Archiv autora: Jan Vacek

Pochod v jednotě

Pochod v jednotě

201601-indian-holy-man-at-london-climate-march

Do časopisu Share International píší lidé své nejrůznější neobyčejné příhody a pan Creme ve spojení se svým Mistrem jim odpovídá a komentuje jejich zážitky. Následující příhoda patří i v rámci této rubriky k těm nejpozoruhodnějším, již proto, že je doprovázena doslova kouzelnou fotografií Maitréji.

Pane redaktore,

V neděli 29.listopadu 2015 se sešli spolupracovníci Share Interntational ze skupin z jižní Anglie, aby se připojili ke Klimatickému pochodu v Londýně, kde se mělo sejít až 50 000 lidí. Byli zde zastoupeni lidé ze všech oblastí života a stáří. Několik z nich přišlo v námořnických kostýmech a jiní měli zase kostýmy z muzikálového provedení Lvího krále. Projevy uváděly písně ze skupiny z původního skandinávského národa, kteří také kráčeli v čele pochodu.

Ke konci jsme se vraceli zpět k Parlamentnímu náměstí před Westminsterským palácem, kde jsem zahlédl zavalitého bělovousého indického svatého muže, oblečeného do stříbřitého a zlatavého slavnostního oděvu. Pohyboval se mezi lidmi, přičemž s některými pohovořil. Byla jsem zvědavá, o koho jde a tak jsem opustila naši malou skupinu a vydala jsem se k němu. Zeptala jsem se: “Máte pro nás nějaké poselství?“ Odpověděl: „Poselství? Nemám žádné poselství. Já jsem, prostě jsem. My všichni jsem navzájem spojeni, všichni spolu v jednotě. My jsme život! My jsme láska!“ Pak se obrátil, aby pohovořil s jiným člověkem. Vrátila jsem se k naší skupině a jedna ze spolupracovnic se mmě zeptala, jestli by bylo možné jej vyfotit. Tak jsme se k němu společně vrátili a on nám to dovolil. Zeptala se svatého muže, kde žije a on odvětil, že žije v srdci každého. Také se jej zeptala, proč nosí náhrdelník s třináctkami. Odpověděl, že je to symbol, jež se objevuje ve všech možných podobách. Je v Óm, křesťanský kříž je obsahuje tím, že nižší delší rameno je jednotka a ty tři ostatní horní ramena jsou trojka. Je možné je spatřit v mandalách a kdekoliv v přírodě. Jedná se o univerzální číslo.

Mohl byste se laskavě zeptat Vašeho Mistra, zda se jednalo o někoho výjimečného? Je na spodním okraji snímku požehnání?

Suzanne Philipps, Ashurst Wood, West Sussex, Velká Británie

Mistr pana Benjamina Creme potvrzuje, že šlo o setkání s Maitréjou v přestrojení za ´indického svatého muže´. Světlo na fotografii je požehnáním.

(Převzato z časopisu Share International, lednové a únorové čislo 2016)

Podpořte nás sdílením

Neobyčejné UFO úkazy

Neobyčejné UFO úkazy

ufo-andenes-norway-close

Prosincové číslo časopisu Share International přineslo obrázky dosud nevídaných vesmírných objektů. Několik obrovských vesmírných lodí různých tvarů zaznamenaly kamery družice SOHO, která trvale obíhá kolem Slunce a provádí jeho měření a snímkování.

14. srpna 2015 zachytily její kamery v blízkosti slunce obrovský objekt připomínající vážku. (Zdroj: sohowww.nascom.nasa.gov; youtube: Streetcap1).

Mistr Benjamina Cremeho potvrdil, že objekt tvaru svatojánské mušky je kosmickou lodí.

 

 

 

 

9. listopadu 2015 se na dvou záběrech ze sluneční laboratoře SOHO objevil jiný objekt obrovských rozměrů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mistr Benjamina Cremeho potvrdil, že jde o kosmickou loď vybudovanou společnými silami v kooperativním projektu za účasti více planet našeho Slunečního systému.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andenes, Norsko

Fotografie polární záře z 20. ledna pořízená Per-Arne Mikalsenem ukazuje UFO na noční obloze.

Mistr Benjamina Cremeho potvrdil, že jde o vesmírnou loď, která se obvykle nachází na podzemních základnách v Norsku.

 

 

 

 

 

 

 

 

UFO tvaru krychle zachycené kamerou SOHO 3. listopadu 2015.

 

UFO krychlového tvaru byly na snímcích solární laboratoře pozorovány již v průběhu několika let. Na tomto záběru ze 3. listopadu 2015 se dají dobře pozorovat detailně jeho tvar a barevnost.

 

Kapské město, Jihoafrická republika

 

Webová stránka Huffington Post podává zprávy o mnoha fotografických záběrech pořízených 8. listopadu 2015, na kterých jsou vidět nad Kapským městem obrovské mraky připomínající UFO. V komentáři píšou: “Vypadalo to jako úvodní scény z nějakého letního filmového trháku. Jakoby se nad Kapským městem v neděli vznášela flotila UFO. K žádné invazi vetřelců však nedošlo. Bylo jen vidět úžasnou formaci čočkovitých oblaků.“

Mistr Benjamina Cremeho potvrdil, že oblaky tvaru UFO byly lodě z několika planet. Je to další příklad koordinované práce různých planet.

 

Poloostrov Kamčatka

Na ruském poloostrově Kamčatka vyfotografoval 14. srpna 2015 Vladimír Vojčuk oblaka tvaru UFO nad kamčatskými sopkami. (Zdroj: weather.com)

Mistr Benjamina Cremeho potvrdil, že tím „oblakem“ byla mateřská loď z Marsu.

