Archiv rubriky: Světové dění

Žijeme v době odhalení

Žijeme v době odhalení

Otevřená kniha

Neuplyne snad den, aby se neobjevilo něco, co bylo skrytého, aby nevyplavalo na povrch něco, co mělo zůstat hluboko ponořené. Vypadá to, že se nedají skrýt utajené vojenské operace, jako například průnik speciálního izraelského komanda do pásma Gazy, politické vraždy (Kašodží), a samozřejmě korupce, což se ukazuje i u nás. Ještě před pár lety skoro nikdo neznal pojem ‚whistleblower‘, tj. toho, kdo vynáší na veřejnost informace, aby pomohl lidem poznat pravdu. Nyní to začíná být skoro samozřejmý zdroj investigativních novinářů a jediný způsob, jak se dozvědět o supertajných technických projektech.

Co za touto změnou stojí? Jednou z příčin jsou dozajista daleko větší možnosti komunikace a technických prostředků vůbec. Nyní lze téměř z kteréhokoliv místa na zemi vidět a slyšet co se děje na jakémkoliv jiném místě. Tento stav je odrazem vnitřní propojenosti všech a všeho, demonstrovaný na fyzické rovině. Je tu ale ještě další faktor. Nové energie, které na nás působí ve Věku vodnáře, pozvedají neúprosně lidské vědomí. Lidé si více uvědomují, co se kolem nich děje a podle toho také jednají. Energie Věku ryb, tedy oddanosti a poslušnosti, už nemají takovou sílu a naopak sílící vědomí propojenosti a vzájemnosti vede ke zvýšenému pocitu spoluodpovědnosti. Jednoduše řečeno si lidé začínají více uvědomovat pravdu a souvislosti a začínají podle toho jednat.

Musíme si uvědomit a připustit, že nejsme toho všeho jen pouhými svědky nebo diváky, ale že máme svůj podíl zodpovědnosti a zároveň i možnosti chod věcí ovlivnit. Každý svým dílem přispívá buď k příchodu nové budoucnosti, plné svobody a spravedlnosti, nebo přitahuje a podporuje síly, které nás drží zpátky. Podobné přitahuje podobné a to se nás týká jako jednotlivců i jako lidstva jako skupiny. Jistě by u nás nemělo zlo takovou moc, kdyby nenašlo takovou podporu a odezvu v mnohých z nás.

Naštěstí čím dát tím více roste vliv kolektivního vědomí. Je to síla, která dokáže překonat téměř cokoliv. Toho si jsou dobře vědomi nejen dobří vůdci, ale i dobří manipulátoři. Korporátní média, která slouží zájmům peněz, dovedou mistrně vybírat, co lidem říci a jak a co jim zatajit.  Nyní tak oblíbený termín ‚fake news‘ je jen vrcholem ledovce politiky manipulací, (auto)cenzury, odvádění pozornosti a vytváření strachu a duality, kterou média dnešní doby provádějí. Tím se ovšem samy chytají do pasti, protože zapomínají, že žijeme v době, kdy pravda vychází napovrch.

Odhalení se týká jak toho špatného, tak i toho dobrého. Zatím to ovšem vypadá, že vyplouvají na povrch spíše ty špatné věci – skandály, chyby, zločiny, manipulace apod. Obávám se, že se to ještě nějakou dobu bude stupňovat, protože hodně toho špatného zůstává stále skryto. Musíme si zkrátka nejdříve udělat pořádek ve vlastním domě, než budeme připraveni přijmout něco nového. Je to jako s ekologickou zátěží – nejdříve je nutné vyčistit půdu, aby bylo možné postavit novou stavbu. Jedním z mála pozitivních odhalení, které se již přinejmenším připravuje, je fakt, že nejsme ve vesmíru zdaleka sami a že kolem sebe máme přívětivé a nápomocné obyvatele jiných světů. Tento fakt totiž již nebude delší dobu možné zamlčovat. Přítomnost jiných inteligentních bytostí a jejich technologická a zejména duchovní vyspělost je čím dál jasnější. Směřují k tomu jednak studie starověkých a ještě starších civilizací, ale stejným směrem vedou i stopy k mnoha novodobým technologiím a objevům i množící se komunikace s jinými bytostmi přes lidské prostředníky, nemluvě o přímých pozorováních jejich lodí laiky i odborníky z řad vědců i vojenského personálu.  Tajné vojenské programy podle některých svědků již delší dobu s mimozemskými civilizacemi spolupracují a využívají technologií, které se jinak objevují jen v oblasti sci-fi. Otázka odtajnění existence a postavení Vesmírných bratrů tak má nejen duchovní, ale i politický, vojenský a technologický aspekt. Jak se zdá, tak alespoň odhalení části této skutečnosti již připouštějí všichni zúčastnění. Boj se nyní vede hlavně o to, aby došlo k úplnému odhalení všeho, co s tím souvisí, tedy abychom přestali být vedeni za nos a mohli o své budoucnosti sami rozhodovat. Jinak by hrozilo, že stejně se kolem nás i s námi bude dít něco, o čem nebudeme mít ponětí, protože bychom s tím jinak nesouhlasili.

Popravdě, nemyslím si, že by takzvané částečné odhalení bylo vůbec reálné. Lidé mají dost jak současného společenského uspořádání, tak i vidí zoufalou nedostatečnost současných technických prostředků vis-a-vis všem hrozbám, kterým jako civilizace musíme čelit. Kdo by nechtěl mít lepší zdroje energie, dopravní systémy nebo diagnostické a léčebné metody? Jakmile se veřejnost dozví, že jí bylo něco úmyslně zamlčováno, bude požadovat celou pravdu. Odhalení „nových“ technologií tak půjde ruku v ruce s pádem těch, kteří je dosud utajovali.

Pod náporem přibývajících odhalení se dosavadní řád doslova drolí. Důvěra v dosavadní instituce klesá a tak nám častou vládnou politici, kterým důvěřuje i méně jak polovina obyvatel. Chronické vládní krize, předčasné volby a výměny politických představitelů jsou zoufalé pokusy udržet status quo, které se stávají pomalu normou. Jinými slovy se dá říci, že současný způsob ‚demokratické vlády‘ neuspokojuje většinu obyvatel. Vlády a mocenské skupiny se tak dostávají pod tlak veřejnosti, kterému nedokáží dlouhodobě odolávat. To je další důvod, proč ti, co tyto věci utajují, přistupují k aspoň částečnému odhalování. Některé projekty a činnosti se však v utajení vyvíjely několik desítek let, mnohdy zcela bez kontroly veřejnosti i celé vlády a jejich rozpočty byly víceméně neomezené. Dosáhly proto takových výsledků, o kterých nemáme ani tušení. Vzniká tak zvláštní paradox, kdy skutečnost je mnohdy tou nejméně uvěřitelnou možností, zatímco lži a polopravdy nám připadají reálnější. Je to také proto, že jsme se stali do jist míry také obětí cílených manipulací, jak tomu bylo s fenoménem tzv. UFO, čistých energetických zdrojů, medicínou a dalšími oblastmi. Výsledkem je, že jsme si vytvořili mentální a kulturní bariéry, které nám neumožňují vidět věci objektivně, tedy takové jaké jsou. Je to stejný princip, podle kterého lidé dříve nemohli přijmout fakt, že Země je kulatá, nebo později dopředu odmítali připustit, že by letadla, která jsou těžší než vzduch, mohla vůbec vzlétnout. Tak jako tomu, kdo žil dlouhou dobu ve tmě, může náhlý přechod do světla ublížit, tak možná ani my nejsme připraveni přijmout někdy až dost zdrcující pravdu o naší nevědomosti a marném úsilí udržet v chodu dosavadní systém. A to platí i o společenském uspořádání.  Tento šok však nemůže být záminkou k tomu, abychom se tomuto očistnému procesu vyhýbali. Čím dále to budeme oddalovat, tím to bude jen horší. Naštěstí se již pracuje na důležitých projektech na zlepšení životních podmínek všech lidí, zejména těch nejchudších, hledají se cesty, jak opustit směřování hospodářství na ekonomický růst a nastartovat kvalitativní změnu. Všechny tyto problémy byly již ve vesmíry tisíckrát vyřešeny, a my si je také s pomocí Mistrů moudrosti a poradců z jiných civilizací, také vyřešíme.

