Otázky a odpovědi z prázdninového vydání Share International

Otázky a odpovědi z prázdninového vydání Share International

150x130-e470-share-logo-7-8-2010

Jak pokračuje Maitréjovo objevování se na veřejnosti, ideální uspořádání společnosti, únik ropy v Mexickém zálivu, evoluce planet a pohled současné vědy na éterické úrovně hmoty jsou hlavní témata, kterým se věnuje pravidelná rubrika pana Creme v červencovém a srpnovém vydání Share International.

Kolik Maitréja poskytl rozhovorů k dnešnímu datu?

18.

Všechny proběhly v USA?

Ano.

Byli na vaší přednášce v Nagoji v Japonsku nějací Mistři?

Ano, tři: Maitréja, Mistr Ježíš a Mistr z Tokia.

Proč Maitréja nevystupuje pod svým skutečným jménem? Myslím si, že by to tak bylo lepší.

Lituji, ale Maitréja s vámi nesouhlasí. Mnoho lidí si přeje, aby se svět změnil, ale jsou pasivní. Chtějí, aby se to stalo nějakým kouzlem. Maitréju si představují jako velkého avatára, a tudíž se domnívají, že toto je právě jeho práce. Ale tak to není. Změnit svět je naše práce. Už před dlouhým časem Maitréja prohlásil: „ Každý kámen, každou cihlu nové civilizace musí položit na správné místo lidstvo samo.“ A před kratší dobou řekl: „Jsem pouze architektem plánu. Vy, bratři, jste ochotnými staviteli Chrámu Pravdy.“

Maitréja přece musí vědět a také ví, že když lidé reagují na jeho myšlenky, přejí si změny ve světě, o které se On zasazuje; ne kvůli jeho postavení, ne proto, že je Světovým učitelem. Jestliže Světový učitel prohlásí, že je potřeba sdílet, je pro člověka snadnější uvěřit Jemu než sám nahlížet, že toto je jediná možná odpověď na naše problémy.

Když vidíte sdílení jako jedinou cestu ke spravedlnosti a tudíž k míru, znamená to pokrok ve vědomí. Ne každý je schopen to takto nahlížet. Jak to, že vy to vidíte? Je to tím, že máte duchovní vědomí. Je to důsledek vnitřního uvědomění. Ale pokud to akceptujete pouze proto, že uznáváte Maitréju, neznamená to, že jste si vědomi této potřeby. On musí vědět, že existuje dostatečný počet lidí, kteří reagují ze svého vlastního duchovního vědomí.

Proč dnes miliony lidí nesdílí? Proč lidé vnitřně necítí, že sdílení je přirozenou věcí v rodině bratrů…? V rodině sdílejí otec, matka a děti všechno. Žijeme v domově zvaném Země a jsme všichni bratři a sestry. Vše na Zemi patří všem a proto by to mělo být sdíleno. Potřeba kohokoli z nás by měla být naplněna. Ale není tomu tak. Proč? Protože lidé nemají ono vnitřní duchovní vědomí. Nezasazují se o to, aby se to stalo; ani je to nenapadne.

Máme svobodnou vůli, můžeme si vybrat, zda chceme sdílet či nikoli. Pokud se rozhodneme, že budeme následovat Maitréjovy rady (přičemž je nepodstatné, zda víme, že jsou to Jeho rady či nikoliv), zachráníme svět. Když se ale rozhodneme, že sdílet nechceme; pokud nebude dostatek lidí toužících po změně, sdílení a spravedlnosti, potom zničíme sami sebe. Takto jednoduché to je.

Maitréja ví, že již existuje „kritická masa“ 1,8 miliardy lidí připravených přijmout, zač se On zasazuje. Pokud těchto 1,8 miliardy lidí dá najevo, kde stojí a bude požadovat, aby jejich vlády změnily způsob práce a sdílení světových zdrojů, pak k tomu opravdu dojde.

Co lze udělat pro to, abychom se zbavili kapitalismu?