Podpořte nás sdílením

Papež v Kongresu promluvil Američanům z duše

Papež v Kongresu promluvil Američanům z duše

pope-francis-us-congress

Vpravdě historická návštěva hlavy katolické církve ve Spojených státech měla neobvyklé vyvrcholení, když papež František, jako vůbec první ze svatých otců, promluvil před americkým Kongresem. Jeho projev sledovali jak kongresmani, tak senátoři a přítomni byli také členové vládního kabinetu prezidenta Obamy a členové diplomatického sboru.

Již dlouho před začátkem papežova projevu panovalo v sále velké očekávání a napětí se s každou minutou stupňovalo. S velkou obřadností byl nakonec Svatý otec František uveden do sálu. Na něm však jakoby žádné vzrušení nebylo znát. Pokojně kráčel řadou tleskajících přítomných a zdravil známé a choval se nenuceně. Stačil si podat ruku s ministrem zahraničí Kerrym, aby pak před řečnickým pultíkem ještě dlouho čekal, až dozní neutuchající potlesk. Ten musel nakonec utišit předsedající pan Boehner údery svého kladívka. Pak teprve mohl začít historický projev Svatého otce před vrcholnými zákonodárci a politiky americké federace. Již na začátku projevu rozptýlil papež František všechny spekulace ohledně témat a názorů, které nejrůznější komentátoři a politologové v jeho projevu předpovídali a kolem kterých se točila debata, jak kontroverzní mohou pro jednotlivé skupiny zákonodárců být. Svůj projev začal připomenutím úlohy a postavení vrcholných zákonodárců jako představitelů národa, kteří mají hájit zájmy lidí a to zejména těch, kteří jsou slabí a ohrožení. Celý projev se nesl v duchu historických perspektiv americké státnosti a ideálů, které ji po staletí formovaly. Tím, jak pozitivně vyzdvihl ideály svobody, bratrství a spravedlnosti, otevřel patriotickým Američanům jejich srdce. Již brzy po začátku projevu bylo znát na obou mužích sedících za předsednickým stolem, tedy na víceprezidentovi Bidenovi a panu Boehnerovi, viditelné pohnutí, stejně jako na dalších přítomných v sále. Namísto pouhého deklamování svých názorů a představ, využil Svatý otec skutečných postav americké historie, na kterých ukazoval, jak přispěli k všeobecnému pokroku. Těmito postavami byly prezident Lincoln, Dr. Martin Luther King, Dorothy Day a mnich Thomas Merton. Na příkladu prezidenta Lincolna ukázal, že vytváření svobodné společnosti se neobejde bez spolupráce, solidarity a poslušnosti. Na mnohé rány současného světa zmítaného válkami a konflikty nabídl recept v podobě spravedlnosti a míru. Násilím se nic nevyřeší. Je třeba odstranit nespravedlnost i v takzvaném rozvinutém světě, kde nás čeká spousta práce na nápravě, obnovení naděje a spravedlnosti. Vícekrát zdůraznil potřebu jednoty, obnovení ducha bratrství a spolupráce při hledání všeobecného dobra. Přitom je nutné obětovat dílčí zájmy a sdílet na všech úrovních.

Pokračoval příkladem reverenda Kinga, který dokázal probudit mnoho lidí, aby s ním šli za společným snem – za rovná politická a občanská práva pro všechny Afroameričany. V této souvislosti nabádal, aby současná generace neopakovala chyby svých předchůdců a aby přijala emigranty tak, jakoby to byli vlastní lidé. Připomněl také zlaté biblické pravidlo, abychom se chovali k bližním tak, jak bychom chtěli, aby se oni chovali k nám, a nabídl i své zevšeobecnění: pokud chceme bezpečí, tak poskytujme bezpečí, pokud chceme život, tak dávejme život, pokud chceme příležitost, tak dávejme příležitosti. Odvážil se připomenout v jednoduchém podobenství i karmické pravidlo: hůl, kterou používáme na ostatní, bude za nějaký čas použita na nás.

Dorothy Day patří mezi méně známé postavy americké historie. Byla katolickou průkopnicí dělnického hnutí a bojovala za spravedlnost pro utiskované v duchu její víry a biblických příkladů. V dnešní době globálních krizí a problémů vyjádřil Svatý otec potřebu globální solidarity. K tomu podle něj patří vytváření a rozdělování bohatství a správné využívání přírodního bohatství. To se týká i udržování našeho společného domova, naší planety. Opětovně vyzval, aby se zákonodárci zasadili za přesměrování ekonomiky a odstraňování nejpalčivějších důsledků lidské činnosti na přírodu. Je třeba odvážně hledat cesty jak bojovat s chudobou, za obnovení lidské důstojnosti lidí na okraji společnosti a zároveň chránit přírodu. Technologie je třeba dát do služeb novému druhu pokroku – zdravějšímu, lidštějšímu, sociálnějšímu a spojujícímu.

Následně se zmínil o posledním z vybraných amerických vzorů, o mnichovi Mertonovi. Myslitel a mystik byl zastáncem dialogu a usmíření mezi národy a církvemi. Na jeho příkladu vyzval k odvaze a pragmatismu při překonávání antagonismů mezi státy. Jemně tím narážel na zlepšení vztahů s Kubou, které František nedávno pomáhal zprostředkovat. Konečným cílem musí být ukončení všech válečných konfliktů. Proto je také třeba skončit s obchodováním se zbraněmi za účelem zisku, které často končí v rukou agresorů a krutovládců.

Nakonec se zabýval i tématem obnovení zájmu o rodinu. Upozornil na ty nejzranitelnější – na děti, které často mají před sebou budoucnost plnou násilí, zneužívání a zoufalství.