Nejsnazší asi bude začít využívat nové technologie, protože bude stačit vynést je z tajných laboratoří a základen, případně z archivů. S technologickými inovacemi již máme zkušenosti a máme na to struktury. Změnit vztahy lidí a jejich soužití na globální úrovni bude asi mnohem těžší. V určitém okamžiku tak budeme potřebovat pomoc, kterou nám mohou poskytnout nejlépe členové Hierarchie světla. Myslím tím nejen samotné Mistry moudrosti, ale i zasvěcence a adepty, protože bude docházet k postupnému předávání nashromážděné moudrosti seshora dolů, až bude každý naplněn tím, co z ní dokáže pojmout.  Odhalení samotných technologií ještě nemusí znamenat, že s nimi budeme umět smysluplně nakládat. Proto je tak důležité, že ve světě neustává také volání a boj za spravedlivé uspořádání společnosti jak na státní – národní úrovni, tak i na globální. Nejnověji se to ukazuje ve Francii, kde vzniklo rychle hnutí připomínající situaci tzv. arabského jara. Viděli jsme, že se podařilo až zázračně zmírnit napětí na Korejském poloostrově, uklidnila se i situace kolem Sýrie a konfrontace velmocí se do jist míry přelila do ekonomické oblasti.  Obětí počínajících obchodních válek však může být pouze nespravedlivý ekonomický a finanční systém, jehož pádem se konečně uvolní cesta k nápravě světa. Tím nastane vhodná chvíle k odhalení nového Světového učitele a jeho spolupracovníků, který za tímto účelem přišel opět mezi nás.

Podpořte nás sdílením

Horké září?

Horké září?

UFI Japan

Zdálo by se, že s koncem prázdnin nadobro pominulo i nebývale horké léto. Ne, nebojte se, že se nesnesitelná vedra opět vrátí. O čem mluvím já je, že mnohým asi bude horko z nečekaně rychlého vývoje událostí.

Když se zamyslíme nad tím, co drží současný svět v jeho dosavadní zastaralé podobě, tak to jsou především banky a finance, média a telekomunikace, zbraně a technologie a s tím vším spojené mocenské struktury. A hlavní sídlo těchto zájmů leží bezpochyby v USA. Kdo tedy chce překonat jejich moc, musí dosáhnout změny v této zemi. A to se nyní skutečně děje.  To, že v USA probíhá silný zápas je každému patrné již od chvíle posledních prezidentských voleb. Vyšetřování a obviňování prezidenta Trumpa, čistky ve zpravodajských službách, četné ‚sebevraždy‘ ve skupině nejbohatších lidí rozepře s dlouhodobými spojenci na mezinárodní scéně… To vše ukazuje na probíhající vnitřní boj, kteří někteří označují jako skrytou občanskou válku.

Dokonce i úmrtí senátora McCaina, které bylo na internetu anonymně předpovězeno, a jehož rakev nikdo neviděl otevřenou, vyvolává pochybnosti o (důvodu) smrti tohoto krajně pravicového politika. Napětí těchto dní je umocněno blížícími se kongresovými volbami i 17. výročím zřícení tří newyorkských mrakodrapů. Nápadnou shodou okolností John McCain zemřel 17 dnů před tímto sedmnáctým výročím a zdroj, který toto úmrtí předpověděl, se podepisuje písmenem Q, což je v anglické abecedě (která nemá písmeno „ch“) právě sedmnácté. Prezident Trump slíbil, že zveřejní informace o skutečné povaze útoků na Světové obchodní centrum. Panuje proto očekávání, že by k tomu mohlo dojít právě u příležitosti jejich sedmnáctého výročí.

Dost fantasticky zní zpráva, potvrzená z několika zdrojů, že výzvědné družice CIA i všechny jejich velké řídící počítače byly vyřazeny z činnosti. Pokud je to pravda, tak to znamená výrazné oslabení této nechvalně proslulé organizace. Naopak se tím zvětšuje prostor pro „dobré“ síly. Uvidíme, jestli dojde k pokusům odvrátit pozornost a získat čas pomocí fingovaných teroristických útoků nebo eskalací probíhajících mezinárodních konfliktů či dokonce vyvoláním dalších. Již nyní se vyhrocuje situace v Sýrii, Libyi i Jemenu. Podle S. Greera je stále aktuální i scénář předstíraného napadení Země z vesmíru. Odhalení skutečné podstaty existence a práce Vesmírných bratrů také pokračuje. Podle S. Greera jej prý nezávisle na sobě požádaly vlády USA i Ruska o prohlášení týkající se existence mimozemských civilizací a jejich záměrů a možností spolupráce. Vesmírní sousedé jsou stále viditelnější. Dosud nevídaný objekt vznášející se nad mraky a obletovaný malými diskovitými předměty se podařilo v srpnu nafilmovat z letadla letícího nad Japonskem.

Do této mozaiky zapadá i to, že americký prezident vyhlásil září jako „Měsíc připravenosti“ na katastrofy a mimořádné událost. Státní i místní orgány i veškeré obyvatelstvo si mají zkontrolovat a doplnit zásoby a prostředky pro přežití v době ohrožení.

Když shrneme dosavadní vývoj, tak je podle mne naděje, že v USA a se probouzí konečně „duše národa“, která je na druhém paprsku lásky a moudrosti – jak to předpovídal již Benjamin Creme – , která přemůže dosavadní zaslepený šestý paprsek osobnosti, který jejich chování dosud zabarvoval.

Dalším článkem, který stojí potřebným změnám v cestě, je nespravedlivý světový finanční systém. Ten se buď zhroutí sám nebo v důsledku událostí pospaných výše, nebo bude třeba jej cíleně demontovat. Ať tak, či onak, dlouhodobý prospěch bude vykoupen krátkodobým obdobím nejistoty a možná i zmatku, tedy tím, co Maitréja označuje jako „zkušenost s divočinou“. Ostatně co se týče Maitréjova otevřeného působení, tak se dá očekávat, že se objeví na světle veřejnosti až poté, co bude lidstvo připraveno jej opravdu přijmout. Nedávnou se mi dostalo dalšího vysvětlení, proč k tomu ještě nedošlo – protož e jak On, tak Vesmírní bratři čekají na poslední možnou chvíli (nikoliv tedy na první příležitost), kdy bude možné vystoupit a to z důvodu, aby našli odezvu u co největšího počtu lidí.

Podpořte nás sdílením

Jaro rozhýbalo ledy

Jaro rozhýbalo ledy

Jaro rozhýbalo ledy

Nejen příroda se začíná nyní pomalu ale jistě probouzet. Zdá se, jakoby se s počátkem jara urychlilo i klíčení a rašení všech budoucích změn. Je známo, že Hierarchie v průběhu celého roku stupňuje duchovní napětí až ke třem jarním svátkům, aby pak vzniklá energie byla k dispozici pro adepty a učedníky a potažmo pro všechny lidi dobré vůle. A napětí je nyní cítit snad už všude: jak v mezinárodních vztazích, tak ve finančním světě, ve vnitrostátní politice většiny zemí…

Jak konkrétně se věci hýbají kupředu? Nejhrozivější mezinárodní situace z důvodu rizika jaderného konfliktu panovala ještě nedávno na Korejském poloostrově. Ještě koncem minulého roku to vypadalo, že válka se Severní Koreou dříve nebo později nejspíš vypukne. V posledním měsíci však došlo k nečekanému obratu, který dává tušit, že za ním byl záměr Mistrů uchránit lidstvo od jaderné katastrofy a ukázat mu cestu řešení konfliktů.

Síla lidí přes všechny překážky roste. V posledním měsíci jsme viděli, jak vyšli do ulic nejen u nás a na Slovensku, ale i v USA, Rusku a v jiných zemích. Velkým příslibem je podle mne zvláště hnutí ve Spojených státech za omezení držení zbraní a to hlavně z důvodu, že se jej účastní a také jej organizují školní děti. Ukazuje se, že nejmladší generace je asi nejuvědomělejší a nejaktivnější. Ať už jejich boj dopadne jakkoliv, odnesou si z něj každopádně nezcizitelnou zkušenost do dalšího života. Jak říkal pan Creme, svět stále čeká, až se probudí duše Ameriky, která je na druhém paprsku lásky a moudrosti. Pak může takto probuzená Amerika velkým dílem přispět ke světovému pokroku, podobně jako tomu bylo během a po skončení druhé světové války. Vzhledem k situaci, jak se dramaticky v USA vyhrocuje, k tomu možná stačí jen malá jiskra a tou by se toto hnutí, pokud nesejde z klidné a vytrvalé cesty, záhy mohlo stát.

