Archiv rubriky: editorial

Žijeme v době odhalení

Žijeme v době odhalení

Otevřená kniha

Neuplyne snad den, aby se neobjevilo něco, co bylo skrytého, aby nevyplavalo na povrch něco, co mělo zůstat hluboko ponořené. Vypadá to, že se nedají skrýt utajené vojenské operace, jako například průnik speciálního izraelského komanda do pásma Gazy, politické vraždy (Kašodží), a samozřejmě korupce, což se ukazuje i u nás. Ještě před pár lety skoro nikdo neznal pojem ‚whistleblower‘, tj. toho, kdo vynáší na veřejnost informace, aby pomohl lidem poznat pravdu. Nyní to začíná být skoro samozřejmý zdroj investigativních novinářů a jediný způsob, jak se dozvědět o supertajných technických projektech.

Co za touto změnou stojí? Jednou z příčin jsou dozajista daleko větší možnosti komunikace a technických prostředků vůbec. Nyní lze téměř z kteréhokoliv místa na zemi vidět a slyšet co se děje na jakémkoliv jiném místě. Tento stav je odrazem vnitřní propojenosti všech a všeho, demonstrovaný na fyzické rovině. Je tu ale ještě další faktor. Nové energie, které na nás působí ve Věku vodnáře, pozvedají neúprosně lidské vědomí. Lidé si více uvědomují, co se kolem nich děje a podle toho také jednají. Energie Věku ryb, tedy oddanosti a poslušnosti, už nemají takovou sílu a naopak sílící vědomí propojenosti a vzájemnosti vede ke zvýšenému pocitu spoluodpovědnosti. Jednoduše řečeno si lidé začínají více uvědomovat pravdu a souvislosti a začínají podle toho jednat.

Musíme si uvědomit a připustit, že nejsme toho všeho jen pouhými svědky nebo diváky, ale že máme svůj podíl zodpovědnosti a zároveň i možnosti chod věcí ovlivnit. Každý svým dílem přispívá buď k příchodu nové budoucnosti, plné svobody a spravedlnosti, nebo přitahuje a podporuje síly, které nás drží zpátky. Podobné přitahuje podobné a to se nás týká jako jednotlivců i jako lidstva jako skupiny. Jistě by u nás nemělo zlo takovou moc, kdyby nenašlo takovou podporu a odezvu v mnohých z nás.

Naštěstí čím dát tím více roste vliv kolektivního vědomí. Je to síla, která dokáže překonat téměř cokoliv. Toho si jsou dobře vědomi nejen dobří vůdci, ale i dobří manipulátoři. Korporátní média, která slouží zájmům peněz, dovedou mistrně vybírat, co lidem říci a jak a co jim zatajit.  Nyní tak oblíbený termín ‚fake news‘ je jen vrcholem ledovce politiky manipulací, (auto)cenzury, odvádění pozornosti a vytváření strachu a duality, kterou média dnešní doby provádějí. Tím se ovšem samy chytají do pasti, protože zapomínají, že žijeme v době, kdy pravda vychází napovrch.

Odhalení se týká jak toho špatného, tak i toho dobrého. Zatím to ovšem vypadá, že vyplouvají na povrch spíše ty špatné věci – skandály, chyby, zločiny, manipulace apod. Obávám se, že se to ještě nějakou dobu bude stupňovat, protože hodně toho špatného zůstává stále skryto. Musíme si zkrátka nejdříve udělat pořádek ve vlastním domě, než budeme připraveni přijmout něco nového. Je to jako s ekologickou zátěží – nejdříve je nutné vyčistit půdu, aby bylo možné postavit novou stavbu. Jedním z mála pozitivních odhalení, které se již přinejmenším připravuje, je fakt, že nejsme ve vesmíru zdaleka sami a že kolem sebe máme přívětivé a nápomocné obyvatele jiných světů. Tento fakt totiž již nebude delší dobu možné zamlčovat. Přítomnost jiných inteligentních bytostí a jejich technologická a zejména duchovní vyspělost je čím dál jasnější. Směřují k tomu jednak studie starověkých a ještě starších civilizací, ale stejným směrem vedou i stopy k mnoha novodobým technologiím a objevům i množící se komunikace s jinými bytostmi přes lidské prostředníky, nemluvě o přímých pozorováních jejich lodí laiky i odborníky z řad vědců i vojenského personálu.  Tajné vojenské programy podle některých svědků již delší dobu s mimozemskými civilizacemi spolupracují a využívají technologií, které se jinak objevují jen v oblasti sci-fi. Otázka odtajnění existence a postavení Vesmírných bratrů tak má nejen duchovní, ale i politický, vojenský a technologický aspekt. Jak se zdá, tak alespoň odhalení části této skutečnosti již připouštějí všichni zúčastnění. Boj se nyní vede hlavně o to, aby došlo k úplnému odhalení všeho, co s tím souvisí, tedy abychom přestali být vedeni za nos a mohli o své budoucnosti sami rozhodovat. Jinak by hrozilo, že stejně se kolem nás i s námi bude dít něco, o čem nebudeme mít ponětí, protože bychom s tím jinak nesouhlasili.

