Otázky a odpovědi z listopadového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z listopadového časopisu Share International

Co vyzařuje `hvězda´ a jak reaguje na lidi? Co to je naděje? Kdo jsou Síly světla? Co u nás dělají Vesmírní bratři? Pan Benjamin Creme odpovídá na otázky čtenářů a posluchačů.

Někteří lidé, kteří spatřili Hvězdu, hlásí, že měli pocit, jakoby cítili energii, která z `hvězdy´ vyzařuje. Děje se to skutečně?

Ano. `Hvězda´ (tedy všechny čtyři) opravdu vyzařuje energii, kvalitu, kterou bychom obvykle ztotožňili s láskou. To je důvod, proč někteří lidé říkají, že Hvězdu milují a chovají ji v úctě jako něco posvátného.

Nemyslím si, že jsem viděl `hvězdu´, ale byl bych tomu velmi rád. Pokud někdo silně touží `hvězdu´ vidět, je možné, že se dočká odezvy a opravdu ji spatří?

Ano. Několik lidí již tento fenomén zaznamenalo. Měli bychom si pamatovat, že `hvězda´ je vesmírným plavidlem s lidmi uvnitř, a oni jsou těmi, kdo zachycují naše touhy a reagují na ně.

Viděl jsem `hvězdu´ 2. března 2009, jak bylo také potvrzeno v Share International. (1) Odvíjejí se pozorování `hvězdy´ podle osobní karmy jednotlivce, jeho odpovědnosti o ní informovat nebo z podle jiné příčiny? (2) Jaká je nejefektivnější cesta ke zlepšení informovanosti lidí, a tudíž možnosti uspíšení prvního rozhovoru s Maitréjou, případně Dne Deklarace?

(1) Ne. `Hvězdu´ může spatřit každý. (2) Kontaktujte média a sdělte jim Vaše pozorování a požadujte po nich, aby kladly otázky k tomuto neobvyklému fenoménu.

Před nedávnem jsem odeslal e-mail na Share International s otázkou, zda se `hvězda´ objevila nad městem Glasgow, a obdržel jsem e-mail – domnívám se, že osobně od pana Creme, kde uvádí, že se sám pokusí zařídit, aby se `hvězda´ ukázala nad mou oblastí, a žoviálně to komentuje, že má na Glasgow velmi milé vzpomínky, ovšemže proto, že je jeho rodištěm. Byl jsem úplně nadšen, že mi odpověděl na můj e-mail, nečekal jsem to. Zajímalo by mne, zda se již `hvězda´ objevila nad Glasgow, protože se obávám, že jsem ji mohl propást, protože jsem byl v poslední době na dovolené. Není to tak, že bych ji tak zoufale potřeboval spatřit, ale říkal jsem dětem, že se již brzy objeví a nerad bych je zklamal. Nepřeji si ale, aby byl na nikoho vyvíjen jakýkoliv nátlak, a v poslední řadě pak na ty, kdo létají v těch `plavidlech´. Děkuji Vám za trpělivost a porozumění a přeji zdraví všem, co pracují pro Share International. Pokračujte v téhle dobré práci.

Nepřestávejte se dívat na nebe.

Jaký je rozdíl mezi pravou a falešnou nadějí?

Pravá naděje vyzařuje z Duše a je tudíž duchovní kvalitou. Plní člověka touhou vyhledávat a vizualizovat si snahu o budoucí zlepšení a je tudíž silou, jež pohání samotnou evoluci. To je důvod, proč je naděje pro lidstvo základním aspektem života. Falešná naděje na druhou stranu, je vyjádřením emocionální touhy po víře, pomoci a bezpečí. Je v podstatě výsledkem strachu a často vede ke zklamání.

Ve Spojených státech na kanále SYFY existuje program nazvaný `Cílem je pravda´. Jde o faktografický pořad o týmu vyšetřovatelů, vedených výzkumníkem Joshem Gatesem, který cestuje po světě a vyšetřuje nevysvětlitelné záhady. V epizodě, která se poprvé vysílala 7. října 2009 byl tento tým v Chile, kde vyšetřoval tvrzení o paranormálních jevech, které obklopují opuštěnou důlní šachtu, v níž se údajně nacházejí bytosti z vesmíru. Místní Chilané také vídali nenormální světla na obloze. Po noci strávené v důlní šachtě, kde se výzkumníci setkali se záhadnými jevy, někteří z členů týmu vyšli z šachty. Téměř okamžitě uviděli a nafilmovali velmi jasnou bílou hvězdu, kterou vedoucí týmu Josh Gates popsal jako „mizející jako pára a tančící dokola“. Během vysílání o ní mluvili také jako o Hvězdě. Po krátké chvíli velmi rychle zhasla.Jejich parabolický talíř (zařízení na zesilování zvuku) začal vydávat podivné zvuky, jaké tým vůbec nedokáže vysvětlit, zvláště když uvážíme, že disk nebyl k ničemu připojen a je určen k pasivnímu přijímání zvuku a ne k tomu, aby něco vysílal. (1) Byla tato `hvězda´ vskutku onou `hvězdou´ (jedním ze 4 UFO), které tvoří současnou `Hvězdou Betlémskou´, nebo jen normální UFO? (2) Má tato `hvězda´ nebo Vesmírní Bratři co do činění s těmito několika podivnými jevy, které tým zažil v důlní šachtě?

