Přednáška pana Creme v Mnichově – reportáž a pozvánka

Přednáška pana Creme v Mnichově – reportáž a pozvánka

Pan Creme je neúnavným propagátorem příchodu Krista a Nového Věku již přes 30 let. Je to velmi starý pán, který by se již patrně každoročně nevydával na dlouhé zahraniční cesty za přednáškami, rozhovory v rádiích a televizích apod., kdyby na sebe nevzal celoživotní poslání šířit „dobrou zvěst“ o příchodu Světového učitele.

Pan Creme je neúnavným propagátorem příchodu Krista a Nového Věku již přes 30 let. Je to velmi starý pán, který by se již patrně každoročně nevydával na dlouhé zahraniční cesty za přednáškami, rozhovory v rádiích a televizích apod., kdyby na sebe nevzal celoživotní poslání šířit „dobrou zvěst“ o příchodu Světového učitele. To mu dává neutuchající příliv energie i jiskru humoru, která osvěžuje každou jeho přednášku. Každoročně přednáší na pozvání německé skupiny také v Mnichově. Je to nejbližší místo, kde se našinec může jeho přednášky zúčastnit. Tento rok se koná přednáška v sobotu večer 17. října a následující den je meditace pro veřejnost (více zde). Minulý rok jsem si tuto příležitost nenechal ujít a tak Vám nyní mohu zprostředkovat své dojmy a zážitky.

Sál před začátkem přednášky

Velký sál, největší svého druhu v Mnichově, byl téměř plný již dlouho před začátkem. V předsálí si prohlížím mapku s potvrzenými setkáními Maitréji s náboženskými skupinami a s překvapením zjišťuji, že jich i v Čechách bylo dost – více, než jsem si myslel.Místa, kde se Maitréja zjevil náboženským skupinám V sále je možné si koupit téměř všechny Knihy pana Creme, co zatím vyšly, a to jak v angličtině tak i v němčině. Radostné očekávání se zdá prostupovat všemi a vším. Lidé se rozhlížejí, vyhlížejí a známí se vítají. Zdálo se mi, že někteří se dívali po divácích zvlášť zkoumavě, snad v naději, že se jim podaří objevit mezi návštěvníky i Maitréju nebo aspoň některého Mistra, kteří se často v nějaké podobě na Cremových přednáškách objevují, obvykle v nápadných „převlecích“. Ačkoliv to nebylo mým cílem, nemohl jsem si nevšimnout vysokého a štíhlého muže ve středním věku, který se na přednášku dostavil v džínsách, vysokých „farmářských“ kožených botách a po celou dobu si nejen nesvlékl bundu, ale ani dlouhou křiklavě oranžovou pletenou šálu. V tu chvíli mne ani nenapadlo, že by kromě svého oblečení mohl být něčím výjimečný, ale později jsem litoval, že jsem si jej nevyfotil.

Po chvíli čekání přichází pan Creme, kráčí vetchým krokem a přidržuje se svého doprovodu. Nikdo by v tu chvíli na první pohled neřekl, že na tomto člověku leží obrovský úkol být velvyslancem Světového Učitele. Jako vždy se začíná krátkou meditací, která tvoří jasný předěl mezi spontánní diskuzí a přednáškou. Pan Creme poté hovoří o tom, že lidstvo jako celek žije ve velké iluzi a že nemá vůbec ponětí o velkých, vpravdě historických událostech, které právě nyní probíhají a které mění tvář tohoto světa na tisíce let. Neví, že se nacházíme uprostřed právě probíhající změny kosmického rozsahu, která se označuje jako přichod Nového věku, Věku vodnáře. Mohutné kosmické energie, které neustále zesilují mají transformační účinky na vše, co existuje. Nyní jsme v situaci, kdy energie minulého věku, Věku ryb jsou téměř půl na půl s energiemi Vodnáře, takže zde máme lidi, instituce, přístupy, které se drží starých odcházejících energií, ale i rostoucí vliv nových energií, které se projevují prostřednictvím lidí, jejich organizací a vztahů. Protože lidstvo o podstatě tohoto problému nic neví, trpí spory, vzájemným bojem a bezradností. Další historickou událostí, která se nyní odehrává, je přichod Světového učitele na Zem. Ani o tom vpodstatě lidstvo neví, ačkoliv pár milionů lidí o ní již slyšelo. Ale co to je proti šesti miliardám – téměř nic. Také neví o tom, že postupně na Zem přicházejí ve fyzických tělech Mistři moudrosti. Ti se připravují, že budou spolu s Kristem učit a vést lidstvo do Nového věku. Vědci se také dosud domnívají, a s nimi převážná část lidstva, že jsou ve vesmíru sami. Nejsme a nikdy jsme nebyli. Celý vesmír je živý a Vesmírní bratři nám pomáhají a snaží se spolupracovat. Lidé tedy nic neví, ale pak se diví, jak to že najednou přichází nějaká krize? Přitom již 30 let o tom Maitréja a pan Creme hovoří, že je to nevyhnutelné, že to je důsledek zákona příčiny a následku.

Samotná přednáška trvala asi 1,5 hodiny. Můžete si ji poslechnout ze zvukového záznamu v anglickém originále s překladem do němčiny zde. Jeho podání je věcné a střízlivé, i když nepostrádá prvky humoPan Creme patrně prostoupený Maitréjouru. Shovívavý tón jeho řeči a charakteristická košatá a dlouhá větná stavba gradují v jednom momentu do výrazného mementa, a když se podíváte na jeho tvář, tak také nabývá ostřejších rysů a září z ní silnější, pronikavější energie. Mačkám spoušť a později zjišťuji, že na fotografii je v tu chvíli patrná slabá bílá aura kolem pana Creme. Zdá se, že osobnost pana Creme přenechala na chvíli místo Maitréjovi, aby se mohl přes něj přímo vyjádřit, došlo patrně k tzv. prostoupení.

Hluboké vědomosti a široký záběr daný dlouholetým studiem Učení odvěké moudrosti i kontaktem s Hierarchií poskytují tomuto člověku grandiózní nadhled nad současnými událostmi a přibližují přesvědčivým způsobem zářivou budoucnost, jež bude bude po těchto bouřlivých časech následovat.

Po konci přednášky zbývá krátký čas na písemné otázky z publika. Některé si vyslouží pouze jednoslovný komentář, jiné zajímavější pan Creme podrobně vysvětluje. I po odchodu ze sálu cítím, že kontakt s panem Creme i s ostatními účastníky byl pro mne určitým požehnáním.

Zvukový záznam přednášky v angličtině s tlumočením do němčiny je k dispozici zde.

Vstup na přednášku i na meditaci je volný, doprava do Mnichova je snadná i vlakem či autobusem a městská doprava funguje výborně. Nocleh se dá pořídit i za 20 Euro – pokud budete chtít naše tipy na levné ubytování, napište si o ně na info@prichod.cz . Těším se, že se tentokrát v Mnichově setkám s dalšími návštěvníky z České republiky.

Podpořte nás sdílením