UFO: Jejich duchovní mise

UFO: Jejich duchovní mise

150x130-f95c-star-crop-formation-avebury-20090403

Otázky o odpovědi z konferencí s Benjaminem Creme – část první. ‘UFO – jejich duchovní mise’ bylo téma hlavního proslovu pana Benjamina Creme na Americké a Evropské konferenci o transmisní meditaci v roce 2009. Tato promluva byla otištěna v Share International leden/únor 2010. Následují otázky a odpovědi z obou konferencí.

Otázky o odpovědi z konferencí s Benjaminem Creme – část první

UFO – jejich duchovní mise‘ bylo téma hlavního proslovu pana Benjamina Creme na Americké a Evropské konferenci o transmisní meditaci v roce 2009. Tato promluva byla otištěna v Share International leden/únor 2010. Následují otázky a odpovědi z obou konferencí.

Práce Vesmírných bratrů na planetě Zemi

Jaké povahy je duchovní mise Vesmírných bratrů? Budou například učiteli?

V jistém smyslu učiteli jsou. Předali prostřednictvím Adamského značný soubor učení, obzvláště Mistr z Venuše v Adamského knize Uvnitř vesmírné lodi. Učení tohoto Mistra je blízké učení Maitréjovu. Je o vztahu člověka k člověku a člověka k tomu, čemu říkáme Bůh, duchovní podstatě všech bytostí napříč vesmírem. Je to učení, ale oni s ním nevystupují na tribunu, nerozdávají letáky a nepíší knihy; takovýto druh učení to není.

Vesmírní bratři jsou zainteresováni na zesilování magnetického obalu naší planety na hutně fyzikální úrovni. V budoucnosti bude existovat věda, kterou Maitréja nazývá nauka o světle. Všechny naše energetické potřeby budou naplněny díky energii, kterou obdržíme přímo ze slunce. Tato energie ve spojení s magnetickou energií Země, kterou nyní Vesmírní bratři ukládají do fyzické roviny, je základem nové vědy.

Vesmírní bratři vědí, že určité tvary mají určité energetické kvality. V budoucnu budou ve městech zásobárny energie různých tvarů k různým našim potřebám. Tyto energie budeme moci „stáhnout“ a regulovat dle jejich funkce.

Nakonec my sami dobudeme vesmír. Je to jen otázka času než budeme moci pomocí myšlenky stavět vesmírné lodě, které vzlétnou a prozkoumají galaxii.

Je zde na Zemi kromě Adamského nějaké další učení Vesmírných bratrů?

Je to podobné jako s New Age. Je to minové pole a vy si musíte skrze něj velmi opatrně vybírat cestu. Máme zde autentické učení jako to od Adamského, ale je zde také obrovské množství klamu a iluzí.

Jaký význam mají podzemní základny Vesmírných bratrů na naší planetě? Co se tam v nich děje?

Vydrancovali jsme na tuto planetu jak jen se dalo. Veškerá pevnina, vzduch, řeky a oceány jsou znečištěny. Vesmírné lodi sestupují do hlubin oceánů a neutralizují znečištění do té míry, do jaké je jim to povoleno. Uskladnili jsme jaderný odpad do Atlantiku a Pacifiku a Vesmírní bratři dělají, co jen mohou, aby zbavili účinnosti tyto strašné zdroje toxického odpadu, takže mají hodně co dělat. Je to trvalý proces. Mají zařízení, která umí neutralizovat nejhorší elementy znečištění, zejména vysokoúrovňové jaderné záření. Ve své pomoci jsou ovšem omezeni zákonem karmy.

Jsou Vesmírní bratři nějak zapojeni do léčitelství? Hrají nějakou roli v transmisní meditaci nebo jsou s ní nějak spojeni?

Jestli léčí? Ne, sami o sobě ne. Nejsou ani přímo zapojeni do transmisní meditace, ale přenášejí kosmické a planetární energie k naší Hierarchii, která je pak rozvádí prostřednictvím transmisních meditačních skupin.

Oni se nevměšují do našeho života. Přichází pomoci. To, do čeho jsou zapojeni, je záchranná mise. Zachraňují planetu Zemi a zachraňují lidstvo od hrozného pustošení, které si způsobujeme jaderným zářením a vším tím drancováním země, lesů atd. Je to z jejich strany spíše planetární mise nežli vměšování se do našich pracovních postupů.

Dojde po Dni deklarace k většímu sblížení a spolupráci s Vesmírnými bratry?

Ano.

Budou nás Vesmírní bratři učit umění žití?

Ano, ale nepřímo. Mají nám hodně co říci o umění žití, obzvláště Bohu podobní emisaři z Venuše. Venuše je alter ego,druhé já, planety Země a je ve svém posledním cyklu. Bytosti na Venuši jsou mimořádně vyvinuté. Sanát Kumára, Pán světa zde na Zemi, pochází právě z Venuše.

