UFO: jejich duchovní mise – dokončení

UFO: jejich duchovní mise – dokončení

150x130-00a0-200907-star-wake-forest

‘UFO – jejich duchovní mise’ bylo téma hlavního proslovu pana Benjamina Creme na Americké a Evropské Konferenci o transmisní meditaci v roce 2009. Tato promluva byla otištěna v Share International leden/únor 2010 a část 1 Otázek a odpovědí v Share International březen 2010. Závěrečné Otázky a odpovědi, část 2, nyní následují.

„UFO – jejich duchovní mise“ bylo téma hlavního proslovu pana Benjamina Creme na Americké a Evropské Konferenci o transmisní meditaci v roce 2009. Tato promluva byla otištěna v Share International leden/únor 2010 a část 1 Otázek a odpovědí v Share International březen 2010. Závěrečné Otázky a odpovědi, část 2, nyní následují.

Oznamování existence „hvězd“

Pokud jde o náš přístup k veřejnosti a médiím, měli bychom s ohledem na Maitréjovo vystoupení na veřejnost mluvit více o „hvězdě“ a Vesmírných bratrech?

Není žádného rozdílu v tom, zda mluvíte o „hvězdě“ nebo opětovném příchodu Krista a Mistrů moudrosti. Obojí je částí jednoho a téhož procesu. Není to jedno nebo druhé; vše je to částí celku. Jde o poslední fázi procesu, který probíhá už léta, v němž Maitréja a spolu s ním skupina Mistrů znovu vstupují otevřeně do moderního světa. Jsou ve svých funkcích ve světě už po léta. Nastává nová fáze a „hvězda“ je zde jako zvěstovatel procesu zviditelňování Maitréji otevřeně ve světě, jeho přiblížení se lidstvu prostřednictvím rádia a televize.

„Hvězda“ samozřejmě není hvězdou. Je to vesmírná loď, UFO, obří kosmické plavidlo. Obvyklá, běžná průzkumná plavidla mají pouze okolo 25 – 30 stop (7-9 metrů) v průměru, což je velké, ale ne až tak moc. „Hvězda“ je obrovská, má rozměr pěti fotbalových hřišť spojených dohromady. Pokud bude „hvězda“ představena veřejnosti, bude to mít dvojí účinek: jako znamení příchodu Maitréji do fyzického, každodenního světa a zároveň to bude důkaz o existenci Vesmírných bratrů. Tyto „hvězdy“ musely být někde vyrobeny. Nemohu nikomu dokázat, že byly vyrobeny na Marsu a Venuši, ale takové mám já informace a říkám je komukoli, kdo si je žádá. Tyto dvě důležité věci se spojují dohromady v této události: Maitréjův příchod na veřejnost započatý jeho vystoupením v televizi ve velice blízké budoucnosti (i když nebude ohlášen jako Maitréja; zpočátku bude používat jiné jméno) a také poznání, že UFO jsou skutečností. Nemůžete mluvit o jednom a nezmínit druhé.

(poznámka: Maitréjovo první televizní interview v USA bylo ohlášeno Benjaminem Creme na veřejné přednášce v Londýně 14. ledna 2010. V době odevzdání článku do tisku poskytnul devět rozhovorů.)

Existuje možný problém při kontaktování médií a astronomů, je-li „hvězda“ v nejbližším okolí známých nebeských těles (jako např. Venuše či Jupitera). Ovlivňuje to jejich přijímání tohoto fenoménu. Dojde časem k vyjasnění situace?

Ne, nemyslím si. Toto je letitá reakce expertů a kohokoli považovaného za autoritu. Cokoli, co spadá do okruhu určitého vědního oboru, je zároveň tímto oborem bržděno, vědci mají pocit, že vědí o svém oboru všechno.

