Archiv rubriky: Nezařazené

Otázky a odpovědi z květnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z květnového časopisu Share International

Kolik rozhovorů dosud Maitréja poskytnul? Jedenáct. Byly všechny tyto rozhovory na stejném kanále? Ano. Vysílaly se tyto rozhovory pokaždé ve stejném čase? Víceméně ano.

Číst více Číst více

Kolik rozhovorů dosud Maitréja poskytnul?

Jedenáct.

Byly všechny tyto rozhovory na stejném kanále?

Ano.

Vysílaly se tyto rozhovory pokaždé ve stejném čase?

Víceméně ano.

Děkuji za inspirující zprávy o Majtréjových televizních rozhovorech v Americe. Je pravda, že radíte, aby všichni, kdo si myslí, že viděli v americké televizi rozhovor s Maitréjou, si tyto myšlenky nechali jen pro sebe? Existují nějaké vyjímky?

Lidé mohou říkat, že Jej viděli, ale nic více. Neměli by říkat nic, co by mohlo narušit jeho „inkognito“ vystupování. Ani by neměli říkat nic, co by lidi vedlo k poznání, u koho nebo v jakém televizním programu se objevuje.

Co hodláte udělat, abyste zastavil to hlupáctví na show Stephena Colberta ve Spojených státech? Pochopíte, že Raj Patel není Maitréja, nebo oznámíte světu, že je to Maitréja? S tímhle nesmyslem je třeba skoncovat. Maitréja tady ještě není a ještě takových 20 let nebude. Prosím, pomozte nám zastavit tu hloupost a dejte světu na vědomí, že On ještě nepřišel. Díky.

Posledních 35 let, na Maitréjovu žádost, připravuji to, čemu on říká Jeho cesta – to znamená, že připravuji lidstvo na Jeho vstup do běžného světa spolu se skupinou Mistrů, Jeho učedníků. Tato práce obnáší přednášení po celém světě, psaní mnoha knih, redigování časopisu Share International. Se skupinou spolupracovníků, se kterou dohromady vytváříme Share International, se snažíme dávat ve známost přítomnost a vystoupení Maitréji jako Světového učitele již od července 1977, kdy přišel ze svého útočiště vysoko v Himáláji do asijské komunity v Londýně, jako ´plně zralý, dospělý člověk. Maitréja považuje Londýn za středisko svého zájmu v moderním světě.

Dne 12. prosince 2008 Share International odhalil světovým médiím, že se na obloze objeví „hvězdě podobné světlo“ pozorovatelné po celém světě a že to bude znamení ohlašující Maitréjovo první vystoupení v americké televizi ve velice brzké budoucnosti. Od té doby byla „hvězda“ pozorována po celém světě. Na přednášce v Londýně dne 14. ledna 2010 jsem oznámil, že Maitréjovo první vystoupení v americké televizi již skutečně proběhlo. Objevil se v televizi dosud 11 krát v pořadech, což dále pokračuje. Vystupuje inkognito, jako jeden z nás, jako obyčejný muž, takže reagují-li na něj lidé, je to proto, že chtějí ve světě tytéž věci, o které se On zasazuje, a ne kvůli tomu, jaké má duchovní postavení.

Nikdy jsem neukázal na osobu a neřekl „to je Maitréja“. Ta „hloupá a nesmyslná historka“, na kterou poukazujete, nemá naprosto nic společného se mnou ani s lidmi spojenými se mnou nebo se Share International. Jak už jsem řekl Scottu Jamesovi, novináři, který to celé začal v New York Times, nikdy jsem o Raj Patelovi neslyšel. Nikdy jsem se s ním nesetkal a vím jen to, co o něm říkají jiní. Jak už jsem sdělil panu Jamesovi, není mou úlohou oznamovat, zda někdo je či není Maitréja, a ani nic takového neudělám, dokud Maitréja sám nepotvrdí svou pravou totožnost v Den deklarace. Také jsem panu Jamesovi řekl, že pan Patel (který sám popírá, že je Maitréjou) Maitréjou být nemůže. Byl zjevně pouhým čtyřletým dítětem, když Maitréja přijel v červenci 1977 do Londýna jako dospělý muž.

Setkal jsem se doslova s tucty lidí, kteří věří, že jsou Maitréjou, Světovým učitelem. Visí to „ve vzduchu“ naprosto přirozeně, povstává to z některých lidských myslí jako následek úsilí Share International zvýšit mezi lidmi očekávání příchodu Světového učitele. Proto se někteří mohou cítit být „tím Jediným“.

Takže se omlouvám, ale zkrátka nemohu přijmout vaši žádost, abych popřel své znalosti a zkušenosti. Buďte si jista, že Maitréju uvidíte dříve, ať už Jej poznáte či nikoliv. Je již velice silně zde a usilovně pracuje na osvícení lidstva.

Dne 31. března, když jsem si vyšel ven na kávu a soustředit se před prací, uviděl jsem hvězdu. Když jsem si jí všimnul, řekl jsem si „je to znamení?“ a ona se rozpukla do jasného ohně tvaru kosočtverce. Nejdřív jsem se podivoval, jestli je to vůbec reálné, ale pak se to zvětšilo, zmenšilo, potom opět zvětšilo a pohybovalo se to zleva doprava a vypadalo to, jako by si to se mnou hrálo! Když jsem už musel jít se připravit, světlo se opět zmenšilo, prudce vyletělo do výše a zůstaly za ním malé jiskry. Smál jsem se a říkal si „jak nádherné“. Byla to hvězda?

Ano, skutečně. Toto je nádherný popis toho, jak se „hvězda“ chová.

(1) Představují koaliční vlády pro řadu politických systémů, které trpí konfliktní politikou opozičních stran, správnou cestu?(2) Je to forma vlády dohodou, kterou budeme v budoucnu vídat častěji?

Ano. (2) Ano.

Mám autistického syna ve věku 12 let, starou duši, umí být velice moudrý. Pověděla jsem mu o Maitréjovi. Je do určité míry bezelstný, nezaujatý ve své víře. Zeptal se mě, zda se Maitréja objeví, když se bude modlit. Řekla jsem mu, že možné je všechno. Slyšel jste o tom, že by se Maitréja někdy objevil dětem?

Ano. Máme několik dopisů rodičů, jejichž děti „navštívil“ Maitréja.

Upřímně si přeji, abych vám mohl věřit a opravdu se vám podařilo mě na chvíli pobláznit. Společně se ženou jsme vždy pomáhali těm, kteří to potřebovali, a mnoho z nich bylo naprosto cizích. Pokračovali bychom v tom, kdyby se pro nás okolnosti tak drasticky nezměnily. Nyní, když je nám téměř šedesát, to vypadá, že budeme i my brzy na ulici. Kdyby opravdu existoval Spasitel nebo Bůh, proč by byly všechny ty války a chudoba? Podporovali jsme několik televizních kazatelů, ale když jsem potom napsal o zoufale potřebnou pomoc, nikdo se neobtěžoval odepsat. Přitom jsem stejně potřeboval jen dostat zpátky své dva centy.

Je mi velice líto, že u vás došlo k takové změně okolností, jak jste to jemně naznačil, obzvláště proto, že jsem ekonomický kolaps, jehož jste obětí, předpovídal celá léta. Samozřejmě doufám, že se vaše situace velice rychle vylepší. Rád bych ale upozornil, že jsem nikdy nemluvil o Maitréjovi jako o Bohu nebo Spasiteli. Za své problémy si můžeme sami, vznikly z naší nenasytnosti a sobectví (což není váš případ) a z toho, co Maitréja vidí jako kořen všeho zla: z naší samolibosti a pocitu oddělenosti. Nikdo nás nemůže „zachránit“, můžeme to udělat pouze my sami prostřednictvím narůstajícího pochopení skutečnosti, že jsme všichni bratry a sestrami na jednom světě, dále sdílením světových zdrojů, vytvářením spravedlnosti a tudíž dosahováním míru.

Je pro Argentinu rozumné, aby splácela svůj dluh MMF, Světové bance a dalším mezinárodním finančním institucím z rezerv Argentinské centrální banky? Pokud ne, jaký je správný způsob, jak platit? Jako vždy velmi děkuji za odpověď.

Je na Argentincích samotných, aby nalezli způsob, jakým splatit své dluhy. Nepřísluší mi o tom mluvit.

V mé zemi – Japonsku – panuje názor, že je to skvělá myšlenka, obchodovat s CO2 emisemi. Z hlediska logiky to zní dobře, ale já cítím, že je na tom něco špatného. Čím více slýchám některé politiky a ekonomy hodnotit a zdůrazňovat ekonomické efekty tohoto obchodu, tím víc cítím, že to „smrdí“. Pochybuji, že si malé společnosti a chudé země mohou dovolit kupovat emisní kvóty. Mohou se díky tomu zadlužit, anebo kvóty prostě ignorovat. Není tento systém jen dalším prostředkem pro ty, co peníze mají, jak vydělat další? Není to jen další takzvaně vynikající systém, který přinese prospěch bohatým zemím a osobám? Můžete ,prosím, vrhnout trochu světla na úskalí systému obchodování s emisemi?

Právě jste to řekl. Tento systém je nespravedlivý.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z dubnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z dubnového časopisu Share International

Další informace o Maitréjových televizních rozhovorech, příčiny zemětřesení na Haiti a v Chile, experimentální komunita v Rusku, UFO v renesančním malířství jsou témata otázek, na které odpovídá pan Creme v dubnovém čísle Share International.

Číst více Číst více

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl?

Maitréja poskytl dosud devět rozhovorů (v době, kdy to jde do tisku).

Je „okno příležitosti“, které jste zmiňoval v březnovém vydání Share International stále otevřené?

Ano.

Uskutečnily se Maitréjovy rozhovory v Americe nebo někde jinde?

Maitréjovy rozhovory se prozatím odehrávaly v Americe. Půjde ale z Ameriky do dalších zemí: do Japonska, Evropy, Jižní Ameriky, Ruska a Číny a bude hovořit ke světu. Nezapomeňte, že když při rozhovorech hovoří, tak v naprosté většině případů probíhá současně vysílání po internetu. Jsou to velmi sledované televizní rozhovory na velkých televizních programech a na internetu Jej mohou poslouchat a sledovat najednou miliony lidí.

V Americe mluví anglicky; pokud by byl v Japonsku, hovořil by japonsky; v Rusku rusky, v Číně čínsky, v Jižní Americe španělsky nebo portugalsky. Tak budou miliony lidí slyšet a mít dostupný každý rozhovor, který poskytne.

Uskutečnily se všechny dosavadní Maitréjovy rozhovory v USA na stejném kanále?

Ano. Na stejném kanále.

Jak dlouho televizní rozhovory průměrně trvají?

V průměru trvají kolem půl hodiny.

(1) Domnívám se, že v Share International bylo jednou řečeno, že během prvních rozhovorů se Maitréja bude ukazovat zdrženlivým způsobem, jako kdyby se pokoušel nedat lidem najevo celé Své vyzařování, tak aby nám dal čas přizpůsobit se Jeho přítomnosti. Stalo se tak? (2) Můžeme očekávat jasnější ‘energetickou zprávu‘ nebo účinek v následujících měsících, když jej uvidíme v televizi nebo na internetu? (3) Byla Maitréjova vystoupení tak úspěšná, jak bylo v plánu?

(1) To není přesně ten případ. Představil se zdrženlivým způsobem, klidným způsobem. Dalo mu práci, aby nevystrašil ty, kterým chce pomoci. Takhle to pokračuje, ačkoliv je více otevřenější než napoprvé. Nemá to nic do činění s Jeho ‘vyzařováním‘. (2) Jistě bude více otevřenější, ale je také opatrný při omezování nebo zmírňování Své ‘energetické přítomnosti‘. (3) Zatím byly přiměřeně úspěšné.

(1) Vystupuje Maitréja při svých televizních rozhovorech v USA stále pod tím samým jménem? (2) Vypadá Maitréja stále stejně ve všech televizních rozhovorech? Používá Maitréja pro všechny rozhovory své současné tělo nebo používá pro některé z nich nebo pro všechny tělesné převleky?

(1) Ano. (2) Obměňuje své šaty (jak to děláme všichni). Používá tělo, ve kterém se objevil na světě.

V lednovém a únorovém čísle Share International jste řekl, že nemůžete dát přesný čas, den ani žádnou informaci o Maitréjových rozhovorech z takových a takových důvodů, pak v otázce tři říkáte, že neexistuje žádný přesný datum pro Den deklarace a že není v plánu na rok 2012. Předpokládám, že argument, aby lidé přijímali Maitréju pro to, co prosazuje, a ne protože se domnívají, že On je Světovým Učitelem stále platí. V otázce čtyři však říkáte, že média uvedou čas, kdy se Den deklarace uskuteční. Takže, můžete to vysvětlit?

Média provedou přípravy na Den Deklarace, až lidé budou požadovat, aby se Maitréja objevil před světem.

Je to úžasné, že Maitréju mohou vidět a slyšet desítky milionů nebo dokonce stovky milionů lidí kdekoliv na světě. Vzpomínám si, jak novináři čekali na Maitréju v Londýně s Patricií Pitchon [31. července 1985], kdy se Hierarchie zjevně rozhodla pohnout s věcmi kupředu, a zaútočily na ni síly zla, zvláště ty z meziplanetárního prostoru, ty, jež jsou nazývány Kosmickými silami zla. Hierarchie tak byla donucena chránit Zemi a některé kroky Opětovného příchodu se musely odložit. Nyní, když Maitréja vystoupil na veřejnost, vyplývá z toho, že naše planeta je více odstíněna proti pronikání Kosmických sil zla, jako důsledek svolení z božských úrovní naší planety a výše, aby bylo dovoleno Hierarchii pracovat bez přerušování?

Ne. Maitréja využil v daný čas výhodu otevření okna příležitosti.

Můžete něco říci o nedávných zemětřeseních na Haiti a v Chile?

Zemětřesení vznikají z kombinace faktorů. Zemské tektonické desky se posouvají a způsobují tlak, který vybuchne v sopce nebo jako zemětřesení. To se stalo jak na Haiti, tak v Chile, ale v případě zemětřesení na Haiti to také mělo karmický původ z důvodu vnitřních tlaků na Haiti mezi řadou utlačovatelských vlád a lidmi samotnými trvajícími mnoho let. Tato výměna energie mezi lidmi a vládami, které utlačovaly lidi, vyústila v napětí. Výsledkem takovýchto vztahů plných napětí, je vytváření karmické situace, která, když se tektonické desky pohnou zajisté způsobí, že tam vypukne zemětřesení. Zemětřesení v Chile bylo způsobeno pouze pohybem tektonických desek. To nemělo žádnou karmickou příčinu jako na Haiti.

Zdá se že, sílí proces projevování občanské nespokojenosti – například v Řecku proti úsporným opatřením, vládním výdajům apod. Je to začátek růstu síly lidu, která případně zahrne uznání Maitréji – nebo přinejmenším Jeho priorit, Jeho myšlenek, a nakonec zesílí požadavky na to, aby byl více přítomen v mezinárodní televizi?

Ne. Až dosud je to převážně místní sobecká reakce na nepopulární vládní ‘škrty‘.

Zeptejte se prosím svého Mistra jaké jsou poslední údaje o (1) přebytku ve výrobě potravin a (2) celosvětovém počtu úmrtí spojených přímo s hladem a podvýživou.

(1) Kolem 12 procent. (2) Téměř 3 miliony lidí.

Četl jsem, že obraz Leonarda da Vinci ‘Madonna a Saint Giovannino‘ má v pozadí namalované něco, co vypadá jako UFO. (1) Je zlaté kolo v pozadí da Vinciho obrazu zobrazením UFO? (2) Znal da Vinci během svého život přímo Vesmírné bratry? (3) Existují další renesanční malby, které obsahují obrázky UFO?

(1) Ne. (2) Ano. (3) Ano, jeden z nich je v Courtauldově Institutu umění v Londýně.

11. ledna 2010 jsem poslouchal na BBC Rádio 4 jak Susan Richardsová diskutuje o přednášce, kterou měla v Královské geografické společnosti v Londýne a která se nazývala ‘Ztracené a nalezené Rusko‘. Hovořila o podivných pověstech, které slyšela během svého pobytu v Rusku, z nichž jedna se týkala prosperující, šťastné komunity ve vzdálené oblasti, která je Západu neznámá. Toto společenství je v kolem dokola těžce zamořené oblasti. Jsou tam také politické nepokoje. Vyskytují se tam v hojné míře paranormální jevy: záplavy pozorování ‘bytostí vzešlých z UFO a malých vlasatých ďáblíků‘. Osoba, která komunitu vede je přesvědčena, že se jedná o příznivé úkazy, vyvolané kosmickou inteligencí a vyslané s posláním, aby jim pomáhaly. Susan Richardsová dávalo do protikladu vedení této komunity, tedy vedení příkladem jako v Quakerské tradici, s vedením ‘seshora dolů‘ v Putinově Rusku. Co se tam děje?

Toto společenství je předsunutou základnou, inspirovanou Mistrem Ježíšem jako experiment života ve společenství.