Popravdě, nemyslím si, že by takzvané částečné odhalení bylo vůbec reálné. Lidé mají dost jak současného společenského uspořádání, tak i vidí zoufalou nedostatečnost současných technických prostředků vis-a-vis všem hrozbám, kterým jako civilizace musíme čelit. Kdo by nechtěl mít lepší zdroje energie, dopravní systémy nebo diagnostické a léčebné metody? Jakmile se veřejnost dozví, že jí bylo něco úmyslně zamlčováno, bude požadovat celou pravdu. Odhalení „nových“ technologií tak půjde ruku v ruce s pádem těch, kteří je dosud utajovali.

Pod náporem přibývajících odhalení se dosavadní řád doslova drolí. Důvěra v dosavadní instituce klesá a tak nám častou vládnou politici, kterým důvěřuje i méně jak polovina obyvatel. Chronické vládní krize, předčasné volby a výměny politických představitelů jsou zoufalé pokusy udržet status quo, které se stávají pomalu normou. Jinými slovy se dá říci, že současný způsob ‚demokratické vlády‘ neuspokojuje většinu obyvatel. Vlády a mocenské skupiny se tak dostávají pod tlak veřejnosti, kterému nedokáží dlouhodobě odolávat. To je další důvod, proč ti, co tyto věci utajují, přistupují k aspoň částečnému odhalování. Některé projekty a činnosti se však v utajení vyvíjely několik desítek let, mnohdy zcela bez kontroly veřejnosti i celé vlády a jejich rozpočty byly víceméně neomezené. Dosáhly proto takových výsledků, o kterých nemáme ani tušení. Vzniká tak zvláštní paradox, kdy skutečnost je mnohdy tou nejméně uvěřitelnou možností, zatímco lži a polopravdy nám připadají reálnější. Je to také proto, že jsme se stali do jist míry také obětí cílených manipulací, jak tomu bylo s fenoménem tzv. UFO, čistých energetických zdrojů, medicínou a dalšími oblastmi. Výsledkem je, že jsme si vytvořili mentální a kulturní bariéry, které nám neumožňují vidět věci objektivně, tedy takové jaké jsou. Je to stejný princip, podle kterého lidé dříve nemohli přijmout fakt, že Země je kulatá, nebo později dopředu odmítali připustit, že by letadla, která jsou těžší než vzduch, mohla vůbec vzlétnout. Tak jako tomu, kdo žil dlouhou dobu ve tmě, může náhlý přechod do světla ublížit, tak možná ani my nejsme připraveni přijmout někdy až dost zdrcující pravdu o naší nevědomosti a marném úsilí udržet v chodu dosavadní systém. A to platí i o společenském uspořádání.  Tento šok však nemůže být záminkou k tomu, abychom se tomuto očistnému procesu vyhýbali. Čím dále to budeme oddalovat, tím to bude jen horší. Naštěstí se již pracuje na důležitých projektech na zlepšení životních podmínek všech lidí, zejména těch nejchudších, hledají se cesty, jak opustit směřování hospodářství na ekonomický růst a nastartovat kvalitativní změnu. Všechny tyto problémy byly již ve vesmíry tisíckrát vyřešeny, a my si je také s pomocí Mistrů moudrosti a poradců z jiných civilizací, také vyřešíme.

