Archiv rubriky: Otázky a odpovědi

Konec barbarského věku

Konec barbarského věku

březen 2017

Pro úvodní slovo Mistra,- byl vybrán Jeho článek o tom, jak se budoucí generace budou dívat na naši současnost. Poukazuje na nesprávné směřování jako na pravou příčinu rostoucích vnitřních problémů lidstva. V otázkách a odpovědích pana Creme zaujme asi každého podrobný návod jak se zbavit negativních emocí.

Mistrův článek je ke stažení zde.

San Francisko, USA listopad 1995

Jak se můžeme zbavit negativních sklonů nebo potlačených emocí z minulosti?

Tím, že si znovu dáme do pořádku, s čím se ztotožňujeme. Čím víc se ztotožňujeme se svým Já spíše než s nástrojem svého Já – fyzickým, astrálním a mentálním tělem – tím víc se zbavujeme negativních sklonů. Negativní sklony jsou důsledkem nesprávného ztotožňování. Ztotožňujeme se s tím, co cítíme a nejvíc cítíme negativních emocí. Cítíme se ublížení, hnusní, krutí, nazlobení a domníváme se, že toto všechno je skutečné.  Máme za to, že je to skutečné. Není to skutečné. Jsou to jenom pocity, které přes nás přecházejí. Včera jste se tak necítili. Zítra se tak cítit nemusíte. Tak co je na nich skutečného? Pokud to nemá trvání, tak to není skutečné. Je to přechodné.

Pokud se ztotožňujete s tímto pocitem, tak tomu dopřáváte trvání.  Zabudujete to do svého systému například negativní sklony k sebelítosti, což je ve světě velmi rozšířené. Sebelítost je velice negativní zážitek. Trvá to pořád a všechno se vrací zpátky k jedinci. Vytváří to stav negativity. Když se s tím ztotožňujete, tak to jen posilujete. Místo toho, když to cítíte, byste měli říct: “To nejsem já. “Kdo tohle zažívá? Zjistěte, kdo to zažívá. To je to důležité – ne co zažíváte, ale kdo je ten, co to zažívá. Vy jste tím důležitým činitelem.

Vy jakožto Já, které stojí za tímto prožíváním, jste tím důležitým činitelem, se kterým máte vstoupit do spojení.  Ne “Proč na mně všichni něco vidí?“, „Proč k sobě cítím takovou lítost?“, „ Proč stále mám takové negativní pocity?“, „Proč mě nikdo nemá rád?“, „Proč nejsem úspěšný?“, „Proč nejsem princem z Walesu nebo prezidentem Spojených států?“ Každý k sobě v určitou chvíli cítí lítost a jsou to všechno neskutečné pocity. Vy jste potenciálně bůh, velká božská bytost se vší moudrostí, mocí a láskou Boha. Je to potenciálně ve vaší výbavě. Musí se to ale projevit.

Jedinou věcí, která brání tomu, aby se to projevilo, jsou ty negativní pocity nedostatečnosti, sebelítosti, chamtivosti, sobectví. Velkým hříchem, číslo jedna, nehoráznou herezí, je pocit oddělenosti. To je velkou herezí. Zbavte se pocity oddělenosti a zbavíte se všech negativních sklonů, které pramení z pocitu, že jste odděleni a že každý má na vás spadeno, aby vás dostal. Samozřejmě, že my tyto pocity potlačujeme, protože jsou bolestné. Proto je potlačujeme. Dovolte jim, aby vyšly na povrch. Pohleďte na ně a řekněte „Jsem tohle já? Ovšemže to nejsem já.“ Odpoutejte se od nich a ony uhynou kvůli nedostatku potravy. Čím víc se na negativní pocity soustředíte, tím víc je krmíte. Naléváte do nich energii. Kamkoliv vléváte svou energii, vyživujete to. Když se od toho oddělíte, nedáváte tomu žádnou potravu. Řeknete „To nejsem já. To nejsem já.“ Pak se mezi vámi a pocity vytvoří vzdálenost a ty postupně uvadnou a zahynou, protože jim odepřete jejich výživu. To je cesta, jak to udělat bez potlačování. Potlačování nevede k ničemu dobrému, stejně tak jako když se tomu poddáváte.

Většina lidí buďto své emoce potlačuje nebo se jim oddává. Psychologové učí „Dostaňte to všechno ze sebe! Buďte vzteklí! Kopněte si do dveří!“ To je směšné. To je hloupé. Není to v tom emoce popírat, ale jen se na ně podívat bez toho, abyste se jich chtěli zbavit, abyste je kritizovali, bez přemýšlení o tom, že „bych se takhle neměl cítit. To je špatné. To je hnusné.“ Pouze se na ně podívejte. Když se na ně podíváte bez toho, abyste je zatracovali, ale ani abyste se jim poddávali, tak jim nedáváte energii. Pouze se na ně díváte, a když se na ně díváte správným způsobem bez popírání, bez potlačování, tak uhynou. Oslabíte jejich nadvládu nad vámi. Čím více tohle budete dělat, tím slabší bude vaše spojení s negativitou. Pak budete svobodní. To je jediný druh svobody, kterou máte.

Tokio, Japonsko, 2008

Přišel Maitréja proto, aby změnil svět nebo z něj udělal lepší místo?

Ne. To je na nás.  Maitréja nepřišel proto, aby ze světa udělal lepší místo. To máme udělat my. Maitréja a Mistři nám pomohou to provést, pokud budeme dělat správné věci. Pokud naplníme Zákon. Pokud se vzdáme své staré Rybí minulosti, které se tak držíme, svých investic, své komercionalizace, své relativní moci a trochy nadřazenosti coby rozvinuté země. My se tohohle všeho držíme za cenu lidského utrpení, které se objevuje všude po světě.  V každé chvíli během posledních 34 let jsme mohli nechat Maitréju aby vyšel do každodenního světa a oznámil Sám Svou přítomnost.

Jediné, co jsme měli udělat, byly první kroky k tomu, co je skutečně naše božství. Když říkám první kroky k našemu božství, tak to zní ohromně. Jak to udělat? Zní ta jako velký požadavek. Vůbec to tak není.  Je to jednoduché. Všechno, co máme udělat, je podniknout první kroky k pravdě. Ke správným vztahům. Všechno, co máme udělat, je považovat lidstvo, za jedno, za jednu skupinu, za bratry a sestry jedné velké skupin zvané lidstvo – bez ohledu na rozdíly v barvě pleti, náboženství, tradicích atd. To jsou jen povrchní záležitosti. Podstatnou věcí je jednota lidstva. První krok, řekl Maitréja, první krok ke sdílení je prvním krokem k vašemu božství. On praví „Když sdílíte, uznáváte Boha ve vašem Bratru.“ Sdílení je božské. Spravedlnost je božská. Vytvářejte ve světě sdílení a spravedlnost a jste ve svém božství.

Tokio, Japonsko, 2004

Je Maitréja duchem každé lidské bytostí?

To je opravdu to, čím je. Maitréja tím, že je Kristem, Světovým učitelem, ztělesňujícím energii Lásky, jak to On dělá, je schopen být jádrem lásky v srdci každé jednotlivé lidské bytosti. Když říká „ Jsem s vámi a ve vás.“, tak je to doslovná pravda. „Snažím se vyjádřit to, co jsem skrze vás. Kvůli tomu jsem přišel.“ Proto Maitréju potřebujeme. Potřebujeme Maitréjovu přítomnost, přítomnost Kristova principu, kterým On je, aby nám ukázal jak žít takovým způsobem, aby evoluční Plán v mysli Loga naší planety se odvíjel správným způsobem.

 

Podpořte nás sdílením

Jednota

Jednota

leden únor 2017

První letošní číslo Share International přináší také dosud nepublikovaný článek Mistra,‒ i otázky a odpovědi z různých diskuzí s panem Creme. Tématem článků Mistra,‒ je pojem jednoty. V odpovědích je největší prostor věnován práci na zveřejňování přítomnosti Maitréji a Mistrů.

Časopis publikuje dva články Mistra,‒. Přetiskuje jednak článek z roku 2011 (Vytváření meče rozštěpení) a přináší i dosud nepublikovaný článek o jednotě, který naleznete zde.

 

Tokio, Japonsko, květen 2008

Mladí lidé v Japonsku pracují dnem i nocí a ani nespí, aby si vydělali peníze. Budeme schopni uvidět Maitréju, když žijeme bez vědomí, bez pocitu duchovních aspektů života?

To je jeden z příznaků přemíry komercionalizace. Dopustili jsme, aby to ovládalo naše životy, naše osudy. Naším osudem je, abychom v sobě vyjádřili boha – ukázali se jako bozi. Ve skutečnosti se ale hašteříme, soutěžíme, honíme se, abychom měli víc peněz než naši sousedé.  Proč to dělat? O tom není život. Je o vztazích. Jaký vztah můžete mít s lidmi nebo se světem, když jste unaveni z toho, jak se honíte za penězi? Tohle je opravdu generace, která je úplně vzdálená požadavkům doby. Uvidí Maitréju? Ovšemže Jej uvidí, ale poznají Jej jako Toho, Kým je? Nikdo nepřijde o to uvidět Maitréju.

 

Slyšel jsem, že lidé, kteří pracují pro tuto skupinu, jsou dobrovolníci? Jak si vydělávají na živobytí?  Já bych rád dělal dobrovolníka, ale musím si vydělávat na živobytí.

