Rubrika: editorial

Porodní bolesti Nového věku

Porodní bolesti Nového věku

Ať se podíváte téměř kamkoliv kolem sebe, zdá se, že se vše hroutí, přestává fungovat, odevšad se vyvalují spousty špíny a jakoby to nemělo nikde konce. Všude kolem je najednou tolik špatného, že je snadné podlehnout depresi a pesimismu.

Číst více Číst více

Ať se podíváte téměř kamkoliv kolem sebe, zdá se, že se vše hroutí, přestává fungovat, odevšad se vyvalují spousty špíny a jakoby to nemělo nikde konce. Všude kolem je najednou tolik špatného, že je snadné podlehnout depresi a pesimismu.

Je to skutečně pravda, že toho hodně odchází, ale jenom proto, aby to udělalo místo něčemu novému. Odchází tak vše staré, přežilé, vše, co již nevyhovuje a stejně jenom překáží. Není dobré se tím nechat strhnout a „vidět vše černě“. Hodně toho odchází, lidstvo však zůstává a stává se očištěné o chyby a omyly minulosti, aby mohlo nastoupit opět na svou pravou cestu. Přenošený plod Nového věku se dere na světlo světa, ale jde to těžce, odpor je značný, bolest veliká. Na jemná upozornění, varovná znamení a předzvěsti lidstvo dobrovolně nereagovalo, je tedy nadále konfrontováno s negativními důsledky svých rozhodnutí a situace se dále vyhrocuje.

Tento stav výstižně popisuje tarotová karta Viselec: „Nacházíš se v nějaké váznoucí, strnulé situaci. Všechny tvé pokusy zlepšit tento stav ztroskotávají. Teď ti nezbývá nic jiného než pustit se a uvolnit. Když je noc nejtemnější, můžeme si být jisti, že nastávající den už musí přijít, a také přijde!“

Dostali jsme se sem, protože jsme příliš dlouhou dobu šli nesprávným směrem. Když jsme konečně začali chápat, že tato cesta vede do záhuby, rozhodli jsme se nyní, vedeni především strachem, začít brzdit, ale směr jsme zatím změnit nedokázali. Jdeme teď sice, pravda, o něco pomaleji, ale stále stejným směrem. Zkoušíme řešit nové problémy starými cestami. Jsou mnozí, kteří by se rádi vrátili do časů, kdy to – podle nich – ještě fungovalo. Není však cesty zpátky a to, co mohlo ještě před pár lety fungovat, již novým výzvám nestačí. Není kam se vrátit. Poprvé je jasné, že současné problémy je možné řešit pouze skutečně globálně. Nestačí nastolit nový řád v jedné či druhé zemi, na jednom či druhém kontinentu, je třeba se konečně domluvit se všemi a dosáhnout všeobecné a celosvětové změny. Před takovou výzvu nebylo lidstvo ještě dosud nikdy postaveno.

Změna může nastat jedině s přispěním všech lidí. Důležité proto je si uvědomit, čemu nyní dáváme svou energii: zda starému či novému. Zda ještě toužíme vrátit se zpět, nebo jít kupředu. Zda se bojíme budoucnosti a změn nebo se těšíme a pracujeme pro nové.

Nestačí také čekat na nástupišti až si pro nás vlak do Nového věku přijede. Je nesmyslné se domnívat, že stačí být ve správný čas ve správném místě nebo si dobře zaplatit a myslet si, že rychlík do Nového věku nás bezpracně doveze rovnou do ráje.

Podpořte nás sdílením

Hra o čas

Hra o čas

Současná doba střídání věků sice potrvá ještě řádově stovky let, některé změny však pravděpodobně proběhnou poměrně dramaticky. Zejména hroucení starých pořádků se patrně neobejde bez náhlých událostí.

Číst více Číst více

Současná doba střídání věků sice potrvá ještě řádově stovky let, některé změny však pravděpodobně proběhnou poměrně dramaticky. Zejména hroucení starých pořádků se patrně neobejde bez náhlých událostí. Příčinou takových otřesů, jaké můžeme pociťovat již nyní, je vytrvalý odpor, který zastánci starých pořádků kladou jákekoliv změně. Narůstající síla energií Nového věku, jehož příchod se řídí kosmickými zákony nezávislými na lidské vůli, tlačí stále větší silou na transformaci všeho, co vyrostlo z energií odcházejícího věku. Tento odpor je příčinou rostoucího napětí a to se nějakým způsobem musí vybít, aby byla nastolena opět rovnováha. Kdyby lidstvo jako celek nekladlo změnám takový odpor, mohl by být přechod do Nového věku plynulý a méně bolestný. Ochota ke změnám a radostné očekávání nového by nám uhlazovaly cestu do Nového věku spolupráce a bratrství. Vodnářské energie by se volně rozlévaly do všech struktur a hledaly by si stružky cestou nejmenšího odporu.

Bohužel ti, co dosud vládnou tomuto světu mocí světskou i duchovní, se zoufale snaží postavit všem změnám hráz, aby si udrželi své postavení a výhody z něj vyplývající. Žádná hráz však není dost pevná na to, aby odolala přílivu nových energií. Dříve či později se stejně protrhne a svět bude rázem zaplaven vlnou změn.

