Otázky a odpovědi z březnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z březnového časopisu Share International

Jak postupuje objevování se Krista – Maitréji na veřejnosti, jakým způsobem dojde k představení Vesmírných bratrů, příčiny zemětřesení na Haiti, jestli dále využívat fosilní paliva – odpovídá Mistr,- prostřednictvím pana Creme.

Poskytl Maitréja ještě nějaké další televizní rozhovory?

V okamžiku, kdy to jde do tisku poskytl pět rozhovorů.

Děkuji Vám že jste se podělil o informaci týkající se prvního rozhovoru Maitréji, Světového učitele. Je to velká novina!

Uskutečnil se první rozhovor v době „okna příležitosti“ mezi Dnem díkuvzdání a Vánocemi?

Uskutečnil se v okně příležitosti, které je dosud otevřené.

(1) Bylo by možné poskytnout přibližný odhad jak dlouho to bude trvat od Maitréjova prvního rozhovoru (který se již uskutečnil) a Dnem deklarace? (2) Byla upřímná srdečná reakce lidí na strašné utrpení lidí na Haiti po zemětřesení v lednu 2010 jedním z faktorů, který umožnil Maitréjovi poskytnout první televizní rozhovor během tohoto okna příležitosti? (3) Maitréja, jak víme, nikdy neřekne, Kdo je až do Dne deklarace. Jak byl představen ve svém prvním televizním rozhovoru? (4) Jak bude uveden během svých dalších rozhovorů? (5) Budou Jeho rozhovory oznámeny dopředu stanicemi, které s ním budou vést rozhovory, i když ne jménem? Nebo budou všechny Jeho rozhovory v těchto pořadech dopředu neoznámené? Bude prostě dotazován bez předchozího oznámení jakéhokoliv druhu, i když by nepoužívali Jeho jméno?

(1) Ne, nemyslím si, ať už s jakoukoliv přesností, ale můj Mistr řekl, že se má za to, že by to pravděpodobně mohlo být relativně krátké období. (2) Ne. (3) Jako obyčejný člověk, jeden z nás. (4) Ovšemže stejným způsobem. (5) Bude to probíhat obvyklým způsobem, jen nebude použito Jeho skutečné jméno.

Nemohu najít nikoho, kdo by mi dal pocit, který by mi dal Maitréja, kdybych jej slyšel v televizi. Nevnímám žádné lidi s jakoukoliv duchovní energií, která by z nich vyzařovala když hovoří. Nejblíže k někomu obyčejnému má Raj Patel, autor knihy Hodnota ničeho, který se objevil v Democracy Now a v Colbert Report v roce 2010. Dokonce přiletěl z Indie do Londýna v roce 1977. Ten ovšem, jak se zdá, nemluví zas příliš o vytvoření nové civilizace založené na sdílení a spravedlnosti, jak by se dalo od Maitréji očekávat. Je to ve skutečnosti jen obyčejný člověk inspirovaný Maitréjou? Také popřel, že by byl Maitréjou, ale vyhovuje Vašim myšlenkám a záměru.

Maitréjovy myšlenky pronikaly po mnoho let všemi úrovněmi a tisíce lidí se těmito myšlenkami „inspirovalo“.

Domníváte se, že vystoupení Maitréji se uskuteční v roce 2012 na konci Mayského kalendáře, kterém mnoho lidí hovoří, nebo předtím? Velice Vám děkuji za odpovědi na takové množství našich dotazů.

Maitréjovo vystoupení na veřejnost již započalo tím, že poskytl rozhovory pro televizi. Jeho vystoupení se nevztahuje ani nezávisí na Mayském kalendáři, který končí v roce 2012. Nemá s tím jakoukoliv souvislost. Maitréja se Sám veřejně představí, až dostatečný počet lidí zareaguje na Jeho poselství spravedlnosti, míru sdílení a bude je uvádět do života.

Na otázku v září 2004 Benjamin Creme řekl, že 30 milionů lidí slyšelo o opětovném příchodu Maitréji, 20 milionů je otevřeno této možnosti a 2 miliony tomu opravdu věří. Mohl by Benjamin Creme uvést, jaké jsou tyto počty v současnosti, tedy víceméně po pěti letech?