Je pravdou, že to jsou dobrovolníci. Pracují, vydělávají si na živobytí a ve svém „volném čase“ dělají tuto práci. Záleží na intenzitě jejich aspirace a odhodlání, kolik času věnují práci, rodině, chození do kina a tak dále a kolik času věnují práci na oznamování Maitréji a Mistrů. Každý je jiný. Někteří tomu věnují skoro veškerý čas, jiní méně času, někteří tomu skutečně moc času nevěnují. Nikoho nevyzýváme, aby se přestal živit prací. Já jsem nikdy po nikom nechtěl, aby přestal pracovat, nebo aby se přestal starat o rodinu, aby mohl tuto činnost vykonávat. Jejich dobrovolnictví vychází z nich, z jejich duše. Pochází to z toho, že poznávají sami sebe jako duše a jejich duše jim říká: „tohle musíš dělat, tohle je nová doba, toto je cesta do nové doby“, a oni se stávají dobrovolníky. Přichází to z duše člověka a z jeho srdce. Považují to za nejdůležitější věc, co mohou udělat.

Pokud ve svém srdci cítíte: „Musím pomáhat, protože se nedovedu dívat, jak miliony lidí hladoví; nemohu pomyslet na to, jak lidé umírají hladem, nemohu pomyslet na to, že jsou ve světě velcí učitelé a já jim nijak nepomáhám.“ Když tohle cítíte, tak se musíte dobrovolně zapojit. Je to výsledek tohoto pocitu, jako duše skrze vaše srdce nebo intuici, že se k tomu máte přidat. Vy jste nyní v inkarnaci, je to vaše odpovědnost.  Ne každý to takhle cítí, čím víc takových je, tím větší škoda. Když ale cítíte, že se máte přidat, tak to uděláte. Když chcete tuto práci dělat, tak si k ní cestu najdete. Uvažujte o prioritách. Musíte si udělat priority. Musíte pracovat, musíte se starat o rodinu. Když ale máte volný čas, a možná máte víc volného času, než si myslíte, tak můžete věnovat čas další prioritě, kterou je být nyní člověkem – vidět problémy dneška a udělat všechno, co můžete, abyste to změnili.

Ósaka, Japonsko, květen 2009

Co jste měl na mysli, když jste říkal, že máme 15 let na to, abychom uzdravili planetu?

Obecně panuje mezi vědci a vládami nedorozumění o tom, že máme 50 až 100 let, abychom změnili způsob života tak, že nebudeme zvyšovat emise uhlíku a napravíme a obnovíme rovnováhu. My jsme ale například vykáceli tolik tisíc hektarů původních lesů – Amazonie a dalších lesů – lesů, které jsou nezbytné pro produkci kyslíku. Stromy jsou nezbytné. Ničíme svoje vlastní prostředí pro čistě komerční cíle.

Otázka uhlíkových emisí je komplexní. Existuje mnoho lidí, několik velmi vlivných lidí, kteří říkají, že to není vůbec žádný problém. Že to nemá nic společného se současnou strukturou planety a že tudíž nemusíme s uhlíkovými emisemi vůbec nic dělat. To je ten nejnebezpečnější přístup ze všech – popřít samu existenci problému. A opět je to z ekonomických důvodů. Odbourat uhlíkové emise do atmosféry stojí peníze. Znamená to zastavit všechny uhelné elektrárny a všechny jaderné elektrárny – o kterých se má za to, že jsou čisté. Ve skutečnosti jsou tím nejvíce nebezpečným zdrojem energie ze všech energetických zdrojů, co můžeme mít. Všechny jaderné elektrárny by se měly ihned vypnout.

Amsterodam, Nizozemí, září 2004

Když Maitréja hovoří o svém Otci, o tom Jediném, který Jej poslal, myslí tím Jediného, který ztělesňuje planetu Zemi nebo Jediného, který ztělesňuje sluneční systém nebo Jediného od počátku všech věků?

Hovoří o Jediném, který je odrazem našeho planetárního Loga, o Sanátovi Kumárovi, Pánu světa.

Nový Zéland

Na svých stáncích rozdáváme množství nálepek S. O. P. (zkratka pro „Zachraňme Naši Planetu“ v angličtině – poznámka překladatele) a vidíme, že je lidé mají opravdu v oblibě. Zdá se nám, že bychom k nim mohli přidávat i brožury Share International Nový Zéland (které v podstatě podávají přehled o tom, jak se na záchranu planety dívá Share International), aby lidé zároveň obdrželi Maitréjova poselství o sdílení.

Protože jste řekl, že zpráva S. O. P. je příliš důležitá na to, aby byla spojována s určitou organizací, je podle Vás přijatelný přístup pro šíření informací ze Share International, aby se samolepka s S. O. P. předávala společně s brožurou Share International, nebo se mají samolepky S. O. P. předávat striktně vždy samostatně?

Je to přijatelné, aby se obě předávaly dohromady.

Podpořte nás sdílením

Poslední zpráva od Mistra, nekrolog pana Creme a otázky a odpovědi

Poslední zpráva od Mistra, nekrolog pana Creme a otázky a odpovědi

prosinec 2016

Prosincové číslo Share International poznamenal odchod pana Creme z tohoto světa. Obsahuje tak i pravděpodobně poslední zprávu pro čtenáře od Mistra, předanou nedlouho před smrtí panu Cremovi, obsáhlý nekrolog pana Cremeho i plány vydavatelů jak pokračovat po odchodu klíčového redaktora. Stručně řečeno bude časopis vycháze v dosavadním rozsahu, pouze některé rubriky budou uvádět materiály z dřívější doby. Články Mistra se budou opakovat z minulých let, otázky a odpovědi budou obsahovat dosud nezveřejněné texty ze zvukových nahrávek mnoha veřejných vystoupení pana Cremeho a četné zázraky a znamení budou kombinovat dosud nezveřejněné věci spolu s novými, které posoudí redakce, ale nebude k nim přidávat komentář.

Zvláštní zpráva Mistra pana Benjamina Cremeho

Dne 5. října 2016 obdržel Benjamin Creme prostřednictvím mentální telepatie od svého Mistra tuto zvláštní zprávu.

„Těžké časy jsou již téměř za námi a lidé by měli s důvěrou očekávat Novou dobu, kdy Maitréja projeví Svou Vysokou bytost a všichni Jej uznají jako Mistra pro tuto dobu.“

 

Japonsko, květen2009

Přátelí se Mistři jeden s druhým?

Maitréja a Mistr Ježíš jsou si zvlášť blízcí. Nezapomeňte, že Ježíš byl před dvěma tisíci lety Maitréjovým nástrojem, skrze který v Palestině pracoval, a tím se patrně mezi Nimi utvořilo toto zvláštní pouto. Mistři znají pouze úplnou nepodmíněnou lásku ke všem živým bytostem. Duchovní hierarchie je Bratrstvo – dosud jediné skutečně existující bratrstvo na Zemi. Maitréjovým záměrem je dát vznik lidskému bratrstvu, kterým lidstvo je.

 

Když se Mistři objevují před lidmi, mohou používat myšlenkou vytvořenou podobu více než jednou? Mohou tuto podobu používat stále znovu a znovu?

Když se Mistři objevují, většinou se neukazují tak, jak ve skutečném životě vypadají. Mohou na sebe vzít jakoukoliv podobu, kterou si přejí tím, že vytvoří myšlenkovou formu, skrze kterou se může část Jejich vědomí projevit. Když už ji nepotřebují, tak tuto myšlenkovou formu rozpustí a ona zmizí. Někdy může Mistr používat jednu podobu vícekrát a po delší dobu.

 

Je tu karma proto, aby nás trestala?

V našich nesčetných inkarnacích jsme udělali mnoho dobrých věcí, ale také několik strašných věcí. Uvedli jsme tak do pohybu řetěz následků, které z těchto příčin vznikají. Není to žádný strašný trest – je to neškodný zákon. Nic není ztraceno, všechno je vzájemně provázáno, a tak se dříve nebo později k nám vrátí. Působí také prostřednictvím dalšího velkého zákona – Zákona znovuzrození. Nabízí možnost odčinit a zrušit negativní karmu minulosti. Mistři již napsali, že máme v současnosti více dobré karmy než té špatné. Máme si toho být vědomi a neškodit.

 

Pochází virus chřipky ze znečištění prostředí nebo ze špatných myšlenek?

Ani ne tak ze znečištění prostředí jako z nesprávných myšlenek a činů. Na konci každého období válek a konfliktů dochází k epidemickým vlnám chřipky, někdy mezinárodním, někdy omezeným na určité oblasti. Války vedou u lidstva ke stresu a napětí. Tato napětí vytvářejí nerovnovážné podmínky. Ty ve svém důsledku ovlivňují veškerý podlidský život – elementální životy. To způsobuje narušení a napětí, které působí na elementály a vede k extrémům v počasí – povodním, suchům a podobně.

 

Jaký je správný přístup k životu, abychom se vyhnuli stresu a napětí, které má důsledky pro podnebí?

V oblastech, kde dochází k tornádům, tam se tato tornáda naším napětím a nedostatkem rovnováhy nadměrně zvětší a vzorce počasí se stanou extrémní. Na planetě jsou oblasti, kde dochází k zemětřesením, například v Japonsku a kolem Tichého oceánu. Normální pohyb tektonických desek se také nesprávnými myšlenkami lidstva naruší a zvětší.

