Otázky a odpovědi z červnového čísla Share International

Otázky a odpovědi z červnového čísla Share International

Proč Sai Bába zemřel dříve, než se čekalo, a co se tím změní? Co udělat se svrženými arabskými vůdci? Jak to bylo se smrtí Usámy Bin Ládina? Je něco na pověstech o Glastonbury? Energie kolem jarních úplňkových svátků…

Kolik rozhovorů zatím Maitréja poskytl v USA?

Dvacet devět.

 

Kolik rozhovorů zatím Maitréja poskytl v Mexiku?

Sedm.

 

Začal již Maitréja poskytovat rozhovory sám za sebe, to jest, už ne jako člen panelové diskuse?

Ano.

 

(1) Satjá Sai Bába dnes opustil fyzické tělo (24. dubna 2011) a mne bolí srdce nad touto ztrátou. Došlo k tomu dříve, než jsem čekal. V myšlenkách však vím, že bude vždy s námi. Můžete poskytnout nějakou útěchu, je-li to možné? (2) Bude odteď Maitréjův Den deklarace nějakým způsobem urychlen?

(1) Sai Bába zemřel, takže jeho vliv na svět již nebude dosahovat té míry, jako tomu bylo předtím. Měli bychom však mít na paměti, že Satjá Sai Bába předpověděl své třetí vtělení, kdy se za pár let vrátí jako Préma Sai. (2) Ne nezbytně. Den deklarace má svůj vlastní rytmus.

 

Rád bych se zeptal na nedávnou smrt Satjá Sai Báby. Jak praví váš Mistr, Sai Bába ztělesňuje energii kosmického Krista a Maitréja je planetárním Kristem. (1) Sai Bába, jakožto kosmický Kristus má za úkol připravovat lidi na práci Maitréji, planetárního Krista. Znamená jeho nedávná smrt, že dokončil svou práci a lidstvo je připraveno na Maitréju? (2) Znamená to také, že se Maitréja dostává blíže k otevřené práci s lidstvem, takže není potřeba, aby planetární a kosmický Kristus byli ve světě zároveň? Děkuji za vaši odpověď.

(1) Nikoliv. Vaše otázka prozrazuje neporozumění účelu Sai Bábovy inkarnace. Sai Bába nepřišel jako kosmický Kristus, aby připravil lidstvo na Maitréjovu práci. Přišel za svým vlastním účelem jako avatár. Tato otázka je tedy zbytečná.
(2) Tuto otázku opět není třeba pokládat. Sai Babova smrt nemá nic společného tím, zdali jsou lidé připraveni na Maitréjovu veřejnou přítomnost, či nikoliv.

 

Říká se, že Sai Baba předpověděl, že se dožije věku 96-ti let, ale žil jen 84 let. Mýlil se snad ve své předpovědi?

Následující upřesňující vysvětlení poskytl Sai Bábův následovník Šrí Philip M. Prasád a bylo publikováno v Malayalam Daily, v Kerále v Indii, 25. dubna 2011.

„Sai Bábova předpověď byla pravdivá. Podle Římského kalendáře se dožil věku 84 let. Avšak v Sai Bábových projevech si můžeme často povšimnout, že své výpočty popisuje na hvězdném (lunárním) základě. V Indické astrologii je v každém měsíci 27 hvězd, počínajíce Aswathou a konče Revathou. Díky tomu je rok se 12 měsíci rozložen do 324 dnů. Sai Bába se narodil 23. listopadu 1926. Od toho dne do 24. dubna 2011 uplynulo celkem 30 834 dnů. Pokud toto vydělíme 324, dostaneme 95 let a 54 dní. Stejně tak, za předpokladu výpočtů na základě hvězd, byl právě ve svém 96. roce, ze kterého uplynulo 54 dní, když opustil své fyzické tělo.“

 

Bude Sai Bába i nadále přítomen svým vědomím, a aby dohlížel na své životní dílo, inspiroval a vedl své oddané?

Ano.

 

Bude Sai Baba i nadále prostupovat Benjamina Creme na konci jeho veřejných přednášek, jak to po mnoho let činil?

Ano.

 

Je správné říci, že se Sai Baba sám obětoval – tím, že bral na sebe karmu a nemoci mnoha svých následovníků a tím ukrátil svůj život?

