Rubrika: Energie

Kosmické vlivy podpoří v roce 2020 změnu

Kosmické vlivy podpoří v roce 2020 změnu

Mohutné změny, které dosud probíhají víceméně pod povrchem, došly pravděpodobně tak daleko, že již nebude dále možné je zastavit nebo udržet v tajnosti. Již nyní jsme mohli zaznamenat první náznaky, a to v oblasti technologie.

Jak možná už víte, tak během minulého roku se objevilo několik patentů, které si dala patentovat americká armáda na technologie, jež dosud byly drženy v tajnosti. Jedná se například o vesmírnou loď trojúhelníkového tvaru, která byla již mnoho let předmětem spekulací, zda jde o mimozemské či pozemské plavidlo.

https://patents.google.com/patent/US20060145019A1/en

Toto plavidlo vyžaduje silné elektrické a magnetické pole a k jeho pohonu se může pravděpodobně využít další revoluční patent – supravodivý materiál při běžné teplotě, tedy bez nutnosti chlazení na extrémní teplotu.

https://patents.google.com/patent/US20190058105A1/en

Jiným patentovaným dopravním prostředkem je vesmírné plavidlo, které dokáže cestovat vzduchem, vodou i vesmírným prostorem tím, že tento prostor ohýbá a tudíž nenaráží na žádný odpor.

https://patents.google.com/patent/US10144532B2/en

Vysokofrekvenční generátor gravitačních vln lze je posledním z řady těchto převratných technologií a lze jej využít na přenos energie nebo signálů, ale možná i pro jiné účely.

https://patents.google.com/patent/US20180229864A1/en

V oblasti odhalení mimozemského života se téměř denně dovídáme o dalších náznacích, že ve vesmíru nejsme sami, ale že život na jiných planetách, ať už v naší sluneční soustavě nebo jinde, je v zásadě možný a pravděpodobný.

K dalšímu vývoji může přispět i to, že v roce 2020 dojde k několika neobvyklým a silným astrologickým konstelacím, které podpoří potřebné změny. Jedny z nejsilnějších nastanou hned začátkem tohoto měsíce, konkrétně počínaje 11. 1. 2020, kdy i u nás bude viditelné částečné zatmění Měsíce.

ASTRO 2019-2020

Planetární vlivy budou podporovat změnu v uspořádání našeho světa a my můžeme svou vůlí přispět k tomu, aby tyto změny byly nasměrovány k lepší budoucnosti pro všechny, ke spravedlivějšímu světu, propojenosti a sdílení, tedy k tomu, čím se vyznačuje Věk vodnáře. Protože jednou z největších překážek je současný světový finanční systém, vyhlásili aktivisté z tzv. Hnutí odporu celosvětovou meditaci zaměřenou na povzbuzení hojnosti a odstranění chudoby a nerovnosti. Krátká vizualizační meditace proběhne 12. 1. 2020 v 7:11 ráno. Instrukce k meditaci podává toto video:

I během zbytku roku nastane několik dalších silných konstelací a začne vícero synodických cyklů. Někteří astrologové proto očekávají, že může dojít k závažným společenským změnám.

Jakoby změna skutečně již „visela ve vzduchu“. Je to podle mne jak díky energiím tohoto času, tak i díky rostoucímu očekávání  – vědomému i nevědomému – všech lidí. Nesmíme zapomínat ani na to, že energie Věku vodnáře již jsou několik v převaze nad ustupující energií Věku ryb, což čím dál víc podporuje snahy o skupinové práci a skupiny obecně a podkopává vztahy a přístupy založené na výlučnosti, podřízenosti, poslušnosti, oddanosti, útlaku, teda všemu, co nás dosud obklopovalo. I z hlediska numerologie jsou dvě dvojky v letopočtu podporou pro spolupráci a partnerství a tak spolu se čtyřkou, kterou dohromady dávají, budou přispívat k uzavření starého a novým počátkům ve všech oblastech.

Pokud tedy využijme tohoto „volání doby“, můžeme konečně přetnout pouta s věkem rozdělováním a soupeření a zahájit éru všeobecné spolupráce, podpory a sdílení, tedy to, co nám už delší dobu předpovídají kromě hvězd i Maitréja a Mistři moudrosti.

Můžeme pak rychle dospět k životu ve skutečné hojnosti, kterou nám na fyzické rovině poskytnou kromě jiného i odtajněné revoluční technologie, které mají dosud jen vojenské složky a v delším horizontu i technologie světla, kterou nám pak předají naši Vesmírní bratři.

Podpořte nás sdílením

Čistá energie: Blýská se na lepší časy?

Čistá energie: Blýská se na lepší časy?

Současné drastické plýtvání a destruktivní přístup se projevuje i v oblasti získávání energie: martnotratné spalování prastarých zásob ropy, plynu a uhlí, neskonale ničivá energie jaderného štěpení a neuvěřitelně málo účinné získávání energie z vody, větru, země a vzduchu. Tímto způsobem se lidstvo ocitlo nyní ve slepé uličce – může buď pokračovat v dosavadním způsobu získávání energie a riskovat ohrožení samotného života na Zemi, nebo podstoupit drastická omezení, která by jej uvrhla o stovky