Mají nás hodně co naučit, ale máme zde přece svou vlastní duchovní Hierarchii – Maitréju a Mistry. Nemyslím si, že je to otázka volby mezi tím a oním souborem učení. Přijdete na to, že to vše si je velmi podobné. Těžké je pouze – tak nám to alespoň připadá – učení naplnit.

Budou nakonec Vesmírní bratři vystupovat veřejně ve vztahu k lidstvu, tak jako Mistři?

Odpověď musí znít „ne“, ale je to podmíněné ne. Nechtějí zaujmout místo naší Hierarchie. Cokoli v budoucnu udělají, aby pomohli Zemi, bude uděláno zpoza scény, že ukáží, co by se mohlo udělat. Pokud to bude nezbytné, budou aktivními zprostředkovateli nové technologie, kterou mají a kterou pomáhají realizovat na Zemi. To nastane, až přijde pravý čas, až přijmeme určité principy, zejména naprosté odstranění válek.

Mají svou roli, ale nepřevezmou místo naší Hierarchie. Jsou příliš zdvořilí, příliš si vědomi skrytých zásad a toho, jak žít ve vztahu k jiným lidem, než aby narušili naši svobodnou vůli a převzali její místo. Budou mít roli rádce planety Země. Přicházejí pomáhat, tak je to.

Světelné vzory na budově ve Vrsacu v Srbsku

Proč Vesmírní bratři pomáhají nám, místo aby se zaměřili na vlastní planetu?

Jsou vědomými členy společenství, jímž je konfederace planet naší planetární soustavy. Pracují nejen pro svou planetu nebo pro jakoukoli jinou, pracují na růstu a zdokonalování soustavy jako celku. Tato soustava je projeveným tělem Slunečního logu. Pokud jim práce ukládá pomoci Zemi, pak Zemi pomáhají. Prostě to dělají. Kdyby to byla jiná planeta, dělali by totéž.

Jaký vztah nás pojí s planetou Mars, proč k nám přicházejí na pomoc právě Marťané?

Mars je sousedící planeta na přibližně stejném stupni evoluce jako Země, i když technologicky mnohem vyspělejší. Marťané nám tak mohou být velmi nápomocní. Chtějí nám pomáhat, rádi pomáhají spojencům, kteří se loudají, vězí v problémech, zneužívají jadernou energii a způsobují planetě i sobě utrpení. Mají velké srdce a přejí si lidstvu pomoci. Činí tak z lásky.

Prošli Vesmírní bratři lidskou evolucí? Podstoupili skupinové zasvěcení?

Někteří ano a jiní ne. Záleží na tom, o koho se jedná. Nejsou jednoho typu, který nese název „Vesmírní bratři“. Každá planeta je na jiném stupni vývoje – některé se liší hodně, jiné minimálně. Jsou tam lidé, kteří běžně prošli různými úrovněmi zasvěcení a jiní, u kterých k tomu ještě nedošlo. Ti se zdokonalují. Proces zasvěcování, který máme zde na naší planetě, je opravdu umělý prostředek k urychlení vývoje. Nenaleznete jej všude.

Kolik Vesmírných bratrů mezi námi v současnosti žije? Jak seprojevují? Narodí se do rodiny jako dítě nebo přijdou už jako dospělí?

Mám informaci, že je jich okolo dvou tisíc. Jsou po celém světě v mnoha zemích. Někteří navštíví naši Zemi jako dočasnou základnu na několik hodin nebo dní, na týden či dva. Jiní nastoupí dlouhotrvající pobyt a přichází různými způsoby. Mohou přijít jako naprosto dospělí jedinci, ale mohou se také inkarnovat do rodiny a vyrůstat jako děti.

Adamski byl už dospělý, když si uvědomil, že není obyčejný člověk. Existuje zajímavá kniha s názvem Úžasný pan Lutterworth od Desmonda Leslie. Je rozebrána, ale myslím, že se dá sehnat z druhé ruky.

Ta kniha je ve skutečnosti o Adamském. Lutterworth je Venušan, ale je v pozemském těle na Zemi. Ve čtyřech letech zažije něco zvláštního. Na velmi krátký čas je rodině odebrán a když se vrátí zpět, není už nikdy tím, kým býval. To se opravdu Adamskemu stalo.

Leslie, jenž znal Adamskeho velmi dobře, odhaluje, že Adamski měl místo pupku půl palce hlubokou hvězdu, vlastně kruh oslnivých světel vyzařujících z něj jako hvězda – Venuše. To se samozřejmě nedalo poznat, pokud nevyhrnul košili, ale Lesliemu to ukázal.

Adamski se narodil v Polsku a přišel do Ameriky jako dítě. Jeho rodiče byli polští imigranti. Vyrůstal v USA, žil dlouhou dobu na Mount Palomar v Kalifornii a nakonec v USA i zemřel.