Podpořte nás sdílením

UFO: jejich duchovní mise – dokončení

UFO: jejich duchovní mise – dokončení

‘UFO – jejich duchovní mise’ bylo téma hlavního proslovu pana Benjamina Creme na Americké a Evropské Konferenci o transmisní meditaci v roce 2009. Tato promluva byla otištěna v Share International leden/únor 2010 a část 1 Otázek a odpovědí v Share International březen 2010. Závěrečné Otázky a odpovědi, část 2, nyní následují.

Číst více Číst více

„UFO – jejich duchovní mise“ bylo téma hlavního proslovu pana Benjamina Creme na Americké a Evropské Konferenci o transmisní meditaci v roce 2009. Tato promluva byla otištěna v Share International leden/únor 2010 a část 1 Otázek a odpovědí v Share International březen 2010. Závěrečné Otázky a odpovědi, část 2, nyní následují.

Oznamování existence „hvězd“

Pokud jde o náš přístup k veřejnosti a médiím, měli bychom s ohledem na Maitréjovo vystoupení na veřejnost mluvit více o „hvězdě“ a Vesmírných bratrech?

Není žádného rozdílu v tom, zda mluvíte o „hvězdě“ nebo opětovném příchodu Krista a Mistrů moudrosti. Obojí je částí jednoho a téhož procesu. Není to jedno nebo druhé; vše je to částí celku. Jde o poslední fázi procesu, který probíhá už léta, v němž Maitréja a spolu s ním skupina Mistrů znovu vstupují otevřeně do moderního světa. Jsou ve svých funkcích ve světě už po léta. Nastává nová fáze a „hvězda“ je zde jako zvěstovatel procesu zviditelňování Maitréji otevřeně ve světě, jeho přiblížení se lidstvu prostřednictvím rádia a televize.

„Hvězda“ samozřejmě není hvězdou. Je to vesmírná loď, UFO, obří kosmické plavidlo. Obvyklá, běžná průzkumná plavidla mají pouze okolo 25 – 30 stop (7-9 metrů) v průměru, což je velké, ale ne až tak moc. „Hvězda“ je obrovská, má rozměr pěti fotbalových hřišť spojených dohromady. Pokud bude „hvězda“ představena veřejnosti, bude to mít dvojí účinek: jako znamení příchodu Maitréji do fyzického, každodenního světa a zároveň to bude důkaz o existenci Vesmírných bratrů. Tyto „hvězdy“ musely být někde vyrobeny. Nemohu nikomu dokázat, že byly vyrobeny na Marsu a Venuši, ale takové mám já informace a říkám je komukoli, kdo si je žádá. Tyto dvě důležité věci se spojují dohromady v této události: Maitréjův příchod na veřejnost započatý jeho vystoupením v televizi ve velice blízké budoucnosti (i když nebude ohlášen jako Maitréja; zpočátku bude používat jiné jméno) a také poznání, že UFO jsou skutečností. Nemůžete mluvit o jednom a nezmínit druhé.

(poznámka: Maitréjovo první televizní interview v USA bylo ohlášeno Benjaminem Creme na veřejné přednášce v Londýně 14. ledna 2010. V době odevzdání článku do tisku poskytnul devět rozhovorů.)

Existuje možný problém při kontaktování médií a astronomů, je-li „hvězda“ v nejbližším okolí známých nebeských těles (jako např. Venuše či Jupitera). Ovlivňuje to jejich přijímání tohoto fenoménu. Dojde časem k vyjasnění situace?

Ne, nemyslím si. Toto je letitá reakce expertů a kohokoli považovaného za autoritu. Cokoli, co spadá do okruhu určitého vědního oboru, je zároveň tímto oborem bržděno, vědci mají pocit, že vědí o svém oboru všechno.

Je třeba mít na mysli, že létající talíře jako pojem byly světovými médii odhaleny už ve většině světa. Média během uplynulých 60 let předvedla dostatečně svou nechuť k jednoznačnému nepředpojatému výzkumu tohoto fenoménu. Nic je nedonutí změnit postoj ani dnes. Více lidem než kdykoli dříve – stovkám tisíc lidí – se dostalo takových zážitků, které je nenechaly na pochybách, že létající talíře existují. Ale aby tyto zážitky byly brány vážně a dostalo se jim seriozního ověření a schválení lidmi, kteří jsou autoritami; či abychom očekávali od astronomů, že budou důvěřovat tomuto fenoménu, to by bylo ne sice přímo pošetilé, ale blížilo by se to téměř zázraku. Nemáme média na své straně. Je to boj dávat tyto skutečnosti ve známost. Ale to neznamená, že byste se měli vzdávat nebo se rozčilovat. Měli byste to stále tlačit dál a informovat média. Neoficiální kanály jako YouTube jsou již dávno plné příběhů o „hvězdě“, některé pod názvem Maitréjova „hvězda“, jiné jako „Co to je, ten úžasný objekt? Je to UFO?“ Toto chceme předat médiím. Nemusí to být na prvním místě tradiční média, jako je CNN nebo jemu podobná. Ale i na CNN byla zprávička z Houstonu v Texasu, bylo to v prvních týdnech existence „hvězdy“. Někdo to natočil a poslal do CNN video. Ukazovali to pak v televizi a já sám to viděl na YouTube. Dost zřetelně to byla „hvězda“. V televizi sice nevěděli, co to je, ale hlasatelka tím byla nadšena. Muži, který to natočil, moc gratulovala, že získal video takovéhoto mimořádného tělesa. Takže je možné přimět média, aby zahrnuly do vysílání tento příběh, i když možná ne na vysoké úrovni.

Jak se „hvězda“ chová

Mění „hvězda“ svou pozici a barvu tak jemným způsobem, že lidé sice zbystří, ale nevyleká je to a nezpůsobí strach a paniku?

Ano, přesně tak. Takto se Vesmírní bratři chovají a tímto způsobem dělají například i kruhy v obilí. Oni chtějí navázat styk se Zemí. Chtějí lidem dovolit, aby porozuměli tomu, co dělají, kdo jsou a odkud pocházejí, ale zároveň dobře znají všechny klamy a iluze lidstva. Vědí, jak snadno se vylekáme. Často jsou svědky strachu lidí. Hodně často se stává, že když v noci přistanou, tak lidé, kteří jdou cestou směrem k nim, se při pohledu na talíř tak vyděsí, že utečou.

K tomu dochází znovu a znovu po celém světě. Je tomu tak proto, že jsou vládními činiteli i ve filmech vykreslováni velmi nepříznivě, nepřiléhavě jako hrozné, neurotické a zdeformované bytosti vykonávající temné operace na ubohých, nevinných lidech, které unášejí, vpichují do nich jehly a čipy, aby je takto mohli ovládat. Nic nemůže být dále od pravdy. Ve skutečnosti je jejich chování naprosto odlišné, Vesmírní bratři nechtějí strašit lidi. Mají tady práci. Rádi by nám to dali vědět a chtěli by, abychom si byli vědomi toho, k čemu dochází, ale vědí, že musejí postupovat obezřetně. A tak svou práci dělají „v soukromí“ a takovým způsobem, že my se můžeme sami rozhodnout. Takto zůstává naše svobodná vůle neporušena. Oni nikdy nezasahují do svobodné lidské vůle.

Potlačují vlády a média aktivně informace ohledně „hvězdy“?

Vlády ne, ale některá média rozhodně ano. Média zaujímají postoj, že poptávka není dostatečná, není okolo toho dostatek hluku. Nemají dost informací. Oni by rádi vyslali své kameramany, aby to natočili, kdyby jen věděli, kde to bude, ale nenamáhají se, aby to hledali. Chtěli by vědět dopředu, kde se „hvězda“ vyskytne toho a toho dne a potom by tam jejich kameramani mohli přijít a natočit prvotřídní film, který by dávali v televizi a to by pak za to stálo. Ale samozřejmě toto se nestane. Takovou informaci nedokáže nikdo dodat. To je jeden důvod, proč mají média tendenci nereagovat. Chtěla by to mít na talíři. Vždy tento příběh chtěla mít celý na talíři. Podobně kdybych jim řekl, že Maitréja bude v určitém programu, byla by tam všechna média se svými kamerami. Hodnotila by, zda tento muž může být Maitréja či ne, ale nakonec by prostě nevěděla. Tak nepodobný je Maitréja jejich představě Krista, že by pravděpodobně ignorovali onu určitou osobu jako možného Krista či Maitréju.

Když Maitréja přišel do kanceláří BBC, odmítli jej. Byl tam v roce 1986. Měl pohovor s generálním ředitelem a jeho kolegy. Byly jim ukázány poslední hodiny Ježíše na kříži tak, jako by byli přímo u toho. Byli toho svědky. Viděli to na vlastní oči. Prožili to. Viděli utrpení, krev, lidi, úplně všechno.

Maitréja požádal Mistra Ježíše, aby přišel do kanceláře a on skutečně přišel, takže viděli i jeho. Byli požádáni a souhlasili, že uspořádají velkou tiskovou konferenci, na které by se objevil Maitréja, mluvil by k novinářům a zodpověděl všechny jejich dotazy.

Ale oni nakonec nic z toho neudělali. Namísto toho informovali královnu, o které si mysleli, že jako hlava církve a státu by to měla vědět jako první. Pravděpodobně věděli, co asi královna udělá, že zavolá své církevní poradce, arcibiskupa z Canterbury a biskupy. Sešli se a jejich názor byl, že to v žádném případě nemůže být Kristus, když takto jedná bez jejich vědomí. Takže na tuto informaci bylo uvaleno embargo. Proto musel Maitréja podstoupit celou tu dlouhou cestu trvající téměř 30 let, pracovat „zpoza opony“, postupně připravovat cestu, aby bylo možno vystoupit dnes, kdy se vytvořilo okno příležitosti díky kolapsu světové ekonomiky, jenž předpověděl v roce 1988.

Média nic negarantují. Může jim to spadnout do klína, ale když to není to, co ona očekávají, prostě to nevidí. Jsou to vystrašení lidé. Lidé ve funkcích vůbec mají z tohoto příběhu strach. Velice je rozrušuje představa, že by měli učinit ohledně této věci nějaké zásadní rozhodnutí. Takže je lepší nechat to být, nevěnovat tomu žádnou energii a ignorovat to tak dlouho, jak jen to půjde. Pokud je na tom něco pravdy, vyjde to nakonec najevo. Ale oni nechtějí nic měnit na svém pocitu jistoty či na současném stavu. Podle logiky všech médií by na tomto příběhu již měla ležet vrstva prachu. V myslích lidí je ale naopak živější a vědoměji přítomný než kdy předtím. Proč? Prostě proto, že je pravdivý.

Ve své promluvě jste zmínil, že Vesmírní lidé jsou jemní a důvtipní.Světelné obrazce ve Vrsacu v Srbsku

Ze způsobu, jakým se představují prostřednictvím kruhů v obilí, křížů světla na budovách a tak dále, je zřejmé, že jsou schopni toho nejjemnějšího způsobu navazování kontaktu. Takto to dělají běžně. Nechtějí narušovat svobodnou vůli lidí ani působit zmatek. Přibližují se velice tiše, jenom nám ukazují, pokud máme oči, které jsou schopny vidět a mysli, které přemýšlejí, že tady nechávají navštívenky, jež jasně říkají: „Jsme z vesmíru, z jiných planet vaší soustavy. Přišli jsme, abychom vám pomohli. Pracujeme pro vás. Zde je příklad naší práce. Doufáme, že se vám budou naše „kresby“ líbit.“ A my se musíme ptát, odkud se kruhy v obilí berou. Objevují se uprostřed polí ve Wiltshiru a všude jinde, bývají obrovské. Nemohou být vytvořeny lidskýma rukama a přesto neexistuje nic, co by poukazovalo na to, jak byly vytvořeny. Jsou stvořeny během několika sekund, ať jsou jakkoli velké. Plán už je vypracovaný, stroje nastavené a jak se plavidlo pohybuje pár sekund nad kouskem půdy, obilí se automaticky otáčí, kříží a ohýbá, podle toho, jak plavidlo navádějí. Vše je naplánováno s předstihem tak, aby plavidlo už nic dalšího neprovádělo. Probíhá to v tichosti. Obilí je sezónní záležitost a jakmile je po žních, žádné stopy po kruzích v obilí nezůstávají. Někteří lidé říkají: „Já jsem v životě žádný kruh v obilí neviděl. Vím o tom, že nějací lidé říkají, že je viděli, ale já tomu nevěřím.“ Lidé mohou toto říkat, jelikož obilí se sklízí a když přijeli navštívit takové místo, bylo již po žních. Vesmírní bratři pracují v tichosti. V tomto smyslu si myslím, že jsou tiší. Ale jakmile pro ně pracujete, musíte být jejich práci naprosto oddaní, protože oni neznají únavu. Jsou neúnavní ve své oddanosti pomoci Zemi a od těch, kteří s nimi spolupracují, očekávají totéž.

Podpořte nás sdílením

UFO: Jejich duchovní mise

UFO: Jejich duchovní mise

Otázky o odpovědi z konferencí s Benjaminem Creme – část první. ‘UFO – jejich duchovní mise’ bylo téma hlavního proslovu pana Benjamina Creme na Americké a Evropské konferenci o transmisní meditaci v roce 2009. Tato promluva byla otištěna v Share International leden/únor 2010. Následují otázky a odpovědi z obou konferencí.

Číst více Číst více

Otázky o odpovědi z konferencí s Benjaminem Creme – část první

UFO – jejich duchovní mise‘ bylo téma hlavního proslovu pana Benjamina Creme na Americké a Evropské konferenci o transmisní meditaci v roce 2009. Tato promluva byla otištěna v Share International leden/únor 2010. Následují otázky a odpovědi z obou konferencí.

Práce Vesmírných bratrů na planetě Zemi

Jaké povahy je duchovní mise Vesmírných bratrů? Budou například učiteli?

V jistém smyslu učiteli jsou. Předali prostřednictvím Adamského značný soubor učení, obzvláště Mistr z Venuše v Adamského knize Uvnitř vesmírné lodi. Učení tohoto Mistra je blízké učení Maitréjovu. Je o vztahu člověka k člověku a člověka k tomu, čemu říkáme Bůh, duchovní podstatě všech bytostí napříč vesmírem. Je to učení, ale oni s ním nevystupují na tribunu, nerozdávají letáky a nepíší knihy; takovýto druh učení to není.

Vesmírní bratři jsou zainteresováni na zesilování magnetického obalu naší planety na hutně fyzikální úrovni. V budoucnosti bude existovat věda, kterou Maitréja nazývá nauka o světle. Všechny naše energetické potřeby budou naplněny díky energii, kterou obdržíme přímo ze slunce. Tato energie ve spojení s magnetickou energií Země, kterou nyní Vesmírní bratři ukládají do fyzické roviny, je základem nové vědy.

Vesmírní bratři vědí, že určité tvary mají určité energetické kvality. V budoucnu budou ve městech zásobárny energie různých tvarů k různým našim potřebám. Tyto energie budeme moci „stáhnout“ a regulovat dle jejich funkce.

Nakonec my sami dobudeme vesmír. Je to jen otázka času než budeme moci pomocí myšlenky stavět vesmírné lodě, které vzlétnou a prozkoumají galaxii.

Je zde na Zemi kromě Adamského nějaké další učení Vesmírných bratrů?

Je to podobné jako s New Age. Je to minové pole a vy si musíte skrze něj velmi opatrně vybírat cestu. Máme zde autentické učení jako to od Adamského, ale je zde také obrovské množství klamu a iluzí.

Jaký význam mají podzemní základny Vesmírných bratrů na naší planetě? Co se tam v nich děje?

Vydrancovali jsme na tuto planetu jak jen se dalo. Veškerá pevnina, vzduch, řeky a oceány jsou znečištěny. Vesmírné lodi sestupují do hlubin oceánů a neutralizují znečištění do té míry, do jaké je jim to povoleno. Uskladnili jsme jaderný odpad do Atlantiku a Pacifiku a Vesmírní bratři dělají, co jen mohou, aby zbavili účinnosti tyto strašné zdroje toxického odpadu, takže mají hodně co dělat. Je to trvalý proces. Mají zařízení, která umí neutralizovat nejhorší elementy znečištění, zejména vysokoúrovňové jaderné záření. Ve své pomoci jsou ovšem omezeni zákonem karmy.

Jsou Vesmírní bratři nějak zapojeni do léčitelství? Hrají nějakou roli v transmisní meditaci nebo jsou s ní nějak spojeni?

Jestli léčí? Ne, sami o sobě ne. Nejsou ani přímo zapojeni do transmisní meditace, ale přenášejí kosmické a planetární energie k naší Hierarchii, která je pak rozvádí prostřednictvím transmisních meditačních skupin.

Oni se nevměšují do našeho života. Přichází pomoci. To, do čeho jsou zapojeni, je záchranná mise. Zachraňují planetu Zemi a zachraňují lidstvo od hrozného pustošení, které si způsobujeme jaderným zářením a vším tím drancováním země, lesů atd. Je to z jejich strany spíše planetární mise nežli vměšování se do našich pracovních postupů.

Dojde po Dni deklarace k většímu sblížení a spolupráci s Vesmírnými bratry?