Nejsnazší asi bude začít využívat nové technologie, protože bude stačit vynést je z tajných laboratoří a základen, případně z archivů. S technologickými inovacemi již máme zkušenosti a máme na to struktury. Změnit vztahy lidí a jejich soužití na globální úrovni bude asi mnohem těžší. V určitém okamžiku tak budeme potřebovat pomoc, kterou nám mohou poskytnout nejlépe členové Hierarchie světla. Myslím tím nejen samotné Mistry moudrosti, ale i zasvěcence a adepty, protože bude docházet k postupnému předávání nashromážděné moudrosti seshora dolů, až bude každý naplněn tím, co z ní dokáže pojmout.  Odhalení samotných technologií ještě nemusí znamenat, že s nimi budeme umět smysluplně nakládat. Proto je tak důležité, že ve světě neustává také volání a boj za spravedlivé uspořádání společnosti jak na státní – národní úrovni, tak i na globální. Nejnověji se to ukazuje ve Francii, kde vzniklo rychle hnutí připomínající situaci tzv. arabského jara. Viděli jsme, že se podařilo až zázračně zmírnit napětí na Korejském poloostrově, uklidnila se i situace kolem Sýrie a konfrontace velmocí se do jist míry přelila do ekonomické oblasti.  Obětí počínajících obchodních válek však může být pouze nespravedlivý ekonomický a finanční systém, jehož pádem se konečně uvolní cesta k nápravě světa. Tím nastane vhodná chvíle k odhalení nového Světového učitele a jeho spolupracovníků, který za tímto účelem přišel opět mezi nás.

Podpořte nás sdílením

Velká událost je za dveřmi

Velká událost je za dveřmi

silocary

Přelom věků je v pozornosti Hierarchie již několik desítek let. Letos to bylo také již 40 let od chvíle, co Kristus – Maitréja vstoupil do našeho svět ve fyzickém těle a začal kolem sebe shromažďovat spolupracovníky pro plynulý přechod do Nového věku. Přelom věků coby planetární událost má však i kosmické souvislosti – už tím, že je vyvolán vzájemným pohybem Země a Slunce proti hvězdnému pozadí zvěrokruhu.

Současnou problematickou situaci Země také bedlivě sledují lidé z jiných planet naší sluneční soustavy a dokonce i z jiných hvězdných systémů. To platí ovšem jak pro síly, které přejí evoluci, tedy tzv. Síly světla, tak i pro protikladné síly, které se snaží naši evoluci brzdit, tedy tzv. Temné síly. Zápas mezi oběma stranami tak probíhá na mnoha strukturovaných úrovních. Lidstvo tedy stojí nyní uprostřed tohoto boje a to jak co se týče příklonu k jedné či druhé straně, ale i ve smyslu těch úrovní vědomí, na kterých se zápas odehrává.

