Otázky a odpovědi z prosincového vydání Share International

Otázky a odpovědi z prosincového vydání Share International

share-logo-12-2010

Jak se šíří zprávy o příchodu Maitréji – Krista, pravdivost teorie o chemtrails, výběr správného partnera, jsou elektromobily řešením ekologických problémů dopravy? Může být pan Creme neomylný? Navíc: co je to realita?

Kolik rozhovorů Maitréja poskytnul k dnešnímu datu?

K 21. prosinci 28.

 

Jde všechno podle plánu?

Ano.

 

(1) Věří dnes hodně lidí, i když třeba jen soukromě, že Maitréja může být někdo jako Ježíš nebo Buddha? (2) Mají lidé tendenci nechávat si tento názor pro sebe?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Jsou mezi těmi lidmi, kteří ho viděli v televizi, takoví, kteří věří, že je Kristem?

Ano, takových je mnoho.

 

Mohl by výsledek amerických voleb uprostřed funkčního období amerického prezidenta zpomalit postup stále naléhavějšího Maitréjova apelu, aby Američané mysleli svůj soucit prakticky?

Pravděpodobně ano.

 

Považujete auta s elektromotorem za řešení problémů se znečištěným ovzduším způsobeným dopravou?

Pouze krátkodobě.

 

Na podzim roku 2008, ještě před prosincem, jsem pozoroval na obloze „hvězdu“, která pulzovala a měnila barvy, ale zůstávala bez pohybu na jednom místě.

Zajímalo by mě, protože to bylo ještě před stanovenou dobou, která byla určena jako počátek výskytu (prosinec 2008), jestli to mohla být jedna z těch „hvězd“, které ohlašují Maitréjův příchod. Bydlel jsme tehdy v St. Charles v Missouri, USA. Děkuji vám za vaše vysvětlení a/nebo komentář o tom.

To, co jste viděl, byly vesmírné lodě různých rozměrů a s různými úkoly. „Hvězdy“ jsou také vesmírné lodě, ale se zvláštním úkolem ohlašovat příchod Maitréji.

 

Četl jsem v internetovém zpravodajství zprávu, která říká, že nějaký australský vědec zachycoval pulzní signály z Gliese 581g (planeta podobná Zemi) po dobu dvou let a domnívá se, že mohou být vysílány inteligentními životními formami této planety. (1) Existuje na Gliese 581g inteligentní život a (2) posílají nám signály, aby nás pozdravili?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Od té doby, co vím o Vesmírných bratrech, tak se někdy, když na noční obloze vidím Venuši, modlím k Venušanům. Říkám jim: „Díky, že nám pomáháte. Nemůžete pomoci ještě víc?“ (1) Slyší moji modlitbu? (2) A pokud ano, odpovídají na ni?

(1) Ano. (2) Ano.

 

Měli bychom prostě věřit, že se Bůh postará o potřebné finance, pokud jde o skupinovou práci?

Ne. Skupiny si musí opatřit finance samy.

 

Je něco pravdy na „chemtrails“ – chemických či biologických prostředcích rozprašovaných z letadel vládami nebo jinými činiteli z důvodů, které jsou lidem utajovány? (Důvod je obvykle nekalý, třeba kontrola růstu populace, kontrola počasí atd.). Nebo je to další falešná konspirační teorie?

Další falešná konspirační teorie zrozená z americké paranoi.

 

Přispívají negativní důsledky jaderného záření proudícího do éterických úrovní, které současná věda nedokáže změřit, také ke globálnímu oteplování?

Ne tolik, aby si to zasluhovalo pozornost. Ale bez neustálého úsilí Vesmírných bratrů by dost dobře napomáhat mohly.

Zajímalo by mě, proč – když se lidé ptají, zda viděli Mistra – je to vždy Maitréja nebo Ježíš. Vždyť je tady teď mnoho dalších Mistrů, proč to není některý z nich? Nechápu to.

Tuto speciální práci na sebe vzali Maitréja a Mistr Ježíš. Objevují se jako (ve svých „tělesných převlecích“) mnoha lidem spojeným se skupinami pracujícími pro opětovný příchod Krista nebo těm, kteří jsou „na hranici“ kdy mohou s touto prací navázat spojení. Tímto způsobem jim dodávají odvahy, podněcují je a „dokazují“ pravdivost této informace. Ostatní Mistři nejsou do toho tak zapojeni a mají svoji zvláštní práci. V Japonsku se práce na opětovném příchodu účastní často Tokijský Mistr a také můj Mistr se čas od času zapojuje.

 

Jsou duchové (přízraky, strašidla) z éterické látky?

Ano, obvykle ze 4. nebo 3. podroviny éterické roviny.

 

Je důležité snažit se vzít si partnera, se kterým máme karmu? Pokud ano, proč?