On Svůj život neukrátil, ale při několika příležitostech na Sebe vzal na kratší dobu karmu Svých následovníků. To však nebylo příčinou jeho smrti.

 

Právě došlo k oznámení zabití Usámy Bin Ládina v Pákistánu speciální americkou útočnou jednotkou. Byl údajně zabit výstřelem do oka (přestože byl neozbrojen) a jeho tělo bylo pohřbeno do moře, což znamená, že nemůže být poskytnuto k ohledání. Můžete říci, zdali je toto opravdu Bin Ládinův konec?

Věřím, že Usáma Bin Ládin již není mezi živými. Avšak tato zpráva od amerických úřadů se neshoduje s mými informacemi. Podle nich Usáma Bin Ládin zemřel poklidně, po dlouhém boji s nemocí v roce 2006. Než zemřel, přál si, aby jeho volání po „spravedlnosti“ (jak jí chápal on sám) pokračovalo a zařídil, aby jeden z mnoha jeho mladších bratrů udržoval mýtus o jeho přítomnosti.

 

Zesnulá pákistánská politička Benazír Bhuttová prohlásila v roce 2007 během interview, že Usáma Bin Ládin je mrtev. (1) Měla pravdu? (2) Jak zemřel? (3) Kde je pohřbeno jeho tělo? (4) Pokud jsou tyto události pravdivé, proč byla jeho smrt udržována v tajnosti? (5) Je-li tomu tak, jak dlouho věděli Američané o Bin Ládinově úmrtí?

(1) Ano. (2) Zemřel po dlouhém boji s rakovinou a nemocí ledvin. (3) Nebyl pohřben, ale spálen. (4) Chtěl tím udržet svůj mýtus, aby dál získával mladé lidi. (5) Američané zřejmě věřili, že je stále naživu.

 

Proč byl Usáma Bin Ládin zastřelen? Proč nebyl chycen a předán spravedlnosti?

Na to se zeptejte Američanů.

 

Proč bylo jeho tělo „pohřbeno v moři“?

Zeptejte se Američanů.

 

Na zprávách o smrti Usámy Bin Ládina je cosi velmi podezřelého. Připomíná to ona takzvaná svědectví toho, jak „nalezli“ Saddáma Husajna a jiná „fakta“ okolo jeho „soudního procesu“ a tak dále. Co vy na to?

Přesně tak.

 

Jedna z reportáží z Bin Ládinova úkrytu zmiňovala, že se tam nenašel žádný přístroj na dialýzu, přestože bylo dobře známo, že trpěl vážnými problémy s ledvinami. Ukazuje tento fakt na to, že v onom úkrytu Usáma Bin Ládin nežil?

Podle mých informací tam nikdy nebydlel.

 

Maitréjova kresba z květnového Share International roku 2011 je úchvatná. Přitahuje zrak a drží pozornost pokaždé, když na ni pohlédnete. Chci se zeptat, co znamenají ony vlnité čáry, které jdou jedna po druhé z té mírumilovné postavy připomínající Buddhu. Děkuji vám za zveřejnění Maitréjovy kresby.
Tyto čáry představují vyzařování duchovní energie.

 

(1) Myslíte si, že síla lidí v Libyi a Sýrii zvítězí? (2) Jaké řešení bude nejpraktičtější pro každou zemi?

(1) Nakonec ano. (2) Problémy státu a připravenost každé země jsou různé. Nakonec však, povbuzována Maitréjou,  íla lidí, sdílení a spravedlnost zvítězí po celém světě.

 

Měli by být diktátoři a despotičtí vládci předáni spravedlnosti?

Osobně si myslím, že nikoliv. Nic to nevyřeší, jen se tím prodlužuje volání po pomstě.

 

Možná by mělo byt starým samovládcům poskytnut azyl a amnestie.

Ano, souhlasím.

 

Jaký je nejlepší způsob vypořádatí se s Tálibánem v Afghánistánu a Jemenu?

Jako všude ve světě, lidé potřebují svobodu, spravedlnost a mír. Tálibán není výjimka.