My máme přirozenou tendenci považovat naši fyzickou úroveň existence a vnímání za rozhodující, za rovinu, od které se všechno odvíjí, nicméně to je spíše naopak. Naše celková nevědomost nás do jisté míry činí loutkami vyšších i nižších úrovní existence. Odedávna tady máme elementální bytosti, svou podstatou involuční, tedy působící opačným směrem než evoluce, jsou naší součástí, jakož i základem viditelného fyzického světa. S těmi je nám od nepaměti dáno bojovat. Pokud bychom nebyli pod vlivem Sil temnoty na vyšších úrovních, nebyl by to pro nás asi velký problém. Nicméně síly nepřející evoluci a přechodu do Nového věku jsou přítomné a aktivní i nad naší obvyklou úrovní vnímání. Jsou to oni občas zmiňovaní Temní bratři, protipól Hierarchie světla, tedy Mistrů a Maitréji. Vytvářejí podmínky pro zpomalení vývoje vědomí lidí a jejich hlavními oponenty jsou kromě Hierarchie i všichni učedníci a aspiranti, tedy ti z lidí, kteří se rozhodli nebo rozhodují dát se cestou služby světu a Světlu. Hierarchie a Maitréja mají podporu od Šambaly a od vesmírných avatárů a kosmických bytostí, které byly Zemi přivolány na pomoc. Učení odvěké moudrosti výslovně zmiňuje například Avatára sjednocení a Ducha pokoje čili rovnováhy. Ani Temní bratři však nejsou bez podpory z vyšších rovin.  V minulosti a pravděpodobně i současné době se Země stala působištěm a útočištěm bytostí z jiných planet a možná i evolucí (tj. ne-lidských), které v nás neviděly zárodky božích stvoření, ale živnou půdu a prostředky pro svoje egoistické plány. Tato situace trvala a trvá patrně již celé věky, protože i učení odvěké moudrosti neskrývá, že evoluce lidstva a evoluce na Zemi vůbec prošla různými peripetiemi a krizemi. Nelze také zapomenout, že Maitréja byl několikrát ve svém postupu směrem k lidstvu zastaven a Jeho plány nedošly naplnění kvůli kosmickému zlu, jak Hierarchie celkově nazývá vnější negativní vlivy na Zemi. Konkrétně pan Creme například zmiňuje, že když se podařilo domluvit setkání představitelů světového tisku s Maitréjou v Londýně v červenci roku 1985 musel Maitréja na poslední chvíli svou účast zrušit, protože došlo k silnému výboji kosmického zla na astrálních úrovních, které by celou událost nenávratně poškodilo. Nedošlo tak k plánovanému představení Maitréji světu prostřednictvím seriózního světového tisku a plány Hierarchie a Maitréji bylo nutné odložit a přepracovat. Důsledky této zmařené příležitosti pociťujeme dodnes. Kosmické zlo představované různými entitami na různých úrovních se zabydlelo kolem Země i na Zemi a asi i pod Zemí a působilo jak na všechny lidi přímo, tak i prostřednictvím těch z lidí, kteří k němu byli vnímavější.  Rozdělení světa, které nastalo po poslední světové válce, poskytlo prostor tajným službám a organizacím, projektům a technologiím, aby se tam vetřely a podřídily si je. Po několika dekádách studené války se jim podařilo vybudovat celé sítě vlivných organizací, které nejsou běžnému člověku viditelné, ale které se jej snaží sledovat, ovlivňovat a odvádět od jeho pravého účelu. Velkým pomocníkem je jim strach, který zvlášť rádi šíří a vyvolávají. Jejich činnost je sice neviditelná, ale jejich existence se dá vystopovat právě tam, kde je utajování nejvyšší, tady zejména u věcí, které jsou veřejně naprosto popírány nebo potlačovány. Dalším nepřímým důkazem jsou výsledky jejich působení: některé neočekávané katastrofické události, neopodstatněné konflikty i nejrozšířenější zlozvyky, které zatemňují upřímnou a laskavou podstatu lidí, svádí je na cestu násilí, ničení, nebo naopak je přivádějí do závislosti a deprese. Proč se například tak opakovaně zklamáváme těmi, které jsme si zvolili a dali jim sílu, aby nás vedli k pokroku a svobodě? Čím to, že se hodně z nich změní, jakmile se dostanou k moci, jakoby se dostali pod špatný vliv něčeho silnějšího, něčeho, co nevidíme a co my jsme nevolili. A proč to média nechtějí vidět a raději se zaměřují na méně podstatné problémy anebo spíše odvádějí pozornost jinam. Do jisté míry je to vinou systému, který jsme vytvořili, ale překážky, které se změnám staví do cesty, naznačují,  že je v tom i něco víc.

Že je změna směřování lidstva potřebná a nevyhnutelná, je snad jasné každému, kdo se nad tím zamyslí. Že není jisté, že tuto změnu lidstvo dokáže provést bez cizí pomoci, je také čím dál víc patrné. Co nám proto zbývá? Jsou to dvě věci, které spolu ale úzce souvisí.  První je snažit se o sjednocení lidí v co největším měřítku, urovnání světových konfliktů – jinými slovy nastolit správné mezilidské (a mezinárodní) vztahy, jak o tom mluvil pan Creme i jeho Mistr a Majtréja jeho prostřednictvím. Druhou cestou by mělo být vědomě pozvat jak Hierarchii, tak i všechny kosmické Síly světla, o kterých se i jen můžeme domnívat, že existují. Žádná vyslaná myšlenka, jak známo se neztratí a tak i tyto myšlenky dorazí buďto k Nim, nebo k někomu, kdo je Jim podobný.  Kromě toho všude ve vesmíru platí Zákon svobodné vůle, který dovoluje pomáhat v podstatě pouze těm, kteří o to požádají, nebo s tím přinejmenším souhlasí. Záleží patrně na naléhavosti situace a širších kosmických souvislostech. Nejsem zdaleka sám, kdo cítí nyní naléhavou potřebu jednoznačně se vyhranit v očekávání změn, které přijdou tak jako tak – buď k lepšímu, nebo k horšímu. Síly jsou totiž napjaté a drobná převaha na jedné straně může zvrátit celou situaci. Jedno je jisté – brzy nebude nic jako dřív.