(1) Ano, byla to `hvězda´. (2) Ano. Vesmírní Bratři užívají tuto důlní šachtu.

Kdo jsou Síly světla?

Pojmem Síly světla chápeme Duchovní hierarchii naší planety: Krista a Jeho skupinu Mistrů, Kteří tvoří spolu se všemi Jejich učedníky Síly světla. Jde o 63 Mistrů včetně tří Velkých Mistrů (jedním z nich je Maitréja), zapojených do evoluce lidstva. Shromažďují kolem sebe spoustu lidí z celého světa, aby s Nimi spolupracovali v tomto nadcházejícím čase. Někteří s nimi pracují již nyní, jiní teprve budou. Existuje velká nová skupina lidi vytvořená Maitréjou v roce 1922, zvaná Noví skupina služebníků světa. Neexistuje žádná vnější adresa, na které byste se k nim mohli připojit. Jste vybírán podle svého postoje k životu. V této skupině působí 4-5 milionů lidí, kterých jsou dva druhy: malá vnitřní skupinka lidí, kteří přímo přijímají instrukce přímo od Mistrů a mnohem širší skupina těch, kteří nedostávají pokyny od Mistrů, ale postupně od své vlastní duše. Můžeme je najít v každé oblasti života a v každé zemi: v politice, ekonomice, vědě, náboženství, v umění, v sociální a vzdělávací sféře, aj. Reagují na potřeby lidstva. Na počátku třicátých let v jedné knize Agnijógy, publikované Agnijóga společností, Maitréja sám řekl: „Byla doba, kdy 10 spravedlivých lidí mohlo spasit svět. Pak přišla doba, kdy ani 10 000 na to nestačilo. Já jich povolám jednu miliardu.“ Před pěti nebo šesti lety jsem se zeptal svého Mistra: „Našel Maitréja už svou miliardu lidí?“ Odpověděl, že dokonce 1,5 miliardy, takže má o půl miliardy víc, než potřebuje. Toto číslo vzrostlo nyní na 1,8 miliardy lidí. Právě oni utvářejí ony Síly světla. Maitréja povolává ty, o kterých dopředu ví, že budou souhlasit a že budou ostatní učit, aby také kladně zareagovali. Není třeba, aby na Maitréju zareagovalo celé lidstvo, stačí jen určitý podíl – kritické množství. Síla světla zahrnují samozřejmě i Vesmírné bratry z jiných planet našeho solárního sytému, zvláště pak z Marsu a Venuše, z našich sousedních planet.

Jaký je smysl této frenetické činnosti UFO, pozorované zejména v UK, ale nyní i po celém světě?