Je to důležité. Umožňuje to rozvázání karmy vytvořené během předchozího vztahu.

 

Má většina lidí se stupněm vývoje 1,2 – 1,9 mnoho potenciálních pánů a paní Pravých, tzn. karmicky podmíněných partnerů přicházejících v úvahu?

Ne nutně. Inkarnujeme se ve skupinách, takže se to uvnitř skupin stává, ale nedochází k tomu automaticky, není tomu tak vždy.

 

(1) Pokud jde o aspiranty; dá se zobecnit, že je pro ně připravena pouze jedna pravá osoba? (2) Existují pro jednu osobu pouze jeden nebo dva možní partneři?

(1) Ne. (2) Ne.

 

(1) Je mnoho manželství a vážných dlouhotrvajících vztahů „předurčeno“? (2) Jsou předem určené partnerské vztahy celkem běžné nebo naopak vzácné?

(1) Ano, skrze karmu. (2) Běžné.

 

Jak mohou mladí lidé poznat s jistotou, že potkali pana či paní Pravou?

Nemohou to poznat.

Jaký vliv na děti má, když se narodí z „nekarmického“ nebo „nepředurčeného“ vztahu? Budou díky minulé karmě inklinovat k jednomu rodiči a k druhému nikoli?

To se může stát a také se to často stává.

 

Vzhledem k naléhavé potřebě nových energetických zdrojů a krajní nepravděpodobnosti, že by podmínky, které specifikujete jako nezbytné pro zavedení technologie světla (ukončení válčení a obchodu se zbraněmi ), nastaly v dohledné budoucnosti, ptám se: Neměl byste vy a váš Mistr podat realističtější odhad situace, ve které se nacházíme, pokud jde o energii a životní prostředí?

Nikdo nezná Maitréjovu sílu. Zatím jste to nezakusili. Věci se budou měnit rychleji, než byste vůbec mohl uvěřit. V každém případě máme podle Mistrů zdroje ropy na dalších 70 let při stávající spotřebě. V tom určitě není problém.

 

Bývalý konzultant NASA a autor Richard C. Hoagland tvrdí, že snímky z oběžné dráhy i z povrchu Měsíce poskytují důkazy existence starobylých umělých staveb a dokonce skleněných kopulí, které ještě stojí. Je možné, aby na Měsíci stále ještě existovaly ruiny fyzických staveb?

Ne.

 

Pane Creme, jste neomylný? Pokud ne, jak mám poznat, kdy máte pravdu a kdy ne?

Dále: říkáte, že všichni návštěvníci z jiných planet pocházejí pouze z naší sluneční soustavy. Billy Meier, pravděpodobně nejznámější kontaktér moderní doby s tolika nepopíratelnými důkazy, kontaktoval Plejáďany. Jak je to možné? Děkuji za zodpovězení otázky a za všechnu vaši práci.

Ne, nejsem neomylný; to o sobě netvrdí dokonce ani Mistři. Takže souhlasím, máte problém. Pouze intuice a rozlišovací schopnost získaná dlouholetou přímou zkušeností ve spojení s mým Mistrem dovoluje člověku činit veřejnáprohlášení, která já poskytuji.

Pokud jde o práci pana Meiera s Vesmírnými bratry – já plně potvrzuji skutečnost jeho kontaktů, ale jsem přesvědčen (a informován), že jsou to kontakty s lidmi z naší sluneční soustavy. Možná si pan Meier myslí – v souladu s obecným „vědeckým“ nepochopením – že je to nemožné, takže zvolil Plejáďany. Nevím a ani se o to moc nestarám. Důležitá je samotná skutečnost kontaktu.

 

Samostatná otázka:

Co je vlastně realita?

Na malém shromáždění spolupracovníků v New Yorku v červenci 2010 byl Benjamin Creme dotázán: „Jak vypadá vlastně realita, když to víte?“ Toto byla jeho odpověď:

„To, co si myslíme, že je život, se naprosto liší od toho, čím život skutečně je. Každý z nás si může zvolit za svou realitu ten či onen její aspekt. Je několik realit: ta, co nás táhne vpřed, taková, která nás nechává být takovými, jakými jsme, a také taková, která nás nechává pozadu. A my máme volbu. Nemá to nic společného s odpovídáním na otázky – nepovstávají žádné otázky. Je to božství. Jde o to, do jaké míry chceme být božskými.

Kolik ze své božskosti chcete projevovat, vyjadřovat? Protože nic jiného neexistuje. Není co jiného projevovat nežli toto božství! To je realita. Je to ve vaší moci. Každý má ve své moci projevit se jaký je, projevit své božství. Všichni jsme jeho částí.

Maitréja by rád, abyste věděli, že toto je pravda. Je to opravdu velice, velice prosté. Každý už ví, že je to pravda. Pouze si nedopřává tu výsadu tomu uvěřit.“

Podpořte nás sdílením