Archiv rubriky: Nezařazené

Starý řád se hroutí

Starý řád se hroutí

září 2017

Starý řád se hroutí – vidíme to ve světě a dá se říci i u nás. Z médií se denně dovídáme o skandálech a krizích v USA i v Evropě, na světě stále trvá nebo hrozí několik válek. Stíhají nás neobvykle silné hurikány a zemětřesení, rozsáhlé požáry.

Už jsme si skoro zvykli, že na nebi se objevují nevysvětlitelné úkazy (viz Rusko, Michigan, Dubaj, Kalifornie).

UFO traverses night sky over western RussiaMeteor Dubaiflash-russia-1-7-2018-3

California 2017 Protiraketové výstražné systémy se spouští v USA  (Havaj) i v Japonsku. Také se neobvykle často nezdaří raketové starty a vypouštění družic (Rusko, Čína). Někteří za tím vidí probíhající konflikt mezi světovými a vesmírnými temnými a světlými silami, jenž se nyní odehrává ne oběžné dráze blízko Země.

Dr. Greer (viz článek zde ) také ve svém rozhovoru pro American Freedom Radio předpovídá, že lidstvu nezbývá mnoho času, pokud radikálně nezmění způsob chování vůči sobě a svému okolí. Ve velké shodě s tím, co říká Maitréja a Mistři také považuje naši dobu za konec jedné epochy a začátek další. V tomto přechodném období nutně nastává chaos a vypadá to na první pohled, že se svět zhroutí. To je však pouze krátkodobý výhled. Změnu si již nyní přeje docela dost lidí. Není však třeba, aby to byla nadpoloviční většina, jako je tomu obvyklé v takzvané demokracii. Jde o to, aby jich bylo určité dostatečné množství, které nastolí atmosféru, která strhne ostatní.  Nyní potřebujeme, aby nás vedli lidé, kteří mají vizi, sahající za toto období chaosu, aby chápali širší souvislosti našeho určení a osudu, zejména potřebu míru a vzájemné spolupráce, tedy přesně to, o čemž hovoří i Mistr,- ve svém článku. Jedině, když se jako lidstvo vzdáme válek a ničení a budeme naprosto mírumilovní a nebudeme tedy ohrožovat sebe ani své okolí, budeme přijati mezi kosmické civilizace a ostatní s námi začnou otevřeně spolupracovat a řešit naše problémy. Do té doby nás sice nejspíš mohou uchránit úplného sebezničení jako i zničení celé planety, ale jinak si ve všem budeme muset pomoci sami. Jakmile však překonáme kritické období a staneme se po právu součástí vesmírného společenství, otevřou se nám dosud nevídané možnosti. Budeme moci cestovat doslova ke hvězdám, komunikovat na jakoukoliv vzdálenost, získáme hojnost „čisté“ energie, výroba bude do velké míry automatizována. Záleží to jen na nás, protože pořádek si musíme udělat u sebe sami.

Dr. Greer je jedním z předních světových hlasatelů mírové povahy mimozemšťanů. Dosud se však převážně věnoval burcování veřejnosti před očekávanou falešnou hrozbou z vesmíru, kterou prý plánuje světová mocenská elita, která stojí v pozadí hysterie a dezinformací kolem UFO. Široký nadhled, do kterého nyní tuto právu zasazuje, však je zcela v souladu s učením odvěké moudrosti a dobrým příkladem jednoty v rozmanitosti, ke které se světové myšlení nyní ubírá.

Článek Mistra ze zářijového Share International do tohoto kontextu velmi dobře zapadá (ke stažení zde)

Otázky a odpovědi ze Share International, září 2017

Jak můžete tuto zprávu a dobu nazývat nadějnou? (Přednáška v Paříži v roce 2007)

Je to jedno z nejzajímavějších období v lidské historii a dějí se neobyčejné věci. Je výsadou být naživu, v inkarnaci v této době, kdy se všechno mění. Všechno na zemi nyní prochází hlubokou změnou, proměnou. Ovšemže pro mnohé to jsou nejtěžší časy, které kdy zažili. Vypadá to, že to je doba těžkostí a ohrožení, všech druhů hrozeb: války, neštěstí všeho druhu, dokonce ničení našeho životního prostředí. Jak tedy mám žít v naději? V životě se děje současně mnoho věcí najednou; na jedné straně svět prochází pohromou a na druhé straně se svět mění k lepšímu. Obojí je pravda. Lidé ale obyčejně vidí věci jednorozměrně. Mají sklon vidět ta nebezpečí, protože je to děsí.

 

Jak člověk může spatřovat pozitivní věci ve válkách nebo v nebezpečí válek na mnoha místech? To se jistě nedá vidět v pozitivním světle?

Je pravda, že to jsou skutečná neštěstí a nejsou ku prospěchu lidstva. Jsou to ale smrtelné křeče zanikající civilizace nebo odcházejícího věku. Co se děje, když umírá epocha? Není to konec všeho života, je to prostě konec jednoho věku. My nyní žijeme v době přechodu. Dramatické změny jsou vyvolány střetáváním toho starého a nového – nových energií. Je to kosmická událost a my nad tím nemáme žádnou moc. Změny jsou nutné, aby se vytvořila nová spravedlivá společnost. Stará rozdělení ve světě se naštěstí chýlí ke konci a nové energie budou vytvářet syntézu, promíchávat a spojovat rozdílné lidi a myšlenky. Měli bychom se snažit o jednotu s co největší rozmanitostí. Základní touhou všech lidí je nalezení jednoty, spojení s ostatními. Na to se máme těšit.

 

Jaký vliv měly útoky z jedenáctého září na práci Duchovní hierarchie?

Útoky z 11. září se pokrok a pozitivní změny, které jsme ve světě viděli, do jisté míry přerušily, ale transformace pokračují zároveň s probíhající destrukcí. Lidé mají sklon dívat se na svět, jakoby to byla jedna rovina a vidí pouze války, konflikty zde a onde, hrozbu války, velké národy, které zastrašují malé a tak podobně. Vidí, jak pracují všechny destruktivní síly, ale zároveň nevidí pohyby a přílivy a trendy v opačném směru. Lidé je nemohou vidět, protože jsou energetické. Mistři ale ty trendy vidí a Oni vědí, že pokračuje postupná proměna světové atmosféry směrem k lepšímu víc, než si můžeme vůbec představit.

 

Jak dobře to ale pokračuje?

Změna není úplná, ale je dost pokročilá. Stále existuje mnoho nebezpečí, ale trend už se podařilo obrátit. Od této chvíle (rok 2007) už jsou Síly světla na vzestupu.

 

Mohl byste říci něco o Krišnamurtim? (Přednáška v Paříži v roce 2005)

Jiddu Krišnamurti se narodil v roce 1895 a zemřel ve Spojených státech v roce 1986.

 

Byl nástrojem pro Maitréju?

Byl zastíněn Maitréjou po převážnou část svého života.

 

Proč se jeho učení tak liší od toho, co říkáte vy, protože on se nikdy o Mistrech nezmínil?

Nebylo to proto, že by o Mistrech nevěděl. Věděl o nich. Věděl velmi dobře o Maitréjovi; věděl, že je jím zastíněn. Věděl o Mistrech. On sám byl velmi pokročilým učedníkem, na konci svého života zasvěcencem čtvrtého stupně. Mistr je zasvěcencem pátého stupně, takže byl velmi blízko k tomu být Mistrem. Můžete projít životem a žít dokonalým životem, aniž byste kdy o Mistrech slyšeli.