Kniha poskytuje velmi zajímavé čtení. Vypráví příběh někoho, kdo si je stále víc vědom toho, čeho si většina lidí vědoma není – například myšlenek jiných lidí. Napadají jej myšlenky všech lidí okolo. V autobuse by mohl vykládat, co lidé okolo něj cítí a co si myslí, což jej děsí. Je to děsivé, ale postupně to dostává pod kontrolu. Kniha je fikce, ale je založena na tom, co Adamski řekl Desmondovi Leslie o své osobní zkušenosti.

Jaký důvod mají lidé z jiných planet inkarnovat se u nás?

Když jsou v pozemském fyzickém těle, mohou svou práci v určitém časovém období provádět efektivněji a inteligentněji, než by to mohli dělat, kdyby pouze dočasně snížili vibrace svých vlastních těl.

Je několik způsobů, jak k tomu dochází. Mohou se stát „jako“ pozemšťany a na Zemi „spadnout“, jak se tomu někdy říká, tj. mohou provést duchovní pád z vyššího do nižšího stavu. Mohou spadnout z Venuše nebo Marsu nebo jiné planety na Zemi a usídlit se zde jako obyčejný člověk.

Takto to provedlo mnoho lidí, obvykle to byli pokročilí lidé jako Leonardo da Vinci, Shakespeare, Bach a Beethoven. Z moderní doby jmenujme Marii Callas. Různí lidé této úrovně se inkarnují na Zemi, „spadnou“ na ni, stanou se jakoby pozemšťany a potom prochází procesem evoluce.

Jak bych rozpoznala Vesmírného bratra, kdybych nějakého uviděl nebo potkal?

Nejspíš byste jej vůbec nepoznal, pokud on sám by se nechtěl dát poznat vám, nebo pokud by nechtěl, abyste jej poznala vy. Pokud by to byl utajený pracovník Vesmírných bratrů, jevil by se vám pouze jako obyčejný člověk. Nedokázala byste rozlišit, jestli je nebo není z jiné planety.

Objevují se Vesmírní bratři v majavirúpě? Tvoří si ji sami?

Ne. Vezmou si tělo z této planety a narodí se jako obyčejní lidé. Tedy, pokud zde jsou na dlouho. Pokud jsou zde jen na krátkou dobu, sníží své vibrace do takové míry, že ta potom odpovídá víceméně naší vibrační úrovni.. A zdají se být běžnými lidmi. Ale to je jen dočasné. Pokud jsou zde na dlouhý čas, inkarnují se do světa a pracují v tichosti, stranou. Takto například pracoval Adamski.

UFO v Austrálii

Jestliže Vesmírní bratři žijí na éterické rovině, jak to udělají, že se projeví na fyzické rovině tak, abychom je my mohli vidět?

Je to dočasná záležitost. Když někdo z vesmíru přijde na Zemi a chce se nechat vidět, sníží vibrace svého éterického těla tak, aby se nám stal viditelným. Stejně se to dělá s vesmírnými loděmi. Tyto dopravní prostředky jsou z étericfké fyzické hmoty a pokud nemáte éterické vidění, jsou pro vás neviditelné. Ale vidí je stovky a tisíce lidí po celém světě, když jejich posádka sníží vibrační stupeň svého vozidla.

Vedoucí osobnosti a Vesmírní bratři

Byl si prezident Kennedy vědom toho, že osoba, která mu radí, je z Venuše? Byl do toho zapojen Adamski?

Prezident Kennedy si nebyl vědom ani Vesmírných bratrů, ani zdroje informací. Věděl ale o určitých jednotlivcích v americké diplomatickém sboru, že jsou prostředníky Vesmírných bratrů. Velice dal na jejich rady a jednal podle nich. Vždy to šlo přes zprostředkovatele v diplomatických službách. Sám Adamski se toho neúčastnil.

Podobně byl i prezident George W. Bush za doby svého úřadování informován takovýmto zprostředkovatelem v diplomatických službách, že bude uskuečněn útok na Ameriku – na Bílý dům, Pentagon a velké budovy – což se stalo 11. září. Vláda byla tři měsíce dopředu varována a neudělala proti tomu vůbec nic. Rozdíl mezi prezidentem Kennedym a Bushem je skutečně pozoruhodný. Bush dostal radu, aby na události z 11. září neodpovídale. Ale samozřejmě první, co udělal, bylo, že okamžitě nesprávným způsobem zareagoval. Poskvrnil tak své osmileté úřadování invazí do Afghánistánu a Iráku a změnil Ameriku z poměrně otevřené demokratické společnosti v téměř fašistický stát.

Jsou Vesmírní bratři stále v kontaktu s různými vládními činiteli po světě a vědí světoví vládci výslovně a otevřeně o Vesmírných bratrech?