Nové energie také pomáhají tomu, aby vyšly najevo všechny nepravosti současné i minulé doby a urychlil se zánik přežilých struktur. Přibývá  politiků, kteří jsou obviněni a souzeni za korupci a zneužívání moci. Tento trend možná nepřekvapí v afrických státech, ale vidíme jej i v Evropě (viz zatčení bývalého prezidenta Sarkozyho ve Francii) a můžeme jej pozorovat i u nás. Oba tyto trendy: sílící moc lidí a slábnoucí moc politiků a státníků jdou proti sobě a jsou předzvěstí hlubokých změn, kdy lidé budou konečně vládnout a politici a úředníci poslouchat.

Slibný je i vývoj v oblasti tzv. odhalení, pod kterým si můžeme představit pád současných dogmatických teorií a tabu ohledně původu člověka a jeho postavení ve vesmíru, tedy odpovědi na otázky typu kdo jsme, odkud jsme přišli a kam jdeme. Zdá se, že pomalu přibývá nejrůznějších zpráv o tom, že ve vesmíru možná nejsme sami. Ať už to jsou svědectví o tzv. UFO, nebo zprávy od astronomů a vesmírných družic a sond. Zatím byly tyto zprávy vždy na konci s otazníkem, ale Wikileaks prý zveřejnila tajnou zprávu, kde se o mimozemském inteligentním životě hovoří jako o známé věci. Zároveň se posouvají stále hranice počátků člověka na Zemi, když jsou objevovány stále starší a dokonalejší pozůstatky jak staveb a artefaktů, tak i pozůstatků tělesných. Materialistické pojetí vývoje života a člověka se tím čím dál víc zpochybňuje.

Hodně se toho asi děje i nad našimi hlavami. Že jde o něco mimořádného, dokazuje i toto krátké video natočené poblíž Las Vegas. Nelze se ubránit dojmu, že i tam probíhá určitý zápas.

Značně zostřily obchodní vztahy dvou největších velmocí – USA a Číny. USA zavádějí tarify na dovoz oceli z Číny a Čína na potravinářské a další zboží z USA. Není to asi náhoda, že se to děje zrovna v době, kdy Čína spustila obchodování s ropou kromě v amerických dolarech také v čínské měně. V této souvislosti jsem slyšel jeden zajímavý názor. Že americký dolar, tedy měnu nejzadluženější země světa dosud držela světová vojenská nadvláda její armády. Tato dominance se však nyní vytrácí, a tak se blíží okamžik pravdy, kdy tato země bude prohlášena za insolventní a její měna na to patřičně zareaguje. Prý stačí jen malé zvýšení úrokových sazeb a rázem bude jasné, že její dluhy jsou již nesplatitelné. Když k tomu přičteme nafouknuté akciové trhy, může to být pro světový finanční systém šok, ze kterého se jen tak nevzpamatuje. Kristus i Mistři předvídali krach akciových trhů i pád nespravedlivého světového finančního systému již dlouhou dobu a jako událost, které umožní Maitréjovi veřejně vystoupit před světovou veřejností, kterou tato očistná událost otevře novým perspektivám. S trochou humoru se dá přece říci, že tato událost opravdu stojí za všechny peníze?

 

Podpořte nás sdílením

Starý řád se hroutí

Starý řád se hroutí

září 2017

Starý řád se hroutí – vidíme to ve světě a dá se říci i u nás. Z médií se denně dovídáme o skandálech a krizích v USA i v Evropě, na světě stále trvá nebo hrozí několik válek. Stíhají nás neobvykle silné hurikány a zemětřesení, rozsáhlé požáry.

Už jsme si skoro zvykli, že na nebi se objevují nevysvětlitelné úkazy (viz Rusko, Michigan, Dubaj, Kalifornie).

UFO traverses night sky over western RussiaMeteor Dubaiflash-russia-1-7-2018-3

California 2017 Protiraketové výstražné systémy se spouští v USA  (Havaj) i v Japonsku. Také se neobvykle často nezdaří raketové starty a vypouštění družic (Rusko, Čína). Někteří za tím vidí probíhající konflikt mezi světovými a vesmírnými temnými a světlými silami, jenž se nyní odehrává ne oběžné dráze blízko Země.

Dr. Greer (viz článek zde ) také ve svém rozhovoru pro American Freedom Radio předpovídá, že lidstvu nezbývá mnoho času, pokud radikálně nezmění způsob chování vůči sobě a svému okolí. Ve velké shodě s tím, co říká Maitréja a Mistři také považuje naši dobu za konec jedné epochy a začátek další. V tomto přechodném období nutně nastává chaos a vypadá to na první pohled, že se svět zhroutí. To je však pouze krátkodobý výhled. Změnu si již nyní přeje docela dost lidí. Není však třeba, aby to byla nadpoloviční většina, jako je tomu obvyklé v takzvané demokracii. Jde o to, aby jich bylo určité dostatečné množství, které nastolí atmosféru, která strhne ostatní.  Nyní potřebujeme, aby nás vedli lidé, kteří mají vizi, sahající za toto období chaosu, aby chápali širší souvislosti našeho určení a osudu, zejména potřebu míru a vzájemné spolupráce, tedy přesně to, o čemž hovoří i Mistr,- ve svém článku. Jedině, když se jako lidstvo vzdáme válek a ničení a budeme naprosto mírumilovní a nebudeme tedy ohrožovat sebe ani své okolí, budeme přijati mezi kosmické civilizace a ostatní s námi začnou otevřeně spolupracovat a řešit naše problémy. Do té doby nás sice nejspíš mohou uchránit úplného sebezničení jako i zničení celé planety, ale jinak si ve všem budeme muset pomoci sami. Jakmile však překonáme kritické období a staneme se po právu součástí vesmírného společenství, otevřou se nám dosud nevídané možnosti. Budeme moci cestovat doslova ke hvězdám, komunikovat na jakoukoliv vzdálenost, získáme hojnost „čisté“ energie, výroba bude do velké míry automatizována. Záleží to jen na nás, protože pořádek si musíme udělat u sebe sami.

Dr. Greer je jedním z předních světových hlasatelů mírové povahy mimozemšťanů. Dosud se však převážně věnoval burcování veřejnosti před očekávanou falešnou hrozbou z vesmíru, kterou prý plánuje světová mocenská elita, která stojí v pozadí hysterie a dezinformací kolem UFO. Široký nadhled, do kterého nyní tuto právu zasazuje, však je zcela v souladu s učením odvěké moudrosti a dobrým příkladem jednoty v rozmanitosti, ke které se světové myšlení nyní ubírá.

Článek Mistra ze zářijového Share International do tohoto kontextu velmi dobře zapadá (ke stažení zde)

Otázky a odpovědi ze Share International, září 2017

Jak můžete tuto zprávu a dobu nazývat nadějnou? (Přednáška v Paříži v roce 2007)

Je to jedno z nejzajímavějších období v lidské historii a dějí se neobyčejné věci. Je výsadou být naživu, v inkarnaci v této době, kdy se všechno mění. Všechno na zemi nyní prochází hlubokou změnou, proměnou. Ovšemže pro mnohé to jsou nejtěžší časy, které kdy zažili. Vypadá to, že to je doba těžkostí a ohrožení, všech druhů hrozeb: války, neštěstí všeho druhu, dokonce ničení našeho životního prostředí. Jak tedy mám žít v naději? V životě se děje současně mnoho věcí najednou; na jedné straně svět prochází pohromou a na druhé straně se svět mění k lepšímu. Obojí je pravda. Lidé ale obyčejně vidí věci jednorozměrně. Mají sklon vidět ta nebezpečí, protože je to děsí.

 

Jak člověk může spatřovat pozitivní věci ve válkách nebo v nebezpečí válek na mnoha místech? To se jistě nedá vidět v pozitivním světle?

Je pravda, že to jsou skutečná neštěstí a nejsou ku prospěchu lidstva. Jsou to ale smrtelné křeče zanikající civilizace nebo odcházejícího věku. Co se děje, když umírá epocha? Není to konec všeho života, je to prostě konec jednoho věku. My nyní žijeme v době přechodu. Dramatické změny jsou vyvolány střetáváním toho starého a nového – nových energií. Je to kosmická událost a my nad tím nemáme žádnou moc. Změny jsou nutné, aby se vytvořila nová spravedlivá společnost. Stará rozdělení ve světě se naštěstí chýlí ke konci a nové energie budou vytvářet syntézu, promíchávat a spojovat rozdílné lidi a myšlenky. Měli bychom se snažit o jednotu s co největší rozmanitostí. Základní touhou všech lidí je nalezení jednoty, spojení s ostatními. Na to se máme těšit.