Důvodem, proč se Krišnamurti nikdy o Mistrech nezmínil, byl ten, že si byl vědom všech iluzí a mámení, která lidé o Nich mají. Lidé se mně stále ptají, zda jim tento Mistr pomůže udělat to či ono, jestli mohou získat pomoc Mistrů, aby dosáhli určitého cíle. Lidé se začínají na Mistry spoléhat, jako by jim Mistři patřili! Mistři jsou fantasticky zaneprázdnění, a přesto byste si mohli z požadavků, co já dostávám od lidí, kteří o Mistrech vědí, myslet, že jsou služebníky lidí, že stojí za jejich zády a čekají na jejich zavolání. A to není pravda, nebo to tak nemá být. Skutečnost, že Mistři projevují nepodmíněnou lásku, nám nedává právo, abychom od Nich požadovali všechno, co chceme.

Krišnamurti byl dostatečně vyspělý na to, aby věděl, že pokud by hovořil o Mistrech, tak by v lidech jen živil iluze a mámení, závislost, kterou lidé kladou na Mistry spíše než na sebe. Byli byste ohromeni, kdybyste se dozvěděli, kolik toho Mistrům jako lidstvo dlužíme, jejich neustálému vedení a ochraně, kterou lidstvu propůjčují. Každou vteřinu, každou chvíli, která uplyne, nějaký Mistr někde někoho zachraňuje – od úrazu, od utonutí, od nějaké katastrofy, od hurikánů a výbuchů sopek, zemětřesení – neustále. Oni tam vždy jsou. Oni jsou vždy Ti první, co přicházejí, zachraňují, kde se dá, a pomáhají. A to se děje každou chvíli, neustále.

Lidé si to ale přivlastňují. Lidé si myslí, že Mistři tu jsou pro ně, protože o nich slyšeli. Myslí si, že Mistři tu jsou od toho, aby nám pomáhali v našich osobních životech. Oni takto osobním způsobem nepracují. Oni pracují pro lidstvo. Oni pracují s Plánem evoluce. Jejich úkolem je uskutečňovat Plán evoluce prostřednictvím lidstva. Logos této planety, velký Nebeský člověk, který oduševňuje tuto planetu, má Plán na evoluci všeho na Zemi. A mistři tento Plán znají a v jeho rámci pracují, aby podpořili evoluci planety Země. Ne aby jednali individuálně pro nás, ačkoliv to mohou udělat, ale vy je nežádáte, aby to dělali.

Maitréja vylévá svou energii na setkání, jako je toto, prostě naplňuje tuto místnost Svou energií, ale otázky, které kladete, jsou tak malicherné a malomyslné, tak triviální. Tohle je nejdůležitější věc, která se stala na světě za tisíce a tisíce let! Duchovní hierarchie se vrací do každodenního světa poprvé po 98 000 let. To je kolosální.

Podpořte nás sdílením

Současným směrem už to dlouho nepůjde

Současným směrem už to dlouho nepůjde

červenec srpen 2017

Prázdninový Share International přetiskuje článek Mistra o tom, kam nás zahnala komercionalizace a proč se její vláda chýlí rychle ke konci.
Otázky a odpovědi se věnují popisu současného vířícího světa a přinášejí určité podrobnosti o Maitréjovi a Dni deklarace.

Zmíněný článek Mistra z roku 2009 je ke stažení zde. Otázka a odpovědi následují níže.

Můžete vysvětlit současnou politiku?

V mnoha zemích je na vzestupu fašizmus. Má to souvislost s kolapsem starých způsobů a se začínajícími úspěchy nových. Situace se brzy obrátí k lepšímu. Bouře je už téměř za námi. Podle mého Mistra již ztrácí na intenzitě, přestože my to ještě nepozorujeme.

Jsou Mistři překvapeni současnou mírou konfliktů?

Můj Mistr říká, že zápas se očekával, ovšem ne s tak strašlivým současným barbarstvím. Dodává, že se tomu musí nechat volný průběh, pokud máme mít mír: „Chaosu se musí nechat volný průběh, ale nebude to dlouho trvat a přijde Nové uspořádání.“

Můžete říci, jestli jsou ve hře i další faktory?

Jeden naléhavý problém představuje přelidnění. Svět není pro současnou populaci dost velký. Populace velmi rychle roste. Je zde boj o nadvládu, co se týče místa.

Nepokoj je téměř vždy průvodním jevem změny z jednoho kosmického stavu na jiný. Tolik lidí je dosud svázáno se starými způsoby. Chaos vzniká z pohybu ze starého řádu k novému. Můj Mistr říká: „Hodně lidí je příliš znepokojených nebo příliš nevědomých na to, aby poznali, že je potřeba jinak jednat a jinak se chovat.“ Také si nevšimnou nebo nepoznají, že se intenzita současných těžkostí snižuje.

Jsou energie Šambaly silnější ‒ zvláště během posledního jednoho až dvou let. Je to tak, že proto je tolik napětí a konfliktů?

Ano, to je pravda, jsou silnější. Také ale bohatí lidé se stali nezávislými a velmi lakomými. Mají strach, že nemohou všechno využívat. Bojí se, že ztratí své bohatství. (Předchozí čtyři otázky byly zodpovězeny v červenci 2016.)

Je Maitréja Bohem?

Maitréja je vševědoucí a všudypřítomný. Nikde se nic nestane, aniž by o tom nevěděl. V Bibli se říká, že když spadne lístek nebo pták na zem, Bůh to ví. Maitréja není Bohem ‒ až na to, že jsme všichni Bozi ‒ ale je si více vědom povahy tohoto božství než my. To je ten rozdíl mezi námi. Je to ale jen rozdíl okolností a příležitostí. Byl u toho o mnoho déle než my, doslova miliony a miliony let, a nikdy neudělal chybu. Může proto dělat to, co se my domníváme, že nemůžeme. My ale jsme božští. Maitréja říká, že každý na Zemi je božský, každý je potřebný a na každém záleží. Tak proto On přichází učit lidstvo jednoduché umění života; žití zevnitř ven namísto mechanického života zvenku, poslouchat vlády, které se řídí falešnými věcmi, jako jsou tržní síly. Trh, jak Maitréja říká, je slepý a politici jsou slepí lidé následující slepé trhy. Říká, že vás dovedou na samý kraj propasti. Přichází proto, abychom přes okraj této propasti nepřepadli.

Má Maitréja dostatek lidí, kteří přijímají Jeho myšlenky, aby byl úspěšný?

V Den deklarace Maitréja vyzve celé lidstvo, aby zareagovalo. Ovšemže ne všichni na Něj zareagují. Miliony budou proti Němu a On to již ví. Není to otázka každého jednotlivého člověka, který se počítá a který má slovo, je to otázka, kdy je dosaženo kritického množství. Odtamtud to pak vyplyne a bude toho stále víc a víc. Někteří lidé na jedné straně budou čekat, až uvidí, co udělají ostatní lidé. Někteří to pochopí okamžitě a radostně to přijmou a budou zkoušet dělat to, co Maitréja bude říkat. Jiní budou jednoduše celou věc popírat a říkat: “Chceme se tohohle člověka zbavit.“ A nazvou Jej Antikristem a ještě hůře a budou se všemožnými prostředky chtít se Jej zbavit. Podruhé se to však nestane. Zkusili to a zbavili se Ježíše, skrze kterého Maitréja před 2 000 lety konal, ale to bylo tehdy. Nyní je úplně jiný svět se vzdělanými lidmi, svět s tisícovkami učedníků různých stupňů, kteří s Ním pracují a skrze které On pracuje.