Ve světě se vyskytují takoví vládci, kteří věří v tento fenomén a nechápou, proč vedoucí země jako Amerika, Rusko a evropské národy „nenalejí čistého vína“. Nechtějí s tím přijít sami, aby nešlápli vedle. Ale považují to za naprosto uvěřitelné, že UFO jsou z jiných míst, ne právě z Marsu a Venuše, ale z jiných míst mimo naši sluneční soustavu. Ve skutečnosti žádné UFO nepochází odjinud než z naší sluneční soustavy. Toto tito vládní představitelé nemusí vědět, ale věří v existenci UFO a v některých případech by to i rádi oznámili. Jihoamerické země, především Brazílie, navrhly, aby se už řekla pravda, ale zatím z toho nic nebylo.

Pracují Vesmírní bratři i uvnitř OSN nebo ve vládách?

V OSN samozřejmě ano. A ve vládách? Ano, v některých ano, ale ne v tolika, jak byste se chtěl domnívat. Nejsou na významných postech, ale obvykle v pozicích poradců a v diplomatických službách různých zemí.

Jak kontaktovat Vesmírné bratry

Jak můžeme Vesmírné bratry kontaktovat?

My je můžeme kontaktovat? Ne. Oni kontaktují nás. My je kontaktovat nemůžeme. Oni znají ty, na které se mohou spolehnout, kteří jim dokáží pomoci s prací, do které jsou zainteresováni a kterou je třeba udělat, kteří se umí odevzdat a pracovat jako oni sami.

Nebylo by užitečné mít nějakou skupinovou invokaci, která by mohla vyvolat pozorování Vesmírných bratrů? Existuje nějaký způsob, jak se sladit nebo místo, na které se zaměřit, když se snažíme kontaktovat Vesmírné bratry? Jak nejlépe je vyzvat, aby se zjevili? Máme použít Maitréjovu ruku? Máme se zaměřit do ádžna čakry či někde jinde?

Iluze, nic než iluze a mámení! Mantra, která by vyvolala Vesmírné bratry? A co s nimi budete dělat, až je vyvoláte? Zamáváte jim, nebo jim nabídnete koláčky? Jedno každé slovo z tohoto dotazu je mámení. Zapomeňte na to. Není vaší starostí plavit se z místa na místo ve vesmírném talíři. Vaším úkolem je dávat na vědomost, že Maitréja, Kristus, Světový učitel přichází spolu s Hierarchií Mistrů. To je úkol, který jste si uložili. Ne se vzrušovat představami projížděk vesmírnými loděmi nebo marnit čas Vesmírných lidí tím, že vám budou věnovat pozornost. Jak byste chtěli nastoupit do vesmírného plavidla? Jste z pevné hmoty a oni ne. Jak byste to asi udělali?

Je nějaký způsob, jak bychom mohli přispět jejich práci? Dá se s nimi nějak spolupracovat?

Můžete přispět jejich práci, když o nich dáte vědět, když si o nich a jejich práci utvoříte pravdivý obraz. Když je budete prezentovat jako lidi, kteří opravdu existují, ve vesmírných lodích, které jsou také reálné. Když uvedete, že to jsou naprosto neškodné a mírumilovné bytosti, které přicházejí pouze pomáhat. Tím uděláte pro lidstvo mnoho.

Planetární evoluce

Jak je možné, že lidé na jiné planetě v éterické rovině s vyspělejšími technologiemi než máme my mohou být méně nebo pouze stejně vyspělí jako my?

To záleží na planetě. Například Mars je na tom vývojově podobně jako Země. Každá planeta má sedm cyklů, které trvají mnoho let. Některé planety, jako například Země a Mars, jsou v polovině čtvrtého cyklu. Některé planety jsou již dokonalé. Jiné téměř dokonalé. Venuše je ve svém posledním cyklu.

Na Marsu jsou tři úrovně: A, B a C. V úrovni A , ve vrchní zóně, jsou lidé podobní bohům, dokonalé bytosti. V prostřední zóně jsou dost vyvinutí lidé, ale ještě ne dokonalí. V nejnižší úrovni, úrovni C, nejsou lidé příliš vyvinuti.

Mars neudělal tolik chyb, jako my, proto disponuje technologiemi, které jsou proti našim neuvěřitelně vyspělé. Marťané jsou mistry prostoru a mistry energie. To oni vyrábí většinu vesmírných lodí, které my potom vidíme a říkáme jim UFO, od malých průzkumných lodí až k lodím obřích rozměrů. Dokonce i některé z venušanských vesmírných lodí se vyrábí na Marsu podle venušanských norem. Celé jsou z éterické látky a vytvářejí se myšlenkou. Mohli bychom se domnívat, že Mars je vysoce vyvinutou planetou, protože má pokročilé technologie, ale z esoterického hlediska je na stejné úrovni jako Země.

Mohou lidé z úrovně C na Marsu cestovat na jiné planety?

Ne. Není jim to dovoleno.

Mám otázku týkající se skutečnosti, že Země je ve svém čtvrtém cyklu a Venuše v posledním. Nikdy jsem nechápal, co to znamená. Ze svého lidského, fyzického pohledu si neumím představit, co to znamená.