 

Jaký vliv měly útoky z jedenáctého září na práci Duchovní hierarchie?

Útoky z 11. září se pokrok a pozitivní změny, které jsme ve světě viděli, do jisté míry přerušily, ale transformace pokračují zároveň s probíhající destrukcí. Lidé mají sklon dívat se na svět, jakoby to byla jedna rovina a vidí pouze války, konflikty zde a onde, hrozbu války, velké národy, které zastrašují malé a tak podobně. Vidí, jak pracují všechny destruktivní síly, ale zároveň nevidí pohyby a přílivy a trendy v opačném směru. Lidé je nemohou vidět, protože jsou energetické. Mistři ale ty trendy vidí a Oni vědí, že pokračuje postupná proměna světové atmosféry směrem k lepšímu víc, než si můžeme vůbec představit.

 

Jak dobře to ale pokračuje?

Změna není úplná, ale je dost pokročilá. Stále existuje mnoho nebezpečí, ale trend už se podařilo obrátit. Od této chvíle (rok 2007) už jsou Síly světla na vzestupu.

 

Mohl byste říci něco o Krišnamurtim? (Přednáška v Paříži v roce 2005)

Jiddu Krišnamurti se narodil v roce 1895 a zemřel ve Spojených státech v roce 1986.

 

Byl nástrojem pro Maitréju?

Byl zastíněn Maitréjou po převážnou část svého života.

 

Proč se jeho učení tak liší od toho, co říkáte vy, protože on se nikdy o Mistrech nezmínil?

Nebylo to proto, že by o Mistrech nevěděl. Věděl o nich. Věděl velmi dobře o Maitréjovi; věděl, že je jím zastíněn. Věděl o Mistrech. On sám byl velmi pokročilým učedníkem, na konci svého života zasvěcencem čtvrtého stupně. Mistr je zasvěcencem pátého stupně, takže byl velmi blízko k tomu být Mistrem. Můžete projít životem a žít dokonalým životem, aniž byste kdy o Mistrech slyšeli.

Důvodem, proč se Krišnamurti nikdy o Mistrech nezmínil, byl ten, že si byl vědom všech iluzí a mámení, která lidé o Nich mají. Lidé se mně stále ptají, zda jim tento Mistr pomůže udělat to či ono, jestli mohou získat pomoc Mistrů, aby dosáhli určitého cíle. Lidé se začínají na Mistry spoléhat, jako by jim Mistři patřili! Mistři jsou fantasticky zaneprázdnění, a přesto byste si mohli z požadavků, co já dostávám od lidí, kteří o Mistrech vědí, myslet, že jsou služebníky lidí, že stojí za jejich zády a čekají na jejich zavolání. A to není pravda, nebo to tak nemá být. Skutečnost, že Mistři projevují nepodmíněnou lásku, nám nedává právo, abychom od Nich požadovali všechno, co chceme.

Krišnamurti byl dostatečně vyspělý na to, aby věděl, že pokud by hovořil o Mistrech, tak by v lidech jen živil iluze a mámení, závislost, kterou lidé kladou na Mistry spíše než na sebe. Byli byste ohromeni, kdybyste se dozvěděli, kolik toho Mistrům jako lidstvo dlužíme, jejich neustálému vedení a ochraně, kterou lidstvu propůjčují. Každou vteřinu, každou chvíli, která uplyne, nějaký Mistr někde někoho zachraňuje – od úrazu, od utonutí, od nějaké katastrofy, od hurikánů a výbuchů sopek, zemětřesení – neustále. Oni tam vždy jsou. Oni jsou vždy Ti první, co přicházejí, zachraňují, kde se dá, a pomáhají. A to se děje každou chvíli, neustále.

Lidé si to ale přivlastňují. Lidé si myslí, že Mistři tu jsou pro ně, protože o nich slyšeli. Myslí si, že Mistři tu jsou od toho, aby nám pomáhali v našich osobních životech. Oni takto osobním způsobem nepracují. Oni pracují pro lidstvo. Oni pracují s Plánem evoluce. Jejich úkolem je uskutečňovat Plán evoluce prostřednictvím lidstva. Logos této planety, velký Nebeský člověk, který oduševňuje tuto planetu, má Plán na evoluci všeho na Zemi. A mistři tento Plán znají a v jeho rámci pracují, aby podpořili evoluci planety Země. Ne aby jednali individuálně pro nás, ačkoliv to mohou udělat, ale vy je nežádáte, aby to dělali.

Maitréja vylévá svou energii na setkání, jako je toto, prostě naplňuje tuto místnost Svou energií, ale otázky, které kladete, jsou tak malicherné a malomyslné, tak triviální. Tohle je nejdůležitější věc, která se stala na světě za tisíce a tisíce let! Duchovní hierarchie se vrací do každodenního světa poprvé po 98 000 let. To je kolosální.

Podpořte nás sdílením

Velká událost je za dveřmi

Velká událost je za dveřmi

silocary

Přelom věků je v pozornosti Hierarchie již několik desítek let. Letos to bylo také již 40 let od chvíle, co Kristus – Maitréja vstoupil do našeho svět ve fyzickém těle a začal kolem sebe shromažďovat spolupracovníky pro plynulý přechod do Nového věku. Přelom věků coby planetární událost má však i kosmické souvislosti – už tím, že je vyvolán vzájemným pohybem Země a Slunce proti hvězdnému pozadí zvěrokruhu.

Současnou problematickou situaci Země také bedlivě sledují lidé z jiných planet naší sluneční soustavy a dokonce i z jiných hvězdných systémů. To platí ovšem jak pro síly, které přejí evoluci, tedy tzv. Síly světla, tak i pro protikladné síly, které se snaží naši evoluci brzdit, tedy tzv. Temné síly. Zápas mezi oběma stranami tak probíhá na mnoha strukturovaných úrovních. Lidstvo tedy stojí nyní uprostřed tohoto boje a to jak co se týče příklonu k jedné či druhé straně, ale i ve smyslu těch úrovní vědomí, na kterých se zápas odehrává.