V Den deklarace Maitréja bude ke světu hovořit jako starší bratr a ukáže, jak dlouho, předlouho jsme již na světě, vysokou úroveň, ze které jsme spadli na toto materialistické dno, a ukáže vizi světa, který je před námi, civilizaci, která čeká na nás, až ji vytvoříme a technologii a neobyčejnou vědu budoucnosti, která nás čeká; tohle všechno ukáže. Lidé nic takového nikdy nezažili. Jeho energie, kterou nazýváme Kristovým principem, bude proudit v ohromné síle skrz srdce lidstva. Lidé se znova stanou malými dětmi a budou říkat: „Pověz nám, co máme dělat. Jsme na to připraveni. Víme, že to je pravda. Víme, že to je pro lidstvo jediná cesta vpřed.“ Budou se cítit poctěni tím, že objeví svou pravou vnitřní identitu a uvidí ji byť jen jednoduchým způsobem opět jako děti po všech těch letech těžkostí a popírání našeho božství.

Tímto způsobem se svět dohromady pustí do práce a se stanoveným plány se vynoří vyškolení učedníci a ukáží lidstvu, co máme dělat. Tak se to stane po celém světě; vyškolení muži a ženy v každé oblasti života, kteří byli roky školeni Mistry, aby nám ukázali cestu do budoucnosti, vyzvou každého muže, ženu a dítě, aby se na tomto tvoření podíleli. Tak tomu bude. (Leden 2010)

Podpořte nás sdílením

Budoucnost bude svobodná a spravedlivá

Budoucnost bude svobodná a spravedlivá

duben 2017

V dubnovém vydání Share International vyšel článek Mistra z jeho knihy A Master Speaks o tom, jak nový svět povstane z našich nejvyšších snů a představ. V otázkách a odpovědích, které uvádíme v překladu níže, se píše o tom, jak Mistři pracují s lidstvem a jaké energie na nás působí a také jak vznikají tzv. přírodní katastrofy.

Článek Mistra naleznete zde.

Přednáška ve Spojených národech, New York, USA

Mohli by Mistři, když jsou zde, prostoupit všechny z nás – lidstva – a obrátit naši mysl k novému způsobu myšlení?

To je to, proč přicházejí! Ovšemže. Tohle je zpráva o naději, ale my musíme konat sami za sebe. Máme chtít, co doporučuje Maitréja. Máme chtít princip sdílení. Máme chtít být jedním. Zavrhnout válku. Musí to být naším záměrem. Tímto způsobem Maitréja nenaruší naši svobodnou vůli. Ale Jeho energie, Jeho schopnost inspirovat nás bude inspirovat duši Ameriky a přijetí principu sdílení. On to ale nemůže učinit, aniž bychom na to byli připraveni. To je důvod, proč dosud nepracuje navenek ve světě, uznaný jako Maitréja, Světový učitel. Moji úlohou bylo připravit mu cestu, vytvořit ovzduší naděje a očekávání tak, aby mohl vstoupit do našich životů bez toho, že by narušil naši svobodnou vůli.

Kolik ještě dalších z nás je třeba, aby bylo dosaženo kritické množství pro to (Maitréjovo veřejné vystoupení), aby k tomu došlo?

Už nikdo. Maitréja jich má spoustu. To kritické množství už je víc než je třeba, ale my máme být připraveni konat. Máme pro sebe dělat věci, které pro sebe dělat můžeme. Pokud se dostaneme do takových problémů, že válka ve velkém měřítku bude nevyhnutelná, pak On přijde a zasáhne. On sleduje světovou situaci okamžik za okamžikem. V každičkém časovém okamžiku sleduje, co se ve světě odehrává, a posuzuje to ve vztahu k naší svobodné vůli a také ve vztahu k nebezpečí, které v tom spočívá. My vidíme pouze nebezpečí. Když se na svět podíváme, tak vidíme nebezpečí, války a tak dále. Je to jednorozměrný pohled na svět, zatímco ten svět je mnohorozměrný. Mistři ta nebezpečí vidí, ovšemže. Oni spatřují změny, vidí síly pro změnu a vědí, že v dané chvíli vytvářejí takovou sílu pro dobro, takový transformační vývoj se odehrává a to je pro svět neznámé.

Například existuje velký Kosmický subjekt zvaný Duch pokoje a rovnováhy, který pracuje skrze Maitréju způsobem značně podobným tomu, jak Maitréja působil skrze Ježíše v Palestině tím, že Jej prostoupil. Tato energie pracuje se Zákonem akce a reakce, který je opačný a rovnocenný. Účinek práce tohoto avatára je transformace převažujícího násilí a nenávisti a neshody na jejich protiklady, na harmonii, soulad a spravedlnost, ve stejném poměru, jaké je současné násilí a nenávist. To je nyní nejmocnější silou na světě. Není to nejsilnější síla sama o sobě, ale této energie je ve světě největší množství z těch, které přes Maitréju působí.  Je ještě další velký avatár zvaný Avatár syntézy, který přináší vodnářské energie, energie syntézy, do světa v obrovské intenzitě. Maitréja Sám přináší energii Buddhy, což je Kosmická moudrost, Jeho vlastní energii Lásky, která je Kosmickou láskou. Je to celé spektrum energií. Všechny z nich pracují současně s destrukcí, násilím a nenávistí. Můžete si být jisti, že to (negativní) bude přemoženo. My ale nemůžeme jen sedět na zadku a říkat: „Maitréja to všechno zařídí.“ To nemůžeme dělat. Nesmíme to udělat. Musíme být odpovědní. Musíme jednat odpovědně, pokud chceme být považování za zodpovědné dospělé, a pracovat podobně proti nenávisti a nespravedlnosti a pro dobro světa.

Nagoja, Japonsko

Je mnoho lidí, kteří zahynou při přírodních katastrofách – proč?

Je přirozené, že lidí umírají při přírodních katastrofách. Protože se země hýbe, jsou zemětřesení. Jsou cyklóny a tak dále. Měli jsme velmi nedávno dvě velké katastrofy (tsunami a extrémně velké zemětřesení v Číně). Otázkou je, zda se jednalo o přírodní katastrofy. Odpovědí je, že se nejednalo o takzvané přírodní katastrofy. Lidstvo nechápe zákon – Zákon neubližování a příčiny a následku. Když vytváříme ve světě napětí, a teď panuje velké napětí kvůli válce v Iráku – úplně nelegální, zbytečné a příšerné válce, která stojí spoustu lidských životů. Začala invazí Američanů, Britů a několika dalších, pak co se stalo v Afganistánu, hrozby Iránu, které Amerika vyvolává prostřednictvím sankcí a udržuje tak ve světě napětí. Lidé na celém světě žijí v napětí kvůli velkým kosmickým energiím, které jsou nyní ve světě přítomné, ale také kvůli činům mocných jednotlivců a národů. A lidé jsou zticha a poslouchají. Tato země (Japonsko) v tichosti naslouchá akcím Ameriky, protože to je spojenec.  Státy ale musí pozvednout své hlasy proti tomuto pošlapávání ostatních států světa. Amerika je velkým státem a stane se ještě větším, ale bohužel se dostala mimo své určení. Zahrává si se silami, kterým nerozumí. Je to mladý, mocný stát. Má v sobě aroganci mládí, zejména silného mládí. Je načase, aby ostatní státy světa, zejména starší, moudřejší státy, pozvedly své hlasy proti činům Ameriky.