Asi nejbližší tomu, co dosud Hierarchie předpovídala jako pozitivní scénář, je očekávání tzv. Události, které se jako myšlenka nyní šíří světem., Kromě toho, že nezahrnuje představení Maitréji světu, je jinak velmi podobné popisu Dni deklarace. Zveřejnění existence mimozemských civilizací a postupné navázání kontaktů, zavedení spravedlivého finančního systému, uvolnění duchovních učení a technik léčení, ukončení současného způsobu vládnutí a nastolení takového, který bude zajišťovat základní potřeby lidí, jako jsou bydlení, zdravotní péče, vzdělávání apod., rozvoj nových technologií a tak dále.

Je známo, že plány Hierarchie nejsou statické, ale průběžně se mění a přizpůsobují vývoji situace. Je proto možné, že velikost úkolu a naléhavost situace si vyžádá zásah ještě vyšších bytostí a sil, než je Hierarchie v čele s Kristem. Není asi podstatné, jestli bude světu první představen Maitréja a Mistři, nebo jestli se dříve ukážou lidé z jiných světů. Důležité je, že se podaří zvrátit směřování lidstva a planety směrem k sebezničení.  K tomuto zlomu je třeba všechnu snahu podřídit a nenechat se odklonit nebo zastavit ničím, co jsme schopni překonat.

Vzhledem k tomu, jak se příchod Maitréji proti původním představám hodně zpomalil, nikdo se asi nemůže seriózně odvážit dát událostem konkrétní časový rámec. Zvláště těm, které budeme schopni vidět ve fyzické rovině. Jak sice říká Maitréja a Mistři, konec je již od počátku známý a na vyšších úrovních je již situace vyřešená k dobrému, ale jakou rychlostí tato změna dosáhne do fyzického světa, je těžké odhadnout. Mnohé zprávy však naznačují, že se nyní zápas už skutečně přesouvá do fyzické reality, a tak by bylo na místě se připravit na to, že konec roku a možná i začátek nového bude opravdu dramatický.  Když se všichni aspoň trochu přičiníme, tak se ale nová budoucnost brzy může stát přítomností.

Podpořte nás sdílením

Mohou volby něco změnit?

Mohou volby něco změnit?

parlamentni-demokracie

Není možné se domnívat, že jedny volby mohou naráz vyřešit všechny problémy, které se hromadily po mnoho let. Co však mohou dokázat, je přinést impulz ke změně.

Vynést do popředí lidi, kteří jsou schopni a ochotni věci změnit, kteří jsou otevřeni novým řešením a kteří dokážou naslouchat lidem a jejich názory se řídit. Zdá se to jednoduché, ale takových lidí není mnoho a v současné politice ještě méně. Proto to vypadá, jak to vypadá – spíše než zájmy občanů se současní politici řídí svým prospěchem a proto také místo spolupráce převládá boj. Většinou se ukáže, že nejlépe dokážou sloužit zájmům lidí ti, kteří o veřejné funkce vůbec nestojí, protože si uvědomují jejich náročnost a odpovědnost, která je s tím spojená.

Volby tedy mohou něco změnit, ale pokud ano, pak to bude jen začátek dlouhého procesu, do kterého se musí zapojit co nejvíc lidí, protože to za nás nikdo neudělá. Žijeme v době, kdy je nutné ale také možné spravedlivě naslouchat zájmům všech skupin a všech občanů. Kdy je třeba hledat společný zájem cestou kompromisů, které vyjádří vnitřní a podstatnou jednotu všech lidí.  Jednotu založenou na vzájemné úctě a respektu k druhým, na dobrovolných ústupcích jednotlivců a skupin ve prospěch celku, na vědomí odpovědnosti za společný osud.