Nyní to narostlo ze 30 milionů na 38 milionů, Z nich 7 milionů této události věří docela, přibližně stejný počet ji rovnou odmítá, zbytek si nechává otevřenou mysl pro možnost, že by to byla pravda.

Kolik lidí je nyní připraveno řídit se Maitréjovými idejemi?

Zhruba 1,8 miliardy.

Ukáže se Maitréja na svém „Dni deklarace“ ve své skutečné fyzické podobě? Myslím tím, že při svých návštěvách různých zemí, se objevoval lidem podle jejich vlastních tradic tak, aby jim to vyhovovalo.

P.S. Dosud čekám na to půvabné hvězdné znamení nad Glasgow!

(Poznámka: Mezi roky 1988 a 2002 se Maitréja zjevoval v různých přestrojeních stovkám náboženským shromáždění po celém světě.)

Ano. Dívejte se dál, „hvězda“ je stále zde.

Sledoval jsem Váš příběh už nějakou dobu a až do včerejška jsem dosud slyšel o příchodu Maitréji hovořit pouze na Vašich a na podobných stránkách. Včera jsem byl v práci v Omaze ve státě Nebraska udiven (zednické stavební práce), když jsem zaslechl hovořit svého mistra a jednoho zedníka o tvrzení Benjamina Creme, že Maitréja vystoupil na veřejnost. To vám jsou dva obyčejní zedníci v Nebrasce, které velmi dobře znám a které jsem NIDKY neslyšel hovořit o náboženství, UFOnech, konspiracích nebo o čemkoli jiném, než co představuje běžný život. Vaše zpráva se dostává ven. Doufejme, že to neskončí jako každý jiný „boží zásah“, který byl již v minulosti očekáván.

Zaručuji vám, že to tak neskončí. Tentokrát to je opravdu. Co však vaše zkušenost dokazuje je, že v Omaze v Nebrasce lidé určitě umí držet věci v tajnosti.

Jsou zmínky o tom, že Vesmírní bratři přistanou nějakou dobu poté, co Maitréja bude po světě veřejně známý. (1) Dojde k přistáním (a) po celém světě a (b) vyvolá to celosvětový zájem médií? (2) Budou se jejich posádky ukazovat, abychom viděli, jak vypadají? (3) (a) Budou promlouvat, (b) dost možná v televizi? (4) Budou se Vesmírní bratři scházet s někým z vlády? (5) Pokud je neuvidíme, tak mnoho lidí neuvěří, že skutečně jsou – velká většina může být podezíravá a myslet si, že lodě na obloze jsou pouze vyrobená plavidla řízená lidmi, která mají vytvořit nějaké zdání. Musí se stát něco velkého, aby to přesvědčilo lidi, že to je pravda, takže co přesně můžeme podle vás očekávat?

(1)(a)Ano. (b) Ano. (2) Ano. (3) (a) Ano. (b) Ne. (4) Ne. (5) Postupné a opatrné odhalování sebe samých.

Dostal jsem dnes 4. února 2010 dopis od přítelkyně. Sledovala před několika týdny v televizi předpověď počasí. Když televizní kamera zabírala nebe nad Tokiem, bylo vidět, jak se na obloze vznáší jasná průhledná světelná spirála. Zaslechla udivený povzdech reportéra, ale brzy začal hlasatel s předpovědí počasí. (1) Bylo tohle světlo jednou z „hvězd“? Já jsem o „hvězdách“ neslyšel od Maitréjova prvního televizního rozhovoru. (2) Můžeme ještě očekávat úkazy podobné norské světelné spirále?

(1) Ano. (2) Ano.

Nedávno se předmětem spekulací staly fotografie kulovitých objektů blízko povrchu Slunce. Je zjevné, že to není nový jev, ale teprve nedávno se to tomu začala teprve věnovat pozornost jako něčemu skutečně neobvyklému. Co lidi zajímá je, zda to jsou jen pouhé grafické artefakty nebo jde o opravdové kosmické lodě. Protože Benjamin Creme řekl, že ty obrovské lodě, které se ukazují jako „hvězdy“ se čas od času jdou „nabíjet“ ke Slunci, tak bych rád věděl, co se za těmito úkazy skrývá.

Jsou to kosmické lodě.