Ano.

Budou nás Vesmírní bratři učit umění žití?

Ano, ale nepřímo. Mají nám hodně co říci o umění žití, obzvláště Bohu podobní emisaři z Venuše. Venuše je alter ego,druhé já, planety Země a je ve svém posledním cyklu. Bytosti na Venuši jsou mimořádně vyvinuté. Sanát Kumára, Pán světa zde na Zemi, pochází právě z Venuše.

Mají nás hodně co naučit, ale máme zde přece svou vlastní duchovní Hierarchii – Maitréju a Mistry. Nemyslím si, že je to otázka volby mezi tím a oním souborem učení. Přijdete na to, že to vše si je velmi podobné. Těžké je pouze – tak nám to alespoň připadá – učení naplnit.

Budou nakonec Vesmírní bratři vystupovat veřejně ve vztahu k lidstvu, tak jako Mistři?

Odpověď musí znít „ne“, ale je to podmíněné ne. Nechtějí zaujmout místo naší Hierarchie. Cokoli v budoucnu udělají, aby pomohli Zemi, bude uděláno zpoza scény, že ukáží, co by se mohlo udělat. Pokud to bude nezbytné, budou aktivními zprostředkovateli nové technologie, kterou mají a kterou pomáhají realizovat na Zemi. To nastane, až přijde pravý čas, až přijmeme určité principy, zejména naprosté odstranění válek.

Mají svou roli, ale nepřevezmou místo naší Hierarchie. Jsou příliš zdvořilí, příliš si vědomi skrytých zásad a toho, jak žít ve vztahu k jiným lidem, než aby narušili naši svobodnou vůli a převzali její místo. Budou mít roli rádce planety Země. Přicházejí pomáhat, tak je to.

Světelné vzory na budově ve Vrsacu v Srbsku

Proč Vesmírní bratři pomáhají nám, místo aby se zaměřili na vlastní planetu?

Jsou vědomými členy společenství, jímž je konfederace planet naší planetární soustavy. Pracují nejen pro svou planetu nebo pro jakoukoli jinou, pracují na růstu a zdokonalování soustavy jako celku. Tato soustava je projeveným tělem Slunečního logu. Pokud jim práce ukládá pomoci Zemi, pak Zemi pomáhají. Prostě to dělají. Kdyby to byla jiná planeta, dělali by totéž.

Jaký vztah nás pojí s planetou Mars, proč k nám přicházejí na pomoc právě Marťané?

Mars je sousedící planeta na přibližně stejném stupni evoluce jako Země, i když technologicky mnohem vyspělejší. Marťané nám tak mohou být velmi nápomocní. Chtějí nám pomáhat, rádi pomáhají spojencům, kteří se loudají, vězí v problémech, zneužívají jadernou energii a způsobují planetě i sobě utrpení. Mají velké srdce a přejí si lidstvu pomoci. Činí tak z lásky.

Prošli Vesmírní bratři lidskou evolucí? Podstoupili skupinové zasvěcení?

Někteří ano a jiní ne. Záleží na tom, o koho se jedná. Nejsou jednoho typu, který nese název „Vesmírní bratři“. Každá planeta je na jiném stupni vývoje – některé se liší hodně, jiné minimálně. Jsou tam lidé, kteří běžně prošli různými úrovněmi zasvěcení a jiní, u kterých k tomu ještě nedošlo. Ti se zdokonalují. Proces zasvěcování, který máme zde na naší planetě, je opravdu umělý prostředek k urychlení vývoje. Nenaleznete jej všude.

Kolik Vesmírných bratrů mezi námi v současnosti žije? Jak seprojevují? Narodí se do rodiny jako dítě nebo přijdou už jako dospělí?

Mám informaci, že je jich okolo dvou tisíc. Jsou po celém světě v mnoha zemích. Někteří navštíví naši Zemi jako dočasnou základnu na několik hodin nebo dní, na týden či dva. Jiní nastoupí dlouhotrvající pobyt a přichází různými způsoby. Mohou přijít jako naprosto dospělí jedinci, ale mohou se také inkarnovat do rodiny a vyrůstat jako děti.

Adamski byl už dospělý, když si uvědomil, že není obyčejný člověk. Existuje zajímavá kniha s názvem Úžasný pan Lutterworth od Desmonda Leslie. Je rozebrána, ale myslím, že se dá sehnat z druhé ruky.

Ta kniha je ve skutečnosti o Adamském. Lutterworth je Venušan, ale je v pozemském těle na Zemi. Ve čtyřech letech zažije něco zvláštního. Na velmi krátký čas je rodině odebrán a když se vrátí zpět, není už nikdy tím, kým býval. To se opravdu Adamskemu stalo.

Leslie, jenž znal Adamskeho velmi dobře, odhaluje, že Adamski měl místo pupku půl palce hlubokou hvězdu, vlastně kruh oslnivých světel vyzařujících z něj jako hvězda – Venuše. To se samozřejmě nedalo poznat, pokud nevyhrnul košili, ale Lesliemu to ukázal.

Adamski se narodil v Polsku a přišel do Ameriky jako dítě. Jeho rodiče byli polští imigranti. Vyrůstal v USA, žil dlouhou dobu na Mount Palomar v Kalifornii a nakonec v USA i zemřel.

Kniha poskytuje velmi zajímavé čtení. Vypráví příběh někoho, kdo si je stále víc vědom toho, čeho si většina lidí vědoma není – například myšlenek jiných lidí. Napadají jej myšlenky všech lidí okolo. V autobuse by mohl vykládat, co lidé okolo něj cítí a co si myslí, což jej děsí. Je to děsivé, ale postupně to dostává pod kontrolu. Kniha je fikce, ale je založena na tom, co Adamski řekl Desmondovi Leslie o své osobní zkušenosti.

Jaký důvod mají lidé z jiných planet inkarnovat se u nás?

Když jsou v pozemském fyzickém těle, mohou svou práci v určitém časovém období provádět efektivněji a inteligentněji, než by to mohli dělat, kdyby pouze dočasně snížili vibrace svých vlastních těl.

Je několik způsobů, jak k tomu dochází. Mohou se stát „jako“ pozemšťany a na Zemi „spadnout“, jak se tomu někdy říká, tj. mohou provést duchovní pád z vyššího do nižšího stavu. Mohou spadnout z Venuše nebo Marsu nebo jiné planety na Zemi a usídlit se zde jako obyčejný člověk.

Takto to provedlo mnoho lidí, obvykle to byli pokročilí lidé jako Leonardo da Vinci, Shakespeare, Bach a Beethoven. Z moderní doby jmenujme Marii Callas. Různí lidé této úrovně se inkarnují na Zemi, „spadnou“ na ni, stanou se jakoby pozemšťany a potom prochází procesem evoluce.

Jak bych rozpoznala Vesmírného bratra, kdybych nějakého uviděl nebo potkal?

Nejspíš byste jej vůbec nepoznal, pokud on sám by se nechtěl dát poznat vám, nebo pokud by nechtěl, abyste jej poznala vy. Pokud by to byl utajený pracovník Vesmírných bratrů, jevil by se vám pouze jako obyčejný člověk. Nedokázala byste rozlišit, jestli je nebo není z jiné planety.

Objevují se Vesmírní bratři v majavirúpě? Tvoří si ji sami?

Ne. Vezmou si tělo z této planety a narodí se jako obyčejní lidé. Tedy, pokud zde jsou na dlouho. Pokud jsou zde jen na krátkou dobu, sníží své vibrace do takové míry, že ta potom odpovídá víceméně naší vibrační úrovni.. A zdají se být běžnými lidmi. Ale to je jen dočasné. Pokud jsou zde na dlouhý čas, inkarnují se do světa a pracují v tichosti, stranou. Takto například pracoval Adamski.

UFO v Austrálii

Jestliže Vesmírní bratři žijí na éterické rovině, jak to udělají, že se projeví na fyzické rovině tak, abychom je my mohli vidět?

Je to dočasná záležitost. Když někdo z vesmíru přijde na Zemi a chce se nechat vidět, sníží vibrace svého éterického těla tak, aby se nám stal viditelným. Stejně se to dělá s vesmírnými loděmi. Tyto dopravní prostředky jsou z étericfké fyzické hmoty a pokud nemáte éterické vidění, jsou pro vás neviditelné. Ale vidí je stovky a tisíce lidí po celém světě, když jejich posádka sníží vibrační stupeň svého vozidla.

Vedoucí osobnosti a Vesmírní bratři

Byl si prezident Kennedy vědom toho, že osoba, která mu radí, je z Venuše? Byl do toho zapojen Adamski?

Prezident Kennedy si nebyl vědom ani Vesmírných bratrů, ani zdroje informací. Věděl ale o určitých jednotlivcích v americké diplomatickém sboru, že jsou prostředníky Vesmírných bratrů. Velice dal na jejich rady a jednal podle nich. Vždy to šlo přes zprostředkovatele v diplomatických službách. Sám Adamski se toho neúčastnil.

Podobně byl i prezident George W. Bush za doby svého úřadování informován takovýmto zprostředkovatelem v diplomatických službách, že bude uskuečněn útok na Ameriku – na Bílý dům, Pentagon a velké budovy – což se stalo 11. září. Vláda byla tři měsíce dopředu varována a neudělala proti tomu vůbec nic. Rozdíl mezi prezidentem Kennedym a Bushem je skutečně pozoruhodný. Bush dostal radu, aby na události z 11. září neodpovídale. Ale samozřejmě první, co udělal, bylo, že okamžitě nesprávným způsobem zareagoval. Poskvrnil tak své osmileté úřadování invazí do Afghánistánu a Iráku a změnil Ameriku z poměrně otevřené demokratické společnosti v téměř fašistický stát.

Jsou Vesmírní bratři stále v kontaktu s různými vládními činiteli po světě a vědí světoví vládci výslovně a otevřeně o Vesmírných bratrech?

Ve světě se vyskytují takoví vládci, kteří věří v tento fenomén a nechápou, proč vedoucí země jako Amerika, Rusko a evropské národy „nenalejí čistého vína“. Nechtějí s tím přijít sami, aby nešlápli vedle. Ale považují to za naprosto uvěřitelné, že UFO jsou z jiných míst, ne právě z Marsu a Venuše, ale z jiných míst mimo naši sluneční soustavu. Ve skutečnosti žádné UFO nepochází odjinud než z naší sluneční soustavy. Toto tito vládní představitelé nemusí vědět, ale věří v existenci UFO a v některých případech by to i rádi oznámili. Jihoamerické země, především Brazílie, navrhly, aby se už řekla pravda, ale zatím z toho nic nebylo.

Pracují Vesmírní bratři i uvnitř OSN nebo ve vládách?

V OSN samozřejmě ano. A ve vládách? Ano, v některých ano, ale ne v tolika, jak byste se chtěl domnívat. Nejsou na významných postech, ale obvykle v pozicích poradců a v diplomatických službách různých zemí.

Jak kontaktovat Vesmírné bratry

Jak můžeme Vesmírné bratry kontaktovat?

My je můžeme kontaktovat? Ne. Oni kontaktují nás. My je kontaktovat nemůžeme. Oni znají ty, na které se mohou spolehnout, kteří jim dokáží pomoci s prací, do které jsou zainteresováni a kterou je třeba udělat, kteří se umí odevzdat a pracovat jako oni sami.

Nebylo by užitečné mít nějakou skupinovou invokaci, která by mohla vyvolat pozorování Vesmírných bratrů? Existuje nějaký způsob, jak se sladit nebo místo, na které se zaměřit, když se snažíme kontaktovat Vesmírné bratry? Jak nejlépe je vyzvat, aby se zjevili? Máme použít Maitréjovu ruku? Máme se zaměřit do ádžna čakry či někde jinde?

Iluze, nic než iluze a mámení! Mantra, která by vyvolala Vesmírné bratry? A co s nimi budete dělat, až je vyvoláte? Zamáváte jim, nebo jim nabídnete koláčky? Jedno každé slovo z tohoto dotazu je mámení. Zapomeňte na to. Není vaší starostí plavit se z místa na místo ve vesmírném talíři. Vaším úkolem je dávat na vědomost, že Maitréja, Kristus, Světový učitel přichází spolu s Hierarchií Mistrů. To je úkol, který jste si uložili. Ne se vzrušovat představami projížděk vesmírnými loděmi nebo marnit čas Vesmírných lidí tím, že vám budou věnovat pozornost. Jak byste chtěli nastoupit do vesmírného plavidla? Jste z pevné hmoty a oni ne. Jak byste to asi udělali?

Je nějaký způsob, jak bychom mohli přispět jejich práci? Dá se s nimi nějak spolupracovat?

Můžete přispět jejich práci, když o nich dáte vědět, když si o nich a jejich práci utvoříte pravdivý obraz. Když je budete prezentovat jako lidi, kteří opravdu existují, ve vesmírných lodích, které jsou také reálné. Když uvedete, že to jsou naprosto neškodné a mírumilovné bytosti, které přicházejí pouze pomáhat. Tím uděláte pro lidstvo mnoho.

Planetární evoluce

Jak je možné, že lidé na jiné planetě v éterické rovině s vyspělejšími technologiemi než máme my mohou být méně nebo pouze stejně vyspělí jako my?

To záleží na planetě. Například Mars je na tom vývojově podobně jako Země. Každá planeta má sedm cyklů, které trvají mnoho let. Některé planety, jako například Země a Mars, jsou v polovině čtvrtého cyklu. Některé planety jsou již dokonalé. Jiné téměř dokonalé. Venuše je ve svém posledním cyklu.

Na Marsu jsou tři úrovně: A, B a C. V úrovni A , ve vrchní zóně, jsou lidé podobní bohům, dokonalé bytosti. V prostřední zóně jsou dost vyvinutí lidé, ale ještě ne dokonalí. V nejnižší úrovni, úrovni C, nejsou lidé příliš vyvinuti.

Mars neudělal tolik chyb, jako my, proto disponuje technologiemi, které jsou proti našim neuvěřitelně vyspělé. Marťané jsou mistry prostoru a mistry energie. To oni vyrábí většinu vesmírných lodí, které my potom vidíme a říkáme jim UFO, od malých průzkumných lodí až k lodím obřích rozměrů. Dokonce i některé z venušanských vesmírných lodí se vyrábí na Marsu podle venušanských norem. Celé jsou z éterické látky a vytvářejí se myšlenkou. Mohli bychom se domnívat, že Mars je vysoce vyvinutou planetou, protože má pokročilé technologie, ale z esoterického hlediska je na stejné úrovni jako Země.

Mohou lidé z úrovně C na Marsu cestovat na jiné planety?

Ne. Není jim to dovoleno.

Mám otázku týkající se skutečnosti, že Země je ve svém čtvrtém cyklu a Venuše v posledním. Nikdy jsem nechápal, co to znamená. Ze svého lidského, fyzického pohledu si neumím představit, co to znamená.

Naše duše se stotisícekrát inkarnuje. Tímto způsobem se vyvíjíme od člověka zvířecího až k mistrovství a skončíme tak výuku ve škole zvané Země. Nemusíte o tom takto smýšlet, ale zkušenost Země je zkušeností vzdávání se potřeby vtělování, produchovňování planety. Toto je hutně fyzická planeta a my jsme v tělech z pevné hmoty, takže je pro nás nesnadné představit si opravdovou povahu lidstva. Nejsme vůbec z pevné hmoty, vyjma jednoho úhlu pohledu. Jsme světlo. Ale toto světlo nabírá na naší planetě formu hutně fyzického, astrálního a mentálního těla.

Jak se vyvíjíme prostřednictvím pěti zasvěcení, přitahujeme v každé inkarnaci víc a více energie z duše do těla. Znamená to, že přitahujeme subatomickou látku, což je světlo, do těla a tělo se postupně mění. Prvním zasvěcením se osvěcování těla započne. Zasvěcenec druhého stupně přitahuje již do těla určité světlo. Zasvěcenec třetího stupně více. Třetí zasvěcení se nazývá Proměna a tělo se stává průzračným nosičem duše. Zasvěcenec čtvrtého stupně přitahuje světla ještě víc a páté zasvěcení je možné tehdy, když je tělo dokonale přeměněno a přestavěno. A to je Vzkříšení, zmrtvýchvstání; všichni Mistři jsou vzkříšenými bytostmi.

Člověk se stává poprvé opravdu božským až po třetím zasvěcení a je potom oddán práci ve službě světu. Takoví lidé jsou tvořiví způsobem, jaký před dosažením třetího zasvěcení nebyl možný, jakkoli mohli být tvořiví již jako zasvěcenci prvního či druhého stupně.

Evoluční stezka planet je něco podobného: namísto inkarnací mají planety cykly. Místo tisíců inkarnací, které má duše v lidské evoluci, mají planety sedm hlavních cyklů dlouhých miliony let. V těchto časových periodách – v našem vnímání času – se planety vyvíjejí.

Existují planety, které jsou ve svém prvním, druhém i třetím cyklu. Venuše je v cyklu posledním, sedmém. Nevím, jak dlouho to bude trvat, než na ní bude vývoj ukončen, možná ještě mnoho tisíc let.