Lidstvo má sklon přemýšlet mechanisticky. Svět je ale jedna jednotka, organická živoucí bytost. Každý atom této bytosti má vztah ke všem ostatním atomům, takže se máme naučit myslet jiným způsobem. Musíme se naučit myslet více organicky. Jediným způsobem, jak podle Zákona příčiny a následku správně žít, je organicky. Musíme pochopit, jak v tomto prostoru, který nazýváme planetou Zemí, žít organicky. Klíčem je neškodit.

 

Je Maitréja starší nebo pokročilejší než Mistr Ježíš nebo Buddha či ti, které známe jako svaté lidi?

Maitréja je Mistr všech Mistrů. Mistři, kteří jsou Jeho žáky, jsou zasvěcenci šestého stupně známi jako Čóhani. Mistr Ježíš je jedním z těchto žáků a bude prvním, kdo potvrdí, že Maitréja je pokročilejší než On. A Maitréja bude prvním, kdo oznámí, že Buddha je pokročilejší než On, Maitréja. Až do poměrně nedávné doby byli oba na stejné úrovni. Buddha však nyní obdržel kosmické zasvěcení, což Jej učinilo o něco pokročilejším. Když však říkám Buddha, tak nemyslím prince Gótamu, jenž byl pro Buddhu nástrojem. Lidstvo vždy provádí taková srovnání! Co vás to může vlastně zajímat, jestli je Maitréja o něco málo více či méně pokročilejší než Buddha nebo Mistr Ježíš? Všichni jsou tak nebetyčně vysoko, tak vysoko nad lidstvem, že tato porovnávání jsou prostě směšná – jen iluzí!

 

Amsterdam, září 2002

Bude Maitréja klást větší důraz na základní vztahy a praktické záležitosti jakými jsou rodina, sousedé a podobně?

Ano, opravdu, vždy to tak dělal a už to tak dělá. V Share International jsme uveřejnili Jeho priority, Jeho myšlenky o vztazích v rodině, o karmě atd.

Je to praktický člověk zabývající s praktickými problémy, našimi problémy. Mistři nejsou žádnými mystiky, jak víte. My jsme mystici. My nerozumíme ničemu, my všechno mystifikujeme. Mistři jsou Vědoucími. Mistři moudrosti. Moudrosti, to jsou znalosti plus láska. A oni se zabývají moudrostí života, moudrostí jak žít a v životě neškodit, ve správných vztazích. Uvidíte, jak Maitréja je prostý, že si to ani neumíte představit, tak pokorný, že si to nedovedete představit. Duchovní obr nechodí s očima upjatými nahoru k Bohu. To on nedělá. Zabývá se životem a vztahy v životě – to Jej zajímá.

 

Benjamin Creme – život ve službě

Benjamin Creme, známý jako Ben, se narodil 5. prosince 1922 v Glasgowě Mauricovi, synovi ruských emigrantů, a Elizabetě, irské římské katoličce. Byl jediným synem se starší a mladší sestrou. Jeho dětství bylo zcela bezstarostné a dalo by se popsat jako radostné a tvořivé, což ostatně byly v jeho životě typické vlastnosti. Vzpomínal, jak každý den rodinu bavil „Bennyho půlhodinkou“ a od desíti let začal sám navštěvovat operu.

Jako malé dítě opětovně vídal postavu dobrotivého starého pána, kterého považoval za Ježíška. Každé Vánoce se tato postava objevovala v okně jeho domu. Až po letech se Ben dozvěděl, že ta laskavá usměvavá postava byla ve skutečnosti jeho Mistrem. Jakmile se Benova víra v Ježíška zhroutila, postava zmizela.

Miloval jak hudbu, tak výtvarné umění. Pomýšlel na hudební kariéru, dokud jej jemný zásah jeho Mistra nepřivedl namísto toho k volbě výtvarného umění. Ben vyprávěl, jak jako dospívající našel cestou do školy na zemi zbytek tužky tvrdosti 2B. Radost, jakou měl z toho, jak plasticky se s ní maluje a úžasné kresby, které s ní vytvořil, rozhodly o jeho budoucí kariéře. Až po letech Ben zjistil, že tužka byla položena úmyslně tam, kde ji měl najít.

S rozhodnutím stát se malířem opustil v šestnácti letech domov, aby se mohl věnovat malování. Spolu se svým celoživotním přítelem, hercem Douglasem Campbellem, uvedl v místním odborářském sále výstavu, kterou shlédl polský malíř Jankel Adler ze současné Evropské školy. Adler se stal později Benovým rádcem, ale jinak byl Ben samoukem, který vytvářel pozoruhodná díla trvalé hodnoty již od věku dvaceti let. Na konci Druhé světové války opustil Ben Glasgow a se svou první ženou Peggy se usadil v Londýně. Zde žil po zbytek svého života a maloval až do doby, kdy po své osmdesátce ztratil zrak.

Ještě jako mladík se začal zajímat o teosofii a východní náboženství. Měl široký čtenářský záběr od éterických úrovní, telepatie, Vesmírných bratrů po duchovní léčení. V padesátých letech se začal zajímat o fenomén UFO a od roku 1958 úzce spolupracoval s Vesmírnými bratry. Prostřednictvím studia Učení odvěké moudrosti v dílech H. P. Blavatské a Alice A. Baileyové se Ben dozvěděl o existenci Duchovní hierarchie Mistrů moudrosti. V roce 1959 jej poprvé telepaticky kontaktoval jeho Mistr. Bylo mu řečeno, že bude hrát úlohu v plánu na opětovný příchod Maitréji a Mistrů. Poté v roce 1972 nastalo období intenzivního a náročného tréninku, během kterého z něj jeho Mistr ukoval „nástroj, jehož prostřednictvím mohl pracovat…. Vše, co slyším a vidím, vidí a slyší i On. Pokud si to On přeje, pak můj pohled může být Jeho pohledem, můj dotek Jeho dotekem. S minimem vynaložené energie tak má k dispozici okno do světa, základnu svého vědomí.“ Tento úzký vztah poskytl veřejnosti prostřednictvím Bena průběžný přehled o postupu příchodu Maitréji a Mistrů, stejně jako hluboký a dalekosáhlý pohled na život. Především to ale dalo Benovi přesvědčení, aby to, co ví, sděloval veřejnosti.

Inspirace od jeho Mistra hluboce změnila Benovu malbu, že se stala malířským vyjádřením duchovní skutečnosti, která je podstatou tohoto fenomenálního světa. Tato díla jsou čtenářům Share International dobře známá, protože jeho „esoterická“ díla byla mnoho let uváděna na titulních stranách. V roce 2015 bylo v Los Angeles otevřeno Muzeum Benjamina Creme, které představuje jeho umělecká díla, jakož i jejich vztah k Učení odvěké moudrosti. Od Maitréjova příchodu do Londýna v roce 1977 pracoval Ben naplno pro Maitréju a Mistry na šíření zprávy o naději a radosti z Jejich návratu do našeho všedního světa. V roce 1974 představil úzké skupině transmisní meditaci, novou skupinovou meditaci, pomocí které Mistři mohou posílat energie do světa. Nyní se tato meditace praktikuje po celém světě. V roce 1975 začal s přednáškami. Zprvu ve Spojeném království a velice brzy pak po celém světě: v Evropě, USA, Japonsku a na dalších místech. Mezi lety 1979 a 2012 sepsal 16 knih. V roce 1982 byl založen časopis Share International, který má za cíl ukázat souvislost mezi esotericko- duchovním a politicko-ekonomickým světem a zároveň představit více z učení jeho Mistra a Maitréji. Ben se vždy vzpíral roli gurua. Měl schopnost navázat vztahy s lidmi ze všech oblastí života a přitom žil se svou rodinou v Londýně prostým životem. Na ty, co převzali jeho učení po celém světě, nikdy nepohlížel jako na následovníky, ale jako na spolupracovníky. Mnoho, přemnoho lidských životů změnila transmisní meditace a práce na šíření zprávy o Maitréjovi. Tito lidé jsou zárukou, že tato práce bude pokračovat. Benjamin Creme zemřel v pokoji 24. října 2016 doma v Londýně obklopen svou rodinou. Již několik let byl nemocný, ale statečně se zotavil. Ač byl pak sláb, zůstal pevný, zdvořilý a vtipný až do konce. Zanechal po sobě svou druhou ženu Phyllis, se kterou se oženil v roce 1968 (Peggy zemřela v roce 1965), své děti Juliena, Lucise a Taru a tři vnoučata.

Když už nebyl schopen vidět, nadiktoval své ženě Phyllis svůj v den svých narozenin v roce 2014 dosažený stupeň vývoje s instrukcí, aby jej dala ve známost po jeho smrti.

Jeho stupeň vývoje a struktura paprsků je tato: duše: 2, osobnost: 4(7), mentální tělo: 1(4), astrální tělo: 4(2), fyzické tělo: 3(7)

Stupeň vývoje k 5. prosinci 2014: 3,46.

Benova rodina chce vyjádřit touto cestou díky za mnohé vřelé zprávy o úctě a lásce k Benovi, které od spolupracovníků a podporovatelů po celém světě dostala. Byly jim v této době zármutku velkou útěchou.

Podpořte nás sdílením

Situace se začíná obracet k lepšímu

Situace se začíná obracet k lepšímu

Logo Share International 09 2016

Mistr—, ve svém článku na vyžádání komentuje současnou světovou situaci a všímá si důvodů, proč někteří lidé dosud nereagují na nové energie a dalších důvodů, které změny brzdí.