My máme přirozenou tendenci považovat naši fyzickou úroveň existence a vnímání za rozhodující, za rovinu, od které se všechno odvíjí, nicméně to je spíše naopak. Naše celková nevědomost nás do jisté míry činí loutkami vyšších i nižších úrovní existence. Odedávna tady máme elementální bytosti, svou podstatou involuční, tedy působící opačným směrem než evoluce, jsou naší součástí, jakož i základem viditelného fyzického světa. S těmi je nám od nepaměti dáno bojovat. Pokud bychom nebyli pod vlivem Sil temnoty na vyšších úrovních, nebyl by to pro nás asi velký problém. Nicméně síly nepřející evoluci a přechodu do Nového věku jsou přítomné a aktivní i nad naší obvyklou úrovní vnímání. Jsou to oni občas zmiňovaní Temní bratři, protipól Hierarchie světla, tedy Mistrů a Maitréji. Vytvářejí podmínky pro zpomalení vývoje vědomí lidí a jejich hlavními oponenty jsou kromě Hierarchie i všichni učedníci a aspiranti, tedy ti z lidí, kteří se rozhodli nebo rozhodují dát se cestou služby světu a Světlu. Hierarchie a Maitréja mají podporu od Šambaly a od vesmírných avatárů a kosmických bytostí, které byly Zemi přivolány na pomoc. Učení odvěké moudrosti výslovně zmiňuje například Avatára sjednocení a Ducha pokoje čili rovnováhy. Ani Temní bratři však nejsou bez podpory z vyšších rovin.  V minulosti a pravděpodobně i současné době se Země stala působištěm a útočištěm bytostí z jiných planet a možná i evolucí (tj. ne-lidských), které v nás neviděly zárodky božích stvoření, ale živnou půdu a prostředky pro svoje egoistické plány. Tato situace trvala a trvá patrně již celé věky, protože i učení odvěké moudrosti neskrývá, že evoluce lidstva a evoluce na Zemi vůbec prošla různými peripetiemi a krizemi. Nelze také zapomenout, že Maitréja byl několikrát ve svém postupu směrem k lidstvu zastaven a Jeho plány nedošly naplnění kvůli kosmickému zlu, jak Hierarchie celkově nazývá vnější negativní vlivy na Zemi. Konkrétně pan Creme například zmiňuje, že když se podařilo domluvit setkání představitelů světového tisku s Maitréjou v Londýně v červenci roku 1985 musel Maitréja na poslední chvíli svou účast zrušit, protože došlo k silnému výboji kosmického zla na astrálních úrovních, které by celou událost nenávratně poškodilo. Nedošlo tak k plánovanému představení Maitréji světu prostřednictvím seriózního světového tisku a plány Hierarchie a Maitréji bylo nutné odložit a přepracovat. Důsledky této zmařené příležitosti pociťujeme dodnes. Kosmické zlo představované různými entitami na různých úrovních se zabydlelo kolem Země i na Zemi a asi i pod Zemí a působilo jak na všechny lidi přímo, tak i prostřednictvím těch z lidí, kteří k němu byli vnímavější.  Rozdělení světa, které nastalo po poslední světové válce, poskytlo prostor tajným službám a organizacím, projektům a technologiím, aby se tam vetřely a podřídily si je. Po několika dekádách studené války se jim podařilo vybudovat celé sítě vlivných organizací, které nejsou běžnému člověku viditelné, ale které se jej snaží sledovat, ovlivňovat a odvádět od jeho pravého účelu. Velkým pomocníkem je jim strach, který zvlášť rádi šíří a vyvolávají. Jejich činnost je sice neviditelná, ale jejich existence se dá vystopovat právě tam, kde je utajování nejvyšší, tady zejména u věcí, které jsou veřejně naprosto popírány nebo potlačovány. Dalším nepřímým důkazem jsou výsledky jejich působení: některé neočekávané katastrofické události, neopodstatněné konflikty i nejrozšířenější zlozvyky, které zatemňují upřímnou a laskavou podstatu lidí, svádí je na cestu násilí, ničení, nebo naopak je přivádějí do závislosti a deprese. Proč se například tak opakovaně zklamáváme těmi, které jsme si zvolili a dali jim sílu, aby nás vedli k pokroku a svobodě? Čím to, že se hodně z nich změní, jakmile se dostanou k moci, jakoby se dostali pod špatný vliv něčeho silnějšího, něčeho, co nevidíme a co my jsme nevolili. A proč to média nechtějí vidět a raději se zaměřují na méně podstatné problémy anebo spíše odvádějí pozornost jinam. Do jisté míry je to vinou systému, který jsme vytvořili, ale překážky, které se změnám staví do cesty, naznačují,  že je v tom i něco víc.

Že je změna směřování lidstva potřebná a nevyhnutelná, je snad jasné každému, kdo se nad tím zamyslí. Že není jisté, že tuto změnu lidstvo dokáže provést bez cizí pomoci, je také čím dál víc patrné. Co nám proto zbývá? Jsou to dvě věci, které spolu ale úzce souvisí.  První je snažit se o sjednocení lidí v co největším měřítku, urovnání světových konfliktů – jinými slovy nastolit správné mezilidské (a mezinárodní) vztahy, jak o tom mluvil pan Creme i jeho Mistr a Majtréja jeho prostřednictvím. Druhou cestou by mělo být vědomě pozvat jak Hierarchii, tak i všechny kosmické Síly světla, o kterých se i jen můžeme domnívat, že existují. Žádná vyslaná myšlenka, jak známo se neztratí a tak i tyto myšlenky dorazí buďto k Nim, nebo k někomu, kdo je Jim podobný.  Kromě toho všude ve vesmíru platí Zákon svobodné vůle, který dovoluje pomáhat v podstatě pouze těm, kteří o to požádají, nebo s tím přinejmenším souhlasí. Záleží patrně na naléhavosti situace a širších kosmických souvislostech. Nejsem zdaleka sám, kdo cítí nyní naléhavou potřebu jednoznačně se vyhranit v očekávání změn, které přijdou tak jako tak – buď k lepšímu, nebo k horšímu. Síly jsou totiž napjaté a drobná převaha na jedné straně může zvrátit celou situaci. Jedno je jisté – brzy nebude nic jako dřív.

Asi nejbližší tomu, co dosud Hierarchie předpovídala jako pozitivní scénář, je očekávání tzv. Události, které se jako myšlenka nyní šíří světem., Kromě toho, že nezahrnuje představení Maitréji světu, je jinak velmi podobné popisu Dni deklarace. Zveřejnění existence mimozemských civilizací a postupné navázání kontaktů, zavedení spravedlivého finančního systému, uvolnění duchovních učení a technik léčení, ukončení současného způsobu vládnutí a nastolení takového, který bude zajišťovat základní potřeby lidí, jako jsou bydlení, zdravotní péče, vzdělávání apod., rozvoj nových technologií a tak dále.

Je známo, že plány Hierarchie nejsou statické, ale průběžně se mění a přizpůsobují vývoji situace. Je proto možné, že velikost úkolu a naléhavost situace si vyžádá zásah ještě vyšších bytostí a sil, než je Hierarchie v čele s Kristem. Není asi podstatné, jestli bude světu první představen Maitréja a Mistři, nebo jestli se dříve ukážou lidé z jiných světů. Důležité je, že se podaří zvrátit směřování lidstva a planety směrem k sebezničení.  K tomuto zlomu je třeba všechnu snahu podřídit a nenechat se odklonit nebo zastavit ničím, co jsme schopni překonat.

Vzhledem k tomu, jak se příchod Maitréji proti původním představám hodně zpomalil, nikdo se asi nemůže seriózně odvážit dát událostem konkrétní časový rámec. Zvláště těm, které budeme schopni vidět ve fyzické rovině. Jak sice říká Maitréja a Mistři, konec je již od počátku známý a na vyšších úrovních je již situace vyřešená k dobrému, ale jakou rychlostí tato změna dosáhne do fyzického světa, je těžké odhadnout. Mnohé zprávy však naznačují, že se nyní zápas už skutečně přesouvá do fyzické reality, a tak by bylo na místě se připravit na to, že konec roku a možná i začátek nového bude opravdu dramatický.  Když se všichni aspoň trochu přičiníme, tak se ale nová budoucnost brzy může stát přítomností.

Podpořte nás sdílením

Papež v Kongresu promluvil Američanům z duše

Papež v Kongresu promluvil Američanům z duše

pope-francis-us-congress

Vpravdě historická návštěva hlavy katolické církve ve Spojených státech měla neobvyklé vyvrcholení, když papež František, jako vůbec první ze svatých otců, promluvil před americkým Kongresem. Jeho projev sledovali jak kongresmani, tak senátoři a přítomni byli také členové vládního kabinetu prezidenta Obamy a členové diplomatického sboru.

Již dlouho před začátkem papežova projevu panovalo v sále velké očekávání a napětí se s každou minutou stupňovalo. S velkou obřadností byl nakonec Svatý otec František uveden do sálu. Na něm však jakoby žádné vzrušení nebylo znát. Pokojně kráčel řadou tleskajících přítomných a zdravil známé a choval se nenuceně. Stačil si podat ruku s ministrem zahraničí Kerrym, aby pak před řečnickým pultíkem ještě dlouho čekal, až dozní neutuchající potlesk. Ten musel nakonec utišit předsedající pan Boehner údery svého kladívka. Pak teprve mohl začít historický projev Svatého otce před vrcholnými zákonodárci a politiky americké federace. Již na začátku projevu rozptýlil papež František všechny spekulace ohledně témat a názorů, které nejrůznější komentátoři a politologové v jeho projevu předpovídali a kolem kterých se točila debata, jak kontroverzní mohou pro jednotlivé skupiny zákonodárců být. Svůj projev začal připomenutím úlohy a postavení vrcholných zákonodárců jako představitelů národa, kteří mají hájit zájmy lidí a to zejména těch, kteří jsou slabí a ohrožení. Celý projev se nesl v duchu historických perspektiv americké státnosti a ideálů, které ji po staletí formovaly. Tím, jak pozitivně vyzdvihl ideály svobody, bratrství a spravedlnosti, otevřel patriotickým Američanům jejich srdce. Již brzy po začátku projevu bylo znát na obou mužích sedících za předsednickým stolem, tedy na víceprezidentovi Bidenovi a panu Boehnerovi, viditelné pohnutí, stejně jako na dalších přítomných v sále. Namísto pouhého deklamování svých názorů a představ, využil Svatý otec skutečných postav americké historie, na kterých ukazoval, jak přispěli k všeobecnému pokroku. Těmito postavami byly prezident Lincoln, Dr. Martin Luther King, Dorothy Day a mnich Thomas Merton. Na příkladu prezidenta Lincolna ukázal, že vytváření svobodné společnosti se neobejde bez spolupráce, solidarity a poslušnosti. Na mnohé rány současného světa zmítaného válkami a konflikty nabídl recept v podobě spravedlnosti a míru. Násilím se nic nevyřeší. Je třeba odstranit nespravedlnost i v takzvaném rozvinutém světě, kde nás čeká spousta práce na nápravě, obnovení naděje a spravedlnosti. Vícekrát zdůraznil potřebu jednoty, obnovení ducha bratrství a spolupráce při hledání všeobecného dobra. Přitom je nutné obětovat dílčí zájmy a sdílet na všech úrovních.

