Otázky a odpovědi z říjnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z říjnového časopisu Share International

150x130-f09a-share-logo-10-2010

Jaká je odezva na Maitréjova veřejná vystoupení; co se děje s přírodou a jak ji chránit, proč existuje terorismus a jak jej zastavit…

Kolik rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

K 13. září dvacet čtyři.

Jak lidé reagují na Maitréjova televizní vystoupení – je to lepší nebo horší, než se očekávalo?

Mistr říká, že je to o něco lepší, než se čekalo. Maitréja podněcuje lidi k přemýšlení a oni hluboce přemýšleli o tom, o čem On mluví. Hovoří velmi klidným způsobem, bez okázalosti, aniž by se předváděl. Považují jej za obyčejného člověka. Nechce vystrašit právě ty lidi, kterým chce pomoci….

Zdá se, že povodně, sucha, požáry, sesuvy půdy, sopečné výbuchy – otřesy a destrukce v dnešním světě – dosáhly nové a vyšší úrovně. Je tomu tak? A dochází k tomu všemu díky karmě toho kterého národa?

Lidstvo prochází obdobím velkého tlaku a nerovnováhy. Dévové, kteří řídí síly přírodního prostředí, jsou vytlačováni z rovnováhy, proto ty otřesy a ničení. Něco z této destrukce opravdu vyplývá z karmy určitých zemí.

Brazílie se chystá vybudovat v amazonské oblasti obrovskou hydroelektrárnu; její výstavba bude znamenat pro domorodé obyvatele ztrátu domovů a životního prostoru. Rozlehlá oblast lesů bude nenávratně zničena. Naše planeta je na deštných pralesích závislá; bude toto případ, kde by Mistři mohli zasáhnout, aby lesy zachránili?

Ne, to by bylo porušení svobodné lidské vůle a k tomu nikdy nedojde. Je to záležitost, kde by měly rozhodnout Spojené národy. Brazílie je veliká a jistě existují jiné, vhodnější oblasti pro zbudování takové přehrady.

Indičtí aktivisté právě úspěšně zabránili stavbě velké přehrady na řece Ganga; bylo správné, že aktivisté bojovali proti návrhu, který by jim nakonec mohl přinést nejrůznější prospěch?

Ano. Je to otázka zvážení přínosů proti destrukci.

Některé země se rozhodly zastavit imigraci a kvůli tomu budují zdi, jež mají zabránit vstupu případných imigrantů, anebo shromažďují a deportují lidi již v zemi usazené. Je to teprve 20 let, co byla díky spoustě lidí zbourána Berlínká zeď. Co se dá udělat, aby bylo zabráněno stavbě oddělujících zdí a deportování lidí ve velkém měřítku?

Totéž, co tenkrát v Berlíně: využít sílu masy lidí.

Když lidé mají ideály, ale nejednají podle nich, dá se něco udělat, abychom se zbavili samolibosti, kterou jak se zdá lidstvo trpí?

Opravdu, ta spokojená samolibost je nemoc…. Odpovědí na ekonomické problémy je redistribuce světových zdrojů. To by zjednalo všeobecnou spravedlnost a tudíž mír. Toto je jediná cesta k míru.

Říkal jste, že neexistují žádné hříchy, ale co chamtivost, sobectví, žárlivost, rasismus atd., všechny ty zločiny oddělenosti? Nesvědčí snad o nedostatečném vývoji?

Ano, máte pravdu, ale já když mluvím o hříchu, mám na mysli hřích v jiném smyslu než křesťanském. Křesťané mluví o hříchu a ďáblovi, který nás pokouší. Ale to s tím nemá co dělat. Z pohledu Mistrů je jediným hříchem oddělenost, separace. Toto je hřích, z nějž vzcházejí všechny ostatní.

Objeví vědci čtyři éterické roviny hmoty?

Ano, objeví, anebo jim to bude řečeno. Již nyní se potýkají s pochopením fenoménu zvaného „temná hmota“. Výpočty jim říkají, že existuje, ale neumí ji zatím přesně určit. Tato „temná hmota“ jsou ve skutečnosti čtyři éterické roviny. Až tu „temnou hmotu“ objeví, objeví éterické roviny. Ale je možné, že ještě předtím buď Maitréja nebo Vesmírní bratři vypustí tuto informaci, takže k tomu dojde už velice brzy.