Otázky a odpovědi pana Creme, které najdete níže, se také převážně věnují celkovému stavu světa, protagonistů změn a práce samotného Krista – Maitréji.

Článek Mistra si můžete stáhnout zde.

Zhorší se ještě světová situace předtím, než se zlepší?

Změní se. Je těžké to předvídat, dokonce i pro Mistry, ale mění se dokonce i nyní, ačkoliv to lidé nepozorují. Lidé jsou tak zasaženi těmito „nejhoršími časy“, že nevidí změny, které se nenápadně odehrávají.

 

Vrátí se vše do normálních kolejí a nenávist a těžkosti se rapidně zeslabí?

Bude to postupné, ale nebude to trvat dlouho. Již se to začíná dít, ačkoliv lidé to nepociťují.

 

Bude to trvat dlouho, než bude skutečná změna viditelná?

Ne, nebude to dlouho trvat. Záleží to ovšem na lidech a je vždy těžké říci jednoznačně, co lidstvo udělá, protože máme svobodnou vůli. Pokud jde o energie, které tyto okolnosti vyvolaly, tak ty se docela brzy zlepší. Všechno to záleží na tom, co lidstvo chce a co dělá. Konec konců, nejsou to Mistři, kdo sešel z cesty, ale lidstvo.

Maitréja má namístě svoje síly, například tento výjimečný papež a Dalajláma. Jsou tady jiní, které nevidíme nebo které neznáme, ale kteří jsou součástí této skupiny a přispívají k tomu. Někteří Mistři nejsou známí. V této skupině „sil“ je množství Mistrů, kteří spolupracují s papežem a Dalajlámou.

Také jsou skupiny, které sami mění svět a snižují napětí.

 

6. července a 21. července 2016 přibližně v 11:45 (britského času) bylo cítit něco jako zvláštní druh požehnání. V obou případěech to trvalo mezi 15 a 30 minutami. Šlo o požehnání? A bylo od Maitréji?

Ano bylo to požehnání od Maitréji. Šlo o ochutnávku toho, co přijde. Požehnání bylo všeobecným prostoupením – jako v den pohřbu Lady Diany. Jsou to zkoušky pro to, co vypadá jako začátek procesu Odhalení – směřujícími ke Dni deklarace. Byly nesmírně významné. Ne každý je schopen vědomě reagovat na toto prostoupení, ale to přijde.

 

Zdá se, že veřejné Maitréjovo odhalení se posunulo do nové etapy – je to tak?

Ano, Maitréjovo odhalení vstoupilo do nové fáze. Je zajímavé poznamenat, že přinejmenším ve dvou nedávných případech se Maitréja objevil na jednom místě ve dvou podobách zároveň. Přitahuje pozornost k tomu, co je nová fáze v procesu Jeho plného veřejného Odhalení.

 

Je nyní ve světě více Mistrů, než o kterých jmse dosud věděli?

Ano.

 

Dával Maitréja někdy doporučení ohledně toho, co máme jíst?

Maitréja se ani v nejmenším nezajímá o to, co jíme. Maitréja nám neříká, co jíst a co ne. Říká nám, abychom milovali svého bratra, abychom byli bratry a přáteli svých sousedů – všech svých sousedů – těch, které máme rádi, i těch, které nemáme rádi.

V mnoha částech světa není možné jíst vegetariánskou stravu. Pokud jste poněkud vyspělý, tak se můžete rád držet vegetariánské stravy, ale nikdo vás do toho nenutí.

 

Byla v posledních jeden a půl až dvou letech uvolněna energie Šambaly v daleko větší potenci?

Ano, je ale vždy otázkou, jak na tyto energie lidstvo zareaguje.

 

Maitréja vstoupil do moderního světa 19. července 1977. Stane se tento den zvláštním dnem, který se bude připomínat nějakým druhem oslav?

Počkejte si a uvidíte!

 

Četl jsem o Školách mystérií. Jak dlouho to podle vás potrvá, než budou takové školy založeny a uznány?

Již jsou založeny, i když ne přímo uznány.

 

Můj partner a já budeme brzy sedmdesátníci. Domníváte se, že máme ještě naději, že poletíme kosmickou lodí a zažijeme kontakt s Vesmírnými lidmi?

Ano.

 

Je Maitréja Vedoucím Shromáždění (Sil) Světla?

Co se nás týká, tak ano.

 

Může se někdo, kdo je připojen na televizní stanici prostřednictvím mobilního telefonu, i Padu, laptopu nebo domácího počítače připojit na Maitréju v Den deklarace?

Ano.

 

Mám důvod se domnívat, že v Aarhusu v Dánsku žije Mistr. Víte něco o tom?

Podle mých informací V Aarhusu žádní Mistři nežijí.

 

Řekněte mi prosím, že toto násilí, tato nemocná společnost a všechono tohle napětí, které to provází, už brzy přestanou.

Ano!

 

Má Maitréja symbol oka prozřetelnosti, oka Bennu nebo oka Raa nebo mahamudry (velká pečeť) na své ruce jako The One thus Come, učitel toho Thus Gone?

Ne.

Podpořte nás sdílením

Ten, jenž klepe

Ten, jenž klepe

150x130-3605-cervenec-srpen-2016

Pro prázdninové číslo vybrali v Share International článek Mistra z roku 1993 o tom, co provádějí současní vládci a co můžeme očekávat od Maitréji. V obsáhlých otázkách a odpovědích pana Creme se řeší otázka síly lidí, jak zavést sdílení, co můžeme udělat pro uspíšení Maitréjova vystoupení a jak zažít vlastní božství.

Jsou demonstrace a „síla lidí“ důležité?

Nejsou pouze důležité, jsou zásadní. Je čas, aby se lidé probudili a převzali zodpovědnost za svůj vývoj a svou budoucnost. Lidstvo se probouzí.  Když lidstvo získá pocit jednoty, který již narůstá po celém světě, učiní velký skok kupředu v oblasti vědomí. Je to otázkou vědomí. Jsme potenciálně bohové, ale nevíme o tom. Není vůbec nic jiného, než božství. Avšak božství potřebuje struktury, které jsou v souladu s božím plánem. Ekonomické, politické, sociální a vzdělávací struktury, ve kterých dnes žijeme, jsou našemu vrozenému božství a pokroku škodlivé. Díky přítomnosti Maitréji a Mistrů ve světě učiníme v rozvoji vědomí velký skok kupředu.

 

V seznamu zasvěcenců je u každého číslo, vyšší než nula, které označuje stupeň dosaženého vývoje pro tento život. Rozumím-li tomu správně, pak číslo mezi 0 a 1 označuje „zkušební“ úroveň, dosaženou před prvním zasvěcením. Podle Mistra Djwhal Khula existuje před prvním zasvěcením několik stupňů, které zahrnují zkušební stezku a učednictví. Jaká čísla odpovídají těmto stupňům pokročilosti? Znamená například číslo 0,6, že se jedinec nachází na zkušební stezce nebo stezce učednictví? Můžete prozradit, co znamenají různé stupně mezi 0 a 1 v termínech duchovního pokroku?

To nelze říci, jde o individuální záležitost, která závisí na mnoha faktorech.

 

26. dubna 2016 jsem pocítil během transmisní meditace silný pocit v nohou. Víte, co tento pocit znamenal?

Byl to účinek přenášených energií.

 

Už je to nějaká doba, co váš Mistr poskytl současný článek. Je pro to nějaký důvod, právě teď, když to nejvíc potřebujeme? Děkuji vám za Vaši dobrou práci.

Máme velké štěstí, že Mistr nám po mnoho let poskytoval články. Jak je v časopise Share International vysvětleno, tato poselství jsou předávána pro celou dobu, nikoliv jen pro jeden časový okamžik. Není tedy nutné s nimi pokračovat každý měsíc. Povšimněte si, že sám Maitréja nedávno v časopise zveřejnil důležité poselství (SI, květen 2016).

 

Jsou všechny UFO duchovně pokročilé, tedy jejich personál?

V této době jsou všechny UFO a jejich posádky, které mají povolení podnikat duchovní mise na naší planetě, velmi pokročilými lidmi. Jde-li o Venušany, budou jako bohové. Jsou-li z Marsu, někteří budou podobni bohům, jiní velmi pokročilým lidem. V každém případě jsou všichni nadáni velkou láskou a touhou sloužit této planetě a sluneční soustavě jako celku. Jsou to naši bratři a sestry ze sesterských planet.

 

Jak máme sdílet?

Je mnoho způsobů. Ve světě již přebývá mnoho let 14 Mistrů. Tito Mistři mají učedníky, muže a ženy ve světě, přes které přenesli různé provázané plány o sdílení světových zdrojů, což se týká zejména způsobů, jak to naplánovat.