Je třeba mít na mysli, že létající talíře jako pojem byly světovými médii odhaleny už ve většině světa. Média během uplynulých 60 let předvedla dostatečně svou nechuť k jednoznačnému nepředpojatému výzkumu tohoto fenoménu. Nic je nedonutí změnit postoj ani dnes. Více lidem než kdykoli dříve – stovkám tisíc lidí – se dostalo takových zážitků, které je nenechaly na pochybách, že létající talíře existují. Ale aby tyto zážitky byly brány vážně a dostalo se jim seriozního ověření a schválení lidmi, kteří jsou autoritami; či abychom očekávali od astronomů, že budou důvěřovat tomuto fenoménu, to by bylo ne sice přímo pošetilé, ale blížilo by se to téměř zázraku. Nemáme média na své straně. Je to boj dávat tyto skutečnosti ve známost. Ale to neznamená, že byste se měli vzdávat nebo se rozčilovat. Měli byste to stále tlačit dál a informovat média. Neoficiální kanály jako YouTube jsou již dávno plné příběhů o „hvězdě“, některé pod názvem Maitréjova „hvězda“, jiné jako „Co to je, ten úžasný objekt? Je to UFO?“ Toto chceme předat médiím. Nemusí to být na prvním místě tradiční média, jako je CNN nebo jemu podobná. Ale i na CNN byla zprávička z Houstonu v Texasu, bylo to v prvních týdnech existence „hvězdy“. Někdo to natočil a poslal do CNN video. Ukazovali to pak v televizi a já sám to viděl na YouTube. Dost zřetelně to byla „hvězda“. V televizi sice nevěděli, co to je, ale hlasatelka tím byla nadšena. Muži, který to natočil, moc gratulovala, že získal video takovéhoto mimořádného tělesa. Takže je možné přimět média, aby zahrnuly do vysílání tento příběh, i když možná ne na vysoké úrovni.

Jak se „hvězda“ chová

Mění „hvězda“ svou pozici a barvu tak jemným způsobem, že lidé sice zbystří, ale nevyleká je to a nezpůsobí strach a paniku?

Ano, přesně tak. Takto se Vesmírní bratři chovají a tímto způsobem dělají například i kruhy v obilí. Oni chtějí navázat styk se Zemí. Chtějí lidem dovolit, aby porozuměli tomu, co dělají, kdo jsou a odkud pocházejí, ale zároveň dobře znají všechny klamy a iluze lidstva. Vědí, jak snadno se vylekáme. Často jsou svědky strachu lidí. Hodně často se stává, že když v noci přistanou, tak lidé, kteří jdou cestou směrem k nim, se při pohledu na talíř tak vyděsí, že utečou.

K tomu dochází znovu a znovu po celém světě. Je tomu tak proto, že jsou vládními činiteli i ve filmech vykreslováni velmi nepříznivě, nepřiléhavě jako hrozné, neurotické a zdeformované bytosti vykonávající temné operace na ubohých, nevinných lidech, které unášejí, vpichují do nich jehly a čipy, aby je takto mohli ovládat. Nic nemůže být dále od pravdy. Ve skutečnosti je jejich chování naprosto odlišné, Vesmírní bratři nechtějí strašit lidi. Mají tady práci. Rádi by nám to dali vědět a chtěli by, abychom si byli vědomi toho, k čemu dochází, ale vědí, že musejí postupovat obezřetně. A tak svou práci dělají „v soukromí“ a takovým způsobem, že my se můžeme sami rozhodnout. Takto zůstává naše svobodná vůle neporušena. Oni nikdy nezasahují do svobodné lidské vůle.

Potlačují vlády a média aktivně informace ohledně „hvězdy“?

Vlády ne, ale některá média rozhodně ano. Média zaujímají postoj, že poptávka není dostatečná, není okolo toho dostatek hluku. Nemají dost informací. Oni by rádi vyslali své kameramany, aby to natočili, kdyby jen věděli, kde to bude, ale nenamáhají se, aby to hledali. Chtěli by vědět dopředu, kde se „hvězda“ vyskytne toho a toho dne a potom by tam jejich kameramani mohli přijít a natočit prvotřídní film, který by dávali v televizi a to by pak za to stálo. Ale samozřejmě toto se nestane. Takovou informaci nedokáže nikdo dodat. To je jeden důvod, proč mají média tendenci nereagovat. Chtěla by to mít na talíři. Vždy tento příběh chtěla mít celý na talíři. Podobně kdybych jim řekl, že Maitréja bude v určitém programu, byla by tam všechna média se svými kamerami. Hodnotila by, zda tento muž může být Maitréja či ne, ale nakonec by prostě nevěděla. Tak nepodobný je Maitréja jejich představě Krista, že by pravděpodobně ignorovali onu určitou osobu jako možného Krista či Maitréju.

Když Maitréja přišel do kanceláří BBC, odmítli jej. Byl tam v roce 1986. Měl pohovor s generálním ředitelem a jeho kolegy. Byly jim ukázány poslední hodiny Ježíše na kříži tak, jako by byli přímo u toho. Byli toho svědky. Viděli to na vlastní oči. Prožili to. Viděli utrpení, krev, lidi, úplně všechno.