Mnohým již dochází, že současný politický systém nefunguje, že už neodpovídá potřebám a požadavkům naší doby, současným podmínkám a současným lidem. Proto potřebujeme politiky, kteří se nebojí provést hluboké změny a kteří mají dobrou vůli to provést co nejlépe a ve prospěch všech. A to se dá jedině a pouze formou spolupráce s ostatními, dialogem a vytrvalou ochotou naslouchat a hledat kompromisy, které povedou k řešení, jež je přijatelné pro všechny.

Je snad jasné, že ani takoví politici nemohou všechny potřebné změny provést bez nás, bez naší podpory a bez naší kontroly.  Že si nemohou svoje zvolení vykládat jako náš souhlas s tím, že si od této chvíle mohou dělat co chtějí a jednat proti zájmům těch, co je zvolili. Samotné volby totiž k provedení změn nestačí, je potřeba zavést další nástroje, které umožní politiky řídit. Mám na mysli různá referenda, hlasování a petice, které musí dostat slovo v co nejširším měřítku a na všech úrovních. V dnešní době internetu a mobilních komunikací to ani nemusí znamenat větší zátěž jak pro samotné lidi, tak pro úřady. A pokud na politiky budeme nahlížet jako na dělníky, které občané zaměstnávají, pak z toho logicky plyne, že bychom měli mít možnost jim tento pracovní poměr ukončit, pokud jej nebudou vykonávat tak, jak si to my přejeme.

Podpořte nás sdílením

Porodní bolesti Nového věku

Porodní bolesti Nového věku

150x130-e233-slunce-za-mraky

Ať se podíváte téměř kamkoliv kolem sebe, zdá se, že se vše hroutí, přestává fungovat, odevšad se vyvalují spousty špíny a jakoby to nemělo nikde konce. Všude kolem je najednou tolik špatného, že je snadné podlehnout depresi a pesimismu.

Ať se podíváte téměř kamkoliv kolem sebe, zdá se, že se vše hroutí, přestává fungovat, odevšad se vyvalují spousty špíny a jakoby to nemělo nikde konce. Všude kolem je najednou tolik špatného, že je snadné podlehnout depresi a pesimismu.

Je to skutečně pravda, že toho hodně odchází, ale jenom proto, aby to udělalo místo něčemu novému. Odchází tak vše staré, přežilé, vše, co již nevyhovuje a stejně jenom překáží. Není dobré se tím nechat strhnout a „vidět vše černě“. Hodně toho odchází, lidstvo však zůstává a stává se očištěné o chyby a omyly minulosti, aby mohlo nastoupit opět na svou pravou cestu. Přenošený plod Nového věku se dere na světlo světa, ale jde to těžce, odpor je značný, bolest veliká. Na jemná upozornění, varovná znamení a předzvěsti lidstvo dobrovolně nereagovalo, je tedy nadále konfrontováno s negativními důsledky svých rozhodnutí a situace se dále vyhrocuje.

Tento stav výstižně popisuje tarotová karta Viselec: „Nacházíš se v nějaké váznoucí, strnulé situaci. Všechny tvé pokusy zlepšit tento stav ztroskotávají. Teď ti nezbývá nic jiného než pustit se a uvolnit. Když je noc nejtemnější, můžeme si být jisti, že nastávající den už musí přijít, a také přijde!“

Dostali jsme se sem, protože jsme příliš dlouhou dobu šli nesprávným směrem. Když jsme konečně začali chápat, že tato cesta vede do záhuby, rozhodli jsme se nyní, vedeni především strachem, začít brzdit, ale směr jsme zatím změnit nedokázali. Jdeme teď sice, pravda, o něco pomaleji, ale stále stejným směrem. Zkoušíme řešit nové problémy starými cestami. Jsou mnozí, kteří by se rádi vrátili do časů, kdy to – podle nich – ještě fungovalo. Není však cesty zpátky a to, co mohlo ještě před pár lety fungovat, již novým výzvám nestačí. Není kam se vrátit. Poprvé je jasné, že současné problémy je možné řešit pouze skutečně globálně. Nestačí nastolit nový řád v jedné či druhé zemi, na jednom či druhém kontinentu, je třeba se konečně domluvit se všemi a dosáhnout všeobecné a celosvětové změny. Před takovou výzvu nebylo lidstvo ještě dosud nikdy postaveno.