První politickou akcí Maitréji po jeho příchodu v roce 1977 bylo setkat se s kancléřem Německa Willy Brandtem a požádat ho, aby sestavil komisi. Začalo se jí říkat Brandtova komise. Willy Brandt byl zasvěcencem třetího stupně a shromáždil okolo sebe 40 mužů a žen z různých zemí světa, reprezentujících všechny odstíny politického názoru na světovou ekonomiku. Tito lidé zastupovali všechna politická přesvědčení od krajní levice po krajní pravici. Pracovali spolu, se všemi odlišnými názory a přístupy, a nakonec došli k závěru, který ohlásili na konferenci v Cancúnu v Mexiku. Všichni se shodli na pevném závěru, že sdílení je jediný způsob, jak vyřešit problém distribuce světových zdrojů. To bylo poprvé, co sdílení zaznělo jako program distribuce potravin a zdrojů. Nikoho to dříve nenapadlo. Oni však došli k závěru většinovým hlasem, že je to jediný způsob, jak zachránit planetu. Své závěry zveřejnili pod názvem Sever-Jih: Program pro přežití. V Cancúnu se sešly všechny vlády a hovořily o tom. Všechny vlády rozvojových zemí byly pro. Dvě země byly proti – Spojené státy a Spojené království (Velká Británie). S dvěma tak mocnými zeměmi proti nemohlo konferenci v Cancúnu nic zachránit a celá ta myšlenka zemřela na úbytě.

Způsob, který Mistři považují za jednoduchý, ale nádherně efektivní, je vložit nadbytečné zdroje každé země do společného fondu, ze kterého by každá země mohla čerpat podle svých potřeb. Toto je způsob, který navrhují Mistři, ten nejlepší možný způsob. Samozřejmě jde o ideál, může být mnoho variací a stupňů tohoto systému, které budou směřovat k tomuto ideálu.

 

Pocítí většina lidí v Den deklarace svou duši, když bude Maitréja hovořit?

Většina lidí pocítí své duše – i kdyby to mělo být poprvé v životě. Bude to pro lidstvo neobyčejný zážitek. Lidé si budou připadat jako děti, čistí, a budou srdcem naslouchat těm podivuhodným slovům. Zažijí kvalitu života, jakou již zapomněli, která pochází až z prostého dětství, kdy byli plní lásky a štěstí.

 

Co můžeme udělat pro urychlení Maitréjova příchodu?

Mluvte o tom. Povězte to lidem. To je ta nejdůležitější informace, nejdůležitější věc, jakou můžete udělat, říct lidem, co víte, s takovým stupněm přesvědčení, jaký máte. Pokud tomu věříte, pak uděláte vše, abyste Maitréjovi pomohli.

Vaše srdce vám určí, kolik toho uděláte a kolik toho chcete říct. Jste-li na 100 procent přesvědčeni a máte srdce plné touhy po službě a udělat něco důležitého pro svět, budete pracovat ve dne v noci. Odložíte vše ostatní kvůli této práci, než se Maitréja zjeví. Nebo pokud tomu věříte, ale jste líní, nebo nechcete, aby se vám lidé smáli a mysleli si, že jste blázni, tak jistě budete opatrní a nic neřeknete. Přijdete o příležitost sloužit Maitréjovi, ztratíte příležitost říct světu, co se děje.

Znám lidi ve skupinách po celém světě, kteří cítí, nebo si myslí, že jsou do toho zapojeni a že pro to pracují, ale není tomu tak. Pravdou je, že se zajímají, ale zájem a zapojení jsou dvě odlišné věci. Sami sebe klamou, když si myslí, že jsou do toho zapojení. Když uslyší, že přijedu do jejich země, tak se na pár dní stanou nadšenými a aktivními. Pak odjedu domů a po chvíli je to přejde až do příště, kdy zas přijedu. A pak jsou zase na pár dní nadšení a zaneprázdnění, ale doopravdy se na tom nepodílejí. Chodí se podívat za jinými gurui, učiteli, na tohohle svámího, na tamtoho světce. Je to pouhé divadlo, nedělají nic důležitého. Ti lidé nikomu neškodí, ale nemají s Maitréjou nic společného. Mají velmi, velmi krátký čas k přípravě cesty pro Maitréju. Je na lidech, zdali toho využijí, nebo ztratí příležitost všech svých předchozích životů, aby udělali něco smysluplného.

 

Když přijde Mesiáš, znamená to, že se blíží konec světa?

Učitel světa je už přítomen, ale znamená to naopak počátek nové doby pro lidstvo. Avšak jde o lidstvo napravené, vystřízlivělé z mámení, hlouposti a ničení. Právě destruktivnost, chamtivost a sobectví lidstva vede k tomuto směřováním ke katastrofě. Proto je zde Maitréja, Učitel světa. Lidstvo je připraveno změnit se. Možná se necítíme připraveni, ale Maitréja ví, že jsme. Vidí do lidských srdcí po celém světě a vidí, že jsme připraveni na změnu. Musíme být připraveni si zvolit správně. On nám tu volbu předloží. To, čemu říkáme lidstvo, je jediná skupina, jedna bytost, bratři a sestry jednoho světa. Proto musíme dělat to, co každá rodina – sdílet zdroje s celou rodinou. Lidstvo se musí vidět v těchto pojmech a přijmout princip sdílení. Maitréja říká, že tehdy podnikneme první krok k našemu božství. Pokud tak neučiníme, nemůžeme podniknout žádné další kroky.

 

Článek Mistra je k dispozici zde. Otázky a odpovědi následují níže.

 

V seznamu zasvěcenců je život Apollonia z Tyany zmíněn v rozmezí let 16 – 97 n. l. Na straně 195 vaší knihy The Great Approach padla „Mám dotaz ohledně života Apollonia z Tyany. Zemřel přirozenou smrtí, nebo se zbavil fyzického těla a v jakém věku? (říjen 1998. Odpověděl jste: „Zbavil se svého těla ve věku 400 let.“ Můžete prosím vysvětlit rozdíl těchto dvou odpovědí?

Zřejmě jsem se nevědomky zeptal Mistra na tuto otázku dvakrát, což není dovoleno. První datum (Maitreya’s Mission, Vol. 3, seznam zasvěcenců) je správně.

 

Je-li lidská evoluce odlišná od zvířecí a evoluce dévů (andělů), jaký je váš názor na Darwinovu teorii evoluce? Stvořil nás všechny Bůh, a proto jsme odděleni od všech ostatních druhů, nebo jsme se vyvinuli? Jsou evoluce oddělené, nebo se opět někde setkávají?

Jsou oddělené, avšak napojené na evoluci všech druhů.

 

Ve vaší knize Transmise – Meditace pro Nový věk jste napsal, že Transmisní meditaci lze provádět denně jako osobní meditaci. Pokud tak budu meditovat, jaká je maximální doba pro každodenní meditaci?

Příliš se to liší od člověka k člověku, proto nemohu poskytnout konkrétní dobu.

 

Jak můžeme zažít vlastní božství?

Každý je Bohem, který má potenciál stvořit všechny věci. Když spatříte Maitréju, shledáte Jej neobyčejným a velmi prostým, jednodušším, než si představujete. Bude tak skromný, že si skromnost tohoto člověka nedokážete ani představit. Nechce následovníky, je to učitel. Chce vyučovat a my, pokud chceme, se budeme učit. Maitréja nikdy neporušuje svobodnou vůli, ale učí s elegancí, porozuměním a jednoduchostí. Díky tomu porozumíme složitým otázkám, například smyslu života. Známe význam a smysl života? Víme, proč jsme tady? Jaký je účel života na Zemi? Myslíme si, že můžeme všechno, ale nevíme nic. Máme být opět jako děti a pracovat s Mistry. Tam, kde budeme potřebovat, nám Mistři poskytnou své rady.

Maitréja nechce, abyste Jej uctívali jako Boha. Lidé uctívají svou představu Krista, svou představu Buddhy, svou představu kohokoliv, koho hledají, Krišny, a tak dále. Maitréja chce, ať jste sami sebou, bez napodobování ostatních. Buďte sami sebou, duchovní bytostí, kterou jste. Jste duše, která nepotřebuje nic a nikoho uctívat. Dokonce ani Boha, vy jste Bohem. Uvědomíte si své božství a vyjádříte jej. To není otázkou uctívání, jde o spřízněnost a vyjádření.

Bůh je zážitek, který je třeba vyjádřit. Rozšíříte své vědomí a stanete se vědomými. Když děláme hloupé věci, tak se nestaneme vědomými. Zapomínáme, nerozumíme zákonům, řídícím naše životy, žijeme, jako by ani neexistovaly, ale tyto zákony existují. Život je umění. Je třeba se mu naučit a jeho zákony je třeba znát a respektovat. Umění žít se v tomto věku nebývale rozvine, v každé oblasti našich životů. Žít v této době bude stát za to.

Podpořte nás sdílením

Maitréjovo vedení

Maitréjovo vedení

cerven-2016

Ať už se podíváte kamkoliv, všude uvidíte spoustu potíží, problémů a zbytečného utrpení. Přitom se stále diskutuje a hovoří o tom, co by se mělo dělat. Právě o neschopnosti politiků řešit problémy dneška hovoří výstižně článek Mistra. Nabízí však ale i řešení, jak by lidé měli své oprávněné požadavky prosazovat. Otázky a odpovědi pane Creme se podrobně věnují roli mluvčích, kteří se čím dál častěji objevují, aby předali někomu zprávy a informace od Mistrů. Kromě toho se dozvíte, zda je Ježíšova tunika z kostela v Argentuil pravá, a jestli budou lidé v budoucnosti bydlet na vodě a další zajímavosti.

Článek Mistra naleznete jako vždy v sekci Ke stažení / Články Mistra. Otázky a odpovědi pana Creme z červnového Share International následují.

