Otázky a odpovědi z dubnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z dubnového časopisu Share International

Další informace o Maitréjových televizních rozhovorech, příčiny zemětřesení na Haiti a v Chile, experimentální komunita v Rusku, UFO v renesančním malířství jsou témata otázek, na které odpovídá pan Creme v dubnovém čísle Share International.

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl?

Maitréja poskytl dosud devět rozhovorů (v době, kdy to jde do tisku).

Je „okno příležitosti“, které jste zmiňoval v březnovém vydání Share International stále otevřené?

Ano.

Uskutečnily se Maitréjovy rozhovory v Americe nebo někde jinde?

Maitréjovy rozhovory se prozatím odehrávaly v Americe. Půjde ale z Ameriky do dalších zemí: do Japonska, Evropy, Jižní Ameriky, Ruska a Číny a bude hovořit ke světu. Nezapomeňte, že když při rozhovorech hovoří, tak v naprosté většině případů probíhá současně vysílání po internetu. Jsou to velmi sledované televizní rozhovory na velkých televizních programech a na internetu Jej mohou poslouchat a sledovat najednou miliony lidí.

V Americe mluví anglicky; pokud by byl v Japonsku, hovořil by japonsky; v Rusku rusky, v Číně čínsky, v Jižní Americe španělsky nebo portugalsky. Tak budou miliony lidí slyšet a mít dostupný každý rozhovor, který poskytne.

Uskutečnily se všechny dosavadní Maitréjovy rozhovory v USA na stejném kanále?

Ano. Na stejném kanále.

Jak dlouho televizní rozhovory průměrně trvají?

V průměru trvají kolem půl hodiny.

(1) Domnívám se, že v Share International bylo jednou řečeno, že během prvních rozhovorů se Maitréja bude ukazovat zdrženlivým způsobem, jako kdyby se pokoušel nedat lidem najevo celé Své vyzařování, tak aby nám dal čas přizpůsobit se Jeho přítomnosti. Stalo se tak? (2) Můžeme očekávat jasnější ‘energetickou zprávu‘ nebo účinek v následujících měsících, když jej uvidíme v televizi nebo na internetu? (3) Byla Maitréjova vystoupení tak úspěšná, jak bylo v plánu?

(1) To není přesně ten případ. Představil se zdrženlivým způsobem, klidným způsobem. Dalo mu práci, aby nevystrašil ty, kterým chce pomoci. Takhle to pokračuje, ačkoliv je více otevřenější než napoprvé. Nemá to nic do činění s Jeho ‘vyzařováním‘. (2) Jistě bude více otevřenější, ale je také opatrný při omezování nebo zmírňování Své ‘energetické přítomnosti‘. (3) Zatím byly přiměřeně úspěšné.

(1) Vystupuje Maitréja při svých televizních rozhovorech v USA stále pod tím samým jménem? (2) Vypadá Maitréja stále stejně ve všech televizních rozhovorech? Používá Maitréja pro všechny rozhovory své současné tělo nebo používá pro některé z nich nebo pro všechny tělesné převleky?

(1) Ano. (2) Obměňuje své šaty (jak to děláme všichni). Používá tělo, ve kterém se objevil na světě.

V lednovém a únorovém čísle Share International jste řekl, že nemůžete dát přesný čas, den ani žádnou informaci o Maitréjových rozhovorech z takových a takových důvodů, pak v otázce tři říkáte, že neexistuje žádný přesný datum pro Den deklarace a že není v plánu na rok 2012. Předpokládám, že argument, aby lidé přijímali Maitréju pro to, co prosazuje, a ne protože se domnívají, že On je Světovým Učitelem stále platí. V otázce čtyři však říkáte, že média uvedou čas, kdy se Den deklarace uskuteční. Takže, můžete to vysvětlit?

Média provedou přípravy na Den Deklarace, až lidé budou požadovat, aby se Maitréja objevil před světem.