Jak Mars tak Země jsou uprostřed čtvrtého cyklu. Právě v tomto období se planety „probouzejí“. Urazily již dostatečnou cestu, aby se jejich opravdová duchovní přirozenost stala lidem zjevnou a stále víc a více lidí se mohlo stávat dokonalejšími. V tomto úžasně plodném období uprostřed čtvrtého cyklu vše začíná nanovo. Aspekt růstu se dostává do nejvyššího bodu a dochází k výronu geniální tvořivosti té které planety, jejich kvalit, darů a zároveň k vývoji lidí na planetě v míře předtím nevídané.

Nacházíme se právě na tomto stupni, podobně jako Mars. Mars je ale vyspělejší než Země, protože jeho lidé nenadělali takovou spoustu chyb jako pozemšťané. My jsme chybovali a chybujeme stále. Vedeme války od samého počátku věků planety Země.

Lidé se podivují, proč Maitréja stále nevystupuje, ale nechápou, jak moc je Maitréjova práce zdržována. Nevědí, jak je planeta ohrožena negativními silami naší vlastní planety i planet nižších. Ty podněcují negativitu na Zemi. Používají lidi, kteří se použít dají a kde je to jen možné, dělají paseku, čímž ztěžují planetě posun vpřed a Maitréjovi vstup do hutně fyzického běžného světa. Je to boj. Na Zemi jsou lidé – a někteří velmi známí a mocní – kteří jsou prostředníky těchto temných sil.

Například většina bohatství této planety vlastní relativně malá skupinka lidí – rodiny, korporace, instituce. Ti mají přirozeně velký zájem na tom, aby si udrželi moc, kterou jim toto bohatství poskytuje. A tak tomu bylo na Zemi vždy, napříč věky. Zdržuje to vývoj planety.

Navštěvují Zemi i vesmírné lodě přicházející ze sféry mimo naši sluneční soustavu?

Mám informace, že nikoli. Jelikož se předpokládalo, že život na ostatních planetách naší sluneční soustavy není možný, tak někteří lidé – a to dokonce i takoví, kteří měli dost věrohodný styk s Vesmírnými bratry – tvrdili, že mimozemšťané pocházejí z prostoru mimo náš sluneční systém, obvykle z Plejád. Já osobně tomu nevěřím. Není žádný vyložený kontakt mezi naší civilizací a tou z Plejád.

Negativní propaganda proti UFO

Když mluvíme s lidmi o „hvězdě“ a vesmírných lodích, často namítají, že dochází k únosům lidí, kteří jsou pak ponecháni s jizvami a voperovanými čipy. Jak to máme vyvracet? Co máme na to říkat, jak to lidem objasnit?

Není to pravda. K tomuto prostě nedochází. Mnoho lidí se chodí dívat na sci-fi filmy a prezentace o mimozemšťanech vykreslených jako zlo samo. Tyto filmy zobrazují monstra snažící se nalézt způsoby a prostředky, jak se zmocnit Země. Kdyby toto byl záměr Vesmírných bratrů, již dávno by měli ve své moci jedno každé město na Zemi. Tito narušení lidé mají živou astrální představivost, která má tak krátké trvání, jako sen a spojují si to s děsivými zážitky z již zmiňovaných sci-fi filmů. Takovéto astrální představy byly široce přijaty díky obecnému očerňování Vesmírných bratrů a jejich lodí vládami a jinými činiteli po více než 60 let.

Takové napadení prostě není možné. Vesmírné lodě jsou z jemné éterické látky. Nemůžete být uneseni v hutném fyzickém těle do éterické vesmírné lodi.

Ve Spojených státech existuje úřad, jehož jediným účelem je překroutit realitu o UFO. Vláda USA – stejně jako všechny ostatní vlády – ví, že UFO existují. A ze zkušenosti ví, že Vesmírní bratři jsou neškodní. Pravděpodobně vědí i to, že zde mají důležitou práci. Vlády světa by chtěly od Vesmírných bratrů získat všechna jejich technologická tajemství, ale zároveň by chtěly utajit před svými lidmi důkazy, že Vesmírní lidé jsou neškodní, přínosní, nápomocní a tak lepší a kvalitnější než vlády, které zde na Zemi lidé mají.

Jestliže jsou Vesmírní bratři tak vyvinutí a pokročilí – a jejich technologie naznačují, že takovými být musí – potom si my, veřejnost, řekneme: „Kdo chce nějakou vládu Ameriky, Británie, Francie, Německa nebo jakékoli jiné země světa? Ať jen Vesmírní bratři přijdou, ať zde přistanou a povědí nám tajemství svého úspěchu. Potom se můžeme vydat jejich cestou.“

Vlády vědí, že tohleto by lidé udělali. Ztratily by pak nad lidmi moc, kterou v současnosti mají. Také se obávají paniky, protože ve věci Vesmírných bratrů zasely do myslí veřejnosti tolik semen nenávisti, násilí a tajemných okultních praktik.

Orson Welles udělal v roce 1938 rádiovou adaptaci knihy H. G. Wellse Válka světů. Když v tomto programu Welles oznámil, že planeta Země byla napadena Marťany, byli lidé celé dny naprosto vyděšeni. Uvěřili, že byli napadeni z vesmíru, že Marťané už už přistávají a shazují smrtonosné bomby. Ten program byl jen vtip, a to velmi nezodpovědný vtip, ale takový už Orson Welles byl. Vlády zasely semena a pokračují ve výrobě strachu, který se již ujal v myslích lidstva planety Země.

Kdo způsobuje mrzačení dobytka, které je připisováno UFO?

Jak už jsem říkal, existují úřady, obzvláště v USA, jejichž účelem je po celá léta očerňovat Vesmírné bratry. Jsou to vládní úřady, ale ne vždy úředníkům administrativy známé.

Dost pochybuji, že by poslední prezidenti USA věděli něco o tomto úřadě a jeho práci proti létajícím talířům. Těžko by tomu uvěřili. Tito lidé zmrzačí dobytek, roztrousí jej po pastvinách a pouštích a pak z toho obviňují ty „strašné“ Vesmírné lidi. Použijí jakéhokoli hnusného triku, aby to uchovali v tajnosti. Myslím, že někteří z nich to dělají jen tak z legrace. Závodí jeden s druhým ve vymýšlení věcí, které by očernily Vesmírné bratry.

Jsou to experti na svou práci, což má co dělat se zkažeností lidských myslí, které nevěří něčemu, co je tak zřejmé a zjevné pro stovky tisíc inteligentních lidí. Ale jejich schopnost udržet tyto skutečnosti v utajení je u konce.

Jak velkou roli při utajování informací o UFO před veřejností hraje u vlád touha po moci a kontrole?

Prvořadou. Nevědomost a strach ženou vlády k jednání, které předvádějí. Je jim jasné, že kdyby se lidstvo dozvědělo, že Vesmírní bratři opravdu existují a že existují tyto vesmírné lodě ovládající čas a prostor, mohli bychom je požádat o pomoc, jelikož naše vlády očividně nevědí, co dělat. Mohli by radit a pomáhat lidstvu. Kdo potřebuje vlády, jaké tady jsou dnes, když zde máme tyto blahodárné, bezúhonné bytosti, které čekají, aby nám pomohly?

Jaký by byl dopad na vědomí lidstva, kdyby se mohlo dozvědět o existenci života na jiných planetách a skutečnost, že Vesmírní bratři zde jsou proto, aby nám pomáhali?

Dopad by byl obrovský. Pro vzdělané stovky tisíc lidí, kteří věří v létající talíře, kteří je viděli a mapovali jejich pohyb; pro ty, kteří přišli do jižní Anglie, stáli v kruzích v obilí a mohli vnímat energie v různých kruzích (energie marťanských a venušských kruhů se liší), pro ty by to bylo jenom ospravedlnění toho, v co již sami věří.

Ale pro masy lidí, které neví, v co věřit, by to bylo zjevení a odhalení. Možná by se nejdřív lekli té myšlenky kvůli způsobu, jakým byla dosud prezentována, ale to by brzy překonali, když by se nic negativního nestalo.

Jak překonat tendenci největších médií opomíjet příběhy s Vesmírnými bratry?

No to zjevně nedokážete. Čas a události samy to zařídí. Vy pouze musíte přicházet s informacemi o Maitréjovi, o zviditelnění Duchovní hierarchie a o roli, jakou Vesmírní bratři hrají při této mimořádné události.

Když jsou nyní Vesmírní bratři přítomni, jakým způsobem s nimi můžeme vědomě jednat?

Když jsou nyní přítomni…? Ale oni byli přítomni vždycky. Já o nich mluvil a psal po celá léta a stejně tak i mnoho dalších. Já zdůrazňoval a zdůrazňuji návrat Maitréji a Mistrů do světa. To je hlavní informace, kterou mám za úkol uvádět ve známost.

Předtím jsem pracoval s Vesmírnými bratry. Když jsem o to požádán, vždy přidávám vše nebo alespoň něco z toho, co vím o Vesmírných bratrech. Nikdy jsem se nesnažil zastírat skutečnost jejich existence nebo znevažovat jejich roli v této práci.

Příchod Maitréji a realita Vesmírných bratrů jsou propojeny. Není to jedno nebo druhé. Naší prací vždy bylo zdůrazňovat skutečnost, že dochází k návratu Hierarchie do běžného světa. Ale ona se nevrací sama. V mnoha směrech jí pomáhají Vesmírní bratři. Jak Hierarchie, tak Vesmírní bratři mají duchovní cíl, který je zabudován do základů veškeré jejich činnosti, ať již pocházejí z této Země, Marsu, Venuše nebo z jiných planet.

Proč je právě nyní důležité uvolňovat informace o Vesmírných bratrech? Proč nastal „čas odhalení“ právě teď?

Nastal proto, že dosud se o jejich existenci relativně mnoho nevědělo a byla popírána vládami i médii. Činnost Vesmírných bratrů stále zesiluje. Nejnovějším projevem je „hvězda“, zvěstovatel Maitréjova objevení se na veřejnosti. Když máme vysvětlit „hvězdu“, nelze obejít fakt, že je to vesmírná loď a až se budou Maitréji ptát při jeho veřejném vystoupení na UFO, otevřeně přizná jejich existenci.

Éterická hmota a současná věda

Jak daleko jsou vědci v objevování čtyř úrovní éterické hmoty?

Už opravdu dost blízko. Ustanovili něco, čemu říkají „tajemná hmota“. Vědí, že existuje, ale nejsou schopni ji přesně vymezit. Jejich výpočty jim ukazují, že je tady něco, co opomíjejí. Že existuje nějaká materiální substance, která je neviditelná. Nemohou ji dokázat, ale všechny jejich výpočty poukazují na fakt, že taková úroveň hmoty existuje.

Jsou to éterické roviny hmoty. Vědcům by stačilo podívat se do nějakého esoterického časopisu a zjistili by, co je to éter. Ale oni raději vytvoří cyklotron za 20 miliard a stráví roky posíláním elektrického proudu jeho prostřednictvím a stálým zrychlováním, aby přišli na to, co je to za hmotu. Ale mohli to zjistit úplně snadno, stačilo otevřít například Blavatské Tajnou doktrínu.

Někteří vědci vědí o objevu Wilhelma Reicha, o jeho orgonu z roku 1939. Orgon není nic jiného než čtyři éterické roviny hmoty. Reich je viděl jako jedno hmotné pole. Ve skutečnosti je to pole rozdělené do čtyř rovin, každá další jemnější a jemnější.

Někteří lidé úspěšně pokračovali v jeho experimentech. Na jaké úrovni a do jaké míry se to ve světě stalo povědomým, nevím. Dnes mnoho astronomů hovoří o tajemné hmotě. Vědí, že existuje něco, na co všechny jejich teoretické experimenty ukazují, ale co se zatím neprokázalo být ničím jiným než myšlenkou.

Tedy tajemná hmota rovná se orgon rovná se éterická rovina hmoty. Jde o totéž. V relativně krátké době ji vědci buď sami objeví, anebo jim bude odhalena. Jak k tomu dojde, to nevím.

Již dříve jste se zmínil, že Vesmírní bratři pracují s vědci v Rusku a Americe. Působí na ně pouze mentálně nebo pracují spolu s nimi v laboratoři? Pracují Vesmírní bratři s altruistickými vědci nebo s vědci vojenskými?

Pravdou je, že do určité míry pracují s vědci v Americe a Rusku a to oběma způsoby, působením na jejich mysl i prací přímo v laboratoři. A zda s altruistickými či vojenskými vědci? Vlastně s obojími.

Co se dá udělat pro to, aby vědci rozpoznali nebezpečí jaderného záření, které ohrožuje planetu Zemi?

Mluvit o tom stále a dokola. Psát do novin, psát do televize i rádia. Mluvit s místními novináři a novinami. Dostat to do místních novin a odtud se to pak dostane do těch hlavních.

Na to bude třeba Maitréji a toho, co řekne, aby naši vědci došli přesvědčení o omezenosti svých „skvělých“ myslí. Zatím rozumí jen části a domnívají se, že je to všechno.

Co vidíte na první éterické rovině a jak se to liší od druhé? A od třetí? A na čtvrté úrovni vidíte co?

Je to jako cokoli jiného. Vidíte tu úroveň, na které se nacházíte. Každé rozšíření vědomí, jakým zasvěcení zajisté je, dává člověku větší kapacitu pro prožívání skutečnosti opravdu takové, jaká je. Každý uvidí, co uvidí, v závislosti na tom, jak vyvinuto je jeho éterické vidění. Řečeno jednoduše, ale ne úplně přesně: čím nižší stupeň éterického vidění, tím hrubší, pevnější je to, co vidíte na éterických rovinách. A čím je éterické vidění rozvinutější, tím jemnější bude váš obraz vidění.

Do inkarnace bude přicházet stále víc a více dětí, které již budou mít vyvinuto éterické vidění určitého druhu. Je to dáno vývojem oka. Až dostatek dětí bude potvrzovat, že vidí to, co ostatní nevidí, stanou se éterické roviny známějšími a začnou být přijímány.

"Hvězda" v čínském Xinjiang

Hvězda“ oznamující Maitréjovo vystoupení

Slouží ony čtyři „hvězdy“ ještě k nějakému jinému účelu než jako oznámení o Maitréjově příchodu?

Ano, budou zároveň poukazovat na skutečnost existence Vesmírných bratrů, tedy až se stane obecně známým, že to nejsou ve skutečnosti „hvězdy“, protože hvězdy jsou nám milióny mil vzdáleny a tyto „hvězdám podobné světelné zdroje“ jsou v naší atmosféře. Takže co to tedy je? Jsou to opravdu vesmírné lodě a přišly k nám z jiných planet, aby započaly svou práci a staly se hlasateli Maitréjova příchodu – stejně jako tomu bylo před 2 tisíci lety při narození Ježíše, kdy byla poslána vesmírná loď, aby vedla tři Mistry do Betléma. Je to opakování téže události, pouze s tím rozdílem, že dnes nejde pouze o tři moudré muže, nýbrž musí se o tom dozvědět celé lidstvo.

Skutečnost, že jsme byli schopni předpovědět objevení se „hvězdy“ (12. prosince 2008) je důkazem, že tato informace je správná. První pozorování „hvězdy“ přišlo velice brzo po vánocích 2008 a nyní je „hvězda“ pozorována po celém světě. Ohlašuje první Maitréjovo vystoupení v televizi, i když se Maitréja neobjevuje pod svým jménem.

Až bude dostatek lidí reagovat na Maitréjovo učení, budou požadovat, aby promluvil k celému světu prostřednictvím propojené televizní sítě. Teprve potom odhalí Maitréja svoji pravou roli.

Maitréja se objeví v celosvětové televizi , takže jej poprvé budou moci vidět všechny oči. Proto je v Bibli napsáno: „A všechny oči Jej uvidí“. Bylo třeba televize, aby k tomu mohlo dojít.

Příchod „hvězdy“ je znamením. Je to symbolické připomenutí toho, co se stalo před 2 000 lety, aby došli k přesvědčení ti, kteří jsou připraveni se přesvědčit, ti, kteří jsou dostatečně vnímaví, aby v tom viděli symbol, aby je to připravilo na dění, jež bude následovat, totiž na příchod Krista, Světového učitele, do našeho světa. Tato událost ale tentokrát proběhne v celosvětovém měřítku.

Když přišel Kristus naposledy, nebyl skutečně poznán jako Kristus. Přišel k Židům jako židovský mesiáš. Oni mesiáše hledali. A když Ježíš přišel, nebyl poznán dokonce ani jako mesiáš, poznala jej pouze malá skupinka lidí. Měl kolem sebe jen 12 učedníků, širší skupinu asi 75 ne až tak blízkých učedníků a asi 500 neznámých lidí, kteří se zajímali. To je konečné číslo. Sotva to vypadalo na příchod Krista do světa, ačkoli to příchod byl.

Poslední tři léta Ježíšova života, ve kterých byl „nástrojem“ pro Krista, prostoupen Maitréjou, změnily tvář světa. Dnes se tato etapa uzavírá. Vstupujeme do nové, ve které přichází Kristus sám otevřeně do světa lidí.