Naše duše se stotisícekrát inkarnuje. Tímto způsobem se vyvíjíme od člověka zvířecího až k mistrovství a skončíme tak výuku ve škole zvané Země. Nemusíte o tom takto smýšlet, ale zkušenost Země je zkušeností vzdávání se potřeby vtělování, produchovňování planety. Toto je hutně fyzická planeta a my jsme v tělech z pevné hmoty, takže je pro nás nesnadné představit si opravdovou povahu lidstva. Nejsme vůbec z pevné hmoty, vyjma jednoho úhlu pohledu. Jsme světlo. Ale toto světlo nabírá na naší planetě formu hutně fyzického, astrálního a mentálního těla.

Jak se vyvíjíme prostřednictvím pěti zasvěcení, přitahujeme v každé inkarnaci víc a více energie z duše do těla. Znamená to, že přitahujeme subatomickou látku, což je světlo, do těla a tělo se postupně mění. Prvním zasvěcením se osvěcování těla započne. Zasvěcenec druhého stupně přitahuje již do těla určité světlo. Zasvěcenec třetího stupně více. Třetí zasvěcení se nazývá Proměna a tělo se stává průzračným nosičem duše. Zasvěcenec čtvrtého stupně přitahuje světla ještě víc a páté zasvěcení je možné tehdy, když je tělo dokonale přeměněno a přestavěno. A to je Vzkříšení, zmrtvýchvstání; všichni Mistři jsou vzkříšenými bytostmi.

Člověk se stává poprvé opravdu božským až po třetím zasvěcení a je potom oddán práci ve službě světu. Takoví lidé jsou tvořiví způsobem, jaký před dosažením třetího zasvěcení nebyl možný, jakkoli mohli být tvořiví již jako zasvěcenci prvního či druhého stupně.

Evoluční stezka planet je něco podobného: namísto inkarnací mají planety cykly. Místo tisíců inkarnací, které má duše v lidské evoluci, mají planety sedm hlavních cyklů dlouhých miliony let. V těchto časových periodách – v našem vnímání času – se planety vyvíjejí.

Existují planety, které jsou ve svém prvním, druhém i třetím cyklu. Venuše je v cyklu posledním, sedmém. Nevím, jak dlouho to bude trvat, než na ní bude vývoj ukončen, možná ještě mnoho tisíc let.

Jak Mars tak Země jsou uprostřed čtvrtého cyklu. Právě v tomto období se planety „probouzejí“. Urazily již dostatečnou cestu, aby se jejich opravdová duchovní přirozenost stala lidem zjevnou a stále víc a více lidí se mohlo stávat dokonalejšími. V tomto úžasně plodném období uprostřed čtvrtého cyklu vše začíná nanovo. Aspekt růstu se dostává do nejvyššího bodu a dochází k výronu geniální tvořivosti té které planety, jejich kvalit, darů a zároveň k vývoji lidí na planetě v míře předtím nevídané.

Nacházíme se právě na tomto stupni, podobně jako Mars. Mars je ale vyspělejší než Země, protože jeho lidé nenadělali takovou spoustu chyb jako pozemšťané. My jsme chybovali a chybujeme stále. Vedeme války od samého počátku věků planety Země.

Lidé se podivují, proč Maitréja stále nevystupuje, ale nechápou, jak moc je Maitréjova práce zdržována. Nevědí, jak je planeta ohrožena negativními silami naší vlastní planety i planet nižších. Ty podněcují negativitu na Zemi. Používají lidi, kteří se použít dají a kde je to jen možné, dělají paseku, čímž ztěžují planetě posun vpřed a Maitréjovi vstup do hutně fyzického běžného světa. Je to boj. Na Zemi jsou lidé – a někteří velmi známí a mocní – kteří jsou prostředníky těchto temných sil.

Například většina bohatství této planety vlastní relativně malá skupinka lidí – rodiny, korporace, instituce. Ti mají přirozeně velký zájem na tom, aby si udrželi moc, kterou jim toto bohatství poskytuje. A tak tomu bylo na Zemi vždy, napříč věky. Zdržuje to vývoj planety.

Navštěvují Zemi i vesmírné lodě přicházející ze sféry mimo naši sluneční soustavu?

Mám informace, že nikoli. Jelikož se předpokládalo, že život na ostatních planetách naší sluneční soustavy není možný, tak někteří lidé – a to dokonce i takoví, kteří měli dost věrohodný styk s Vesmírnými bratry – tvrdili, že mimozemšťané pocházejí z prostoru mimo náš sluneční systém, obvykle z Plejád. Já osobně tomu nevěřím. Není žádný vyložený kontakt mezi naší civilizací a tou z Plejád.

Negativní propaganda proti UFO

Když mluvíme s lidmi o „hvězdě“ a vesmírných lodích, často namítají, že dochází k únosům lidí, kteří jsou pak ponecháni s jizvami a voperovanými čipy. Jak to máme vyvracet? Co máme na to říkat, jak to lidem objasnit?