Nyní, když jsme mimo rovnováhu jako nyní, tak se podlidské elementální síly, které způsobují cyklóny zemětřesení, vlastně síly samotné planety, dostávají z rovnováhy. Pak v oblastech, kde se vyskytují hurikány nebo cyklóny nebo zemětřesení se stávají obrovitými. Všechno je přehnané kvůli napětí, z podstatné části vytvářeného lidstvem, ale na které elementální síly reagují. Dostává je to z rovnováhy. Až se vrátíme do rovnováhy, i oni se zklidní do vyrovnaného stavu. Lidstvo musí pochopit souvislost, které je mezi všemi silami a všemi aspekty planety. A nejlepší cesta, jak to udělat, je obhajovat a podporovat přijetí sdílení. Sdílení a spravedlnost přinese světu pokoj a vyrovnanou rovnováhu.

Podpořte nás sdílením

Pomoc je potřebná – a také se nabízí

Pomoc je potřebná – a také se nabízí

říjen 2016

Pro článek do říjnového čísla Share International sáhli redaktoři opět do archivu dosud nezveřejněných článků Mistra. Připomíná se v něm neutěšený stav našeho světa zapříčiněný naším omezeným vnímáním a jak jej můžeme napravit.
V otázkách a odpovědích pana Creme se dozvíte, jak to ve skutečnosti bylo s takzvaným Roswellovským UFO incidentem, co si asi myslí obyvatelé Marsu a Venuše o plánech na osídlení jejich planet, proč ještě nemáme Technologii světla a jak zažít vlastní božství.

Článek Mistra je ke stažení zde. Otázky a odpovědi následují níže.

Můžete říci, co se stalo v roce 1947 v Roswellu v Novém Mexiku? Havarovalo tam UFO, a pokud ano, co se stalo s lidmi uvnitř?

Ano, to byl jeden z několika případů, kdy posádka UFO (z Marsu) záměrně ztroskotala, aby americké úřady mohly prozkoumat havarovanou loď a těla. Musely to provést rychle, protože loď i těla se poté velmi rychle rozplynuly. Bylo tam pět členů posádky. Čtyři se ihned zabili a jeden ještě nějakou dobu žil. Všichni byli podrobeni úřední lékařské prohlídce. Po nějaké době se těla rozplynula, roztekla se do rosolovité látky, protože měli těla z éterické hmoty. Jejich těla i lodě se mohou projevovat na vyšších éterických úrovních nebo se mohou pro nás zviditelnit tím, že sníží svou vibrační úroveň. Americké úřady se toho opravdu hodně dozvěděly. Také získaly hodně informací z lodě, než se také rozplynula či dezintegrovala.

 

Jak jsme daleko od využití technologie světla?

Hned jakmile se vzdáme jednou pro vždy válek a zničíme veškeré zbraně, obdržíme od Vesmírných bratrů Technologii světla. Záleží to na nás. Jakmile zavrhneme jednou provždy války. Kdybychom dostali tuto technologii, ale nezavrhli bychom války, bylo by to tisíckrát nebezpečnější než jaderné zbraně. Takže tyto znalosti nikdy neobdržíme, dokud se skutečně natrvalo nevzdáme války a konfliktu.

 

Někteří lidé plánují osídlení Marsu a Venuše. Co by tomu řekli Marťané a Venušané?

Řekli by: „Jsme polichoceni, že chcete převzít naši planetu, ale děkujeme, nechceme. Děkujeme, nechceme, ale každopádně vám děkujeme.“

 

Na světě je dostatek potravin pro všechny, ale jak je tomu s vodou?

Tak tam platí ten samý princip jako pro potraviny. Potřebujeme se naučit dělit se s ostatními. Existují země, kde je voda nedostatek – například Izrael a Palestina využívají tu samou vodu. Izrael spotřebovává většinu vody a Palestinci musí vyjít s tím, co zbývá. Je docela zásadní, abychom se dělili.

 

Došlo někdy na jiných planetách, kde jsou lidé vyspělejší, k tomu, aby se přivedli až na okraj propasti, jak to děláme my? Byli zachránění? Nejsme jednoduše odsouzeni k záhubě?

Nejsme odsouzeni k záhubě. Nyní se nacházíme ve Věku vodnáře. Potíž je v tom, že polovina světové populace je Rybí – dělají jim dobře energie a způsoby Ryb. Tito lidé trpí; vidí, jak jejich svět mizí. Rybí lidé jsou nositeli přežilých, starých konkurenčních struktur. Pocházejí z minulosti a nemají, co by dnes světu dali. Jejich poselství náleží minulosti. Konzervativní vlády ve světě jsou konzervativními silami, které popírají energie Vodnáře, energie budoucnosti. Tyto energie nabízejí budoucnost v jednotě. Působí pouze skrze skupiny, nikoliv jednotlivce ale skupiny. Lidé si postupně vyvinou skupinové vědomí. Mistři nemají žádné oddělené vědomí sebe – mají skupinové vědomí. Považují se za skupinu a přemýšlejí o sobě jako o skupině. Jsou skupinou, která ukotvuje ve světě druhý aspekt božství – který nazýváme Láskou.

 

Uskutečnila se nedávná prostoupení (viz otázky a odpovědi v zářijovém Share International) po celém světě?

Ne, byla omezena na Spojené království Velké Británie a Severního Irska.

 

Jak může někdo zažít vlastní božství?

Každý je Bohem, jenž má možnost vytvářet všechny věci. Až uvidíte Maitréju, shledáte Jej neobyčejným a velice prostým, prostším, než si dovedete představit. Uvidíte, že je tak pokorný, že si pokoru tohoto člověka nedokážete představit. Nestojí o přívržence. Je to učitel. Chce vyučovat a my, pokud budeme chtít, tak se můžeme učit. Maitréja nikdy nenarušuje svobodnou vůli. Vyučuje ale s půvabem, s pochopením, jednoduše, abychom mohli porozumět velmi komplikovaným otázkám, smyslu a účelu života.

Známe co je smyslem a účelem života? Víme, proč tady jsme? Jaký to má účel být na Zem?. Myslíme si, že můžeme dělat cokoliv, ale nevíme nic. Budeme opět muset být jako děti a pracovat s Mistry a kde bude třeba nás něčemu naučit, tam nám Oni poradí.

Maitréja nechce, abyste Jej uctívali jako Boha. Lidé uctívají svoji představu Krista, svoji představu Buddhy, svoji představu kohokoliv, koho hledají, Krišnu nebo cokoliv. On si přeje, abyste Vy byli Vy, abyste byli sami sebou, ne někdo jiný. Abyste nikoho nenapodobovali, ale byli sví.

Bůh je zkušeností, která se má vyjadřovat. Rozšiřujete svoje vědomí, abyste si toho byli vědomi. Zapomínáme. Nechápeme Zákony, které řídí naše životy. Tváříme se, že neexistují, ale jsou to Zákony.

Život je umění. Je třeba se jej učit a je třeba se učit Zákonům, které jej řídí a je třeba je respektovat.

Umění žít se v tomto novém věku neobyčejně rozvine – v každém ohledu našich životů. Vyplatí se být v tuto dobu naživu.

Podpořte nás sdílením

investigation begins at troubled Torrance refinery

investigation begins at troubled Torrance refinery

Torrance firefighters are researching the cause of a fire Saturday morning at the Torrance Refining Co. grueling. After getting reports of an outburst. They extinguished the blaze within a half hour, had said Torrance Fire Capt. Robert Millea. City officials later issued an alert on the grounds that there was „No offsite impact, the previous Exxon Mobil refinery on West 190th Street, Now owned by New jersey based PBF heat Inc, Has been the site of several incidents as time…

Číst více Číst více

Torrance firefighters are researching the cause of a fire Saturday morning at the Torrance Refining Co. grueling. After getting reports of an outburst. They extinguished the blaze within a half hour, had said Torrance Fire Capt. Robert Millea. City officials later issued an alert on the grounds that there was „No offsite impact,

the previous Exxon Mobil refinery on West 190th Street, Now owned by New jersey based PBF heat Inc, Has been the site of several incidents as time goes by, Prompting protests from residents over safety and environmental issues. The latest incident occurred on the two year anniversary of a major explosion at the refinery that shuttered most of its operations for over a year.

shoots, Explosions at Torrance refinery have local community on edge Ivan Penn and Tony Barboza

An explosion last year at a Torrance oil refinery spewed smoke and dust into surrounding communities andalerted residents to the dangers of living near the sprawling industrial complex.

ever since then, Shutdowns, Flaring incidents and a fire that broke out Tuesday have only shot up anxiety about.

