Otázky a odpovědi z březnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z březnového časopisu Share International

logo-brezen-2011

O čem hovořil Maitréja ve svých posledních rozhovorech a kdo je Kalki avatár? Jak s tím souvisí události v Egyptě?

Kolik televizních rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

K 12. únoru 31.

 

Odehrávají se stále ještě všechna interview v USA?

Ne. Poslední dvě byla v Mexiku.

 

Kolik lidí (průměrně při jednom vysílání) se dívá v televizi na interview s Maitréjou?

Okolo 4 miliónů.

 

Vystoupil už Maitréja v Japonsku?

Ne.

 

Projevily ostatní velké televizní společnosti v USA nebo kabelové sítě nějaký zájem o rozhovor s Maitréjou?

V USA nikoli, ale v Latinské Americe, například v Mexiku City dával Maitréja dva rozhovory.

 

Objevily se nějaké zprávy, debaty nebo ohlasy na televizní interview v jiných médiích, například v novinách, na blogu nebo jinde „on line“? Pokud ne, jak to, že odezva na rozhovory s Maitréjou je tak tlumená, dokonce i po 28. interview?

Pokud je mi známo, tak ne. Nezapomínejte, že Maitréja je „inkognito“, neohlášený jako Světový učitel. Jeho příchod je zpočátku záměrně tichý, aby nepolekal právě ty lidi, kterým se pokouší pomoci.

 

Lidem po celém světě, kteří se zajímají o šíření myšlenek vyjadřovaných Maitréjou, by při rozhovorech v americké televizi mohlo pomoci, kdyby dostávali jakýsi krátký souhrn toho, co řekl. Mohli by to použít jako inspiraci při své práci, podle svého vlastního uvážení o těchto myšlenkách.

Nezapomínejte, že Maitréja je „inkognito“. Nemůžeme k němu osobně aktivně přitahovat pozornost. Nedávno jsem mluvil o tom, čím se v rozhovorech zabývá: sdílením, spravedlností, mírem, tolerancí, dobrou vůlí atd.

 

Mohl byste uvést nějaké podrobnosti o tom,co Maitréja říká ohledně budoucích potřeb lidí? Člověk by si mohl lépe ujasnitl, co by měl dělat nebo do jaké práce se zapojit, aby podporoval celkový prospěch lidstva. Vím, že Maitréja mluví o potřebě distribuovat potraviny a o věcech týkajících se planety. Co by navrhnul lidem usilujícím o kariéru v téhle práci, jaké jsou některé z jeho návrhů, o kterých mluvil? Nechtěla jsem použít slovo „kariéra“, ale musela jsem, abyste mě dobře pochopil.

Svět volá po všemožné pomoci. Rozvojový svět skýtá tisíce příležitostí, jak naplňovat lidské potřeby. Mnoho lidí hladoví, všichni jsou chudí, strádají, musí vyžít s dolarem i méně na den. Možností, jak pomáhat, je nespočet.

 

28. ledna 2011 bylo nad Skalním dómem na Chrámové hoře v Jeruzalémě v 1 hodinu v noci nafilmováno různými svědky a z různých úhlů UFO. (1) Byl to projev Maitréjovy „hvězdy? (2) Byl tento projev nějak spojen s nedávnou ukázkou síly lidí, která zaplavila arabské národy?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Četl jsem na stránkách Share International, že „jezdec na bílém koni“ z videa během protestů v Egyptě je Kalki avatár. Říkal jste, že Maitréja je Kalki avatár, ale na Sai Bábových stránkách se říká, že i on, Sai Bába, je Kalki avatár. Jelikož úkolem Kalki avatára je zjednat na Zemi opět dharmu (spravedlnost), zdá se mi velmi logické, že by jím mohl být Sai Bába, protože už jako Ráma kdysi pravdu a spravedlnost přinesl. Na druhé straně si myslím, že to byl právě Maitréja, kdo podpořil Egypťany svou přítomností v Egyptě. Mohl byste, prosím, říci, který z nich je Kalki avatár?

Oba. Pro některé bude těžké to pochopit nebo přijmout, ale je to tak – máme dvojí projevení Kalki avatára.

 

(1) Zesílil Maitréja energie posílané do světa od začátku roku 2011? Došlo k tolika závažným událostem během necelých dvou měsíců nového roku! (2) Zvýšil Maitréja letos množství energie ze Šambaly, která vstupuje do světa?

(1) Obávám se, že otázka odráží poněkud zjednodušující pochopení toho, jak se šíří energie, které jsou nám k dispozici. V jakýkoli daný čas je zapotřebí určitých energií a ty mohou být silnější než obvykle, zatímco jiné jsou zadržovány. (2) Ne. Celkově by se dalo říct, že určité energie postupně nabírají na síle. Řízení těchto ohromných sil je vrcholným uměním i vědou.

 

Před rokem Maitréja vystoupil a začala jeho mise. Objevil se 28 krát v americké televizi. Spojené státy jsou na tom dnes hůře než před rokem. Stejně tak zbytek světa. Neselhává tedy Maitréjova mise? Proč se věci nevyvíjejí k lepšímu? Proč zde není cíti silnější vyburcování mas jeho přítomností a poselstvím? Děkuji za odpověď a vaši dobrou práci.

Je pravda, že z pohledu ekonomiky je všechno horší nebo se to zhoršuje. Jde o nevyhnutelný následek snahy pokračovat starými způsoby, které již nefungují. Maitréja nepřišel, aby zvýšil toleranci ke starým metodám, ale aby ukázal cestu (jedinou možnou cestu) do budoucnosti. Lidstvo má ve svých rukou prostředky, pokud chce přežít: sdílení, spravedlnost a svoboda pro všechny jsou jedinou odpovědí na naše problémy. Jen se podívejte, co se v reakci na jeho myšlenky událo v Egyptě!

 

Podpořte nás sdílením