Otázky a odpovědi z listopadového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z listopadového časopisu Share International

share-logo-11-2010

Kdy začaly vlastně Maitréjovy „Hvězdy“ svítit? Skončil už ekonomický kolaps? Co dělají aspiranti a učedníci během spánku? Co bude v roce 2012?

Kolik rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

Do 14.11. celkem 27.

Děkuji za všechnu vaši dosavadní práci, náhledy a informace. Četl jsem během mnoha let spoustu článků o Vesmírných bratrech, o tom, jak žijí v éterických tělech a jak je vesmír plný civilizací, které se zdají být mnohem vyspělejší než ta naše. Existují ale také, kromě Země, planety v hutně hmotné rovině vesmíru planety, které mají civilizace přibližně na naší úrovni vyspělosti či nižší?

Ano, mnoho.

Maitréjovu „hvězdu“ jste předpověděl v prosinci 2008, ale já vídávám tuto „hvězdu“ již od let 2006 – 2007 a každým rokem se jeví být větší a větší. Dívám se na nějakou jinou „hvězdu“ než jakou jste vy předpověděl? (tazatel je z Norska)

Ano. Hvězda, na kterou se díváte, je opravdovou hvězdou. „Hvězdy“ (všechny čtyři), které jsem předpověděl v prosinci 2008, jsou ve skutečnosti vesmírné lodě.

Rostoucí množství očitých svědků a badatelů ve věci UFO docházejí k přesvědčení, že veliká, tichá, trojúhelníková UFO, která jsou spatřována po celém světě, jsou ve skutečnosti vysoce utajované, experimentální letadla vypouštěná tou či onou vládnou, především vládou USA. (1) Je tomu tak? (2) Má v současnosti některá vláda k dispozici letadlo, které létá na pohon poskytnutý Vesmírnými bratry nebo získaný „zpětným inženýrstvím“ z obnovené, původně ztroskotané kosmické lodi?

(1) Ne. (2) Ne.

Viděl jsem na YouTube skvělá videa s objektem vypadajícím jako hvězda, který vypadal přesně jako fotky „hvězdy“ z Share International, ale videa byla natočena koncem roku 2007 a počátkem roku 2008. Nedělali Vesmírní bratři „testovací lety“ hvězdě podobných UFO v naší atmosféře ještě měsíce předtím, než jste vy oznámil jejich přítomnost v prosinci 2008? Pokud ano, byly s tím spojeny nějaké nesnáze, které bylo třeba řešit?

Ano, bylo jich mnoho. Dokonce i když už „hvězdy“ byly na místě, musely se některé technické potíže přehodnotit a napravit. Je to veliká, neustále pokračující práce.

Zmiňoval jste se o přísně tajné skupině – především v USA – jejímž výhradním posláním a aktivitou je očerňovat fenomén UFO a takto určovat negativní postoj veřejnosti k tomuto tématu. (1) Má tato skupina ve velkých zpravodajských organizacích své „špióny“, jejichž úkolem je demaskovat a vysmívat se všem významnějším pozorováním UFO, o kterých jsou podávány zprávy? (2) Mnoho webových stránek s UFO tématikou má fóra, ve kterých čtenáři mohou anonymně komentovat pozorování UFO. Monitoruje tato temná skupina takové stránky, aby mohla zesměšňovat nebo stavět do „správného“ světla zprávy o pozorováních?

(1) Ne. (2) Ano.

Je pravděpodobné, že někdy vznikne tzv. „světová vláda“?

Ne. Plány Hierarchie nezahrnují vytvoření jedné světové vlády. Vidí spíše OSN jako platformu, na které se budou předkládat a projednávat všechny mezinárodní problémy. Každý národ má své specifické určení, paprsky a energetickou strukturu, které vytvářejí jeho osud a dávají každému národu určitou individualitu. Dalo by se říct, že nejblíže pohledu Hierarchie je známé rčení „ jednota v různorodosti“.

Zakrátko Maitréja nepochybně bude muset dát podnět k dohodě „půda za mír“ mezi Palestinci a Izraelci. Ale jak tomu bude v dlouhodobé perspektivě? Přestane Izrael oficiálně existovat a stane se opět nedílnou součástí Palestiny?

Ne. Nemyslím, že Izrael přestane existovat, na to již uplynulo příliš mnoho času. Ale ty dva národy budou žít vedle sebe, sdílet společně zdroje tohoto území.