Není to pravda. K tomuto prostě nedochází. Mnoho lidí se chodí dívat na sci-fi filmy a prezentace o mimozemšťanech vykreslených jako zlo samo. Tyto filmy zobrazují monstra snažící se nalézt způsoby a prostředky, jak se zmocnit Země. Kdyby toto byl záměr Vesmírných bratrů, již dávno by měli ve své moci jedno každé město na Zemi. Tito narušení lidé mají živou astrální představivost, která má tak krátké trvání, jako sen a spojují si to s děsivými zážitky z již zmiňovaných sci-fi filmů. Takovéto astrální představy byly široce přijaty díky obecnému očerňování Vesmírných bratrů a jejich lodí vládami a jinými činiteli po více než 60 let.

Takové napadení prostě není možné. Vesmírné lodě jsou z jemné éterické látky. Nemůžete být uneseni v hutném fyzickém těle do éterické vesmírné lodi.

Ve Spojených státech existuje úřad, jehož jediným účelem je překroutit realitu o UFO. Vláda USA – stejně jako všechny ostatní vlády – ví, že UFO existují. A ze zkušenosti ví, že Vesmírní bratři jsou neškodní. Pravděpodobně vědí i to, že zde mají důležitou práci. Vlády světa by chtěly od Vesmírných bratrů získat všechna jejich technologická tajemství, ale zároveň by chtěly utajit před svými lidmi důkazy, že Vesmírní lidé jsou neškodní, přínosní, nápomocní a tak lepší a kvalitnější než vlády, které zde na Zemi lidé mají.

Jestliže jsou Vesmírní bratři tak vyvinutí a pokročilí – a jejich technologie naznačují, že takovými být musí – potom si my, veřejnost, řekneme: „Kdo chce nějakou vládu Ameriky, Británie, Francie, Německa nebo jakékoli jiné země světa? Ať jen Vesmírní bratři přijdou, ať zde přistanou a povědí nám tajemství svého úspěchu. Potom se můžeme vydat jejich cestou.“

Vlády vědí, že tohleto by lidé udělali. Ztratily by pak nad lidmi moc, kterou v současnosti mají. Také se obávají paniky, protože ve věci Vesmírných bratrů zasely do myslí veřejnosti tolik semen nenávisti, násilí a tajemných okultních praktik.

Orson Welles udělal v roce 1938 rádiovou adaptaci knihy H. G. Wellse Válka světů. Když v tomto programu Welles oznámil, že planeta Země byla napadena Marťany, byli lidé celé dny naprosto vyděšeni. Uvěřili, že byli napadeni z vesmíru, že Marťané už už přistávají a shazují smrtonosné bomby. Ten program byl jen vtip, a to velmi nezodpovědný vtip, ale takový už Orson Welles byl. Vlády zasely semena a pokračují ve výrobě strachu, který se již ujal v myslích lidstva planety Země.

Kdo způsobuje mrzačení dobytka, které je připisováno UFO?

Jak už jsem říkal, existují úřady, obzvláště v USA, jejichž účelem je po celá léta očerňovat Vesmírné bratry. Jsou to vládní úřady, ale ne vždy úředníkům administrativy známé.

Dost pochybuji, že by poslední prezidenti USA věděli něco o tomto úřadě a jeho práci proti létajícím talířům. Těžko by tomu uvěřili. Tito lidé zmrzačí dobytek, roztrousí jej po pastvinách a pouštích a pak z toho obviňují ty „strašné“ Vesmírné lidi. Použijí jakéhokoli hnusného triku, aby to uchovali v tajnosti. Myslím, že někteří z nich to dělají jen tak z legrace. Závodí jeden s druhým ve vymýšlení věcí, které by očernily Vesmírné bratry.

Jsou to experti na svou práci, což má co dělat se zkažeností lidských myslí, které nevěří něčemu, co je tak zřejmé a zjevné pro stovky tisíc inteligentních lidí. Ale jejich schopnost udržet tyto skutečnosti v utajení je u konce.

Jak velkou roli při utajování informací o UFO před veřejností hraje u vlád touha po moci a kontrole?

Prvořadou. Nevědomost a strach ženou vlády k jednání, které předvádějí. Je jim jasné, že kdyby se lidstvo dozvědělo, že Vesmírní bratři opravdu existují a že existují tyto vesmírné lodě ovládající čas a prostor, mohli bychom je požádat o pomoc, jelikož naše vlády očividně nevědí, co dělat. Mohli by radit a pomáhat lidstvu. Kdo potřebuje vlády, jaké tady jsou dnes, když zde máme tyto blahodárné, bezúhonné bytosti, které čekají, aby nám pomohly?

Jaký by byl dopad na vědomí lidstva, kdyby se mohlo dozvědět o existenci života na jiných planetách a skutečnost, že Vesmírní bratři zde jsou proto, aby nám pomáhali?

Dopad by byl obrovský. Pro vzdělané stovky tisíc lidí, kteří věří v létající talíře, kteří je viděli a mapovali jejich pohyb; pro ty, kteří přišli do jižní Anglie, stáli v kruzích v obilí a mohli vnímat energie v různých kruzích (energie marťanských a venušských kruhů se liší), pro ty by to bylo jenom ospravedlnění toho, v co již sami věří.

