Autoři

Autoři

Autory stránek jsou pánové Jan Vacek, Petr Hanák (část o transmisní meditaci) a Aleš Chmelař (o Sái Bábovi). Na přípravě stránek o Sáí Bábovi se podíleli pan Michael Blažej, pan Bohumil Chudek s chotí, paní Němcová, paní Yveta Kadavá, paní Jaroslava Drncová a další. Převážnou část textu pomohla svými poznámkami a připomínkami vylepšit paní Ludmila Kaletová. Nicméně autorství zde není podstatné, protože obsah se vztahuje k Jedinému Zdroji, jehož jsme všichni jen více či méně dokonalými odrazy. Budeme jedině rádi, když budete obsah těchto stránek všemožnými způsoby bezplatně šířit dál.

Pokud není výslovně uvedeno jinak, pocházejí zdroje pro tyto stránky z učení odvěké moudrosti, jak je podává ve svých knihách A. A. Bailey, pan Creme a jeho Mistr na stránkách www.share-international.org, z učení Světového učitele v poselství předávaných panem Creme, z knihy The Boy od paní swámí Ománanda a z dalších méně podstatných zdrojů včetně osobních zkušeností.

O autorech

Petr Hanák

Když jsem poprvé otevřel knížku Transmisní meditace od Benjamina Creme, ihned jsem věděl, že jsem našel to, co jsem hledal a nikde jinde nenalezl – efektivní, jednoduchou a velmi dostupnou službu. Pravda, jíž je tato kniha přímo nabitá, mne přitáhla natolik, že jsem se zcela odevzdal této práci, a posílila ve mně ještě větší touhu po službě lidstvu a planetě Zemi. Nastartovala ve mně houževnatost na cestě za Světlem, a potvrdila tak skutečnost, kterou jsem v hloubi duši cítil, a to, že nejlepší cestou k Bohu je cesta služby všem živým bytostem. Tato cesta ve mně přímo evokovala lásku ke všemu živému. Nikomu ji ale nevnucuji, jen nabízím to, co ve mně probudila a co mi dává. V tento čas se věnuji propagaci této meditace Vodnářského věku, a pravidelně uvádím dva dny v týdnu transmisní meditace pro všechny, kteří mi pomáhají společně nést břemeno služby a cítí tento úkol stejně zodpovědně.

Jan Vacek

Hluboké vědění a všeobsáhlá moudrost mne přitahovala neustále. Nejdříve mne zaujali velcí indičtí jógíni, z nichž nejsilnější stopu ve mne zanechal známý avatár moderního věku Jógánanda – poslední z řady realizovaných Mistrů, jež svoje učení dovozují přímo od Bábádžího. Moje touha po nalezení vhodné meditace pro osobní duchovní rozvoj mne zavedla v roce 2006 k transmisní meditaci. Brzy jsem poznal, že jsem nalezel mnohem více, než jsem vlastně hledal. Od meditace byl jen krůček k učení odvěké moudrosti. V současnosti se snažím rozvíjet projekty zaměřené na podporu příchodu Krista a Nového věku, jakým jsou například i tyto internetové stránky.