Kvůli globálnímu oteplování se mění ledová pokrývka na pólech. Podle vědců v NASA to vede k posuvu v planetárním pohybu. Výzkumník v Jet Propulsion Laboratory v Nasa řekl, že od roku 2000 nastal „dramatický posuv“. Přestože to není vnímáno jako nebezpečné, tento posun měl nastat „bezpochyby kvůli změně klimatu“. Lze říci, že tající led mění způsob, jakým planeta rotuje?

Ano.

 

Očekává ještě duchovní Hierarchie Mistrů další kolaps globálních ekonomických a finančních systémů?

Ano.

 

Zdá se, že ve všech oblastech života vychází najevo mnoho korupce. Existuje důvod, proč nyní dochází k tolika odhalením korupce? Má to co do činění s novými energiemi?

Ano, jde o očistný proces vlivem nových energií.

 

V posledních letech vidíme vzestup různých příkladů síly lidí – hnutí Occupy, Podemos a Indignados ve Španělsku, a nyní Nuit Debout ve Francii, které se také šíří v okolních zemích. Proč některá z těchto lidových hnutí po chvíli vyšumí do ztracena, když na svém vrcholu působí tak pevně a odhodlaně? Co se musí stát, aby se hnutí udržela?

Schopnost pracovat, pracovat a pracovat a vytrvat.

 

Belgický architekt Vincent Callebaut vynalezl způsob budování měst na moři a ve vodě. (1) Uvidíme v budoucnosti města na zemi i na moři? (2) Je-li to možné, spočívá zde řešení otázky uprchlíků kvůli klimatu?

(1) Ano. (2) Ano, je to jedna z alternativ.

 

V červnovém-srpnovém 2013 čísle Share International se někdo ptal na holubici, která přistála na pódiu s Fidelem Castrem v roce 1959.

Dne 25. Března 2016 v Portlandu v Oregonu americký senátor a prezidentský kandidát Bernie Sanders promlouval k davu 11 tisíc lidí. K úžasu obecenstva mu na pódiu přistála pěnkava. Rád bych věděl, zdali byl tento pták také řízen Mistry.

Ano.

 

(1) Věříte, že se nacházíme na samém konci hinduistické Kali Jugy (železného věku)? (2) Souhlasíte, že vstupujeme do nového zlatého věku? (3) Jak je to možné, když většina lidí na této planetě činí volby založené na strachu namísto lásky?

(1) Ano. (2) Ano. (3) To se vše změní.

 

V Argenteuil ve Francii je vystavována Ježíšova tunika. Je pravá?

Ano.

 

Když jsem navštívil baziliku sv. Denise v Argentuil, nepochybně tam byla cítit energie. Šlo o Ježíšovu energii? Byl tam Ježíš přítomen fyzicky, nebo energie vyzařovala z jeho oděvu?

Jeho energie vyzařovaly z oděvu.

 

Co je to „mluvčí“? Jaký proces se za tím skrývá?

Jde o někoho, kdo mluví za někoho jiného. Když Mistr chce, aby se určitá osoba něco dozvěděla, nebo aby jí to někdo řekl, tak by s ní mohl mluvit přímo sám, v těle, které sám vytvořil (májávirúpa). Pokud Mistr nechce vynakládat energii tímto způsobem, může někoho požádat, aby mluvil s vybranou osobou za Něho. Bývá to učedník na určité úrovni, který však Mistrovi nemusí být nutně blízký. Mistři používají mnoho způsobů, jak šířit informace a pro nás je často velmi obtížné později zjistit přesnou metodu, kterou použili.

 

Mám dojem, že „mluvčí“, kterého jsem potkal, nebyl vždy „mluvčím“. Někdy působil jako „mluvčí“ a někdy byl sám sebou. A také si myslím že studoval knihy Alice A. Baileové i vaše knihy. Mám pravdu?

Může to tak být. Bude to záležet na druhu „mluvčího“. Může být blíže nebo dále od onoho Mistra. V některých případech, co znám, používá  Mistr někoho dobře známého navštíveným skupinám, takříkajíc někoho, kdo hovoří sám za sebe. Toho nicméně Mistr příležitostně přímo nebo nepřímo požádá, aby dal ve známost tu či onu informaci. Někteří z těchto učedníků mohou být dobře obeznámeni s esoterickým učením, jiní jsou noví a působí v roli mluvčích coby poměrní začátečníci.

 

Proč Mistr Ježíš používá mluvčího? Proč se neukáže sám?

Šetří to Jeho čas a energii. Ne všechno, co je důležité pro průměrného pracovníka ve skupině, si zaslouží, aby na to Mistra vynakládal hodně energie. Nepřehánějte svá očekávání!  Volbu činí On.

 

Musí být „mluvčí“ poměrně rozvinutý člověk, nebo se může „mluvčím“ stát kdokoliv?

Mluvčí jsou vybíráni Mistrem a mohou být na mnoha různých úrovních.

 

Má „mluvčí“ telepatický kontakt s Mistrem?

Někdy ano, ale ne vždy. Mohou, ale nemusí si být vědomi, že přes něho hovoří Mistr.

 

Před několika lety Patricia Pitchon hovořila o Maitréjově „mluvčím“. Můžete tyto „mluvčí“ srovnat?

Šlo o velmi odlišný případ. Onen člověk v Londýně, zvaný „spolupracovník“,  byl Maitréjou používán, aby tlumočil to, co Maitréja chtěl dát ve známost. Šlo o blízkého Maitréjova spolupracovníka a zároveň „mluvčího“.

Podpořte nás sdílením

Všichni lidé brzy poznají Jeho tvář

Všichni lidé brzy poznají Jeho tvář

kveten-2016

Koncem května obdržel pan Creme pomocí mentální telepatie od Maitréji po více jak roce další povzbudivé poselství, ve kterém nás ujišťuje, že již je velmi blízko chvíle, kdy všichni Jeho tvář konečně poznáme a kdy se nám začne otevřeně věnovat.

Toto poselství si můžete přečíst zde. Níže uvádíme otázky a odpovědi pane Creme z květnového Share International.

 

V červnovo-srpnovém vydání Share International roku 2003 váš Mistr ve svém článku psal: „Je tedy zjevné, jak nezbytný je mír na Blízkém východě, jak nezbytné je, aby se Palestincům dostalo skutečné spravedlnosti a životaschopné domoviny. To je ten nejdůležitější problém, jakému lidstvo dnes čelí. Selhání v tomto úkolu by pro lidstvo bylo katastrofou.“

Se všemi válkami na Blízkém východě a v arabském světě dnes sotva kdo věnuje pozornost smutné situaci Palestinců. Většina lidí by řekla, že nejdůležitější problém na Blízkém východě je konflikt mezi sunnity a šiity. Stále vidí Hierarchie vyřešení palestinského problému jako „nejdůležitější problém, kterému dnes lidé čelí?“

Ano.

 

Jak může jednotlivec pomoci při uprchlické krizi? Co můžeme dělat? Cítíme se bezmocní a frustrovaní. Je také samozřejmě velmi smutné, vidět tolik utrpení.

Jde o zdravý rozum – pokud vás to dojímá, pak najdete způsob, jak pomoci, jakkoliv budete moci. Byli byste překvapeni, kolik toho Maitréja dělá, aby v celé té situaci pomohl.

 

Otevřely také nedávné bombové útoky v Bruselu srdce lidí a urychlily proces Maitréjova příchodu (jako tomu bylo v případě útoků v Paříži v listopadu 2015)?

Ano, do jisté míry.

 

V době teroristického útoku na bruselském letišti Zaventem byla nalezena třetí bomba, která nevybuchla. Byli to Mistři, kdo zabránili explozi a omezili tak škody, když šlo o tu největší z použitých bomb?

Mistři nezabránili bombě vybuchnout, šlo o velké štěstí.

 

Je Učitel světa vegan? Mysím tím, vyhýbá se osobně vykořisťování zvířat a učí totéž ostatní?

Mistři nepotřebují jíst.

 

V různých zemích s vámi spolupracují ústřední skupiny. Byl by to dobrý nápad, pokud otevřou centrum nebo kancelář (třeba malou), mohou-li si to dovolit, aby k nim veřejnost měla přímý přístup, stejně jako k vašim informacím, knihám a časopisům?

Ano, pokud k tomu mají zdroje. Mohlo by jít o cenný příspěvek pro šíření informací.

 

Vyvíjí se náš strážný anděl, podle své vlastní linie, stejně jako se vyvíjíme i my?

Ano.

 

Je anděl strážný přítomen nebo nablízku v okamžiku početí nebo kolem něj? Nebo kontakt s andělem začíná v určité fázi vývoje zárodku?

Je přítomen od narození.

 

(1) Aby mohl karmický zákon fungovat, musí být anděl strážný také podřízen zákonu, stejně jako člověk. Je tomu tak? (2) Jinými slovy, je pravda, že nás strážný anděl nemůže vždy ochránit, protože si musíme někdy odpracovat karmu tím, co vidíme jako nehody?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Máme vždy stejného anděla strážného po dobu všech našich inkarnací?

Ano.

 

Je-li tomu tak, znamená to, že při každém příchodu do intakrnace opět navážeme vztah (nevědomě, samozřejmě) se stejným andělem strážným?

Ano.