Skutečným smyslem je „shromážďování Sil světla“. Duchovní hierarchie, Kristus a jeho skupina Mistrů tvoří společně se všemi Jejich učedníky Síly světla naší planety. Jsou posíleni vesmírnými plavidly ze sousedních planet, které, jak jste správně řekl – přicházejí ve stále větších a větších počtech. Jsme součástí solárního systému, integrovanou jednotkou. Můj Mistr napsal v březnu roku 2007 článek, ve kterém hovořil o tomto shromažďování Sil světla: jak z naší planety, tak z našich sesterských planet v našem solárním sytému. To je důvod, proč nyní pozorujeme tolik aktivity UFO. Jsou skutečné a pocházejí převážně z Marsu a Venuše, ale také z Jupiteru a Saturnu a z dalších planet. Většina lidí věří tomu, co se jim říká – že na Venuši nebo na jiných planetách neexistuje život. Nicméně vesmírné lodě, UFO, hlavně z Marsu a Venuše, což jsou naše sousední planety, byly pozorovány tisícovkami lidí již řadu let. Vlády zemí na celém světě popírají již přes 60 let existenci UFO, jejichž aktivity na nebi jsou čím dál častější. Vlády vodily dosud veřejnost za nos kvůli svým vlastním zájmům, asi ne vždy úplně čistým. Usilovaly o popření existence UFO, létajících talířů, ačkoliv lidé, jež je spatřili, dobře vědí, že jsou na naší obloze trvala přítomné. Je zvláštní, že zatímco existenci UFO popíraly, současně se snažily očerňovat obyvatele těchto „neexistujících“ plavidel jako zákeřné bytosti, ohrožující blahobyt lidstva. Jaký je motiv pro toto podivné skrývání senzačních událostí? Vlády by řekly, že chtějí předejít panice, ale pod těmi slovy se skrývají nepřiznané obavy ze ztráty kontroly a moci, o což by se přívětivý přístup k Vesmírným bratrům jistě postaral. Vlády vědí, že pokud lidstvo pozná, že vesmírné lodě na našem nebi nejsou naši nepřátelé, ale naopak jsou tu, aby pomáhaly a zmenšovaly utrpení lidstva a to se svými pokročilými technologiemi, lidé by požadovali, aby došlo k jejich vlídnému přijetí, a aby jejich dokonalejší nauka byla dostupná všem. Vědci na Zemi popírají důkazy o existenci jakékoliv formy života na Marsu a Venuši i na jiných dalších planetách. To je výsledek jejich nedostatečného porozumění skutečnému rozpětí hmoty. Vědci uznávají tři úrovně – pevnou, kapalnou a plynnou, a nad nimi již nemají žádné technologie, kterými by mohli provádět měření. Proto věří, že „víc“ už nic neexistuje. Jenomže Mistři a všichni studenti esoteriky vědí, že existují čtyři další skupenství hmoty nad plynem – éterické úrovně hmoty. Právě na éterických úrovních můžeme najít „život“ na sousedních planetách. Od Marsu, kde existuje na nejnižších éterických úrovních až k mimořádně pokročilým planetám jako jsou Vulkán, Venuše, Jupiter, Saturn a planetám jako je Merkur, Uran a Neptun. Venuše, „druhé já“ naší Země, jež je v posledním ze svých sedmi „cyklů“ neboli inkarnací (ekvivalentní k našim sedmi inkarnačním zkušenostem), zatímco Vulkán je již úplně dokonalý. Vesmírné lodě z těchto planet vytvářejí kruhy v obilí, jež jsou v největším počtu k vidění ve Wiltshire v jihozápadní Anglii, protože Maitréja je v Londýně. Tyto kruhy v obilí jsou pro lidi, kteří tvoří posádku těchto lodí, vizitkami, aby potvrdili, že jsou zde; bez toho, aby vylekali lidi nebo narušili naši svobodnou vůli. Tyto lodě jsou zkonstruovány tak, že v několika sekundách dokážou vytvořit nejsložitější tvar o průměru několika stovek metrů – tak pokročilé mají technologie. Také se podílejí na úkolu udělat naši planetu obyvatelnější. Putují naší oblohou, čistí a neutralizují velké množství jaderného odpadu a všeobecné jedovaté špíny, kterou vypouštíme do atmosféry. Karma jim nepovoluje zcela vyčistit planetu, ale v hranicích daných karmou to dělají. Jinak by byl život na této planetě vskutku bolestný: umíralo by mnohem více lidí, než nyní; mnohem více lidí by trpělo Alzheimerovou chorobou a den za dnem bychom se více a více dusili. Máme tedy vůči Vesmírným bratrům obrovský dluh. Maitréja, až bude vyzván, o Vesmírných bratrech pohovoří. Jsou to naši bratři a sestry z vlastního planetárního systému. Pracujeme společně; Hierarchie na všech planetách pracují společně v jistém druhu meziplanetárního parlamentu. Jsou také zapojeni do obrovské práce na replikaci sítě našich magnetických polí na povrch naší planety -. To připravuje cestu „vědě světla“, což je technologie budoucnosti. Ta nám dá totální, neomezenou bezpečnou sílu pro všechny naše potřeby. Je tedy zřejmé, že mají daleko k představě „vetřelců“, zákeřných monster – jak dosud často bývají prezentováni. Vesmírní bratři jsou na duchovní misi, aby nám pomohli všemi způsoby v mezích zákonů karmy udržet stabilitu a budoucí zdraví naší planety Země.

Nedávné události v USA naznačují, že jisté síly dospěly k rozhodnutí, že na Zemi je příliš mnoho lidí, a vymýšlejí metody, jako např. očkování, aby způsobily pandemii, která by s tím skoncovala. Co může člověk dělat, abych to zastavil nebo ochránil sebe a své milované?

To je jen další z těch konspiračních teorií, které se šíří tak pravidelně z USA. Nemají vůbec žádné opodstatnění. Buďte v klidu!

Podpořte nás sdílením