Přijde ještě další ekonomický kolaps, nebo je již nejhorší za námi?

Ne, ještě to neskončilo. Bude to pokračovat, i když v určitých ohledech dojde k drobným zlepšením, zejména v měnovém smyslu. Ale z hlediska práce a průmyslu je krize takových rozměrů, že to bude trvat léta dát do pořádku země jako je USA či země Evropy, kde každým týdnem ubývají tisíce pracovních míst.

Pociťujeme, co se děje rozvinutému světě, ale přemýšlejte, co asi se děje v rozvojových zemích. Jak asi je v Africe hladovějícím miliónům? Naše schopnost rozlišovat mezi jejich životem a smrtí se vrátila nazpátek o rok či více. Náhle se vyspělé země cítí chudé. Říkáme, že si nemůžeme dovolit pomáhat rozvojovým zemím. Jestliže je situace pro nás tak špatná, jaká asi je pro lidi, kteří žijí na okraji – za dolar či dva na den? O tom bychom měli přemýšlet.

Jakým způsobem byly do světa přenášeny energie, když ještě neexistovaly skupiny transmisní meditace?

Transmisní meditace je unikátní a velice nová záležitost. Zavedl ji můj Mistr a první skupina začala pracovat v Londýně v březnu 1974.

K čemu potřebujeme novou formu meditace? Až nyní nastala doba, kdy se zvětšuje počet lidí, kteří touží nějakým způsobem pomoci naší planetě a zároveň jsou v těsnějším styku se svou duší. Takoví potom hledají pole své působnosti. Není to osobnost, kdo touží sloužit, nýbrž duše. Stále více lidí se dostává na tento stupeň, a tak mohla být světu dána transmisní meditace.

Mistři jsou mistry okultních věd. Transmise je velká věda přenesená dolů na naši úroveň, tak, abychom se jí mohli účastnit. Je to snadný způsob, jak sloužit, protože opravdovou práci v ní konají Mistři.

Mistři jsou správci všech energií, které přicházejí na naši planetu z kosmických, slunečních a mimoplanetárních zdrojů; jejich úkolem je vybrat energie, kterých je třeba v určitou dobu, a rozvést je na takové úrovni, aby ji lidstvo bylo schopno vstřebat.

Tyto energie jsou vysokovibrační, Mistři prostřednictvím sebe samých snižují jejich výšku. Hledají ve světě prostředníky pro rozvod energií a až dosud k distribuci používali náboženské skupiny. V těchto skupinách bývají lidé, kteří jsou trochu pokročilejší, jako kněží a učitelé, avšak běžní stoupenci různých náboženství nemusí být nutně pokročilejší než lidé stojící mimo ně. Takže – byli zde takoví, kteří si uměli poradit s energiemi vyšších vibrací, snést je dolů a dát je k dispozici lidstvu. Dnes se toto dělá naprosto vědeckým způsobem.

Mistři posílají energie prostřednictvím transmisních skupin, které slouží jako odrazové můstky. Energie procházejí čakrami skupiny a dále ven tam, kde je jich právě zapotřebí. Transmisní meditace je způsob, jak pracovat přímo s Mistry ve službě světu.

Můžete, prosím, říci, jakým způsobem mohou aspiranti a učedníci sloužit během spánku?

Neřekl jsem, že během spánku provádějí nějakou službu. To je nedorozumění. Řekl jsem, že lidé jsou ve spánku mnohem více sami sebou – sami sebe vidí jako vyvinutější, pokud se dokáží v hlubokém spánku nahlížet. Doba spánku je dobou výuky, učení se, jak sloužit lépe. Pro pokročilejší učedníky je to ovšem čas služby.

Jaký je Maitréjův názor na rok 2012?

Toto je zřejmý odkaz na Mayský kalendář končící rokem 2012. Mayové byli velice chytrý a pokročilý národ zběhlý v astronomii. Vyrobili kalendář, který končí rokem 2012. Díky tomu, že některé knihy tyto věci špatně vysvětlují, koluje historka, že v roce 2012 bude konec světa. Mayové přestali s kalendářem u roku 2012, jelikož vymřeli dříve, než mohli pokračovat v práci. Podlehli nemocem, které přivezli Evropané. Takhle daleko se prostě dostali.

Den po oné předpovídané události se probudíte a posnídáte jako obvykle. Život bude normálně pokračovat.

Podpořte nás sdílením