"Hvězda" v Moskvě

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z březnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z březnového časopisu Share International

Jak postupuje objevování se Krista – Maitréji na veřejnosti, jakým způsobem dojde k představení Vesmírných bratrů, příčiny zemětřesení na Haiti, jestli dále využívat fosilní paliva – odpovídá Mistr,- prostřednictvím pana Creme.

Číst více Číst více

Poskytl Maitréja ještě nějaké další televizní rozhovory?

V okamžiku, kdy to jde do tisku poskytl pět rozhovorů.

Děkuji Vám že jste se podělil o informaci týkající se prvního rozhovoru Maitréji, Světového učitele. Je to velká novina!

Uskutečnil se první rozhovor v době „okna příležitosti“ mezi Dnem díkuvzdání a Vánocemi?

Uskutečnil se v okně příležitosti, které je dosud otevřené.

(1) Bylo by možné poskytnout přibližný odhad jak dlouho to bude trvat od Maitréjova prvního rozhovoru (který se již uskutečnil) a Dnem deklarace? (2) Byla upřímná srdečná reakce lidí na strašné utrpení lidí na Haiti po zemětřesení v lednu 2010 jedním z faktorů, který umožnil Maitréjovi poskytnout první televizní rozhovor během tohoto okna příležitosti? (3) Maitréja, jak víme, nikdy neřekne, Kdo je až do Dne deklarace. Jak byl představen ve svém prvním televizním rozhovoru? (4) Jak bude uveden během svých dalších rozhovorů? (5) Budou Jeho rozhovory oznámeny dopředu stanicemi, které s ním budou vést rozhovory, i když ne jménem? Nebo budou všechny Jeho rozhovory v těchto pořadech dopředu neoznámené? Bude prostě dotazován bez předchozího oznámení jakéhokoliv druhu, i když by nepoužívali Jeho jméno?

(1) Ne, nemyslím si, ať už s jakoukoliv přesností, ale můj Mistr řekl, že se má za to, že by to pravděpodobně mohlo být relativně krátké období. (2) Ne. (3) Jako obyčejný člověk, jeden z nás. (4) Ovšemže stejným způsobem. (5) Bude to probíhat obvyklým způsobem, jen nebude použito Jeho skutečné jméno.

Nemohu najít nikoho, kdo by mi dal pocit, který by mi dal Maitréja, kdybych jej slyšel v televizi. Nevnímám žádné lidi s jakoukoliv duchovní energií, která by z nich vyzařovala když hovoří. Nejblíže k někomu obyčejnému má Raj Patel, autor knihy Hodnota ničeho, který se objevil v Democracy Now a v Colbert Report v roce 2010. Dokonce přiletěl z Indie do Londýna v roce 1977. Ten ovšem, jak se zdá, nemluví zas příliš o vytvoření nové civilizace založené na sdílení a spravedlnosti, jak by se dalo od Maitréji očekávat. Je to ve skutečnosti jen obyčejný člověk inspirovaný Maitréjou? Také popřel, že by byl Maitréjou, ale vyhovuje Vašim myšlenkám a záměru.

Maitréjovy myšlenky pronikaly po mnoho let všemi úrovněmi a tisíce lidí se těmito myšlenkami „inspirovalo“.

Domníváte se, že vystoupení Maitréji se uskuteční v roce 2012 na konci Mayského kalendáře, kterém mnoho lidí hovoří, nebo předtím? Velice Vám děkuji za odpovědi na takové množství našich dotazů.

Maitréjovo vystoupení na veřejnost již započalo tím, že poskytl rozhovory pro televizi. Jeho vystoupení se nevztahuje ani nezávisí na Mayském kalendáři, který končí v roce 2012. Nemá s tím jakoukoliv souvislost. Maitréja se Sám veřejně představí, až dostatečný počet lidí zareaguje na Jeho poselství spravedlnosti, míru sdílení a bude je uvádět do života.

Na otázku v září 2004 Benjamin Creme řekl, že 30 milionů lidí slyšelo o opětovném příchodu Maitréji, 20 milionů je otevřeno této možnosti a 2 miliony tomu opravdu věří. Mohl by Benjamin Creme uvést, jaké jsou tyto počty v současnosti, tedy víceméně po pěti letech?

Nyní to narostlo ze 30 milionů na 38 milionů, Z nich 7 milionů této události věří docela, přibližně stejný počet ji rovnou odmítá, zbytek si nechává otevřenou mysl pro možnost, že by to byla pravda.

Kolik lidí je nyní připraveno řídit se Maitréjovými idejemi?

Zhruba 1,8 miliardy.

Ukáže se Maitréja na svém „Dni deklarace“ ve své skutečné fyzické podobě? Myslím tím, že při svých návštěvách různých zemí, se objevoval lidem podle jejich vlastních tradic tak, aby jim to vyhovovalo.

P.S. Dosud čekám na to půvabné hvězdné znamení nad Glasgow!

(Poznámka: Mezi roky 1988 a 2002 se Maitréja zjevoval v různých přestrojeních stovkám náboženským shromáždění po celém světě.)

Ano. Dívejte se dál, „hvězda“ je stále zde.

Sledoval jsem Váš příběh už nějakou dobu a až do včerejška jsem dosud slyšel o příchodu Maitréji hovořit pouze na Vašich a na podobných stránkách. Včera jsem byl v práci v Omaze ve státě Nebraska udiven (zednické stavební práce), když jsem zaslechl hovořit svého mistra a jednoho zedníka o tvrzení Benjamina Creme, že Maitréja vystoupil na veřejnost. To vám jsou dva obyčejní zedníci v Nebrasce, které velmi dobře znám a které jsem NIDKY neslyšel hovořit o náboženství, UFOnech, konspiracích nebo o čemkoli jiném, než co představuje běžný život. Vaše zpráva se dostává ven. Doufejme, že to neskončí jako každý jiný „boží zásah“, který byl již v minulosti očekáván.

Zaručuji vám, že to tak neskončí. Tentokrát to je opravdu. Co však vaše zkušenost dokazuje je, že v Omaze v Nebrasce lidé určitě umí držet věci v tajnosti.

Jsou zmínky o tom, že Vesmírní bratři přistanou nějakou dobu poté, co Maitréja bude po světě veřejně známý. (1) Dojde k přistáním (a) po celém světě a (b) vyvolá to celosvětový zájem médií? (2) Budou se jejich posádky ukazovat, abychom viděli, jak vypadají? (3) (a) Budou promlouvat, (b) dost možná v televizi? (4) Budou se Vesmírní bratři scházet s někým z vlády? (5) Pokud je neuvidíme, tak mnoho lidí neuvěří, že skutečně jsou – velká většina může být podezíravá a myslet si, že lodě na obloze jsou pouze vyrobená plavidla řízená lidmi, která mají vytvořit nějaké zdání. Musí se stát něco velkého, aby to přesvědčilo lidi, že to je pravda, takže co přesně můžeme podle vás očekávat?

(1)(a)Ano. (b) Ano. (2) Ano. (3) (a) Ano. (b) Ne. (4) Ne. (5) Postupné a opatrné odhalování sebe samých.

Dostal jsem dnes 4. února 2010 dopis od přítelkyně. Sledovala před několika týdny v televizi předpověď počasí. Když televizní kamera zabírala nebe nad Tokiem, bylo vidět, jak se na obloze vznáší jasná průhledná světelná spirála. Zaslechla udivený povzdech reportéra, ale brzy začal hlasatel s předpovědí počasí. (1) Bylo tohle světlo jednou z „hvězd“? Já jsem o „hvězdách“ neslyšel od Maitréjova prvního televizního rozhovoru. (2) Můžeme ještě očekávat úkazy podobné norské světelné spirále?

(1) Ano. (2) Ano.

Nedávno se předmětem spekulací staly fotografie kulovitých objektů blízko povrchu Slunce. Je zjevné, že to není nový jev, ale teprve nedávno se to tomu začala teprve věnovat pozornost jako něčemu skutečně neobvyklému. Co lidi zajímá je, zda to jsou jen pouhé grafické artefakty nebo jde o opravdové kosmické lodě. Protože Benjamin Creme řekl, že ty obrovské lodě, které se ukazují jako „hvězdy“ se čas od času jdou „nabíjet“ ke Slunci, tak bych rád věděl, co se za těmito úkazy skrývá.

Jsou to kosmické lodě.

V lednovém a únorovém čísle Share International jste otiskli fotografii kruhu v obilí z 19. července 2009 blízko Martinsell Hill ve Wiltshire ve Spojeném království od Steve Alexandra. Nejenže je to úžasná fotografie, ale ten nádherný kruhový obrazec je také nejneobvyklejším tím, že jeho tvar je ukončen na okraji pole, místo aby přesahoval do sousedního pole, kde jak se zdá roste odlišná plodina. Propůjčuje to tak tomuto kruhu nedokončený vzhled. Když jsem zjistil, že tento kruh se objevil ve výroční Maitréjova příletu do Londýna v roce 1977, začalo jsem se ptát, jestli může ten nedokončený tvar znamenat ještě něco víc. Když si uvědomíme, že se teprve teď uskutečnil Maitréjův první rozhovor,ukazovali Vesmírní bratři minulé léto tímto tvarem, že Maitréjovo veřejné vystoupení je „téměř dokončené“? Nebo z toho chci vyčíst až příliš?

Dávám Vám drahý Holmesi za Vaše pokusy nejvyšší známku, ale tentokrát Vás Vaše představivost doběhla. Naši přátelé z vesmíru na poslední chvíli zjistili, že na sousedním poli je jiná plodina, která by nevyhovovala designu, takže to nechali nedokončené. Byl to také způsob jak říci: „Konec konců, jsme také jenom lidé.“ Jak prosté, Watsone, starý brachu. Váš Sherlock Holmes.

Zemětřesení, jež udeřilo na Haiti, bylo obzvlášť kruté, protože to je jedna z nejchudších zemí na západní polokouli. Jaká byla příčina zemětřesení? (1) Bylo ta způsobené karmicky, přirozeným pohybem zemských tektonických desek, nebo jiným důvodem? (2) Zabránili Mistři, aby tam nedošlo k ještě větším škodám? (3) Byli Mistři zapojeni do pomoci nemocným a umírajícím na Haiti?

(1) Je to karmické, následek dlouhého období napětí mezi chudými na Haiti, nejchudšími lidmi na obou Amerikách a dlouhou posloupností despotických a zkorumpovaných vůdců, kteří po desetiletí ovládali Haiti. (2) Ano. (3) Ano, jako vždy.

Mohl by nám Váš Mistr říci, kolik zhruba Haiťanů bylo zabito v důsledku zemětřesení v lednu 2010?

Kolem 200 000.

Po zemětřesení bylo vyvinuto organizované úsilí, aby byli na Haiti nasyceni lidé, kteří (již) hladověli. Myslím, že se toho zúčastnili i Spojené národy.

Chtěl bych se zeptat, jestli by ten mechanismus a struktura mohly zůstat, aby byly v budoucnosti využity Maitréjou a Jeho učedníky, když vezmeme v úvahu důležitost potravin (v tomto případě ve fyzickém smyslu) v souladu s učením předaným panem Benjaminem. Nicméně bych řekl, že to není záležitost zachování struktur, které je možné rychle vytvořit, ale inspirovaného dobra v srdcích lidí.

Souhlasím.

Pokud je to tak, jak říká Váš Mistr, že zásob ropy zbývá ještě a 78 let (předpokládám, že myslel „při současné nebo budoucí úrovni spotřeby“, protože každé snížení dostupných zásob, které by nastalo předtím, by způsobilo zmatek), znamená to, že se nemusíme zaměřovat na každé úsilí vyvinout čistou technologii, ale stačí čekat na „technologii světla“? Jaký by to mělo smysl to tak dělat, když současné solární a další technologie porostou dostatečně rychle na to, aby nahradily ropu (a uhlí a zemní plyn) předtím, než dojdou?

Musíme se „zaměřit na každé úsilí“ vyvinout čistou technologii. Máme pouze 10-15 let abychom to dokázali, než se nejhorší škody, které jsme napáchali na této planetě, stanou nevratné.

Je to pravda, že ropa není „fosilní palivo“, ale že se vytváří neustále hluboko v Zemi – jak navrhují někteří vědci, protože některá ropná pole jsou hlouběji než by fosilní vegetace mohla být pohřbena? A pokud ano, bude vždy aspoň trochu ropy zbývat?

Ne. Ropa je fosilním palivem a nevytváří se neustále. Vegetace byla pohřbena hlouběji, než by mnozí lidé uvěřili.

Podpořte nás sdílením

Raj Patel: Potraviny pro všechny a spravedlivá ekonomika

Raj Patel: Potraviny pro všechny a spravedlivá ekonomika

Na počátku tohoto roku vyšla již druhá kniha pana Raj Patela, aktivisty, akademika a spisovatele, a stala se rychle bestsellerem. Kniha s provokativním názvem „Hodnota ničeho“ (v originále The Value of Nothing) si vzala za titul vtipný postřeh Oscara Wilde „Lidé v dnešní době znají cenu všeho, ale neznají hodnotu ničeho.“

Číst více Číst více

Na počátku tohoto roku vyšla již druhá kniha pana Raj Patela, aktivisty, akademika a spisovatele, a stala se rychle bestsellerem. Kniha s provokativním názvem „Hodnota ničeho“ (v originále The Value of Nothing) si vzala za titul vtipný postřeh Oscara Wilde „Lidé v dnešní době znají cenu všeho, ale neznají hodnotu ničeho.“, který je starý více než století, ale stále aktuální. Odhaluje jeden ze základních mýtů současného ekonomického světa a sice přesvědčení, že skutečnou hodnotu čehokoliv nejlépe určí trh. Slepá víra ve fungování trhu byla hlavní příčinou ekonomického kolapsu posledních let, který nás nutí k zamyšlení, zda skutečně správně hodnotíme náš svět, když se spoléháme především na ceny. Na jednoduchém příkladu hamburgeru (nejznámějšího výrobku tzv. rychlého občerstvení v USA) ukazuje, jak tržní ceny mohou být dramaticky rozdílné od reálných. Hamburger stojí po celých Spojených státech kolem čtyř dolarů, patří tak mezi nejlevnější jídla vůbec. Někteří lidé si však dali tu práci a spočetli i tzv. skryté náklady, které s sebou tento výrobek nese. Jde především o to, že se vyrábí z rostlin, které se pěstují převážně na místě původních deštných pralesů, takže jeho výroba poškozuje biosystém, snižuje biodiverzitu, zvyšuje množství oxidu uhličitého, snižuje vytváření kyslíku a tak dále, často se při jeho výrobě používá velmi levná pracovní síla novodobých ekonomických otroků a jeho konzumace vede ke zdravotním problémům. Skutečná cena, kterou bychom za hamburger tak měli platit je pak kolem 200 dolarů. Z toho je vidět, že trh nevede k reálnému ocenění zboží, ale spíš se snaží skutečné ceny skrýt.

Jeho předchozí kniha Nacpaní a hladoví (orig. „Stuffed and Starved“) se zabývá otázkou distribuce potravin. Žijeme ve světě, kde asi jedna miliarda lidí trpí nadváhou a zároveň téměř stejné množství lidí Nacpaní a hladovínemá dostatek potravy. A přitom je na světě dostatek potravy pro všechny. Takže jde o problém distribuce. Kniha poukazuje na příčiny nespravedlivého rozdělování potravin ve světě. „Když zavedete globální trh s potravinami, tak zavedete vlastně dvě pravidla. První zní :Když máte peníze, tak si můžete koupit jídlo z celého světa. To je docela dobrá věc a dělají to všechny bohaté státy jako například USA, v Evropě a podobně. Zavedete ale také druhé pravidlo, které říká, že když nemáte peníze, tak hladovíte.“ A to se také děje a to nejen v tzv. rozvojových zemích. Dokonce v těch nejbohatších zemích je mnoho lidí o hladu. V USA trpí v současnosti asi 40 milionů lidí nedostatkem potravy. Proč je tomu tak? Je snad nedostatek potravin? Pro názornost přirovnává současný světový potravinářský průmysl ke sklence na šampaňské. Velkou trychtýřovité nádobě, která se uprostřed zužuje v tenkou stopku a dole se opět rozšiřuje. Široké hrdlo přestavuje zemědělce z celého světa. Obrovské množství výrobců, miliony farmářů. Uprostřed je několik málo světových distribučních společností, které ovládají trh a dole je 6 miliard spotřebitelů = všichni lidé, kteří potřebují denně jíst. Takhle trh funguje víceméně ve všech komoditách. Několik velkých hráčů určuje pravidla pro celý trh. Kdo na tom nejvíc vydělává? Farmáři? Jistě také něco dostanou, ale aspoň v západních zemích žijí farmáři hlavně z dotací od státu. Jejich výdělky se však v žádném případě nedají srovnávat s výdělky distribučních společností. V Indii byly kdysi hladomory průměrně více jak za sto let. Poté co však přišli Britové jako kolonizátoři a násilně zavedli trh s potravinami, začaly se objevovat hladomory průměrně každý čtvrtý roku. Produkce a efektivita sice výrazně stouply, ale zemědělcům, ani dalším obyvatelům to vlastně nic nepřineslo. Velkou část produkce totiž skoupila Británie a místní lidé trpěli nakonec hladem, protože neměli dost peněz, aby si mohli potraviny za tržní cenu koupit. A takhle podobně to je ve světě dodnes. Například Haiti bylo kdysi potravinově nejbohatší a soběstačnou zemí v Latinské Americe. Nyní je nejchudším státech Ameriky a musí spoléhat na potravinovou pomoc. Po otevření svého trhu nebylo totiž schopno konkurovat bohatě dotovaným farmářům z USA.