An explosion last year at a Torrance oil refinery spewed smoke and dust into surrounding areas andalerted residents to the dangers of living near the sprawling industrial complex.

ever since then, Shutdowns, Flaring incidents and a fire that broke out Tuesday have only enlarged anxiety about.

(Ivan Penn and as well as Tony Barboza)

In that experience, A giant piece of pollution control instruments called a precipitator blew up, Filling Chinese Wholesale Jerseys
the air with the dust and dirt. Federal government bodies called the explosion a „bad near miss“ That could have ended in a „Potentially huge release“ Cheap Jerseys
Into adjoining communities. Chemical Safety Board released findings that one power tool narrowly missed crashing into a tank in the alkylation unit. The tank contained tens of a lot of money of modified hydrofluoric acid. representative. Ted n. Lieu (D usually are) Said he would urge the chemical Safety Board to include Saturday’s incident in its probe of the 2015 explosion. He commended the South Coast Air Quality Management District for proposing to phase out modified hydrofluoric acid at ca has been refineries.

„Refineries are not used to have explosions, Lieu understood, with the addition of that „God could possibly warn us again,

A local group called the Torrance Refinery Action Alliance had already been planning a rally and march to the refinery Saturday to demand safety benefits when residents were alerted to the fire. Refinery workers had been planning their own showing in response, depending on the Daily Breeze.

Maureen Mauk, One of the founders of homes Lobbying Against Refinery Exposures, Said the timing of most up-to-date incident was ironic.

„every single single day it seems we’re getting another warning. what’s going it take for local, State and federal officials to realize what danger town is in, Mauk made.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z prosincového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z prosincového časopisu Share International

150x130-8671-share-logo2009-12 (1)

Kromě otázek na dění ve světě, UFO a přírodní katastrofy je hned na začátku uveden zajímavý dopis redakci Share International o bezprostředním oknu příležitosti pro první televizní vystoupení Maitréji Krista v americké televizní stanici.

Podpořte nás sdílením

Nedaleko nás právě probíhají historické události

Nedaleko nás právě probíhají historické události

150x130-7ebe-copenhagen-protest

Události, jež mění tvář tohoto světa začínají mnohdy docela nenápadně a probíhají téměř až do svého vyvrcholení bez větší pozornosti většiny lidí. Kdo by ještě například začátkem listopadu 1989 dokázal představit, že za několik málo měsíců budeme žít v demokratickém státě a kdo před něco víc jak rokem tušil že nás čeká vleklá celosvětová krize?

Události, jež mění tvář tohoto světa, začínají mnohdy docela nenápadně a probíhají téměř až do svého vyvrcholení bez větší pozornosti většiny lidí. Kdo by si ještě například začátkem listopadu 1989 dokázal představit, že za několik málo měsíců budeme žít v demokratickém státě a kdo před něco víc jak rokem tušil že nás čeká vleklá celosvětová krize?

Právě tak nyní, když vrcholí světová konference Spojených národů o klimatických změnách v Kodani, se může zdát, že to je jen další formální jednání hlav států a odborníků na životní prostředí, ale ve skutečnosti jde o významný pokus o nastolení spravedlivějšího a zdravějšího světa.

Předně je třeba si uvědomit, že organizátorem tohoto velkého podniku je celosvětové sdružení, které vzniklo jako důsledek vítězství pokrokových sil v poslední světové válce. Zahrnuje naprostou většinu zemí světa a je opravdovým reprezentantem lidstva na planetě Zemi. Organizace Spojených národů je v plánech Mistrů předurčena k celosvětovému řízení dalekosáhlých změn ve všech oblastech života. Mimo jiné má za úkol v praxi uplatnit princip sdílení na mezinárodní úrovni a tím nastolit spravedlnost a mír pro všechny.

Není tedy náhodou, že právě tato organizace pořádá světovou konferenci o řešení jednoho z nejožehavější globálních problémů – o klimatických změnách.

Z obvyklých reportáží a komentářů médií se vymyká hluboký a rozumný text, který jako úvodník vytisklo těsně před začátkem summitu 56 světových novin ve dvaceti jazycích současně na několika kontinentech. Jak se v úvodu textu říká, uskutečnili „tento bezpříkladný krok proto, že lidstvu hrozí bezprostřední nebezpečí“. Výstižný titulek varuje „Konference o klimatických změnách v Kodani: 14 dnů, které zpečetí pohled historie na naši generaci“.

Také hlas lidí je čím dál tím více slyšet. A to doslova i v jednacím sále. Nejprve se dnes skupina asi 4 tisíc aktivistů pokusila proniknout do jednacího střediska Bella center, aby zde uspořádala „shromáždění národů“. Když k uším delegátů nedolehly výzvy stotisícových demonstrací ani přesvědčivé zkušenosti domorodých lidí ze všech kontinentů, kterým oteplování klimatu doslova bere živobytí a půdu pod nohama, uspořádalo asi 60 členů nevládních organizací hlasitou stávku přímo v jednacím středisku, přičemž zpěv a bubnování vedl domorodý bolivijský indián Tom Goldtooth.

Když sleduji fotografie a videa z jednání i z akcí a protestů v okolí, cítím z aktivistlů spravedlivé zanícení pro dobrou věc, podobné tomu, co panovalo v národě při sametové revoluci, a z tváří politiků se po včerejší krizi dá vyčíst úleva a určité radostné poznání, že lze jednat a dospět k dohodě i jinak, že spolupráce je možná a vede k řešení, že se mohou podílet na něčem, co je velká a nanejvýš potřebná záležitost . Mnozí si již uvědomují, že jsou pod velkým tlakem a že lidé je budou soudit podle jejich činů. Jak řekl dnes David Milliband, ministr pro životní prostředí Velké Británie:“Politici budou čelit hněvu veřejnosti, pokud to dopadne tak, že dohoda nebude možná.“

Politici si již dobře uvědomují, že tento tlak nepoleví a lidé a národy začínají cítit svou sílu změnit svět, když se spojí dohromady. Ať už tedy Kodaňská konference nakonec dospěje k dohodě nebo ne, bude stejně značit velký krok ve sjednocování lidstva, v jeho směřování k pravdě a spravedlnosti.

Podpořte nás sdílením

Tři jarní svátky v roce 2010

Tři jarní svátky v roce 2010

150x130-8b81-uplnek

Jaro je období, ve kterém se připravujeme na tři ohromné energie uvolňující se při třech hlavních jarních úplňkových svátcích. Hierarchie (včetně všech učedníků) začíná od zimního slunovratu vytvářet vnitřní napětí, jež se stále zvyšuje a udržuje, aby bylo uvolněno při jarních úplňcích.