 

Dne 23. dubna jsem si na noční obloze povšiml oranžově svítící koule. Nacházela na zápaěd až severozápadě ve Steyru v Rakousku. Asi po dvou minutách světlo zmizelo, zůstala jen malá černá díra, pohybující se na sever. Vyfotil jsem ji a pozoroval dalekohledem. Mohlo by jít o část galaktické flotily či o Marťany?

Ona „koule“ byla vesmírná loď – průzkumné plavidlo z Marsu.

 

Žijeme nedaleko Glastonbury ve Spojeném Království. (1) Často se zamýšlíme nad tím, zdali Ježíš Kristus a Josef opravdu navštívili toto místo. (2) Domníváme se, že má Glastonbury zvláštní význam jako srdeční čakra planety Země, je to tak? (3) Navštíví v budoucnu Maitréja či jiná pokročilá bytost tuto oblast? (4) Nebo zde již byli? (5) Bude mít tato oblast nějaký význam v novém, osvícenějším světě budoucnosti, za předpokladu že pokročíme vpřed jako celá lidská rodina?

(1) Ne. (2) Ne, není. Jde o iluzi, udržovanou jedinci pro jejich vlastní účely. (3) To se ještě uvidí. (4) Ne. (5) Nijak zvlášť.

 

Dalo by se říci, že s nadcházejícím jarem a jarními duchovními úplňkovým svátky Velikonoc, Vesaku a Krista budou na planetu skrze Hierarchii proudit mocnější energie?

Ano. Takový je vždy účel těchto svátků.

 

Proč se prodloužená skupinová Transmisní meditace o Velikonocích a Vesaku (viz Share International a jarní úplňkové svátky) a Maitréjova požehnání neshodují s opravdovými daty svátků? Velikonoční prodloužené skupinové meditace byly naplánovány na týden po úplňku v Beranu. Maitréjovo požehnání se také koná čtyři dny až týden po datu svátku v úplňku.

Konají se podle pokynů mého Mistra.

 

Share International z dubna 2011 vyšel článek o „Případu přátelství“. Podle tohoto článku se měli mnozí Italové setkávat s vesmírnými lidmi, kteří pracují v podzemních základnách v Itálii. Podobné projekty mají probíhat i v ostatních zemích. Doslechl jsem se nedávno o příběhu, který je dobře znám v kruzích ufologů v Chile, ale jen pomalu proniká do zahraničí. Šlo o chilskou skupinu radioamatérů, kteří komunikovali se skupinou mimozemšťanů, žijících na odlehlém ostrůvku v jižním Pacifiku, zvaném Ostrov přátelství. (1) Je tato mimozemská komunita napojená na ty v ostatních Případech přátelství? (2) Existuje tato komunita na pevné fyzické úrovni, či étericko-fyzické?

(1) Ano. (2) Na étericko-fyzické.

 

Na královské svatbě prince Williama a Catherine Middleton dne 29. dubna 2011 jsem pocítil mocnou energii. Došlo k tomu během bohoslužby ve Westminster Abbey v Londýně. Mohl by váš Mistr potvrdit, zdali šlo o Maitréjovo požehnání?

Ano. Maitréja udělil požehnání během bohoslužby v okamžiku, kdy arcibiskup z Canterbury, Rowan Williams prohlásil pár za muže a ženu slovy „Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého“. Při všech svatbách v každém náboženství se uděluje požehnání. Požehnání často poskytuje Mistr Ježíš. Pokud ale je kněz vysokého postavení, například biskup, požehnání uděluje Maitréja. Stejně tak, pokud lidé v kostele přijímají Eucharistii (oplatek a víno), dostanou automaticky požehnání od Mistra Ježíše a Maitréji.

 

Můžete prosím poskytnout strukturu paprsků a vývojového stupně následujících lidí?
Usáma Bin Ládin (1957 – 2006), Saudsko Arabský vůdce Al Káidy.

Duše 3; Osobnost 6 (6); Mentální 6 (3); Astrální 1 (6); Fyzické 7 (1). Vývojový stupeň: 1.3

Max van der Stoel (1924-2011), holandský velvyslanec v OSN, politik a bývalý ministr zahraničních věcí.

Duše 2; Osobnost 6 (4); Mentální 3 (7); Astrální 6 (2); Fyzické 7 (3). Vývojový stupeň: 1.4

Podpořte nás sdílením