Je to úžasné, že Maitréju mohou vidět a slyšet desítky milionů nebo dokonce stovky milionů lidí kdekoliv na světě. Vzpomínám si, jak novináři čekali na Maitréju v Londýně s Patricií Pitchon [31. července 1985], kdy se Hierarchie zjevně rozhodla pohnout s věcmi kupředu, a zaútočily na ni síly zla, zvláště ty z meziplanetárního prostoru, ty, jež jsou nazývány Kosmickými silami zla. Hierarchie tak byla donucena chránit Zemi a některé kroky Opětovného příchodu se musely odložit. Nyní, když Maitréja vystoupil na veřejnost, vyplývá z toho, že naše planeta je více odstíněna proti pronikání Kosmických sil zla, jako důsledek svolení z božských úrovní naší planety a výše, aby bylo dovoleno Hierarchii pracovat bez přerušování?

Ne. Maitréja využil v daný čas výhodu otevření okna příležitosti.

Můžete něco říci o nedávných zemětřeseních na Haiti a v Chile?

Zemětřesení vznikají z kombinace faktorů. Zemské tektonické desky se posouvají a způsobují tlak, který vybuchne v sopce nebo jako zemětřesení. To se stalo jak na Haiti, tak v Chile, ale v případě zemětřesení na Haiti to také mělo karmický původ z důvodu vnitřních tlaků na Haiti mezi řadou utlačovatelských vlád a lidmi samotnými trvajícími mnoho let. Tato výměna energie mezi lidmi a vládami, které utlačovaly lidi, vyústila v napětí. Výsledkem takovýchto vztahů plných napětí, je vytváření karmické situace, která, když se tektonické desky pohnou zajisté způsobí, že tam vypukne zemětřesení. Zemětřesení v Chile bylo způsobeno pouze pohybem tektonických desek. To nemělo žádnou karmickou příčinu jako na Haiti.

Zdá se že, sílí proces projevování občanské nespokojenosti – například v Řecku proti úsporným opatřením, vládním výdajům apod. Je to začátek růstu síly lidu, která případně zahrne uznání Maitréji – nebo přinejmenším Jeho priorit, Jeho myšlenek, a nakonec zesílí požadavky na to, aby byl více přítomen v mezinárodní televizi?

Ne. Až dosud je to převážně místní sobecká reakce na nepopulární vládní ‘škrty‘.

Zeptejte se prosím svého Mistra jaké jsou poslední údaje o (1) přebytku ve výrobě potravin a (2) celosvětovém počtu úmrtí spojených přímo s hladem a podvýživou.

(1) Kolem 12 procent. (2) Téměř 3 miliony lidí.

Četl jsem, že obraz Leonarda da Vinci ‘Madonna a Saint Giovannino‘ má v pozadí namalované něco, co vypadá jako UFO. (1) Je zlaté kolo v pozadí da Vinciho obrazu zobrazením UFO? (2) Znal da Vinci během svého život přímo Vesmírné bratry? (3) Existují další renesanční malby, které obsahují obrázky UFO?

(1) Ne. (2) Ano. (3) Ano, jeden z nich je v Courtauldově Institutu umění v Londýně.

11. ledna 2010 jsem poslouchal na BBC Rádio 4 jak Susan Richardsová diskutuje o přednášce, kterou měla v Královské geografické společnosti v Londýne a která se nazývala ‘Ztracené a nalezené Rusko‘. Hovořila o podivných pověstech, které slyšela během svého pobytu v Rusku, z nichž jedna se týkala prosperující, šťastné komunity ve vzdálené oblasti, která je Západu neznámá. Toto společenství je v kolem dokola těžce zamořené oblasti. Jsou tam také politické nepokoje. Vyskytují se tam v hojné míře paranormální jevy: záplavy pozorování ‘bytostí vzešlých z UFO a malých vlasatých ďáblíků‘. Osoba, která komunitu vede je přesvědčena, že se jedná o příznivé úkazy, vyvolané kosmickou inteligencí a vyslané s posláním, aby jim pomáhaly. Susan Richardsová dávalo do protikladu vedení této komunity, tedy vedení příkladem jako v Quakerské tradici, s vedením ‘seshora dolů‘ v Putinově Rusku. Co se tam děje?

Toto společenství je předsunutou základnou, inspirovanou Mistrem Ježíšem jako experiment života ve společenství.

Podpořte nás sdílením