Číst více Číst více

Současné drastické plýtvání a destruktivní přístup se projevuje i v oblasti získávání energie: martnotratné spalování prastarých zásob ropy, plynu a uhlí, neskonale ničivá energie jaderného štěpení a neuvěřitelně málo účinné získávání energie z vody, větru, země a vzduchu. Tímto způsobem se lidstvo ocitlo nyní ve slepé uličce – může buď pokračovat v dosavadním způsobu získávání energie a riskovat ohrožení samotného života na Zemi, nebo podstoupit drastická omezení, která by jej uvrhla o stovky let nazpět. Pokud bychom totiž chtěli zabránit dalšímu otravování planety z našich elektráren, stala by se jakákoliv energie rychle velmi nedostatkovým zbožím a její spotřeby by se musela řádově snížit. Zdánlivě není z tohoto dilematu žádné východisko. Ani není řešením zvýšit podíl jaderných elektráren, jak je nyní často slyšet od elektrárenských společností. Jaderná energie ze štěpného procesu je nejničivější a nejrizikovější technologí, jakou kdy lidstvo uvedlo do provozu. Jde vlastně o uměle zpomalovaný stejný proces, jaký neřízeně probíhá při výbuchu jaderné nálože, se všemi důsledky, jaké tato zbraň přináší. Nejničivější z nich jsou přitom neviditelné a dosud nezjistitelné rozkladné účinky, které z jaderných elektráren vycházejí do širokého prostoru. Zhoršující se zdravotní stav lidského rodu, výskyt rakoviny a záplava nových nemocí jsou do velké míry způsobeny právě provozem jaderných elektráren. Jaderná štěpná reakce je doslova hrou s ohněm. Kdokoliv si myslí, že ví, co dělá nebo že má reakci plně pod kontrolou, se mýlí. To se ukázalo například před třiadvaceti lety v Černobylu.

Nesmíme zapomenout, že i ten nejmenší atom je tvořivým výsledkem Božího působení a jeho rozbíjením dochází k ničení Jeho díla. Už z tohoto pohledu je jasné, že důsledky tohoto činu se zákonitě negativně projeví na tom, kdo takto koná. Síly stvoření, ukryté ve hmotě se při její destrukci stávají samy destruktivními. Hovořit v této souvislosti o „čisté“ energii je jasný protimluv. Stačí si jen uvědomit celou posloupnost nákladné výstavby jaderné elektrárny, která spotřebuje spoustu materiálu, proces těžby uranu, jeho dopravu, čištění a přípravu, aby se stal „palivem“, nároky elektrárny v provozu na vodu, až po skladování vyhořelého paliva, budování odolných podzemních skladů a samozřejmě po celou dobu působení neviditelného záření, které působí rozkladně na éterických úrovních hmoty. A to ještě si nedovedeme ani představit, co s jadernou elektrárnou uděláme, až doslouží. Stane se snad nebezpečným hrobem jako v případě Černobylu?

Naštěstí je řešení energetické krize z pohledu Hierarchie velmi jednoduché. Spočívá ve využití poměrně jednoduché a absolutně bezpečné metody konstruktivního procesu jaderné fůze, konkrétně tzv. studené fůze. Jak píše pan Creme například v nedávno u nás vydané knize „ Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti“ (více zde), na str. 192, stane se ve velmi blízké budoucnosti hlavním zdrojem energie studená fůze, která využije jednoduchého izotopu vody. Takto budou uspokojeny potřeby každého státu, každého města a stačí na to pouhých pět až deset let.

Tuto předpověď vyslovil již před více jak 30-ti lety a dosud jsme ještě o studené fůzi mnoho od vědců neslyšeli. To je nejspíš proto, že naděje a očekávání se vkládají zatím do jaderného štěpení a tak na odhalení bezpečného a levného zdroje energie zatím nepřišel čas. Zajímavá je proto zpráva z konce března (zde), která bohužel zůstala bez větší odezvy. Hovoří o slibném pokusu, který má dokázat proveditelnost studené fůze v laboratorních podmínkách (odkaz). Není bez zajímavosti, že se tak stalo v USA nedlouho poté, co došlo k zásadnímu obratu ve směrování této země s nástupem nového prezidenta.

19. dubna se tomuto tématu věnoval i pořad na CBS, kde se hovořilo o návratu studené fůze (zde), která se zdála před 20 lety nejdříve velmi nadějná, ale optimismus se následně brzy vytratil. I zde zvláště nám v Čechách neunikne jistá souvislost s dějinným vývoje, protože si na dobu kolem roku 1989 dobře pamatujeme, jako na dobu rostoucích nadějí, osvobozování středoevropských států a dalších zemí z područí Sovětského svazu a odzbrojování a sbližování mezi Sovětským svazem a Spojenými státy. Tato doba rychle pominula a nadějný vývoj se ze světového hlediska v podstatě zabrzdil. S tím jakoby stejně tak rychle vyprchaly naděje vkládané do studené fůze, jejíž další zkoumání bylo také v podstatě zastaveno. To ovšem není nikterak náhodné, když si uvědomíme, že ke všem velkým objevům nedochází náhodou, ale jsou předávány jako inspirace do vnímavých myslí vědcům od Mistrů moudrosti. Jistě si dovedete představit, co by objev téměř nevyčerpatelného zdroje energie dokázal udělat za škodu, kdyby k němu došlo v rozděleném a soupeřícím světě, ve světěm kde se neustále zvyšují výdaje na zbrojení, zatímco životní prostředí se zhoršuje, kde milióny lidí hladoví, zatímco malá hrstka bohatých spekulantů závratně bohatne…

Ani studená fůze však není tím konečným řešením naší energetické potřeby. Připraveny jsou ještě vyšší technologie, které však vyžadují hlubší poznání, jež se nám dosud nedostává. Nicméně současný způsob získávání energie se stane zanedlouho zastaralým a neuvěřitelně nesmyslným. Kdy se tak stane zatím nikdo přesně neví, ale jak je zřejmé, záleží to nyní hlavně na lidech, tj. na nás samotných.

Podpořte nás sdílením