V lednovém a únorovém čísle Share International jste otiskli fotografii kruhu v obilí z 19. července 2009 blízko Martinsell Hill ve Wiltshire ve Spojeném království od Steve Alexandra. Nejenže je to úžasná fotografie, ale ten nádherný kruhový obrazec je také nejneobvyklejším tím, že jeho tvar je ukončen na okraji pole, místo aby přesahoval do sousedního pole, kde jak se zdá roste odlišná plodina. Propůjčuje to tak tomuto kruhu nedokončený vzhled. Když jsem zjistil, že tento kruh se objevil ve výroční Maitréjova příletu do Londýna v roce 1977, začalo jsem se ptát, jestli může ten nedokončený tvar znamenat ještě něco víc. Když si uvědomíme, že se teprve teď uskutečnil Maitréjův první rozhovor,ukazovali Vesmírní bratři minulé léto tímto tvarem, že Maitréjovo veřejné vystoupení je „téměř dokončené“? Nebo z toho chci vyčíst až příliš?

Dávám Vám drahý Holmesi za Vaše pokusy nejvyšší známku, ale tentokrát Vás Vaše představivost doběhla. Naši přátelé z vesmíru na poslední chvíli zjistili, že na sousedním poli je jiná plodina, která by nevyhovovala designu, takže to nechali nedokončené. Byl to také způsob jak říci: „Konec konců, jsme také jenom lidé.“ Jak prosté, Watsone, starý brachu. Váš Sherlock Holmes.

Zemětřesení, jež udeřilo na Haiti, bylo obzvlášť kruté, protože to je jedna z nejchudších zemí na západní polokouli. Jaká byla příčina zemětřesení? (1) Bylo ta způsobené karmicky, přirozeným pohybem zemských tektonických desek, nebo jiným důvodem? (2) Zabránili Mistři, aby tam nedošlo k ještě větším škodám? (3) Byli Mistři zapojeni do pomoci nemocným a umírajícím na Haiti?

(1) Je to karmické, následek dlouhého období napětí mezi chudými na Haiti, nejchudšími lidmi na obou Amerikách a dlouhou posloupností despotických a zkorumpovaných vůdců, kteří po desetiletí ovládali Haiti. (2) Ano. (3) Ano, jako vždy.

Mohl by nám Váš Mistr říci, kolik zhruba Haiťanů bylo zabito v důsledku zemětřesení v lednu 2010?

Kolem 200 000.

Po zemětřesení bylo vyvinuto organizované úsilí, aby byli na Haiti nasyceni lidé, kteří (již) hladověli. Myslím, že se toho zúčastnili i Spojené národy.

Chtěl bych se zeptat, jestli by ten mechanismus a struktura mohly zůstat, aby byly v budoucnosti využity Maitréjou a Jeho učedníky, když vezmeme v úvahu důležitost potravin (v tomto případě ve fyzickém smyslu) v souladu s učením předaným panem Benjaminem. Nicméně bych řekl, že to není záležitost zachování struktur, které je možné rychle vytvořit, ale inspirovaného dobra v srdcích lidí.

Souhlasím.

Pokud je to tak, jak říká Váš Mistr, že zásob ropy zbývá ještě a 78 let (předpokládám, že myslel „při současné nebo budoucí úrovni spotřeby“, protože každé snížení dostupných zásob, které by nastalo předtím, by způsobilo zmatek), znamená to, že se nemusíme zaměřovat na každé úsilí vyvinout čistou technologii, ale stačí čekat na „technologii světla“? Jaký by to mělo smysl to tak dělat, když současné solární a další technologie porostou dostatečně rychle na to, aby nahradily ropu (a uhlí a zemní plyn) předtím, než dojdou?

Musíme se „zaměřit na každé úsilí“ vyvinout čistou technologii. Máme pouze 10-15 let abychom to dokázali, než se nejhorší škody, které jsme napáchali na této planetě, stanou nevratné.

Je to pravda, že ropa není „fosilní palivo“, ale že se vytváří neustále hluboko v Zemi – jak navrhují někteří vědci, protože některá ropná pole jsou hlouběji než by fosilní vegetace mohla být pohřbena? A pokud ano, bude vždy aspoň trochu ropy zbývat?

Ne. Ropa je fosilním palivem a nevytváří se neustále. Vegetace byla pohřbena hlouběji, než by mnozí lidé uvěřili.

Podpořte nás sdílením