 

V knize „Raja Yoga or Occultism“, jejíž autorkou je H. P. Blavatská, se na straně 32-33 píše o čtyřech typech esoterického vědění neboli věd. „(1) Jádžna-Vidyá, znalost okultních sil, probuzených v přírodě prováděním jistých náboženských obřadů a rituálů. (2) Mahavidyá, tedy ‚velké vědení‘ což je magie kabalistů, tantrické uctívání, často jde o čarodějnictví nejhrubšího zrna. (3) Guhya-Vidyá, znalost mystických sil, sídlících ve zvuku (éter) … magické praktiky, založené na znalosti přírodních sil a jejich spolupůsobení. (4) Átma-vidyá, termín, který překládáme jako ‚vědění duše‘, pravá moudrost podle orientálců, která však znamená mnohem víc, než jen to. To poslední je jediné okultní vědění, o které se teosof může moudře a nesobecky snažit, uznává-li Světlo na stezce“. Je Transmisní meditace příkladem okultní praktiky Átma-Vidyá?

Ano.

 

Termín „jóga“ je běžně chápán jako „sjednocení“. Dá se meditace označit za druh jógy, která sjednocuje osobnost a duši, na rozdíl od Hatha jógy, která sjednocuje pevné fyzické tělo s jeho éterickým dvojníkem?

Ano.

 

V činské historii známe mnoho příběhů o pěti císařích – mudrcích, Huangdi, Zhuan Xu, Yao, Shun a Yu (asi 2852 – 2197 př. n. l.). Někteří se domnívají, že jde jen o mýtické postavy, ale jejich kvality a vlastnosti jsou tolik podobné Hermovi, Zoroastrovi, Homérovi a dokonce Krišnovi, možná i jiným na vašem seznamu velkých zasvěcenců. Mám pravdu, když říkám, že pět moudrých císařů byli skuteční lidé? Byli někteří z nich Mistři?

Šlo o skutečné lidi, osvícené lidi.

Podpořte nás sdílením

Konec poddanství

Konec poddanství

150x130-b134-duben-2016

Burcující článek Mistra uveřejněný v dubnovém čísle Share International byl opět napsán před více jak deseti lety. Popisuje procesy, které se tepve nyní dostávají do popředí dějin. Jde o sílící touhu po svobodě spravedlnosti a změně uspořádání společnosti. V otázkách a odpovědích se pan Creme věnuje úloze nových hnutí při Maitréjově příchodu, potvrzení existence gravitačních vln, představení Maitréji na internetu a dalším zajímavostem.

Článek Mistra naleznete zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

V současnosti se rozmáhají nová hnutí, například Occupy, Podemos ve Španělsku, Syriza v Řecku a množství příznivců Bernieho Sanderse ve Spojených státech a Jeremyho Corbyna ve Spojeném království. Jaká je role těchto hnutí v přípravě Maitréjova příchodu?

Ukazují Hierarchii rozsah naší připravenosti na nový řád, na nadcházející změny. Ne všem se budou tyto změny líbit, ale opravdu jde o nové zřízení.

 

Byl Maitréja přítomen na velké demonstraci proti nahrazení jaderných ponorek Trident, na které se sešly desítky tisíc lidí? Demonstrace se konala 27. února 2016 v Londýně.

Ano!

 

V laboratořích Advanced LIGO došlo k průlomovému objevu, který prokázal existenci gravitačních vln, které předpověděla Einsteinova obecná teorie relativity. Měl Einstein pravdu? Jde o důležitý objev?

Einstein měl jistě absolutní pravdu. Ano, takový objev osvobozuje mysl. Již začíná nárůstat nový náhledu na „vesmír“.

 

Příměří v Sýrii je křehké, ale jako zázrakem drží. Podílel se Maitréja na nastolení tohoto příměří?

Maitréja se obecně podílí na mnoha pozitivních změnách.

 

V úterý 23. února 2016 jsme se já a spolupracovník zúčastnili akce v kapli v Claptonu, na severu Londýna, kterou pořádala skupina Lidová  filosofie, politika a ekonomie. Tématem byl „Stopařský průvodce po ekonomii“. Ekonomové Ann Pettifor a Yanis Varoufakis přednesli projev, spolu s místním imámem. NA zcela zaplněné setkání se dostavilo 1000 lidí všech věkových skupin a rozmanitého původu. Panovala mezi nimi úžasná atmosféra, lidé byli dychtiví zkoumat nové oblasti organizování spravedlivější ekonomiky a pokládali panelu mluvčích mnoho otázek. Byli na setkání přítomni i nějací Mistři?

Ano, Maitréja se jej osobně zúčastnil.

 

Je něco pravdy na teorii, že virus Zika lze přenést i sexuálně?

Ano.

 

Někteří vědec na počátku tohoto roku tvrdili, že se ve sluneční soustavě nachází další planeta. Má jít o velkou planetu, velmi daleko od Slunce (dále, než Pluto). Opravdu tato planeta existuje?

Ano.

 

Dochází během Transmisní meditace k fyzickému léčení?

Ano, záleží však na karmě. (Dále viz kniha Transmise – Meditace pro Nový věk)

 

Po dvou zemětřesením v prosinci 2011 došlo v Christchurchi na Novém Zélandu k neobvyklé sérii následných otřesů, které, jestli si dobře vzpomínám probíhaly po celý leden. Zdálo se, že došlo k neobvyklému uskupení následných otřesů, které se táhly dlouho do ledna. Epicentra se nacházela v ústí řeky Avon a vyhnula se nedalekým obytným oblastem a poté se mohutně zkoncentrovala v moři u pobřeží nedaleko pláží Brighton. Včerejší den sv. Valentýna roku 2016 přinesl další silné zemětřesení, tentokrát dále od pobřeží jižního Brightonu. Omezil Maitréja projevy těchto zemětřesení?

V těchto případech se Maitréja nijak neangažoval.

 

Proč se Maitréja neodhalí prostřednictvím na internetu a YouTube?

Maitréja se odhalí již zanedlouho způsobem, který bude zahrnovat internet a YouTube.

 

Provozuji Transmisní meditaci a rád držím krystal, když medituji. Soustředím se také na centrum ádžná. Ovlivňuje to nějak transmisi, když přitom držím krystal?

Pravděpodobně ne.

 

Lze doporučit opětovné vypouštění vlků do částí Evropy a severní Ameriky?

Ne, není to dobrý nápad.

 

Francouzská Guayana je starobylá kolonie a dnes jde o Francií spravované území. Měli by její obyvatelé brát tuto zemi, že je oživovanou energií Francie, nebo svou vlastní? Pokud ne, jaká je energie Francouzské Guayany?

Je stejná, jako Francie.

 

Bude Den deklarace spojen s velkým nebo menším přistáním vesmírných bratrů? Kdyby události byly koordinovány tímto způsobem, Den deklarace by měl na lidstvo větší účinek.

Nedomnívám se, že to proběhne tímto způsobem.

 

Rád bych věděl, zdali můžeme nahradit termín ‚Já‘ v Modlitbě pro Nový věk za ‚Duši‘. Mám potíže správně přeložit termín ‚Já‘ do svého jazka (portugalštiny). Slyšel jsem také, jak používáte termín Duše v Modlitbě při rozhovoru v argentinském rádiu. Zdálo se mi to přirozené pronášet Modlitbu tímto způsobem.

Ano, můžete tato slova zaměnit.

 

Děkuji vám a vašemu Mistru za výborný článek „Vítejte v nové době“, který vyšel v lednovo-únorovém čísle Share International 2016. Jde o povznášející, inspirující, dojemný a uklidňující článek. Motivuje mne k ještě většímu odhodlání při šíření vašich informací.

Děkuji. Dobrá práce, jen tak dál!

Podpořte nás sdílením

Určená cesta

Určená cesta

brezen-2016

Článek Mistra se zabývá nutností a nevyhnutelností změn a také tím, co je největší překážkou. Byl sice napsán již před více jak deseti lety, ale teprve nyní dozrál čas pro jeho zveřejnění. V otázkách a odpovědích se dočtete, jak nyní pracuje Maitréja na veřejnosti, jak je to s virem Zika, proč lodě Vesmírných bratrů vypadají často jako mraky a jestli lidé pracující pro příchod Krista a Mistrů dostávají od nich zvláštní pomoc.

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi pana Creme následují níže.

 

(1) Když si prohlížím seznam zemí, ve kterých Maitréja nedávno vystoupil v televizi, zdá se mi, že Jeho příchod opět vstoupil do nové fáze. Je tomu tak? (2) Plánuje Maitréja rapidně zvýšit počet zemí, ve kterých se objeví? Mám na mysli krátká vystoupení ve více zemích po celém světě, namísto dlouhodobého pobytu.

(1) Ano. (2) Zdá se, že tomu tak je.

 

Kolik televizních vystoupení Maitréja absolvoval od posledního vydání Share International?

Nemáme způsob, jak to změřit. Pohybuje se z místa na místo, uděluje rady, kde je jich potřeba a kde na ně zareagují a přináší lidstvu pomoc v nouzi.

 

Objevil se Maitréja od posledního čísla Share International v televizi v jiných zemích?

Ano. Je neustále na pochodu, objevuje se tam, kde a kdy je Ho potřeba.

 

Vystoupili i jiní dobře známí Mistři v televizním rozhovoru v podobném přestrojení jako Pán Maitréja, například Mistr Ježíš nebo Mistr Kut Humi?

Ne, nevystoupili.

 

Share International a váš Mistr nedávno upozornili na velký kus práce, který odvádí papež a dalajláma. Existují i jiní takoví učedníci, aktivní podobným způsobem, možná jen méně nápadní?

Ano, v mnoha oborech.

 

Existuje karmický důvod, proč epidemie viru Zika vypukla právě nyní?