Podle Mistra DK: „…vstupujeme do ročního období, ve kterém už jen odpočítáváme dny do Jarních úplňkových svátků. Od této chvíle až po Jarní svátky počínají Mistři vyvíjet a udržovat vnitřní napětí, jež později uvolní v době svátků. Učedníci jsou podněcováni, aby dle svých schopností ve spolupráci s Hierarchií činili totéž.“

„Tři jarní svátky poskytují skupinám po celém světě jedinečnou možnost společně vybudovat velice účinný rytmus. Hierarchie může během 24 hodin spojit všechny pracující skupiny po celém světě do globální sítě světla, kterou trvale vytvářejí a zesilují. Roli hraje i mocný psychologický faktor, jmenovitě zvýšený popud k úsilí a službě, který oslavy těchto svátků dodávají.“

(Benjamin Creme, Maitréjova mise, díl třetí)

Jarní svátky (20:00 – 20:00)

  1. Velikonoční svátek (Beran): pátek 2. dubna – sobota 3. dubna 2010
  2. Svátek Wesak (Býk): pátek 30. dubna – sobota 1. května 2010
  3. Svátek Krista (Blíženci): pátek 28. května – sobota 29. května

Přesné časy úplňku:

  1. Úplněk v Beranu – 30. března 2010, 4.27 LČ
  2. Úplněk v Býku – 28. dubna 2010, 14.20 LČ
  3. Úplněk v Blížencích – 28. května 2010, 1.08 LČ

__________________________________________________________________________________

Velikonoční svátek (Beran)

Pátek 2. dubna – sobota 3. dubna 2010

První jarní svátek vyjadřuje proces znovuzrození a revitalizace. Slaví se při úplňku v Beranu po jarní rovnodennosti a obvykle se koná v dubnu. Pro křesťany jsou to Velikonoce, svátek vzkříšení. Slaví se zmrtvýchvstání Krista, ale vzkříšení znamená více než jednorázové zmrtvýchvstání fyzického těla z hrobu. Každou minutu každé hodiny máme možnost se znovunarodit, vystoupit z minulosti a dostat se dál. Odložíme-li staré způsoby myšlení a staré emoční vzorce, odrosteme-li starým zvykům a přesvědčením, máme možnost bezpodmínečně přijmout každou novou situaci. Prostor pro očekávání, jež jsme takto vytvořili, se zaplní vyššími energiemi a vnitřní světlo se rozšíří. Otevřeme se tak bohatšímu životu a budeme přetvořeni.

__________________________________________________________________________________

Svátek Wesak (Býk)

Pátek 30. dubna – sobota 1. května 2010

Svátek Wesak nastává za úplňku v Býku, obvykle v květnu. Na Východě se jím připomíná Buddhovo osvícení a jeho oslavy jsou velmi rozšířené. Wesak označuje vrchol duchovní roku, protože se říká, že Buddha se každého roku v tuto dobu na krátkou chvíli vrací na fyzickou rovinu, přinášejíc s sebou příliv života a duchovního povzbuzení, kterým oživuje veškeré lidstvo. Tisíce poutníků se každého roku shromažďuje v odlehlém údolí v Himálájích, aby znovu ztvárnili dávný posvátný obřad založený na legendě o Wesaku, který se týká sdílení vod života.

__________________________________________________________________________________

Svátek Krista – Svátek dobré vůle (Blíženci)

Pátek 28. května – sobota 29. května 2010

Tento svátek se stane Svátkem lidského ducha směřujícího k Bohu, snažícího se nalézt shodu s Boží vůlí a bude věnovaný vyjádření správných mezilidských vztahů. Bude ustanoven každoročně v závislosti na úplňku v červnu. Bude to den, ve kterém se bude uznávat duchovní a božská podstata lidstva. Kristus již po dva tisíce let v den tohoto svátku zastupuje lidstvo. Stává před Hierarchií před zrakem Šambaly jako Bůh-Člověk, vůdce Svých lidí a „Nejstarší z velké rodiny bratrů“ (Římanům VIII: 29). Každoročně v tuto dobu pronáší před shromážděnou Hierarchií poslední Buddhovo kázání. Proto se tento svátek stane svátkem hlubokého vzývání (invokace) a přitažlivosti základní touhy po sounáležitost, lidské a duchovní jednotě, a bude představovat výsledek Buddhovy a Kristovy práce v lidském vědomí.

__________________________________________________________________________________

Maitréjova požehnání během Jarních svátků

Maitréjova požehnání proběhnou vždy v 15.00 místního času

  1. neděle 4. dubna 2010
  2. neděle 2. května 2010
  3. neděle 30. května 2010

Pro požehnání udržujte pozornost v korunní čakře – v centru na vrcholku hlavy – (pozornost do tohoto centra by měla být upřena pouze při této příležitosti) a seďte v tiché meditaci, dokud energie proudí.

Mohou vás také zajímat otázky a odpovědi, které se objevily v Share International a týkají se transmisní meditace, při které lidé dostávají i Maitréjovo požehnání. Zde jsou:

Během tří jarních svátků, když Maitréja dává požehnání, provádí-li v této době skupina právě transmisní meditaci: Přijdou lidé o požehnání, mají-li pozornost v ádžna čakře?

Odpověď: Ne
Změní-li ohnisko své pozornosti z ádžna čakry do korunního centra, zastaví se transmisní přenos?

Odpověď: Ne

Vyžaduje to zapojení Mistrů během transmise, aby začlenili Maitréjovo požehnání jako její část?

Odpověď: Ano

Provádí Maitréja požehnání při transmisi podobně, jako když prostupuje vás?

Odpověď: Ne

Je to čistě Kristův princip, sama energie vědomí, která prochází skrze příjemce při požehnání?

Odpověď: Ne, je to mnoho energií.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z květnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z květnového časopisu Share International

150x130-67a2-share-logo-5-2010

Kolik rozhovorů dosud Maitréja poskytnul? Jedenáct. Byly všechny tyto rozhovory na stejném kanále? Ano. Vysílaly se tyto rozhovory pokaždé ve stejném čase? Víceméně ano.

Kolik rozhovorů dosud Maitréja poskytnul?

Jedenáct.

Byly všechny tyto rozhovory na stejném kanále?

Ano.

Vysílaly se tyto rozhovory pokaždé ve stejném čase?

Víceméně ano.

Děkuji za inspirující zprávy o Majtréjových televizních rozhovorech v Americe. Je pravda, že radíte, aby všichni, kdo si myslí, že viděli v americké televizi rozhovor s Maitréjou, si tyto myšlenky nechali jen pro sebe? Existují nějaké vyjímky?

Lidé mohou říkat, že Jej viděli, ale nic více. Neměli by říkat nic, co by mohlo narušit jeho „inkognito“ vystupování. Ani by neměli říkat nic, co by lidi vedlo k poznání, u koho nebo v jakém televizním programu se objevuje.

Co hodláte udělat, abyste zastavil to hlupáctví na show Stephena Colberta ve Spojených státech? Pochopíte, že Raj Patel není Maitréja, nebo oznámíte světu, že je to Maitréja? S tímhle nesmyslem je třeba skoncovat. Maitréja tady ještě není a ještě takových 20 let nebude. Prosím, pomozte nám zastavit tu hloupost a dejte světu na vědomí, že On ještě nepřišel. Díky.

Posledních 35 let, na Maitréjovu žádost, připravuji to, čemu on říká Jeho cesta – to znamená, že připravuji lidstvo na Jeho vstup do běžného světa spolu se skupinou Mistrů, Jeho učedníků. Tato práce obnáší přednášení po celém světě, psaní mnoha knih, redigování časopisu Share International. Se skupinou spolupracovníků, se kterou dohromady vytváříme Share International, se snažíme dávat ve známost přítomnost a vystoupení Maitréji jako Světového učitele již od července 1977, kdy přišel ze svého útočiště vysoko v Himáláji do asijské komunity v Londýně, jako ´plně zralý, dospělý člověk. Maitréja považuje Londýn za středisko svého zájmu v moderním světě.