Tomuto proslovu, plnému americké historie, naslouchal se zájmem celý sál a častokrát papeže přerušil potleskem. Mnozí neskrývali dojetí, což bylo zejména vidět na panu Boehnerovi, který byl téměř stále vidět v záběru za Svatým otcem. Zdá se, že papež se svým projevem dotkl jejich srdce a rozezněl citlivou americkou strunu, v jejímž tónu se dokáže americký národ stmelit pro velké činy, vedoucí k pokroku celého lidstva a společnému dobru. O tom mnohokrát hovořil pan Creme, když říkal, že dosud se projevovala pouze osobnost Ameriky, která je zabarvena paprskem idealismu a oddanosti, jenž má na svědomí mnoho omylů a zla. Svět podle něj stále čeká, až se projeví duše tohoto národa, která je pod vlivem paprsku lásky a moudrosti. Pak teprve bude moci Amerika naplnit svůj úděl, ke kterému je předurčena. Zdá se, že projev papeže Františka dokázal citlivým způsobem rozfoukat plamínek lásky, který v srdci tohoto národa dosud jen skomíral, a v tomto smyslu k Američanům promluvil z jejich vlastní duše.

Podpořte nás sdílením

Modlitba pro Nový věk

Modlitba pro Nový věk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Přítomnost Maitréji přináší lidem úlevu a pomoc v mnoha směrech. Nové energie a myšlenky, které s sebou přináší, umožňují zcela nové způsoby a formy duchovní práce.

Transmisní meditace, kde se používá Velká invokace, je jedním z nejsilnějších nástrojů skupinové práce pro pomoc světu při nastolení Nového věku. Individuální duchovní pokrok je u ní mocným ovšem vedlejším efektem. Její provádění je sice jednoduché, ale vyžaduje čas a přítomnost dalších lidí a to se již většinou tak jednoduše nedá zařídit. Zůstává proto hlavně nástrojem služby pro zatím nemnoho vyvolených, kteří cítí potřebu se této „neviditelné“ práci věnovat a jsou ochotni pro to také něco obětovat.

Obrovská příležitost k duchovnímu poznání a pokroku, která se nyní všem lidem otevírá,  však může nalézt své naplnění ještě jednodušším způsobem.  Dá se říci, že veškeré utrpení, které na tomto světě prožíváme, pochází z toho, že se nesprávným způsobem ztotožňujeme se svým tělem, se svou emocionalitou, se svými myšlenkami a energiemi; jednoduše s tím, co je v nás pomíjivé, a zapomínáme přitom na to, co je v nás věčné. Tohle poznání není nové, slýcháváme je již po staletí a možná tisíciletí od nejrůznějších duchovních mistrů a avatárů. Ti také přinesli nejrůznější techniky, jak tuto vytrvalou závislost překonat. Duchovní vyspělost lidstva  a přítomnost Maitréji a Mistrů umožňují nyní stále většímu počtu lidí používat silnější a efektivnější techniky. V tomto článku bych vám chtěl představit jednoduchou afirmaci, kterou Maitréja poskytl světu během svého působení mezi londýnskými svámiji, jejichž prostřednictvím předával světu část svého učení. Poprvé byla tato modlitba zvěřejněna v časopise Share International v září 1988, který ji obdržel od nezávislých novinářů, se kterými byl v kontaktu jeden z blízkých Maitréjových spolupracovníků.

Přesně řečeno se nejedná o modlitbu, jak by se mohlo z názvu zdát, ale o afirmaci. Jak vysvětluje pan Creme: “Existují tři formy manter, nebo-li silových slov: modlitba, invokace a afirmace. Otčenáš je, jak již sám název napovídá (v angličtině „The Lord’s Prayer“), modlitbou, převážně emocionální prosbou k Božskému, aby nám zajistil naši denní potřebu jídla, bezpečí, vedení apod. Je pasivní, požaduje, aby vše učinil Bůh, z čehož vyplývá, že Bůh je od nás oddělený. Velká invokace není modlitbou, ale mantrou, ve které se Božské energie – prostřednictvím Jeho zástupců Buddhy, Krista a Šambaly vědomě vyvolávají tím, že myšlenky invokace chápeme a záměřujeme na ně svou vůli. To je úplně nový faktor a ukazuje na nový přístup.

Modlitba pro Nový věk, kterou nám předal Maitréja, je skutečnou afirmací s invokativním účinkem a bude mocným nástrojem pro naše poznávání, že člověk a Bůh jsou jedno, že nás nic neodděluje. Tím, že se utvrzuji v tom, že jsem Stvořitelem vesmíru, se (nakonec) dostanu do vědomí, že jsem Bůh, což je pravá skutečnost.“

Pojďme se podívat, co vlastně tato mantra říká. Já je Božský princip, který stojí za vším, co bylo stvořeno. Jáství z něj vyzařuje a je s ním totožné.  Údělem Jáství je svoboda. Když o něm takto uvažujeme jako o Bytí, tak se nazývá Átmanem. Uvnitř omezení, daných časem a prostorem, v tom jak se postupně stává dokonalým (tj. uskutečňuje se), to je duše, neboli Džíva. Duch zmiňovaný v této afirmaci je energií (Šiva – Šakti). Mysl je Brahma, což je soubor myšlenek. Tělo je Prakrti, tedy hmotná substance a také se tím může myslet činnost ve hmotě. Tyto pojmy se mohou považovat za podstatná jména, ale také za pohyb nebo proces.

Účinky této afirmace spočívají v tom, že nás postupně přeorientovává od mylného ztotožňování s naším tělem, myslí nebo energií k naší pravé podstatě, která je božská, zmiňovaná v afirmaci jako Jáství. Po čase se nakonec toto uvědomění vyvine v Sebe-uskutečnění, což je dokonalost. Přeorientujeme se z relativního na absolutní.