Změna může nastat jedině s přispěním všech lidí. Důležité proto je si uvědomit, čemu nyní dáváme svou energii: zda starému či novému. Zda ještě toužíme vrátit se zpět, nebo jít kupředu. Zda se bojíme budoucnosti a změn nebo se těšíme a pracujeme pro nové.

Nestačí také čekat na nástupišti až si pro nás vlak do Nového věku přijede. Je nesmyslné se domnívat, že stačí být ve správný čas ve správném místě nebo si dobře zaplatit a myslet si, že rychlík do Nového věku nás bezpracně doveze rovnou do ráje.

Podpořte nás sdílením

Hra o čas

Hra o čas

150x130-f1c2-kresleny-orloj2

Současná doba střídání věků sice potrvá ještě řádově stovky let, některé změny však pravděpodobně proběhnou poměrně dramaticky. Zejména hroucení starých pořádků se patrně neobejde bez náhlých událostí.

Současná doba střídání věků sice potrvá ještě řádově stovky let, některé změny však pravděpodobně proběhnou poměrně dramaticky. Zejména hroucení starých pořádků se patrně neobejde bez náhlých událostí. Příčinou takových otřesů, jaké můžeme pociťovat již nyní, je vytrvalý odpor, který zastánci starých pořádků kladou jákekoliv změně. Narůstající síla energií Nového věku, jehož příchod se řídí kosmickými zákony nezávislými na lidské vůli, tlačí stále větší silou na transformaci všeho, co vyrostlo z energií odcházejícího věku. Tento odpor je příčinou rostoucího napětí a to se nějakým způsobem musí vybít, aby byla nastolena opět rovnováha. Kdyby lidstvo jako celek nekladlo změnám takový odpor, mohl by být přechod do Nového věku plynulý a méně bolestný. Ochota ke změnám a radostné očekávání nového by nám uhlazovaly cestu do Nového věku spolupráce a bratrství. Vodnářské energie by se volně rozlévaly do všech struktur a hledaly by si stružky cestou nejmenšího odporu.

Bohužel ti, co dosud vládnou tomuto světu mocí světskou i duchovní, se zoufale snaží postavit všem změnám hráz, aby si udrželi své postavení a výhody z něj vyplývající. Žádná hráz však není dost pevná na to, aby odolala přílivu nových energií. Dříve či později se stejně protrhne a svět bude rázem zaplaven vlnou změn.

Vysoké napětí panuje v současné době zjevně v ekonomickém systému. Ten je dosud založen na hře slepých tržních sil, jež Maitréja jednoznačně označuje za síly zla. Krví tohoto systému jsou peníze a burzy a banky jsou jeho životně důležitými orgány. Bez těchto institucí by těžko mohla hrstka bohatých dosáhnout a odůvodnit své extrémně vysoké příjmy. A právě tyto stěžejní pilíře světového ekonomického systému se začínají povážlivě kymácet. Zdá se, že dlouho předpovídaný světový burzovní krach na sebe nedá již dlouho čekat, i když si tuto možnost ještě někteří nechtějí vůbec připustit. Těm, kterým tento systém dosud tak dobře sloužil, totiž již nejde jen o peníze. Dobře si jistě uvědomují, že po takovém pádu přijde ihned na řadu otázka „Jak dál?“. A na tu neumí nebo nechtějí odpovědět. Jedno je však jisté. Po takovém silném celosvětovém otřesu, jakým bude zhroucení světových akciových trhů a pád velkých bank jako jejich nejdůležitějších hráčů, se již nebude možné vrátit do původních kolejí. Svět bude jiný, protože jiní budou díky této zkušenosti i lidé.

V neposlední řadě je tu ještě jeden důvod, proč se mocní a vyvolení tohoto světa snaží odvrátit finanční kolaps za každou cenu. Dobře totiž vědí o Maitréjových předpovědích a tak jsou si vědomi, že nyní jen čeká na nejvhodnější okamžik, kdy jej lidé zavolají a budou připravení začít provádět změny, o kterých hovoří, aby mohl konečně začít veřejně působit jako skutečný Světový Učitel.
Nahoru

Podpořte nás sdílením

Dobrá zpráva, jež může změnit svět.

