Otázky a odpovědi z květnového časopisu Share International

Otázky a odpovědi z květnového časopisu Share International

150x130-67a2-share-logo-5-2010

Kolik rozhovorů dosud Maitréja poskytnul? Jedenáct. Byly všechny tyto rozhovory na stejném kanále? Ano. Vysílaly se tyto rozhovory pokaždé ve stejném čase? Víceméně ano.

Kolik rozhovorů dosud Maitréja poskytnul?

Jedenáct.

Byly všechny tyto rozhovory na stejném kanále?

Ano.

Vysílaly se tyto rozhovory pokaždé ve stejném čase?

Víceméně ano.

Děkuji za inspirující zprávy o Majtréjových televizních rozhovorech v Americe. Je pravda, že radíte, aby všichni, kdo si myslí, že viděli v americké televizi rozhovor s Maitréjou, si tyto myšlenky nechali jen pro sebe? Existují nějaké vyjímky?

Lidé mohou říkat, že Jej viděli, ale nic více. Neměli by říkat nic, co by mohlo narušit jeho „inkognito“ vystupování. Ani by neměli říkat nic, co by lidi vedlo k poznání, u koho nebo v jakém televizním programu se objevuje.

Co hodláte udělat, abyste zastavil to hlupáctví na show Stephena Colberta ve Spojených státech? Pochopíte, že Raj Patel není Maitréja, nebo oznámíte světu, že je to Maitréja? S tímhle nesmyslem je třeba skoncovat. Maitréja tady ještě není a ještě takových 20 let nebude. Prosím, pomozte nám zastavit tu hloupost a dejte světu na vědomí, že On ještě nepřišel. Díky.

Posledních 35 let, na Maitréjovu žádost, připravuji to, čemu on říká Jeho cesta – to znamená, že připravuji lidstvo na Jeho vstup do běžného světa spolu se skupinou Mistrů, Jeho učedníků. Tato práce obnáší přednášení po celém světě, psaní mnoha knih, redigování časopisu Share International. Se skupinou spolupracovníků, se kterou dohromady vytváříme Share International, se snažíme dávat ve známost přítomnost a vystoupení Maitréji jako Světového učitele již od července 1977, kdy přišel ze svého útočiště vysoko v Himáláji do asijské komunity v Londýně, jako ´plně zralý, dospělý člověk. Maitréja považuje Londýn za středisko svého zájmu v moderním světě.

Dne 12. prosince 2008 Share International odhalil světovým médiím, že se na obloze objeví „hvězdě podobné světlo“ pozorovatelné po celém světě a že to bude znamení ohlašující Maitréjovo první vystoupení v americké televizi ve velice brzké budoucnosti. Od té doby byla „hvězda“ pozorována po celém světě. Na přednášce v Londýně dne 14. ledna 2010 jsem oznámil, že Maitréjovo první vystoupení v americké televizi již skutečně proběhlo. Objevil se v televizi dosud 11 krát v pořadech, což dále pokračuje. Vystupuje inkognito, jako jeden z nás, jako obyčejný muž, takže reagují-li na něj lidé, je to proto, že chtějí ve světě tytéž věci, o které se On zasazuje, a ne kvůli tomu, jaké má duchovní postavení.

Nikdy jsem neukázal na osobu a neřekl „to je Maitréja“. Ta „hloupá a nesmyslná historka“, na kterou poukazujete, nemá naprosto nic společného se mnou ani s lidmi spojenými se mnou nebo se Share International. Jak už jsem řekl Scottu Jamesovi, novináři, který to celé začal v New York Times, nikdy jsem o Raj Patelovi neslyšel. Nikdy jsem se s ním nesetkal a vím jen to, co o něm říkají jiní. Jak už jsem sdělil panu Jamesovi, není mou úlohou oznamovat, zda někdo je či není Maitréja, a ani nic takového neudělám, dokud Maitréja sám nepotvrdí svou pravou totožnost v Den deklarace. Také jsem panu Jamesovi řekl, že pan Patel (který sám popírá, že je Maitréjou) Maitréjou být nemůže. Byl zjevně pouhým čtyřletým dítětem, když Maitréja přijel v červenci 1977 do Londýna jako dospělý muž.

Setkal jsem se doslova s tucty lidí, kteří věří, že jsou Maitréjou, Světovým učitelem. Visí to „ve vzduchu“ naprosto přirozeně, povstává to z některých lidských myslí jako následek úsilí Share International zvýšit mezi lidmi očekávání příchodu Světového učitele. Proto se někteří mohou cítit být „tím Jediným“.