Vysoké napětí panuje v současné době zjevně v ekonomickém systému. Ten je dosud založen na hře slepých tržních sil, jež Maitréja jednoznačně označuje za síly zla. Krví tohoto systému jsou peníze a burzy a banky jsou jeho životně důležitými orgány. Bez těchto institucí by těžko mohla hrstka bohatých dosáhnout a odůvodnit své extrémně vysoké příjmy. A právě tyto stěžejní pilíře světového ekonomického systému se začínají povážlivě kymácet. Zdá se, že dlouho předpovídaný světový burzovní krach na sebe nedá již dlouho čekat, i když si tuto možnost ještě někteří nechtějí vůbec připustit. Těm, kterým tento systém dosud tak dobře sloužil, totiž již nejde jen o peníze. Dobře si jistě uvědomují, že po takovém pádu přijde ihned na řadu otázka „Jak dál?“. A na tu neumí nebo nechtějí odpovědět. Jedno je však jisté. Po takovém silném celosvětovém otřesu, jakým bude zhroucení světových akciových trhů a pád velkých bank jako jejich nejdůležitějších hráčů, se již nebude možné vrátit do původních kolejí. Svět bude jiný, protože jiní budou díky této zkušenosti i lidé.

V neposlední řadě je tu ještě jeden důvod, proč se mocní a vyvolení tohoto světa snaží odvrátit finanční kolaps za každou cenu. Dobře totiž vědí o Maitréjových předpovědích a tak jsou si vědomi, že nyní jen čeká na nejvhodnější okamžik, kdy jej lidé zavolají a budou připravení začít provádět změny, o kterých hovoří, aby mohl konečně začít veřejně působit jako skutečný Světový Učitel.
Nahoru

Podpořte nás sdílením

Dobrá zpráva, jež může změnit svět.

Dobrá zpráva, jež může změnit svět.

V lidském životě je jen málo skutečně důležitých věcí, které jej mohou podstatně ovlivnit. Lidská vůle a schopnosti nabyté dlouhodobým evolučním vývojem mu dávají nepředstavitelnou moc nad sebou samým i nad svým okolím, jehož je ovšem součástí. Dostat se z beznadějných poměrů na přední místa ve společnosti, vyléčit se z „nevyléčitelných“ nemocí nebo překonat dosavadní lidské hranice ve sportu, vědě nebo umění je důkazem nekonečných možností lidského jedince.

Číst více Číst více

V lidském životě je jen málo skutečně důležitých věcí, které jej mohou podstatně ovlivnit. Lidská vůle a schopnosti nabyté dlouhodobým evolučním vývojem mu dávají nepředstavitelnou moc nad sebou samým i nad svým okolím, jehož je ovšem součástí. Dostat se z beznadějných poměrů na přední místa ve společnosti, vyléčit se z „nevyléčitelných“ nemocí nebo překonat dosavadní lidské hranice ve sportu, vědě nebo umění je důkazem nekonečných možností lidského jedince.

Nejcennějšího pokroku v jakékoliv oblasti však bylo vždy dosaženo úsilím celé skupiny lidí, kteří vzájemně spolupracovali. Lidé jako jednotlivci již dosáhli poměrně vysokého stupně vývoje a do velké míry si uvědomují, že současné společenské struktury již tomuto stupni neodpovídají. Vývoj lidstva jako celku totiž není jen prostým součtem vývoje jednotlivců. Je daleko více určován vývojem jejich vzájemných vztahů a uspořádáním celé společnosti a ten nyní za vývojem jedince, jeho potřebami a možnostmi značně zaostává. Stává se tak nejen brzdou a překážkou dalšího pokroku, ale ohrožuje dokonce i další existenci lidstva na této planetě. Osud jednotlivce je tedy přece jenom do velké míry závislý na společnosti, ve které žije.

Dosavadní vývoj však uznával více hodnotu jednotlivce a jeho osobního vývoje, než význam a možnosti lidské pospolitosti. Nezřídka to vedlo dokonce k tomu, že jedinec se stavěl proti jedinci, církev proti církvi, národ proti národu, rasa proti rase. Vypjatý individualismus, jehož jsme nyní svědky nás dovedl k nezdravé soutěživosti, rozpadu rodiny a společnosti, morálnímu úpadku a to se zákonitě projevilo i na hmotných stránkách lidského života. Na tom se negativně podepsal i odcházející Věk ryb. Obdivné vzhlížení k nedostižným vzorům namísto hledání opory ve vlastní rodině, obci a společnosti vede ke frustracii, manipulovatelnosti a destrukci společenských struktur. Oslnění pozlátkem obdivu, majetku a moci odvádí člověka od hledání štěstí ve svém vlastním nitru a sdílení své božskosti s ostatními.

Význam Nové doby spočívá hlavně v tom, že člověk si konečně uvědomí svoji sounáležitost s ostatními lidmi, a bude mít příležitost tuto jednotu uskutečnit na všech úrovních a ve všech oblastech. Hráze individualismu, jakož i všech ostatních ismů, které bránily v projevení jednoty, se protrhnou a lidská přirozenost se bude moci naplno projevit. Vznikne prostor pro nové uspořádání společnosti založené na jednotě a skutečném bratství. Tím, jak získá podporu od všech ostatních, se schopnosti a možnosti každého jednotlivce doplní a znásobí. Lidstvo jako celek bude prospívat na základě úplné vzájemnosti a všestranné lásky. Nebudou nepřátelé ani soupeři, pouze spříznění a vzájemná podpora.

Dobrá zpráva je, že Ten, který nám přišel otevřít dveře do tohoto Novému věku, je již tady a čeká jen na to, až uchopíme jeho pomocnou ruku a necháme se Jím vést.

Podpořte nás sdílením