Maitréja požádal Mistra Ježíše, aby přišel do kanceláře a on skutečně přišel, takže viděli i jeho. Byli požádáni a souhlasili, že uspořádají velkou tiskovou konferenci, na které by se objevil Maitréja, mluvil by k novinářům a zodpověděl všechny jejich dotazy.

Ale oni nakonec nic z toho neudělali. Namísto toho informovali královnu, o které si mysleli, že jako hlava církve a státu by to měla vědět jako první. Pravděpodobně věděli, co asi královna udělá, že zavolá své církevní poradce, arcibiskupa z Canterbury a biskupy. Sešli se a jejich názor byl, že to v žádném případě nemůže být Kristus, když takto jedná bez jejich vědomí. Takže na tuto informaci bylo uvaleno embargo. Proto musel Maitréja podstoupit celou tu dlouhou cestu trvající téměř 30 let, pracovat „zpoza opony“, postupně připravovat cestu, aby bylo možno vystoupit dnes, kdy se vytvořilo okno příležitosti díky kolapsu světové ekonomiky, jenž předpověděl v roce 1988.

Média nic negarantují. Může jim to spadnout do klína, ale když to není to, co ona očekávají, prostě to nevidí. Jsou to vystrašení lidé. Lidé ve funkcích vůbec mají z tohoto příběhu strach. Velice je rozrušuje představa, že by měli učinit ohledně této věci nějaké zásadní rozhodnutí. Takže je lepší nechat to být, nevěnovat tomu žádnou energii a ignorovat to tak dlouho, jak jen to půjde. Pokud je na tom něco pravdy, vyjde to nakonec najevo. Ale oni nechtějí nic měnit na svém pocitu jistoty či na současném stavu. Podle logiky všech médií by na tomto příběhu již měla ležet vrstva prachu. V myslích lidí je ale naopak živější a vědoměji přítomný než kdy předtím. Proč? Prostě proto, že je pravdivý.

Ve své promluvě jste zmínil, že Vesmírní lidé jsou jemní a důvtipní.Světelné obrazce ve Vrsacu v Srbsku

Ze způsobu, jakým se představují prostřednictvím kruhů v obilí, křížů světla na budovách a tak dále, je zřejmé, že jsou schopni toho nejjemnějšího způsobu navazování kontaktu. Takto to dělají běžně. Nechtějí narušovat svobodnou vůli lidí ani působit zmatek. Přibližují se velice tiše, jenom nám ukazují, pokud máme oči, které jsou schopny vidět a mysli, které přemýšlejí, že tady nechávají navštívenky, jež jasně říkají: „Jsme z vesmíru, z jiných planet vaší soustavy. Přišli jsme, abychom vám pomohli. Pracujeme pro vás. Zde je příklad naší práce. Doufáme, že se vám budou naše „kresby“ líbit.“ A my se musíme ptát, odkud se kruhy v obilí berou. Objevují se uprostřed polí ve Wiltshiru a všude jinde, bývají obrovské. Nemohou být vytvořeny lidskýma rukama a přesto neexistuje nic, co by poukazovalo na to, jak byly vytvořeny. Jsou stvořeny během několika sekund, ať jsou jakkoli velké. Plán už je vypracovaný, stroje nastavené a jak se plavidlo pohybuje pár sekund nad kouskem půdy, obilí se automaticky otáčí, kříží a ohýbá, podle toho, jak plavidlo navádějí. Vše je naplánováno s předstihem tak, aby plavidlo už nic dalšího neprovádělo. Probíhá to v tichosti. Obilí je sezónní záležitost a jakmile je po žních, žádné stopy po kruzích v obilí nezůstávají. Někteří lidé říkají: „Já jsem v životě žádný kruh v obilí neviděl. Vím o tom, že nějací lidé říkají, že je viděli, ale já tomu nevěřím.“ Lidé mohou toto říkat, jelikož obilí se sklízí a když přijeli navštívit takové místo, bylo již po žních. Vesmírní bratři pracují v tichosti. V tomto smyslu si myslím, že jsou tiší. Ale jakmile pro ně pracujete, musíte být jejich práci naprosto oddaní, protože oni neznají únavu. Jsou neúnavní ve své oddanosti pomoci Zemi a od těch, kteří s nimi spolupracují, očekávají totéž.

Podpořte nás sdílením