Jaký je účel Měsíce ve sluneční soustavě? Jsou na Slunci a Měsíci živé formy?

Na Slunci je mnoho živých forem, avšak jen velmi málo jich lze nalézt na Měsíci. Ten je pouhou astrální kostrou v slunečním systému a jsou tam sotva nějaké živé formy. První opravdový člověk přišel na Zem právě z Měsíce.

Je možné, aby byly vesmírné lodě sestřeleny našimi zbraněmi? Mohou vesmírné lodě ztroskotat?

Vesmírné lodě nemohou být našimi zbraněmi sestřeleny, protože každá má okolo sebe magnetické pole, které odvrhne každou zbraň; umí vychýlit zbraň z jejího kurzu. Vesmírné lodě jsou neproniknutelné, jsou doslova nezranitelné; ale několikrát v minulosti obětovali Vesmírní lidé sami sebe v simulované havárii své lodi, jako například při incidentu v Roswellu.

Co může lidstvo udělat, aby zabránilo růstu terorismu a destrukce? (Otázka, která byla položena na přednášce Benjamina Creme v Los Angeles v srpnu 2010.)

Podle Mistrů je terorismus v zásadě důsledkem nespravedlnosti. Jsou tu ještě další faktory, ale základní příčinou je pocit nespravedlnosti. Není pochyb o tom, že země G8 si přivlastňují zboží a světové zdroje po celá léta. Již nesčeté roky žijeme na úkor lidí z rozvojových zemí. Lidé z těchto zemí se přirozeně cítí dotčeně a chtějí situaci napravit. Cítí se bezmocně; neví, jak to udělat. Jeden z možných způsobů, ten nejagresivnější, je stát se teroristou.

Terorismus je strašná věc, je to mor; ale pochopitelný, když znáte příčinu. Potřebujeme za každým agresivním jednáním hledat příčinu: jaká je příčina války, terorismu? Přijdete na to, že příčinou terorismu je hluboký pocit mrzutosti, pocit, že jste dostali jenom zlomek života. Teroristé cítí, že mají pouhý fragment toho, co bohaté a mocné národy jako Amerika, evropské země nebo Japonsko. Vnímají, že to není fér. Jsou lidmi a cítí se součástí lidstva, jíž také jsou, a přesto nedostali možnost žít tím nejlepším možným způsobem, vést plný život. A tak se mnoho z nich, často nejmladších a nejodvážnějších, dá na terorismus.

Myslet si, že se dá vést válka proti terorismu, je nesmysl. Můžete bojovat proti zemi, ale nemůžete vést válku proti neznámému nepříteli. Bojovat proti terorismu je jako bojovat proti fluidu, on neexistuje jako národ. Teroristé jsou v každém národě, možná v každé zemi bez výjimky. I v Americe jsou teroristé, kteří jsou proti Americe. Pocházejí z různých zemí, ale existují také takoví, kteří se v Americe narodili a byli tam vychováni, ale jsou hluboce zraněni a znechuceni některými aspekty života v USA.

Takto to nemůže pokračovat. Tato země, Spojené státy, si dělá nepřátele kudy jen chodí. Vypadá to, jako by Amerika bez nepřítele nemohla existovat. Prostě musí mít nepřítele. Proč? Aby dokázala, že je veliká a mocná? Ale my víme, že je veliká a mocná. Amerika je jako velký, silný mladík: drzý a vědomý si svých svalů i nepřemožitelnosti. Je dost agresivní a holedbá se svým mládím a silou. Amerika jako národ je velice mladá. Dospívá; jen ať si dá čas vyrůst; ať přestane stavět na odiv své svaly, sílu a zbraně tím, že si vytváří nepřátele z té či oné země.

Amerika od skončení druhé světové války dala vzniknout více válkám než jakákoli jiná země. Přimějte vládu k zastavení války. Vy jste ti, kteří to mohou dokázat. Vy můžete přimět vládu, aby naslouchala zákonu života. Zákon života je přesným opakem toho, co dovoluje válku. My všichni musíme dostat válku pryč z našeho vědomí. Válkou se nic nevyřeší. Válka prostě jen přináší další války a trápení, další konflikty a – dnes- terorismus všeho druhu.

Terorismus je stále rafinovanější. Nelze proti němu vést válku, protože nevíte, odkud vychází – může se objevit v jakékoli zemi světa.

Podpořte nás sdílením