Pokračoval příkladem reverenda Kinga, který dokázal probudit mnoho lidí, aby s ním šli za společným snem – za rovná politická a občanská práva pro všechny Afroameričany. V této souvislosti nabádal, aby současná generace neopakovala chyby svých předchůdců a aby přijala emigranty tak, jakoby to byli vlastní lidé. Připomněl také zlaté biblické pravidlo, abychom se chovali k bližním tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám, a nabídl i své zevšeobecnění: pokud chceme bezpečí, tak poskytujme bezpečí, pokud chceme život, tak dávejme život, pokud chceme příležitost, tak dávejme příležitosti. Odvážil se připomenout v jednoduchém podobenství i karmické pravidlo: hůl, kterou používáme na ostatní, bude za nějaký čas použita na nás.

Dorothy Day patří mezi méně známé postavy americké historie. Byla katolickou průkopnicí dělnického hnutí a bojovala za spravedlnost pro utiskované v duchu její víry a biblických příkladů. V dnešní době globálních krizí a problémů vyjádřil Svatý otec potřebu globální solidarity. K tomu podle něj patří vytváření a rozdělování bohatství a správné využívání přírodního bohatství. To se týká i udržování našeho společného domova, naší planety. Opětovně vyzval, aby se zákonodárci zasadili za přesměrování ekonomiky a odstraňování nejpalčivějších důsledků lidské činnosti na přírodu. Je třeba odvážně hledat cesty jak bojovat s chudobou, za obnovení lidské důstojnosti lidí na okraji společnosti a zároveň chránit přírodu. Technologie je třeba dát do služeb novému druhu pokroku – zdravějšímu, lidštějšímu, sociálnějšímu a spojujícímu.

Následně se zmínil o posledním z vybraných amerických vzorů, o mnichovi Mertonovi. Myslitel a mystik byl zastáncem dialogu a usmíření mezi národy a církvemi. Na jeho příkladu vyzval k odvaze a pragmatismu při překonávání antagonismů mezi státy. Jemně tím narážel na zlepšení vztahů s Kubou, které František nedávno pomáhal zprostředkovat. Konečným cílem musí být ukončení všech válečných konfliktů. Proto je také třeba skončit s obchodováním se zbraněmi za účelem zisku, které často končí v rukou agresorů a krutovládců.

Nakonec se zabýval i tématem obnovení zájmu o rodinu. Upozornil na ty nejzranitelnější – na děti, které často mají před sebou budoucnost plnou násilí, zneužívání a zoufalství.

Tomuto proslovu, plnému americké historie, naslouchal se zájmem celý sál a častokrát papeže přerušil potleskem. Mnozí neskrývali dojetí, což bylo zejména vidět na panu Boehnerovi, který byl téměř stále vidět v záběru za Svatým otcem. Zdá se, že papež se svým projevem dotkl jejich srdce a rozezněl citlivou americkou strunu, v jejímž tónu se dokáže americký národ stmelit pro velké činy, vedoucí k pokroku celého lidstva a společnému dobru. O tom mnohokrát hovořil pan Creme, když říkal, že dosud se projevovala pouze osobnost Ameriky, která je zabarvena paprskem idealismu a oddanosti, jenž má na svědomí mnoho omylů a zla. Svět podle něj stále čeká, až se projeví duše tohoto národa, která je pod vlivem paprsku lásky a moudrosti. Pak teprve bude moci Amerika naplnit svůj úděl, ke kterému je předurčena. Zdá se, že projev papeže Františka dokázal citlivým způsobem rozfoukat plamínek lásky, který v srdci tohoto národa dosud jen skomíral, a v tomto smyslu k Američanům promluvil z jejich vlastní duše.

Podpořte nás sdílením

Papež František volá po míru

Papež František volá po míru

papez-frantisek

Přibližně 100 000 lidí se v sobotu 7. září 2013 shromáždilo na náměstí sv. Petra ve Vatikánu na čtyřhodinové mírové vigilii s cílem oslovit představitele předních světových velmocí, aby k řešení konfliktu v Sýrii dali raději přednost cestě míru před válkou.

Papež František požádal lidi po celém světě, aby si uvědomil svou odpovědnost jeden za druhého a zeptali se sami sebe, zda jsou s dnešním světem spokojeni. Papež se otázal: „Je svět, který chceme opravdu světem harmonie a míru uvnitř nás, v našem vztahu k ostatním, v rodině a také uvnitř států a mezi nimi? A neznamená skutečná svoboda možnost zvolit si cesty, které směřují k dobru pro všechny a které jsou vedeny láskou?“

„…náš svět je v srdci a mysli Boha ‘domovem harmonie a míru’ a to je prostor, ve kterém je každý schopen najít si své správné místo a cítit se tam ‘jako doma’, protože je to „dobré“. Veškeré tvorstvo vytváří harmonickou a prospěšnou jednotu, ale především lidstvo stvořené k obrazu a podobě Boží je jedna rodina, ve které se vzájemné vztahy vyznačují nejenom podle pouhých slov jako skutečné bratrství: druhý člověk je milován jako bratr či sestra a náš vztah s Bohem, který je láska, věrnost a dobrota odráží každý lidský vztah a přináší harmonii všemu stvořenému. Svět Boží je světem, kde se každý cítí zodpovědný za toho druhého a za jeho dobro.

V tento večer by se měl každý z nás při rozjímání otázat se sám sebe: Je tohle opravdu ten svět, po kterém toužím? Je to opravdu ten svět, který všichni nosíme ve svých srdcích?…

„ …A bylo by pro nás také dobré se zeptat: Jsem opravdu strážcem svého bratra?

Ano, jste strážcem svého bratra! Být člověkem znamená starat se o druhého!

Ale když je harmonie porušena, nastane proměna: náš bratr, o kterého bychom se měli starat a milovat ho, se stává nepřítelem, se kterým bojujeme, kterého chceme zabít. A dokonce i v dnešní době pokračujeme v historii konfliktů mezi bratry, i dnes vztahujeme ruce na své bratry.

I dnes se necháváme ovládat modlami, sobeckostí, svým vlastním prospěchem… Naše zbraně jsme přivedli k dokonalosti, uspali jsme naše svědomí a vyostřili naše názory, abychom ospravedlnili naše jednání. Jako kdyby to bylo zcela normální, pokračujeme v rozsévání zkázy, bolesti, smrti! Násilí a válka vedou pouze ke smrti, hovoří smrtí! Násilí a válka jsou jazykem smrti!“

Papež František požádal všechny, co se sešli na Náměstí Sv. Petra, zda je možné změnit směr.

„Můžeme se dostat ven z této spirály smutku a smrti? Můžeme se znovu naučit žít a kráčet po cestách míru ?… Já říkám: Ano, je to možné pro každého z nás! Z každého konce světa chci dnes slyšet volání: Ano, je to možné pro každého z nás! Nebo ještě lépe chtěl bych slyšet od každého z nás, od toho nejprostšího po toho nejmocnějšího, včetně těch co jsou povoláni vládnout státům, aby odpověděli: Ano, my to chceme!“…

„Ať se každý odhodlá podívat do svého svědomí a zaposlouchá se do slov, která říkají: Zapomeň na svůj vlastní prospěch, který jen zatvrzuje tvé srdce, překonej lhostejnost, která tvé srdce vůči ostatním jen znecitliví, podmaň si své smrtící úvahy a otevři se dialogu a smíření. Snaž se porozumět bolesti svého bratra a nepřidávej mu na utrpení, nastav mu pomocnou ruku, obnov soulad, který byl narušen. A toho všeho se snaž dosáhnout ne sporem ale vstřícností! Nechť hluk zbraní utichne! Válka vždy znamená selhání míru, je vždy porážkou pro lidstvo“…

„Odpuštění, dialog, smíření ─ toto jsou slova míru, v milované Sýrii, na Blízkém Východě, po celém světě! Pojďme se pomodlit za usmíření a mír, pojďme společně pracovat na usmíření a míru a pojďme se stát vždy a všude muži a ženami porozumění a míru! Cosi sia ─ Nechť se tak stane.“

Z říjnového čísla 2013 časopisu Share International přeložila Dana Callaghan, původní zdroj  www.news.va.