Takže se omlouvám, ale zkrátka nemohu přijmout vaši žádost, abych popřel své znalosti a zkušenosti. Buďte si jista, že Maitréju uvidíte dříve, ať už Jej poznáte či nikoliv. Je již velice silně zde a usilovně pracuje na osvícení lidstva.

Dne 31. března, když jsem si vyšel ven na kávu a soustředit se před prací, uviděl jsem hvězdu. Když jsem si jí všimnul, řekl jsem si „je to znamení?“ a ona se rozpukla do jasného ohně tvaru kosočtverce. Nejdřív jsem se podivoval, jestli je to vůbec reálné, ale pak se to zvětšilo, zmenšilo, potom opět zvětšilo a pohybovalo se to zleva doprava a vypadalo to, jako by si to se mnou hrálo! Když jsem už musel jít se připravit, světlo se opět zmenšilo, prudce vyletělo do výše a zůstaly za ním malé jiskry. Smál jsem se a říkal si „jak nádherné“. Byla to hvězda?

Ano, skutečně. Toto je nádherný popis toho, jak se „hvězda“ chová.

(1) Představují koaliční vlády pro řadu politických systémů, které trpí konfliktní politikou opozičních stran, správnou cestu?(2) Je to forma vlády dohodou, kterou budeme v budoucnu vídat častěji?

Ano. (2) Ano.

Mám autistického syna ve věku 12 let, starou duši, umí být velice moudrý. Pověděla jsem mu o Maitréjovi. Je do určité míry bezelstný, nezaujatý ve své víře. Zeptal se mě, zda se Maitréja objeví, když se bude modlit. Řekla jsem mu, že možné je všechno. Slyšel jste o tom, že by se Maitréja někdy objevil dětem?

Ano. Máme několik dopisů rodičů, jejichž děti „navštívil“ Maitréja.

Upřímně si přeji, abych vám mohl věřit a opravdu se vám podařilo mě na chvíli pobláznit. Společně se ženou jsme vždy pomáhali těm, kteří to potřebovali, a mnoho z nich bylo naprosto cizích. Pokračovali bychom v tom, kdyby se pro nás okolnosti tak drasticky nezměnily. Nyní, když je nám téměř šedesát, to vypadá, že budeme i my brzy na ulici. Kdyby opravdu existoval Spasitel nebo Bůh, proč by byly všechny ty války a chudoba? Podporovali jsme několik televizních kazatelů, ale když jsem potom napsal o zoufale potřebnou pomoc, nikdo se neobtěžoval odepsat. Přitom jsem stejně potřeboval jen dostat zpátky své dva centy.

Je mi velice líto, že u vás došlo k takové změně okolností, jak jste to jemně naznačil, obzvláště proto, že jsem ekonomický kolaps, jehož jste obětí, předpovídal celá léta. Samozřejmě doufám, že se vaše situace velice rychle vylepší. Rád bych ale upozornil, že jsem nikdy nemluvil o Maitréjovi jako o Bohu nebo Spasiteli. Za své problémy si můžeme sami, vznikly z naší nenasytnosti a sobectví (což není váš případ) a z toho, co Maitréja vidí jako kořen všeho zla: z naší samolibosti a pocitu oddělenosti. Nikdo nás nemůže „zachránit“, můžeme to udělat pouze my sami prostřednictvím narůstajícího pochopení skutečnosti, že jsme všichni bratry a sestrami na jednom světě, dále sdílením světových zdrojů, vytvářením spravedlnosti a tudíž dosahováním míru.

Je pro Argentinu rozumné, aby splácela svůj dluh MMF, Světové bance a dalším mezinárodním finančním institucím z rezerv Argentinské centrální banky? Pokud ne, jaký je správný způsob, jak platit? Jako vždy velmi děkuji za odpověď.

Je na Argentincích samotných, aby nalezli způsob, jakým splatit své dluhy. Nepřísluší mi o tom mluvit.

V mé zemi – Japonsku – panuje názor, že je to skvělá myšlenka, obchodovat s CO2 emisemi. Z hlediska logiky to zní dobře, ale já cítím, že je na tom něco špatného. Čím více slýchám některé politiky a ekonomy hodnotit a zdůrazňovat ekonomické efekty tohoto obchodu, tím víc cítím, že to „smrdí“. Pochybuji, že si malé společnosti a chudé země mohou dovolit kupovat emisní kvóty. Mohou se díky tomu zadlužit, anebo kvóty prostě ignorovat. Není tento systém jen dalším prostředkem pro ty, co peníze mají, jak vydělat další? Není to jen další takzvaně vynikající systém, který přinese prospěch bohatým zemím a osobám? Můžete ,prosím, vrhnout trochu světla na úskalí systému obchodování s emisemi?

Právě jste to řekl. Tento systém je nespravedlivý.

Podpořte nás sdílením