Ale pro masy lidí, které neví, v co věřit, by to bylo zjevení a odhalení. Možná by se nejdřív lekli té myšlenky kvůli způsobu, jakým byla dosud prezentována, ale to by brzy překonali, když by se nic negativního nestalo.

Jak překonat tendenci největších médií opomíjet příběhy s Vesmírnými bratry?

No to zjevně nedokážete. Čas a události samy to zařídí. Vy pouze musíte přicházet s informacemi o Maitréjovi, o zviditelnění Duchovní hierarchie a o roli, jakou Vesmírní bratři hrají při této mimořádné události.

Když jsou nyní Vesmírní bratři přítomni, jakým způsobem s nimi můžeme vědomě jednat?

Když jsou nyní přítomni…? Ale oni byli přítomni vždycky. Já o nich mluvil a psal po celá léta a stejně tak i mnoho dalších. Já zdůrazňoval a zdůrazňuji návrat Maitréji a Mistrů do světa. To je hlavní informace, kterou mám za úkol uvádět ve známost.

Předtím jsem pracoval s Vesmírnými bratry. Když jsem o to požádán, vždy přidávám vše nebo alespoň něco z toho, co vím o Vesmírných bratrech. Nikdy jsem se nesnažil zastírat skutečnost jejich existence nebo znevažovat jejich roli v této práci.

Příchod Maitréji a realita Vesmírných bratrů jsou propojeny. Není to jedno nebo druhé. Naší prací vždy bylo zdůrazňovat skutečnost, že dochází k návratu Hierarchie do běžného světa. Ale ona se nevrací sama. V mnoha směrech jí pomáhají Vesmírní bratři. Jak Hierarchie, tak Vesmírní bratři mají duchovní cíl, který je zabudován do základů veškeré jejich činnosti, ať již pocházejí z této Země, Marsu, Venuše nebo z jiných planet.

Proč je právě nyní důležité uvolňovat informace o Vesmírných bratrech? Proč nastal „čas odhalení“ právě teď?

Nastal proto, že dosud se o jejich existenci relativně mnoho nevědělo a byla popírána vládami i médii. Činnost Vesmírných bratrů stále zesiluje. Nejnovějším projevem je „hvězda“, zvěstovatel Maitréjova objevení se na veřejnosti. Když máme vysvětlit „hvězdu“, nelze obejít fakt, že je to vesmírná loď a až se budou Maitréji ptát při jeho veřejném vystoupení na UFO, otevřeně přizná jejich existenci.

Éterická hmota a současná věda

Jak daleko jsou vědci v objevování čtyř úrovní éterické hmoty?

Už opravdu dost blízko. Ustanovili něco, čemu říkají „tajemná hmota“. Vědí, že existuje, ale nejsou schopni ji přesně vymezit. Jejich výpočty jim ukazují, že je tady něco, co opomíjejí. Že existuje nějaká materiální substance, která je neviditelná. Nemohou ji dokázat, ale všechny jejich výpočty poukazují na fakt, že taková úroveň hmoty existuje.

Jsou to éterické roviny hmoty. Vědcům by stačilo podívat se do nějakého esoterického časopisu a zjistili by, co je to éter. Ale oni raději vytvoří cyklotron za 20 miliard a stráví roky posíláním elektrického proudu jeho prostřednictvím a stálým zrychlováním, aby přišli na to, co je to za hmotu. Ale mohli to zjistit úplně snadno, stačilo otevřít například Blavatské Tajnou doktrínu.

Někteří vědci vědí o objevu Wilhelma Reicha, o jeho orgonu z roku 1939. Orgon není nic jiného než čtyři éterické roviny hmoty. Reich je viděl jako jedno hmotné pole. Ve skutečnosti je to pole rozdělené do čtyř rovin, každá další jemnější a jemnější.

Někteří lidé úspěšně pokračovali v jeho experimentech. Na jaké úrovni a do jaké míry se to ve světě stalo povědomým, nevím. Dnes mnoho astronomů hovoří o tajemné hmotě. Vědí, že existuje něco, na co všechny jejich teoretické experimenty ukazují, ale co se zatím neprokázalo být ničím jiným než myšlenkou.

Tedy tajemná hmota rovná se orgon rovná se éterická rovina hmoty. Jde o totéž. V relativně krátké době ji vědci buď sami objeví, anebo jim bude odhalena. Jak k tomu dojde, to nevím.

Již dříve jste se zmínil, že Vesmírní bratři pracují s vědci v Rusku a Americe. Působí na ně pouze mentálně nebo pracují spolu s nimi v laboratoři? Pracují Vesmírní bratři s altruistickými vědci nebo s vědci vojenskými?