Proto, abychom dosáhli těchto účinků, je však třeba tuto mantru pronášet správným způsobem. U všech afirmací závisí jejich účinek na zapojení soustředěné vůle (Mistr Djwhal Khul to nazývá „pevným záměrem“).  Aby se zapojila vůle, je vhodné ji pronášet se soustředěním do ádžná čakry (čakra mezi obočím, jinak šestá čakra). Můžete ji vyslovovat nahlas nebo potichu, a to kolikrát denně chceme. Čím více, tím lépe. Nejlepší bude – ale to se nedá vysvětlit, pouze zažít – když ji budeme při pronášení prožívat. Spolu s další jednoduchou pomůckou, kterou Maitréja formuloval: odpoutanost, upřímnost ducha a čestnost mysli, nás používání této mantry může dovést k novému chápání a prožívání sama sebe, k větší svobodě, bezprostřednosti a přímosti, zatímco našich strachů a konfliktů bude ubývat.

.                                              Modlitba pro Nový věk

 

Já jsem stvořitel vesmíru.

Jsem jeho otcem i matkou.

Ze mne všechno vychází.

Ke mně se vše navrátí.

Mysl, duch a tělo jsou mými chrámy,

v nichž Jáství realizuje

Mé nejvyšší Bytí a Uskutečňování

 

 

Text  Modlitby pro Nový věk ve formátu pdf určený pro tisk naleznete v souborech ke stažení.

 

(zpracováno s použitím materiálů ze Share International)

Podpořte nás sdílením

Vychází Učitel světa v českém překladu

Vychází Učitel světa v českém překladu

macbcpainting.-web2

O příchodu Krista, Nového věku a o učení, které s tím souvisí, napsal pan Creme dohromady asi 16 knih. Každá z nich se zabývá touto historickou událostí v jiném kontextu. V češtině se díky úsilí členů Ekolandu podařilo vydat zatím tři z nich: Učení odvěké moudrosti a poselství Maitréji Krista, Opětovný příchod Krista a Mistrů moudrosti, Transmise – meditace pro Nový věk.

S blížícím se otevřeným vystoupením Maitréji – Krista na světovou scénu nabývá na důležitosti právě Jeho úloha a role v této dějinné události. A právě o tom pojednává další Cremova kniha, kterou se nyní podařilo vydat v českém překladu: Světový učitel pro celé lidstvo.Kniha detailně pojednává o plánovaném návratu naší planetární Hierarchie a o Maitréjově sestupu z Jeho útočiště v Himalájích v červenci roku 1977 a o Jeho práci ve světě, která se dosud odehrávala pouze v zákulisí. Hovoří také o ohromných změnách, které Jeho přítomnost přinesla, o Jeho plánech a projektech, prioritách a doporučeních pro nejbližší budoucnost. Kniha Jej vykresluje jako velkého a mocného Avatára a zároveň jako přítele a bratra lidstva.

Na úvod podává stručnou historickou perspektivu Maitréjova příchodu, která se zastavuje u událostí z 11. září 2001, jež vedly k citelnému prohloubení napětí a celosvětové krizi. Politická rovina však není jedinou významnou linií, po které se dá příchod Světového učitele sledovat.  Podstatou krizí, které se projevují v oblasti politické, ekonomické a sociální jsou duchovní problémy lidstva. Hlavní úlohou přicházejícího Avatára proto je přivést lidstvo ke změně jeho pohledu na sebe a na svět. Zejména chce odstranit iluzi pocitu oddělenosti, která ospravedlňuje současné nezodpovědné chování lidí i celých států, jehož důsledky nyní všichni pociťujeme. Na to hodlá Maitréja upozorňovat a inspirovat lidi ke změně. Náprava však musí přijít od lidí samotných, prostřednictvím jejich činů založených na dobré vůli a tomto novém uvědomění.

Knihu je možné, stejně jako ostatní, objednat emailem na adresu Ekoland klubu, který ji zasílá na dobírku za cenu 169 Kč plus poštovné.

Podpořte nás sdílením

Přednáška o transmisní meditaci

Přednáška o transmisní meditaci

MANDAR448.TIFF

Dne 20. 1. 2014 se uskuteční v Třinci přednáška o transmisní meditaci. Paní Ludmila Kaletová bude hovořit o meditaci pro Nový věk, kterou před čtyřiceti lety prostřednictvím pana Creme předal lidstvu jeden z Mistrů naší planetární Duchovní hierarchie.

Paní Kaletová má s meditací u nás asi největší zkušenosti a zároveň má i hluboké znalosti o člověku, jeho struktuře a vývoji, načerpané z Učení odvěké moudrosti. Dokáže proto zasvěceně a přitom srozumitelně vysvětlit všechny složité souvislosti a vlivy, které s meditací souvisejí.

O této meditaci se také můžete dozvědět více na těchto stránkách, např. zde.

Přednášku pořádá místní nezisková organizace „Za kulturní Třinecko, o.s.“ Pro další informace navštivte proto její stránky http://www.zakulturnitrinecko.cz/esoterika/prednasky/.

Podpořte nás sdílením

Projekt na sdílení

Projekt na sdílení

logo-prosinec-2013

Mistr pana Creme ve svém článku z prosincového Share International popisuje jednoduchý způsob, jakým dosáhnout spravedlnosti a míru v celosvětovém měřítku. Otázky a odpovědi pana Creme jsou opět věnovány mnoha tématům, z nichž zvlášť větší prostor dostaly tentokrát otázky vzdělávání a výchovy dětí a mladých lidí, schopnosti komunikace se zvířaty a výskytu UFO.

Článek Mistra o plánech na sdílení najdete zde. Následují otázky a odpovědi.

 

Poskytuje Maitréja stále televizní rozhovory v Rusku? Pokud ano, pak kolik se jich dosud uskutečnilo? K 10. říjnu měl v Rusku dohromady 26 rozhovorů.

Maitréja poskytl další tři, takže dohromady to dělá 29 rozhovorů v Rusku.

 

Uskutečňují se Maitréjovy rozhovory stále a jenom v Rusku?

Ano.

 

Myslíte, že na Den Deklarace budou malé děti do 14 let moci vnímat, když už ne Maitréjovy energie a Jeho poselství, tak alespoň všeobecné nadšení? Co v tento den děti budou vnímat?