Ano, pro takové epidemie vždy existuje karmický důvod. Lidstvo nerozumí dopadům své činnosti na přírodu.

 

Mohl by laskavě Váš Mistr říci, zda bude brzy nalezen způsob jak vyléčit infekci virem Zika?

Ano.

 

Proč se z médií a politiky neozývá všeobecné volání po Maitréjovi, aby se zjevil?

Zapomněli na Něj. A pokud ne, tak nechtějí převzít odpovědnost. Nechtějí být ti první, protože by se mohli mýlit, nebo aby se nevystavili posměchu.

 

(1) Dokáže se Maitréja teleportovat? (2) Mohou se lidé také teleportovat?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Váš Mistr potvrdil, že takzvané „čočkovité“ mraky jsou často vesmírné lodě. Tento druh mraku, který má často velmi ostré okraje a typický tvar UFO, je často viděn nad horami, přestože ne výhradně.

(1) Vidíme je snad jako mraky, protože se přeměňují do nebo ze svého přirozeného éterického stavu na mraky, tedy skupenství páry? (2) Ukazují piloti úmyslně své lodě v tomto nepříliš hrozivém stavu, aby upoutali pozornost a vzbudili naši zvědavost? Jde o mlhavý náznak?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Řečeno velmi obecně, pokračují zesnulí pracovníci na Opětovném příchodu ve své práci, ať už jsou na kterékoliv rovině existence?

Ano, velmi obecně řečeno.

 

Můžete prosím říci, zdali lidé, kteří s vámi pracují ve skupinách po celém světě, dostávají pomoc v okamžiku smrti od Mistrů nebo zesnulých učedníků ze stejného ašrámu?

Ano, avšak ne výlučně.

 

Jsou-li členové skupiny vážně nemocní, mohou doufat v zázračné vyléčení, nebo alespoň neobvyklé zlepšení svého zdravotního stavu v Den deklarace?

Ano, u mnohých tomu tak bude.

 

Kruhy v obilí jsou si navzájem tak odlišné. Existují charakteristiky, unikátní například pro všechny obrazce z Marsu? Mají kruhy původem z Venuše společné a unikátní prvky? Dají se kruhy ihned rozlišit na „marťanské“ a „venušanské“?

Někdy to poznáte jednoznačně, pokud jste jich již hodně viděli.

 

Je současné extrémní počasí ve Spojeném království výsledkem karmy? Může jít o velké napětí, způsobené sociální nespravedlností? Existují jiné příčiny?

Jde o výsledek globálního oteplování.

 

1. února 2016 se konala celosvětová synchronizovaná meditace s americkým „trubadúrem míru“, Jamesem Twymanem. Twyman navštívil syrskou vesnici spolu s asi 100 lidmi, včetně vůdců judaismu, křesťanství a islámu i místním vůdcem drúzů (sekta šíitského islámu, pozn. překl.), aby zpívali modlitby za mír.

Bylo nám řečeno, že při Transmisní meditaci nemáme svou energii nikam nesměřovat. Proto mne zajímá, zda byla Světová synchronizovaná meditace podporována Duchovní hierarchií Mistrů.

Ano.

Podpořte nás sdílením

Vítejte v Nové době

Vítejte v Nové době

leden-unor-2016

Ještě nikdy patrně nebyl Mistr ve svém článku natolik konkrétní, aby jmenovitě vyzdvihnul konkrétní žijící osoby. Upozorňuje na výjimečnou situaci. Jako příklad uvádí současné opravdu nepřehlédnutelné osobnosti, které nám již svým životem ukazují Novou dobu. Otázky a odpovědi pana Creme se věnují mezinárodním událostem, Hurikánu Patricia, vysvětlení co se rozumí duchem a vztahem ve skupinách.

Článek Mistra o Nové době je ke stažení zde. Otázky a odpovědi uvádíme níže.

 

Před několika měsíci Maitréja vystupoval v čínské televizi. Objevil se od té doby ve vysílání v jiných zemích?

Ano, v Japonsku, Indonésii, Vietnamu, Malajsii a v Indii. Zcela naposled to bylo v Indii.

 

Pracuje Maitréja stále na Blízkém východě a v severní Africe?

Ano.

 

Došlo již k narození očekávané třetí inkarnace Satjá Sáí Báby?

Ne.

 

V lednu 2016 opět došlo k zázračnému pokroku ve vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem. Sankce se uvolňují a atmosféra se projasňuje, což je historický posun v americko-íránských vztazích. (1) Můžete sdělit, zda se v tom Maitréja angažoval? (2) Pracoval Maitréja přes svého vyslance, aby toho dosáhl? (3) Znají vyjednavači na obou stranách Maitréju? Samozřejmě ne jako Učitele světa, ale možná jako nějakého brilantního a nápaditého diplomata nebo nějakého úředníka?

(1) Ano. (2) Ano. (3) Ano.

 

V pátek dne 23. října 2015 mířil hurikán Patricia přímo na mexická města Puerto Vallarta a Manzanillo na mexickém pobřeží Tichého oceánu. Meteorologové nazvali tento hurikán vůbec nejzuřivější bouří v historii západní polokoule. Hurikán podle nich dosahoval rychlosti větru 320 kilometrů za hodinu. Vesnice a města nahoru a dolů po pobřeží se připravily na nejhorší. Avšak když bouře dorazila na pevninu, její vítr se výrazně zpomalil a změnil se její směr. „Oko bouře“ jako zázrakem prošlo mezi městy Puerto Vallarta a Manzanillo, což oběma městům ušetřilo mnoho škod, které by jinak byly při přímém zásahu vznikly. O sobotním ránu se hurikán již téměř rozptýlil, něco málo přes 12 hodin po dosažení pevniny. Hurikán Patricia nakonec zmizel tak náhle, jak se objevil a bezprostředně nebyly hlášeny žádné zprávy o úmrtích nebo velkých škodách na infrastruktuře. Hrál Maitréja roli prostředníka božího zásahu při přesměrování dráhy hurikán Patricia, při jeho utišení a nakonec při snížení jeho síly?

Ano.

 

Co přesně myslíte ekonomickým kolapsem? Hovoříme o tak vážné situaci, jako je nemožnost vybrat si jakékoliv prostředky z vlastního bankovního konta? Nebo jenom větší peněžní obnos? Ti, co mají jen pár tisíc liber, si je budou moci vyzvednout, ale máme si podle vás raději všechny peníze z banky vybrat?

Ekonomický kolaps se obvykle týká bank a dalších velkých korporací, nikoli jednotlivých fyzických osob.

 

V prosinci 2015 vyšlo v Share International Mistrovo prohlášení a navazující otázky a odpovědi. Mistr uvedl, že odezva lidstva na tragické události v Paříži “ otevřela Maitréjovi cestu, aby jednal dříve, než by to jinak bývalo možné „. Při klimatické konferenci Spojených národů, která se konala krátce po útocích, se téměř 200 národů světa poprvé zavázalo globální dohodě omezení emisí skleníkových plynů. Tato dohoda má zamezit nejhorším důsledkům klimatických změn. Umožnila tato historicky významná dohoda také Maitréjovi „jednat dříve, než by to jinak bývalo možné „?

Ne.

 

Byl Maitréja přítomen mezi demonstranty ke klimatické konferenci Spojených národů na Champs Elysees v Paříži dne 12. prosince 2015?

Ne.

 

Po smrti francouzského spolupracovníka jsem hovořil s dalším spolupracovníkem a měli jsme stejný zážitek. Během tří až čtyř dnů po její smrti jsme zemřelou spatřili ve velmi jasné vizi. Bylo to, jako kdyby tu s námi stále byla. Po třech nebo čtyřech dnech, když jsme o ní mluvili, už v našem zorném poli nebyla. Z toho vyplývá pár otázek. Mohli bychom se ptát, zdali jsme tento jev zažili proto, že patříme ke stejné skupině pracující na Maitréjově příchodu, nebo šlo o prosté rozloučení. Můžete prosím tento jev vysvětlit?

Ano, zažili jste to, protože jste ve stejné skupině – pro členy stejné skupiny není taková věc příliš neobvyklá.

 

Když se snažím druhým lidem něco vysvětlit, mám největší potíže s rozlišením mezi „duší“ a „duchem“. Mistr Djwhal Khul uvádí ve sbírce Ponder on This“Povahu ducha lze srozumitelně odhalit pouze zasvěcencům vyšších stupňů…“ Můj otec pořídil poznámky z přednášky pana Wyetha během poslední světové války. Podle nich se zdá, že astrální, nižší mentální a vyšší mentální úrovně dohromady dávají „duši“. Buddhická úroveň (jejíž součástí je rezervoár paměti) a „duch“ jsou propojeny. Navíc jsou duše a tělo spojeny stříbrnou šňůrou. Můžete mne prosím správně zorientovat?

Faktem je, jak uvádíte, že „duch“ a „duše“ mají v různých kontextech v esoterických učeních různé významy. Vizte například glosář Učení odvěké moudrosti (Benjamin Creme, 2009), který uvádí“Maitréja tento termín používá ve významu životní síly neboli celkového souhrnu všech energií, které oživují a vitalizují jedince. Také se používá ve více esoterickém smyslu k označení monády (božské jiskry), která se odráží v duši (v českém vydání str. 75). Definice „Duše“ v glosáři je“Propojující princip mezi Duchem a Hmotou, mezi Bohem a Jeho formou“ (tamtéž str. 75).

Podpořte nás sdílením