Podpořte nás sdílením

Sýrie: důvěřujte lidem

Sýrie: důvěřujte lidem

filiu-2012

Mohlo by se zdát, že ze Sýrie poslední dobou nepřicházejí žádné dobré zprávy, pokud vůbec nějaké. Málokdo si proto dnes ještě vzpomene na to, že současná občanská válka začala jako pokojné lidové povstání. Nyní se spíše mluví o tom, jak se v současné válce angažují různé mezinárodní síly včetně teroristických skupin.

Jean-Pierre Filiu je profesorem blízkovýchodních studií na pařížské univerzitě Sciences Po Paris, který sleduje s velkým zájmem dění v Sýrii a nedávno se vrátil z pobytu v syrském Aleppu. Nepobýval tam však na frontové linii, ale mezi obyčejnými lidmi.  Říká, že obraz Sýrie, který vytvářejí mezinárodní sdělovací prostředky je daleko vzdálený skutečnosti. Není se co divit, že jejich zpravodajství ukazuje pouze válku, protože zpravidla se pohybují výlučně v doprovodu vojáků revoluční FSA. (Asádův režim novináře do země nepouští.) Profesor Filiu se proto záměrně rozhodl žít mezi obyčejnými lidmi, kteří nemají s válkou nic společného. Jeho postřehy a myšlenky jsou proto naprosto jiné. Jak v televizním rozhovoru na stanici France 24 prohlásil, považuje současný konflikt stále za revoluční povstání lidí, kteří se zdola postavili autokratickému režimu. Povstání, které již trvá několik let, dokázalo osvobodit rozsáhlá území, která již delší dobou nejsou pod kontrolou Asádova režimu. Například na větší části Aleppa již více jak rok vládne samospráva. I přes mnohé potíže je tam dokonce pro obyčejné lidi lepší situace než na území, které je dosud pod kontrolou státu. Veřejné služby, jako elektřina, voda a zásobování, tu fungují sice nedokonale, ale přesto lépe. Lidé organizují svůj život sami, bez pomoci zvenčí a nově nabytou svobodu by za nic nevyměnili. Třeba rajčata jsou na osvobozeném území až pětkrát levnější, než na území státu. Podle pana profesora je syrské povstání v mnohém jedinečné a vytváří tak příklad pro celý region.  Jde o skutečné povstání, které přináší změnu zdola nahoru. Na rozdíl třeba od Egypta nebo Tuniska ale i dalších zemí nejsou na osvobozených územích žádné zbytky původního režimu. Asádův režim je totiž tak nelidský a agresivní, že lidé s ním nechtějí mít nic společného a důsledně rozbíjejí všechny jeho součásti. Další podstatnou odlišností je to, že celé povstání probíhá bez vnější pomoci. I když se často slyšíme o tom, jak cizí skupiny financují, vyzbrojují, nebo se přímo účastní bojů opozice, pochází naprostá většina zbraní podle pana Filiu od Asádovy armády.  Je to podle něj Asádovo propagandistické vítězství, že se na konflikt začíná pohlížet jako na válku s teroristy a s cizími silami.

Jak rozbít tuto falešnou představu a informační blokádu, která ji pomohla vytvořit? Podle pana profesora by zpravodajské agentury měly začít důvěřovat místním lidem. Mnohé zprávy se totiž nedostanou do zpravodajství jednoduše proto, že je nebylo možné „ověřit z nezávislých zdrojů“. To je často nemožné, protože reportéři v Sýrii prakticky nejsou. Místní lidé však nemají zájem něco zkreslovat nebo zatajovat. Oni sami jsou často k FSA kritičtější než lidé zvenčí.  Téměř každý den se objevují noví zpravodajové z řad normálních občanů, nová televizní nebo rozhlasová média, která považují svobodu informací za největší výdobytek, který převáží veškeré útrapy. Tito lidé by svou nezávislost nevyměnili za nic na světě, ani kvůli vlastnímu prospěchu. Přesto tito „občanští zpravodajové“ jsou považováni profesionálními novináři za nedůvěryhodné zdroje, v nejlepším případě za „svědky“. Je velkým paradoxem, že Sýrie je dosud členem Spojených národů, a její informace jsou přijímány jako oficiální a důvěryhodné, zatímco zprávy od nových médií a občanských zpravodajů na osvobozených územích nikoliv.

Podle profesora Filiu je syrské revoluční hnutí kvalitativně zcela novým historickým jevem, který předznamenává novou epochu přinejmenším na Blízkém východě. Proto jako historik chce být u toho. Sýrie přitom historicky byla a je jedním z klíčových států tohoto neklidného regionu a dění v Sýrii může ovlivnit směr vývoje v dalších okolních zemích.

Podpořte nás sdílením

Zkušenosti z Tuniska

Zkušenosti z Tuniska

tunisko

Tunisko bylo zemí, ve které konce roku 2010 započal proces, který se nyní nazývá Arabským jarem, a také mezi prvními zažívá pokusy o návrat ke starým pořádkům.

Rozčarování z chování nově zvolených politiků, kteří se snaží zajet do starých kolejí korupce, autokratismu a vlastního prospěchu, vede nevyhnutelně ke hlubším úvahám o reformách celého systému zastupitelské demokracie v prostředí současného mezinárodního kapitalismu. Zajímavé myšlenky, jak dosáhnout trvalého zlepšení situace uvádí například حركة عصيان / Disobedience Movement. Jistě stojí za to seznámit s jejich stručným shrnutím do několika bodů, jak byly 6. července prezentovány v anglickém překladu na webu jiného revolučního hnutí ─ Occupy Wall Street.

1. Úsilí vytvořit nový ekonomický a sociální systém, který skončí s kapitalismem a všemi současnými ekonomickými nástroji založenými na zisku a konkurenci. Tento rozchod nelze provést, dokud práce a vlastnictví prostředků nezbytných k sociálnímu blahobytu nebudou převedeny do společenského vlastnictví řízeného družstvy, v nichž všichni členové společnosti přispívají na základě solidarity a spravedlivého rozdělování bohatství, a dokud se výroba nezaměří na uspokojování skutečných lidských potřeb, a ne na hromadění zisku.

2. Odpor proti autoritářského státnímu aparátu a jeho hierarchickým strukturám, ať už má jakékoliv formy, liberálně demokratickou, nebo fašisticko-totalitářskou, teologickou nebo pokrokovou. Cílem je vytvoření kooperativní samořízené správy věcí veřejných, kde každý člen společnosti přispívá přímým způsobem bez politické reprezentace. Na základě historických zkušeností revolučních hnutí a ponaučení, které z nich vzešla, lze nejvhodnějším způsobem dosáhnout těchto cílů prostřednictvím místních samosprávných rad v městech, okresech, vesnicích a krajích. Tyto rady vytvářejí národní samosprávnou federaci prostřednictvím přímo volených delegátů, kterým jsou přidělovány předem určené úkoly a kteří mohou být sesazení lidovými radami. V této souvislosti je naše revoluční taktika založena na podpoře a přispívání všem spontánním iniciativám, které vzejdou z revoltující masy lidí, za účelem zřízení revolučních rad s cílem rozšířit odpor a vytvářet kooperativní sebeřízenou moc paralelní k moci státu a jeho aparátu.

3. Odpor proti všem nástrojům společenské domestikace, které se snaží udržet mocné revoluční hnutí v mezích panujícího sociálního systému ─ ať už mají jakoukoliv formu, syndikátovou (úřednické odbory), stranickou (vládnoucí opoziční politické stany zapojené do vládnoucího režimu) náboženské (teoktratické strany a náboženské instituce ospravedlňující útlak a vykořisťování). V této souvislosti podporujeme a přispíváme každé iniciativě, která je zaměřena na vytváření svobodného nezávislého a sebeřízeného sociálního prostoru, které upravují materiální a duchovní život všech členů společnosti na základě myšlenek osvobozujících od všech druhů omezení, zvláště iniciativy proti rozdělení revolučního hnutí na jakékoliv náboženské, sektářské nebo kmenové frakce.