Pravdou je, že do určité míry pracují s vědci v Americe a Rusku a to oběma způsoby, působením na jejich mysl i prací přímo v laboratoři. A zda s altruistickými či vojenskými vědci? Vlastně s obojími.

Co se dá udělat pro to, aby vědci rozpoznali nebezpečí jaderného záření, které ohrožuje planetu Zemi?

Mluvit o tom stále a dokola. Psát do novin, psát do televize i rádia. Mluvit s místními novináři a novinami. Dostat to do místních novin a odtud se to pak dostane do těch hlavních.

Na to bude třeba Maitréji a toho, co řekne, aby naši vědci došli přesvědčení o omezenosti svých „skvělých“ myslí. Zatím rozumí jen části a domnívají se, že je to všechno.

Co vidíte na první éterické rovině a jak se to liší od druhé? A od třetí? A na čtvrté úrovni vidíte co?

Je to jako cokoli jiného. Vidíte tu úroveň, na které se nacházíte. Každé rozšíření vědomí, jakým zasvěcení zajisté je, dává člověku větší kapacitu pro prožívání skutečnosti opravdu takové, jaká je. Každý uvidí, co uvidí, v závislosti na tom, jak vyvinuto je jeho éterické vidění. Řečeno jednoduše, ale ne úplně přesně: čím nižší stupeň éterického vidění, tím hrubší, pevnější je to, co vidíte na éterických rovinách. A čím je éterické vidění rozvinutější, tím jemnější bude váš obraz vidění.

Do inkarnace bude přicházet stále víc a více dětí, které již budou mít vyvinuto éterické vidění určitého druhu. Je to dáno vývojem oka. Až dostatek dětí bude potvrzovat, že vidí to, co ostatní nevidí, stanou se éterické roviny známějšími a začnou být přijímány.

"Hvězda" v čínském Xinjiang

Hvězda“ oznamující Maitréjovo vystoupení

Slouží ony čtyři „hvězdy“ ještě k nějakému jinému účelu než jako oznámení o Maitréjově příchodu?

Ano, budou zároveň poukazovat na skutečnost existence Vesmírných bratrů, tedy až se stane obecně známým, že to nejsou ve skutečnosti „hvězdy“, protože hvězdy jsou nám milióny mil vzdáleny a tyto „hvězdám podobné světelné zdroje“ jsou v naší atmosféře. Takže co to tedy je? Jsou to opravdu vesmírné lodě a přišly k nám z jiných planet, aby započaly svou práci a staly se hlasateli Maitréjova příchodu – stejně jako tomu bylo před 2 tisíci lety při narození Ježíše, kdy byla poslána vesmírná loď, aby vedla tři Mistry do Betléma. Je to opakování téže události, pouze s tím rozdílem, že dnes nejde pouze o tři moudré muže, nýbrž musí se o tom dozvědět celé lidstvo.

Skutečnost, že jsme byli schopni předpovědět objevení se „hvězdy“ (12. prosince 2008) je důkazem, že tato informace je správná. První pozorování „hvězdy“ přišlo velice brzo po vánocích 2008 a nyní je „hvězda“ pozorována po celém světě. Ohlašuje první Maitréjovo vystoupení v televizi, i když se Maitréja neobjevuje pod svým jménem.

Až bude dostatek lidí reagovat na Maitréjovo učení, budou požadovat, aby promluvil k celému světu prostřednictvím propojené televizní sítě. Teprve potom odhalí Maitréja svoji pravou roli.

Maitréja se objeví v celosvětové televizi , takže jej poprvé budou moci vidět všechny oči. Proto je v Bibli napsáno: „A všechny oči Jej uvidí“. Bylo třeba televize, aby k tomu mohlo dojít.

Příchod „hvězdy“ je znamením. Je to symbolické připomenutí toho, co se stalo před 2 000 lety, aby došli k přesvědčení ti, kteří jsou připraveni se přesvědčit, ti, kteří jsou dostatečně vnímaví, aby v tom viděli symbol, aby je to připravilo na dění, jež bude následovat, totiž na příchod Krista, Světového učitele, do našeho světa. Tato událost ale tentokrát proběhne v celosvětovém měřítku.

Když přišel Kristus naposledy, nebyl skutečně poznán jako Kristus. Přišel k Židům jako židovský mesiáš. Oni mesiáše hledali. A když Ježíš přišel, nebyl poznán dokonce ani jako mesiáš, poznala jej pouze malá skupinka lidí. Měl kolem sebe jen 12 učedníků, širší skupinu asi 75 ne až tak blízkých učedníků a asi 500 neznámých lidí, kteří se zajímali. To je konečné číslo. Sotva to vypadalo na příchod Krista do světa, ačkoli to příchod byl.

Poslední tři léta Ježíšova života, ve kterých byl „nástrojem“ pro Krista, prostoupen Maitréjou, změnily tvář světa. Dnes se tato etapa uzavírá. Vstupujeme do nové, ve které přichází Kristus sám otevřeně do světa lidí.

"Hvězda" v Moskvě

Podpořte nás sdílením