Dobrá zpráva, jež může změnit svět.

150x130-b406-1.4-maitreyahand

V lidském životě je jen málo skutečně důležitých věcí, které jej mohou podstatně ovlivnit. Lidská vůle a schopnosti nabyté dlouhodobým evolučním vývojem mu dávají nepředstavitelnou moc nad sebou samým i nad svým okolím, jehož je ovšem součástí. Dostat se z beznadějných poměrů na přední místa ve společnosti, vyléčit se z „nevyléčitelných“ nemocí nebo překonat dosavadní lidské hranice ve sportu, vědě nebo umění je důkazem nekonečných možností lidského jedince.

V lidském životě je jen málo skutečně důležitých věcí, které jej mohou podstatně ovlivnit. Lidská vůle a schopnosti nabyté dlouhodobým evolučním vývojem mu dávají nepředstavitelnou moc nad sebou samým i nad svým okolím, jehož je ovšem součástí. Dostat se z beznadějných poměrů na přední místa ve společnosti, vyléčit se z „nevyléčitelných“ nemocí nebo překonat dosavadní lidské hranice ve sportu, vědě nebo umění je důkazem nekonečných možností lidského jedince.

Nejcennějšího pokroku v jakékoliv oblasti však bylo vždy dosaženo úsilím celé skupiny lidí, kteří vzájemně spolupracovali. Lidé jako jednotlivci již dosáhli poměrně vysokého stupně vývoje a do velké míry si uvědomují, že současné společenské struktury již tomuto stupni neodpovídají. Vývoj lidstva jako celku totiž není jen prostým součtem vývoje jednotlivců. Je daleko více určován vývojem jejich vzájemných vztahů a uspořádáním celé společnosti a ten nyní za vývojem jedince, jeho potřebami a možnostmi značně zaostává. Stává se tak nejen brzdou a překážkou dalšího pokroku, ale ohrožuje dokonce i další existenci lidstva na této planetě. Osud jednotlivce je tedy přece jenom do velké míry závislý na společnosti, ve které žije.

Dosavadní vývoj však uznával více hodnotu jednotlivce a jeho osobního vývoje, než význam a možnosti lidské pospolitosti. Nezřídka to vedlo dokonce k tomu, že jedinec se stavěl proti jedinci, církev proti církvi, národ proti národu, rasa proti rase. Vypjatý individualismus, jehož jsme nyní svědky nás dovedl k nezdravé soutěživosti, rozpadu rodiny a společnosti, morálnímu úpadku a to se zákonitě projevilo i na hmotných stránkách lidského života. Na tom se negativně podepsal i odcházející Věk ryb. Obdivné vzhlížení k nedostižným vzorům namísto hledání opory ve vlastní rodině, obci a společnosti vede ke frustracii, manipulovatelnosti a destrukci společenských struktur. Oslnění pozlátkem obdivu, majetku a moci odvádí člověka od hledání štěstí ve svém vlastním nitru a sdílení své božskosti s ostatními.

Význam Nové doby spočívá hlavně v tom, že člověk si konečně uvědomí svoji sounáležitost s ostatními lidmi, a bude mít příležitost tuto jednotu uskutečnit na všech úrovních a ve všech oblastech. Hráze individualismu, jakož i všech ostatních ismů, které bránily v projevení jednoty, se protrhnou a lidská přirozenost se bude moci naplno projevit. Vznikne prostor pro nové uspořádání společnosti založené na jednotě a skutečném bratství. Tím, jak získá podporu od všech ostatních, se schopnosti a možnosti každého jednotlivce doplní a znásobí. Lidstvo jako celek bude prospívat na základě úplné vzájemnosti a všestranné lásky. Nebudou nepřátelé ani soupeři, pouze spříznění a vzájemná podpora.

Dobrá zpráva je, že Ten, který nám přišel otevřít dveře do tohoto Novému věku, je již tady a čeká jen na to, až uchopíme jeho pomocnou ruku a necháme se Jím vést.

Podpořte nás sdílením