Nepochybuji o tom, že ty, kterým bude brzo 14, budou pociťovat vzrušení a ucítí, že jde o velkou událost. Inteligentní děti nebudou chtít být ochuzeny o to, co se děje, a dozvědí se od svých rodičů, že nedostanou telepatickou zprávu od Maitréji.

 

Která zvířata jsou nejvíc telepaticky naladěna na člověka?

Ta, která s lidmi pracují: psy, kočky, koně, krávy, cvičení sloni a velbloudi.

 

(1) Je na světě hodně lidí, kteří mají vrozenou schopnost dorozumívat se se zvířaty? (2) Je těmto lidem přisouzena úloha sloužit jako mluvčí mezi lidstvem a zvířecím královstvím?

(1) Ano. (2) Obecně nikoliv, ale v jednotlivých případech ano.

 

(1) Jsou si někteří členové Nové skupiny služebníků světa vědomi toho, že jsou součástí zvláštní skupiny? (2) Jsou všichni členové Nové skupiny služebníků světa poměrně dost vyspělí ─ řekněme od druhého stupně zasvěcení výše?

(1) Ano. (2) Ne, v žádném případě. Někteří jsou opravdu dost vyspělí a pracují přímo s Mistry. Většina z nich však nikdy o Mistrech neslyšela a pracují pod inspirací, kterou dostávají od Mistrů a která, jak se k nim dolů dostává, se přitom několikrát přefiltruje.

 

Co je třeba nejdříve změnit ve světě v obecném pojetí vzdělání a myšlenkách o vzdělávání?

Všechno. Celý účel a metody vzdělávání je třeba přehodnotit a budou skutečně úplně přehodnoceny. To, čemu nyní říkáme vzdělávání, je vyvoláno potřebou připravit lidi pro jejich zaměstnání (ať už jsou v něm volná pracovní místa nebo ne). V budoucnosti bude skutečné vzdělávání připravovat lidi nejen na jejich práci, ale na život. Tím myslím, že se rozšíří záběr vzdělávání, aby připravoval mladé lidi na to, aby měli ponětí o své duši a získali vědomí duše a o tom, že vesmír je duchovně aktivní.  V budoucnosti budou děti vidět Mistry jako součást každodenního života a rozsah skutečného vzdělávání se postupně stane zřejmý.

 

Tolik mladých lidí cítí odcizení, nebo jsou nešťastní nebo bez naděje ─ co je možné udělat, aby se tento smutný stav věcí napravil?

Mnoho dětí nyní trpí duchovním strádáním. To jim přináší výše zmíněné postoje nebo beznaděj. Nová doba nepřinese jen sdílení a spravedlnost, správné lidské vztahy a mír, ale též vědomí, že existuje duchovní stránka a duchovní účel, což nyní téměř vůbec není.

 

Proč se nyní (od konce 20. století dál), velice zjednodušeně, neobjevuje takové umění, tací tvořiví géniové? Je to jakoby dny velkých mistrů výtvarného umění, literatur a hudby byly nenávratně pryč.

Tohle není doba, kdy by kvetlo velké umění, ale je hodně velmi dobrých umělců, kteří nedávno zemřeli (Picasso, Matisse, Kandinsky). Nevyskytují se ale tak velcí umělci jako Leonardo da Vinci, Rembrandt a Titian.  To všichni byli zasvěcenci třetího stupně. Picasso a Matisse, oba dva velmi dobří umělci, měli 2,4 stupeň zasvěcení. To něco říká o tom, v čem je rozdíl. V budoucnosti přijde s nadcházejícím čtvrtým a sedmým paprskem výjimečný rozkvete umění, obzvláště v oblasti, jak předpověděl Mistr Djwhal Khul prostřednictvím Alice Bailey, umění života.

 

Na straně 177 knihy Shromažďování sil světla (The Gathering of the Forces of Light, v češtině dosud nevyšla, pozn. překladatele) čteme, že se inkarnujeme ve skupinách, střídáme se ve vztazích stále dokola. Na té samé straně se také dovídáme, že asi tak jeden z milionu sňatků se týká spojení partnerů na všech pěti úrovních (duše, osobnosti, mentální, emocionální a fyzické úrovni).

Neví m si rady, s tím, jak tyto dva výroky dát dohromady.  Tím se totiž říká, že si bereme partnery pokaždé z té samé početně omezené množiny, ačkoliv téměř nikdy nevytvoříme opravdu duchovní manželství.

Moje otázka je ─ kde si máme hledat svého skutečného duchovního partnera?

Vycházejte z práce na sobě a z vašeho rozvinutého duchovního vědomí. Jak budou nyní Mistři přítomni, bude také mnohem více inteligentně vytvořených párů.

 

Během mé návštěvy Thajska (pláž Jomtien  blízko Pattaya) od poloviny září do poloviny října 2013, jsem vídal podivnou hvězdu.  Ta hvězda zářila jako Venuše, ale mnohem více a jasněji. Bylo ji vidět blízko Měsíce na pravé straně od něj. Byla to Maitréjova hvězda? Pokud ano, je možné ji vždycky tak dobře v Thajsku pozorovat?

To nebyla Maitréjova hvězda. Byla to Venuše.

 

Od té doby, co byla zavedena technika transmisní meditace, se některé drobnosti změnily. Například některé skupiny nyní poslouchají Maitréjova poselství předtím, než odříkávají Velkou invokaci. Jiné vyvolávají léčivé energie po té samé invokaci. Mohl by Váš Mistr říci, zdali se tyto drobné odchylky během let ukázaly pro meditační skupiny jako spíše přínosné nebo nikoliv?

Nejsou zvlášť přínosné a někdy dokonce škodlivé. Pro lidi je lepší provádět transmisní meditaci jak je popsána v knížce „Transmise – meditace pro Nový věk“. Takto ji předali Mistři, kteří nejlépe vědí, jako transmisní meditaci používat.