Raj Patel (čti „RáRaj Pateldž Patel“) pochází z Indie a s rodiči přiletěl v roce 1977 do Londýna. Žil také v africkém Zimbabwe a po vyhoštění se usadil v Kalifornii, kde začátkem roku získal americké občanství. Studoval na prestižních západních univerzitách v Británii a USA (University of Oxford, the London School of Economics a Cornell University). Přispívá do velkých pokrokových novin a časopisů. Nyní pracuje v San Francisku v Ústavu pro potraviny a rozvojovou politiku (The Institute for Food and Development Policy). Pohotový a poutavý řečník, který dovede použít i břitký humor a ironii o sobě prohlašuje, že není žádným Mesiášem, ale jen „zlobivým klukem“. Je činný v několika mezinárodních hnutích a říká o sobě, že protestoval na čtyřech kontinentech. Nebojí se atakovat i ta nejposvátnější tabu moderního světa a dovede zaujmout posluchače i na svých přednáškách a televizních vystoupeních. Od minulého roku měl již několik rozhovorů pro alternativní zpravodajský kanál „Democracy Now!“( http://www.democracynow.org/) a 12. února vystoupil v jednom z nejúspěšnějších amerických talk show The Colbert Report (http://www.colbertnation.com). Od té doby se pozvání na přednášky a vystoupení jen hrnou. Dá se tedy očekávat, že o něm ještě uslyšíme.

Rozhovor pro Colbert Report

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z lednového a únorového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z lednového a únorového časopisu Share International

Kodaňská konference o klimatu 2009, útok na letadlo Northwest Airlines, světelná spirála v Norsku, neobvyklá pozorování ‘hvězdy’, zázraky a znamení jsou předmětem otázek na které odpovídá pan Creme.

Číst více Číst více

„Dnes podniklo 56 novin ve 45 zemích bezprecedentní krok tím, že promluvily jedním hlasem prostřednictvím společného úvodníku. Činíme tak proto, že lidstvo čelí vážnému nebezpečí.“ To byl bezpříkladný krok, který učinili vydavatelé novin po celém světě vpředvečer kodaňské klimatické konference v prosinci 2009.

Bylo toto společné úsilí inspirované Duchovní hierarchií? Pokud ano, který Mistr to byl? Máme očekávat více takových historických událostí v následujících měsících?

Ano, Maitréja. Tento druh akcí skupin lidí v různých odvětvích společnosti bude v následujících měsících a letech narůstat a formovat se. Média jsou vskutku hlasem lidí, který odráží jejich touhu po akci na záchranu planety a tento druh akcí bude pokračovat tím či oním způsobem až do té doby, kdy už další iniciativa nebude třeba.

Poté, co světoví vůdci nedosáhli dalekosáhlé dohody na prosincové Konferenci Spojených národů o klimatu v Kodani v roce 2009, vynořila se nařčení týkající se důvodů tohoto nezdaru.

Bylo to kvůli (1) Číně a do jisté míry i Indii, které mají stále ještě rostoucí ekonomiky a chtějí ochránit své vlastní ekonomické zájmy?; (2) zájmům hospodářství a korporací, reprezentovaných hlavně Americkou hospodářskou komorou, která brání jakýmkoliv opatřením, která by zasáhla do jejich svobody znečišťovat podle libosti; (3) dánskému ministerskému předsedovi, který chtěl nějaký výsledek za každou cenu a dojednal slabou a částečnou dohodu mezi několika vybranými státy?

(1) Ano (2) Ano. (3) Ne.

Má se podle Hierarchie Mistrů Pán Maitréja plně objevit před rokem 2012? Nebo je to plánováno v roce 2012?

Není plánem, aby se to událo v roce 2012 nebo k jakémukoliv jinému datu. Je naděje a očekávání, že se tak stane ve velmi blízké budoucnosti.

Budou čas a datum Maitréjova Dne deklarace dopředu oznámeny?

Ano, média ten čas oznámí.

Ukazují se náznaky toho, že údajný pokus 25. prosince 2009 vyhodit do povětří letadlo Northwest Airlines v Detroitu nebyl tím, k čemu jsme byli navedeni věřit, ale že byl ‘hraný‘.

(1) Byla to součást plánu dát Spojeným státům záminku k zesílení jejich vlivu v oblasti Perského zálivu (tím, že ukáží prstem na Jemen), nebo chtěli zajistit ropné zdroje nebo jiné geopolitické zájmy? (2) Bylo to kvůli poskytnutí záminky umístit na letištích po světě skenery celého těla, což poskytne obrovské zisky výrobcům skenerů? (3) Bylo to pokusem Republikánů a /nebo zájmů korporací zastrašit prezidenta Obamu, nebo jej donutit, aby se ukázal jako ‘silný‘ v takzvané ‘válce proti teroru‘?

(1) Ne. (2) Ne. (3) Ne. To je další ukázka ‘konspirační teorie‘, která, jak se zdá, nachází odezvu především v Americe. Jaké jsou ‘náznaky‘ toho, že tyto otázky jsou namístě? Proč lidé nemohou pochopit, že tyto události jsou prostě skutečností? Zdá se , že lidé obecně, ale zvláště v Americe, ztratili důvěru v řeči politiků, což je pochopitelné. Ale člověk by se měl řídit zdravým rozumem a zbavit se myšlenkových bludů.

(1) Do jaké míry byl teroristický incident z 25. prosince 2009 při letu z Amsterodamu do Detroitu pokusem ‘temných sil‘ planety zdržet Maitréjovo veřejné vystoupení? (2) Do jaké míry se kvůli tomu Maitréjovo vystoupení zdrželo? (3) Do jaké míry byli Mistři zapojeni do toho, aby bylo zajištěno, že bomba skutečně v letadle nevybuchne?

(1) Vůbec ne. (2) Maitréjovo vystoupení se tím nezdrželo. (3) Vůbec ne.

12. prosince 2009 ve městě Jinotegy v Nikaragui našlo dvanáctileté děvčátko obraz Panny z Guadalupe na podlaze jejich domu, kde je oltář Madony. Její teta jej zkoušela utřít mopem, ale nemohla s tím nic udělat. Je to skutečný zázrak?

Ano, je to opravdový zázrak vytvořený Mistrem, Který byl Madonou.

Může se stávat, že astronomové si všimnou ‘hvězdy‘, ale protože nevědí, jak tento úkaz vysvětlit, ohlásí to jako nově objevenou planetu nebo asteroid?

Nemyslím si, že se to skutečně děje, spíše, protože profesionální astronomové (pokud však nevěří tomu, co jsem já o ‘hvězdě‘ řekl) nemají žádnou cestu, jak by vysvětlili tyto ‘zářící objekty‘, mají tendenci je ignorovat.

Četl jsem článek v novinách The Examiner (z 10. prosince 2009) nadepsaný „Norská světelná spirála – zásah UFO / ET zmařil let rakety?“ Psali v něm, že Rusové vypustili v té oblasti raketu, která selhala a pokračovali: „Už se stalo mnoho případů, kdy zkoušky raket s jadernými hlavicemi selhaly kvůli zásahu UFO. Způsobila mimozemská inteligence selhání ruské rakety, aby vytvořila světelnou spirálu, protože věděla, že to získá světovou pozornost během návštěvy prezidenta Obamy v Norsku? Udělali to mimozemšťané proto, že dobře věděli, že Obama bude o zákazu jaderných zbraní diskutovat během svého projevu při udělování Nobelovy ceny míru?“ Článek také podává zprávu od očitého svědka setkání s UFO v roce 1964 od bývalého nadporučíka leteckého vojska USA, profesora Roberta Jacobse, který byl zavázán až donedávna mlčenlivostí. Další lidé prozradili také podobné věci.

Skutečně Vesmírní bratři ‘zasahují‘ při testech jaderných raket?

Ne, 9. prosince 2009 neproběhl žádný test jaderné rakety, ruské ani jiné. Přísně se dodržuje dohoda mezi Ruskem a západními mocnostmi, že ‘druhá strana‘ je vždy o takové zkoušce dopředu informována (aby se odstranilo nebezpečí, že některá ze zúčastněných stran začne 3. světovou válku). Spirála nad Norskem byla vytvořena kosmickou lodí (ve skutečnosti Maitréjovou ‘hvězdou‘), která vystoupala na nebe zpoza hory a pak pečlivě a záměrně vytvořila spirálu. Celá událost trvala 12-14 minut a nezpůsobila žádny dopad trosek.

Během let bylo několik spirálovitých kruhů v obilí. Je nějaká spojitost mezi spirálovitým světlem, které bylo vidět nedávno nad Norskem a spirálovitými kruhy v obilí?

Ano. Obojí vytvářejí vesmírné lodě ze sesterských planet našeho systému. Spirála na obloze v severním Norsku byla vytvořena ‘hvězdou‘, která se ukázala jako Zvěstovatel Maitréjova vstupu do veřejné činnosti.

Nejdříve jsem byl velmi nadšený ze zpráv o úkazu nad Norskem. Chci teď vidět všechny pohledy na ‘hvězdu‘, které se lidem po celém světě naskytly. Pak ale celonárodní noviny přinesly zprávu, že to byla vlastně zbloudilá raketa z ruské ponorky. (1) Snaží se nás média úmyslně zmást co se týče pravé povahy této události, aby zabránila příchodu Maitréji a všem změnám, které On přinese lidstvu?

(2) Slyšela jsem, že Rusové přiznali, že vypálili raketu, která nefungovala.

(1) Ano, ano a ještě jednou ano. Dělají jako obvykle co mohou, aby zmátla lidi, ale to nejde navždy. Lidé se vzepřou takovému způsobu matení. (2) To bylo použito jako vysvětlení, ale není to pravda. Ve skutečnosti Rusové popřeli, že by nějakou raketu vypustili.

Vypadá to, že Norsko má zvlášť důležitou roli co se týče ‘hvězdného‘ znamení. První fotografie, podle mne, pak hvězda tvaru kříže a nyní nádherná a úchvatná spirála. Mohl byste to vysvětlit?

Má s tím něco společného paprsková struktura Norska?

Ne, to jsou čistě náhodné shody okolností. Jsme ale rádi, že lidé z Norska byli dostatečně pohotoví, aby o sobě dali veřejně vědět.

Moje rodiny a já žijeme v Lipsku v Německu a já jsem velmi často vídal ‘hvězdu‘. 2. prosince 2009 okolo 22:30 jsme ale moje žena a já viděli něco velkolepého. Chtěl bych se zeptat, zda jsme viděli všechny čtyři ‘hvězdy‘ za Měsícem na východě? Blikaly různými barvami od modré po červenou a vytvořily kosočtverec.

Velmi Vám děkuji za Vaši odpověď a za práci, kterou jste tolik let vykonával. Těším se až uvidím Maitréju v televizi. (D.K., Lipsko, Německo)

Ano, toto shromaždování čtyř ‘hvězd‘ je novým dějstvím a dochází k němu stále častěji. Děkuji Vám za milá slova.

Na Štědrý den jsem šel spát v 1:30 ráno. Noc byla docela oblačná a hvězdy vypadaly jako bílé body, ale před svým oknem jsem viděl hvězdu, která byla jiná než ostatní: vyzařovala jasně zlatavé světlo, skutečně! Nikdy jsem takovou zlatou hvězdu na obloze neviděl a byl jsem velice překvapen. A k tomu byla tato hvězda obklopena mnoha zářícími paprsky různých barev s jasnými body na obvodu. Vypadalo to jako velká pavoučí pavučina: ostatní hvězdy nevytvářely takové efekty. Myslel jsme v tu chvíli na Hvězdu Betlémskou. Mohl byste mi prosím říci, zda se jednalo o ‘hvězdné‘ znamení nebo ne? (F. L., Francie)

Ano, vskutku ten objekt připomínající hvězdu, který jste viděl, byla Maitréjova ‘hvězda‘, Zvěstovatel Jeho vystoupení v americké televizi (ale jako ‘jednoho z nás‘, ne jako Maitréji).

30. června večer jsem byli v EPCOT centru v Disneylandu na Floridě. Když jsme odcházeli kolem 10. večer východního času, všimla jsem si jasného světla na západě. Byl to Jupiter nebo ‘hvězda‘? (J. W., Harward, Massachusetts, USA)

Byla to ‘hvězda‘, Zvěstovatel Maitréji.

Asi 21. listopadu 2009 mezi 4. a 5. hodinou ranní jsem viděl na horizontu nádherný zářící objekt. Odešel jsem z místnosti asi na 2 minuty a když jsem se vrátil, tak zmizel. Byl tak krásný a zářící, že jsem přemýšlel, co by to mohlo být. Často vidím v noci velmi jasné hvězdy, když se dívám z okna. Je některá z nich ‘hvězdou‘?

Tyto události mne začaly přinášet do mého života pocit naděje a nepochybuji, že i dalším, takže Vám děkuji za Váš časopis. (K. C., Wellington, Nový Zéland)

Ano, ten zářící objekt byl skutečně Maitréjovou ‘hvězdou‘.

4. prosince 2009 jsem šla v sedm večer po práci na autobusovou zastávku v Surrey, British Columbia, v Kanadě, když jsem uviděla na východní obloze něco, co jsem pokládala za ‘hvězdu‘. Následující noci jsem uviděla tu samou ‘hvězdu‘ a také jednu na jižní obloze. 25. a 28. prosince jsem viděla po práci tu samou ‘hvězdu‘ a domnívám se, že jsem viděla ty samé ‘hvězdy‘ ve White Rock, kde žiju. Jsou největšími a nejjasnějšími hvězdami na obloze, ale občas se zdá, jako by chtěly upoutat moji pozornost abych si jich všimla. Zdálo se, že se pohybují, když jsem je požádala, aby potvrdily, že jsou ‘hvězdami‘. Jsou to ‘hvězdy‘ našich Vesmírných bratrů?

Co bych tak asi přitom měla dělat, nebo kdokoliv jiný, když je vidí? Dostává se nám požehnání? Smíme klást otázky, nebo jen máme být vděčni za zážitek? (J. C., White Rock, British Columbia, Kanada)

Tato pozorování jsou skutečně Maitréjovými ‘hvězdami‘, které jsou ovšem obrovskými kosmickými loděmi. Máte pravdu, když si myslíte, že přitahují Vaši pozornost a odpovídají na Vaše žádost, aby se pohnuly. Nemusíte ‘dělat‘ nic, ale říkat o ‘hvězdě‘ co nejvíce lidem. Je to Zvěstovatel Maitréji, který poukazuje na Jeho vystoupení v americké televizi (ale ne pod jménem Maitréja).

Podpořte nás sdílením

Maitréja vystupuje do popředí

Maitréja vystupuje do popředí

Poté, co mu připravil cestu Jeho Posel, ‘hvězda’, Maitréja, Světový učitel poskytl svůj první rozhovor v americké televizi. Miliony lidí Jej slyšeli mluvit jak v televizi tak po internetu.

Číst více Číst více

Jeho veřejná mise započala.

Byl představen nikoliv jako Maitréja, Světový učitel a Vedoucí Duchovní hierarchie, ale jednoduše jako člověk, jeden z nás. Tímto způsobem si „zajišťuje, že lidé Jej budou následovat a podporovat pro pravdivost a správnost Jeho myšlenek a nikoliv kvůli Jeho postavení.“

Mluvil s vážností o potřebě míru, kterého je možné dosáhnout jedině nastolením spravedlnosti a sdílením světových zdrojů.

Je to první z mnoha takových rozhovorů, které poskytne v USA, Japonsku, Evropě a jinde, aby přinesl světu Své poselství naděje.

 

Benjamin Creme

14. ledna 2010

Nahoru

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z konference o transmisní meditaci v Americe

Otázky a odpovědi z konference o transmisní meditaci v Americe

„Vzdělávání, vzdělávání, vzdělávání“ bylo téma hlavního proslovu, který měl pan Benjamin Creme na konferencích o transmisní meditaci v Americe i v Evropě v roce 2008. Uvádíme zajímavé výňatky ze sekce otázek a odpovědí na americké konferenci, které byly uveřejněny v časopise Share International v březnu 2009.

Číst více Číst více

„Vzdělávání, vzdělávání, vzdělávání“ bylo téma hlavního proslovu, který měl pan Benjamin Creme na konferencích o transmisní meditaci v Americe i v Evropě v roce 2008.

Uvádíme zajímavé výňatky ze sekce otázek a odpovědí na americké konferenci, které byly uveřejněny v časopise Share International v březnu 2009.

Které z knih Alice Baileyové ve vztahu k novému vzdělávání byste doporučil?

