Tři jarní svátky v roce 2010

Tři jarní svátky v roce 2010

Jaro je období, ve kterém se připravujeme na tři ohromné energie uvolňující se při třech hlavních jarních úplňkových svátcích. Hierarchie (včetně všech učedníků) začíná od zimního slunovratu vytvářet vnitřní napětí, jež se stále zvyšuje a udržuje, aby bylo uvolněno při jarních úplňcích.

Podle Mistra DK: „…vstupujeme do ročního období, ve kterém už jen odpočítáváme dny do Jarních úplňkových svátků. Od této chvíle až po Jarní svátky počínají Mistři vyvíjet a udržovat vnitřní napětí, jež později uvolní v době svátků. Učedníci jsou podněcováni, aby dle svých schopností ve spolupráci s Hierarchií činili totéž.“

„Tři jarní svátky poskytují skupinám po celém světě jedinečnou možnost společně vybudovat velice účinný rytmus. Hierarchie může během 24 hodin spojit všechny pracující skupiny po celém světě do globální sítě světla, kterou trvale vytvářejí a zesilují. Roli hraje i mocný psychologický faktor, jmenovitě zvýšený popud k úsilí a službě, který oslavy těchto svátků dodávají.“

(Benjamin Creme, Maitréjova mise, díl třetí)

Jarní svátky (20:00 – 20:00)

  1. Velikonoční svátek (Beran): pátek 2. dubna – sobota 3. dubna 2010
  2. Svátek Wesak (Býk): pátek 30. dubna – sobota 1. května 2010
  3. Svátek Krista (Blíženci): pátek 28. května – sobota 29. května

Přesné časy úplňku:

  1. Úplněk v Beranu – 30. března 2010, 4.27 LČ
  2. Úplněk v Býku – 28. dubna 2010, 14.20 LČ
  3. Úplněk v Blížencích – 28. května 2010, 1.08 LČ

__________________________________________________________________________________

Velikonoční svátek (Beran)

Pátek 2. dubna – sobota 3. dubna 2010

První jarní svátek vyjadřuje proces znovuzrození a revitalizace. Slaví se při úplňku v Beranu po jarní rovnodennosti a obvykle se koná v dubnu. Pro křesťany jsou to Velikonoce, svátek vzkříšení. Slaví se zmrtvýchvstání Krista, ale vzkříšení znamená více než jednorázové zmrtvýchvstání fyzického těla z hrobu. Každou minutu každé hodiny máme možnost se znovunarodit, vystoupit z minulosti a dostat se dál. Odložíme-li staré způsoby myšlení a staré emoční vzorce, odrosteme-li starým zvykům a přesvědčením, máme možnost bezpodmínečně přijmout každou novou situaci. Prostor pro očekávání, jež jsme takto vytvořili, se zaplní vyššími energiemi a vnitřní světlo se rozšíří. Otevřeme se tak bohatšímu životu a budeme přetvořeni.

__________________________________________________________________________________

Svátek Wesak (Býk)

Pátek 30. dubna – sobota 1. května 2010

Svátek Wesak nastává za úplňku v Býku, obvykle v květnu. Na Východě se jím připomíná Buddhovo osvícení a jeho oslavy jsou velmi rozšířené. Wesak označuje vrchol duchovní roku, protože se říká, že Buddha se každého roku v tuto dobu na krátkou chvíli vrací na fyzickou rovinu, přinášejíc s sebou příliv života a duchovního povzbuzení, kterým oživuje veškeré lidstvo. Tisíce poutníků se každého roku shromažďuje v odlehlém údolí v Himálájích, aby znovu ztvárnili dávný posvátný obřad založený na legendě o Wesaku, který se týká sdílení vod života.

__________________________________________________________________________________

Svátek Krista – Svátek dobré vůle (Blíženci)

Pátek 28. května – sobota 29. května 2010

Tento svátek se stane Svátkem lidského ducha směřujícího k Bohu, snažícího se nalézt shodu s Boží vůlí a bude věnovaný vyjádření správných mezilidských vztahů. Bude ustanoven každoročně v závislosti na úplňku v červnu. Bude to den, ve kterém se bude uznávat duchovní a božská podstata lidstva. Kristus již po dva tisíce let v den tohoto svátku zastupuje lidstvo. Stává před Hierarchií před zrakem Šambaly jako Bůh-Člověk, vůdce Svých lidí a „Nejstarší z velké rodiny bratrů“ (Římanům VIII: 29). Každoročně v tuto dobu pronáší před shromážděnou Hierarchií poslední Buddhovo kázání. Proto se tento svátek stane svátkem hlubokého vzývání (invokace) a přitažlivosti základní touhy po sounáležitost, lidské a duchovní jednotě, a bude představovat výsledek Buddhovy a Kristovy práce v lidském vědomí.

__________________________________________________________________________________

Maitréjova požehnání během Jarních svátků

Maitréjova požehnání proběhnou vždy v 15.00 místního času

  1. neděle 4. dubna 2010
  2. neděle 2. května 2010
  3. neděle 30. května 2010

Pro požehnání udržujte pozornost v korunní čakře – v centru na vrcholku hlavy – (pozornost do tohoto centra by měla být upřena pouze při této příležitosti) a seďte v tiché meditaci, dokud energie proudí.

Mohou vás také zajímat otázky a odpovědi, které se objevily v Share International a týkají se transmisní meditace, při které lidé dostávají i Maitréjovo požehnání. Zde jsou:

Během tří jarních svátků, když Maitréja dává požehnání, provádí-li v této době skupina právě transmisní meditaci: Přijdou lidé o požehnání, mají-li pozornost v ádžna čakře?

Odpověď: Ne
Změní-li ohnisko své pozornosti z ádžna čakry do korunního centra, zastaví se transmisní přenos?

Odpověď: Ne

Vyžaduje to zapojení Mistrů během transmise, aby začlenili Maitréjovo požehnání jako její část?

Odpověď: Ano

Provádí Maitréja požehnání při transmisi podobně, jako když prostupuje vás?

Odpověď: Ne

Je to čistě Kristův princip, sama energie vědomí, která prochází skrze příjemce při požehnání?

Odpověď: Ne, je to mnoho energií.

Podpořte nás sdílením