 

V oblasti kolem kláštera Rolduc v Kerkrade v Holandsku vídávají účastníci výroční konference o transmisní meditaci UFO.  Zprávy o tom, jak místní lidé pozorovali UFO, jsou také v místním tisku a na internetu. Je v této oblasti skutečně větší frekvence výskytu UFO. A pokud no, pak proč?

Ne. Je to poměrně klidná oblast.

 

V některých dopisech vydavateli se Mistr Ježíš objevuje občas s učedníkem.  Můžete o těchto učednících říci něco více? (1) Cestují v čase a prostoru jako to provádí Maitréja a Mistři? (2) Nebo žijí ve fyzických tělech jako Vy a já? (3) Jsou také zapojeni do práce na příchodu Krista?

(1)    Ne. (2) Ano. (3) Do jisté míry.

 

Kdo tvoří Hierarchii Mistrů moudrosti: a kolik jich je?

Hierarchie se skládá ze tří velkých Pánů: Krista neboli Bóddhisatvy, Manu a Pána civilizace a pak je 60 Mistrů s pátým nebo šestým stupněm zasvěcení. Diagram vztahů je v knize Alice A. Baileyové: Initation, Human and Solar (Lucis Press, 1922).

 

Můj lékař alternativní medicíny používá přírodní rostlinné esence, které lze aplikovat injekčně. Zajímá mne, zda by šla také voda z Nordenau používat jako injekce a zdali by to bylo silnější a účinnější než homeopatické kuličky? (Voda z Nordenau je z jeskyně blízko Düsseldorfu v Německu. Maitréja nabil vodní zdroj léčivou energií v dubnu 1992.)

Injekcemi by se nezlepšila účinnosti léku.

 

Nedávno byla nalezena malba Vzkříšený Kristus. Má se za to, že je od Tiziana. Je to jen čistá náhoda, že se objevila právě nyní?

Je to čistá náhoda.

 

Když vstávám a když jdu spát, používám Modlitbu pro Nový věk po Otčenáši. Je to správně pořadí použití?

Ano i ne. Není žádné předem dané pořadí.

 

Vy a Váš Mistr jste mnohokrát prohlašovali, že miliony, ne-li miliardy lidí si přejí změnu, svobodu, spravedlnost a bratrství.  Jak potom může náhlé objevení se (bez pozvání) Maitréji a Mistrů, tedy opravdových zastánců těchto principů, být narušením svobodné vůle, když tolik lidí touží po věcech, kteří Mistři zastávají? Můžete prosím tyhle věci dát do souvislosti?

Miliony lidí touží po tom, aby se objevil učitel a spasitel pod tím či oním jménem, ale všechno se odehrává podle zákona, především zákona, který ovládá svobodnou lidskou vůli. Musí nás být dostatek, kteří si přejeme tyto změny pro sebe, aby se tato přání uskutečnila, aby se stala každodenní fyzickou realitou. Proto trvá proces změny od starých způsobů k novým tak dlouho. Nejsme všichni na stejné úrovni. Ne všichni my věříme ve stejné věci.  Ne všichni chceme pro lidstvo ty samé věci. Někteří lidé pociťují jednotu lidstva, která u jiných lidí chybí. Takže vše trvá čas a stojí to energii, novou energii od Vodnáře, aby se to dostalo do bodu změny. To se nyní začíná dít a lidstvo do tohoto příslibu procitá.

Podpořte nás sdílením

Mohou volby něco změnit?

Mohou volby něco změnit?

parlamentni-demokracie

Není možné se domnívat, že jedny volby mohou naráz vyřešit všechny problémy, které se hromadily po mnoho let. Co však mohou dokázat, je přinést impulz ke změně.

Vynést do popředí lidi, kteří jsou schopni a ochotni věci změnit, kteří jsou otevřeni novým řešením a kteří dokážou naslouchat lidem a jejich názory se řídit. Zdá se to jednoduché, ale takových lidí není mnoho a v současné politice ještě méně. Proto to vypadá, jak to vypadá – spíše než zájmy občanů se současní politici řídí svým prospěchem a proto také místo spolupráce převládá boj. Většinou se ukáže, že nejlépe dokážou sloužit zájmům lidí ti, kteří o veřejné funkce vůbec nestojí, protože si uvědomují jejich náročnost a odpovědnost, která je s tím spojená.

Volby tedy mohou něco změnit, ale pokud ano, pak to bude jen začátek dlouhého procesu, do kterého se musí zapojit co nejvíc lidí, protože to za nás nikdo neudělá. Žijeme v době, kdy je nutné ale také možné spravedlivě naslouchat zájmům všech skupin a všech občanů. Kdy je třeba hledat společný zájem cestou kompromisů, které vyjádří vnitřní a podstatnou jednotu všech lidí.  Jednotu založenou na vzájemné úctě a respektu k druhým, na dobrovolných ústupcích jednotlivců a skupin ve prospěch celku, na vědomí odpovědnosti za společný osud.

Mnohým již dochází, že současný politický systém nefunguje, že už neodpovídá potřebám a požadavkům naší doby, současným podmínkám a současným lidem. Proto potřebujeme politiky, kteří se nebojí provést hluboké změny a kteří mají dobrou vůli to provést co nejlépe a ve prospěch všech. A to se dá jedině a pouze formou spolupráce s ostatními, dialogem a vytrvalou ochotou naslouchat a hledat kompromisy, které povedou k řešení, jež je přijatelné pro všechny.