Velice bych doporučil Vzdělávání v Novém věku. Potom Zasvěcení lidská a sluneční. Dále, máte-li volný víkend,Pojednání o kosmickém ohni! Také knihy o paprscích, esoterickém léčení, esoterické astrologii. Pročtěte je všechny. Všechny vám poskytnou vzdělání. Byly napsány, aby podněcovaly mysl a intuici a probudily vás do takových úrovní sebe samých, jakých si ani nemusíte být vědomi.

Wilhelm Reich před mnoha lety objevil éterickou látku, ale byl společností odmítnut. Bude tato práce včas uznána, aby mohla být planeta uchráněna před následky jaderného záření na éterických rovinách? Bude znovuobjevena éterická látka? Jak se věda dozví o éterickém znečištění?

Při svých pokusech objevil Wilhem Reich to, co esoterici znají jako vyšší úrovně éterické hmoty. Reich byl vědec, ne esoterik. Nehledal éterickou látku, ale došel svými pokusy k takovému výsledku. Poznal, že existuje primární energie v každém aspektu hmoty, ať už nabývá jakýchkoli tvarů. Nazval ji „orgon“.

Společnost Reicha neodmítla. Společnost o něm mnoho nevěděla. Odmítla jej Agentura potravin a léků Spojených států (známá jako FDA, pozn. překl.). Byl uvězněn za tvorbu přístrojů, v jeho případě to byly schránky zvané „orgonové akumulátory“, jejichž účelem bylo skladovat „neexistující“ energii a využívat ji v léčení. Pro úředníky žádný orgon neexistoval, protože o něm nic nevěděli. Reich o něm věděl díky svým pokusům.

Reich považoval orgon za jednu energetickou rovinu, která je všude. Já bych tomu dal název vyšší éterické úrovně hmoty.

Reich měl ve svých pokusech naprostou pravdu. Existuje mnoho pokusů, které prokázaly existenci orgonu. Reich nabídnul svým žalobcům, že před nimi zopakuje tyto experimenty s podmínkou, že on povede tyto pokusy, aby nemohlo dojít k žádné manipulaci s technologií. Pokusy jsou opakovatelné. Navrhnul, že je provede, ale byl odmítnut. Ve vězení pak zemřel. Byl to veliký muž, naprosto nepovšimnutý zasvěcenec druhého stupně, když umíral. Uzná někdo v budoucnu jeho práci? Jsem si jist, že ano.

Vyrobil jsem si doma orgonový akumulátor v roce 1948 a znám další lidi, kteří si jej vyrobili. Znám i člověka, který vyrobil orgonovou místnost nebo lépe řečeno „esoterickou místnost“, a to takovým způsobem, že přitahuje energii ze čtyř éterických rovin. Orgonový akumulátor, který jsem vyrobil já, přitahuje energii ze třetí a čtvrté éterické roviny. Úrovně, ze kterých bude energie přitahována, závisí na použitém materiálu. Když naleznete v přírodě základní princip, ať už intuitivně, nebo pomocí experimentu, uvědomíte si, jak je vše v přírodě ve skutečnosti jednoduché.

Například nová Technologie světla, kterou lidé dostanou, až upustí od válek a vší té hrůzy současného ekonomického a politického systému, je v zásadě jednoduchá. Ale musíme pochopit princip. Potom je vlastní technický postup bezpečný a relativně prostý.

Bylo by užitečné vzít si homeopatický prostředek proti radiaci? Existuje ještě nějaká jiná protilátka, která by pomohla, anebo s radiací musíme žít, dokud ji nedokážeme dostat z naší atmosféry?

Vesmírní lidé dělají, co mohou v rámci karmických zákonů, aby neutralizovali následky jaderného záření. To je ohromná pomoc. Také Mistři mají způsoby a prostředky, jak neutralizovat následky jaderného záření, ale dokud nepracují otevřeně ve světě, nebudou do toho moc zapojeni. Mezi našimi Mistry a Vesmírnými lidmi již existuje spolupráce, obzvláště s těmi z Marsu a z Venuše. Řeší způsoby a prostředky, jakými by se dalo – v rámci karmických zákonů – neutralizovat více záření. V tuto chvíli jsou podmíněni karmickými zákony.

Až se Vesmírní bratři stanou pro lidstvo přijatelnějšími, až myšlenka o jejich přítomnosti zesílí a až je budeme brát tak, že jsou opravdu zde a ku pomoci lidstvu, pak se otevřou cesty a možnosti. Tedy namísto toho, jak jsou dnes prezentováni vládami, obzvláště tou americkou, jako naprosto zdegenerované, nepřátelské bestie, které zatínají své spáry do lidstva. Je to velké nactiutrhačství vůči Vesmírným bratrům, vůči nimž máme velký karmický dluh.

Proti radiaci neexistuje žádný lék, který bych znal, ale lidé, jejichž těla jsou zářením poškozena, mohou za homeopatem zajít. Záleží na homeopatovi. Umí-li pro vás vyrobit speciální vakcínu, která vám pak bude proti tomu podávána, pravděpodobně byste se mohli zbavit velkého množství záření. To lze provést, ale musíte být velice šikovný v homeopatickém smyslu a vědět z energetického hlediska, co děláte. Nevím, zda v této zemi takoví lidé existují.

Na trhu pravděpodobně existují preparáty, které o sobě tvrdí, že neutralizují jaderné záření, ale já nevím, do jaké míry je to pravda. Neumím odpovědět na tuto otázku v plném rozsahu, ale vím, že bude objeven a masově rozšířen poznatek, že je možné pomocí homeopatie zbavit tělo vyšší radiace, o níž tady hovoříme.

Bude mít nějaký význam pro následující inkarnaci skutečnost, že zažijeme Den deklarace v této inkarnaci,?

Jak by mohla nemít? I pokud se Den deklarace bude jen vzdáleně podobat tomu, jak si jej já představuji, budeme změněni jako nikdy předtím. Každý z nás, každý na Zemi bude do jisté míry proměněn. Naprosto zatvrzelí fundamentalisté různých náboženství nebudou možná tímto prožitkem příliš nadšeni a nebudou mu možná přikládat velkou důležitost, ale změní je to. Nikdo nemůže projít zkušeností Dne deklarace bez toho, aby se přitom určitým způsobem nezměnil.

Skutečné změny ve vnímání našeho bytí budou hluboké a emoce, které z něj povstanou, vydrží po celé týdny. Potom se začnou zvolna vytrácet. Mistr o tom řekl: „Lidstvo bude na čas chodit po špičkách.“ Pak opět nastane realita. Problémy tu dosud budou. Bude tady stále bolest a milióny hladovějících. Stále tu budou problémy se životním prostředím, se kterými se budeme muset vyrovnávat – jak se zbavit světového oteplování a přestat ničit naši planetu. V myslích miliónů lidí opět vyvstanou celosvětové problémy. Lidé budou „naplněni“ ve smyslu sebe samých jako lidských bytostí a poprvé ve svých životech pocítí, že něco znamenají, že jsou důležití. Projdou mimořádnou duchovní zkušeností, která je pročistí. Mistr říká: „Každý … znovu prožije půvab dětství, ryzost usilování očištěného od malého ,já‘.“

Lidé budou opět jako děti. Budou se na svět dívat dětskýma očima, s laskavostí, pocitem radosti, údivem, a prostým přijetím. Ale jsme dospělí, ne děti. Takže část v nás bude život vnímat znovu jako dítě, hledět na vše s otevřenýma očima, bude mít potřebu vše objevovat, vše bude nové, úžasné, nádherné a ryzí, vše bude přijímat s důvěrou. Poprvé za tisíce let v lidstvu vzroste pocit důvěry.

Nikdo nedůvěřuje dost životu. Každý je zatvrzelý a domnívá se, že se musí stát dostatečně tvrdým kvůli všemu tomu komercionalismu, boji o přežití na místě, kde je důležitý pouze trh.

Tržní síly ženou svět do zkázy. Vy buď jdete s nimi, anebo proti nim budete bojovat. Bojovat s nimi je těžké, abyste přitom zůstali ryzí a prostí a neovlivněni tím bojem, neovlivnění komercionalismem samotným. Je tak snadné říci: „Souhlasím. Na světě by měla být spravedlnost.“ Ale jakmile přijde šance přivydělat si nějaký ten dolar nebo libru, lidé ji přijmou, když se nabízí. Komercionalizace je tak zákeřná. Dotkne se nenasytnosti každého, kdo si myslí, že nenasytný vůbec není. Dotkne se soutěživosti těch, kdo se domnívají, že nejsou soutěživí. V Americe je pravděpodobně jen málo takových, kteří nejsou od základu soutěživí. Nelze se narodit v této zemi, být v ní vychován a nestát se přitom soutěživým. Soutěživost je základním kamenem, na kterém závisí vaše mužnost či ženskost.

Ale tak to není, je to opakem pravdy. V posledních 200 letech vám předkládali veliké lži. Lež komercionalismu zabarvila vaše postoje k životu, nejen v Americe, ale i ve všech zemích Amerikou ovlivněných. To znamaná že téměř každého na Zemi. Dnes jsou USA tou nejvlivnější zemí světa. Bohužel, protože jejich vliv je špatný.

Pro člověka je přirozené spolupracovat. Jakmile člověk nalezne svou vnitřní bytost, soutěživost odpadne sama a s ní i lež komercionalismu, o které Maitréja říká, že je životu nebezpečnější než jaderná bomba. Je zákeřná a hraje do noty těm nejhorším aspektům, jaké lidstvo má, tj. chamtivosti a sobectví. Je tak snadné nechat se komercionalismem zkazit.

Pro lidi je těžké sloužit, protože pořádně sloužit se dá pouze altruisticky (nesobecky). Pokud služba není altruistická a není prováděna z vlastní vůle, není službou. Musí být provedena ochotně, radostně, proto, že je to ta správná věc, kterou je třeba udělat.

Komercionalismus se svou soutěživostí a chamtivostí sobecky šlape po všem, co mu stojí v cestě. Když musíte zvítězit, když musíte být první ve všem, co děláte, uděláte si ze života peklo. Namáháte se a přepínáte se a žijete život na srázných okrajích života, a nikoli uprostřed života,v jeho středu.

Ve středu života není žádná soutěživost. Každý člověk, bez výjimky, je božským. Tato božskost se projevuje na různých úrovních, ale to je ten jediný rozdíl. Každý je božský, každý je potřebný a užitečný, každý je cenný, každý něco znamená. Tak proč soutěžit? Proč musíte být první, být úspěšní, vítězit a dělat vše pro to, abyste opravdu byli úspěšní a vítězili? Jak můžete být nejlepší na světě?

Poběžíte-li závod o 0,6 sekundy lépe než někdo jiný, budete nejlepším běžcem, no a co? Soutěžit ve sportu je zábava. Dokážete pochopit někoho, kdo chce běžet nebo plavat rychleji nebo získat medaili. Je to dětská hra, ale hrát si v dospělosti jako děti může být zábavné. To však nemám na mysli, když hovořím o soutěživosti. Soutěživost je hlodající potřeba být nejlepší, mít nejvíc, být nejchytřejší, vědět nejvíc. Rozleptává to srdce.

Když je karma v rámci rodiny tak důležitá, jak se to má s adopcí? Kdo by měl vychovávat sirotky?

Sirotky by měli adoptovat takoví lidé, kteří mají schopnost dát dítěti stabilní zázemí s matkou a otcem, lásku, kterou potřebují a moudrost a žádné podmiňování, což doufejme dostává od svých rodičů většina dětí. Takový je ideál. Všichni lidé jsou ale podmíněni, protože jsou dětmi lidí, kteří sami také jsou podmíněni svými rodiči. Rodiče předávají dětem svá nesprávná přesvědčení, své iluze, předsudky, naděje i strachy. Děti jsou vychovávány za omezení těmito základními strachy, iluzemi a předsudky. To platí i pro děti adoptované.

Alternativou pro mnoho adoptovaných dětí je sirotčinec, kde obvykle jsou jedním z mnoha opuštěných a zanedbaných dětí. Jsou společně vychovávány lidmi, kteří velice často mají velmi málo lásky a příležitostí naučit se dokonce i jen pečovat o děti a vychovávat je zdravě a s láskou, jak to děti potřebují.

Pokud jde o to, zda adoptovat, či nechat dítě žít v ústavu, pak bych v devíti z deseti případů byl pro adopci. Rodina je – i se všemi svými chybami – absolutně nejlepší jednotkou, v níž lze dítě vychovávat. V adoptované rodině by neměly nastávat karmické situace, jaké bývají obvykle v rodině, do níž se dítě původně narodilo. Neměly by tam být pouta a uzly, jež by se měla uvolnit a rozvázat, což rodinná jednotka poskytuje příležitost provést. Ale zato by tam mohly být – a doufejme že budou – láska, zájem a důvěra, která se vyvine skrze lásku a zdravé, nesoutěživé zacházení s dítětem.

Asi nejlepší je být částí větší rodiny, v níž jsou dvě až tři další děti, taková rodina poskytuje většinu toho, co dítě potřebuje. Zpočátku by možná mohlo být lepší, kdyby dítě bylo samo s rodiči, ale ne na dlouho. Být částí větší rodiny, která je šťastná a pevná a přináší zdravý pohled na přicházejícího, který je dětmi nové rodiny přijat s láskou, to je asi pravděpodobně úplně nejlepší.

Existuje vztah mezi trojím vzděláním – fyzickým, emocionálním a mentálním; čestností mysli, upřímnosti ducha a odpoutaností; a myšlením, cítěním a vůlí? Některé školy se již snaží uskutečňovat tyto věci – školy založené na učení Sai Báby, Krišnamurtiho, Steinera. Můžete k tomu něco říci?

Jsme trojího založení. Jsme monádou, božskou jiskrou, odrážející se v božské duši na její vlastní úrovni. Jsme oduševnělou osobností, jakkoli málo jsme si toho vědomi. Vše funguje v trojicích. Jsme-li v našem nejvyšším stavu, odrážíme božskou jiskru, božské, duchovní. Jsme-li téměř v nejvyšším stavu, odrážíme duši. Ta je prostředníkem. Když jste ve správném vztahu s duší, jste i ve správném vztahu s tím, čeho je duše odrazem. Je to ta samá věc.

Na úrovni fyzické osobnosti může být určitý stupeň kontaktu s duší, ale žádný kontakt s nejvyšším aspektem (monádou), pouze skrze duši, prostředníka. Duše působí jako prostředník tak dlouho, dokud se její odraz – lidská osobnost – nedostane do správného vztahu s monádou.

Protože máme tělo fyzické, astrální i mentální, nutně se vše odráží skrze tato tři těla. Čestnost mysli má zjevně co do činění s myslí. Většina lidí nevyniká čestnou myslí. Kdybychom se zamysleli nad tím, jak běžně mysl používáme, tak zřejmě alespoň v polovině případů myslíme něco, říkáme něco jiného a děláme opět něco dalšího. Není přímé linie od myšlenky ke skutku.

Upřímnost ducha má vztah k vímavému tělu astrálního vnímání astrálních pocitů. Maitréja říká, že nejlepším způsobem, jak na něj myslet, je mluvit k němu jako k milované osobě, kolegovi nebo starému příteli, kterému důvěřujete. S takovým člověkem mluvíte upřímně. Nepředpokládáte, že by byl k vám shovívavý. Na takovou osobu nezkoušíte něco „házet“, ani se nesnažíte, aby vás viděl lepšího, než jakým jste. Věříte, že je k vám otevřený, že k vám bude mluvit tak, jako vy k němu, od srdce k srdci. Pouze dva dobří přátelé spolu mohou mluvit od srdce k srdci, když si navzájem důvěřují a přijímají druhého, jaký je. Upřímnost ducha je samozřejmě spojena s čestností mysli. Až tak mnoho se neliší.

Odpoutanost je nejvyšší úroveň, odpoutanost duše. Duše je nepřipoutaná, nic nechce ani nepotřebuje. Má pouze touhu sloužit Plánu. Snaží se ovlivňovat a přivést svůj odraz – muže či ženu v inkarnaci – ke službě Plánu. Trvá to podle našich měřítek dlouhou dobu. Z pohledu duše čas neexistuje. Je to nekonečný pohled na věčnost, takže duše nespěchá. Ale zkouší pořád, život za životem, dovést svůj nosič k tomu, aby rozvíjel nepřipoutanost. Aby se odpoutal od pohledu na sebe sama jako na fyzické tělo; od nečestnosti mysli; od neupřímnosti ducha, od mámivé iluze potřeby, že je třeba být milován, že s ním má být zacházeno jemně a že je mu vše dovoleno.

Pokud jsou lidé opravdu odpoutaní, neupřímnost se jich netýká. Může to být na obtíž, ale tento druh neupřímnosti je jednoduše nutkáním v jádru osoby. Takoví lidé nejsou sami uvnitř sebe odpoutaní. Takoví lidé chtějí, abyste je milovali. Lidé vždy hladoví po lásce. Chtějí někam patřit. Chtějí, abyste se postarali o to, že se budou cítit dobře. Chtějí být povzbuzováni. Všechny tyhle věci chtějí.

