Pomoc je potřebná – a také se nabízí

Pomoc je potřebná – a také se nabízí

Pro článek do říjnového čísla Share International sáhli redaktoři opět do archivu dosud nezveřejněných článků Mistra. Připomíná se v něm neutěšený stav našeho světa zapříčiněný naším omezeným vnímáním a jak jej můžeme napravit.
V otázkách a odpovědích pana Creme se dozvíte, jak to ve skutečnosti bylo s takzvaným Roswellovským UFO incidentem, co si asi myslí obyvatelé Marsu a Venuše o plánech na osídlení jejich planet, proč ještě nemáme Technologii světla a jak zažít vlastní božství.

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi následují níže.

Můžete říci, co se stalo v roce 1947 v Roswellu v Novém Mexiku? Havarovalo tam UFO, a pokud ano, co se stalo s lidmi uvnitř?

Ano, to byl jeden z několika případů, kdy posádka UFO (z Marsu) záměrně ztroskotala, aby americké úřady mohly prozkoumat havarovanou loď a těla. Musely to provést rychle, protože loď i těla se poté velmi rychle rozplynuly. Bylo tam pět členů posádky. Čtyři se ihned zabili a jeden ještě nějakou dobu žil. Všichni byli podrobeni úřední lékařské prohlídce. Po nějaké době se těla rozplynula, roztekla se do rosolovité látky, protože měli těla z éterické hmoty. Jejich těla i lodě se mohou projevovat na vyšších éterických úrovních nebo se mohou pro nás zviditelnit tím, že sníží svou vibrační úroveň. Americké úřady se toho opravdu hodně dozvěděly. Také získaly hodně informací z lodě, než se také rozplynula či dezintegrovala.

 

Jak jsme daleko od využití technologie světla?

Hned jakmile se vzdáme jednou pro vždy válek a zničíme veškeré zbraně, obdržíme od Vesmírných bratrů Technologii světla. Záleží to na nás. Jakmile zavrhneme jednou provždy války. Kdybychom dostali tuto technologii, ale nezavrhli bychom války, bylo by to tisíckrát nebezpečnější než jaderné zbraně. Takže tyto znalosti nikdy neobdržíme, dokud se skutečně natrvalo nevzdáme války a konfliktu.

 

Někteří lidé plánují osídlení Marsu a Venuše. Co by tomu řekli Marťané a Venušané?

Řekli by: „Jsme polichoceni, že chcete převzít naši planetu, ale děkujeme, nechceme. Děkujeme, nechceme, ale každopádně vám děkujeme.“

 

Na světě je dostatek potravin pro všechny, ale jak je tomu s vodou?

Tak tam platí ten samý princip jako pro potraviny. Potřebujeme se naučit dělit se s ostatními. Existují země, kde je voda nedostatek – například Izrael a Palestina využívají tu samou vodu. Izrael spotřebovává většinu vody a Palestinci musí vyjít s tím, co zbývá. Je docela zásadní, abychom se dělili.

 

Došlo někdy na jiných planetách, kde jsou lidé vyspělejší, k tomu, aby se přivedli až na okraj propasti, jak to děláme my? Byli zachránění? Nejsme jednoduše odsouzeni k záhubě?

Nejsme odsouzeni k záhubě. Nyní se nacházíme ve Věku vodnáře. Potíž je v tom, že polovina světové populace je Rybí – dělají jim dobře energie a způsoby Ryb. Tito lidé trpí; vidí, jak jejich svět mizí. Rybí lidé jsou nositeli přežilých, starých konkurenčních struktur. Pocházejí z minulosti a nemají, co by dnes světu dali. Jejich poselství náleží minulosti. Konzervativní vlády ve světě jsou konzervativními silami, které popírají energie Vodnáře, energie budoucnosti. Tyto energie nabízejí budoucnost v jednotě. Působí pouze skrze skupiny, nikoliv jednotlivce ale skupiny. Lidé si postupně vyvinou skupinové vědomí. Mistři nemají žádné oddělené vědomí sebe – mají skupinové vědomí. Považují se za skupinu a přemýšlejí o sobě jako o skupině. Jsou skupinou, která ukotvuje ve světě druhý aspekt božství – který nazýváme Láskou.

 

Uskutečnila se nedávná prostoupení (viz otázky a odpovědi v zářijovém Share International) po celém světě?

Ne, byla omezena na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

 

Jak může někdo zažít vlastní božství?

Každý je Bohem, jenž má možnost vytvářet všechny věci. Až uvidíte Maitréju, shledáte Jej neobyčejným a velice prostým, prostším, než si dovedete představit. Uvidíte, že je tak pokorný, že si pokoru tohoto člověka nedokážete představit. Nestojí o přívržence. Je to učitel. Chce vyučovat a my, pokud budeme chtít, tak se můžeme učit. Maitréja nikdy nenarušuje svobodnou vůli. Vyučuje ale s půvabem, s pochopením, jednoduše, abychom mohli porozumět velmi komplikovaným otázkám, smyslu a účelu života.

Známe co je smyslem a účelem života? Víme, proč tady jsme? Jaký to má účel být na Zem?. Myslíme si, že můžeme dělat cokoliv, ale nevíme nic. Budeme opět muset být jako děti a pracovat s Mistry a kde bude třeba nás něčemu naučit, tam nám Oni poradí.

Maitréja nechce, abyste Jej uctívali jako Boha. Lidé uctívají svoji představu Krista, svoji představu Buddhy, svoji představu kohokoliv, koho hledají, Krišnu nebo cokoliv. On si přeje, abyste Vy byli Vy, abyste byli sami sebou, ne někdo jiný. Abyste nikoho nenapodobovali, ale byli sví.

Bůh je zkušeností, která se má vyjadřovat. Rozšiřujete svoje vědomí, abyste si toho byli vědomi. Zapomínáme. Nechápeme Zákony, které řídí naše životy. Tváříme se, že neexistují, ale jsou to Zákony.

Život je umění. Je třeba se jej učit a je třeba se učit Zákonům, které jej řídí a je třeba je respektovat.

Umění žít se v tomto novém věku neobyčejně rozvine – v každém ohledu našich životů. Vyplatí se být v tuto dobu naživu.

Podpořte nás sdílením