Je snad jasné, že ani takoví politici nemohou všechny potřebné změny provést bez nás, bez naší podpory a bez naší kontroly.  Že si nemohou svoje zvolení vykládat jako náš souhlas s tím, že si od této chvíle mohou dělat co chtějí a jednat proti zájmům těch, co je zvolili. Samotné volby totiž k provedení změn nestačí, je potřeba zavést další nástroje, které umožní politiky řídit. Mám na mysli různá referenda, hlasování a petice, které musí dostat slovo v co nejširším měřítku a na všech úrovních. V dnešní době internetu a mobilních komunikací to ani nemusí znamenat větší zátěž jak pro samotné lidi, tak pro úřady. A pokud na politiky budeme nahlížet jako na dělníky, které občané zaměstnávají, pak z toho logicky plyne, že bychom měli mít možnost jim tento pracovní poměr ukončit, pokud jej nebudou vykonávat tak, jak si to my přejeme.

Podpořte nás sdílením

Sýrie: důvěřujte lidem

Sýrie: důvěřujte lidem

filiu-2012

Mohlo by se zdát, že ze Sýrie poslední dobou nepřicházejí žádné dobré zprávy, pokud vůbec nějaké. Málokdo si proto dnes ještě vzpomene na to, že současná občanská válka začala jako pokojné lidové povstání. Nyní se spíše mluví o tom, jak se v současné válce angažují různé mezinárodní síly včetně teroristických skupin.

Jean-Pierre Filiu je profesorem blízkovýchodních studií na pařížské univerzitě Sciences Po Paris, který sleduje s velkým zájmem dění v Sýrii a nedávno se vrátil z pobytu v syrském Aleppu. Nepobýval tam však na frontové linii, ale mezi obyčejnými lidmi.  Říká, že obraz Sýrie, který vytvářejí mezinárodní sdělovací prostředky je daleko vzdálený skutečnosti. Není se co divit, že jejich zpravodajství ukazuje pouze válku, protože zpravidla se pohybují výlučně v doprovodu vojáků revoluční FSA. (Asádův režim novináře do země nepouští.) Profesor Filiu se proto záměrně rozhodl žít mezi obyčejnými lidmi, kteří nemají s válkou nic společného. Jeho postřehy a myšlenky jsou proto naprosto jiné. Jak v televizním rozhovoru na stanici France 24 prohlásil, považuje současný konflikt stále za revoluční povstání lidí, kteří se zdola postavili autokratickému režimu. Povstání, které již trvá několik let, dokázalo osvobodit rozsáhlá území, která již delší dobou nejsou pod kontrolou Asádova režimu. Například na větší části Aleppa již více jak rok vládne samospráva. I přes mnohé potíže je tam dokonce pro obyčejné lidi lepší situace než na území, které je dosud pod kontrolou státu. Veřejné služby, jako elektřina, voda a zásobování, tu fungují sice nedokonale, ale přesto lépe. Lidé organizují svůj život sami, bez pomoci zvenčí a nově nabytou svobodu by za nic nevyměnili. Třeba rajčata jsou na osvobozeném území až pětkrát levnější, než na území státu. Podle pana profesora je syrské povstání v mnohém jedinečné a vytváří tak příklad pro celý region.  Jde o skutečné povstání, které přináší změnu zdola nahoru. Na rozdíl třeba od Egypta nebo Tuniska ale i dalších zemí nejsou na osvobozených územích žádné zbytky původního režimu. Asádův režim je totiž tak nelidský a agresivní, že lidé s ním nechtějí mít nic společného a důsledně rozbíjejí všechny jeho součásti. Další podstatnou odlišností je to, že celé povstání probíhá bez vnější pomoci. I když se často slyšíme o tom, jak cizí skupiny financují, vyzbrojují, nebo se přímo účastní bojů opozice, pochází naprostá většina zbraní podle pana Filiu od Asádovy armády.  Je to podle něj Asádovo propagandistické vítězství, že se na konflikt začíná pohlížet jako na válku s teroristy a s cizími silami.

Jak rozbít tuto falešnou představu a informační blokádu, která ji pomohla vytvořit? Podle pana profesora by zpravodajské agentury měly začít důvěřovat místním lidem. Mnohé zprávy se totiž nedostanou do zpravodajství jednoduše proto, že je nebylo možné „ověřit z nezávislých zdrojů“. To je často nemožné, protože reportéři v Sýrii prakticky nejsou. Místní lidé však nemají zájem něco zkreslovat nebo zatajovat. Oni sami jsou často k FSA kritičtější než lidé zvenčí.  Téměř každý den se objevují noví zpravodajové z řad normálních občanů, nová televizní nebo rozhlasová média, která považují svobodu informací za největší výdobytek, který převáží veškeré útrapy. Tito lidé by svou nezávislost nevyměnili za nic na světě, ani kvůli vlastnímu prospěchu. Přesto tito „občanští zpravodajové“ jsou považováni profesionálními novináři za nedůvěryhodné zdroje, v nejlepším případě za „svědky“. Je velkým paradoxem, že Sýrie je dosud členem Spojených národů, a její informace jsou přijímány jako oficiální a důvěryhodné, zatímco zprávy od nových médií a občanských zpravodajů na osvobozených územích nikoliv.

Podle profesora Filiu je syrské revoluční hnutí kvalitativně zcela novým historickým jevem, který předznamenává novou epochu přinejmenším na Blízkém východě. Proto jako historik chce být u toho. Sýrie přitom historicky byla a je jedním z klíčových států tohoto neklidného regionu a dění v Sýrii může ovlivnit směr vývoje v dalších okolních zemích.

Podpořte nás sdílením

Jak lépe uspořádat společnost?

Jak lépe uspořádat společnost?

jkjr-1412web

Že je třeba změnit podstatně uspořádání společnosti je čím dál jasnější. V poslední době se myšlenkami o lepším uspořádání společnosti u nás zabývají mnozí lidé a vznikají tak nejrůznější nápady a snahy jak tuto změnu provést. Nikdo teď asi nedokáže přesně říci jak nakonec bude nová společnost vypadat a jakým způsobem má vzniknout, ale téměř jistě bude dost odlišná od té, ve které nyní žijeme.