Dne 12. prosince 2008 Share International odhalil světovým médiím, že se na obloze objeví „hvězdě podobné světlo“ pozorovatelné po celém světě a že to bude znamení ohlašující Maitréjovo první vystoupení v americké televizi ve velice brzké budoucnosti. Od té doby byla „hvězda“ pozorována po celém světě. Na přednášce v Londýně dne 14. ledna 2010 jsem oznámil, že Maitréjovo první vystoupení v americké televizi již skutečně proběhlo. Objevil se v televizi dosud 11 krát v pořadech, což dále pokračuje. Vystupuje inkognito, jako jeden z nás, jako obyčejný muž, takže reagují-li na něj lidé, je to proto, že chtějí ve světě tytéž věci, o které se On zasazuje, a ne kvůli tomu, jaké má duchovní postavení.

Nikdy jsem neukázal na osobu a neřekl „to je Maitréja“. Ta „hloupá a nesmyslná historka“, na kterou poukazujete, nemá naprosto nic společného se mnou ani s lidmi spojenými se mnou nebo se Share International. Jak už jsem řekl Scottu Jamesovi, novináři, který to celé začal v New York Times, nikdy jsem o Raj Patelovi neslyšel. Nikdy jsem se s ním nesetkal a vím jen to, co o něm říkají jiní. Jak už jsem sdělil panu Jamesovi, není mou úlohou oznamovat, zda někdo je či není Maitréja, a ani nic takového neudělám, dokud Maitréja sám nepotvrdí svou pravou totožnost v Den deklarace. Také jsem panu Jamesovi řekl, že pan Patel (který sám popírá, že je Maitréjou) Maitréjou být nemůže. Byl zjevně pouhým čtyřletým dítětem, když Maitréja přijel v červenci 1977 do Londýna jako dospělý muž.

Setkal jsem se doslova s tucty lidí, kteří věří, že jsou Maitréjou, Světovým učitelem. Visí to „ve vzduchu“ naprosto přirozeně, povstává to z některých lidských myslí jako následek úsilí Share International zvýšit mezi lidmi očekávání příchodu Světového učitele. Proto se někteří mohou cítit být „tím Jediným“.

Takže se omlouvám, ale zkrátka nemohu přijmout vaši žádost, abych popřel své znalosti a zkušenosti. Buďte si jista, že Maitréju uvidíte dříve, ať už Jej poznáte či nikoliv. Je již velice silně zde a usilovně pracuje na osvícení lidstva.

Dne 31. března, když jsem si vyšel ven na kávu a soustředit se před prací, uviděl jsem hvězdu. Když jsem si jí všimnul, řekl jsem si „je to znamení?“ a ona se rozpukla do jasného ohně tvaru kosočtverce. Nejdřív jsem se podivoval, jestli je to vůbec reálné, ale pak se to zvětšilo, zmenšilo, potom opět zvětšilo a pohybovalo se to zleva doprava a vypadalo to, jako by si to se mnou hrálo! Když jsem už musel jít se připravit, světlo se opět zmenšilo, prudce vyletělo do výše a zůstaly za ním malé jiskry. Smál jsem se a říkal si „jak nádherné“. Byla to hvězda?

Ano, skutečně. Toto je nádherný popis toho, jak se „hvězda“ chová.

(1) Představují koaliční vlády pro řadu politických systémů, které trpí konfliktní politikou opozičních stran, správnou cestu?(2) Je to forma vlády dohodou, kterou budeme v budoucnu vídat častěji?

Ano. (2) Ano.

Mám autistického syna ve věku 12 let, starou duši, umí být velice moudrý. Pověděla jsem mu o Maitréjovi. Je do určité míry bezelstný, nezaujatý ve své víře. Zeptal se mě, zda se Maitréja objeví, když se bude modlit. Řekla jsem mu, že možné je všechno. Slyšel jste o tom, že by se Maitréja někdy objevil dětem?

Ano. Máme několik dopisů rodičů, jejichž děti „navštívil“ Maitréja.

Upřímně si přeji, abych vám mohl věřit a opravdu se vám podařilo mě na chvíli pobláznit. Společně se ženou jsme vždy pomáhali těm, kteří to potřebovali, a mnoho z nich bylo naprosto cizích. Pokračovali bychom v tom, kdyby se pro nás okolnosti tak drasticky nezměnily. Nyní, když je nám téměř šedesát, to vypadá, že budeme i my brzy na ulici. Kdyby opravdu existoval Spasitel nebo Bůh, proč by byly všechny ty války a chudoba? Podporovali jsme několik televizních kazatelů, ale když jsem potom napsal o zoufale potřebnou pomoc, nikdo se neobtěžoval odepsat. Přitom jsem stejně potřeboval jen dostat zpátky své dva centy.

Je mi velice líto, že u vás došlo k takové změně okolností, jak jste to jemně naznačil, obzvláště proto, že jsem ekonomický kolaps, jehož jste obětí, předpovídal celá léta. Samozřejmě doufám, že se vaše situace velice rychle vylepší. Rád bych ale upozornil, že jsem nikdy nemluvil o Maitréjovi jako o Bohu nebo Spasiteli. Za své problémy si můžeme sami, vznikly z naší nenasytnosti a sobectví (což není váš případ) a z toho, co Maitréja vidí jako kořen všeho zla: z naší samolibosti a pocitu oddělenosti. Nikdo nás nemůže „zachránit“, můžeme to udělat pouze my sami prostřednictvím narůstajícího pochopení skutečnosti, že jsme všichni bratry a sestrami na jednom světě, dále sdílením světových zdrojů, vytvářením spravedlnosti a tudíž dosahováním míru.

Je pro Argentinu rozumné, aby splácela svůj dluh MMF, Světové bance a dalším mezinárodním finančním institucím z rezerv Argentinské centrální banky? Pokud ne, jaký je správný způsob, jak platit? Jako vždy velmi děkuji za odpověď.

Je na Argentincích samotných, aby nalezli způsob, jakým splatit své dluhy. Nepřísluší mi o tom mluvit.

V mé zemi – Japonsku – panuje názor, že je to skvělá myšlenka, obchodovat s CO2 emisemi. Z hlediska logiky to zní dobře, ale já cítím, že je na tom něco špatného. Čím více slýchám některé politiky a ekonomy hodnotit a zdůrazňovat ekonomické efekty tohoto obchodu, tím víc cítím, že to „smrdí“. Pochybuji, že si malé společnosti a chudé země mohou dovolit kupovat emisní kvóty. Mohou se díky tomu zadlužit, anebo kvóty prostě ignorovat. Není tento systém jen dalším prostředkem pro ty, co peníze mají, jak vydělat další? Není to jen další takzvaně vynikající systém, který přinese prospěch bohatým zemím a osobám? Můžete ,prosím, vrhnout trochu světla na úskalí systému obchodování s emisemi?

Právě jste to řekl. Tento systém je nespravedlivý.

Podpořte nás sdílením

Otázky a odpovědi z dubnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z dubnového časopisu Share International

150x130-a60f-share-logo-4-2010

Další informace o Maitréjových televizních rozhovorech, příčiny zemětřesení na Haiti a v Chile, experimentální komunita v Rusku, UFO v renesančním malířství jsou témata otázek, na které odpovídá pan Creme v dubnovém čísle Share International.

Kolik rozhovorů již Maitréja poskytl?

Maitréja poskytl dosud devět rozhovorů (v době, kdy to jde do tisku).

Je „okno příležitosti“, které jste zmiňoval v březnovém vydání Share International stále otevřené?

Ano.