V zásadě lze říci, že pokud fungujete na úrovni duše, jste stále víc a více odpoutaní. Je to ta nejvyšší odpoutanost; to je ten cíl. Čím jste odpoutanější, tím jste čestnější v mysli a upřímnější v duchu. A čím jste čestnější v mysli a upřímnější v duchu, tím jste také odpoutanější. Tyto tři věci působí společně.

Toto jsou tři hlavní věci, o kterých Maitréja říká, že jsou základem jeho učení. Kdybychom se v nich dokázali alespoň do určité míry vycvičit, dokázali bychom toho hodně. Stali bychom se natolik odpoutanými, čestnými a upřímnými v tom, co děláme, že už bychom nyní byli přinejmenším v půli cesty!

Prosím, uveďte několik příkladů, kromě náboženství a naší meditace, jak mohou rodiče vychovávat své děti k tomu, aby poznaly, navázaly spojení na a také projevovaly uvnitř přebývajícího Boha.

Úplně nejlepší cestou je jít příkladem. Nemluvte se svými dětmi o Bohu. Malé děti neví nic o Bohu. Měli bychom je nechat, ať naleznou Boha uvnitř sebe samých a projeví jej po svém. Nepředkládejte jim myšlenkovou formu Boha, ani je neveďte k meditaci. Neříkejte jim, jak to udělat, aby se duše začala projevovat. Učte je příkladem. Děti jsou houby. Vsáknou do sebe to, co jim ukazujete. Pokud vás vidí jako vševědoucí, vše snášející, trpělivé, milující (svým způsobem domovní rohožku!), tak oni to přijmou a projeví své božské vlastnosti.

Musíte být ochotni věnovat sebe sama cele dítěti nebo dětem. Ale kolik lidí tohle dokáže? Obvykle chodí do práce, jsou zaneprázdněni a ustrašeni. Neumíte si pomoct a předáváte svůj strach a neklid dětem. Nikdo nemá čas. Jsme ovládáni onou věcí, které říkáme čas. Tak se nedá žít.

Čas neexistuje. Čas se pouze hodí k tomu, když chcete stihnout letadlo nebo vlak a tak podobně. Ale není pro žití, pro pochopení, růst. Pokud trvá dlouhou dobu udělat něco, co je hodnotné, pak to prostě trvá dlouho. Když to je hodnotné, tak to vyžaduje čas. Pokud je to k ničemu, tak na to svým časem neplýtvejte.

Dejte dětem svůj čas, péči, lásku a buďte připraveni zodpovědět jakoukoli otázku. To je to, co dítě potřebuje. Potřebují příklad. Není třeba je vést k náboženství, to je to nejhorší, co byste mohli udělat. Nepotřebují vést k meditaci. Nejsou na to připraveny. Dejte jim svou lásku.

Můžete komentovat hodnotu osobní zkušenosti ve vzdělání – například Den deklarace?

Nic není cennějšího než osobní zkušenost, ať už je jakéhokoli druhu. Osobní zkušenost Dne deklarace bude mimořádně transformující. Lidé se budou cítit proměněni. Možná až několik týdnů se budou jinak cítit i chovat. Budou se mít navzájem rádi. Budou se na ulici zdravit . Zkušenost je ze všeho nejlepší. Ze zkušenosti znáte věci po všech stránkách lépe, než když jste je od někoho slyšeli. Váš prožitek vám řekne, že je to ono. Nikdo vám to nemůže vzít. Já vím, že Kristus je ve světě, protože jsem to zažil. Když o tom mluvím, předkládám vám to ke zvážení, ale já to vím. Proto o tom můžu mluvit s přesvědčením. Je to součást mé zkušenosti. Cokoli, co je výsledkem zkušenosti, bude mnohem víc transformující než něco, co uslyšíte od jiných.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z listopadového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z listopadového časopisu Share International

Co vyzařuje `hvězda´ a jak reaguje na lidi? Co to je naděje? Kdo jsou Síly světla? Co u nás dělají Vesmírní bratři? Pan Benjamin Creme odpovídá na otázky čtenářů a posluchačů.

Číst více Číst více

Někteří lidé, kteří spatřili Hvězdu, hlásí, že měli pocit, jakoby cítili energii, která z `hvězdy´ vyzařuje. Děje se to skutečně?

Ano. `Hvězda´ (tedy všechny čtyři) opravdu vyzařuje energii, kvalitu, kterou bychom obvykle ztotožňili s láskou. To je důvod, proč někteří lidé říkají, že Hvězdu milují a chovají ji v úctě jako něco posvátného.

Nemyslím si, že jsem viděl `hvězdu´, ale byl bych tomu velmi rád. Pokud někdo silně touží `hvězdu´ vidět, je možné, že se dočká odezvy a opravdu ji spatří?

Ano. Několik lidí již tento fenomén zaznamenalo. Měli bychom si pamatovat, že `hvězda´ je vesmírným plavidlem s lidmi uvnitř, a oni jsou těmi, kdo zachycují naše touhy a reagují na ně.

Viděl jsem `hvězdu´ 2. března 2009, jak bylo také potvrzeno v Share International. (1) Odvíjejí se pozorování `hvězdy´ podle osobní karmy jednotlivce, jeho odpovědnosti o ní informovat nebo z podle jiné příčiny? (2) Jaká je nejefektivnější cesta ke zlepšení informovanosti lidí, a tudíž možnosti uspíšení prvního rozhovoru s Maitréjou, případně Dne Deklarace?

(1) Ne. `Hvězdu´ může spatřit každý. (2) Kontaktujte média a sdělte jim Vaše pozorování a požadujte po nich, aby kladly otázky k tomuto neobvyklému fenoménu.

Před nedávnem jsem odeslal e-mail na Share International s otázkou, zda se `hvězda´ objevila nad městem Glasgow, a obdržel jsem e-mail – domnívám se, že osobně od pana Creme, kde uvádí, že se sám pokusí zařídit, aby se `hvězda´ ukázala nad mou oblastí, a žoviálně to komentuje, že má na Glasgow velmi milé vzpomínky, ovšemže proto, že je jeho rodištěm. Byl jsem úplně nadšen, že mi odpověděl na můj e-mail, nečekal jsem to. Zajímalo by mne, zda se již `hvězda´ objevila nad Glasgow, protože se obávám, že jsem ji mohl propást, protože jsem byl v poslední době na dovolené. Není to tak, že bych ji tak zoufale potřeboval spatřit, ale říkal jsem dětem, že se již brzy objeví a nerad bych je zklamal. Nepřeji si ale, aby byl na nikoho vyvíjen jakýkoliv nátlak, a v poslední řadě pak na ty, kdo létají v těch `plavidlech´. Děkuji Vám za trpělivost a porozumění a přeji zdraví všem, co pracují pro Share International. Pokračujte v téhle dobré práci.

Nepřestávejte se dívat na nebe.

Jaký je rozdíl mezi pravou a falešnou nadějí?

Pravá naděje vyzařuje z Duše a je tudíž duchovní kvalitou. Plní člověka touhou vyhledávat a vizualizovat si snahu o budoucí zlepšení a je tudíž silou, jež pohání samotnou evoluci. To je důvod, proč je naděje pro lidstvo základním aspektem života. Falešná naděje na druhou stranu, je vyjádřením emocionální touhy po víře, pomoci a bezpečí. Je v podstatě výsledkem strachu a často vede ke zklamání.

Ve Spojených státech na kanále SYFY existuje program nazvaný `Cílem je pravda´. Jde o faktografický pořad o týmu vyšetřovatelů, vedených výzkumníkem Joshem Gatesem, který cestuje po světě a vyšetřuje nevysvětlitelné záhady. V epizodě, která se poprvé vysílala 7. října 2009 byl tento tým v Chile, kde vyšetřoval tvrzení o paranormálních jevech, které obklopují opuštěnou důlní šachtu, v níž se údajně nacházejí bytosti z vesmíru. Místní Chilané také vídali nenormální světla na obloze. Po noci strávené v důlní šachtě, kde se výzkumníci setkali se záhadnými jevy, někteří z členů týmu vyšli z šachty. Téměř okamžitě uviděli a nafilmovali velmi jasnou bílou hvězdu, kterou vedoucí týmu Josh Gates popsal jako „mizející jako pára a tančící dokola“. Během vysílání o ní mluvili také jako o Hvězdě. Po krátké chvíli velmi rychle zhasla.Jejich parabolický talíř (zařízení na zesilování zvuku) začal vydávat podivné zvuky, jaké tým vůbec nedokáže vysvětlit, zvláště když uvážíme, že disk nebyl k ničemu připojen a je určen k pasivnímu přijímání zvuku a ne k tomu, aby něco vysílal. (1) Byla tato `hvězda´ vskutku onou `hvězdou´ (jedním ze 4 UFO), které tvoří současnou `Hvězdou Betlémskou´, nebo jen normální UFO? (2) Má tato `hvězda´ nebo Vesmírní Bratři co do činění s těmito několika podivnými jevy, které tým zažil v důlní šachtě?

(1) Ano, byla to `hvězda´. (2) Ano. Vesmírní Bratři užívají tuto důlní šachtu.

Kdo jsou Síly světla?

Pojmem Síly světla chápeme Duchovní hierarchii naší planety: Krista a Jeho skupinu Mistrů, Kteří tvoří spolu se všemi Jejich učedníky Síly světla. Jde o 63 Mistrů včetně tří Velkých Mistrů (jedním z nich je Maitréja), zapojených do evoluce lidstva. Shromažďují kolem sebe spoustu lidí z celého světa, aby s Nimi spolupracovali v tomto nadcházejícím čase. Někteří s nimi pracují již nyní, jiní teprve budou. Existuje velká nová skupina lidi vytvořená Maitréjou v roce 1922, zvaná Noví skupina služebníků světa. Neexistuje žádná vnější adresa, na které byste se k nim mohli připojit. Jste vybírán podle svého postoje k životu. V této skupině působí 4-5 milionů lidí, kterých jsou dva druhy: malá vnitřní skupinka lidí, kteří přímo přijímají instrukce přímo od Mistrů a mnohem širší skupina těch, kteří nedostávají pokyny od Mistrů, ale postupně od své vlastní duše. Můžeme je najít v každé oblasti života a v každé zemi: v politice, ekonomice, vědě, náboženství, v umění, v sociální a vzdělávací sféře, aj. Reagují na potřeby lidstva. Na počátku třicátých let v jedné knize Agnijógy, publikované Agnijóga společností, Maitréja sám řekl: „Byla doba, kdy 10 spravedlivých lidí mohlo spasit svět. Pak přišla doba, kdy ani 10 000 na to nestačilo. Já jich povolám jednu miliardu.“ Před pěti nebo šesti lety jsem se zeptal svého Mistra: „Našel Maitréja už svou miliardu lidí?“ Odpověděl, že dokonce 1,5 miliardy, takže má o půl miliardy víc, než potřebuje. Toto číslo vzrostlo nyní na 1,8 miliardy lidí. Právě oni utvářejí ony Síly světla. Maitréja povolává ty, o kterých dopředu ví, že budou souhlasit a že budou ostatní učit, aby také kladně zareagovali. Není třeba, aby na Maitréju zareagovalo celé lidstvo, stačí jen určitý podíl – kritické množství. Síla světla zahrnují samozřejmě i Vesmírné bratry z jiných planet našeho solárního sytému, zvláště pak z Marsu a Venuše, z našich sousedních planet.

Jaký je smysl této frenetické činnosti UFO, pozorované zejména v UK, ale nyní i po celém světě?

Skutečným smyslem je „shromážďování Sil světla“. Duchovní hierarchie, Kristus a jeho skupina Mistrů tvoří společně se všemi Jejich učedníky Síly světla naší planety. Jsou posíleni vesmírnými plavidly ze sousedních planet, které, jak jste správně řekl – přicházejí ve stále větších a větších počtech. Jsme součástí solárního systému, integrovanou jednotkou. Můj Mistr napsal v březnu roku 2007 článek, ve kterém hovořil o tomto shromažďování Sil světla: jak z naší planety, tak z našich sesterských planet v našem solárním sytému. To je důvod, proč nyní pozorujeme tolik aktivity UFO. Jsou skutečné a pocházejí převážně z Marsu a Venuše, ale také z Jupiteru a Saturnu a z dalších planet. Většina lidí věří tomu, co se jim říká – že na Venuši nebo na jiných planetách neexistuje život. Nicméně vesmírné lodě, UFO, hlavně z Marsu a Venuše, což jsou naše sousední planety, byly pozorovány tisícovkami lidí již řadu let. Vlády zemí na celém světě popírají již přes 60 let existenci UFO, jejichž aktivity na nebi jsou čím dál častější. Vlády vodily dosud veřejnost za nos kvůli svým vlastním zájmům, asi ne vždy úplně čistým. Usilovaly o popření existence UFO, létajících talířů, ačkoliv lidé, jež je spatřili, dobře vědí, že jsou na naší obloze trvala přítomné. Je zvláštní, že zatímco existenci UFO popíraly, současně se snažily očerňovat obyvatele těchto „neexistujících“ plavidel jako zákeřné bytosti, ohrožující blahobyt lidstva. Jaký je motiv pro toto podivné skrývání senzačních událostí? Vlády by řekly, že chtějí předejít panice, ale pod těmi slovy se skrývají nepřiznané obavy ze ztráty kontroly a moci, o což by se přívětivý přístup k Vesmírným bratrům jistě postaral. Vlády vědí, že pokud lidstvo pozná, že vesmírné lodě na našem nebi nejsou naši nepřátelé, ale naopak jsou tu, aby pomáhaly a zmenšovaly utrpení lidstva a to se svými pokročilými technologiemi, lidé by požadovali, aby došlo k jejich vlídnému přijetí, a aby jejich dokonalejší nauka byla dostupná všem. Vědci na Zemi popírají důkazy o existenci jakékoliv formy života na Marsu a Venuši i na jiných dalších planetách. To je výsledek jejich nedostatečného porozumění skutečnému rozpětí hmoty. Vědci uznávají tři úrovně – pevnou, kapalnou a plynnou, a nad nimi již nemají žádné technologie, kterými by mohli provádět měření. Proto věří, že „víc“ už nic neexistuje. Jenomže Mistři a všichni studenti esoteriky vědí, že existují čtyři další skupenství hmoty nad plynem – éterické úrovně hmoty. Právě na éterických úrovních můžeme najít „život“ na sousedních planetách. Od Marsu, kde existuje na nejnižších éterických úrovních až k mimořádně pokročilým planetám jako jsou Vulkán, Venuše, Jupiter, Saturn a planetám jako je Merkur, Uran a Neptun. Venuše, „druhé já“ naší Země, jež je v posledním ze svých sedmi „cyklů“ neboli inkarnací (ekvivalentní k našim sedmi inkarnačním zkušenostem), zatímco Vulkán je již úplně dokonalý. Vesmírné lodě z těchto planet vytvářejí kruhy v obilí, jež jsou v největším počtu k vidění ve Wiltshire v jihozápadní Anglii, protože Maitréja je v Londýně. Tyto kruhy v obilí jsou pro lidi, kteří tvoří posádku těchto lodí, vizitkami, aby potvrdili, že jsou zde; bez toho, aby vylekali lidi nebo narušili naši svobodnou vůli. Tyto lodě jsou zkonstruovány tak, že v několika sekundách dokážou vytvořit nejsložitější tvar o průměru několika stovek metrů – tak pokročilé mají technologie. Také se podílejí na úkolu udělat naši planetu obyvatelnější. Putují naší oblohou, čistí a neutralizují velké množství jaderného odpadu a všeobecné jedovaté špíny, kterou vypouštíme do atmosféry. Karma jim nepovoluje zcela vyčistit planetu, ale v hranicích daných karmou to dělají. Jinak by byl život na této planetě vskutku bolestný: umíralo by mnohem více lidí, než nyní; mnohem více lidí by trpělo Alzheimerovou chorobou a den za dnem bychom se více a více dusili. Máme tedy vůči Vesmírným bratrům obrovský dluh. Maitréja, až bude vyzván, o Vesmírných bratrech pohovoří. Jsou to naši bratři a sestry z vlastního planetárního systému. Pracujeme společně; Hierarchie na všech planetách pracují společně v jistém druhu meziplanetárního parlamentu. Jsou také zapojeni do obrovské práce na replikaci sítě našich magnetických polí na povrch naší planety -. To připravuje cestu „vědě světla“, což je technologie budoucnosti. Ta nám dá totální, neomezenou bezpečnou sílu pro všechny naše potřeby. Je tedy zřejmé, že mají daleko k představě „vetřelců“, zákeřných monster – jak dosud často bývají prezentováni. Vesmírní bratři jsou na duchovní misi, aby nám pomohli všemi způsoby v mezích zákonů karmy udržet stabilitu a budoucí zdraví naší planety Země.

Nedávné události v USA naznačují, že jisté síly dospěly k rozhodnutí, že na Zemi je příliš mnoho lidí, a vymýšlejí metody, jako např. očkování, aby způsobily pandemii, která by s tím skoncovala. Co může člověk dělat, abych to zastavil nebo ochránil sebe a své milované?

To je jen další z těch konspiračních teorií, které se šíří tak pravidelně z USA. Nemají vůbec žádné opodstatnění. Buďte v klidu!

Podpořte nás sdílením