Jedním z vážnějších pohledů na tuto otázku je práce pana Jana Kalety, která vznikla v rámci jeho akademického studia. Může také sloužit jako stručný úvod do sociologie společnosti. Plný text najdete mezi soubory ke stažení zde.

Politici a odborníci se snaží současné problémy naší společnosti vyřešit metodami a prostředky minulé doby. Je to marná snaha, protože nová doba vyžaduje evolučně vyšší přístup, vycházející z hlubšího a pravdivějšího pochopení přírodních a společenských zákonitostí. Nezbytnou podmínkou je změna pohledu, tedy myšlení. Dosavadní teorie, modely a způsoby myšlení se již vyčerpaly a nejsou tudíž k užitku. Je potřeba se od nich oprostit a poskytnout prostor pro hledání nového. A právě v tom je přínosná studie Jana Kalety jr., protože vytyčuje pomocí nových pojmů a pohledů myšlenkovou platformu pro další hledání, které nebude nezatížené minulostí.

Důležitým předpokladem pro jakékoliv vážnější úvahy na toto téma je dostatečný nadhled. Příliš úzký pohled a snaha řešit hlavně momentální problémy vede často jen k jejich opakování nebo hromadění. Stavba nové společnosti by měla být založena na hlubokých a pevných základech, které umožní trvalejší rozvoj. Toho si pan Kaleta všímá v úvodu, když říká:

„Nutno podotknout, že žádná filosofie, ideologie ani metoda není soběstačná. Ne všechny problémy ekonomie lze vyřešit ekonomicky, ne všechny právní otázky právně a ne všechny sociální problémy sociálně. Je tedy vhodné při nahlížení na společnost používat vícero metod a paralel, pokud se chceme zorientovat. Proč je orientace tak důležitá? Pouze ten, kdo pochopí společenské jevy, s nimi může pracovat a systematicky dosáhnout změny společnosti k lepšímu.“

Při zkoumání společnosti je třeba pochopit nejrůznější aspekty jejího života, protože společnost rozhodně není jen jakási „věc“, ale mnohem spíše to je živý organismus.

„Naši planetu obývají lidé. Je to ale vše? Nejsou lidé jen částí jakéhosi většího organismu? Jsou civilizace svým způsobem formy, když už ne formy života?“

Při pohledu na současný stav nelze přehlédnout jedno velké téma, které souvisí doslova se vším: peníze. Je to skutečně správné, jakou roli jim přisuzujeme? Jaký vliv má komercializace? Jsou peníze vůbec potřeba? To jsou nezbytné otázky, pokud se chceme dobrat k jejich úloze v nové společnosti. Slovy pana Kalety:

„Je třeba pátrat po příčině současného stavu. Proč jsou peníze a majetek náhle takovým mocným vlivem a proč přirozené vztahové vazby náhle platí tak málo? Jedním z faktorů je komercializace, proces nahrazování přímých, osobních vztahů a potřeb prostřednictvím peněz.“

Není těžké odhadnout, že dospívá k závěru, že to nejsou peníze, které vytvářejí lepší společnost, ale že působí spíše opačně.

„Převezmou-li peníze vztahy nadobro, pak peníze dříve nebo později odplynou a zanechají atomizované jedince beze vztahů či vazeb s okolím (a bez sociálního zabezpečení), nebo naopak nabudou na objemu a vytěsní ostatní méně majetné.“

Když tedy hlavní síla tzv. vyspělých společností nepřináší pokrok, co tedy je může změnit k lepšímu? Asi to, co je drží pohromadě a co působí na každého, ať už je bohatý nebo chudý – vzájemné lidské vztahy. To je velmi jednoduché zjištění, ale jeho důsledky jsou velmi radikální. Odtud už totiž není daleko ke zjištění, že vzájemné lidské vztahy odpovídají úrovni vývoje jedince. Vztahy mezi lidmi vycházejí z toho, jak se lidé chovají. Zde se skrývá jeden z klíčů, kterým se dají otevřít dveře pokroku ─ skutečné vzdělání pomůže lidem pochopit jejich postavení a výchova může otevřít oči k hodnotám nové společnosti. Skutečné vzdělání by mělo napomáhat sebepoznání, tj. poznání sebe, ale i své role ve společenském organismu. Výchova by pak měla vést k vytváření zdravých vztahů, tj. těch, které jsou příznivé pro obě strany, a které tak upevňují společenskou strukturu. Je tedy vidět, že změna společenské struktury nemůže být trvalá bez toho, že by ji podporoval systém vzdělávání a výchovy. Lidé si musí pěstovat schopnost řídit své vztahy k okolí a to vyžaduje určitou dávku sebekontroly, řekněme disciplíny. Závěr, který pan Kaleta pregnantně vyjadřuje slovy: „Nemůže existovat svoboda a spravedlnost bez struktury, struktura bez vztahů, vztahy bez vzájemnosti, vzájemnost bez zodpovědnosti a zodpovědnost bez disciplíny.“

Zajímavá je i úvaha o svobodě jakožto odpovědnosti, břemeno, které ne každý dovede nést, zvláště pokud tomu nepřeje společenská struktura. I v tomto ohledu hrají peníze úlohu hlavního prostředku jejího potlačování. Dá se dokonce vypozorovat, že čím menší je skutečná odpovědnost, tím více je peněz.

Ilustrací, jak se mění společenská struktura, pokud na ní působí nezdravé vztahy (a peníze), je osud romského etnika. Náprava současného neutěšeného stavu by podle pana Kalety měla respektovat tradiční romskou společenskou strukturu a od ní odvíjet další pokrok, protože ve vývoji společnosti se nedá nic přeskočit.

Zcela jednoznačný je závěr týkající se politiky, kde se ukazuje, že čím je člověk pro veřejnou (politickou) práci vhodnější, tím méně je pro ni nyní motivován. Z toho lze snadno odvodit, že snaha změnit společnost pomocí volby těch nejlepších lidí je pouze iluzorní nadějí.

Podpořte nás sdílením