4. Napojení našeho zápasu na všechna revoluční hnutí bojující proti globálnímu kapitalismu všude po světě. Považujeme totiž podporu mezinárodní solidarity mezi revoltujícími masami na Východě stejně jako na Západě za na jedné straně jediný praktický způsob odporu proti všem formám politického a vojenského vměšování, které má za cíl působit proti revoluční vlně, které jsme svědky v mnoha zemích  ─ a na druhé straně za způsob jak zabránit tomu, aby dělníci a všechny další oběti kapitalismu se postavili za soupeřící buržoazní strany ve jménu “obrany vlasti”, “šíření demokracie”, boje proti terorismu” nebo kvůli jinému ideologickému heslu.

Podpořte nás sdílením

Raj Patel: Potravinové nepokoje v Mozambiku jsou pravou tváří globálního oteplování

Raj Patel: Potravinové nepokoje v Mozambiku jsou pravou tváří globálního oteplování

mozambique-riot

Začátkem září došlo k masovým nepokojům v africkém státě Mozambik vyvolaným třicetiprocentním zvýšením cen pečiva. Po třech dnech byly protesty policií rozprášeny, přičemž 13 lidí bylo zabito a stovky zraněny. Vláda nakonec zvýšení cen odvolala a dodala, že bylo vyvoláno rostoucími cenami pšenice. Světové ceny pšenice skokově vzrostly o 60 procent poté, co Rusko, největší světový výrobce pšenice, rozhodlo, že zakáže její vývoz po rekordní vlně veder a lesních požárů.

Začátkem září došlo k masovým nepokojům v africkém státě Mozambik vyvolaným třicetiprocentním zvýšením cen pečiva. Po třech dnech byly protesty policií rozprášeny, přičemž 13 lidí bylo zabito a stovky zraněny. Vláda nakonec zvýšení cen odvolala a dodala, že bylo vyvoláno rostoucími cenami pšenice. Světové ceny pšenice skokově vzrostly o 60 procent poté, co Rusko, největší světový výrobce pšenice, rozhodlo, že zakáže její vývoz po rekordní vlně veder a lesních požárů. Zvláštní zpravodaj Spojených národů o právu na jídlo, Olivier se Schutter varoval, že nepokoje v Mozambiku by měly být výzvou pro vlády, které ignorovaly potíže s dostatkem potravin od globální krize v roce 2008, kdy v zemích po celém světě proběhly zuřivé pouliční protesty kvůli zvyšování cen základních potravin.

8. září uskutečnil americký internetový zpravodajský kanál Democracy Now! rozhovor o potravinových protestech v Mozambiku se známým aktivistou a spisovatelem Raj Patelem jako reakci na jeho článek v britském deníku The Guardian. Následuje výběr nejzajímavějších části rozhovoru, které poukazují na hlubší souvislosti těchto událostí.
RAJ PATEL: Vláda právě odvolala své 30procentní navýšení cen potravin. Ale vláda měla pravdu v tom, že šlo o mezinárodní finanční spekulaci. Samozřejmě v tom také byly domácí problémy. O 30 procent se však nezvýšila jen cena chleba. V městských oblastech se také zvýšily ceny služeb, jako elektřina a voda, o dvojmístná čísla. A právě proti tomu se lidé bouřili a protestovali. Ale je pravda, že Mozambik byl podroben těm obrovským kolísáním na mezinárodním trhu s pšenicí. A jak říkáte, Rusko právě zažívalo neuvěřitelné sucho a požáry. Rusko zažilo nejhorší vlnu veder za minulé století.

Ale na tom jak se tyto projevy počasí přenáší kolem světa, není nic přirozeného. To jak zažíváme změnu klimatu, to jak zažíváme globální oteplování, je vždy zprostředkováno. Je to vždy interakcí mezi přírodními systémy a našimi lidskými systémy. Například v Rusku. Fakt, že v Rusku byla vlna veder, byl doplněn faktem, že ruská hasící výbava nebyla v pořádku a že přípravy na hašení byly nedostatečné. A samozřejmě, navíc k tomu Vladimír Putin ohlásil, že nastane zákaz exportu pšenice na mezinárodní trh. To dalo signál obchodníkům a spekulantům s obilím, že bude k dispozici méně pšenice, než čekali. Už byly obavy, jak klima ovlivní úrodu pšenice v Argentině, kupříkladu. A náhle máte spekulační bublinu.

A opět, na těchto spekulačních bublinách není nic přirozeného. Jsou zcela lidské výroby, zvláště od té doby, co bylo upuštěno od legislativy v roce 1991 jako výsledek lobování společnosti Goldman Sachs. Vidíte zvyšující se míru spekulace s potravinami a palivem, která vytváří tyto cenové bubliny. A pár lidí má z toho velký zisk. Například v roce 2006 Merrill Lynch očekával, že spekulace zvýší ceny komodit o 50 procent výše, než kdyby byly založeny pouze na nabídce a poptávce. Takže v těchto trzích je hodně peněz.

Ale následek toho je ten, že vlády jako Mozambická se ocitnou v pozici, kdy cena pšenice vzroste do nebe. Ocitnou se mezi kladivem a kovadlinou a učiní politické rozhodnutí přenést tyto náklady na své obyvatele. A toto politické rozhodnutí se ukázalo být velice špatné, protože lidé všeobecně protestovali. Výsledkem toho bylo, jak říkáte, zabito třináct lidí. Původní zprávy říkaly, že se střílelo gumovými projektily. Alespoň jedna zpráva však říká, že důvodem proč policisté přešli na ostrou munici bylo, že jim došly gumové projektily. A opět, na těchto následcích není nic přirozeného. Jsou to všechno lidské systémy, které kombinují a zesilují následky podivných změn klimatu, které pociťujeme celosvětově.

SHARIF ABDEL KOUDDOUS: A Raj Pateli, Organizace pro výživu a zemědělství při Spojených národech (FAO UN) říká, že je v dohledu třetí největší úroda pšenice v historii. Jak je tohle možné, když zároveň máme rekordní počet hladových lidí po celém světě?

RAJ PATEL: Myslím, že je to zajímavá otázka. Tedy, mezi učenci je mnoho dotazování, zdali nejsme ve skutečnosti zpátky v roce 2008. Když se podíváte zpět, v letech 2007 a 2008 jsme zaznamenali rekordní zvýšení cen potravin. A ve skutečnosti, v letech 2008 a 2009 byly velice dobré sklizně. Ale na kvalitě a kvantitě sklizně nezáleží tolik, jako na možnostech lidí se k těmto potravinám dostat. A od roku 2007 a 2008 vidíme o stovky milionů více lidí, kteří jsou nyní chudí, polapeni v globální recesi a nemají na jídlo. A jestli potraviny rozdělujeme pomocí trhu, tak hlavní překážkou není dostupné množství potravin, ale chudoba lidí, kteří si je nemohou dovolit. A proto pro mnoho lidí krize z roku 2008 stále neskončila. Od roku 2008 máme další stovky milionů hladovějících. Takže při posledním sčítání v roce 2009 bylo množství hladovějících odhadnuto na 1,06 miliardy. Takže jsou na tom mnozí lidé mnohem hůře než v roce 2008. Ne nutně kvůli nižší sklizni, ale protože jsou chudší.Raj Patel

AMY GOODMAN: Raj Pateli, řekněte něco o Pákistánu, o těch ničivých povodních a jejich dopadu na místní potraviny a zemědělství.

RAJ PATEL: Takže opět vidíme strašlivé podmínky v Pákistánu. Ale záplavy byly například posíleny domácí politikou ohledně odlesňování. Takže se povodně odlesňováním velice, velice zhoršily.

A víme i něco, co můžeme vidět po celém světě. Skupiny lidí které jsou nejvíce postiženy těmito změnami klimatu jsou zároveň ty nejzranitelnější, a zvláště ženy. Ať už v Pákistánu či Mozambiku, víme že 60 procent dnes hladovějících lidí jsou ženy nebo dívky. Tam kde došlo k masivním klimatickým katastrofám a jejich následkům, Spojené Národy zaznamenaly, že hlavní nápor těchto událostí nesou právě ženy. A také víme, že v rozvojových zemích ženy pěstují většinu konzumovaných potravin. Takže zde vidíme velice nesouměrný dopad na lidi, kteří ve skutečnosti zajišťují potraviny pro většinu obyvatel rozvojových zemí.

Rozhovor byl převzat ze stránek democracynow.org.

Podpořte nás sdílením