Otázky a odpovědi z mimořádného dubnového čísla Share International

Otázky a odpovědi z mimořádného dubnového čísla Share International

logo-duben-2011-zv

O aktuálních událostech v Libyi a Japonsku přináší informace mimořádné vydání Share International.

Co nejlepšího může OSN udělat pro lidi v Libyi?

Okamžitě zřídit bezletovou zónu, poslat do Libye Mírové síly OSN, které by zastavily veškeré oboustranné násilí. Situace v Libyi je jiná než v ostatních zemích Středního Východu. Tam se nestřílí z tanků, minometů a letadel do poklidných protestantů; nejsou bombardováni silně vyzbrojenou armádou. Tady jde o občanskou válku mezi lidmi slabě či vůbec neozbrojenými a bezohlednou diktátorskou profesionální armádou s tanky atd. Pouze zřízení bezletové zóny omezí možnosti režimu vyvražďovat své vlastní lidi. Neměla by se ztrácet ani trocha času a tímto minimálním činem okamžitě pomoci libyjským lidem.(Bezletová zóna byla zřízena krátce poté, co šlo dubnové číslo Share International do tisku).

 

Maitréja řekl, že jsme strážci svých bratrů. Ospravedlňuje to svět v budování bezletové zóny nad Libyí navzdory dalším obětem na životech, které pravděpodobně budou následovat?

Ano. Správně vynucená bezletová zóna určitě sníží počty obětí.

 

Jaká je spojitost mezi nedávnými událostmi na Středním Východě a objevením se a podporou Maitréji a Hierarchie Mistrů?

Lidé na Středním Východě a vůbec na celém světě začínají být slyšet. Není to pouze díky reakci na Maitréjovy ideje. Avšak Maitréja toto předpovídal.

 

Zemětřesení o síle 8,9 stupně, které udeřilo na severovýchodní část Japonska v pátek 11. března 2011, způsobilo velké ztráty na životech a obrovskou zkázu. Přesto se ptám: došlo zde také k božskému zásahu od Maitréji?

Ano. Bez jeho zásahu by utrpení bylo mnohem větší.

 

Bylo oznámeno, že mezi zemětřesením a okamžikem, kdy tsunami dorazilo na pobřeží, bylo pouze 20 – 30 minut. Japonci byli připraveni na tsunami menšího měřítka, nikdy předtím nezažili tsunami takovéto velikosti. Bylo zachyceno mnoho lidí. Počet obětí stále narůstá. (1) Obdrželi lidé, které tsunami smetlo, božský zásah? (2) Trpěli?

(1) Ano, hodně lidí bylo zachráněno. (2) Kupodivu ne. Maitréja má moc odstranit strach a bolest.

 

Protože už léta čtu odpovědi v Share International o způsobech, jimiž Maitréja a Mistři pomáhají lidem během katastrof, doufám, že můžete ujistit čtenáře, že totéž platí i v Japonsku a Libyii?

Ano, skutečně, do míry, do jaké to karmický zákon povolí, jsou Mistři vždy první na scéně a pomáhají.

 

Kdy skončí obchod se zbraněmi – pokud vůbec skončit může?

Až se lidstvo navždy zřekne válek. Ta doba je blíže než si většina lidí myslí.

Podpořte nás sdílením