Pomáhal Maitréja vyjednavačům přímo nebo nepřímo, aby úspěšně uzavřeli tuto dohodu?

Ano, přímo i nepřímo.

 

Stanou se Velikonoce v budoucnosti velkým společným duchovním svátkem? Může se stát, že půjde o svátek, sdílený lidmi z Východu i Západu?

Ano.

Podpořte nás sdílením

Změna je nevyhnutelná a spravedlivá

Změna je nevyhnutelná a spravedlivá

Mistr se ve svém pravidelném článku opět snaží připravit lidi na nevyhnutelné změny. Pan Creme podává další informace o činnosti Maitréji-Krista, odpovídá na dotazy o práci skupin na Jeho příchodu, ale také o řecké krizi.

Číst více Číst více

Článek Mistra si můžete stáhnout zde. Otázky a odpovědi pan Creme následují.

 

Kolik rozhovorů Maitréja poskytl v Číně?

Maitréja se vrátil do Číny a od té doby poskytl čtyři rozhovory, což znamená 15 v Číně a 150 rozhovorů celkem.

 

Jak čínští diváci zatím reagují?

Reakce jsou smíšené. Záleží na životní úrovni a jejich nadějích.

 

Pokračuje Maitréja také v práci na Blízkém východě?

Ano.

 

Pracuje ve více než v jedné zemi?

Ano. Pracuje v několika zemích na Blízkém východě.

 

Vrátil se Maitréja v poslední době do Ruska, vzhledem k tamější nestabilní situaci?

Ne.

 

Vystupuje Maitréja v rozhovorech jako jediný host, nebo jako člen panelové diskuze?

Obojí.

 

(1) Odsuzujete Vy nebo Váš Mistr způsob, jakým se Německo (a ostatní státy EU) chovají k Řecku? (2) Mělo by se do oddlužení zahrnout také Řecko?

(1) Ne. (2) Ano, samozřejmě.

 

Tyto informace jsou pro mne nové. Rád bych se zeptal, proč si Maitréja zvolil Londýn jako své centrum?

Podívejte se prosím do knihy Maitreya’s Mission Volume One na odpověď na stejnou otázku z června 1982. (Viz další otázka.) Pro doplnění té odpovědi:

Původně šlo o volbu mezi Londýnem a New Yorkem. Učedníci v Londýně byli vyspělejší, než v New Yorku, zvláště v politické oblasti. Měli vyzrálejší chápání světových záležitostí.

 

Proč si Maitréja zvolil přijít do Londýna?

Mnozí lidé se mne ptali s jistou mírou závisti „Proč Londýn?“ Co je špatného například na New Yorku? Ano, přesně tak, jak jsem to řekl v Los Angeles, že kdybych byl Maitréja, tak bych si vybral Laguna Beach nebo Azurové pobřeží. Je to otázka práce učedníků, kteří Mu připravují cestu. Měl přijít do té arény, kde učedníci, pracující v jeho oblasti, zejména ekonomicko-politické, dosáhli největšího úspěchu. Učedníci pracující ve Spojeném království byli o něco úspěšnější, než v jiných oblastech světa. To je Jeho hlavní důvod, proč přišel do Londýna. Zjevnějším důvodem samozřejmě zůstává, že když přichází z Himaláje a přistane v Pákistánu, jak to také udělal, může přijet na pár let do této země (myšleno Británie, pozn. překl.) a ztratit se v pákistánsko-indické komunitě, což se Mu také velmi dobře povedlo.

 

(1) Je Učitel světa ve vztahu k Duchu pravdy, o kterém se píše v evangeliu sv. Jana v Bibli (kap. 16, verš 13)? (2) Jak bude tento vztah formovat poselství Učitele světa? (3) Plánuje Učitel světa v brzké budoucnosti pokročit v představování duchovních úřadů?

(1) Ano. (2) Jde o stejné poselství Lásky. (3) Již existují.

 

Během evropské konference a v časopise Share International jste zmínil, že by bylo dobré mít centrum (jako v Amsterodamu) v každé zemi. Avšak nemyslím si, že jste mínil, aby tak bylo učiněno za každou cenu a za všech podmínek. Mám pocit, že to skupiny nepochopily správně. Žádáte, abychom pronajali nebo zakoupili nějaké místo za každou cenu, na úkor aktivit, které s jistotou přilákají lidi?

Co se týče najímání otevřeného obchodu nebo centra, není to nic povinného. Myslel jsem tím, abyste využili prostory, pokud budou k dispozici. Jinak se jednoduše soustřeďte na práci.

 

V lednovém / únorovém čísle Share International 2015 byla položena otázka, která se týkala členů skupin, meditujících společně nad litografií ‚Otevřené mandaly‘, aby zvýšili pocit jednoty ve skupině. Lze použít jiné litografie Benjamina Creme stejným způsobem, k posílení smyslu pro skupinovou jednotu?

Víceméně ano.

 

V čem je hodnota poznání svého stupně vývoje?

Tato znalost obvykle dává smysl pro míru a realismus.

 

V jakém stupni vývoje bývá mámení nejhorší?

Mezi prvním a druhým zasvěcením, přesněji řečeno, když je stupeň vývoje 1,3.

 

(1) Myslíte si, že moderní psychologie přispěla k rozvoji vědomí? (2) Existují nějaké užitečné změny, ke kterým může dojít v psychologii a psychoterapii?

(1) Ano. (2) Ano. Za prvé si psychologové musí uvědomit a přijmout existenci duše. Bez této změny bude psychologie uvězněna v přežitých konceptech a iluzích. Je zajímavé si povšimnout jednoho citátu Cézanna o malování: „Copak si lidé neuvědomují, že věci mají duši?“

Podpořte nás sdílením