Uskutečnily se Maitréjovy rozhovory v Americe nebo někde jinde?

Maitréjovy rozhovory se prozatím odehrávaly v Americe. Půjde ale z Ameriky do dalších zemí: do Japonska, Evropy, Jižní Ameriky, Ruska a Číny a bude hovořit ke světu. Nezapomeňte, že když při rozhovorech hovoří, tak v naprosté většině případů probíhá současně vysílání po internetu. Jsou to velmi sledované televizní rozhovory na velkých televizních programech a na internetu Jej mohou poslouchat a sledovat najednou miliony lidí.

V Americe mluví anglicky; pokud by byl v Japonsku, hovořil by japonsky; v Rusku rusky, v Číně čínsky, v Jižní Americe španělsky nebo portugalsky. Tak budou miliony lidí slyšet a mít dostupný každý rozhovor, který poskytne.

Uskutečnily se všechny dosavadní Maitréjovy rozhovory v USA na stejném kanále?

Ano. Na stejném kanále.

Jak dlouho televizní rozhovory průměrně trvají?

V průměru trvají kolem půl hodiny.

(1) Domnívám se, že v Share International bylo jednou řečeno, že během prvních rozhovorů se Maitréja bude ukazovat zdrženlivým způsobem, jako kdyby se pokoušel nedat lidem najevo celé Své vyzařování, tak aby nám dal čas přizpůsobit se Jeho přítomnosti. Stalo se tak? (2) Můžeme očekávat jasnější ‘energetickou zprávu‘ nebo účinek v následujících měsících, když jej uvidíme v televizi nebo na internetu? (3) Byla Maitréjova vystoupení tak úspěšná, jak bylo v plánu?

(1) To není přesně ten případ. Představil se zdrženlivým způsobem, klidným způsobem. Dalo mu práci, aby nevystrašil ty, kterým chce pomoci. Takhle to pokračuje, ačkoliv je více otevřenější než napoprvé. Nemá to nic do činění s Jeho ‘vyzařováním‘. (2) Jistě bude více otevřenější, ale je také opatrný při omezování nebo zmírňování Své ‘energetické přítomnosti‘. (3) Zatím byly přiměřeně úspěšné.

(1) Vystupuje Maitréja při svých televizních rozhovorech v USA stále pod tím samým jménem? (2) Vypadá Maitréja stále stejně ve všech televizních rozhovorech? Používá Maitréja pro všechny rozhovory své současné tělo nebo používá pro některé z nich nebo pro všechny tělesné převleky?

(1) Ano. (2) Obměňuje své šaty (jak to děláme všichni). Používá tělo, ve kterém se objevil na světě.

V lednovém a únorovém čísle Share International jste řekl, že nemůžete dát přesný čas, den ani žádnou informaci o Maitréjových rozhovorech z takových a takových důvodů, pak v otázce tři říkáte, že neexistuje žádný přesný datum pro Den deklarace a že není v plánu na rok 2012. Předpokládám, že argument, aby lidé přijímali Maitréju pro to, co prosazuje, a ne protože se domnívají, že On je Světovým Učitelem stále platí. V otázce čtyři však říkáte, že média uvedou čas, kdy se Den deklarace uskuteční. Takže, můžete to vysvětlit?

Média provedou přípravy na Den Deklarace, až lidé budou požadovat, aby se Maitréja objevil před světem.

Je to úžasné, že Maitréju mohou vidět a slyšet desítky milionů nebo dokonce stovky milionů lidí kdekoliv na světě. Vzpomínám si, jak novináři čekali na Maitréju v Londýně s Patricií Pitchon [31. července 1985], kdy se Hierarchie zjevně rozhodla pohnout s věcmi kupředu, a zaútočily na ni síly zla, zvláště ty z meziplanetárního prostoru, ty, jež jsou nazývány Kosmickými silami zla. Hierarchie tak byla donucena chránit Zemi a některé kroky Opětovného příchodu se musely odložit. Nyní, když Maitréja vystoupil na veřejnost, vyplývá z toho, že naše planeta je více odstíněna proti pronikání Kosmických sil zla, jako důsledek svolení z božských úrovní naší planety a výše, aby bylo dovoleno Hierarchii pracovat bez přerušování?

Ne. Maitréja využil v daný čas výhodu otevření okna příležitosti.

Můžete něco říci o nedávných zemětřeseních na Haiti a v Chile?

Zemětřesení vznikají z kombinace faktorů. Zemské tektonické desky se posouvají a způsobují tlak, který vybuchne v sopce nebo jako zemětřesení. To se stalo jak na Haiti, tak v Chile, ale v případě zemětřesení na Haiti to také mělo karmický původ z důvodu vnitřních tlaků na Haiti mezi řadou utlačovatelských vlád a lidmi samotnými trvajícími mnoho let. Tato výměna energie mezi lidmi a vládami, které utlačovaly lidi, vyústila v napětí. Výsledkem takovýchto vztahů plných napětí, je vytváření karmické situace, která, když se tektonické desky pohnou zajisté způsobí, že tam vypukne zemětřesení. Zemětřesení v Chile bylo způsobeno pouze pohybem tektonických desek. To nemělo žádnou karmickou příčinu jako na Haiti.

Zdá se že, sílí proces projevování občanské nespokojenosti – například v Řecku proti úsporným opatřením, vládním výdajům apod. Je to začátek růstu síly lidu, která případně zahrne uznání Maitréji – nebo přinejmenším Jeho priorit, Jeho myšlenek, a nakonec zesílí požadavky na to, aby byl více přítomen v mezinárodní televizi?

Ne. Až dosud je to převážně místní sobecká reakce na nepopulární vládní ‘škrty‘.

Zeptejte se prosím svého Mistra jaké jsou poslední údaje o (1) přebytku ve výrobě potravin a (2) celosvětovém počtu úmrtí spojených přímo s hladem a podvýživou.

(1) Kolem 12 procent. (2) Téměř 3 miliony lidí.

Četl jsem, že obraz Leonarda da Vinci ‘Madonna a Saint Giovannino‘ má v pozadí namalované něco, co vypadá jako UFO. (1) Je zlaté kolo v pozadí da Vinciho obrazu zobrazením UFO? (2) Znal da Vinci během svého život přímo Vesmírné bratry? (3) Existují další renesanční malby, které obsahují obrázky UFO?

(1) Ne. (2) Ano. (3) Ano, jeden z nich je v Courtauldově Institutu umění v Londýně.

11. ledna 2010 jsem poslouchal na BBC Rádio 4 jak Susan Richardsová diskutuje o přednášce, kterou měla v Královské geografické společnosti v Londýne a která se nazývala ‘Ztracené a nalezené Rusko‘. Hovořila o podivných pověstech, které slyšela během svého pobytu v Rusku, z nichž jedna se týkala prosperující, šťastné komunity ve vzdálené oblasti, která je Západu neznámá. Toto společenství je v kolem dokola těžce zamořené oblasti. Jsou tam také politické nepokoje. Vyskytují se tam v hojné míře paranormální jevy: záplavy pozorování ‘bytostí vzešlých z UFO a malých vlasatých ďáblíků‘. Osoba, která komunitu vede je přesvědčena, že se jedná o příznivé úkazy, vyvolané kosmickou inteligencí a vyslané s posláním, aby jim pomáhaly. Susan Richardsová dávalo do protikladu vedení této komunity, tedy vedení příkladem jako v Quakerské tradici, s vedením ‘seshora dolů‘ v Putinově Rusku. Co se tam děje?

Toto společenství je předsunutou základnou, inspirovanou Mistrem Ježíšem jako experiment života ve společenství.

Podpořte nás sdílením