Kapitalismu se nezbavíme, pouze dostane ve společnosti své místo. Není potřeba uvažovat v extrémech, v černé a bílé. Nikdo nepřemýšlí o tom, že by se černá a bílá daly spojit, ale Maitréja to podává takto: vezměme si takový dvoukolák; když máte pouze jedno kolo, ať už je to kapitalismus či socialismus – nepojede. Všechna ekonomická uspořádání budoucnosti si podrží rovnováhu mezi socialismem a kapitalismem. V současnosti neexistuje na světě jediná země, která by měla tyto dvě složky správně vyváženy. Vtip je v tom nalézt tu správnou rovnováhu. Z pohledu Mistrů je nejlepší poměr 30 % kapitalismu a 70 % socialismu.

Které země jsou nejstabilnější? Skandinávské. Fungují z 60 % na kapitalismu a ze 40 % na socialismu, což je pořád ještě dost daleko od ideální rovnováhy, ale už to přispívá ke stabilnější společnosti, ve které není velké bohatství či chudoba. Přispívá to k stabilní společnosti se stabilní vládou.

Jedním z největších problémů z ekonomického pohledu je fakt, že USA, jedna z nejmocnějších zemí světa, je postavena z 95 % na kapitalismu a jen z 5 % na socialismu; v Evropě je to o trochu míň: mezi 80 – 85 % kapitalismu a 20 – 25 % socialismu. Dokonalá rovnováha 70 % socialismu a 30 % kapitalismu je ideální pro všechny. Tady můžete vidět, jak daleko od ideálu jsou největší národy a tím pádem celý svět. Japonsko má poměr 80 : 20. Není to otázka buď a nebo, jedno nebo druhé, je to otázka ideální rovnováhy obou.

(1) Máte osobně pocit, že nedávná exploze ropné plošiny v Mexickém zálivu a následná pohroma pro životní prostředí je posledním hřebíčkem do rakve, abych tak řekl, pro volání po zvyšování podmořské těžby?(2) Smím se zeptat, kolik stovek tisíc či miliónů galonů vyteklo do oceánu z poškozeného ropného potrubí u jižního pobřeží USA do doby, kdy odpovídáte na tento dotaz?

(1) Ne, bohužel. Nemyslím si to, když vidím ustavičnou touhu po stále větším množství ropy u amerických ropných společností (pro které je ropa tekutým zlatem) a velké část americké veřejnosti, která byla ovlivněna tak, aby se obávala zániku těžby. (2) Několik miliónů. Tato nehoda je nazývána „největší katastrofou, která se kdy stala v USA.“ Já osobně tento názor nesdílím. V USA, Evropě a dalších zemích se v posledních letech přihodilo hned několik takových nehod. Příroda nádherným způsobem absorbuje a překonává tyto nehody a obvykle se život v zasažené oblasti navrací k normálu do několika let.

(1) Byl Maitréja v poslední době tázán na situaci mezi Izraelem a Palestinci, když nyní blokáda Gazy upoutala pozornost celého světa? Pokud ano, (2) Jaké je jeho obecné stanovisko?(3) Odpovídal někde na otázku ohledně vytékání ropy do Mexického zálivu? Pokud ano, jaký je jeho pohled na věc?

(1) Ano. (2) Maitréja hluboce lituje současné tragické situace Palestinců a dává jasně najevo svůj názor. Naléhá na Spojené státy, aby namísto podporování krutých akcí izraelské vlády použily svého vlivu na Izraelce k ukončení této nelidské blokády a k započetí mírových jednání. (3) Ne.

Byla exploze, která způsobila potopení ropné plošiny v dubnu 2010, což mělo za následek kolosální poškození životního prostředí východního pobřeží USA, výsledkem karmy a pokud ano, smím se zeptat, proč?

Ne, byla to nehoda. Ve skutečnosti to nemělo za následek „kolosální „, nýbrž „potenciální“ poškození životního prostředí. Nahlíženo z Evropy prezident Obama (přičemž normálně bych s ním souhlasil) příliš zdůrazňuje svou snahu učinit BP zodpovědnou za každý dolar ztráty, ke které došlo. BP již přijala zodpovědnost a je připravena vyhovět všem rozumným nárokům na odškodnění. Zajímalo by mě, zda americká veřejnost ví, že společnost BP je z poloviny vlastněna americkými investory.

Obálka knihy

Mohl byste nám sdělit název vašeho obrazu, který je na titulní straně vaší nové knihy Shromažďování sil světla: UFO a jejich duchovní poselství a co představuje?

Nazývá se „Ústup Pluta“. Představuje věčný boj, který stále probíhá v každém slunečním systému mezi planetami na rozdílných stupních evoluce. Pluto je mocná planeta na prvním paprsku, bohužel nepříliš rozvinutá. Každá planeta má sedm cyklů neboli inkarnací. Pluto je teprve ve druhém cyklu, proto zasahuje rušivě do života ostatních planet. Centrální kotouč podobný Slunci představuje Venuše (v sedmém cyklu), za níž je Jupiter (šestý cyklus) představován dlouhou žlutou formou, následován červenou formou Marsu (čtvrtý cyklus). Zemi lze nalézt v zelené formě na vrcholu obrazu. Pluto (druhý cyklus) je zde v černé formě ustupující vpravo, vyháněný kombinovanou duchovní silou ostatních planet. Netřeba říkat, že malba vděčí mnohé za zobrazení forem autorově „umělecké licenci“.

Je svět duchovní a éterický jedno a totéž?

Nikoliv. Duchovní svět , ve smyslu, jak tento pojem používají spiritisté, je ta oblast vědomí, ve které „přebývají“ lidé, kteří zemřeli. Není to místo, nýbrž stav vědomí. Éterické úrovně jsou úrovně pevného fyzického světa ale na jemnějším konci éterické roviny.

Když máme éterické tělo, můžeme pak vidět UFO a Vesmírné bratry?

Každý má éterické tělo, ale to neznamená, že máme automaticky éterické vidění. To bude přicházet postupně, jak se bude rodit stále víc a více dětí s tímto viděním.

Na Venuši je tak extrémní klima – jak tam vůbec mohou lidé žít, i když jsou v éterických tělech?

Venušané jsou velmi vyvinutí. Venuše je již ve své poslední inkarnaci neboli cyklu; Země je uprostřed čtvrtého ze sedmi cyklů. Kdybyste žila na Venuši, měla byste tělo, jež by vám umožnilo tam velmi pohodlně žít.

Kdy už lidstvo začne uznávat existenci éterické látky?

Velice brzy. Naši vědci – obzvláště ti, kteří pracují na poli astronomie – jsou si již vědomi určitého druhu hmoty, které nerozumí. Vědí, že existuje. Dokazují jim to jejich výpočty, ale oni ji nevidí a neumí s ní experimentovat. Říkají jí „temná hmota“. Tato tzv. temná hmota jsou ve skutečnosti éterické úrovně hmoty.

Kdy k tomu dojde?

Kdyby otevřeli jednu z knih esoterického učení madam Blavatské, Alice Baileyové, Heleny Roerichové či dokonce moji a početli si dostatečně o hmotě a éterických hmotných rovinách, mohli by nalézt odpověď během jednoho odpoledne. Namísto toho budují velký cyklotron, jehož stavba bude trvat 25 let a bude stát milióny, aby se existence tmavé hmoty dokázala.

Jaký je pohled Mistrů na geneticky upravené potraviny?

Obecně vzato je Mistři nepovažují za pokrok. Hodně záleží na tom, jakým způsobem se zpracovávají a také na potravině samotné. Celkově Mistři doporučují jíst co nejčistější, nejméně upravené a organicky pěstované potraviny, tak čerstvé jak jen je to možné.

Podpořte nás sdílením